Alchymistické Předměty

Hůlky Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Skupina: Ostatní

Základ: -

Nalezení: -

Trvání: -

Výroba: -

Nebezpečnost: -

Síla: -

Barva/chuť/zápach: -

Popis:

HŮLKY

„Sluho?“ „Ano, vaše lordstvo?“ „Mé žezlo. Spadlo a rozbilo se.“ „Co pro vás mohu udělat, vaše lordstvo?“ „Dole ve sklepě, mezi tím vším harampádím, jsem jednou viděl jiné. Sice je dřevěné, ale myslím, že mi může sloužit jako náhražka, dokud zlatník s klenotníkem nevyrobí nové nebo neopraví staré.“
„Už běžím, vaše lordstvo.“

„Tak, už jsem tady. Omlouvám se, že to tak dlouho trvalo, ale bylo až úplně naspod, vaše lordstvo.“
„Nevadí, odpouštím ti. Dej to sem, chci se na něj podívat.
Hm, copak to může být? Vypadá to jako smaragd. A tohle zase jako rubín. A co to..? Fuj, musíš všechno tak zpotit? Nejradši bych teď ovládal blesky, jako ten dvorní kouzelník, abych tě mohl na místě usmažit.
Sluho? U Gnóma, SLUHO!!“

PRAVIDLA

Cituji z DrD PPZ, příručky pána jeskyně, verze 1.6, edice C, strana 121:

Tyto předměty vypadají jako krátké tenké kovové hůlky se vsazeným jedním či více drahými kameny různých barev. Hůlky dokážou sesílat kouzelnické blesky. Barva a počet kamenů vsazených do špice říká, kolik blesků je hůlka za den schopna seslat a jaké budou barvy. Pro blesky platí všechna pravidla (pravděpodobnost zásahu), ovšem hůlka sama má stoprocentní úspěšnost seslání. Hůlka se dobíjí vždy o půlnoci. Obvyklé hůlky nemají více než čtyři kameny, tedy neumějí seslat více než čtyři blesky jednoho druhu za den. Tvrdí se, že stylizací obrazu takovéto kouzelnické hůlky vznikla první panovnická žezla, sama o sobě nemagická. Konec citátu.

Po přečtení tohoto odstavce možná dojdete k několika otázkám:
1) Proč musí být kameny vsazeny do špice a ne po délce hůlky?
2) Proč musí být kameny jen jedné barvy? A může hůlka umět i jiná kouzla?
3) Kdo a jak hůlky vyrábí?
4) Proč musí být hůlky nutně kovové?
5) Nebylo by lepší řídit se cenou kamenů a ne jejich barvou?
6) Musí hůlky umět používat jen kouzelníci?
7) Musí být hůlky na trvalo? Nešlo by si vytvořit hůlku jen na půl roku s méně magy na výrobu?
V následujícím textu byste měli najít alespoň částečné, rozumné zodpovězení těchto otázek spolu s rozšířením textu samotného.

VZNIK

Hůlky vznikly pravděpodobně někdy v prvním lidském věku. Moci chtiví alchymisté tehdy prahli po umění sesílat blesky, které, do té doby, náleželo pouze kouzelníkům. Proto začali s tvořením předmětu, kterým by té moci dosáhli.
Jenže výzkum se brzy ukázal být velmi náročným a to jak po fyzické a psychické, tak i po finanční stránce. Proto s ním pokračovali pouze finančně velmi dobře zabezpečení pyroforové a theurgové, sloužící povětšinou monarchům, popřípadě monarchové sami. A právě zde vidíme první přesuny hůlek na královský dvůr.
Od té doby uplynulo více, než rok, když se první alchymista zaradoval. Ze zlata a rubínu vyrobil prsten, který byl schopný sesílat dva druhy kouzelnických blesků. Pojmenoval jej sluneční, protože ho dokončil v pravé poledne. Jeho možnosti však byly značně omezené a tak výzkum přetrvával.
Po necelých dvou letech se sesílač blesků objevil znovu. Tentokrát však na úplně jiné části kontinentu. Proto i jeho podoba byla jiná, ovlivněná také současnou módou. Ze všeho nejvíce vypadal jako pevná dřevěná hůlka s chocholkou na konci a onyxem a topazem vsazenými po délce. Byla schopna nejen sesílat běžná kouzelnická kouzla, která většina dobrých kouzelníků považovala za základní , či dokonce slabá , ale také dva druhy blesků.
Od té doby však proteklo mnoho vody a hůlky vystřídaly modernější způsoby sesílání blesků. Theurgové se naučili promlouvat s astrálními sférami, pyroforové zase vyrábět jednorázové magické svitky. Sluneční prsten tak zůstal oblíbený pouze u slabších alchymistů a natvrdlých válečníků a hůlky zůstaly pouze jako památka monarchům, kteří často ani neznají jejich skutečnou moc.

