Válečník

Boj holí Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 4

"...Ale já nechci meč, mami! Já chci pořádnej klacek!"
A já, než pojedu do bitvy s kopím, vysypu kostlivce ze skříně.

Boj holí a kopím

Jaká je podle vás nejnebezpečnější zbraň v boji tváří v tvář? Meč? Omyl – hůl je mnohdy nebezpečnější než meč samotný, a co teprve kopí! Toto dílo pojednává o boji holí, kopím, halapartnou – tedy ratišťovími zraněmi.


Postoje s holí a oštěpem

Jelikož je boj holí velice odlišný od boje mečem, uvedu ještě postoje, kde budu navazovat na své předešlé dílo „Postoje a střehy“.

Základní
Typ : U/O
Zbraň : hůl, oštěp
Popis : Nohy rozkročené – levá noha je stojná (tzn. vepředu), špičkou směřuje k nepříteli, mírně pokrčená, tak aby koleno zakrývalo špičku chodidla. Pravá noha je natažená a špička chodidla směřuje ven. Tím chodidla tvoří pomyslné „L“. Ramena a trup jsou mírně natočena levým ramenem k nepříteli. Paže jsou nataženy před tělo, směrem k protivníkovi. Paže jsou mírně pokrčeny v loktech, hůl držíme nadhmatem vodorovně, nebo lehce úhlopříčně, s tím, že levice je výš než pravice. Hrot oštěpu je u levé ruky, tedy směrem k nepříteli.

Základní do bodnice
Typ : U/O
Zbraň : spíše oštěp
Popis : Skoro stejný postoj jako předchozí. Stojná noha je ale pravá. Levice jezdvihlá za tělem nad hlavu. Pravice lehce vystrčená před tělo ve výšce prsou. Tím pádem hrot míří protivníkovi na koleno.

Vysoký psotoj
Typ : O
Zbraň : jakákoliv ratišťová. Nejvýhodnější halapartny a podobné.
Popis : postoj je podobný jako základní. Trup je ovšem napřímený a pravá paže je před trupem vodorovně, v lokti pokrčená, levice směřuje dolů. Ruce drží zbraň svisle vzhůru, levice drží konec násady.
Poznámky : Zbraň zdvižená vzhůru může být problém v nízkých prostorách – pamatujte na to! Ovšem k tomuto postoji se počítá další bonus. Jelikož zbraň zdvižená k nebesům přidává válečníkovi na optické velikosti, přičítá si +5% na zastrašení nepřítele.

Ježek
Typ : U/O
Zbraň : oštěp, kopí
Popis : Stejný jako předešlý postoj, s několika rozdíly. Postoj je celkově nízký a hodně rozkročený. Oštěp, či hůl zabodneme do země a hrotem míříme protivníkovi na krk, koni na hruď. Pravice drží zbraň podhmatem a je natažená dopředu, vůči nepříteli. Levice drží hůl v polovině mezi pravicí a zemí. Zadní nohou zašlápneme konec oštěpu pevněji k zemi.
Poznámky : Z tohoto postoje jdou dělat jen některé finty: dikobraz, dvojbod. Dává bonus +3 při boji proti jezdci.

Finty v boji holí a bojovým oštěpem

Nejdříve pár dalších slov úvodem. Následující finty se zakládají na skutečných fintách používaných v historickém šermu, vycházejících z dobových pramenů a dají se tedy užít v reálném světě.


Následující dva odstavce jsou výtahem z pravidel PPE pro šermíře:

Všechny tyto finty se může šermíř naučit od 16. úrovně dál, stejně jako finty z pravidel. U některých nových fint je uvedeno, že musí šermíř znát určitý počet fint podobných (obranná, útočná). Druh finty záleží na tom, kterou akcí finta začíná (O = obranná, začíná obranou šermíře; Ú = útočná, začíná útokem šermíře). Před provedením finty nahlásí hráč šermíře „akce finta“. Je-li finta přerušena ve své souslednosti, nelze navázat a pokračovat. Fintu je naopak možno kdykoli přerušit a tím ukončit nedotaženou.

Vysvětlení pojmů: bonus k iniciativě = bonus pro RSS; počet akcí = tolik akcí, které bude po sobě šermíř potřebovat k provedení finty; zbraň a protivník stanovují podmínku pro provedení; průběh finty značí její samotné provedení, přičemž bonusy a postihy se vztahují přímo na šermíře, pro případ, že by na něj někdo útočil během provádění finty.


