Válečník

Samovy šermířské finty II Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Samovy šermířské finty II

Nejdříve pár slov úvodem. V DrD je mnoho možností a šermíř v PPE má několik fint. Stále to ale prostě nestačí J. Následující finty se zakládají na skutečných fintách používaných v historickém šermu a dají se tedy užít v reálném světě. Nejdříve popíšu základní seky a obrany k nim (ne finty), jelikož se na ně budu nadále občas odvolávat.
Pamatujte, že v akci se pokračuje jedině tehdy, pokud je úspěšná předešlá akce. Pokud je akce neúspěšná, všechny akce do finty vložené jsou ztraceny.

Následující dva odstavce jsou výtahem z pravidel PPE pro šermíře:
Všechny tyto finty se může šermíř naučit od 16. úrovně dál, stejně jako finty z pravidel. U některých nových fint je uvedeno, že musí šermíř znát určitý počet fint podobných (obranná, útočná). Druh finty záleží na tom, kterou akcí finta začíná (O = obranná, začíná obranou šermíře; Ú = útočná, začíná útokem šermíře). Před provedením finty nahlásí hráč šermíře „akce finta“. Je-li finta přerušena ve své souslednosti, nelze navázat a pokračovat. Fintu je naopak možno kdykoli přerušit a tím ukončit nedotaženou.
Vysvětlení pojmů: bonus k iniciativě = bonus pro RSS; počet akcí = tolik akcí, které bude po sobě šermíř potřebovat k provedení finty; zbraň a protivník stanovují podmínku pro provedení; průběh finty značí její samotné provedení, přičemž bonusy a postihy se vztahují přímo na šermíře, pro případ, že by na něj někdo útočil během provádění finty.

V následujícím díle se budete setkávat s fintami, které vyžadují přesný popis útoku nepřítele na vás. Pravidlově se to nijak neprojevuje – je to jen má snaha přiblížit vám tyto finty a věřte mi, že bez toho by se popsat nedaly. Navíc v tom můžete sledovat snahu dokopat PJ´s k tomu, aby boj popsali záživněji a realističtěji. Stejně se boj s humanoidy řeší ve 2 až 3 útocích – postavy na 16. úrovni jsou zkrátka munchové – a tak PJ nezabije ten záživnější popis. Navíc, při důkladném popisu postoje může šermíř uvažovat, „co dál“.

Seznam klasických seků a obran proti nim

Tyto seky se používali v gotice, ale i dále, hlavně pro jejich praktičnost, nejenom proto, aby se moderním šermířům nic nestalo.

Hlava - Střecha
Sek, který je veden kolmo dolů na hlavu.
- obranou je nejčastěji vodorovné nastavení zbraně proti seku. Pamatuje, že obránce se MUSÍ dívat pod zbraní, nikoli nad zbraní. Proč? – zkuste se dívat nad zbraní, kterou se bráníte tomuto seku. Vaše hlava vás bude těžce bolet.

Býk
Sek, jenž je veden po pomyslných úhlopříčkách obdélníku – tím je trup nepřítele. Sek začíná na rameni a vychází v protějším boku. Sek je mířen buď na řemínky připevňující ramena ke kyrysu nebo na oblast mezi vrchní částí kyrysu a krkem.
- obrana je podobná jako v případě předešlém, jen zbraň stočíme tak, aby nepřítelova zbraň sklouzla k zemi, daleko od nás.

Trpaslík
Sek, který půlí nepřítele v pase. Do těla vchází v oblasti pánve a vodorovně vychází z těla ven. Sek je mířen těsně pod kyrys.
- bráníme se nastavením zbraně do vodorovné polohy proti seku.

Kanec
Kanec je sek, který útočník vede buďto od stojného kolene (tedy kolene nohy, která je vepředu) protivníka úhlopříčně nahoru nebo až od stehna, ale v tomto případě se seká z druhé strany ven.
- bráníme se protisekem – opačným kancem.

