Válečník

Samovy šermířské finty I Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 11

Nejdříve pár slov úvodem. Následující finty se zakládají na skutečných fintách a dají se užít v reálném světě. Nejdříve popíšu základní seky (ne finty), jelikož se na ně budu nadále občas odvolávat.
Pomatujte, že v akcích se pokračuje jedině tehdy, pokud je úspěšná předešlá akce.

Seznam klasických seků:


Hlava
Sek, který je veden kolmo dolů na hlavu.
Býk
Sek, jenž je veden po pomyslných úhlopříčkách obdélníku – tím je trup nepřítele. Sek začíná na rameni a vychází v protějším boku. Sek je mířen buď na řemínky připevňující ramena ke kyrysu nebo na oblast mezi vrchní částí kyrysu a krkem.
Trpaslík
Sek, který půlí nepřítele v pase. Do těla vchází v oblasti pánve a vodorovně vychází z těla ven. Sek je mířen těsně pod kyrys.
Kanec
Kanec je sek, který útočník vede buďto od stojného kolene* protivníka úhlopříčně nahoru, nebo až od stehna, ale v tomto případě se seká z druhé strany ven.


Nové šermířské finty a seky v útoku


Samuelovy býci
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid
Zbraň: sečná zbraň
Průběh:
1. akce: U, OČ –2, ÚČ +1
Poznámky:
Jedná se o klasický býk, jak je popsáno výše, pouze s drobným rozdílem. Jílec meče je v držení pouze jedné ruky, ta druhá čeká, až se nepřítel připraví krýt. Jakmile protivník nastaví kryt, volná ruka udeří zlehka do hrušky našeho meče a tím úplně změní náš sek. Řekněme, že sekáme pravý býk (na levé rameno protivníka), nepřítel nastaví kryt právě na tento útok. V tom lehce udeříme levicí do hrušky meče z levé strany, tím změníme směr čepele, a tak se z pravého býka stává levý – protivník ztrácí možnost krýt se zbraní. Tato akce je velice rychlá a tak s klidným svědomím můžete zakázat hod na obranu, kterou vlastně nepřítel již uskutečnil krytem, který nakonec vůbec nepotřeboval.
Někomu se to může zdát jako velká neohrabanost, ale věřte mi, po pár cvičných secích necvičené oko nechápe, co se stalo, jen vidí, jak útočíte zprava, jak se váš protivník vykryje a jak poté leží na zemi s rozetnutým ramenem na zemi. Ovšem levým ramenem.

Půlměsíc
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Zbraň: sečná oboustranná zbraň
Průběh:
1. akce: U, OČ –1, ÚČ +1
2. akce: U, OČ 0, ÚČ +2
Poznámky:
Sestává se ze dvou seků a jednoho kroku, v čemž nováčci mohou často chybovat a nestíhat sekat. Vaše stojná noha je levá, meč v pravé ruce, v natažené paži, špicí směřující k zemi podél pravé nohy. Následuje první sek – ten je veden rubem meče do oblasti protivníkovy hlavy. Tento sek ještě nepřítel stíhá vykrýt. Jakmile se čepele setkají, útočník hned v zápěstí protočí meč a seká do oblasti kolene protivníka – v této fázi meč opisuje pomyslný půlměsíc. Nepřítel nemá moc šancí druhou fázi vykrýt pokud není šermíř a tuto fintu nezná. Útok končí onou druhou fází, kde si nepřítel nepočítá OZ a ani KZ, pokud nekryje nohy.

Dvojitý půlměsíc
Bonus k iniciativě: +3
Počet akcí: 4
Protivník: humanoid
Zbraň: sečná oboustranná zbraň
Průběh:
1. akce: U, OČ –1, ÚČ 0
2. akce: U, OČ -2, ÚČ +2
3. akce: U, OČ 0, ÚČ 0
4. akce: U, OČ -2, ÚČ +2
Poznámky:
Dvojitý půlměsíc se skládá ze dvou půlměsíců. První vypadá přesně tak, jak byl popsán výše. Ten druhý se provádí akorát z druhé strany. Takže ve dvou krocích (což jsou prakticky dva útoky) nepřítele zasypeme čtyřmi ranami. Každý nepřítel je schopen vykrýt první sek, ten lepší a zkušenější (6. úroveň**) je schopen vykrýt celý první půlměsíc. Mistři (12. úroveň**) vykryjí celé tři seky, ale jen skutečný mistr (26. úroveň**) – popřípadě nepřítel, který to od vás čeká – je schopen vykrýt všechny čtyři, jelikož se jedná o skutečně rychlé výpady.

