Válečník

Rituály Jezdců Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Rituály Jezdců

Magie je prostoupena vším, východ slunce, červánky, blesky. Ač se o tom pramálo ví, i válečníci jsou schopni se přinutit k vyšším výkonům a to mnohdy cestou pouhým rozumem nepochopitelnou. Zde bych ale nemluvil ani tak o magii, ale spíše o psychice. Každý z nás ví, že když se vhodně vyhecuje, dokáže takřka nemožné. Válečníci zde hecují jak sebe, tak svého koně a to nejčastěji zpěvy, respektive rytmickým hrdelním řevem, který má daný text. (Po zvukové stránce se to dá přirovnat k „mírnému growlu“, jak je pro rozběsněné válečníky typické.)

V tomto díle se budu snažit (jednoduše, krátce a věcně) zpracovat pár rituálů pro válečníky, kteří na svých cestách životem užívají koní. Bojují na nich, vítězí a umírají. Ve slávě, ve smutku.

Přitom prosím mějte na paměti, že „rituál“ je spíše termnus technicus pro toto dílo, neoznačuju jím něco mystického či magického.

Technická část

Než začnu popisovat samotné rituály, tak si řekneme, co je k nim zapotřebí. Jednoznačně je to kůň, bez něj ani ránu a nemusíte číst dál. Kůň to není ledajaký, musí se jednat o válečného koně, kterého válečník zná alespoň jednu úroveň a je jeho vlastní (dá se polemizovat o tom, že i půjčený kůň byl „zvlastněn“ za dobu jedné úrovně). To je základ pro všechny směry chápání těchto rituálů. Pro jasnost a přesnost budu dále mluvit o „Oři“.

Podle kultur světa, jeho mystického nádechu a smýšlení obyvatel, můžeme postupovat následovně v několika směrech. Popisuji zde několik typů, které se snaží trefit se alespoň nějak do vašeho světa. Jsou to jen návrhy, které si můžete upravit a aplikovat sami na každý z rituálů. Způsoby klidně kombinujte, ale vždy v ucelený způsob. Věrohodnost rituálů bude snížena, když pro rituál A použijete způsob 1. a zároveň pro rituál B způsob 2. atd. Všechny rituály by měly mít stejný způsob…

„Šamanský“ způsob provádění rituálů:
Potřebujeme několik atributů, které mohou podpořit válečníka a jeho mysl. Kupříkladu malé figurky (hliněné, slámové, látkové), které bude moc jezdec odtrhnout, hodit koni pod kopyta, ten je v běhu rozdupe (může hodit třeba ještě před rozjezdem) a tím aktivuje pomyslnou energii. Samozřejmě to je doprovázeno hrdelním zpěvem jezdce. Takový způsob vyžaduje jistou přípravu a zvyšuje důležitost šamana (alchymisty v kmeni/družině).

„Barbarský“ způsob provádění rituálů:
Další možností jak probudit „síly“ je se na boj a použití těchto rituálů náležitě připravit. Jezdec může před bitvou, tažením či každé ráno, nějak zaplést hřívu do jednoduchých copů a uzlíků, které by v případě potřeby postupně rozvazoval a tak uvolňoval energii. To má hned několik výhod – válečník se musí rozmyslet, co bude potřebovat, jelikož šíje koně není nekonečná (počet uzlů určí PJ) a tak tu máme protiváhu proti přesílenosti.

Učení se rituálům:
Je na PJ, kdy dovolí svým hráčům válečníka ovládat rituály. Takovéto prvky se dle mého soudu hodí nejvíce k bojovníkovi či šermíři od šesté úrovně a postupně dle nějakého vzorce počet ovládnutých rituálů rozšiřovat.