Pro další lepší představu ještě popíši základní šermířský postoj:
Nohy rozkročené – levá noha je stojná (tzn. vepředu), špičkou směřuje k nepříteli, mírně pokrčená tak, aby koleno zakrývalo špičku chodidla. Pravá noha je natažená a špička chodidla směřuje ven. Tím chodidla tvoří pomyslné „L“. Ramena a trup jsou mírně natočena levým ramenem k nepříteli. Pravá paže je natažená svisle k zemi a zbraň držíme v úrovni pasu. Zbraň o pas neopíráme! Levá ruka může sekundovat pravé, popřípadě být připravena podél těla nebo zakrývat tvář a připravit se na zachycení zbraně protivníka. Pokud máme štít, kryjeme jím horní část trupu. V případě, že máme zbraň s čepelí (meč, tesák, šavle,kord, rapír…), čepel meče míří protivníkovi na krk a je tedy před válečníkem „vystrčena“.
Díky tomuto střehu nepřítel nedovede dobře odhadnout délku čepele meče a tak se nezkušený protivník může nabodnout na meč nepřítele, jestliže si předtím neodkloní jeho čepel. Tento střeh je výhodný pro odsmyk (výhodný pro protivníka vůči nám).


Nové šermířské finty a seky v útoku

Pluh
Bonus k iniciativě: 0
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid
Zbraň: prakticky jakákoliv úderná (sekery, meče, palcáty, ne dlouhé zbraně typu kopí)
Průběh:
1. akce: U, OČ 0, ÚČ 0
Poznámky:
Přesný opak Hlavy. I když některé feministky by mohly říct, že většina mužské inteligence je stejně dole. Sek míří odspodu přímo vzhůru. Pokud se sek povede, končí s nedozírnými následky pro obránce.
Toto není finta jako taková, nemusí se učit, jedná se jen o doplnění k zábavě a RP (proto žádné bonusy, postihy).

Vlnící se čepel I
Bonus k iniciativě: 0
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: meč délky 1-2 (jedenapůla, delší rapír)
Průběh:
1. akce: U, OČ 0, ÚČ -1
Poznámky:
Tato finta se dá aplikovat pouze v případě, že sokové stojí proti sobě v základním postoji a jejich čepele se již dotýkají! (což je u základního postoje na meče pravidlem).
Jak ale odstranit čepel protivníka při základním postoji? Převelice jednoduše. Pokud máte dlouhý meč a je lehce pružnější, stačí udeřit do čepele meče těsně nad záštitou. To rozvibruje náš meč natolik, že stačí lehce sjet protivníkovi po čepeli. Je jasné, že na konci naší čepele bude vibrace větší. Dokonce natolik, že to odhodí zbraň protivníka a my máme volnou cestu k jeho tělu. To vše trvá jednu jedinou akci a nadále může šermíř pokračovat dobodem a obránce nebude počítat OZ, jelikož čepel je odkloněná.
Finta se provádí jen v jedné akci, jelikož je velice rychlá, letmý úder do hlavice našeho meče rozhodne netrvá celou akci.
(Je to neuvěřitelné, ale skutečně to funguje, ovšem ne se všemi meči, čepel musí být vážně pružnější, s takovými čepelemi třeba dnes fungují skupiny v Německu.)

Vlnící se čepel II
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: meč délky 1-2 (jedenapůla, delší rapír)
Průběh:
1. akce: U, OČ -1, ÚČ -2
2. akce: U, OČ -1, ÚČ +1
Poznámky:
Obdoba předešlého případu. Ovšem s tím, že stojíme od nepřítele na jeden delší krok. Úderem čepele o pevnou zem (podlaha, ne kyprá tráva či písek) rozvibrujeme čepel a vyrážíme k nepříteli a opět „lízneme“ čepel jeho meče, ten opět odskakuje. To je první akce, v druhé akci máme volnou cestu k útoku a protivník si nepočítá OZ do obrany.
Tato finta je sice náročnější a postihy jsou vyšší, ale nemusí se začínat ze základního postoje.

