Válečník

Postoje a střehy Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Dílo je rádo kompatibilní s nově vyšlými příspěvky:

Postoje a střehy

Nepřijde vám divné, jak začínají souboje? PJ suše oznámí „stojí před tebou s mečem a vypadá, že bude útočit“, pak se párkrát hodí kostkou a hotovo. Následující postoje a střehy by ten boj měly alespoň trochu okrášlit.

Před tím, než dojde k boji, se musí zaujmout vždy nějaký postoj či střeh. Zaujmutí střehu trvá 1 akci.

Následující postoje může zaujmout prakticky kdokoliv – ostatně postavit se jako válečník není nic složitého. Ovšem jenom válečníkovi od 6. úrovně z toho plynou nějaké bonusy.
Pro PJ: zkuste postoje a střehy používat i u CP. Hráči hrající válečníky to může dobře zmást a můžou dělat chybičky, které je naučí že nejsou nesmrtelní – ale hlavně, bude to změna. :)

Jak bylo řečeno, tyto střehy a postoje může používat válečník (a jeho obory) od 6. úrovně. Do 6. úrovně umí Základní / Neutrální postoj. Kolik postojů se může naučit na jaké úrovni určuje následující tabulka. Kombinované postoje se válečník může naučit až od 12 úrovně.

Úroveň Počet postojů
1-6 Základní
7-8 +1
9-10 +2
11-12 +3
13 - 15 +4
16 - 17 +5
18 - 20 Vše


Další, velmi důležitou připomínkou je, že tyto postoje poskytují bonus pouze při prvním střetu. Jestliže chce válečník zaujmout znova nějaký další střeh, musí se oddálit od nepřítele, popřípadě ho porazit a připravit se na dalšího – tohle ale spíše určuje situace na hexovém papíře a počet akcí, než já.


Vysvětlivky

Jméno - udává název střehu, pokud pro stejný postoj existují dva názvy, je ten druhý uveden za lomítkem
Typ - udává, zda je postoj obranný, útočný, či kombinovaný
Zbraň - udává, s jakou zbraní je možné tyto střehy a postoje používat, zbraně uvedené do závorky jsou také možné, ovšem PJ může říct, že s touto zbraní to nelze
Bonus - určuje, jaký bonus válečník dostává
Použití - udává, kolikrát je možné postoj použít, kde N znamená neomezeně. Toto je spíše doplňkové (pro rýpaly), klidně se spolehněte na situaci, RP a na rozhodnost hráčů a PJ.
Popis - přibližuje postoj. S tím, že u všech je stejný co se polohy nohou a trupu týče. Vše tedy vychází ze základního postoje a u dalších postojů bude napsaná pouze změna (nižší postoj, klek, jiná poloha rukou, zbraně atd.)
Poznámky - bonusy k jiným zbraním, „bonusové“ bonusy v jistých případech, postřehy atd.

Základní / Neutrální postoj
Typ : U/O
Zbraň : jakákoliv
Bonus : žádný
Použití N na 1 nepřítele
Popis : Nohy rozkročené – levá noha je stojná (tzn. vepředu), špičkou směřuje k nepříteli, mírně pokrčená tak, aby koleno zakrývalo špičku chodidla. Pravá noha je natažená a špička chodidla směřuje ven. Tím chodidla tvoří pomyslné „L“. Ramena a trup jsou mírně natočena levým ramenem k nepříteli. Pravá paže je natažená svisle k zemi a meč držíme v úrovni pasu. Meč o pas neopíráme! Levá ruka může sekundovat pravé, popřípadě být připravena podél těla nebo zakrývat tvář a připravit se na zachycení zbraně protivníka. Pokud máme štít, kryjeme jím horní část trupu. Čepel meče míří protivníkovi na krk a je tedy před válečníkem „vystrčena“.
Poznámky : Díky tomuto střehu nepřítel nedovede dobře odhadnout délku čepele meče a tak se nezkušený protivník může nabodnout na meč nepřítele, jestliže si předtím neodkloní jeho čepel.
Tento střeh je výhodný pro odsmyk (výhodný pro protivníka vůči nám), to je na odkrytí cesty k nepříteli to pravé řešení situace.Útočné

