Válečník

Válečný roh (Duumhorn) Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Válečný roh Duumhorn je speciální válečný roh - upravený a zdobený roh zvířete (např. krávy), který při zatroubení vydává hluboký a rozléhavý zvuk, obvykle přidělaný na popruh kolem krku nebo pasu. (Pokud nevíte, jak takový roh vypadá, stačí googlit obrázky pod heslem "válečný roh" nebo "war horn".)

Válečný roh je předmět příbuzný chodeckému meči - i Duumhorn má svého démona. Tento "Démon rohu" se vyskytuje spolu s démonem meče od první sféry. (Jako roh se dá použít i dračí spár, ve kterém se démon chová, jako by byl povolán ze sféry o 2 vyšší.) Válečníkům trvá několik dní, než si s démonem porozumí.

Duumhorn je obvykle překrásně zdobený vypalovaným vzorem nebo rytinami, je dlouhý nejméně 50 coulů, poměrně mohutný a též okovaný, aby něco vydržel (dá se použít jako improvizovaná zbraň 1 /+1 -2).

Válečníci si Roh mohou koupit od svého mistra od šesté úrovně, tehdy je bude je stát kolem 300 zl. Pokud o něj přijdou, mohou si nový koupit buď od theurga (kdy je cena závislá od sféry a dohody), nebo opět u mistra, tentokrát ale za 600 zl. Samotný roh (základ) stojí 3 zl. Trvání magického předmětu je 2 roky, pak je třeba pořídit si nového démona.

Duumhorn se dá použít více způsoby - celkem nabízí 5 různých zadutí, přičemž jedno zadutí se počítá jako jeden útok (1 akce v RSS) a Válečník nemusí přezbrojovat (Duumhorn mu visí kolem krku), musí však mít volnou ruku.


 • Omračující vlna: Toto brutální zadutí má šanci omráčit či alespoň vyvést z rovnováhy všechny v okruhu pěti sahů. Všichni (včetně spřátelených osob) si hází na past Odl + Roz ~ 2 (+1 za každou lichou sféru vyjma první) ~ -1 k OČ/omráčení.
 • Povzbuzení: V následujících třech kolech mají všichni spojenci v doslechu bonus +2 k iniciativě a +1 k některým hodům proti pasti (zejména při odolávání strachu). Případné bonusy z více takových zadutí se sčítají až do výše +6.
 • Hrozivé dunění: Pokud Válečník k Zastrašení použije Duumhorn, jeho úspěšnost bude o 10 % větší.
 • Vyražení: Nárazová vlna směrem vpřed má šanci odzbrojit nepřítele, který si hází na past Sil ~ 3 (+1 za každou sudou sféru) ~ nic/odzbrojení.
 • Chladnokrevný ryk: Toto troubení na tři kola zdvojnásobí Bojovníkův bonus za Chladnokrevnost, Šermíři pak Chladnokrevnost dočasně poskytne, jako by byl Bojovníkem na odpovídající úrovni. Oběma pak dává bonus +1 k hodu proti pastem při odolávání účinkům všech kouzel (sčítá se s Chladnokrevností).

  Zadutí na Duumhorn nestojí žádnou magenergii, je však omezeno Četností 1 x za 6 směn. (Obyčejné zatroubení se nepočítá.)