VÝROBA

Protože hůlky zde budeme i nadále popisovat spíše jako magický předmět, jejich výrobu zmíníme jen okrajově:

Hůlky umí vyrábět každý alchymista- expert.
Na jejich výrobu je třeba níže popsaný nemagický základ, popř. drahé kameny příslušné barvy a ceny a výplň. (Viz vzhled)
Počet magů na jejich výrobu je roven čtyřem stům na dva roky.

Délka jejich trvání se tedy dá ovlivnit přidáním příslušného počtu magů.

VZHLED

Hůlky mohou být dřevěné nebo kovové. Existuje pět základních možností, jak může hůlka vypadat. Je to pět základních druhů hůlek, popsaných více v podkapitole vlastnosti. Takže jen okrajově:
1) Běžná: Obyčejná rovná hůlka o tloušťce silnější tužky a délce kolem patnácti coulů.
2) Hadovitá: Vypadá stejně jako běžná, ale s tím rozdílem, že je zprohýbaná jako klikatící se had.
3) S chocholkou: Také vypadá jako běžná, pouze s tím rozdílem, že se na jejím konci nachází chocholka. Ta se vyrábí z chlupů huňáče (jakékoliv barvy, ale jen jedné) a připevnit k hůlce ji může alchymista za pomoci horké vody a surovin za 5 zlatých.
4) Hadovitá s chocholkou: Kombinace 3) a 4), tedy hadovitě zprohýbaná hůlka s chocholkou na konci.
5) Žezlo: Ze všeho nejvíce vypadá jako dvě hadovité hůlky zapletené do sebe.
Každá dřevěná hůlka váží beze všech drahých kamenů v průměru 3 mince, kovová pak zhruba dvojnásobek.
Na závěr je nutno dodat, že zprohýbat dřevěnou hůlku umí každý alchymista s použitím surovin za 10 zlatých a nádoby s horkou vodou. ( Hadovitá hůlka s chocholkou tak bude stát suroviny za 15 zlatých- ale nádoba s vodou může být jen jedna- zatímco hadovitá hůlka bez chocholky bude stát pouze suroviny za 10 zlatých.)

VLASTNOSTI

Hůlka může:
1) sesílat obyčejná kouzla
2) sesílat blesky
3) vlastnit magy, za které body 1 a 2 provozuje (Magy zvenčí se do hůlky nemohou nijak dostat, stejně jako není možné nijak vysát magy z hůlky.)

Kvůli větší přehlednosti této kapitoly ji budeme nadále rozdělovat na samostatné podkapitoly. Ty budou pomáhat v určení počtu magů na den a počtu a druhu blesků na den.

1) Obecně
2) Typ
3) Materiál , který dělíme ještě na další dvě podkapitoly:
--2i) Kovové
--2ii) Dřevěné
4) Výplň (Převážně u hůlek dřevěných.)
--2i) Živočišného původu
--2ii) Rostlinného původu
5) Vzácné kameny
6) Používání

OBECNĚ

Každá hůlka má určitý typ a je vyrobena z určitého materiálu. Může být posázena drahými kameny a pokud je dřevěná, může mít také svou výplň.

Každá hůlka umí se stoprocentní úspěšností sesílat tato kouzla:
Oheň
Světlo
Tma
Mlha
Rychlost
Magický štít
Tygří spár


Tygří spár *lilina ej*
magenergie: 6 magů
dosah: 15 sáhů
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned
obor magie: EU

Zraní za 5-10 životů a zasažené bytosti se otevřou čtyři sečné rány na hrudi, a začnou krvácet. Postava do 6 směn vykrvácí, pokud jí někdo zranění neošetří. Po obvázání, nebo zacelení rána strašně svědí. Zasažený si hází na past Int~6~nic/rozškrábání jizev, obnovené krvácení. Samozřejmě, pokud má postava svázané ruce, nebo ji někdo drží, tak si je nemůže rozškrábat. Když v pasti neuspěje a bude takhle držena, nebo svázána, tak se z toho bude snažit vyprostit, popřípadě i postavu kousne, ale to je už na PJ.

Každá hůlka má určitý počet magů, určený níže popsanými pravidly, který je vždy větší, než 1. I když má někdo hůlku bez magů, ten jeden se vždy objeví. Magy se doplňují vždy právě o půlnoci.

Každá hůlka posázená drahými kameny umí sesílat právě jeden blesk denně za každý kámen.

Počet kamenů na hůlce nemůže být nikdy větší, než jaké je možné maximum daného typu.

Každá hůlka může být použita kýmkoliv a kdykoliv, pokud má dostatek magů na to, aby požadované kouzlo seslala, popř. pokud už nevyčerpala svůj denní limit blesků.

Počet magů v hůlce nikdy nemůže překročit její možné maximum.

Hůlku může alchymista – expert vyrobit i ne na trvalo, ale třeba na půlrok za potřebí méně magů.

