Válečník

Technický šermíř - mladší mistři Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Je velmi příhodné přijmout myšlenku, že dílo válečnické bez mystiky, energie vesmíru a čehokoliv dalšího podobného bude vždy jen trapné „+1“. Snažím se však „+1“ udělat co nejatraktivnější a nejdůstojnější.

Dílo se pyšní prestižní značkou „vyzkoušeno v realitě – to s kouzelníkem nikdy nedáš!“

Díla o technických šermířích jsou ráda kompatibilní s:

Dílo navazuje na:

Na dílo navazuje:


Návyky a techniky mladších mistrů (6-9. úroveň)

Mladší mistr je rozhodně zkušenější a v boji lepší, než učeň, stále však nemá dostatek praxe a vědomostí, aby mohl kdekoho plnohodnotně učit.
Umí již několik útočných a obranných technik, ale na speciální techniky si zatím může nechat zajít chuť, podobně jako na učení mladých šermířů.

Návyk technickému boji II

Obdobné jako učňovský návyk technickému boji I. Bonus se sice nezvyšuje, ale platí i proti přesile, pokud počet nepřátel nepřesáhne polovinu úrovně šermíře.
Přijetí návyku přichází automaticky na 6. úrovni

Návyk příležitosti

Vychází spíše ze zkušenosti a z velké praxe boje, šermíř se stále učí cvičnými souboji ve škole, učí se skutečnými půtkami na ulicích atd. A postupně si začíná všímat své převahy, všímá si odkrývajících se protivníků a jejich vyloženě do očí bijících chyb. Od 7. úrovně se mu tak aktivuje návyk příležitosti, kterým využívá chyby protivníků.

Pokaždé, když někdo na našeho mistra neúspěšně zaútočí a mistr svou obranou útok přehodil alespoň o 1, má tento rozdíl hodů v příštím kole (bude-li mistr útočit) jako bonus k útočnosti.
Příklad: útočník má SIL +1, SZ 2 a út +2, hodil 2, (což je vcelku nezdařený útok) – ve výsledku 5/+2. Mistr má OBR +1, OZ +1, zdrženlivost +1, technika školy I a II +1 a +1 a hod 3 – ve výsledku 8. Rozdíl útoku a obrany je 3, rozdíl je víc jak 1 >> mistr má v dalším kole k útoku bonus +3.

Návyk příležitosti ruší útok v obraně, který je vcelku přesílený. Na rozdíl od něj je návyk příležitosti slabší, nezraňuje, pouze dává bonusy k útoku, navíc se dá ale používat prakticky pokaždé, bude-li mistr chtít.

Návyk tempu boje II

Po ovládnutí návyku tempa boje I, návyku příležitosti a po úrovňovém tréninku může válečník útočit dvakrát za kolo školou upřednostňovaným typem zbraně (viz technika školy II).

Nahrazuje pravidlovou dovednost vícenásobné útoky, PPP s. 9.

Technika příležitosti

Navazuje na návyk příležitosti, který mistr rozvíjí přímo v techniku. Místo využívání chyb protivníků je za chyby rovnou trestá.

Jedná se skoro o první „bojovou techniku“, kterou mistr ovládne hned po zvlastnění návyku příležitosti a po úrovňovém tréninku.

Tato technika pracuje stejně, jako návyk, ale s jiným výsledkem. Místo bonusu k útoku, mistr okamžitě ukončuje protivníkův tah za kolo (i kdyby měl v plánu pokračovat například dvaceti ranami, ústupem, kouzlením, prostě mu vniveč vyšly jeho akce) využitím jeho chyby. A to tak, že jej „z příležitosti“ zraní za tolik životů, jaký je rozdíl mezi obranou a útokem + útočnost své zbraně a hned pokračuje ve svém útoku, ve kterém má jeho protivník postih k obraně rovný rozdílu obrany a útoku.
Je ale nutné, aby protivník šermíře neměl delší zbraň, než on sám a aby byl humanoidního typu.