**) – úrovně jsou pouze orientační, jen to zohledňuje „vyšermovanost“ a stejně to závisí více na hodu.
Rubová hlava
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Zbraň: sečná oboustranná zbraň
Průběh:
1. akce: U, OČ 0, ÚČ +1
2. akce: U, OČ 0, ÚČ +4
Poznámky:
Opět jeden útok při jediném kroku, ovšem se dvěma seky. První je pravý býk, jakmile protivník vykryje, necháme pokračovat čepel až k zemi - takzvaně prosekneme. Necháme naší čepel projet celou délkou po nepřítelově krytu až budeme mít volnou cestu k zemi, kde přetočíme ruce a v kruhu pokračujeme sek opět na hlavu – tentokrát ale rubem. Takže ušetříme čas na protáčení meče, nepřítel se tak nestíhá kvalitně krýt, respektive čeká útok odjinut. (viz bonus na útok).


Nové šermířské finty a seky v obraně


Podebrání za rameno
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s obouruční zbraní
Zbraň: jakákoliv jednoruční
Průběh:
1. akce: O, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ -3, ÚČ +1
Poznámky:
Šermíř si počká na správný sek, kterým je levý trpaslík, ten vykryje klasickým způsobem. V následující akci si nakročí a volnou levou ruku zepředu podvleče pod protivníkovým pravým podpažím a dlaní chytne ze zadu jeho rameno. Tlakem levé dlaně nepřítele v páce (taktéž policejní odváděčka) donutí k předklonu a od této doby si s ním může dělat co chce. Buďto sek na krk ze shora, kdy je protivník považován za nehybný cíl, nebo ho několikrát kopnout do tváře. Záleží na šermíři, jaký je humanista. Tyto akce již nejsou součástí této finty.
Skřipec na krk
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: jednoruční meč
Průběh:
1. akce: O, OČ +1, ÚČ 0
2. akce: U, OČ 0, ÚČ +3
Poznámky:
Šermíř vykryje jakýkoliv horní sek, a zároveň v době vykrytí, volnou levou rukou zachytí hlavici meče či dlaň nepřítele. Dále využije páky pomocí čepele a protitahu levice a tím dostane protivníkovu čepel na jeho pravé rameno. Samozřejmě svým mečem doprovází ten protivníkův a tak má velice blízko ke krku oponenta. Po tomto kroku má protivníka v hrsti, protivník se nemůže vyškubnout (past na rozdíl obratnosti ~8~ vytrhne/nevytrhne), protože šermíř drží protivníka za zápěstí a zároveň mu svírá prsty svojí čepelí. Takto je náš dobrodruh ve velice výhodné situaci. Má přiloženou čepel meče na krku nepřítele – buďto podřízne, či nechá situaci vyvrcholit v dohodu.

Holubička
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: sečná mečovitá
Průběh:
1. akce: O/U, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ -1, ÚČ +2
Poznámky:
Jestliže šermířův protivník zaútočí na hlavu, je obvyklé se krýt. Ne v tomto případě. Šermíř se brání protisekem a seká zvýšeného býka na meč protivníka. To je první akce, která, bude-li úspěšná, odklidí meč protivníka z cesty *) a v další akci seká přímo na hlavu nepřítele. Je jasné, že pokud se tato akce nepovede, je šermíř zraněn za tolik životů jako kdyby se vůbec nebránil (tedy neházel). Jelikož ale šermíř útočí, používá se jeho UC.

