Válečník

Práce se štítem Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

U štítu se ale dále připočítává +1 k obraně.

Práce se štítem (což neznamená tupé vykrývání ran) není nijak jednoduchá, proto ji zvládá válečník až od 6. úrovně v roli šermíře a učí se ji stejně jako fintám. Tedy ke každé úrovni patří jistý počet fint – viz pravidla.

Štíty se odjakživa dělily na 2 druhy. Pěstní štít a klasický. Pěstní nemusí být ten malinkatý, může se jednat o velké štíty – třeba jako měli Vikingové či Slované. Jsou převážně kulaté a drží se uprostřed pouze v zápěstí – takže žádný pomocný pásek u loktu, jako je to u klasických štítů, které jsou většinou obdelníkové, mandlové, trojúhelníkovité atd.

  • pokud chce šermíř tyto finty využít, vždy (pokud nebude uvedeno jinak) se musí bránit a mít štít. Akce se povede pouze tehdy, je-li úspěšný v hodu na obranu
  • tyto techniky je nejlepší na jednoho protivníka používat pouze jednou
  • zde popsaná práce se štítem se dá praktikovat pouze na krátký boj (zbraně dlouhé 1 až 1-2), mimo pár vyjímek
  • V popiscích chybí kolonka „zbraň“ – vždy se jedná totiž o kombinaci štít + libovolná zbraň. Někdy může být uvedena, pokud se bude jednat o nějakou pevně stanovenou kombinaci.

Práce se štíty

Tyto triky může bojovník dělat s oběma druhy štítů

Odražení zbraně
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: U, OČ –1, ÚČ +1
2. akce: U, OČ –2, ÚČ 0
Poznámky:
V této akci se šermíř nebrání a rovnou útočí – nejdříve štítem proti zbrani nepřítele – tím zamezí, aby si započítal bonus zbraně na obranu a v další akci šermíř plnou silou útočí zbraní na protivníka.

Vyražení zbraně
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: U, OČ –1, ÚČ +1
2. akce: U, OČ –2, ÚČ +0
Poznámky:
To samé jako předešlý případ, jen s rozdílem, že tentokrát zbraň před vlastním útokem není odražená, ale přímo vyražená.

Zneškodnění dlouhé zbraně
Bonus k iniciativě: 0
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: U/O, OČ +2, ÚČ 0
Poznámky:
Pokud se šermíř brání proti tyčové zbrani (kopí, halapartna), má možnost snažit se o zničení protivníkovy zbraně. Šermíř nastaví štít vůči útočící zbrani tak, aby jí neodrazil a v okamžiku kdy se dotkne jeho štítu, seká proti nepřítelově zbrani. Dále platí stejná pravidla, jako pro fintu „poškození zbraně“ (viz. PPE str. 12, prostřední sloupec dole J )

Schování zbraně
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid
Zbraň: jednoruční sečná + štít
Průběh:
1. akce: U/O, OČ +1, ÚČ 0
Poznámky:
Šermíř vybavený štítem se postaví levým bokem k nepříteli. Postoj je dosti rozkročený a nízký. K protivníkovi stojíme čelem levým bokem. Štít zdvihnutý do úrovně tváře, pravice natažená podél těla a zbraň čepelí vzhůru, přitisknutá k paži. (Pokud si to budete zkoušet, příjdete na to, že pravice musí být v zápěstí dosti povolená a volná) Takže nepřítel nemá tušení, jaká je vaše zbraň, v jakém držení jí máte, a nemůže si být jist, kam zaútočíte. Tím pádem má nepřítel postih –2 (možno až –3) na obranu.
Tato finta se dá použít několikrát za sebou, jelikož šermíř může zaútočit vždy z jiného směru a je jen na PJ, jestli bude nadále upravovat postih na obranu protivníka.