TYP

Existuje pět typů hůlek, kterým se zde budeme více věnovat. Pro větší přehlednost typy opakujeme:

Běžná
Hadovitá
S chocholkou
Hadovitá s chocholkou
Žezlo


BĚŽNÁ

(Viz vzhled)

Jedná se o nejzákladnější formu hůlky. Vyrobit ji je ze všech typů nejsnadnější, proto pokud se družina setká s hůlkou, kterou vyrobil daný alchymista jako svou první, bude se s největší pravděpodobností jednat právě o ni.

Základní počet magů běžné hůlky na den je 0.

Maximální počet drahých kamenů běžné hůlky je roven dvěma.

HADOVITÁ

(Viz vzhled)

Jedná se o jednu z běžnějších forem hůlky. Je typická pro nízko postavené pomocníky nekromantů a temných mágů, kteří svým svěřencům nedávali lepší, jako důkaz své vlastní nadřazenosti.

Základní počet magů hadovité hůlky na jeden den je +1.

Maximální počet drahých kamenů hadovité hůlky je roven třem.

S CHOCHOLKOU

(Viz vzhled)

Jedná se o průměrně častou a silnou formu hůlky. Na jejím konci se nachází chocholka ze srsti huňáče libovolné barvy (ale jen jedné), připevněná výše uvedeným postupem. Ta zesiluje schopnosti hůlky, což se v herním systému projevuje zvýšeným počtem magů na den a maxima kamenů. Váha chocholky je zanedbatelná. Hůlky s chocholkou si s oblibou vyráběli průměrně silní alchymisté.

Základní počet magů hůlky s chocholkou na jeden den je +2.

Maximální počet drahých kamenů hůlky s chocholkou je roven čtyřem.

Zvláštnost chocholky

Jak už bylo řečeno, chocholka je vyrobena ze srsti huňáče, což s sebou nese jeden, místy nepříjemný problém:

Navzdory pravidlu uvedenému na začátku kapitoly Vlastnosti mohou být magy hůlky vysávány, avšak pouze huňáčem příslušné barvy. Každý takový huňáč, který se octne v okruhu 10 sáhů od hůlky si hází na past Int~ 1- pozná/ nepozná přítomnost hůlky. Pokud v hodu uspěje, začne jako první činnost v příštím kole vysávat magy z hůlky a to dvojnásobnou rychlostí, než normálně. I při vysávání z hůlky si však huňáč zachovává pud sebezáchovy, takže přestane akumulovat a uteče, hrozí-li mu bezprostřední nebezpečí.

Tato zvláštnost platí i pro hadovitou hůlku s chocholkou.

HADOVITÁ S CHOCHOLKOU

(Viz vzhled)

Jedná se o velmi silnou a dost vzácnou formu hůlky. V oblibě ji měli hlavně temní mágové, potažmo nekromanti, kterým nahrazovala případné mezery ve znalostech základních kouzel a blesků. Hráči se mohou, na poměry hůlek, často setkat s artefaktem právě tohoto typu.

Základní počet magů hadovité hůlky s chocholkou na jeden den je +3.

Maximální počet drahých kamenů hadovité hůlky s chocholkou je roven pěti.

Zvláštnost chocholky

Tento typ hůlky má stejnou zvláštnost jako hůlka s chocholkou.

ŽEZLO

(Viz vzhled)

Žezlo je vlastně zkříženina dvou běžných hůlek, jejichž síla tak úměrně vzrůstá. Jeho průřez se dá nazvat kruhovým, proto se dá dobře uchopit. S tímto typem hůlky se družina prakticky nemůže setkat jinde, než v hrobkách dávno mrtvých králů, velmi mocných nekromantů, vůdců podsvětí apod., tedy na nejvyšších možných místech.

Základní počet magů žezla na jeden den je +4.

Maximální počet drahých kamenů žezla je roven šesti.

Zvláštnost žezla

Žezlo je mimo obvyklých kouzel schopné sesílat také tato kouzla:

Sugesce
Hypnóza
Zenerova karta
Melenina krása


Je zde však jistá výjimka: U kozla Melenina krása se počet potřebných magů snižuje na polovinu, nemůže nastat neúspěch a použít jde vždy jen na sebe.

MATERIÁL

Hůlky mohou být dřevěné nebo kovové.

Kovové hůlky rozlišujeme podle druhu kovu (prvku nebo slitiny), dřevěné podle druhu dřeva.

Následují tyto podkapitoly:

1) Kovové
--1i) Ušlechtilé
--1ii) Neušlechtilé
2) Dřevěné
--2i) Z listnatých stromů
--2ii) Z jehličnatých stromů
--2iii) Ze speciálních stromů (mohou být 1), 2) i něco navíc)

KOVOVÉ

Kovové hůlky bývají zpravidla těžší, než hůlky dřevěné a také počet magů, o který se zvyšuje počet magů podle typu bývá nižší.