Blesk
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 3
Protivník: humanoid
Zbraň: meč délky 1-2
Průběh:
1. akce: O, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ -2, ÚČ -1
3. akce: U, OČ 0, ÚČ +1
Poznámky:
V první akci šermíř naláká protivníka k seku na jeho levý pas (ovšem neodkrývá se!). Tento sek vykryje a následuje druhá akce. Provedeme kružný pohyb v lokti o 90° z vodorovné polohy předloktí do svislé polohy a pomocí záštity přehodíme zbraň nepřítele na pravou stranu. Tímto pohybem se šermíř dostane hlavicí meče ke tváři nepřítele. Udeří jej do tváře a tím ho omračuje. Nepřítel si počítá jen stínové životy a hází si past na odolnost ~ztracené stínové životy~ nic/omráčení.
Pokud se tato akce povede, následuje třetí a mnohdy poslední akce. Sek přímo na hlavu - protivník si nepočítá OZ, KZ (u plátové a rytířské započítá 3-5 za helmici). Pokud se ve druhé akci povedlo protivníka omráčit postupuje se normálně jako při útoku na vyřazenou postavu. Je možné použít i sekeru, ale máme do obrany postih –1 za malou krycí plochu, navíc musíme zachytávat pod sekyru. Místo záštity použijeme onu sekací část sekery, přehazujeme, udeříme nákončím rukojetě do tváře, ale dosekáváme neostrou stranou sekery (v případě že je jednolistá) – nutno zohlednit v SZ.

Sek po holi
Bonus k iniciativě: 0
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid s ratišťovou zbraní
Zbraň: sečná, bodná délky 1 a víc
Průběh:
1. akce: U, OČ 0, ÚČ -2
Poznámky:
Jakákoliv ratišťová zbraň je velice zrádná. U holí to jde velice jednoduše, pokud má zbraň ale nějakou „bojovou aparaturu“ (halapartny, píky, kopí, oštěpy) musíme se dostat na vzdálenost 1 (toto finta neřeší). Tím bude mít obránce znemožněno se bránit efektivně a bude muset sekům nastavovat toporo zbraně. A přesně tohle chceme. Stačí jedno protivníkovo vykrytí (vypadá to, že vykryl, ale náš zdařený útok se právě projeví v následujícím dění …) a my již můžeme svést sek po toporu zbraně – přímo proti prstům.
Zda-li se podařilo protivníka odzbrojit, to poznáme jednoduše. Jestliže je nepřítel v druhé akci zraněn alespoň za 1 život, může si šermíř znovu hodit na útok. Tentokrát ale proti samotné holi, za kterou hází majitel (obránce), k hodu si přičte OZ, bonus za obratnost a malý bonus +1až +2 (dle situace a typu zbraně)*. Podle počtu životů, které by zbrani útokem ubral poznáme jak moc byl útok úspěšný.

hůl
-Z - 0 - útočník je vyveden z míry, v dalším kole má ke svým bojovým akcím postih -1
1-2 - nepřítel vyveden z míry, v dalším kole má ke svým bojovým akcím postih -1
3-5 - podařilo se vyrazit zbraň z jedné ruky, která je poraněná, avšak ne ze druhé, protivník má do další bojové akce postih -2
6 a více - vyražení zbraně
Nositelé plátových rukavic jsou lépe chráněni. Těmto obráncům se přičte bonus k Oč na základě kvality rukavice (1-3; posoudí PJ).
* viz šermířova finta poškození zbraně, kde je Oč zbraně 6, tady je bonus menší, ale zase obránce má možnost se bránit

Bod do krytu
Bonus k iniciativě: 1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid bez štítu
Zbraň: meč,šavle, tesák
Průběh:
1. akce: U, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ 0, ÚČ –2
Poznámky:
Může se stát, že šermíř seká na pas, ale jeho protivník ránu vykryje. Možností, jak pokračovat v boji, je několik. Útočit dál nebo pokračovat fintou.
Tato finta začíná útokem, který může být i zpomalený, aby protivník stihl vykrýt sek na pas (tím docílíme, že se obránce „nebude tolik bát“ a nedá meč příliš od sebe – což ale nemá vliv na pravidlové finty). Jakmile dosekneme, protočíme meč (tj. líc čepele vyměníme za rub) v zápěstí a natáhneme pravici „od sebe“. Bod otáčení čepele meče je na zbrani protivníka a pohybem paže od sebe docílíme toho, že špice naší zbraně s přiblíží k tělu protivníka. Tato akce musí být bleskurychlá a pokud se povede, protivník bude těžce zasažen do oblasti hrudi, což je pro šermíře bonus +1.
V případě, že má šermíř zbraň se zahnutým ostřím (tesák, šavle, scimitar), má na provedení druhé akce bonus +1 vzhledem k onomu zahnutí čepele, jelikož s jeho pomocí se dostane snáze (a rychleji) k nepříteli a může bodat (a nechci slyšet, že bodat tesákem a šavlí nejde! [J-DE!]).