Kryt zbraní
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: O, OČ +1, ÚČ 0
2. akce: U, OČ –2, ÚČ +2
Poznámky:
Proč se stále a monotónně krýt jen štítem? Navíc, pokud nám někdo seká spodek, který se štítem kryje obtížně. Z tohoto důvodu protivníkův útok můžeme vykrýt zbraní (nepřipočítává se +1 za štít) a v okamžiku, kdy on dosekává, my můžeme zaútočit hranou štítu proti jeho obličeji. V tomto případě má štít SZ 2 a útočnost +1.

Práce s pěstními štíty (vikingské, slovanské)

Nejedná se o ty malé pěstní štítky. Jedná se o ty velké kulaté, které se drží uprostřed pouze v dlani. Drží se za malou příčku, která je směrem ven překryta vypouklou poklicí. Doteď to vypadá jako klasický pěstní štítek. Teď přidáme spoustu dřeva či kovu po obvodu do kruhu. Získáme tak pěkný vikingský štít, chceme-li, můžeme mu říkat i slovanský. Štít je většinou ze dřeva, pokryt kůží či kožešinou. Po obvodu pobité plátem ocele. Tento štít se nosil na zádech, při boji se pak přetahoval dopředu.

Kryt štítem a zároveň sek
Bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 1
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: O, OČ +1, ÚČ -2
2. akce: U, OČ 0, ÚČ +1
Poznámky:
Šermíř dá dlaně těsně vedle sebe, v pravici má zbraň a levicí drží štít ve vertikální ose. V této první akci má štít natočen čelně k nepříteli, když zaútočí, stane se následující: šermíř úmyslně nastaví levou stranu štítu, jelikož štít drží pouze v zápěstí, tak se štít natočí tak, že bezpečně zamezí přístup soupeřovy zbraně ke svému tělu a zároveň sobě otevře cestu k nahnutému nepříteli. V druhé akci šermíř útočí a překvapený obránce do obrany nepočítá OZ.
Štít přimkneme svou plochou k naší levé straně. Opisuje tak pomyslné vzhůru obrácené L, kdy podstava písmene je první akce, a nožička druhá. Štítonoš je mezi nimi. Jelikož se štít dostane k naší levé straně a není nějak vyhozen do neznáma, nemá šermíř v 2 akci žádný postih.

Odkrytí štítu štítem
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid se štítem
Průběh:
1. akce: U, OČ +1, ÚČ +1
2. akce: U, OČ –1, ÚČ +3
Poznámky:
V první akci zajedeme hranou štítu pod štít nepřítelův a pohybem v lokti doprava odkloníme jeho štít.V této mezifázi jsme odkryti, ovšem máme připravený kryt zbraní. V druhé akci bodáme hranou štítu do protivníka. Patrně do tváře. Štít má SZ 2 a útočnost +1. Nebo také můžeme sekat zbraní, ale to si pak nepříjemně propleteme ruce, takže budeme doufat, že to bude náš poslední (tedy zdařilý) útok, protože při pokračování z tohoto propletence má šermíř postih –1 za „propletenec“. Pokud ale zaútočíme štítem, nic takového nehrozí a navíc touto fintou můžeme nepřítele omráčit a tak v následujících akcích (nesouvisejících s touto fintou) můžeme opět útočit (v RSS je to zabezpečeno bonusem na iniciativu a v ZSS nepřítel ztratí jednoduše iniciativu).
Hráč musí jednoznačně před začátkem finty oznámit, zdali bude sekat zbraní či štítem! Je také možné štítem útočit proti protivníkovi na jedné straně a zároveň se zbraní bránit (s přivřením oka Pjova i útočit) na jiného protivníka.

Práce s klasickými štíty


Nabrání soupeře
Bonus k iniciativě: +3
Počet akcí: 3
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: U, OČ +1, ÚČ +1
2. akce: U, OČ –3, ÚČ +2
3. akce: U, OČ –3, ÚC -2
Poznámky:
V první akce se postavy velikosti A rozeběhnou proti B a podrazí soupeřovy nohy a v druhé akci ho přehodí ho za sebe, následně ve 3. akci se otáčí a útočí na ležícího, popřípadě pokračuje dál a ležícího dodělává družina.
Postavy velikosti B proti B se musí sklánět, přičemž se kryjí štítem a následně podebírají protivníka a přehazují ho za sebe.