 • Diskuze

   Uživatel úrovně 5

  Opravdu velice vydařený nápad. Předmět/schopnost je to nesmírně zajímavá, některé válečníky to může posunout novým směrem, dát jim šmrc. Rozhodně se nehodí pro každého, ale představa vznešeného válečníka právě typu Boromira se mi nesmírně zamlouvá, pro takové je předmět tím, co je může povznést nad řadového vojáka. Nabízí se tu příběhotvornost, válečník má schopnost pasivní a příběhem ji rozvíjí, nemusí být automatika „hurá, 6. úroveň, mám roh“ (pokud na to má peníze). Může jít o složitější putování, rozvoj osobnosti postavy, roh může ovládat skutečně jen tu a tam někdo, může to být cílem či odměnou družinového válečníka. Záleží na pojetí hry a uchopení charakteru. Pro světy bez démonů či pro opravdovou propojenost válečník+roh by se dala obměnit Přírodní zbraň chodce válečníkovi na tělo – je propojován se svým rohem/nástrojem za pomoci rituálu, nějaká bojová mystika, která rohu propůjčuje zvláštní schopnosti a pak postupně sílí s válečníkem.
  Aby se roh zařadil do zlatého fondu serveru mu však dost chybí, zrovna toto je typ předmětu/schopnosti, která si obsáhlejší zpracování zaslouží, a především důkladné zvážení efektů, jejich síly a vyváženosti.

  Co hodnotím velmi pozitivně:
  - použití coby akce útok: válečník má na to své bonusy k iniciativě, nic netratí. Kdyby se měl věnovat celé kolo dutí na roh a přišel tím až o 8 akcí na 27 úrovni, kdy může v klidu sám pořešit celou skupinu nepřátel, nebo až 4 akce na 5. úrovni, kdy jeho bonus k iniciativě konečně začíná zvracet průběh bitev, bylo by to zlé. Tedy zvýšení použitelnosti. (už tak je zlé, že pití lektvaru je prostě jiná činnost a žádný bonus na to není, vyléčení se může rovnat vyřazení).

  Co hodnotím negativně:
  - přesílenost/nevyváženost efektů. Prvně podpůrné efekty – iniciativa je nejmocnější nástroj RSS, „zdarma“ jako efekt troubení ji dát celé skupině spojenců a to celé 2 body považuji za skutečně velmi přesílené. Druhak ono oblíbené omračování. Tento kopanec obsahují v základu i sama pravidla kupř. ve fintách. Jediný úder, jeden hod proti pasti a je vymalováno.Zde je dobré zamyslet se, co podobná věc udělá s družinou v rukou nepřítele. Jak to bude vypadat, když si prostě ti, na kterých stojí bitva blbě hodí a jsou omráčeni. Osobně jsem pro omračovací efekty ve formě třeba i šílených (-3,-4) postihů k UČ, OČ, případně i iniciativě. Spíše tedy velmi silné ochromění, než skutečné vyřazení z boje. Co to trochu vyvažuje je velmi rozumně (byť hodnoceno od oka) nastavená past i okruh – kouzelníků s nízkou odolností v zadní linii se zpravidla nedotkne. Takže kolem a kolem v pohodě.
  Sčítání bonusů až do výše +6. Ehm, k té iniciativě…Lektvar rychlosti na 5 kol pro jednu osobu dle pravidel stojí 99zl (při ceně 8zl za 1 mag), kouzlo seslané kouzelníkem je nepoměrně levnější, ale zase doba sesílání, nutnost dotyku… ne, povbuzující troubení prostě neberu.
  Naopak u hrozivého dunění by šance na zastrašování mohla být klidně vyšší, ono už tak dle DrD je zastrašování prakticky nepoužitelná schopnost…
  Spíše než sféry démona bych k pastem dávala počet úrovní, které válečník ten konkrétní roh používá, takový ekvivalent přesnosti. Prostě se se svým rohem sžívá. Sice chápu nutnost odlišit jednotlivé kvality démona, které se u chodcova meče projeví šancí na uspání jiného démona, silou zbraně a počtem magů, ale proč to nevyřešit podobně – dát mu magy, které jsou ovlivněny sférou a schopnosti závisí na válečnikovi.
  -magenergie. Troubení libovolné 1 za hodinu je dost. Raději bych viděla vyjádřeny jednotlivé ryky v magenergii, která by se odčerpávala standardním způsobem, roh by se znovunabíjel klasicky o půlnoci, či při ranní rozcvičce, raním dunením pro boha války či tak něco.
  -rozhodně to chce detailně dořešit sčítání jednotlivých účinků když se sejde více rohů a jim podobných věcí, případně co to udělá s Bojovníkovým Velením (PPE), zda-li se počítá sehranost a jak, pokud se sejde více rohů v družině. Pak případné negování účinků, stojí-li proti sobě dva trubači.
  - definitivnost. Chodcův meč má od 16. úrovně nová kouzla. Zde to chtělo též aspoň dvě sady 6-15, 16-x, či posílení stávajících (tedy začít střídměji a pak dát brutálnější „dvojku schopnost“).