Prošlápnutí kolene
Bonus k iniciativě: 1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Zbraň: jakákoliv
Průběh:
1. akce: U, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ 0, ÚČ –4 +spec
Poznámky:
V první akci šermíř zaútočí kamkoliv, nejlépe na horní partie, aby odlákal pozornost protivníka od jeho nohou. Jakmile se střetnou čepele, šermíř se snaží šlápnout nepříteli na koleno, ba co víc – přímo ho prošlápnout. Akce to věru není jednoduchá, ale pokud se povede následky jsou fatální. Napadený touto fintou si hází na odolnost ~5~ zranění za daný počet životů + přesilná bolest, kulhání / koleno prolomené, zničené, zranění (třeba až dvojnásobné -- PJ).
Pokud se nepovede první akce, šermíř automaticky ztrácí následující akci, je ale bez postihu. Při neúspěchu v druhé akci boj pokračuje nadále bez postihů pro šermíře, ale obránce má při následujících akcích postih –2, dokud si nevyléčí poraněné koleno, ale na druhou stranu má bonus +2 při obraně proti této fintě a tomuto nepříteli – jelikož se to „dá čekat“.


Nové šermířské finty a seky v obraně

Dva prsty
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: sečná, bodná délky 1 a víc
Průběh:
1. akce: O, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ 0, ÚČ -2
Poznámky:
Šermíř si počká na útok vedený na hlavu. Ten vykryje klasickým vodorovným krytem. Teď bude následovat něco neuvěřitelného. Šermíř dvěma prsty levice odhodí lehkým pohybem čepel nepřítele (pohybem zprava doleva, jinak by odhazovaná čepel narazila o naší záštitu/ruku). Skutečně to jde, meč je totiž dlouhý a na čepeli je vždy velká páka. Vaše cesta k hlavě nepřítele je tudíž volná. Protivník si nepočítá OZ a je možné, že bude natolik zmaten že se nebude ani bránit zbraní (postih –3). To záleží na PJ a na zkušenosti nepřítele. Když jsem byl ještě mladé šermířské pískle a mistr mi toto udělal, netušil sem co se stalo, jak rychlé to bylo.

Dlouhé krátké držení meče II
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: sečná, bodná délky 1 a víc
Průběh:
1. akce: O, OČ +2, ÚČ -2
2. akce: U, OČ +1, ÚČ -2
Poznámky:
Při tomto postoji si šermíř drží i jednoruční meč obouruč. Pravicí na jílci a levicí v 2. třetině čepele. Počká si na protivníkův sek na trup a pak bleskově jedná. Nastaví vodorovně kryt, kde pravice je dole, levice nahoře a nechá zaseknout protivníkův meč v krytu na své čepeli.
Následuje druhá akce. Pokud sek mířil na pravou stranu, stačí pouze zvednout pravici a naší čepelí (držena v levici) zamířit ke krku nepřítele. Čepel nepřítele je v bezpečné vzdálenosti a ta naše je přímo proti krku nepřítele, ten si nepočítá OZ (snad ani ne KZ, jelikož krk je povětšinou nechráněn – úvaha PJ a hráče.) do hodu na obranu.
Jestliže sek míří na levou stranu, necháme jej opět zaseknout do krytu a pak pravici pozvedáme do úrovně levice. Tak se dostáváme do polohy krytu proti seku „hlava“, jen s tím rozdílem, že meč držíme obouruč. Díky záštitě opět „odhazujeme“ meč nepřítele. Jakmile skončíme protočení rukou, končíme zase ve stejné poloze jako v předešlém případě, tedy čepelí meče (u levé ruky) v krku nepřítele.

Kryt do kříže
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: sečná, bodná délky 1 a víc
Průběh:
1. akce: O, OČ 0, ÚČ -2
2. akce: U, OČ 0, ÚČ -1
Poznámky:
Při této obraně si šermíř počká na protivníkova trpaslíka. Jakmile nepřítel tento sek provede, šermíř ustupuje ne dozadu, nýbrž do strany po směru útoku. Nastaví spodní část čepele do krytu a jakmile protivník zasekne, následuje druhá akce. Šermíř spouští svou, doposud vodorovně drženou čepel, cca o 45° a namíří čepel na nepřítele a bodá, protivník nemá šanci se krýt zbraní (jelikož protivníkova zbraň je na venkovní straně té naší, nemá možnost projevit vliv na naší zbraň, tedy postih –3 k jeho obraně), může jen uhnout. Bod je veden po čepeli nepřítelova meče.