Útočné finty s holí a oštěpem

Vršek, spodek
Bonus k iniciativě: 1
Počet akcí: 2
Protivník: obouruční, 1 jednoruční
Zbraň: hůl, oštěp
Průběh:
1. akce: U: Úč 0; Oč 0
2. akce: U: Úč +1; Oč 0
Poznámky:
šermíř zaujme základní postoj, pravý konec zbraně je nahoře. První akce slouží jako volavka, proto nevadí, když jí protivník vykryje (nesmí nás však zranit). V první akci zaútočíme zprava (hrot oštěpu) na hlavu protivníka. V druhé – hlavní akci – zaútočíme zleva spodek na protivníkovo koleno. Pokud má nepřítel štít, vedeme sek pod něj. V druhé akci si náš oponent nepočítá OZ (ta je někde nahoře a kryje 1. akci) +1 za štít a KZ si počítá pouze v případě plátové a rytířské.
Je možné obrátit směr útoků, tedy první z leva a druhý zprava – jak je libo a jak dovolují podmínky.

Vršek, dobod
Bonus k iniciativě: 1
Počet akcí: 2
Protivník: jakákoliv
Zbraň: hůl, oštěp
Průběh:
1. akce: U: Úč +1; Oč 0
2. akce: U: Úč +2; Oč -1
Poznámky: První akce je opět vedena zprava na hlavu nepřítele. Opět může první akci protivník vykrýt (nesmí nás však zranit). V druhé akci pokračujeme stejným koncem, letmým pohybem obkroužíme zbraň obránce a zuřivě dobodáváme do krajiny hrudníku, samozřejmě si nepočítá OZ.
Tato finta se dá opět provádět i zleva, ale musíme mít na paměti, že pokud chceme plnohodnotně využít hrot oštěpu, musíme změnit držení zbraně.
Obránce nesmí mít štít, jelikož je příliš velkou plochou.

Dikobraz
Bonus k iniciativě: 0
Počet akcí: 2
Protivník: cokoliv
Zbraň: oštěp
Průběh:
1. akce: U: Úč +3; Oč -1
2. akce: O/U: Úč 0; Oč -2
Poznámky:
Šermíř zaujme postoj „Ježek“. S malým rozdílem – pravice je na místo levice, a levice hned za ní. Oštěp je v linii pravé paže. Toliko příprava.
Jakmile se protivník k šermíři přiblíží dostatečně blízko, šermíř jedná a prudce se vymršťuje a bodá. Bod vede pravice a levice dolaďuje směr bodu.
V druhé akci se šermíř vrací na svou předchozí polohu, popřípadě zaujímá jiný postoj ale nemůže dále útočit.

Dvojbod
Bonus k iniciativě: 1
Počet akcí: 2
Protivník: jakákoliv, bez štítu
Zbraň: hůl, oštěp
Průběh:
1. akce: U: Úč 0; Oč 0
2. akce: U: Úč +2; Oč 0
Poznámky: Šermíř se postaví do vysokého postoje. V první akci vyláká předbodem zbraň protivníka (tedy protivním může vykrýt, ale nesmí nás zranit) a v následující akci stáhnutím zbraně obkrouží onu zbraň a dobodává na hruď nepřítele. Protivník si nepočítá OZ.

Obrané finty s holí a oštěpem

Tyto zbraně mají vždy dva konce, je tedy zbytečné se čistě bránit, proto pokračujme rovnou těmi kombinovanými, kdy se z obrany vyjde útokem.

Kombinované finty s holí a oštěpem

Kryt do protiútoku
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2-3
Protivník: bez štítu s jednoruční, nebo s obouruční
Zbraň: hůl, oštěp
Průběh:
1. akce: O: Úč +0; Oč +1
2. akce: U: Úč +1; Oč +0
3. akce: U: Úč +2; Oč -1
Poznámky: Šermíř stojí v základním postoji, pokud má oštěp, hrot je u pravé ruky. Budeme se bránit do doby, než přijde útok na naší levou stranu (což pro nepřítele, který je pravák znamená často jeden z prvních útoků, tedy se nestrachujte). V první akci vykryjeme útok levou třetinou hole. Jakmile vykryjeme, útočíme pravou třetinou na nepřítele do krajiny břišní. Pokud máme oštěp, můžeme bodat v následující třetí akci do břicha protivníka. Bod můžeme provést i holí, ale nebude tak efektivní kvůli absenci hrotu (což se projevuje skrze číselné charakteristiky zbraně).