Kovové hůlky dělíme podle kovu na ušlechtilé a neušlechtilé. Počet magů ušlechtilých hůlek bývá logicky vyšší, než jak je tomu u kovů neušlechtilých.

Pro PJ, kteří prospali začátek sedmé třídy základní školy, popřípadě se na tuto úroveň vzdělání ještě nevyšplhali, uvádíme základní rozdíl mezi kovy ušlechtilými a neušlechtilými:

Kovy ušlechtilé neztrácejí věkem kovový lesk. Tyto kovy (pokud jsou čisté) si svůj lesk naopak uchovávají stále.
Kovy neušlechtilé svůj kovový lesk věkem ztrácejí. Zhruba měsíc po opracování se už lesknou mnohem méně a s rostoucím věkem jsou stále omšelejší.

Pro potřeby tohoto díla budeme brát, že slitiny, jejichž jedna třetina a více je neušlechtilá jsou taktéž neušlechtilé, zatímco slitiny, které jsou více jak z dvou třetin ušlechtilé jsou ušlechtilé. Oficiální vzorec se pochopitelně liší, ale proč si zbytečně motat hlavu?
HŮLKY Z NEUŠLECHTILÝCH KOVŮ
jsou lépe popsány výše. Zde jen dodáváme, že jejich průměrná magenergie se pohybuje kolem +1 až +3 magů na den. Ale protože příklad napoví nejlépe,několik jich uvedeme:

Železo
je klasickým kovem, proto počet magů, o které bude zvyšovat magy hůlky dle typu bude 0.

Cín
je méně častý, nicméně velmi hojný, proto počet magů, o které bude zvyšovat magy hůlky dle typu bude +1.

Bronz
je slitina, není tedy čistě přírodní. Navíc obsahuje ušlechtilou měď. Proto bude rozšiřovat o +2 magy.

Zinek
není příliš hojný, proto bude přidávat +3 magy.

Adamantin
skoro až nedostupný zelený kov. Přidává +4 magy

Samozřejmě mohou existovat výjimky:
HŮLKY Z UŠLECHTILÝCH KOVŮ
jsou taktéž lépe popsány výše. Zde jen dodáme, že jejich průměrná magenergie se pohybuje kolem +3 až +5 magů na den. A opět nějaké ty příklady:

Měď
je poměrně hojná a není ani příliš cenná. Bude proto přidávat +3 magy navíc.

Stříbro
je docela vzácné a cenné, bude tedy přidávat +4 magy navíc.

Zlato, platina
jsou obojí velmi cenné kovy, budou proto přidávat +5 magů navíc.

Nikl
celkem běžný, přidává +3 magy.

Olovo
je cenné a celkem vzácné, přidává +4 magy.

DŘEVĚNÉ

Dřevěné hůlky jsou lehčí než kovové. Počet magů, který se za ně připočítává k magům za typ bývá vyšší než u kovových hůlek.

K magům za typ dřeva se ještě přidává bonus za stáří dřeva. Za každých 100 let +1 mag.

Typy dřeva dělíme na jehličnany, listnáče a speciální dřeviny, což bývají většinou zvláštní odrůdy klasických stromů nebo úplně nové, zvláštní druhy, které nejsou ani listnaté ani jehličnaté.

JEHLIČNANY
Dřevo z těchto stromů bývá lehčí, než dřevo z listnáčů a speciálních stromů. Protože existuje mnoho velmi běžných druhů jehličnanů, přidávají v průměru méně magů, než jiné typy dřeva. Pokud bude u konkrétních příkladů uvedeno jen rodové jméno dřeviny, myslí se nejběžnější druh daného rodu. A teď už příklady:

Smrk
je nejběžnějším jehličnanem. Není ničím vzácný ani jedinečný. Počet magů navíc je tedy 0.

Jedle, borovice
jsou méně běžné než smrk, nicméně stále velmi hojné. Nejsou ničím výjimečné, proto přidávají navíc +1 mag.

Jalovec, tis
jsou ještě méně běžné a vzhledem mírně netypické. Navíc přidávají +2 magy.

Modřín
je jediný jehličnan, který opadává. Je ale poměrně hojný, proto přidává +3 magy.

Cedr (libanonský), jedle bělokorá, smrk stříbrný
jsou všechno vzácné jehličnany, které nerostou jen tak všude. Proto přidávají +4 magy.
LISTNÁČE
Listnáče mají poněkud těžší dřevo, než stromy jehličnaté, ale lehčí, než některé druhy speciálních stromů. Mají mnohem rozmanitější škálu druhů, proto je celkový průměr přidávaných magů větší. Pokud bude uveden jen rod, opět se myslí nejběžnější druhy. A pár příkladů:

Běžné ovocné stromy
jakými jsou např. jabloň a hrušeň nejsou vůbec ničím výjimečné, proto přidávají 0 magů.