V momentě, kdy se šermíř napřimuje a zahazuje protivníka, je zranitelný. Jestliže na něj v tuto chvíli někdo zaútočí, nehází si na obranu, jelikož je zaměstnán zahazováním nepřítele. Od 18. úrovně má šermíř možnost přehazování zastavit, jestliže si všimne přicházejícího útoku a tím pádem útok absorbuje protivník, kterého má na štítu.

Je jasné, že tato akce chce velkou sílu. Jestli chcete, můžete se řídit pravidlem, že postava může nabírat ostatní od 19. stupně síly. Každopádně je velké množství nepřátel a tak toto berte spíše jako orientační, konečné slovo má PJ. Válečník vždy pozná, zda má vůbec šanci nabrat onoho protivníka a to mu řekne PJ.

Je jasné, že štít si navíc musí šermíř podepřít i pravicí. Je tedy nutné mít krátkou zbraň, maximálně široký meč, či kratší šavli. PJ může klidně oznámit, že hráč zbraní někde štrejchnul, a proto se akce nepovedla atd.

Sražení zbraně I
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: O, OČ +1, ÚČ -1
2. akce: U, OČ 0, ÚČ +2
Poznámky:
Šermíř nastaví štít a tělo tak, aby zbraň protivníka sjela k zemi, tím pádem se nepřítel natáhne více než by chtěl a šermíř v dalším kole útočí na odkrytého a lehce předkloněného protivníka, který si tentokrát nehází na obranu a nepočítá OZ.

Alternativou je, že protivník si házet bude, ale bude mít velký postih na obranu, jelikož natažený a v předklonu se útokům uhýbá velmi těžce, můžeme si maximálně lehnout, což pro nad námi stojícího nepřítele není žádný problém.

Sražení zbraně II
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: O, OČ 0, ÚČ -1
2. akce: U, OČ –3, ÚČ +1
Poznámky:
Platí to samé, ale tentokrát se šermíř otočí zády k nepříteli v otočce ve chvíli, kdy nepřítel dosekává na štít. Štít tedy šermíř nastaví tak, aby rána směřovala na jeho tělo. Samozřejmě v době, kdy bude nepřítel dosekávat, bude šermíř již v otočce a bude dosekávat na nepřítele.Pokud má šermíř v ruce dlouhý meč, vráží protivníkovi do zad hlavicí meče, pokud třeba palcát či krátkou sekeru, může přímo čepelí. Protivník si opět nehází na obranu a nezapočítává OZ.
Toto je spíše již trošku fantazijní, ale po par zkušebních akcích se nám to podařilo realizovat.

Sražení zbraně III
Bonus k iniciativě: +2
Počet akcí: 2
Protivník: humanoid
Průběh:
1. akce: O, OČ –3, ÚČ 0
2. akce: U, OČ 0, ÚČ 0
Poznámky:
Tentokrát se šermíř postaví pravým bokem proti nepříteli a štít pozvedne za hlavu a zbraň volně složí k nohám špicí k zemi. Ano, vypadá velice odkrytě, což navádí k útoku. Jakmile nepřítel zaútočí, šermíř vykročí proti nepříteli (tudíž neustupuje jako u klasické obrany) a štítem sráží zbraň nepřítele k zemi a meč pozvedá do vodorovné polohy tak, aby mířil na tvář nepřítele. Nepřítel si nehází na obranu a šermíř bodá, popřípadě seká na oblast hlavy, má-li sečnou zbraň.
Ve skutečnosti je druhá akce prováděna souběžně s akcí první. Pravidla jsou v takové chvíli ale omezena. Představte si: v době, kdy srážíme štítem protivníkovu zbraň, naše čepel již míří na jeho krk.
Je zde ještě možnost, aby šermíř poničil zbraň nepřítele, sice nechtěně, ale možnost tu je vždy. Proto postupuj jako v PPE na straně 12, prostřední sloupec.
Tento postoj, plně odkrytý vůči nepříteli, vyžaduje značnou dávku odvahy a ostřílenosti.