Rozveďme předešlý příklad: útočník má SIL +1, SZ +2 a út +2, hodil 2, což je vcelku nezdařený útok) – ve výsledku 5/+2. Mistr má OBR +1, OZ +1, út +1, zdrženlivost +1, technika školy I a II +1 a +1 a hod 3 – ve výsledku 8. Rozdíl útoku a obrany je 3, rozdíl je víc jak 1 >> mistr svou technikou (a díky špatnému útoku protivníka) zastavil protivníka, ubral mu (3+1)=4 životy a rovnou pokračuje s dalším útokem, kde má jeho protivník postih -3 k obraně.

Technika školy III

Po zvládnutí techniky školy II si může vybrat šermíř další typ zbraně, ke kterému po dvouúrovňovém tréninku dostane při boji také bonus +1. Může si vybrat i další, ale to až jako mistr (viz Technika školy IV).

Bojové techniky

Podle bojového zaměření školy (útočná škola nabídne studentovi spíše útočné techniky) si hned na 6. úrovni šermíř vybírá jedině a pouze jednu útočnou nebo obrannou techniku, kterou se učí jednu úroveň. S každou další úrovní se může naučit jednu novou techniku, takže na 9. úrovni bude umět celkem tři.
Je možné dovolit, aby se student učil dvě techniky za úroveň, pokud se ovšem nebude chtít učit techniku příležitosti nebo techniku školy III.
Příklad: na 6. úrovni se učí první techniku, na 7. a 8. úrovni se učí dvě techniky a na 9. umí celkem 5 technik. Ovšem neumí ani techniku školy III ani techniku příležitosti, které se může doučit později, tentokrát na úkor technik, které tam může dohánět. Samozřejmě se může učit na 7. úrovni dvě bojové techniky a na 8. techniku příležitosti nebo školy III a jednu bojovou techniku.

Na rozdíl od speciálních technik se bojové techniky pužívají napříč celým spektrem boje nablízko. Jedná se vlastně spíše o určité bojové doktríny, jejichž bonusy pramení z preciznosti a drilu provedení. Platí bez rozdílu na zbraně.

Útočné techniky mají sice vyšší bonusy, než techniky obranné, ale pokud nebude uvedeno jinak, dají se použít jen v prvním kole souboje. Na druhou stranu obranné techniky se dají používat v průběhu celého souboje, nebude-li uvedeno jinak.

Pokud je technika I a poté technika II (III,...), platí, že šermíř musí nejprve umět techniku nižšího čísla. Pokud u vyšších stupňů vzdělání vidíte techniku rovnou s vyšším číslem než I, je jisté, že nižší stupeň techniky se může naučit již na nižším stupni.


- útočné

 • Mířený útok I: dává +2 k úč, použitelné každé třetí kolo souboje, je možné použít v 1., 4., 7...
 • Zesílený útok I: dává +2 k útočnosti, použitelné každé třetí kolo souboje, je možné použít v 1., 4., 7...
 • Mířený útok II: dává +1 k úč, použitelné každé sudé/liché kolo souboje
 • Zesílený útok II: dává +1 k útočnosti, použitelné každé sudé/liché kolo souboje
 • Nečekaná rána: šermíř má za to, že vycítil místo, kde se bude obránce krýt a proto zaútočí jinam, tato technika díky tomu ignoruje obranou techniku vyhlídnutá obrana, pokud v daném kole obránce neužívá takovou (i podobnou) techniku, útočí šermíř s -1 k úč
 • Klamavá rána I: Klasický manévr, kdy šermíř naznačí útok, ale útočí nakonec jinam s +2 k útoku, možno použít jen jednou za souboj, jedno kdy; nepoužitelné proti obránci se dvěma zbraněmi
 • Klamavá rána II: viz výše, jen je technika použitelná i proti obránci se dvěma zbraněmi
 • Zteč: dává +2 k útočnosti zbraně a bonus k iniciativě +1 pokud se šermíř k cíli přiblíží alespoň jeden sáh a poté hned zaútočí (použije akci krok a útok)
 • Doražení: dá bonus + 4 k útočnosti zbraně; šermíř použije ve chvíli, kdy čeká „doražení“ protivníka, u kterého už vůbec neočekává obranu (vyřazený, svázaný, omráčený) – pokud jej ale nedorazí, v dalším kole bude mít -4 k obraně, protože něco takového prostě nečekal