Dub, buk ,olše, topol
jsou všechno běžné stromy beze zvláštností. Přidávají proto jen +1 mag.

Magnólie
je zvláštní tím, že je někdy strom a někdy keř. Z toho důvodu přidává +2 magy.

Bříza
má bílou, tedy netypickou barvu kůry. Proto přidává taktéž +2 magy.

Smuteční buk, červenolistý buk, lípa krymská, topol černý, smuteční vrba
jsou všechno netypické druhy s typickým rodem. Z toho důvodu (z důvodu své vzácnosti) přidávají +3 magy.

Hloh slivňovitý, hloh jednoblizný, katalpa trubačovitá, křehkovětec žlutý
jsou netypické druhy, patřící mezi netypické rody. Z toho důvodu přidávají +4 magy.

Kanzan, raywood, baobab, zlatia
jsou všechno exotické stromy, jejichž dřevo je k sehnání jen na zakázku, proto přidávají +5 magů.

Jak sami vidíte, možností je nespočet. Proto ani nemá cenu snažit se uvádět všechno. Tyto příklady by jen měly ukazovat, jak si má PJ počet magů vypočítat sám.

Poznámka k textu: Všechny příklady jsou uváděny na „naše“ poměry, tedy pro mírné podnebné pásmo. Je pochopitelné, že stromy u nás běžné budou v tropech exotické, zatímco například Kazan, uvedený u exotických stromů za 5 magů je v Japonsku nejběžnější třešní. Pokud tedy Tvá družina nežije v mírném pásmu, ale v tropech nebo naopak v chladnějším podnebí, je nutné si tyto příklady adekvátně upravit.

SPECIÁLNÍ DŘEVINY
Tato podkapitolka záleží nejvíce ze všeho na Pánu Jeskyně, neboť právě on rozhoduje o různých zvláštnostech svého světa. Každopádně by zde mělo něco být, aby mohli hráči objevovat stále nové možnosti. Jen jako inspiraci uvádíme pár příkladů:

Krátokřáp
je strom, který nemá větve, proto je speciální. Je to velký pevný místy nažloutlý kmen s kovovými, nejčastěji železnými „jazyky od hada“. Jsou to tenké proužky rozeklané na konci. Přidává +4 magy. Pakliže je jazyk z jiného kovu, než ze železa, přidává +5 magů.

Arimon a Oramin
jsou dva podobné stromy. Arimon má žlutý kmen se zelenými koulemi. Je jich asi kolem 40 na jednom sloupu. Kvůli této zvláštnosti přidává +5 magů. Oramin je stejný, ale má opačné barvy, ale přesto přidává +6 magů.

Véix
je velké X, které má v mládí modrou barvu. Na horních odkrytých koncích vytéká míza medové barvy, takže se modré X po čase změní na hnědooranžové. Díky tomu přidává +7 magů.

Vebryl
není strom, ale keř. Ze země rostou sloní choboty. Jsou tvrdé a bílé. Dává +8 magů.

VÝPLŇ

Pokud je hůlka dřevěná (u kovových to jde taky, ale není to příliš běžné), může mít nějakou svou výplň, své srdce, svou duši. Zde zase popusť uzdu své fantasie a vymýšlej.

Výplň může přidat hůlce maximálně jednu minci na váze.

Výplň zpravidla rozšiřuje maximální počet magů hůlky o +1 až +5.

Samozřejmě, když je napsané třeba: Střeva huňáče, tak se myslí kousek z jeho střev o váze maximálně 1mn.

Jako inspiraci uvádím příklady:

ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU


Výtažky z netopýřích křídel
…klasika. +2 magy.

Drcená kost kostlivce
byla zakleta silným kouzlem, proto přidává +3 magy.

Žíně jednorožce
jsou dost vzácné, proto přidávají +4 magy.

Drcený dračí zub
je extrémně vzácný. Proto přidává +5 magů.

Pírko z fénixe
určitě každý zná, bohužel je celkem oříšek ho získat. +4 magy.

Šupina mořské panny
extrémně vzácné. Přidává +5 magů.

Drcený zub baziliška
je těžké ho sehnat, ale není zase až tak vzácný, je skoro v každé mrtvole v bažině. Přidává +3 magy.

Kyklopovo oko
na získání je těžké akorát najít kyklopa. +2 magy.

Křídlo netopýra
je velmi běžné. Přidává +1 mag.

Myší ocas
je běžný. Přidává +1 mag.

Kousek kůže z huňáče
je celkem běžný. Přidává +3 magy.

Huňáčovy střeva
nejsou častá. +4 magy.

ROSTLINNÉHO PŮVODU


Vlčí mor je velmi běžný, proto přidává +1 mag. Ale proti lykantropům má ještě bonus. Když je kouzlo seslané hůlkou vyplněnou vlčím morem na lykantropa, ubere jen polovinu magů vložených do kouzla.

