Zloděj

Ibrahimova Harfa Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 38

... I vězte, že věc tato pro zloděje obyčejného nejlepší pomůckou při
loupežích jest, poněvadž kdo uslyší ji podlehne tonům sladkým a
nežli slunce osvítí šibeniční vrch, okradený procitne... Kodex O
řemeslu černém -
zlodějská kronika        Ibrahim z Ne - Shu byl jedním z nejnešikovnějších zlodějů na území
Skawenu, Eldebrandu, Sionu a Vatosu, odkud pocházel. Jeho rodiče
patřili k bohatší měšt'anské vrstvě, která městu vládla a rozhodovala
o dění v něm. Ibrahim patřil k černým ovcím rodiny. Byl
nevychovaný a drzí. Tropil si ze žebráků legraci a kradl.
Většinou ho chytli a z této šlamastiky se dostal vždy jen díky svému
otci, který takto podplatil už asi polovinu města. Jednoho dne se
však stal svědkem vraždy jednoho podivného obchodníka s tajemnými
předměty, kterého se chtěl pokusit okrást. Smrt obchodníka byla
rychlá - dýka v zádech a šíp v krku a jeho vozík a přepychoví kůň si
odnesli tajemní zloději. Když se přestal zmírající hýbat, přikradl
se k němu a začal ho prohledávat, což očividně vrazi neudělali.
Našel u něho nějaké peníze a malou harfičku. Najednou uslyšel křik.
Do ulice vtrhli dva strážní. Říkali mu, že z vraždy už se nevylíže.
Bylo mu jasné že ne a tak udělal několik pohybů aby zmátl stráže a
vzal nohy na ramena. Stráže se vrhli za ním. Sice byl Ibrahim
nešikovný zloděj, ale přeci jen se v uličkách vyznal a ve tmě se
pohybovat jakž takž také dokázal. Naštěstí se mu podařilo utéct z
města ještě před tím, než se zpráva roznesla. Obětoval na to
všechny peníze, které u sebe obchodník měl. Tak se dostal Ibrahim
na cesty, kde se živil jako bard - zpěvem. Ten mu šel, ale nešlo mu
hrát na harfu, což trénoval každý den.


    Jednoho dne Ibrahim potkal také jednoho barda a zeptal se ho, zda by neposoudil, jestli hraje na harfu dobře nebo špatně. Bard souhlasil a tak Ibrahim začal hrát. Zprvu bard melodii pozorně poslouchal, ale poté začal klimbat a asi po půl směně tvrdě usnul. Ibrahim se tomu divil, ale poté se chopil příležitosti a barda okradl.
    Potkal ještě pět nebožáků, než mu došlo, jakou má harfa moc. Začal se vydávat do hostinců, do domů, uspával pocestné a okrádal je. Nabyl už velkého jmění a mezi lidmi se mu začalo říkat Uspávač.
Nakonec došlo i na samotný královský palác. Stráže v naprosté tichosti padali na zem a spali, protože pokud bylo uspávání cílené, fungovalo během jednoho kola.
    Ibrahim byl už nyní tak bohatý, že si v Sionu koupil půdu a tam založil své království - Ibrahimion. Žilo tam asi 2000 lidí. To se ovšem nelíbilo sionskému králi a tak proti němu vytáhl. Armády se potkali na pláni Verin, kde se do sebe pustily. Nejprve Ibrahim předstoupil a začal hrát. První voje, které tento zvuk zaslechli padali do těžkého spánku, avšak pouze ti první. Hluk boje totiž nadobro přehlušil zvuk harfy. Našel se meč, rozsekl Ibrahima vejpůl a jeho příběh skončil. Armádička, která viděla, že jejich vůdce a král je mrtví, vzdala se do rukou svých nepřátel a vzdala hold sionskému králi...

    Ibrahimova harfa je starobylý artefakt, který vznikl v nějaké starší civilizaci. O jeho historii se příliš neví. Až příchod Ibrahima a jeho činů odhaluje její moc. Po bitvě se harfa stala kořistí jednoho z vojáků, který ji prodal jednomu kupci, kterého na jeho cestě po Sionu zabila banda hrdlořezů. Od té doby už o harfě nejsou žádné zmínky. 
    Tato harfa funguje jako uspávadlo. Pokud se uspává nevědomě (postava neví o moci harfy a hraje na ni), uspávání trvá jednu směnu a past je Chr + Roz ~ 8 . Při neúspěchu posluchač usne. Může jich být více. V tom případě si všichni hází proti stejné pasti. Cílené uspávání (postava o moci harfy ví a chce ji použít) trvá 2 kola a je to past na Chr + Roz ~ 16 . Výsledek je stejný jako v předchozím případě. Pokud postava nechce nikoho uspat, je past Žvt terče~4~Nespí/spí. Spánek vždy trvá 1 - 6 hodin, pokud není terč někým vzbuzen.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Pěkný, asi se po ni kouknu, jesli se třeba neobjevila ve Vatosu :-))


 Uživatel úrovně 0

Je to dobré a propracované, ale potřebovalo by to ještě doladit.


 Uživatel úrovně 0

Souhlasím se Setsanem.
Je tam spousta chyb, ale nápad se mi líbí.
Fifty-fifty = 3*


 Uživatel úrovně 0

mohlo to bejt kapku vic popsany.


 Uživatel úrovně 0

akorát chybí kde je ted. 3*


 Uživatel úrovně 0

vše bylo povedáno, takže...
 Uživatel úrovně 5

Dva popisy historie a jen pět řádků textu o ARTEFAKTU ? Nepíšeš zde příspěvek pro začínající hráče, ale i pro PJ, a ti potřebují vědět více ... mimochodem, tohle mělo jít do Předmětů


 Uživatel úrovně 0

za3*nenapadá mě co bych dodal(vše již bylo řečeno)