Nepřítel nemá ponětí co se děje a tak si nepočítá OZ a ani si nehází na obranu - ano, ani skutečně zkušený šermíř „neví“, jestliže nezná tuto fintu. Pokud jí zná, stejně proti ní není obrany, jakmile se podaří 1. část.
*) Je velká pravděpodobnost na zničení zbraně nepřítele, jelikož čepel šermíře míří přímo proti ploše čepele protivníkova meče. Postupujte tedy podle PPE str. 12. Zde ovšem není účelem zbraň zničit, ale rozseknout nepříteli hlavu. Zničená zbraň nepřítele je pouze „vedlejší produkt“

Hodiny
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: sečná délky 1 a více
Průběh:
1. akce: O, OČ 0, ÚČ 0
2. akce: U, OČ -1, ÚČ +1
Poznámky:
Šermíř vykryje sek či bod na pas na pravou stranu a kružným pohybem čepele svede zbraň po čepeli k zemi a následně opět nahoru. Přičemž tento sek je veden ve směru hodinových ručiček (pokud kryjeme sek na naší levou stranu točíme proti směru hodinových ručiček). Jakmile je tato první akce dokonána, můžeme vykročit a čepel táhnout za sebou, přičemž zasahujeme protivníka do břišní oblasti. Protivník si nezapočítává OZ.

Dlouhé krátké držení meče
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid s mečem
Zbraň: sečná, bodná délky 1 a více
Průběh:
1. akce: O, OČ +2, ÚČ -2
2. akce: U, OČ +2, ÚČ -2
Poznámky:
Při tomto postoji si šermíř drží i jednoruční meč obouruč. Pravicí na jílci a levicí v 2. třetině čepele směrem od záštity. Počká si na protivníkův sek na hlavu a pak bleskově jedná. Nechá zaseknout meč do krytu a následně jej srazí a má volnou cestu k nepříteli, buďto hlavicí meče do tváře, pokud stahuje na levou stranu, nebo podříznout krk, pokud stahuje na pravou.
V prvním případě nepřítel nepočítá OZ, v druhém snad ani ne KZ, jelikož krk je povětšinou nechráněn.

Klíč
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Zbraň: sečná zbraň
Průběh:
1. akce: O, OČ +1, ÚČ -1
2. akce: U, OČ 0, ÚČ +2
Poznámky:
Vyčkáme útoku na horní partie – býk, hlava. Nastavíme kryt a v okamžiku střetnutí zlehka povolíme kryt a ukračujeme úhlopříčně k protivníkovi.. Tím necháme jeho čepel vlastní energií sjet po našem meči, který ostřím směřujeme k zemi. Takto jsme si nepřítele odzbrojili (jeho zbraň je v bezpečné vzdálenosti) a nerušeně můžeme zaútočit na hlavu nic netušícího protivníka. Protivník si nepočítá OZ.

Vysvětlivky pro nešermíře


Stojné koleno/noha – koleno/noha, kterým k nám nepřítel stojí čelem.

Některé seky je velice těžké popsat, ale na druhou stranu RSS používají převážně skuteční šermíři, kteří tyto triky znají a tak si je snad dovedou představit. A toto dílo je dělané hlavně pro ně.

Pokud máte velké potíže s představováním si pohybů, vezměte si do ruky nějaký klacek a zkuste si to.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co mi s tímto dílem jakkoliv pomohli. Jsou to: Ithildur, Edgar a Saragon, kterému vděčím hlavně za opravu pravopisu. Hlavní a věcný dík patří ale hlavně mistrům Mc’Loedovi, Geňovi a Kozovi, kteří mne učili těmto trikům.Těmto lidem děkuji a vám přeji hodně zábavy.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

No...mám jednu výhradu-k tomu vyzkoušení doma s klackem jsi měl napsat, že pouze se základní znalosti PPP (pravidel první pomoci)...znám lidi, kteří by si při takovým pokusu dokázali těžce ublížit=) Jinak se mi to líbí.

Hodně úspěchů v další tvorbě

Remmy

P.S. Vidíš jak ti prospěl odklon od alchymie...ta ti tak nešla.


 Uživatel úrovně 0

Samurai:
Co se tvého dodatku týče... Ano to se týká toho tipu dřevárníků kteří se snaží vytřískat z pravidel co nejvíc... A ten já absolutně nesnášim. Já jsem z těch kteří podle pravidel jedou jen z nutnosti. Btw.. zkus se někdy kouknout na dřevárnu ve stylu šatrh... (pro neznalce - za absolutní minimum se považuje prošívka a kovová helma, žádná fantazy náhražka a na nějaká pravidla se nehraje, když tě vezmou po hlavě, jseš tuhej a basta )
A ke zbraním... vydět tvůj příspěvek výrobce zbraní asi ho trefí šlak... a když si vzpomenu na to kolikrát mi po vlastní zbrani sjela kámošova čepel a pochroumala mi prsty... ona taková poctivě nalakovaná "kobercovka" (přežitek, powertape rulezz) klouže až až... Btw... na prsty není zakázáno útočit, pouze není povinost počítat si to za zásah, což mě někdy pěkně štve ;)
(jo a ještě něco... ASF rulez FASový pravidla jsou pro měkoty)

.. jo já vim je to v podstatě OT ale nemohl jsem odolat.

S Pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 5

Schullin Koulle:
No, pravidla máme dané, vymyslely je Altaři. Takže se jich musíme více či méně držet. Dílo se dle mého pravidel dosti drží (ano, trochu to skřípe s vyvážeností) a s ohledem k tomu, s jakým pravidlovým základem Samurai musí pracovat, tak se dle mého úkolu zhostil více než dobře. Jestli se dobře dívám, tak toto není jediné dílo, které zatím poslal a díla na sebe navazují. Takže možná toto je také cesta, jak pomalu alternativní pravidla pro dračákovský souboj vytvořit (pěkně po částech).

Samurai:
Vynechám body-detaily a zaměřím se hlavně na body, ve kterých vidím hlavní příčinu "problémů".

5) v PPE finty mají omezení na délku zbraně protivníka

6) Chápu, že když uvádíš základní "seky", tak bod mezi nimi nebude. Tak se to učí v dřevárnách a asi i v železe. Důvod je jednoduchý - nemrzačit se při svém hobby. Dle mého bodnutí je pro profesionálního válečníka v DrD nezbytnost. Sám vím, jak se kamarád (který šermuje mnohem lépe než já) se nabodl na můj meč, když proti mě udělal výpad, aniž by odklonil meč, kterým jsem mu celou dobu mířil na hruď. Pokud se nepletu, tak "kanec" se končí v něčem, čemu se mám dojem říká horní bodnice.

7) Pak trochu ztrácí význam uvádět druhy seků, když proti nim nepopíšeš vhodné obrany. Chybka, stanese, nebudu se v tom více babrat, příště to bude určitě lepší.

8) Dostáváme se do problému mnoha životů DrD. DrD nemá přesný převod míry zranění do reality, abychom si to mohli představit.

Proto si veznu příklad z DnD (kde životy za úroveň rostou stejným tempem, jako v DrD). Trefa z pistole ubírá 2k6 životů a trefa z blasteru 3k6 životů. Na první pohled to vypadá jako blbost, ale trochu se nad tím zamysleme. Obyčejný vesničan má 1k8+bonus za odl životů. Já i ty jsme z pohledu DrD obyčejní vesničané. Tudíž máme cca 5 životů - čili nás výstřel z pistole většinou zabije nebo aspoň pěkně pochroumá - odpovídá to realitě. Podobně je to i se sekem obyčejným mečem/bodnutím rapírem. Jeden úspěšný bod do hrudi a je dobojováno. Jak to, že dva barbaři se svou neuvěřitelnou nadlidskou silou do sebe se navzájem praští 10x a stále oba žijí, dýchají a zdravotně na tom jsou lépe než vesničani ve vrcholku svého zdraví?

Takže pokud finta sejme vesničana, neznamená to, že sejme také hrdinu, který má 20x tužší kořínek. Vím, že pro realisty je toto zjištění dosti pochmnurné, ale je to tak, dračí doupě moc na realismus není.

Případný další rozbor na toto téma bych viděl spíše do putyky.

Nevadí mě, že se snažíš o realitu, ale vadí mi jisté nevyvážení pravidel, které vzniká. Příště trochu finty zkus oslabovat, aby odpovídali jiným pravidlovým fintám. Tat trochu místem souhlasím se Sargoldem - finty mohli mít větší postihy (alespoň při neúspěchu).
V šermířských záležitostech by jsi mě určitě dříve nebo později uargumentoval. Rád pomohu s pravidlovým vyvážením, tomu rozumím (rozhodně více než šermu :-)). Asi jsem už pochopil, jakým směrem má být dílo orientováno (v úvodu bych změnil jednu větu a to cca takto):

"Následující finty se zakládají na skutečných fintách používaných hlavně na dřevárnách, vycházející z německé školy šermu."

Předešlo by se mnoha nedorozumněním.

Jinak držím palce s další osvětou boje chladných zbraní :-).


