Alchymistické Předměty

Dortíček Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Jedy

Základ: viz text

Trvání: viz text

Výroba: viz text

Popis:

„Dáš mi ochutnat?“

poslední slova mlsného Zuba

„A ze síně, kde probíhalo jedno z nejdůležitějších mírových jednání, se ozývalo jen hlasité mlaskání.“

svědectví sluhy Jeana

Dort se skládá z korpusu a z náplně. Tyto jednotlivé části se musí vyrobit zvlášť.

Korpus

„Jak jinak udělat nejchutnější dort, než když místo těsta bude samotná magie?“

čaroděj Buchtička

magenergie: 2magů za porci
suroviny: 5zl za porci
základ: viz kuchařka
výroba: 1 směna za 2 porce
barva/ chuť/ zápach: viz níže

Barvu, chuť a zápach závisí na dortu. Pokud tedy bude dort z jahod, bude barva červená, chuť po jahodách a i vůně bude po jahodách.
Dort mohou upéci pouze pyroforové, kteří umí alespoň velmi dobře vařit. Proto je také základ viz kuchařka. Pyroforové, jenž vařit umí, vědí co do korpusu patří.
Pro úplnost: Korpus obsahuje magenergii proto, aby získal speciální bonusy pro barvu, chuť a zápach. To bude podrobněji probráno ve Vlastnostech dortíčku.

Náplň

„Co jazyk nepálí, žaludek nebolí. Zatím...“

Ičo, královský ochutnávač

magenergie: podle jedů + 3magy za porci
suroviny: podle jedů
základ: podle jedů + viz kuchařka
výroba: podle jedů
trvání: podle jedů
použití: požití (olizování se až za ušima)
nebezpečnost: součet všech jedů (nebezpečností)
síla: viz níže
barva/chuť/zápach: podle druhu dortu + viz níže

Do náplně je možno dát libovolné množství jedů. Podmínkou je jed Desertní smrt. Ten naleznete v části Uffinovy jedy. Další podmínkou je, aby všechny jedy působily po požití.
Za zmínku také stojí chuť. Je magicky poupravená tak, aby chuťově vyhovovala každému. Upravená je taky barva a zápach (v našem případě vůně).
O základu platí to samé, jako u korpusu.

Vlastnosti dortíčku

Co se pasti týče, je neobyčejně silná. Oběti si házejí na každý jed zvlášť s tím, že nebezpečnost bude tak vysoká, jako je součet všech nebezpečností v jedech.
Největší zvláštností je v trvání. Všechny jedy začnou působit najednou, i když mají třeba jiné trvání. Začnou však působit tehdy, až když se sní celý dort. Pro úplnost 98% dortíčku. Proč tomu tak je? Protože vždycky zbude nějaký ten kousek. Ať už třeba drobky nebo dort bude připečený. Tuto vlastnost si dortíček získal díky velkému množství magenergie. Pokud se však dortíček celý nesní, jedy začnou působit po 72 směnách.
Dortíček má vlastnost přitahovat lidi. Je to také dáno vysokým množstvím magenergie. Je totiž také velmi pestrý, voňavý a především chutný. V praxi to znamená, že se ke každému číslu přičte 75.
Pokud bude: barva/chuť/zápach: 70/80/40 změní se na: 145/155/115.


Historie

Začalo to příběhem podobným, který zná snad každý: jak si Pejsek a Kočička pekli dort. V tomto příběhu však nevystupují Pejsek s Kočičkou, nýbrž dva pyroforové Ufiin a Yzzo.

Žijí ve městě Cekopi. Toto přístavní město je proslulé zlodějským cechem Modrý motýl a ohromným královským palácem. Jehož pánem není nikdo jiný, než král Tyrkus , znám jako Mlsoun s žezlem v ruce...

Z Modrého motýla se Ufiin a Yzzo dozvěděli, že jestli jim je život milý, tak ať už král nežije...