  Co mi nevadí:
  - improvizovaná zbraň. Podle mne naprosto v pohodě, zvlášť takový dračí spár musí něco vydržet. Navíc roh je kovaný a SZ je zvolena velice při zemi, holt do toho válečník nesmí dát takovou sílu, aby roh nepoškodil. A další věc, je to magický předmět obsahující démona, takové jsou obvykle poměrně zničení vzdorné.
  - na rozdíl od diskutujících zde vidím možnost zlepšování po úrovních, a to past Roz, která právě úroveň vyjadřuje. Pravda, je vztažena ke kvalitě démona, ale osobně bych ji přiřadila úrovni válečníka, který tím, že předmět používá se jej učí efektivněji rozeznít, slabé ochromit. Past na Roz je velice dobré řešení, znamená, že jde o efektivní likvidaci slabých, zkušené neohrozí. Šlo by o jednoduché vyřešení problému. Nebo možná past „rozdíl životaschopnosti“ – za každých 5 úrovní rozdílu od sebe 1 bod k pasti.


  Přes množství nedodělků (z mého pohledu), nedořešeností, nejasností a nevyvážeností má předmět natolik nosný nápad a potenciál, že s čistým svědomím dám čtyři hvězdy. Zaslouží si další rozvoj, dořešení a zhratelnění. Ne vždy je stručnost a strohý jazyk pravidel to pravé, zrovna zde se nabízí množství případů, kdy si PJ bude muset poradit s různými situacemi, jejich ošetření a vyřešení v textu by rozhodně ušetřilo práci i spory. Jen naznačit, že je možná spolupráce, že dává bonus k různým pastem, ne, chce to rozepsat detailně.
  Po dlouhé době jedna opravdu využitelná, nápaditá věc poskytující rozvoj povolání (nebo alespoň některých jeho zástupců).
  Umím si představit roh začlenit do družiny ;-) Čtyři válečníci, jeden má jako dovednost předělané bojovnické Velení, druhý bude mít roh, třetí něco vztaženého jen na sebe poskytující zajímavé výhody a nevýhody, čtvrtý zajímavou barbarskou verzi ovládaného berserkera a každý válečník unikát je na světě :-)