Kořen mandragory
není častý a je hůře k sehnání, přidává +3 magy.

Květ durmanu
těžko se shání a zpracovávání je náročné, protože je jedovatý a při poškození květu stříká jedovatá tekutina, která vyvolá zvracení a průjem.. +5 magů.

Cibule
je častá a není moc magická. Přidává +1 mag.

Kostival
častá rostlinka, ale přidává +2 magy.

VZÁCNÉ KAMENY

A pomalu se dostáváme k nejdůležitější schopnosti hůlky a to je sesílání blesků. Tuto činnost zvládá za pomoci vzácných kamenů vysázených po její délce. Pokud tedy nějaké jsou.

U každého typu hůlky je uveden maximální počet zasaditelných kamenů, který je neměnný. Podle druhu kamene pak může hůlka sesílat blesky.

Obecně platí:

Za každý kámen vsazený na hůlku může hůlka sesílat jeden blesk příslušné barvy denně.

Kameny se dobíjejí vždy o půlnoci.

Pro blesky z hůlky platí stejná pravidla jako pro blesky popsané v pravidlech (pravděpodobnost zásahu), jen s tím rozdílem, že hůlka sama má vždy stoprocentní pravděpodobnost úspěchu seslání.

Kameny vysázené na hůlce musí vždy vážit alespoň jednu desetinu mince.

Pár kamenů jako příklad:
1) Rubín – Rudé blesky
2) Safír – Modré blesky
3) Smaragd – Zelené blesky
4) Diamant – Bílé blesky
5) Onyx – Černý blesk
6) Ametyst – Fialové blesky
7) Topaz – Žluté blesky

Kamenů a blesků je samozřejmě víc, ale tohle uvádím jen jako příklad.

POUŽÍVÁNÍ

Používání je prosté a jednoduché. Stačí pomyslet na určité kouzlo, vyřknout formuli a namířit. Hůlky může použít jakákoli osoba, válečník, alchymista, zloděj, nebo dokonce skřet, pokud toho bude rozumově schopný.

A NAKONEC PÁR PŘÍKLADŮ

Mladý kouzelník Franek dostal na své 18. narozeniny hůlku. Byla to dřevěná hůlka vyřezaná z Vebrylu. To je 8 magů. Bylo to žezlo. +4 magy. Uvnitř byl drcený dračí zub. +4 magy. Stála hodně zlatých, ale jeho rodina si to mohla dovolit. Takhle byl Franek šťastný, měl žeslo s 16 magy na den. Co více by si mohl přát?

Naopak velmi chudá čarodějka potřebovala nutně hůlku. Koupila si za své poslední peníze podřadnou hůlku, navíc která vydrží jen 2 měsíce. Běžný tvar +0, cín +1, ale má panickou hrůzu z lykantropů a tak si do hůlky nechala vložit vlčí mor. +1. Celkem tedy má 2 magy. Chudák…

Žil, byl jednou jeden chudý šťastlivec. Donar si koupil hadovitou hůlku z hruškového dřeva. Ale měl velké štěstí, že potkal mrtvého draka, který ležel vedle mrtvého kouzelníka. Drakovi vytrhnul zub, kouzelníka obral o peníze, kterými zaplatil výrobu. Celkem tedy má 6 magů.

Pepek Břichomluvec si koupil žezlo +4. Bylo z niklu +3 a bylo vycpané pírkem z fénixe +4. Celkem 11 magů na den. Hmm, i když tomu vůbec nerozuměl, pořídil si celkem mocné žezlo. Bohužel kvůli tomu musel prodat svůj dům a teď je na ulici. Che che.

A nakonec královna Kouzelnické říše. Mohla si koupit nejdražší hůlku. No a co udělala? No koupila si ji. Takže – žezlo +4, 400 let starý Vebryl +12, šupina z mořské panny +5. 21 magů na den. No, penězi rozhodně nešetřila. 21 magů na den, to už je teprve hůlka.

Toto dílko jsem vypracoval společně s Darnathornem a srdečně mu za vše děkuji. Také děkuji ostatním lidem, kteří mi radili v Moudré sově. Obzvláště očím plíživým, tuvymu a Ithildruovi. Děkuji moc a užijte si hůlky.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 8

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ach jo. Po 4 letech jsem se vrátil zpět na server s účelem očistit si jméno, napravit reputaci (ne body reputace, ale reputaci :-)) a napsat hůlky v.2. Bohužel jsem zjistil, že za tu dobu jsem absolutně zapomněl pravidla DrD, takže opravná verze se s největší pravděpodobností nebude konat :'(


 Uživatel úrovně 5

Podle mne se jedná pouze o rozepsání pravidlových hůlek s několika připomínkami:

Výrobní náklady se prolínají celým textem. Pokud by byly na jednom místě, ukázalo by se, jak je vlastně hůlka levná.
Nesedí mi, že počet možných drahokamů závisí na tvaru a nikoli na použitém materiálu.
Chybí doba výroby, i nulové náklady v surovinách na základní hůlky - vypadá to jako kopírování démonů do předmětů theurgem. Vzhledem k fixní úspěšnosti výroby alchymistického výrobku je to výrazné zvýšení úspěchu při výrobě.
Náklady na úpravu tvaru jsou řešeny pouze poznámkou v popisu vzhledu a nikoli v pasáži typů.