U každého rituálu pak budeme sledovat:

 • Jméno, které nám prozradí jméno rituálu
 • Nápěv, ten nás seznámí s vlastním textem, je udáván v několika jazycích*
 • Typ rituálu, který dělíme na ostatní / útočný / obranný
 • Četnost použití, ta udává jak často a kdy smíme použít daný rituál
 • Aktivace určuje jak dlouho a které úkony provádíme pro aktivaci rituálu
 • Účinek nás seznámí s výsledekem našeho snažení při aktivaci
 • Popis nám dá představu „jak to vpadá“

* Čeština je obecně chápána jako obecná řeč Norština často funguje jako inspirace pro severské kmeny. Angličtina je “dopočtu”, je inspirací pro kolonizátory, sherwoodské lapky/hrdiny. Turečtina dokresluje představu pro národy typu mameluků, arabů, Turků. Maďarština zde supluje mongolštinu, ostatně jsou si původem příbuzní. Vietnamština je inspirací pro asijské národy. Překlady jsou pouze silně inspirativní a velmi, velmi volné. Google překládal pouze slova samostatná, takže skloňování ani časování nečekejte, děkuji za pochopení.

Rituály Jezdce


Jméno: Signál
Nápěv:
 • Přispěchej sem [jméno koně]!
 • Komm zu mir [jméno koně]!
 • Come here [jméno koně]!
 • Buraya gel [jméno koně]!
 • Gyere ide [jméno koně]!
 • Den day [jméno koně]!
  U signálu je také možné pouze zapískat. V bitvě, nebo na větší vzdálenosti, se tato možnost jeví lépe, jelikož pískot je pronikavější.
  Typ: Ostatní
  Četnost použití: 1 za 6 hodin (proměnlivé, dle potřeby)
  Aktivace: 1 kolo - jezdec se otáčí kolem osy ke světovým stranám a volá svého koně, u každé strany jeden nápěv
  Účinek: Oř, se kterým se válečník předem „domluví“ přiběhne na signál

  Jméno: Rychlé nohy
  Nápěv:
 • Rychleji! Jeť rychleji [jméno koně]!
 • Raskere! Gheet raskere [jméno koně]!
 • Faster! Jet faster [jméno koně]!
 • Daha hizli! seyahat etmek hizli [jméno koně]!
 • Gyorsabban! Gyorsabban [jméno koně]!
 • Nhanh hoen! Di nhanh hoen [jméno koně]!

 • Typ: Ostatní
  Četnost použití: Jednou za den
  Aktivace: Jezdec poplácá koně po zadnici, přihrbí se ke krku koně (aby vytvářel co nejméně odporu) po dobu, kdy jezdec potřebuje jet rychleji
  Účinek: Bonus za pohyblivost koně se dočasně zvýší o 1 po dobu X kol, kdy X je bonus za odolnost koně

  Jméno: Vstávej!
  Nápěv:
 • Vstaň [jméno koně]!
 • Våkne! Kom inn [jméno koně]!
 • Wake up [jméno koně]!
 • Uyanmak [jméno koně]!
 • Ébredj [jméno koně]!
 • Thúc day [jméno koně]!

 • Typ: Ostatní
  Četnost použití: Jednou za den
  Aktivace: Jezdec pomáhá koni vstát (snaží se na něj vlést), při čemž vyřvává nápěv
  Účinek: Snížení časové náročnosti pro nasednutí na koně po pádu z něj, popřípadě zvednutí padnutého koně (který je schopen vstát).

  Jméno: Aura zastrašení
  Nápěv:
 • Boj se! Uteč pleve! Boj se!
 • Frykt! Kjor chaff! Frykt!
 • Fear! Run the chaff! fear!
 • Korku! Calıstir‘i saman! Korku!
 • Félelem! Futtassa a szecska! félelem!
 • So hai! Chạy chaff! so hai!

 • Typ: U
  Četnost použití: Při prvním jízdním útoku na skupinku nepřátel, nebo jednotlivce
  Aktivace: Jezdec zpívá až do prvního střetu s protivníkem
  Účinek: + 15% na zastrašení
  Popis: Jezdci jedoucí do boje vždy vzbuzovali bázeň a strach a pokud proti vám jede po krk pancéřovaný kolos s roztočeným řemdihem nad hlavou, nažene vám to určitě strach. Někteří přeživší zaznamenali i plameny šlehající z očí a úst koně i jezdce. Auru je možné použít už při rozjezdu, který měří minimálně 10 sáhů, nemusí se jednat o „nájezd“ z PPP