   Uživatel úrovně 8

  cour:
  1) Manipulace obouruč určitě ne, kdykoliv vidíš v nějakém filmu nebo jinde troubení na roh, tak je jednoruč. Trvání jedno kolo by být mohlo, ale připadá mi to zbytečné, roh by to výrazně oslabilo.
  2) Protože omračující vlna jde do všech stran, kdežto Vyražení jde jen dopředu (a tedy ho můžeš zamířit). Ostatní schopnosti fungují na bázi zvuku, ne tlakové vlny, takže jde o to, jak je kdo interpretuje - spojence povzbudí, nepřátele demoralizuje... Je to naprosto logické.
  3) Odzbrojení se rovná vyražení předmětu z ruky. To se vztahuje na všechno, co postava v boji drží v ruce, tedy i lektvar, pochodeň, cokoliv. Opět je to logické.
  Použití mimo boj mi připadá blbé, zvlášť na tržišti, protože za to by válečníka akorát zatkli.
  4) Správně... Pokud chceš roh používat, musíš mít volnou ruku. To je záměr. To přece platí pro všechny předměty, které chceš používat namísto zbraní, jako například... lektvary, že?!
  Jinak obouručné zbraně ti v použití rohu nebrání, protože na tu chvíli, kdy neútočíš, ji klidně můžeš držet v jedné ruce (duh).
  Historicky se dutí na roh používalo ROZHODNĚ jako zastrašující nebo povzbuzující taktika. Že ho můžeš použít i jako volání o pomoc, to je pravda, ale jestli jsi nikdy nikde neviděl, že by nepřátelská armáda zastrašovala soupeře a povzbuzovala svoje vojáky hudebními nástroji nebo zpěvem, tak jsi totálně mimo. Jenom kolik příkladů mě napadne z hlavy: husitské chorály, africké válečné bubny, skřetí bubny v Pánu prstenů nebo zvuk, který vydávala křídla husarů... Těch příkladů jsou desítky.
  Reálně, aby se do toho bojovník řádně obul, může to trvat celé kolo, fajn. To je ale dost jednoduchá úprava, ne?
  Hezký příklad... A co tím jako naznačuješ? Že použití rohu není vždy užitečnější než normální bojová akce? To je snad DOBŘE, ne?
  Úplně každý válečník to samozřejmě mít nemusí, stejně jako asi neplatí, že úplně každý chodec má chodecký meč... Taky tu padly nápady na jiné hudební nástroje. A že by se bitvy zvrhly v hromadné troubení a hluk, kde by nikdo nikoho neslyšel? Tak zaprvé, každý voják automaticky není válečník. Válečník je pořád povolání pro dobrodruha a těch je málo. Ne každý, kdo bojuje, je automaticky válečníkem. A zadruhé, ona snad nějaká historická bitva NEBYLA plná troubení, bubnů a hluku, kde nikdo nikoho neslyšel? Rozkazy se obvykle udílejí před bitvou, anebo právě pomocí různých zvukových či vizuálních signálů.
  Pakliže je chybou, že to je věc určená bojovníkovi a že ji má téměř každý bojovník, proč není chybou, že chodecký meč má každý chodec? Já jsem zkrátka nucen tvořit v kontextu systému Dračího Doupěte a tam se válečný roh podle mě hodí využít jako něco, co válečníka ozvláštní. Artefaktů a magických předmětů jsou, s prominutím, tři prdele, ale něco, co umožní válečníkovi využívat nějaké nové aktivní schopnosti a ne jen sekat, mlátit, rubat a bránit se, je podle mě užitečnější.
  Možná je problém, že je roh lepší pro bojovníka než pro šermíře, ale podle mě to nevadí, protože šermíř už nějaké aktivní schopnosti v podobě fint má. Ale není důvod mu odepřít možnost válečného rohu...
  Flavor možná někdy příště... Tady přece není potřeba. Každý si dovede představit situace, ve kterých se dá válečný roh nějak heroicky zobrazit.
  Pokud jsi flavorem myslel nějakou zápletku, tak tady nemá v příspěvku do rubriky Válečník co dělat.

  Nesouhlasím s vyzněním tvojí kritiky a tvoje výtky mi připadají buď diskutabilní, anebo přehnané a hloupé. Jediné, v čem s tebou souhlasím, je trvání jedno kolo, ale to je jen drobnost.