Uffin dodělal svou tajnou zbraň: Desertní smrt. Na začátku to byl jen obyčejný jed, ale díky vylepšování se z něj stala neobyčejná a silná smrtící zbraň.

„Dort?“ ptal se nechápavě Yzzy. Ale pak pochopil, co je zač ten bublající kalíšek, do kterého Uffin neustále plival zač.

Uffin řekl Yzzimu vše o výhodách a o nekonečných množstvích jedů. Yzzy byl uchvácen.

Další den jen pekli. Výsledkem toho byl ohromný jahodový dort.
Přišel čas na jedy. Uffin znal výhodu svého díla a tak, aby šetřil, požádal Yzziho o Hrdlořezův lektvar.

Ke vší smůle téhož dne v noci, kdy už byla náplň dortu hotová jen čekala na korpus, šla po polici jejich kočka. Shodila dolů všechny lektvary a jak už to tak bývá, všechny spadli přímo ho náplně a rozlily se.

Další den ráno Uffin společně s Yzzym kleli toho zatraceného domácího tvora a také nedokonalé zátky flakónků.

Nový dort už dělat nemohli. Bílý motýl čekal moc dlouho. Poslední šance, jak si zachránit krk, byla dodělat dort a dát ho králi.
Jak řekli, tak udělali.

Uffin nevěděl přesně, co dort dokáže, když se do něj dá tolik lektvarů.

Byla hostina. Všichni vesele hodovali, víno teklo proudem a na závěr byl pro krále přivezen dort.

Sál byl náhle pohlcen jakoby magickou vůní jahod, nikdo neodolal. Ani krysy nezůstaly pozadu...

Ještě téhož dne král zemřel. A na trůn byl posazen nehlavnější sicco královského cechu: Bílý motýl.

„V hlavě mi stále zůstává ten pohled na zestárlou podřízlou mrtvolku s prázdnýma očima.“ svědectví muže jenž krále našel.

„To co pitva ukázala nikdo z nás doposud nechápe...“ u soudu „... ten dort přeci jedli všichni!“

Jedy

V následujícím textu budou blíže popsané jedy, které byly vytvořeny Uffinem a Yzzim a to:
Desertní smrt
Jed neviděného
Žaludkobol
Plícohnis
Volný dech
Lektvar ztraceného mládí
Kalné oko
Hrdlořezův lektvar

Všechny tyto jedy a protijedy může vyrobit jen pyrofor na 9. a vyšší úrovni.

Uffinovi jedy

Desertní smrt

magenergie: žádná + viz níže
suroviny: 90zl
základ: sliny
výroba: 2 směny doma
nebezpečnost: 12
síla: 15-30/30-45
použití: požití
trvání: ihned
barva/chuť/zápach: -/-/-

Desertní smrt nemá žádnou specifickou barvu, chuť ani vůni, jelikož je dělaný přímo na desert.
Desertní smrt se dává většinou do nějakého desertu, jako je například Dortíček.
Luxusnost tohoto jedu je, že je do něj možno vložit magenergii, díky které bude jed působit pouze na jednu postavu. Tedy pokud ho někdo ukradne, bude mu jen a jen chutnat. Magenergie potřebná k této vlastnosti je 20 magů. Je možné této vlastnosti využít i u celého Dortíčku.
Další výhoda při použití v Dortíčku je možnost zvyšování, nebo snižování doby trvání. Jedy v náplni Dortíčku začnou působit jen tehdy, když se sní 98% dortu, nebo po 72 směnách. Tento čas je možno poupravit. Aby jedy začaly účinkovat po čase, ne po snědení musí se ještě přidat 7 magů. Pro zvyšování doby o 5 směn, je nutno dalších 5 magů a pro snižování doby o 5 směn, jsou nutné 2 magy.
Tento jed působí pouze, když postava sní celou svoji porci. Respektive 98% své porce.