Vysoký postoj
Typ : U
Zbraň : mečovitý typ
Bonus : +1 UČ, - 1 OČ
Použití 1x na 1 nepřítele
Popis : Při tomto postoji se mění akorát poloha rukou. Ty nejsou před trupem jako v neutrálním postoji, ale vedle těla a meč drží přibližně v úrovni tváře (jednoruční, jedenapůlruční), popřípadě prsou (obouruční, claymoore). Často také můžete vidět válečníka v tomto postoji, který před útokem políbí záštitu meče – troška sentimentu.
Poznámky : Meč zdvižený vzhůru může být problém v nízkých prostorách – pamatujte na to! Ovšem k tomuto postoji se počítá další bonus. Jelikož meč zdvižený k nebesům přidává válečníkovi na optické velikosti, přičítá si +5% na zastrašení nepřítele. Pokud protivník zaujme obraný postoj Sedlák / Hlupák, má útočník v tomto postoji další bonus +1 k ÚČ (kvůli velkým rozdílům v polohách mečů – obránci trvá déle než nastaví kryt).
Tento postoj je vhodný pro následující akce „finta – odsek“, nebo zničení zbraně.

Postoj Hádankářův
Typ : U
Zbraň : meče, tesáky, (delší palcát)
Bonus : 0 UČ, 0 OČ (se štítem +1 k OČ)
Použití 5x na jednoho nepřítele
Popis : Nohy jsou dále než normálně a také více pokrčené. Levá ruka je před tělem, v lokti ohnutá tak, aby pokrývala co největší prostor (vhodné pro štít). Teď si představte bejzbolistu před odpalem. Akorát místo obouručního držení pálky drží jednou rukou meč. Další rozdíl je, že čepel nemíří za záda, ale drží se ramen válečníka. Tím pádem špičkou míří na protivníka.
Poznámky : Zdánlivě neútočný postoj. Ano, přesně to má vzbuzovat ve svém nepříteli. Nepřítel také čeká, že válečník, zaujímající tento postoj, bude útočit zprava. Chyba. Nepřítel totiž nemá tušení, jak je vaše zbraň dlouhá, a nemůže si být jist, kam zaútočíte. Tím pádem při vašem prvním seku má nepřítel postih na obranu –3, při dalších útocích -2

Je vidět, že tento postoj je výhodný, pokud máte štít. Navíc, pokud budete útočit, nepřítel bude překvapen směrem útoku, který skutečně nečekal a tak se nestíhá kvalitně krýt (on i kdyby věděl přesně kam ten sek půjde tak to nemusí zvládat, že?). Jestliže ale nepřítel třeba vyhraje iniciativu, stále nejste ve veliké nevýhodě. I přesto se stále jedná hlavně o útočný postoj.
Po ukončení útoku z tohoto postoje se můžou použít libovolné možné finty.Obranné


Prodloužený kryt štítu
Typ : O
Zbraň : štít + zbraň do délky 1
Bonus : -1 UČ, +2 OČ
Použití N na 1 nepřítele
Popis : Nohy jsou dále než normálně a také více pokrčené. Štítem kryjeme oblast hrudi, ramen a tváře. Štít ovšem nesmí být tak vysoko aby zakrýval výhled. Pravice, třímající krátkou zbraň (tesák, jednoruční meč, palcát atd.), je v zápěstí otočená k zemi tak, aby zpoza štítu vyčuhovala čepel směrem k zemi. Tímto dosáhneme zvětšeného krytu za použití klasického štítu a zbraně, která je v pohotovosti zasáhnout.
Poznámky : Je zřejmé, že tento kryt je jednoznačně obraný a tudíž válečník, který zaujal tento střeh, musí počkat na útok nepřítele. Z tohoto postoje musí udělat jakoukoliv akci (krok, útok, obrana), aby mohl následně použít nějaké finty (pokud je na začatku finty krok, muže použít i tu). Šermíř si musí dávat pozor, aby dlaň pravice byla schována za plochou štítu, jinak se vystavuje těžkému zranění.