  - obranné
 • Vyhlídnutá obrana: šermíř nejprve pozoruje posloupnost útoků protivníka a poté je začne předvídat s bonusem +1 k obraně zbraní při použití ve 3. kole, pokud počká až do 4. kola, má bonus +2 k obraně zbraní; pokud bude obrana neúspěšná, má v následujícím kole -1 k útoku i k obraně (podle toho, na co mu vyjde řada)
 • Technika obrany I: +1 k obraně ale -1 k útočnosti protože šermíř během boje nesoustřední sílu do úderů, ale do rychlosti obrany
 • Technika obrany II: +2 k obraně ale -2 k úč protože šermíř během boje nesoustřední přesnost do úderů, ale do přesnosti obrany
 • Zesílené krytí: +1 k obraně zbraní proti těžkým zbraním
 • Vyčkání: šermíř se vzdá dobrovolně iniciativy ve prospěch +2 k obraně, ovšem jen v prvním kole souboje
 • Přerušení: šermíř v průběhu, nejdříve ve třetím kole, záměrně místo své bojové akce ustoupí o sáh vzad či do strany, tím přeruší kontinualitu souboje a nechá na sebe zaútočít – tím ale protivníka tak rozhodí, že pokud na něj opětovně zaútočí, bude mít v následujícím kole -2 k úč popřípadě šermíř +2 k obraně zbraní
 • Statické postavení: pokud šermíře někdo zatlačuje a šermíř použije tuto techniku, dostane k obraně -1, ale nemusí ustoupit, pokud nebude zraněn
 • Pružné krytí: dává +1 k obraně a bonus k iniciativě +1 pokud šermíř při obraně ustoupí sáh vzad nebo stranou
 • Postřehová obrana: +1 k obraně zbraní proti šípům a šipkám vystřeleným minimálně z dlouhé vzdálenosti s vrhacím zbraním vrženým minimálně ze střední vzdálenosti


  Tabulka návyků a technik učnů
  Jméno BonusOd kdyNovota?
  Návyk technickému boji II+1 k oč/učod 6.Ano
  Návyk příležitosti vlastní od 7.Nahrazuje útok z obrany, PPP s. 10
  Návyk tempa II vlastní od 8.Nahrazuje vícenásobné útoky, PPP s. 9
  Technika příležitostivlastníod 8.Nahrazuje útok z obrany, PPP s. 10
  Technika školy III+1 k typu zbraněod 8.Nahrazuje přesnost, PPZ s. 34
  Bojové technikyvlastníod 6.Ano
 • Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Velmi povedené dílo. Myslím, že kdyby se všechny tyhle pravidla daly dohromady, utvořili by nového válečníka, který by byl o dost použitelnější, než ten, který je v pravidlech.


   Uživatel úrovně 0

  Technika příležitosti se mi jeví velmi silná. Silnější než původní útok z obrany. Z textu se navíc jeví, že protivník takto snad nějak ztrácí akce, což tak doufám nebylo myšleno.

  Jak návyk z příležitosti tak technika z příležitosti by IMHO měli fungovat jen, pokud šermíř použije obranu zbraně (akci obrana).