Jed neviděného

magenergie: tolik, kolik měl neviděný
suroviny: 0 zl
základ: vzpomínka + magická voda
výroba: (životaschopnost neviděného) kol
trvání: ihned
nebezpečnost: inteligence neviděného (nehází se na odl, ale na int )
síla: nic/ ÚČ neviděného + 1k6+
barva/ chuť/ zápach: -10/0/-10
trvanlivost: život neviděného

Lektvar je pouze z vody, takže nemá barvu, nijak nechutná a je bez zápachu.
Teď k základu: Vzpomínka + voda. Jak toho docílit? Musíte se dívat do vody, která obsahuje 2 magy. Přitom se soustředit na vzpomínku, kdy jste se s dotyčným neviděným setkali.
Pokud někdy, někoho zasáhl neviděný, může jeho sílu vložit do tohoto jedu. Postava tedy nikdy neví, jak dlouho bude trvat výroba, jaká bude jeho síla a kolik ho to bude stát magů. Při výrobě to samozřejmě zjistí.
Ale už neví, od jakého neviděného útok byl.
Past je trošičku jiná. U normálních jedů je past na Odolnost, zde je na Inteligenci. Proč to tak je? Protože tento lektvar vyrobí pouze vazbu mezi obětí a neviděným. Jed tedy nepůsobí na žaludek ale na mysl oběti, která lektvar vypila.
Z trvanlivosti lze zjistit, že lektvar bude působit, dokud bude dotyčný neviděný naživu.
Když Jed neviděného někdo pozře, dotyčný neviděný to pozná a bude mu odebrána úroveň (neviděnému).
U náplně Dortíčku je napsáno, že celková nebezpečnost je součet všech nebezpečností. V tomto případě to neplatí. Takže nebezpečnost Jedu neviděného se do celkové nebezpečnosti započítávat nebude.

Yzziho jedy

Žaludkobol

magenergie: žádná
suroviny: 20zl
základ: mléko
trvání: viz níže
výroba: 2 směny doma
nebezpečnost: 8
síla: nic/3-18)
použití: požití
barva/chuť/zápach: 30/60/20

Žaludkobol je jemně bílá kapalina, páchnoucí po mléku, po kterém i chutná.
Po pozření se postavě jen udělá špatně od žaludku, tyto bolesti však budou působit tolik dní, za kolik dvouživotů byla obět raněna (Dejme tomu, že postava, která neuspěla v hodu proti pasti a byla zraněna za 4 životy. Bude jí tedy špatně dva dny).

Plícohnis

magenergie: 2 magy
suroviny: 90 zl
základ: hleny z krku
nebezpečnost: 12
trvání: 1-6 roků
výroba: 4 směny doma
nebezpečnost: 8
síla: dušení 2-12 kol / snížení max. životů o 1-6
použití: požití
barva/chuť/zápach: 30/60/30

Plícohnis má tmavě hnědou barvu, páchne po zvratcích a chutná trpce až zahořkle.
Jak již název říká, jed působí na plíce. Pokud obět past nepřehodí, dusit se nezačne, ale plíce napadne choroba, která sníží maximální počet životů o 1k6. Toto zranění se léčí rychlostí 1 život za rok. Respektive do maxima životů se vždy po jednom roce jeden život přidá, přidá se tolikrát, kolik bylo snížení.

Volný dech

„To co do sebe liješ není jed, nýbrž protijed.“

vysvětluje se smíchem Frances sebevrahovi

jed: plícohnis
magenergie: 2 magy
suroviny: 20 zl
základ: voňavka (8 st)
trvání: 3 směny
výroba: 4 směny doma
nebezpečnost: -5
síla: viz níže
použití: šňupnutí
barva/chuť/zápach: 40/20/10

Voňavka je rostlina, která roste na zarostlých a netknutých lukách. Na trhu ji lze sehnat poměrně snadno. Zpracována je do fialového prášku, který se šňupe. Chutná po čokoládě a voní po levandulích.
Po použití se postavě navrátí jeden odebraný život od jedu Plícohnis.