   Uživatel úrovně 0

  No moc se mi to nelíbí…
  1. vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze bych spíše dal manipulaci obouruč a trvání jedno celé kolo. Převíjen pořádně zatroubit chce pořádný nádech a dlouhý (několikasekundový) výdech. A kolo je fuč.
  2. nevím, proč omračující vlna zasáhne všechny, ale ostatní troubení jen soupeře. Tak buď je démon tak chytrý, že rozpozná zlé pány od hodných vždy nebo nikdy. Ale mix se mi nezdá dobrá volba.
  3. vyražení – to jenom odzbrojuje? Tedy hážou si pouze ti, co mají zbraně? Co když má někdo lektvar, pochodeň, kojence? Vůbec nepochybuji o tom, že to některý hráč zkusí zadout na rušném tržišti…tohle by chtělo povysvětlit.
  4. to pro mne nejdůležitější. V textu to přirovnáváš k meči chodce nebo klíči lupiče. Jenže jestli se dobře pamatuju, tak bojovník by měl mít vesměs těžkou obouruční zbraň (tedy není volná ruka na roh) a šermíř má dvě zbraně nebo meč a štít (byl by hloupý, kdyby to neměl), tedy opět žádná volná třetí ruka na roh. Z toho mi vychází, že použitelnost pro válečníky je nic moc. Stejně tak dle mě historicky se troubení nepoužívalo na zastrašení/dodání odvahy apod. i v pánovi prstenů (film) dul boromir o pomoc nebo aby ostatní varoval. Tedy reálně, aby se do toho bojovník řádně obul, vynechá kolo boje nebo v něm bude slabší.
  Teoreticky může nastat situace, že klasická družina hobit zloděj, elf kouzelník, barbar bojovník jde lesem a přepadnou je skřeti. Barbar se rozhodne místo krytí svým kumpánů, že využije svůj nový roh a zaduje. To kolo nafasuje kouzelník za 18, zloděj za 14, protože je prostě nikdo nekryl, když měl.
  Taky se mi moc nezdá, že by to měl každý válečník. Dle mě je válečník obecně nejběžnější povolání (z pravidel drd) v průměrném světě. Tedy bitvy by se mohly zvrhnout v jakési hromadné troubení, kdy nikdo nikoho neslyší a nejdou pořádně předávat rozkazy.
  Ve výsledku mi přijde, že je chyba, že je to věc primárně bojovníka a že to má úplně každý bojovník.
  Mnohem více by mi to sedělo jako artefakt nebo neobvyklý magický předmět.
  já sám jsem příznivcem dlouhých děl, mám rád flavor a přijde mi dobré, popsat nějakou klasickou nebo naopak heroickou situaci, což může nějaký PJ využít pro své dobrodružství.


   Uživatel úrovně 8

  Plž: Dosah 5 sáhů platí jen u omračující vlny, jinak je to samozřejmě o doslechu.
  Může to použít jen válečník, protože tento předmět má démona, který je na něj navázán. Ano, máš pravdu, že je to prostě "systémová věc"... Dračí doupě, co naděláš. :)
  A že bude roh slyšet, to je přece samozřejmé.
  Tohle není zpracování rohu jako předmětu, tohle je speciální válečný roh. Platí pro něj všecko, co by platilo pro klasický válečný roh. Že ho tedy válečník nemůže použít, pokud chce zůstat v utajení, je taky jasné.
  Jinak mockrát děkuju za hodnocení... Když se moje dílo takhle líbí Plžovi, tak je to pro mě skoro i zlé znamení. :-D


   Uživatel úrovně 4

  Jsem zastáncem krátkých příspěvků takže dle mého subjektivního názoru je krátkost a jednoduché zpracování rozhodně plus.

  Co se týče síly rohu tak ano mohl by se zlepšovat s úrovní válečníka ale pokud si dobře pamatuji celé DrD tak je tady dalších spousty věcí které by se mohly zlepšovat s úrovní. Ještě bych možná přidal pozdech nad tím proč to může použít jen válečníka ale opět to není chyba předmětu ale spíše celého systému takže nic co bych hodnotil.

  K samotému roho bych snad ještě přidal že jeho použití může být v mnoha ohledech velmi zrádné. sám roh sice působí jen na 5 sáhů (což je třeba u zastrašování celkem blbost) ale slyšet je určitě na mnoem větší vzdálenost. Použití na nepřátelskám území tak může být velmi problematické a i někde v lese je otázka kdo všechno ten roh uslyší.