Úhyb do bodnice
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid se zbraní o délky 1,5 a víc (tedy ne dýka, krátký tesák atd)
Zbraň: zbraň do délky 1-2, nejlépe bodná
Průběh:
1. akce: O, OČ -3, ÚČ -1
2. akce: U, OČ -1, ÚČ -2
Poznámky:
Šermíř si počká, až nepřítel bude sekat horní seky na ramena či na hlavu. Zbraň bude mít spuštěnou volněji k zemi. Protivníkovy seky na ramena nebude krýt a hned tomu prvnímu se efektivně vyhne vykloněním se (postih –3 za obranu beze zbraně). To znamená, že udělá předkrok mírně do strany, zadní nohu natáhne co to jde a tělem se nahne úhlopříčně podél seku zbraně nepřítele. Zatím tu máme jen příklad ukázkového vyhnutí se útoku. Šermířova šance přichází ve druhé akci - ve chvíli, kdy dokončuje úhyb a nepřítel dokončuje svůj nezdařený útok. Náš válečník pozvedne svoji zbraň a bodá odkrytého protivníka do oblasti podpaží (nepočítá se KZ, jelikož ani většina vycpávaných či kroužkových zbrojí podpaží nemá pletené kvůli pohyblivosti paží směrem vzhůru – diskutabilní vzhledem k oblasti do které se strefujeme) nebo do oblasti hrudi. Každopádně si nepřítel nepočítá OZ a jediné, co může, je se rychle uhnout – tedy hod na obranu, navíc bez KZ a s postihem –3 za obranu beze zbraně.
V následující akci (PO ukončení finty, ať se druhá akce povede či nikoliv) má šermíř v tomto nataženém nízkém postoji postih –2 na jakékoliv akce.


Pár slov závěrem …

Některé seky je těžké popsat, ale na druhou stranu RSS používají převážně skuteční šermíři, kteří tyto triky znají a tak si je snad dovedou představit. A toto dílo je dělané hlavně pro ně.
Pokud máte velké potíže s představováním si pohybů, vezměte si do ruky nějaký klacek a zkuste si to.
V případě, že některé finty se vám zdají příliš silné pro šermíře na 16. úrovni, dovolte mu se jí naučit třeba až na 16+X úrovni. Musíme ale vzít v potaz, že až 16. úroveň je i na základní finty moc přehnaná. U nás se jim učíme již od 6. – ale jen těm primitivním.

Na manévry si počkejte v dalším díle. Už teď mohu slíbit, že v nich bude syntéza „nejoblíbenějších“ fint ze série Samových fint.

Na závěr bych chtěl poděkovat těm, kteří mi pomohli v MS, či jinou cestou. Jsou to: Gonzáles, anarion, Skewer, Demonic. Zvláštní dík patří Firefanaticovi a Folcwinovi – za kritiky u předešlého díla. Ten největší dík patří samozřejmě Saragonovi.


Vám teď přeji hodně zábavy.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Opravdu povedené.Určitě se to dá dobře použít ,ale protože nehraju za šermíře tak to asi nevyzkoušim. jednoznačně 4*


 Uživatel úrovně 0

Samurai:
Vázání fungovalo trochu na jiném principu než si pravděpodobně myslíš, na dnešní třmínky s nakrčákem v klidu zapomeň u reálných zbrojí byly ramena přivázaná provázky z prošívanice (http://www.medieval-market.biz/podglad.php?z=img/ gambeson_type4_0%20.jpg) a to by si zasáhl leda by nepřítel stál, navíc to vše bylo zakryté nějakým doplňkem (kroužkový závěs kupříkladu) a pravděpodobně by si to ani neviděl. Vázání kyrysu kryla ona ramena. Klidně ti pošlu obrázky co mám někde uložené.