Trvání hůlek v pravidlech je věčné, zde je velice omezeno (400 magů na dva roky)
Síla hůlek je v pravidlech jasně popsána, zde po kombinaci všech bonusů stěží vykouzlíte pár blesků.

Hůlka za 400 magů na dva roky je ekvivalentní démonu z 8. sféry, což znamená 16 magů na den.
Pokud základní schopnost hůlky, kouzlit blesky, závisí jen na drahých kamenech a nikoli na nákladech, pak je něco špatně.

Nejen drahokamy, ale i zbytek položek jsou vlastně jen příklady.
U některých z nich postrádám místo a nápadnost nalezení, případně cenu, za kterou je alchymista může koupit.

Kombinace následujících výroků říká, že:
A) lze přidat pouze jednu výplň (jedna mince váhy, nádivka váží 1 minci) - jeden bonus
B) lze přidat neomezený počet výplní (maximálně jedna mince váhy celkem, tedy i konkrétní náplň je maximálně jedna mince - tudíž jsem při použití zlomků mincí nádivek omezen pouze celkovou vahou - jednou mincí) - kumulace několika bonusů.
"Výplň může přidat hůlce maximálně jednu minci na váze. "
+
"Samozřejmě, když je napsané třeba: Střeva huňáče, tak se myslí kousek z jeho střev o váze maximálně 1mn."

V textu neodpovídáš, jak řešíš hůlky s kratší dobou trvání - vyskytují se až v příkladu, kde neřešíš ani cenu, ani drahokamy na blesky - vypadá to, jako by k jakékoli hůlce šlo přilepit kousek drahokamu nebo polodrahokamu a hotovo.
Rozvedení příkladu druhého: hůlka na dva měsíce by měla stát 33 magů nezávisle na tom, zda k ní přidám drahokam, nebo ne (kříšťál kouzlí bledý blesk, nebo bílou střelu ?)
Ametyst a Onyx (taktéž křišťál) jsou polodrahokamy - oxidy křemíku. Jako takové jsou daleko hojnější a

O jakou formuli se jedná? Pokud o tu uvíděnou v pravidlech u každého kouzla, tak na tu má nárok kouzleník, nikdo jiný.

Příklady neřeší ani tvar a drahokamy, ani náklady na výrobu.

Příklady:
Obyčejná smrková hůlka na jeden měsíc se dvěma ametysty, bude stát 17 magů a asi 3 zlaté za drahokamy. Bude mít 0 magů (nezapočten věk dřeva) schopná kouzlit dva fialové blesky denně! Cena, přepočtená na zlaté bude pod 140 zlatých. Stačí obětovat suroviny v hodnotě 10 zlatých na ohnutí a můžeme přidat další kámen - 3 fialové blesky denně za 150 zlatých, (asi 5 zlatých na den).
Co kdyby šla doba trvání stlačit ještě více ? Na trvání v délce jednoho týdne je třeba pouhé 4 magy, což by v případě jinak neupravované hůlky stálo přibližně 35zlatých - za stovku či dvě máte na jedno dobrodružství nepředstavitelnou sílu :o(

Pokud to shrnu, tak mimo rozvedení odstavečku z pravidel na X stran a neskutečné síly, schopné rozbít hru či plošně rovnováhu světa (magie je málo, ale je mocná). Některé speciální dřeviny jsou zajímavé, ale vesměs mne pobavily zcela nepoužitelným popisem vzhledu (Arimon a Oramin, Véix).

Tematicky bych toto dílo zařadil do rubriky Alchymie (pyrofor), neboť se jedná o obecný předpis, nikoli o konkrétní výrobek.

Ithildur: souhlasím s s tebou ve věci "vzácnosti".


 Uživatel úrovně 0

Když jsem si dílo naposledy pročítal, nezdálo se mi takhle "odfláknuté", ale když se teď na něj podívám zároveň i s diskuzí, nabývám pocitu, že jsem ho nedodělal.
Ithildur: Slibuji, že příští dílo bude lepší...


 Uživatel úrovně 0

4*
Dílo vcelku dobře zpracované a i použitelné.