  Dokážu si celkem dobře přestavit armádo orků se skupinou trubačů. Dříve než by se tahle armáda ukázala už by spousta lidí chtěla jen kvůli tomu strašlivému demoralizujícímu randálu prchat.

  A co se týče ostatních nástrojů tak třeba zrovna dudy které jsou hlasité i sami o sobě (přece jen čyři píšťaly u skotských dud je celkem hukot) jsou daším vhodným adeptem. ano musí se používat obouruč ale i v histproi víte jak taková hudba působí na morálku mužstva? Dokonce tak že i při vylodění skotské jednotky v normandii při druhé světové válce měli sebou dudáka. (a kupodivu přežil protože si němci mysleli že je blázen a zastřelit blázna prý přinášelo smůlu).

  A k hodnocení. Nějak nemám co bych vytknul takže mohu jen říct že piš dál.

  Plž


   Uživatel úrovně 8

  smycma: Njn, je to jen krátké a jednoduché, nebylo potřeba si s tím zbytečně hrát a přidávat tam kudrlinky. Poslední dobou na to nějak nemám chuť. :)
  Co se týče té jedné mezery navíc, to je jen chybička v tagování, a jak jsem zmínil, už jsem Sama prosil, aby to opravil.
  Obrázek tam klidně být mohl, ale zase mi přijde, že u válečného rohu není nutný, že každý tuší, jak to vypadá. To hledání obrázků je spíš pro hráče, kteří si chtějí najít nějakou konkrétní podobu svého rohu, a ta vyhovuje každému jinak.

  Hamster: Díky, lásko. :-*

  Fafrin: Děkuju. Cením si toho.


   Uživatel úrovně 0

  Nápad dobrý zpracování sice použitelné jakž takž ale zasloužilo by si to více péče u jiných děl sis s tím vyhrál daleko víc. Vypadá to jako dost narychlo napsané.

  Jedna věc se mi tam teda nelíbí vůbec a to "... stačí googlit..." proč bych měl googlit když autor mohl klidně nějaký obrázek přihodit nebo aspoń odkaz, vím je to taková blbost ale celkově to pro mě shodilo trošku úroveň.
  Přesto všechno se mi ten nápad velice zamlouvá.


   Uživatel úrovně 8

  Rozsáhlá diskuse mne bohužel (zatím?) mine, nicméně dílo pěkné.

  Trochu nechápu četnost 1 x za 6 směn a možnost sčítat povzbuzení do +6. Vícero rohů, ok no.

  Je možné nakombinovat na roh nějaké magické runy? Asi dle kolize run a démonů dle pravidel run, co : )

  Roh mi přijde dobrý, není přesílený, nabízí zajímavé pomůcky a taktéž není komplikovaný. Krásné 4*


   Uživatel úrovně 0

  Omlouvám se Nathakovi. Je to dobrý předmět, má nápad a v základu je velmi použitelný.
  Možná na něj kladu zbytečně přísné nároky.
  Piš dál!


   Uživatel úrovně 8

  Fafrin: Mně nepřipadají VELMI silné. Nejdřív otestuj, pak uvidíš.
  Ano, četnost mohla být zvolena lépe. Ta jde skoro pokaždé zvolit lépe, ale každý by ji zvolil jinak.
  Nejsou to kouzla. Je mi silně proti srsti, aby všechno, co předměty a artefakty umí, muselo být hned kouzlo... Je to pěkně otravné.
  A ano, OMLOUVÁM SE VELMI, že jsem jeden tag zkopríoval dvakrát a kvůli tomu tam je přebytečná mezera... už jsem redaktora prosil, aby to opravil.
  Jsi zbytečně přísný...

  A obecně: Jeden by navázal víc schopností na úroveň sféry, jeden by sféru vynechal a navázal to na válečníka, tak co mám s váma proboha dělat?! Normálně si trhněte ploutví, jednou je psaní na doupě radost, podruhé máte zase chuť to zmačkat a zahodit.