  K nojovým technikám - Zesílený útok je v zásadě nevýhodný, protože +2 k ÚČ je vždy víc, než +2 k útoč.
  Vyhlídnutá obrana - postih je uveden, jako by se měl týkat jediné akce ("na co výjde řada"), je to tak, nebo se týká celého kola, jak je uvedeno? (je pravděpodobné, že v jednom kole člověku výjdou útoky i obrany)
  Postřehová obrana - jediný kdo se brání vrženým projektilům zbraní je chodec, ostatní se v pravidlech při střeleckém souboji prostě nebrání.


   Uživatel úrovně 5

  Já už můžu jen hvězdičkovat :D díla jsme viděl četl a docela pochopil ,ale musel bych si je pořádně odehrát, abych si je dostal pod kůži.


   Uživatel úrovně 8

  Jsem poctěn. :)

  Díky za odpovědi, ve většině případů jsem si jen nebyl jistý, zda je daný popis skutečně záměrem.

  Co se týče techniky příležitosti - jsem určitě ochoten uvěřit tomu, že v praxi zase tak dechberoucí nebude. To, co mě na ní zarazilo byla ta zjednodušující představa ve smyslu: U návyku příležitosti, pokud soupeř nezvládne útok, mám bonus ke zranění do dalšího kola. Pokud to samé nezvládne u techniky, tak je 1) okamžitě zraněn, 2) ztrácí všechny akce, čili až do konce kola je mi vydán na milost a ani bránit se nemůže, 3) získám o útok navíc zdrama. I pokud bych proti schopnosti s takovými výsledky nic neměl, přijde mi, že ten skok z původního návyku je zkrátka až příliš velký, což mi přijde jako hlavní problém (mohla to klidně být technika příležitosti I a II). Ono všechno nahrává té rovnici, že důsledkem dobře provedené obrany je smrt soupeře. Tady je zajímavé všimnout si toho rozdílného pojetí, že zatímco já úspěšnou obranu chápu jako dobrý počin obránce, ty to vnímáš jako chybu útočníka - čili ano, rozumím, že za chybu v souboji se platí daň nejvyšší, ale vždycky jsem brojil proti přílišné realističnosti. ;)

  Aha, pro sudé/liché platí, že si musím vybrat, které kolo začnu bonus používat. To bude hlavní problém. Myslel jsem, že to má být nastaveno tak, že zesílený útok I a II se nikdy nesmí potkat. Jinak nevím, jestli je to nejšťastnější řešení, protože za předpokladu, že začnu obě techniky používat první kolo, pak:
  • 1. kolo +3
  • 2. kolo +0
  • 3. kolo +1
  • 4. kolo +2
  • 5. kolo +1

  A tak se mi zdá, že takovou nesourodost bych zkrátka neklasifikoval úplně jako klad. ;)


   Uživatel úrovně 8

  Další, jistě již netrpělivě očekávané Samuraiovo dílo navazuje tak, kde skončilo to předešlé a třebaže na proklamované nahrazení pravidlových fint je zapotřebí si ještě jeden příspěvek počkat, přináší technický šermíř množství nových prvků.

  Možností, jakým způsobem rozvíjet svého šermíře je nabídnuto skutečně velké množství. Možnost každou úroveň rozvinout určitou vlastnost je něco, co pravidlový bojovník ani šermíř v podstatě nezná. Samurai se přitom drží konceptu, který uvedl už na počátku - udělat z prostých bonusů zajímavější počin a tak je možné se setkat s rozličnými způsoby jejich využití, ať už při konkrétních akcích vyžadujících určitou situaci, nebo jednorázové přilepšení jednou za souboj či v pouze v určitých kolech. Díky tomu, že si Samurai dal tu práci, aby skutečně nabídl velice širokou škálu bojových technik, je ale zároveň možné vyjádřit určitou skepsi nad tím, zda to nebude příčinou nepříliš dobré orientace v souboji, kdy je zapotřebí sledovat daleko více proměnných - tento problém však bude spíš otázkou vyšších úrovní. Konečně, jedná se o technického šermíře, lze nejspíš očekávat, že i hráč se bude muset stát "techničtějším" vrhačem kostek.