U popisu těchto fint jsem se snažil být co nejpřesnější a nejsrozumitelnější. Pokud se vám bude zdát, že je něco neproveditelného, věřte mi, že to udělat jde. Pokud vám něco přijde moc fantazácké, či nepoužitelné, jste na omylu. Doufám, že si s těmito fintami užijete spoustu zábavy a oživíte jinak fádní štíty, které doteď byly jen těžkým předmětem, dávající +1 k obraně.

Na závěr bych chtěl poděkovat ještě Pinheadovi a Edgarovi, bez kterých by některé finty snad ani nevznikly (nebo ne v tomto vydání :)). A Saragonovi za korekturu, které si velice vážím.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Musím říci, že toto dílo je mi z dosavadmí Samuraiovy válečnické trojky líbí nejméně.
- Šermíř se učí finty až od 16. úrovně, nikoli od 6. (klidně bych to i přešel, kdyby ty finty nebyly tak ukritně silné)
- Bonus k iniciativě mi přijde u těch štítových fint dosti divný - šermíř čeká na akci protivníka, proto by spíše měl být postih k iniciativě než bonus
- Věta "tyto techniky je nejlepší na jednoho protivníka používat pouze jednou" není nijak pravidlově ošetřená.
- Odrážení zbraně x Vyrážení zbrtaně - proč používat první, když to druhé je ve všech stránkách lepší? Nehorázně přesílené.
- Zneškodnění dlouhé zbraně - Proč je tam OČ +2? Podle mě, když se brání specifickým způsobem, OČ by mělo být menší: -1 až -2.
- Schování zbraně - opět štít musí být v určité poloze, aby zakrýval zbraň, nechápu tedy bonus do OČ.
- Kryt zbraní - proč je OČ při obraně +1, když štít nepoužívá k obraně, ale útoku (OČ by mělo být -1 či -2, dle podle OČ štítu)? Další rozebírání jednotlivých fint přeskočím.
- U některých popisů fint není napsáno, na co a jak se háže, aby se ověřil úspěch dané akce - mnohde to dosti zásadně chybí.
- Jednokolové finty jsou vlastně bonus navíc, protože není moc co by se mělo povést-nepovést.

Abych nebyl jen u negativní kritiky:
- Lbí se mi zařazení štítových fint, které jsou v PPE tak nějak opomenuty.
- Líbí se mi dílo jako inspirace pro popisy některých bojových situací, i když na bonusy a postihy z tohoto díla nehrajeme (tj. popis na základě výsledků hodů).

Hodnocení:
- nové pravidlo: ** (chce to hodně úprav, aby to bylo použitelné, aniž by to výrazně posílilo válečníka)
- pomůcka a studnice inspirace pro popisy bojových situací: *** až ****


 Uživatel úrovně 0

Myslím, že to je velice podnětný a přínosný příspěvek nejen sem, ale také i pro reputaci válečníků. Nejsou to jen tupí hrdlořezové a bouchači, ale jsou mistry ve svém oboru. Příjemně jsi mě překvapil, Samurai. Díky


 Uživatel úrovně 0

Samurai - no nevim ale mě obě varianty připadají stejné.. na místě kde ty máš čárku já jsem "a" tučně zvýraznil na znamení toho že tam bych dal čárku ;)

S Pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 5

Velmi, velmi se mi to líbí, dvojnásob proto, že u válečňoucha nejsou příspěvky časté. Je to pěkné a hlavně nenáročné rozšíření hry.


 Uživatel úrovně 0

Musím přiznat, že při prvním pohledu na obsah článku mé srdce válečníka zaplesalo, protože se konečně objevilo dílo které povyšuje štíty nad úroveň obyčejného fádního bonusu.