Lektvar ztraceného mládí

„Buď tě omladí a nebo... už je večeře králi.“

královský pyrofor Čepička

magenergie: 70 magů
suroviny: 90 zl
základ: kus lidského srdce, které ještě tepe
trvání: ihned
výroba: 4 směny v dobře vybavené laboratoři
nebezpečnost: 3-18
síla: viz níže/viz níže
použití: požití
barva/chuť/zápach: 80/10/0

Lektvar ztraceného mládí je temně rudá kapalina, vonící po jahodách s vůní borůvek .
Pokud postava lektvar vypije a přehodí past, omládne o tolik let, jaká byla nebezpečnost.
Pokud postava lektvar vypije a nepřehodí past, zestárne o tolik let, jaká byla nebezpečnost.

Kalné oko

magenergie: 1 mag
suroviny: 90zl
základ: hlína
trvání: 6 směn
výroba: 1 směna
nebezpečnost: 8
síla: slepost na 2-12 kol/slepost na 2-12 směn
použití: požití
barva/chuť/zápach: 60/20/20

Kalné oko je tmavě hnědá až temně rudá kapalina bez chuti a bez zápachu.
Po požití tohoto jedu, se na oku oběti objeví kalný zákal a postava nebude nic vidět.

Hrdlořezův lektvar

„I inspirace může vzniknout z podříznuté mrtvoly.“

radí Hrdlořez Yzzymu

magenergie: 200 magů
suroviny: 20 zl
základ: piliny z dýky
trvání: ½ kola
výroba: 6 směn doma
nebezpečnost: 13
síla: viz níže
použití: viz níže
barva/chuť/zápach: 50/90/10

Je to tmavorudá kapalina páchnoucí po seškvařených vlasech a chutná velice zatrpkle.
Po požití se oběti ihned prořízne hrdlo. Toto zranění je sice magického původu, ale je bráno tak, jako kdyby bylo způsobeno řeznou zbraní.
Pokud se lektvar dostane oběti do krve, platí to samé, jako u požití lektvaru.
Pokud bude oběti podříznuto hrdlo s tímto lektvarem, oběť se stává nemrtvým, který bude svého vraha poslouchat.


Slovo autora

Dortíček má podobnou moc a vlastnosti jako hrad: hrad je nákladný a často majitele zrujnuje, ale když se dílo podaří, stane se neobyčejnou zbraní.

„Jestli někdy budu chtít spáchat sebevraždu, upeču si dortíček.“

Hrdlořez Nesro

Poděkování: Maris a Zombii za čas, který snad nebyl promarněn, strávenou pomocí a ochotou. Patří jim můj Dík.

Na závěr bych vám chtěl popřát jen dobrou chuť!

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Podle mě je to skvělé. Dobrý nápad, dobré prpracování, dobrý výběr jedů. Kdybych mohl hlasovat dal bych maximum.


 Uživatel úrovně 0

Omlouvám se za sprostá slova užitá u tohoto příspěvku!!!! Vše sem si vymyslel, a chtěl bych se všem omluvit!!!


 Uživatel úrovně 0

Zdar Nesro

Nevím, asi nic nového neřeknu. Sdělím ti své osobní pocity z díla. Příběhem a citáty protkaný příspěvek to je, ale dobře uděláno zdá se.
Jedy začnou působit po snězení 98% dortu najednou (ty jedy)? Hm, chtělo by to víc krouhlé číslo, je to spíš jen kosmetická chyba, ale mě se to nezdá. Hůř takhle rozpoznáš skutečnost.
Také se mi nelíbí, že všechny působí naráz a zároveň se sčítá nebezpečnost. To je volovina. Nemožnost uspět pasti, totální mega-likvidace stylem Chuck Norris:) je-li jich tam dostatečně.