Sedlák / Hlupák
Typ : O
Zbraň : mečovitý typ (štítové kombinace)
Bonus : -1 UČ, +2 OČ
Použití N na 1 nepřítele
Popis : Paže jsou nataženy podél trupu, ale čepel směřuje k zemi, podél stojné levé nohy. Nepřítel ztrácí přehled o délce zbraně a tak se přiblíží více než normálně.
Poznámky : Pokud protivník zaujal Vysoký postoj, obránce ztrácí bonus na obranu vzhledem k vzdálenosti zbraní. Tento postih platí ale pouze 1.
Pokud válečník, který zaujímá tento postoj vyčká na útok a ze spodu odsekne sek (finta odsek) protivníka a následuje protiakcí, kde si protivník nepočítá OZ, z pravidla se následně postupuje body. Na tuto fintu má šermíř bonus +1.


Kombinované

Sokolí postoj
Typ : O/U
Zbraň : jedenapůlruční (až obouruční meč)
Bonus : +2 ÚČ, +1 OČ
Použití 5x na jednoho nepřítele
Popis : Stejný jako základní postoj. S tím rozdílem, že ruce jsou nad hlavou a meč mírně zakloněný. Válečník čeká na útok, jestliže ale nebude přicházet, je schopen bez problémů zaútočit.
Poznámky : Jakmile někdo zaútočí na takto postaveného válečníka, obránce okamžitě s úkrokem dozadu sesekává protivníkův útok *) a pokračuje ve svém útoku na protivníka, který si nepočítá OZ (jelikož je odseknutá), ovšem bez bonusu k ÚČ. Jestliže se ale válečník rozhodne jako první útočit, má bonus +2 k ÚČ.
Pokud protivník zaujme obraný postoj Sedlák / Hlupák má útočník v tomto postoji bonus +2k ÚČ.
Tento postoj je vhodný pro následující akce „finta – odsek“.

Dále je tu jasná podoba s vysokým postojem, ovšem vysoký postoj seky na pas a ramena kryje krytem, kdežto při sokolím postoji se vše sesekává. Navíc sokolí postoj nepřidává bonus na zastrašení – kdo by se bál zdánlivě odkrytého válečníka.
*) Protože válečník seká přímo proti zbrani protivníka, platí stená pravidla jako pro fintu „poškození zbraně“ (viz. PPE str. 12, prostřední sloupec dole).

Střeh z bodnice na rameno
Typ : O/U
Zbraň : mečovitý typ s obouručním držením – nikoli těžké zbraně
Bonus : +1 ÚČ, +2 OČ
Použití 1x na jednoho nepřítele
Popis : Klasický postoj, jen dlaně se posunou do zadu, k oblasti pravého (k nepříteli vzdálenějšího) ramene. Čepel meče si válečník opře o levou paži tak aby čepelí meče mířil na protivníka.
Poznámky : Z tohoto střehu je výhodné bodnout na rameno nepřítele. Díky tomu, že je válečník již připraven bodat, má bonus +1 k ÚČ, protože neztrácí čas „přípravou“, ale rovnou útočí. Pokud ovšem na takto připraveného válečníka někdo zaútočí (nejlépe na pas), tak stačí přesunout dlaně od ramene před tvář a meč jenom nastavit proti seku. Touto obranou akcí jsme se dostali do takzvaného „klíče“. Protivníkovu čepel necháme sjet vlastní energií po našem meči. Takto jsme si nepřítele odzbrojili a nerušeně můžeme zaútočit na hlavu nic netušícího protivníka. Protivník si nepočítá OZ a ani si nehází na obranu, jelikož je zastižen rychlostí akce.
Proti tomuto postoji není možné použít fintu „odsek“, jelikož meč je „schován“. Pokud hráč chce zaútočit, může použít akci bod, kde má bonus +1 k Uč a to díky tomu, že neztrácí čas přípravou útoku, jelikož už stojí připraven.Dodatky:
Ke každému postoji jsem se snažil nabídnout nějaký návrh k fintám, ovšem pravidla jsou tak nedostatečná, co se této problematiky týče, že jsem se zmohl pouze na fintu „odsek“. Pokud sami používáte nějaké finty, které v pravidlech nejsou (klíče, holubice, bodnice atd.) s radostí je používejte. Stejně většina lidí, co hraje za šermíře, je i ve skutečnosti šermíř a tak si jistě rozumíme.