  Jméno: Nájezd
  Nápěv:
 • Řítíme se, řítíme se na vás
 • Rive, rive av deg
 • Tear along you, tear along you!
 • Acma, üzerinde gözyası
 • Támadás, ha támadás - rajtad
 • Tan cong, tan cong bạn

 • Typ: U
  Četnost použití: Při prvním nájezdu na skupinku nepřátel, nebo jednotlivce
  Aktivace: Jezdec zpívá až do prvního střetu s protivníkem
  Účinek: bonus z nájezdu se zvýší o 1, jezdec v řadě za sebou může útočit na pěšce vzdálené 2 sáhy (oproti 3) – to ale pouze na prvního, další pěšáky může zasahovat po 4 sázích (oproti 3). Pouze v případě, že jezdec najíždí přímo na cíl, snaží se srazit protivníka koněm, je to past na Sil+Odol ~11~ nic/sražení. Sražená postava pak nemůže 1-6 kol vstát a nemůže kouzlit ani bojovat. Navíc je sražená postava zraněna 1k6+4(kopyta koně).
  Popis: Je nutné si dávat pozor na pikenýry, při takovém nájezdu by zakleknutá jednotka měla mít veliký bonus k obraně, jelikož válečník najíždí přímo.

  Jméno: Rychlá ruka
  Nápěv:
 • Sek sem, sek tam, nikoho nevynechám!
 • Klippe, klippe i titler
 • Cut like mow!
 • Ajl – bitek baslklarda bitek
 • Kaszálás, kaszálás címében
 • Biu mjoji, biu mjoji trong tieu dé

 • Typ: U
  Četnost použití: jedou za nájezd
  Aktivace: 1 kolo zpěvu, při kterém takto zaútočí
  Účinek: Při nájezdu se většinou útočí první ranou zepředu na protivníka a druhou ranou na druhého protivníka. Jezdec pod vlivem tohoto rituálu ale dovede při jízdě protočit ruku tak, že ve stejném kole zasáhne protivníka zepředu a následně ze zadu. Jezdec má bonus +4 za „útok zezadu“, obránce si nepočítá štít a nebrání se zbraní (-3). Na druhou stranu se k těmto druhým útokům zezadu již nevztahuje bonus z nájezdu.

  Jméno: Šťastný vrh
  Nápěv:
 • Leť sekero / oštěpe / kameni a cíl tref!
 • Fly ax / spyd / stein / og traff målet
 • fly axe / javelin / stone and hit target
 • Ucmak balta / mızrak / tas ve hedefe isabet
 • Repül haeita / lándzsa / kö és a hit cél
 • Bay saipa / daminga / va nhan vao mục tieu

 • Typ: U
  Četnost použití: jednou za boj
  Aktivace: políbení sekery/oštěpu/luku/kuše, zařvání nápěvu a následný vrh/střelba
  Účinek: Jezdec střílí/vrhá bez postihu za jízdu na koni (hrkání atd.)

  Jméno: Kličkuj
  Nápěv:
 • Kličkuj [jméno koně]!
 • Ddribble [jméno koně]!
 • Weave one's way [jméno koně]!
 • Salya benim [jméno koně]!
 • Saját hurok [jméno koně]!
 • Cuja toj [jméno koně]!

 • Typ: O
  Četnost použití: jednou za střet
  Aktivace: jezdec se naklání ve směru kliček koně při čemž zpívá (řve) a snaží se bránit
  Účinek: po dobu nápěvu (max. 5 kol) má kůň bonus +2 k obratnosti (u leteckého souboje k MS).

  Jméno: Štít
  Nápěv:
 • Chraň mne můj štíte!
 • Shield Beskytt meg!
 • Shield – Protect me!
 • Kalkan koru beni!
 • Védem a magánélet!
 • Bao ve su rieng tu cua toi!

 • Typ: O
  Četnost použití: jendou za střet
  Aktivace: po dobu nájezdu se zpívá
  Účinek: Bonus +1 k OC proti vybraným útokům
  Popis: Pokud je štít pozvednut nahoru, +1 se počítá proti střelám či jinému jezdci, přičemž je postih -2 při útoku pěšce. To samé platí obráceně.