Desertní smrt - pouze přidáním magenergie to má účinky na jednu danou osobu? A jak se tohpo docílí? přijde mi neoriginální a hloupé přidat pouze magenergii a říct: "Tak a teď to bude fungovat pouze na Frantu Papoucha."
Třeba, kdyby jsi napsal, že se k tomu přidá část, byť minimální, z těla té osoby (kapka krve, vlas...), tak by se mi to pozdávalo mnohem víc.

Lektvar ztraceného mládí: Nebezpečnost osmnáct chceš přehodit jak? Jestli to myslíš, jen jako prostředek pro zestárnutí, je to přehnané. Oběť zestárne o mnoho let, nemající možnost nějak uspět. A to hned na první pokus. Mám rád občas takové "bláznivější" věci, ale něco mi prostě přijde, že by to šlo umírnit a učinit to hratelnější, podobně jako třeba Hrdlořezův lektvar. Jak ho tak čítám, přejmenoval bych to na Čakovo lektvar.
Například, vezmu-li jen tento jed, co bych napsal k němu já:

Snorčův lektvar


magenergie: 100 (Nejsem takový megaloman, ale i více bych překousl :))
základ: krev+ piliny (1mn) /Tady jde spíš o to, že nevím co to znamená "piliny z dýky!
...
nebezpečnost: 10
...
Popis: Je to tmavorudá kapalina páchnoucí po zaschlé krvi a chutná velice zatrpkle.
Po požití a neúspěchu proti pasti se oběti ihned prořízne hrdlo a nachvíli bude zahalena do mírného dýmu. Toto zranění je sice magického původu, ale je bráno tak, jako kdyby bylo způsobeno řeznou zbraní.

Následky: Neuspěje-li postava v hodu proti pasti, stane se z ní nemrtví a to takový: Rozdíl 1-2 od nebezpečnosti znamená, že se z oběti stane kostlivec, rozdíl 3-4 od nebezpečnosti znamená že se z ní stane zombie, rozdíl 5 a víc znamená, že se z ní stane ghůl.

Poté si osoba, jejíž krev je v lektvaru háže proti pasti - "roz.+odl /8" přičemž rozdíl úrovní je rozdíl postavy, jež jed požila a postavy jejíž krev byla v lektvaru. Uspěje-li v hodu proti pasti, znamená to, že nemrtví ji bude na slovo poslouchat a vyplní i zdánlivě sebevražedné příkazy.
Neuspěje-li, znamená to, že nemrtví půjde po oné postavě s cílem zabít ji za každých okolností - jak mu jen jeho inteligence dovoluje.


Chci říct, že dílo je to dobré, ale ne dost na to, abych nemusel strhávat ty dvě hvězdy dolů. Vždyť nemusíš posílat hordy nedodělaných nápadů, stačí si pohrát. Vyplatí se ti to potom při sledování v akci, v dobrodružství svých přátel....


 Uživatel úrovně 5

Pozn.: Pokud člověk chce a je výřečný, lze imo 5* zdůvodnit, pokud si obsah kvalitního nápadu stanovíte jako základní prioritu hodnocení. Přesto bych apeloval na ty co tak hlasovali, aby si přiznaly že ty dobré nápady jsou poněkud nedotažené a navíc pod nánosem zbytečných keců a nejde ozhodně o prototip vzorového díla.


 Uživatel úrovně 5

Odpustím-li si averzi kterou jsem si jak k dílu tak autorovi vybudoval poté co během tvorby visela vnucující se upoutávka na fóru snad dvakrát denně(To je také důvod proč jsem se rozhodl nepsat kritiku do MS.), dílo není zas tak špatné.

Vlastně jsem nepochopil smysl celého příspěvku kromě zásobníku nových jedů. Velice chutné a přitažlivé jídlo, navíc otrávené lze připravit mnohem jednodušeji... Ten korpus je vlastně zbytečný.

Historie je IMO taky dost zbytečná.