Kryt trpasličí I
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 3
Protivník: jednoruční, nebo obouruční
Zbraň: hůl, oštěp
Průběh:
1. akce: O: Úč +0; Oč +1
2. akce: U: Úč +1; Oč -2
3. akce: U: Úč +3; Oč -1
Poznámky: V první akci provedeme kryt útoku na naší levou stranu. Hůl držíme svisle, pravice dole. V okamžiku kdy vykryjeme, přecházíme v druhou akci, kdy spodním koncem hole nabíráme zezadu protivníkovu stojnou nohu, poté pravicí táhneme k sobě a tak zvedáme nohu protivníka. Jelikož je stojná, protivník padá na záda a my můžeme přistoupit ke třetí akci a to je bod levou třetinou hole (u oštěpu tedy bez hrotu – nutno zohlednit) na ležícího protivníka.
Pokud nepřítel útočí na naší pravou stranu, vše zůstává: kryjeme pravou stranu, pravá ruka je dole a dobod se opět provádí levou třetinou (tedy tou bez hrotu).
Strhávání protivníka na záda můžeme pojmout jako hod proti pasti, jejíž nebezpečnost je součet bonusů síly a obratnosti protivníka. Hráč si přičte bonus za sílu. Pokud nepřehodí, nepřítel zůstává stát, šermíři propadly akce a pro následující akce je nutné znovu zjistit iniciativu – jelikož jsou oba vyvedeni z míry. Pokud se hod povede, pokračuje se normálně třetí akcí.

Kryt trpasličí II - oštěpěm
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 3
Protivník: jednoruční, nebo obouruční
Zbraň: oštěp
Průběh:
1. akce: O: Úč +0; Oč +1
2. akce: U: Úč +3; Oč -2
Poznámky: V první akci provedeme opět obranu proti trpaslíku na naší levou stranu. Tentokrát je ale pravice nahoře. Druhá akce následuje těsně po vykrytí a bodáme na krk protivníka, popřípadě na níže položené partie jako jsou ramena.

Kryt trpasličí III - holí
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 3
Protivník: jednoruční, nebo obouruční
Zbraň: hůl
Průběh:
1. akce: O: Úč +0; Oč +1
2. akce: U: Úč +3; Oč -2
Poznámky: Stejná finta jako předešlá, s tím rozdílem, že nebodáme proti hlavě, nýbrž vedeme sek rubovou stranou hole z leva do prava proti hlavě nepřítele. Z toho je jasně patrné že pokud se sek povede, může dojít k těžkému zranění na krční páteři protivníka (pokud má). Jako pojistka proti přežití nepřítele následuje první sek (pravá třetina hole) sek druhý (levá třetina hole).

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Vedro: Náhodou, báječně inspirativní snůška názvů. Ráda po něčem z toho sáhnu v době nápadové nouze jako jméno schopnosti nějaké školy či jméno výpadu, předmětu...opravdu se hodí. Nechceš nějaký takový sborník nápaditých jmen dát do putyky ke stolu Názvy a jména?


 Uživatel úrovně 5

Dobrý den
Ježek i dikobraz je OK, ale myslel jsem něco jako:

Chřestýší kousnutí, Prolhaná vdova, Štěkavá hůl, Dvojitá brada, Trnová obrana, Trn v patě, Závětří, Tumáš prcku, Mazurka, Tanec u tyče, Pavouk, Jahelníček, Rozvázaná tkanička, Dřevěné tornádo, Trnová houština, Vidlička, Vysoký topol.......

Uznávám že třeba Rozvázaná tkanička je už hodně mimo heroickou mísu, ale ten trik je známý. "Hele máš rozvázanou tkaničku" a cvrnk do nosu.

Vlastně když nad tím tak přemýšlím je to úplně jedno :-)))

Příspěvek s nulovou hodnotou a přínosem napsal VEDRO


 Uživatel úrovně 5

Dobrý den
Myslím že hodnocení má být o tom co je a ne o tom co není. Protože pokud něco není, neznamená to že to nemůže být, narozdíl pokud něco už je. Není divu že pak co není zastíní co je, i když o tom hodnocení není. Kdo cení co není, neví co cení. Nebo to tak není?

K příspěvku: Já bych jen změnil názvy těch fint na něco heroičtějšího a snáze identifikovatelného pro PJ i hráče.

Napsal VEDRO


 Uživatel úrovně 5

Však to jsem psal - akce útok a krok - s tím, že následný kroky by mohl být proveden až po úspěšném útoku. Navíc je to v podstatě útok proti zbrani, proto jsem nechtěl započítat KZ.


 Uživatel úrovně 5

Pořád mi tu chybí osvětlení souboje s delší zbraní proti kratší, kdy můžu udržovat nepřítele mimo dosah jeho zbraně, což je důležitý prvek těchto zbraní, ale DrD pravidla jej neřeší a dokonce obchází pomocí akce - krok a útok, takže pokaždé když bude chtít zaútočit, prostě přistoupí a zaútočí a dokonce obrácne s holí pak může řešit problém, že se nemůže bránit zbraní, která je moc dlouhá.
Napadá mě použití pravidla: záměna akce krok a útok na akci útok a krok. Obránce si nepočítá KZ a pokud útočník je úspěšný "odkloní" zbraň a přistoupí, další útok může přijít až v další akci.

Jinak perfektní práce, která snad vytvoří větší chuť používat dřevcové zbraně, které jinak moc oblíbené nejsou, snad krom pravidlové halapartny, která je fakt extrémně silná (trojzubec ostatně taky)