  Jméno: Odraž kopí
  Nápěv:
 • Kopí pryč!
 • Stang ut
 • Lance out!
 • Mizrak uzakliktadir
 • Lándzsa-re
 • Nguy hiem di

 • Typ: O
  Četnost použití: Jendou za nájezd
  Aktivace: Jezdec řve až do střetu s nepřítelem
  Účinek: Bonus +2 k obraně proti dřevcovým zbraním
  Popis: Po hrdelním výkřiku jezdec odrazí protivníkův útok kopím, pokud má štít odrazí štítem a následně může útočit, pokud jej nemá, útok odráží zbraní. Je jasné, že si musí najet „bokem“ aby mohl zbraň/štít nastavit k obraně.

  Jméno: Předbod
  Nápěv:
 • Dřív než on!
 • Foeor páá!
 • Before he!
 • Önce!
 • Míelött a!
 • Trůjojk‘ khi vë

 • Typ: O
  Četnost použití: Jendou za nájezd
  Aktivace: Jezdec řve až do střetu s nepřítelem
  Účinek: Jezdec zaútočí o mžik oka dříve, než jeho protivník, který si tak vůbec nehází na útok, ale pouze na obranu, kde má postih -3 za překvapení
  Popis: Po hrdelním výkřiku jezdec při nájezdu dřevci (pouze dřevci!) zaútočí předbodem. Tím má bonus k UČ a jeho protivník v tomto kole neútočí. Toto se dá použít právě tehdy, když jezdec nevyhrál (záměrně) iniciativu, popřípadě ví, že jediný protivníkův útok by ho vyřadil z boje. Vhodné při turnajích.

  Dodatky

  Jelikož k provádění rituálů je potřeba zpěvu, je jasné že jezdec nemůže být němý, nebo se mu plést jazyk. Pokud bude opilý, PJ rozhodne o účinku rituálu, kde přihlédne k míře snížení schopnosti plynule mluvit.

  Navíc, jelikož se zpívá, rituály nejdou kombinovat.

  Dík patří Demonicovi.

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Pro náročné hráče, je to ideální. Je to dobře zpracované dílo, a použitelné. Není to přehnané, a odpovídající pravidlům...

  Takže kol, a kolem za 4hvězdy... :-)


   Uživatel úrovně 8

  Zaujímavé, hrateľné zábavné. Určite 4*

  Your Kamerask


   Uživatel úrovně 4

  Přínosný příspěvek pro oživení jízdních soubojů nebo hry celkově, má vhodnou porci mystiky, tajemna, ale i pravidel. Oceňuji jazykové rozšíření pro různá prostředí jezdců. Teď mě nspadají ještě další možné rituály, například Skok (jako Šemík) nebo něco na stabilitu na kluzkém povrchu, třeba ledě.

  Kvalitní určitě, do špičkového mi něco chybí, celkově ale určitě velmi povedené. Dobře, že to sem Samurai z hlubin dávnověku vyhrabal:)


   Uživatel úrovně 5

  Dalo by se to nazvat i fintami pro jízdní válečníky a možná by to šlo i bez zpěvu, ale onen zpěv tomu dodává onu auru netechničnosti a suchých čísel. Určitě moc povedené. Navíc oceňuju množství překladů pro různé typy národů.


   Uživatel úrovně 0

  (Je tam chybka v neuzavřeném tagu (i), někde u štítu, což krásně přetéká až k tlačítkům na ovládání diskuze. wow.).
  Letecké nestvůry jsou zmíněny jen okrajově u jednoho rituálu, což je škoda, protože to může někdo minout.
  Rituály jsou pěkné, jen co je pravda. Dílo jako takové je funkční a dobře nasaditelné, pokud se někdo pohybuje kolem koní či obdobných nestvůr. Trošku mi tu chybí nějaké vyvážení či placení, protože takto válečníkovy nic nebrání jet do každého střetu s rituálem. (Nebudeme-li uvažovat potřebu alch. předmětů či uzlíků.)
  Tohle by šlo dobře řešit dodatečnou únavou (stínovou) pro koně i jezdce (jak podle rituálu). To mi v díle trošku chybí. Taky tu není akcentována schopnost (dovednost) jízdy na koni/letu na nestvůře/ovládání slona.
  Ale jinak je tu snad vše potřebné.