 Uživatel úrovně 0


Keď na to tak pozerám, neubránim sa miernemu údivu. V MS viacero ľudí poskytlo myslím celkom dobré rady (schválne som si to znova pozeral) a zdá sa, že autor využil len pár z nich. Nebudem vypisovať všetky, to si každý, kto bude chcieť, nájde sám, spomeniem preto len niektoré svoje, ktoré rovnako dobre môžu stáť v tejto kritike.

1. Hůlky sa mi zdajú príliš preplnené. Môžu zosielať blesky (veľmi výhodne) aj kúzliť. Nezávisle od seba, takže po vypotrebovaní magov na kúzla ešte stále môžem zoslať blesky. Niekde hore pri funkciách inak stojí, že za magy v hůlce sa zosielajú kúzla a blesky. To sa vylučuje s bleskami za kamene, jedine, že by autor myslel zosielanie bleskov nad rámec limitu kameňov, za magy na kúzla.

2. Určovať prínos magenergie daný materiálom a výplňou na základe vzácnosti jednotlivých látok je podľa mňa nelogické. Ako som už podotkol, vzácnosť je parameter stanovený inteligentnými bytosťami, na základe ktorého sa určuje cena látky. Často sú vzácne veci drahé aj kvôli kvalite (nekvalitné by nemali veľkú cenu ani keby ich bolo málo), ale nie je to tak vždy. A nie vždy je vzácnejší materiál vhodnejší. Napríklad zlato je pomerne vzácne a cenené, železo je bežné. Neznamená to ale, že ak vykovám meč zo zlata, bude lepší, než ten železný. Viem, že tu ide o magenergiu, ale to na veci nič nemení. V MS som navrhol možné odôvodnenie magového prínosu tej ktorej látky, nehovorím, že sa to malo podľa toho celé prekopať, ale možno by trocha inšpirácie neuškodila.

Celkom som sa na toto dielko tešil, pekne spracované hůlky by boli určite mnohým užitočné. Nedá sa poprieť, že si s tým dal autor prácu, vzhľadom na jeho vek je to dobrý výkon. Ale mohlo to byť lepšie. Nebudem hodnotiť, pretože nechcem zbytočne hodnotiť nízko.
Dúfam, že autor bude tvoriť aj naďalej, nápad bol dobrý (nie hůlky ako také, ale bližšie ich rozpracovať). Verím, že ďalšie dielo už bude o niečo vychytanejšie a budem mu môcť dať aspoň 4*;)

S úctou
Ith


 Uživatel úrovně 5

1) Alchymisté – experti neexistují. Chápu to tak, že hůlky může vyrábět každý theurg i pyrofor od 16. úrovně výše. Nicméně pro ortodoxního theurga mi taková výroba vyjde trochu přízemní. Má postava by každého žadatele o hůlku sesílající blesky nejspíš hnala svinským krokem (s pomocí nějakého toho salamandra).

2) Za 1 mag nesešleš ani jedno z kouzel, které mají hůlky umět. Kouzlo Mlha není v pravidlech popsané vůbec.

3) Pokud budu chtít sehnat chocholku z huňáče, můžu ji sehnat, aniž bych lovil? A pokud ano, kolik bude zhruba stát?

4) Jak lze ošetřit zranění způsobená Tygřím spárem? Kolik magů to bude stát, bude-li ošetřujícím hraničář? Zatáhne se zranění působením léčivých lektvarů?

5) Tygří spár je na příslušný počet magů příliš silné kouzlo. Lze jím zabít jakkoliv silnou postavu za 4 kola. Počet životů by měl být omezen (za 6 magů maximálně na 3k6) a/nebo by měl být počet magů zvýšen.

6) Definice ušlechtilých a neušlechtilých kovů je podána někým, kdo prospal sedmý ročník základní školy. Ušlechtilý kov nereaguje s neoxidující kyselinou za vzniku vodíku. Měď ztrácí svůj lesk a stejně se počítá za ušlechtilý kov. Ale to jenom tak na okraj.

7) Olovo přidává stejně jako stříbro? To vrhá zajímavý pohled na jejich vzájemnou vzácnost…

8) U všech vzácnějších stromů, případně u výplní hůlky by měla být cena, za niž lze suroviny koupit, popřípadě pravděpodobnost jejich nalezení.

9) Onyx velikosti 0,1 mn umí černý blesk? To by ho zasazovali úplně všichni, protože zase tak vzácný kámen to není. Kámen je nutné buď zvětšit (alespoň na 0,5 mn) nebo postihovat jeho použití šancí, že se výroba naprosto nepodaří, hůlka exploduje, zkazí se všechny suroviny potřebné k výrobě etc.

10) Příkladů je dost. Sice některé uhozené, ale názorné, což se mi líbí.Suma sumárum. Dílo není příliš originální, ale jako shrnutí je jistě přínosné. Není v lidských silách, aby se na dvanácti stranách neobjevily nějaké ty chyby. Svým pojetím patří Hůlky jistě k nadprůměru, ovšem obsahuje chyby. Podle toho také hodnotím.