 Uživatel úrovně 0

Nové finty vycházející z pravého šermu jsou pěkné, otázka je jestli je vhodné aplikovat je do pravidel, to by bylo lepší vymyslet nějaký lepší soubojový systém, protože takhle je zohledněno příliš málo věcí, kromtoho se mi zdá, že u většiny fint se počítá s tím, že soupeř má jedenapůlruční meč, mnohdy by proti štítu a zbrani a nebo dvěma zbraním došlo k menšímu faupax a šermíř by skončil na hřbitově.


 Uživatel úrovně 5

Samurai:
Ty vůbec nepočítáš s časováním (viz např. holubička - letmý kryt?). Respektive nezohledňuješ to v číslech, protože je velmi snadné při horším načasování skončit na čepeli soupeře. Netvrdím, že je to nepoužitelné, ale z hlediska pravidel jsou málo dotažené tvé šermířské znalosti (jejich převod do řeči čísel).

Celkově se mi to líbí, ale chtělo by to lépe zasadit mezi ostatní finty. Možná by nebylo špatné taky popřemýšlet na interakci různých fint proti sobě - kupříkladu Rubová hlava vs. Holubička.
Z mého pohledu nápad skvělý, zpracování do pravidel podprůměrné. Ale díky za to, rozhodně dobrá inspirace.


 Uživatel úrovně 5

1) Velmi se mi líbí zpracování šermířských fint, jaké se učí dnes na dřevárnách a na železárnách.

2) Přiblížení základních seků a základních fint může pomoci jak nováčkovi v DrD, který má jen malou představu o boji, tak nováčkovi v "historickém" šermu. Dílo tak trochu přibližuje realističnost hráči a požitek z boje.

3) Pravidlové zapracování do stávajících pravidel je dle mého hodně špatné. Dle mého se jedná o relativně jednoduché finty. Jednoduché z pohledu šermíře, který se šermem živý (nedělá nic jiného). Pravidlově šermíř od 16. úrovně umí používat finty a dle rad v PJ-příručce, takovýto šermíř nezřídka bývá králem vlastní země. Přijde mi tak trochu komické, že král umí takovéto "primitivní" finty (osobní nepodložený dojem - nezapočítávám do hodnocení).

4) Pravila neřeší, zda nepřítel útočí býkem/trpaslíkem/kancem. Některé finty s určitým útokem počítají. Jak se to řeší pravidlově?

5) U některých útočných fint mi chybí omezení na humanoida s krátkou zbraní (dosah nejvýše 1 sáh). Nepřítel s delší zbraní švihá tak, aby sám byl v dosahu, ale sám si držel odstup.

6) Přiznám se, že šermovat neumím a když šermuju, tak bojuju jak prase (z pohledu bezpečnosti při šermu). Když se někdo nekontrolovaně proti mě vyřítí, tak jej nechám naběhnout na ostří meče. Kance občas protáčím úplně na druhou stranu (z levého kance do pravého), občas se dole zastavím a tahám nahoru na rozkrok atp. Dle mého ty základní seky se v historickém šermu používají právě proto, že jsou jednoduché a nedojde ke zbytečným zraněním. Chybí ti body a jiné seky.

7) Pro hráče nešermíře jsi mohl také popsat základní obrany proti základním sekům.

8) Většina fint je mnohem silnějších než finty v PPE - špatné vyvážení. V pravidlech je jen jedna odstavující finta - úder hlavicí. Ty přidáváš další a ještě takové, které mají větší šanci na úspěch.

Jako velké plus beru přiblížení historického šermu pro laiky. Ale nebýt toho, že něco málo o základech boje vím, tak bych se v dílu ztrácel (tedy pro úplně nováčky to asi nebude).

Pravidlově je tak více přehmatů a nejednoznačností, než by mohlo být.

Stačilo aspoň trochu dotáhnout finty z pravidlovéhp hlediska a dal bych plný počet.


 Uživatel úrovně 0

Musím říct že Samurai je autor podle máho gusta. Možná proto, že zvelebuje mnou velice oblíbené povolání šermíře.

K číslům se jako obvykle vyjadřovat nebudu neboť v téhle roční době nemám šanci vytáhnout někoho z mých kamarádů dřevárníků ven :)

Co se popisu týče, musím říct, že od práce štítem šla úroveň popisu rozhodně nahoru. Ani u jedné finty se mi nestalo, že bych byl "vyhozen" z textu jak jsem zmiňoval u práce štítem. Ani pochopit a představit si jednotlivé finty nebyl tak velký problém.