  Nic to však nemění na faktu, že v mnoha ohledech je šermířovo povolání dovedeno k daleko větší jednoduchosti a volnosti, za což vyjadřuji jednoznačnou spokojenost. Ostatně, ještě aby ne, každé dílo, které je možné snadno napasovat na pravidla, přináší nové myšlenky a je na něm vidět kus práce, si zaslouží minimálně pochvalu.

  Nejslabším místem příspěvku se, jak už to u rozsáhlých počinů bývá, staly opět detaily. Mnoho technik ne úplně dobře pracuje mezi sebou, není použita stejná terminologie pro na sebe navazující dovednosti a na několika místech se vyskytují formální chyby.

  Přemýšlel jsem proto, jestli do toho mám nějak víc vrtat a nakonec se rozhodl sepsat vše, co mě u jednotlivých částí napadlo. Ne proto, že bych měl zájem o nějaké převratné hnidopišství, ale spíš tak nějak naznačit, na co si případně dát pozor, protože naprostou většinu těch detailů lze bez potíží po krátkém zamyšlení vyřešit, ale asi by nebylo nejvhodnější činit tak až v průběhu hry. Poněkud mě to mrzí, protože k většině právě takových detailů jsem měl možnost se vyjádřit už v Moudré sově, což jsem sice neudělal, ale tak to nahradím alespoň teď.


  Návyk příležitosti a Technika příležitost
  Obě velmi zajímavě provedené, osobně se mi obzvlášť pojetí návyku, tj. zvyšování útočnosti do dalšího kola na základě nepovedeného soupeřova útoku, líbilo, nicméně:
  • U návyku chybí jednoznačná informace o tom, vůči jakému typu protivníků je možné tuto techniku použít (narozdíl od techniky příležitosti, která jasně definuje, že je tak možné učinit pouze proti humanoidnímu protivníkovi s krátkou zbraní).
  • Technika příležitosti mi z nějakého důvodu přijde velice silná (což je vcelku úsměvné, protože návyk vznikl podle všeho proto, aby oslabil pravidlovou dovednost), ale tak nějak to přičítám tomu, že jsem neměl možnost ji vidět v praxi. Obecně předpokládám, že vzhledem k tomu, že obranné číslo bývá obecně mnohem nižší než to útočné, nebude situace zas tak problematická z hlediska, že šermíř přeruší v každém kole akce všem svým protivníkům.
  • Ovšem chybí zde důležitý údaj o tom, jak probíhá šermířův útok z této techniky, zda je k němu zapotřebí volné akce, nebo zda ji automaticky získá zdarma. S tím souvisí i absence popisu chování šermíře s touto technikou při boji s více protivníky.

  Technika školy III
  • Zde jen není jasně uvedeno, zda onen bonus +1 platí, stejně jako technika školy I, jen pro první kolo souboje.

  Bojové techniky
  • Mířený i zesílený útok II podle mě nejsou popsány zcela jednoznačně. Pokud totiž první variantu lze použít 1., 4., 7. kolo a druhou variantu každé sudé/liché kolo, znamená to, že druhý bonus bude použit 2., 5., 8., kolo?
  • Mířený i zesílený útok I by podle mě měl mít pouze bonus +1, ale to je už jen poznámka, nikoliv výtka.

  • V technice obrany I a II není sjednocený postih k ÚČ či útočnosti.

  • Vyčkání je až příliš ovlivněné použitím soubojového systému - v základním by totiž znamenalo, že šermíř v prvním kole souboje získá bonus k OČ, ale stále může zaútočit, zatímco v rozšířeném systému ztráta iniciativy znamená zároveň ztrátu akcí.

  • U statického postavení si nejsem jistý, jestli se někde v pravidlech, popřípadě v rámci celého technického šermíře vůbec řeší nějaké aktivní zatlačování protivníka, které by potom této schopnosti odpovídalo.