Některé postoje se pomalu mění ve finty. To je víceméně záměr, ale mezi postoje je řadím právě kvůli potřebě „speciálně se postavit“.

Další věcí je šermířova schopnost „útok z obrany“. U obranných postojů to je jasně použitelná schopnost. U kombinovaných také, ovšem u útočných bych byl již opatrnější. Každopádně postihy pro útočné postoje na obranu prakticky snižují účinnost této vlastnosti, takže žádné omezení pro to neplatí. Ale zde také nechám poslední slovo PJ.

U popisu postojů jsem se snažil být co nejpřesnější a nejsrozumitelnější. Pokud se vám bude zdát, že je něco neproveditelného, věřte mi, že to udělat jde. Pokud vám některý přijde moc fantazácký, či nepoužitelný, jste na omylu. Většinou se jedná o šermířskou školu německou, či italskou.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem co mi pomohli - UnknowNovi a PinHeadovi. A Saragonovi za korekturu díla.

Přeji hodně zábavy s těmito postoji.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

// V úvodu díla doplněno prolinkování na další příspěvky


 Uživatel úrovně 0

Velmi pěkně zpracované rozšíření Válečníka.. Nevím co bych k tomu napsal víc.. Není co dodat..


 Uživatel úrovně 0

Folcwine: To se tam sice píše, jenže ta "meči podobná zbraň" je na začátku kapitoly o šermíři specifikována blíže. Jedná se o bodnou či sečnou zbraň o délce 1 - 1,5 sáhu. Takové podmínky kyj nesplňuje.


 Uživatel úrovně 0

Tady je vidět, jak to vypadá, když někdo dělá něco, čemu rozumí...doopravdy.
Jen tak dál.


 Uživatel úrovně 5

Samurai:
Abychom byli úplně přesní, tak šermíř získává bonus za šerm i když drží těžký kyj, viz PPP str. 10:
"Při boji s humanoidní (tj. člověku podobnou) ozbrojenou mečem nebo podobnou zbraní má šermíř od 6. úrovně ..."

Nic o tom, jakou zbraň má mít šermíř se nepíše. Ano, vím, je to nesmysl, ale Altaři to stanovili zrovna takto - takže při souboji dvou šermířů se zbraněmi stejnými parametry je zvýhedněn ten bez měče. Tudíž i u postujů by se dalo čekat popis jiných než mečovitých zbraní.

Šermířovi vícenásobné útoky jsou zase vztaženy na jednoruční zbraně, takže má vícenásobné útoky i třeba se sekyrou.

Pravidlové rozdělení šermíř/bojovník je rozsdělení expert na jednoruční zbraně/expert na obouruční zbraně. Promiňte tento offtopic, jen jsem chtěl vtipným rýpnutím reagovat na Samuraiovo rýpnutíčko :-). Podobných postů se v této diskuzi zdržím.


 Uživatel úrovně 5

Samurai:
Dílo může být použito jen pro popisy - PJ neznalý natolik boje si to zde načte a pak jednou za čas nějaký popis postoje použije. Proto by v dodatcích bylo vhodné napsat konkrétně, co je "mečovitý typ" (zvlášť, když později přisuzuješ i jistý typ sekyry) atp.

Sice normálně na dodatky v diskuzi nehledím, ale teď do dosti rozšiřuje použití pro obecný souboj, tak ti dám plné hodnocení.