Viz. bodání (nejenom) možná znáš ;)
http://www.youtube.com/watch?v=HC5FIyfI8TA
http://www.youtube.com/watch?v=u4Yzoy8Ez-g&f eature=related


 Uživatel úrovně 0

Samurai:
ad1) Stačí se podívat do nějaké starší učebnice šermu, například I.33, kterou přeložil ing. Roman Vaverka, podobně jako učebnice šermu od Petera von Danziga. Danzig je sice z půlky patnáctého století, ale že by popisoval italské techniky s kordem se říci nedá. Bodání zejména s jedenapůlručním mečem bylo naprosto běžné a řekl bych, že převažující a to vcelku logicky. Ono sečnou ranou kroužkovou zbroj neprorazíš a soupeř jí dost možná ani neucítí (když ta zbroj bude jak má být). Fantazácké zmetky jsou kapitola sama o sobě to je jasné, nicméně měl jsem onu poznámku jen kvůli tomu, že aplikuješ reálné finty (což není vůbec ku škodě, ba naopak to vítám a chválím :)
ad 2) Proto jsem psal na krk, myslel jsem tím druhou polovinnu od klíční kosti ke krku. Plechman, kterému jde vidět vázání na rameni je předem ztracený případ a má dost naprd vyřešenou zbroj...


 Uživatel úrovně 0

Když už se snažíme dělat finty s mečem z reálného šermu, tak by bylo docela vhodné, kdyby bylo vícero fint bodných, neboť v tom je síla této zbraně a v původním šermu jich byla naprosta většina (to pro samovy finty III. ;). Jinak býk nemíří na rameno tam by byl prd platný, na rameno se seká dnes aby jsme si moc neublížili, původní býk se seká spíše na klíční kost a na krk.


 Uživatel úrovně 0

Jinak se mi to vážně líbilo. Ale tahle chyba deformuje pár fint. Proto ta 4.
Hodně úspěchů do dalšího tvoření.
P.S. Díky.


 Uživatel úrovně 0

Výborně Samurai! Jen tak dál...už se těšim až vyskoušim Dva Prsty :-D
Škoda že to tu nebylo dřív....přežil bych asi už dvě dobrodružství:-D

Není co vytknout...5*


 Uživatel úrovně 0

Ták koukám, že Samurai opět vytvořil nové finty a opět se mi jeho finty velice líbí. Asi nemá cenu vypisovat důvody mého hlasování, vzhledem k tomu, že bych pouze opakoval již vyřčené.
A abych nezapoměl díky za nápad jak upravit šermíře ;)

5* nemám co bych dodal...

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 0

Dal bych ti i pětku. Líbí se mi to. Důvody uvádět nebudu. Nerad se opakuju.
Teď prichazi ta chyba...prostě se mi zdá podivný blokovat trpaslíka VODOROVNĚ nastavenou zbraní...neměla by být spíš svisle?


 Uživatel úrovně 0

6) To je ten problém... Nevím, proč to rozlišuješ :-) Buď se tou zbraní bráníš, nebo ne, tvoje "napůl" s redukcí bonusu na nula se mi nezdá vhodné.


 Uživatel úrovně 0

1) Sekáš zezdola, čili musíš dát meč dolů… nečekáš sice na útok nepřítele, ale ten meč do pozice výzvy dát musíš. Alespoň jak jsem z textu pochopil provedení.
2) Je nelogické, aby šermíř na vysoké úrovni druhou ruku k ničemu nepoužíval, bude v ní mít štít nebo další zbraň. A krom toho sám píšeš, že zbraň, se kterou se toto provádí, je jeden a půl ručka… (nebo delší rapír, pravda, ale i tak myslím, že by tam něco být mělo).
3) To by byl postih po každém útoku mířeném skutečně na tělo a ne jen „na zbraň do prostoru“… z mých skrovných zkušeností vyplývá, že všechny útoky jsou zhruba stejně „dlouhé“.
4) Soupeře naláká – a to udělá jak, když neodkryje místečko ve své obraně?
5) Vědět, jak moc je finta úspěšná, můžeš podle rozdílu prvního hodu… A štěstí můžeš mít ve druhém a v prvním hodu můžeš být jen průměrný… sice s tím nesouhlasím, ale beru to, je to důvod a tvůj názor.
6) To jsem si myslel taky, dokud nebylo „nepočítá si OZ“ a „nebude se bránit zbraní“ užito ve stupňovacím poměru (Dva prsty)… omlouvám se, před tím jsem to nedefinoval jasně.

To, co říkám, ale není dogma, prostě mě se to tak zdá, někomu jinému se to může zdát jinak… ať si každý vybere, co se jemu líbí víc…