Desertní smrt: měla by mít za podmínku jako složku/základ něco co souvisí s její obětí - její vlas, nehet atp. Jinak je opravdu moc snadné připravit něco co někoho zlikviduje a ještě tak tajně. Ale pěkný jed.

Smrt neviděného: velice nápaditý jed, oceňuji.

Žaludkobol: nic zvláštního

Plícohnis: myslím že by mělo způsobit především snížení vytrvalosti. Navíc si nedovedu představit že by někdo požil něco co chutná po zvratcích. To neudělá ani ožralý kroll.

Lektvar ztraceného mládí: fušuje do démona mládí. Neošetřují se kolize, tudíž dostatečně odolná postava může být prakticky nesmrtelnou. Jak se určuje past? Hodem 3k6? Tohle nemělo vůbec projít.

Hrdlořezův lektvar: Jakým nemrtvým? Za jak dlouho s jakou pravděpodobností? Nápadité ale nedotažené(nebo odfláklé?).

Co oceňuji je že se objevily nápadité lektvary. Problém je že i silně podprůměrne a i takové které by se neměly vůbec schválit. Tudíž dílo je určeno jen zkušenějšímu PJ který si to proškrtá a dotáhne do konce. Dalším problémem je zbytečně moc omáčky... no dejme tomu.

Vezmu to jak že ani těm pěkným lektvarům bych nedal 5* kvůli zpracování. Dále snížím za ty "nepovedené" a dále za ten balast kolem. Takový průměr za 2/3*, ale když se dívám na to co se tu dělo mám chuť hodnotit spíš níž.


 Uživatel úrovně 5

Hrdlořez Nesro: Pokud to bude něco kvalitního, pak se tím budu zabývat. Ale jinak to půjde ze stolu.
Prosím, příště se na schavalování děl ptej spíš poštou / u stolu o alchymii.


 Uživatel úrovně 2

Zombie: Jen jsem se chtěl zeptat, pokud se časem obejví ode mne dílko Dortíček v. 2, bude automaticky neshváleno?

Maris: Od Tebe mě ty hvězdičky potěšily nejvíc. .)


 Uživatel úrovně 5

Dílko hodnotím jako nadprůměrné, něco, co je přínosem. Autor si dal evidentně práci - ačkoli to mohl dotáhmout na lepší (a má na to). Nicméně chápu, že do toho dal spoustu energie, času v MS - a tak už to chtěl vidět zde.

Na rozdíl od jiným plícohnis čtu jako ne úplně šťastné vyjádření - prostě mnozí si myslí, že nemoc = viry a streptorkoky, zatímco já to beru jako poškození organizmu, které nevznikne úrazem ... tohle je prostě jed s dlouhodobými a - pokud přežijete - špatně se léčícími následky. Herně ani logicky v tom chybu neshledávám.


 Uživatel úrovně 5

Hrdlořez Nesro: Mazat dílo kvůli nadávkám v dizkuzi je stejné, jako vylévat vaničku i s dítětem :o)

Uživateli Shadowmage děkuji za rozumný přístup,

naopak Lurk Rozeklaný Jazyk, Snikkit a Saul dostali - 2 body reputace za každý sprostý vstup. Pokud chtějí, mohou si na můj postup stěžovat SLUŠNOU formou tribunovi, případně u stolu "Dračí doupě.cz - redaktoři", ID 160.

Hodnocení stylem "Je to skvělý, dávám za 5*" je pro mne neakceptovatelné.

Část diskuze, nesouvisející s dílem byla odmazána.


 Uživatel úrovně 5

Nápad ****
Prevedenie ***
Zhoda s pravidlami **

Škoda, že bol tak dobrý nápad stiahnutý z výšin na zem.
Myšlienka pridať aj prostriedok na liečenie následkov choroby vyvolanej jedom Plícohnis je dosť dobrá na to, aby som sa priklonil k lepšiemu hodnoteniu.