 Uživatel úrovně 0

Jediná chyba tohoto diela: nie je tu viac postojov. K historickým reáliám a k praktickej účinnosti sa veľmi neviem vyjadriť, lepšie sa orientujem v boju obojručným mečom (Leichentauerova škola), ale všetky postoje sa zdajú byť v poriadku a využiteľné (čo je viac ako sa dá povedať o tretine pravidlových fínt).
Keď je tu vážnejšia chyba krásy, tak v tom, že dielo je zamerané skoro výhradne na meče. Videl som pár videí z festivalov historického šermu, a boli by ste prekvapení, koľko krásnych a zákerných vecí sa dá urobiť s halapartňou...

Pravidlová vyváženosť je podľa môjho názoru dobrá, nevidím tu nič, čo by bolo príliš silné, ani nič, čo by bolo príliš slabé na to, aby sa to dalo použiť. Akurát je to opäť skôr pre šermiara a taký kroll s halapartňou, alebo trpaslík so sekerou sa moc nevyzúria.

Spracovanie a formát sú dobré, len mi tam chýba príklad použitia, či už s pravidlami, alebo v príbehu, ale inak je to prehľadné a dá sa to čítať...a o to ide.

Nápad rozhodne nie je nový - trochu zreálnime šermiara a jeho finty. Rozhodne to ale nie je na škodu, skôr naopak.

Výsledný dojem je veľmi dobrý, dávam 4*, dal by som 5* keby tam boli aj nejaké postoje vhodné skôr pre "nemečové zbrane" a príklady.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon


 Uživatel úrovně 0

Můj osobní názor ohledně pravidlové definice "jeden a půl ruční" zbraně - toto je chybou pravidel, nikoliv autora. Z pravidel leckdy vůbec nemáme jasnou představu, o jaké zbraně vlastně jde. Třeba pravidlový meč bastard si prostě neumím představit - je to jenom těžší jednoručka, nebo skutečně "bastard" a těžké jendoruční vlastně znamená jeden a půl ruční? Co potom štít? Atd...


 Uživatel úrovně 5

1) Co nejvíce potěší je jednoznačné a jednoduchá osnova pro každý střeh. Jsou uvedeny všechny potřebné údaje a velmi to zjednodušuje orientaci. Jsem dosti rád, že se podobný styl psaní příspěvků začíná na tomto serveru prosazovat.

2) Trochu mi v úvodu chybí zmínka (třebas jednou větou), že se jedná o postoje z historického evropského šermu.

3) Trochu jsem přemýšlel na vyvážeností pravidel, nakonec jsem došel k závěru, že v této podobě to není přesílené - vždyť pro bonus max. +2 se obětuje 1 akce a vydrží to jen na jednu další akci (ať obranu či útok). Takže válečník se vzdá iniciativy a za to získá jistý bonus - dle mého dobré pravidlové vyvážení.

4) Pravidla nedefinuji "jedenapůlruční zbraň". Je to bastard nebo i dlouhý meč či klasický chodcův meč?
Pravidla nedefinují "mečovitý typ s obouručním držením – nikoli těžké zbraně" - to je obouručák, bastard, dlouhý meč, klasický chodcův meč?
Podobné nejasnosti jsou pro mě, jako laika, skoro u všech postojů.

I když mám dojem, že některé finty mají jiný bonus, než jaký bych jim přisoudil, tak raději se v nich nimrat nebudu (zbytečné sebeztrapnění).

Co nám dílo přináší?
- dobrý nápad s přípravou na útok, ale jen pro mečovité zbraně (podobné střehy mohli být i pro jiné zbraně - například zaklesnutí kopí, se sekerou vím také o nějakém tom střehu atd.)
- rozhodně dobrá inspirace pro lepší popisy soubojů

Dosti váhám mezi 4 a 5ti hvězdičkami. Kdyby těch postojů bylo více a byly by pro širší spektrum zbraní, určitě bych dal nejvyšší hodnocení bez otálení.
Číselné hodnocení si ještě nechám projít hlavou - budu hodnotit později.


 Uživatel úrovně 0

Hamster: nepopírám, avšak k samotnému "použití" postoje ti stačí i trocha RP... Je to hezký nápad, ale "nutnost" začlěňovat to do "našeho" soubojového systému nepociťuji.