Také se mi velice líbí, že autor do fint zapracoval i postih pro šermíře v jiné formě než jen obyčejný postih, dodává to dílku na realističnosti. Na druhou stranu některé finty jsou opravdu přesílené. Sice by to neměl být problém vyřešit, například zavedením počtu fint podobného tipu, které musí šermíř znát, než se může fintu naučit ale i tak, tak silný by zas šermíř být neměl.

Opět mi tu ale chybí přepracování alespoň některých fint do manévrů (viz práce se štítem).

Jinak ale dílko hodnotím velice kladně, opět mám o způsob navíc jak trošku usadit své dva bojovníky. Dlouho jsem váhal mezi 4* a 5* až jsem nakonec dal 5*. Vím dílko není úplně dokonalé ale šermíř je prostě šermíř.

a propos: Proč klacek? Vytáhnu svou bronzovou dřevárenskou jednoručku a kámoši třezte se ;) . Rozhodně nezůstanu pouze u dračákovského využití některých fint.

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 0

Tak tu máme nové šermířské finty… a myslím, že celkem povedené.

Na rozdíl od práce se štítem se mi zdá, že zde se autorovi povedlo lépe vystihnout číselné vztahy, byť ani zde to není ideální - avšak stále je potřeba mít na paměti, že jde o věc do značné míry závislou na individuálních názorech.

Co je však místy vidět je poměrná přesílenost těchto fint. Na jednu stranu faktem je, že finta by měla být pro šermíře výhodou – na což se mi zdá, že v pravidlech místy zapomněli – avšak co je moc, to je moc. Naštěstí úpravy jsou třeba jen mírné, stačí nevynechávat nějaký parametr a je to.

Abych však nehovořil pouze abstraktně, zde je několik chyb, které jsem v díle našel:

- Stojné koleno mělo být vysvětleno na začátku, takto se v textu hůře orientuje.
- Rubová hlava – nevidím důvod, proč by měl prostý prosekávaný býk dávat bonus k ÚČ, stejně tak následný bonus +4 je příliš velký – ono není tak nepředvídatelné, že se o něco pokusím. Další věcí ovšem je, že nějak nevím, jak ty ruce protočím… prostě tahle finta se autorovi moc nepovedla.
- první dvě akce dvojitého půlměsíce mají být stejné, jak u jednoduchého – přesto mají jiné parametry.

Abych však jen nekřivdil, myslím, že tyto čtyři finty opravdu nemají chybu a hned bych je použil. Ideálně na naši ředitelku. Jde o: Samuelovy býky, Půlměsíc, Podebrání za rameno – kde bych uvažoval o variantě „nadzvednutí“ nepřítelova lokte (jednodušší), Skřipec na krk (byť tady bych nenechal hned zabít), Klíč.

Hodnocení:
Nápad: Obávám se, že tady mohu říct jen jediné slovo – průměr. 50%
Zpracování: Ač stále jsou zde chyby, a na můj vkus ne zrovna málo chyb, přinejmenším polovina fint je zpracována dost dobře. Celkem 60%.
Dojem: Od posledního díla jednoznačný posun vpřed co se kvality a do určité míry i srozumitelnosti týče, byť stále je dost co vylepšovat. 65%.
Použitelnost: Těžko definovat… osobně bych ale šermířské finty neomezoval jen na šermíře od 16. úrovně, kdo hraje RP, tak je využije i když třeba vůbec nepoužívá mechanismy drd… přesto však musíme vzít v potaz, že pro drd jsou potřeba úpravy. Alespoň to je můj názor. 65%

Celkem: 60%, to je přesně na pomezí 3-4*. Nebudu však autora dále napínat, hvězdy dávám 4. Minule jsem ubral, je na čase přidat. A pak – dílo se mi líbilo a určitě pomůže zlepšit hru, já například vím, že tyhle finty požiju, až se pohne naše malé putykové dobrodružství…

Co říct na závěr. Ještě pořád to není ono. Minulé dílo hodně těžilo z nápadu, zde jsou finty lépe zpracovány. Výsledek je prakticky stejný – 1% je nic, i když pro zaokrouhlování někdy docela důležité… stále se nejedná o vysloveně kvalitní dílo, ale nejsme negativisti a mrchy, abychom neuměli přidat.