Poněkud nešťatný mi příjde samotný popis štítových fint, jak již říkal Firefanatic občas je opravdu těžké si zmíněnou fintu představit. Navíc je u některých fint text až příliš zhuštěný a občas se vyskytne drobná chybka, především písmenko "a" tam kde by spíše měla být čárka.
šermíř vykročí proti nepříteli (tudíž neustupuje jako u klasické obrany) a štítem sráží zbraň nepřítele k zemi a meč pozvedá do vodorovné polohy Tučné "a" bych nahradil čárkou, protože více stejných spojek za sebou působí v díle poněkud rušivě. (Až do toho momentu se finta čte výborně a ono zmíněné písmenku mě tak nějak "vyhodilo" z textu)

Navíc by možná chtělo alespoň některé finty předělat do tzv. manévrů (v PPE je tak označována finta pro ZSS), protože ne každý hraje podle RSS.

Jinak je to ale dílo velice hezké, popisuje opomíjenou variantu boje a rozhodně je použitelné. Být hráčem, okamžitě letím za svým PJ a doslova mu ho vnutím, takhle mám v rukou velice hezkou možnost jak svým bojovníkům opovrhujícím šermíři dokázat, že nejen hrubou silou živ je válečník.
4*

S pozdravem,
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 0

Podle mého velice pěkně zpracovaný, pravidly opomíjený způsob boje. Navíc jsou všechny finty proveditelné a funkční (testováno enginem reality v.2.1;~}). Popis je srozumitelný, bez nedostatků. Jen u sražení zbraně II se dá tou hlavicí dlouhýho meče praštit do zátylku...to se pak zatmí před očima i tvrdším povahám (je to účinnější než záda).
Jen tak dál.
P.S. Zkus zpracovat mísovitý štíty a helénskej způsob boje...ať ti nelezu na píseček...


 Uživatel úrovně 0

Tak, ležím doma v posteli se záludnou infekcí a po připomenutí si pravidel se vrhám do nové rubriky… věřím, že nezakopnu hned na prahu :-).

Dílo jako celek hodnotím kladně, funkce štítu je v pravidlech vskutku nedoceněná, existují zbraně s větším „bonusem“ k OČ, než dává štít, a ten v principu ani není zbraň, je určen primárně k obraně. Tyto finty jsou zajímavé, byť, pokud se bavíme o klasickém (ne pěstním) štítu v případě fint, zmínil bych možnost zneužití k vykloubení ruce v lokti…

Nejdůležitější věci, které bych vytknul:

- Dílo jako takové postrádá pořádný úvod, ten je obsažen v anotaci, avšak ta by myslím měla spíše shrnout obsah, než zastoupit úvod. Někdo si prostě anotaci kopírovat nebude, protože ji nebude považovat za relevantní (například já).
- Popis fint je místy obtížně pochopitelný, vím, jak těžké je slovy popsat takovéto akce, ale ocenil bych, kdyby alespoň „na kterou stranu“ se technika provádí, bylo uvedeno jasně (a člověk se nemusel domýšlet).
- Někde se mi parametry zdají určeny poněkud zvláštně, někde asi není řečeno vše… nicméně mechanismus drd nám ve snadném převádění do čísel nevychází zrovna vstříc a možná jde jen o individuální názor.

Nebudu vypisovat každou chybku, na kterou jsem narazil, jednak by to trvalo moc dlouho, jednak musím něco nechat ostatním. Jako příklady za všechny uvedu:

- definici „krátkého boje“ z úvodu díla jako boje se zbraněmi délky max. 1-2, což mi přijde nelogické, neboť když mohu finty provádět při útoku ze vzdálenosti 2 sáhů, proč bych k tomu nemohl použít také zbraň délky 2? Vhodnější by bylo např. uvést, že finty se provádějí při boji na sousedních hexech nebo podobně… Faktem je, že vzhledem k délkám zbraní pro šerm nejde příliš o faktický problém, ale nejasné/nelogické definice ku prospěchu rozhodně nejsou.
- Bonus +2 k OČ u zneškodnění dlouhé zbraně, přitom šermíř se brání specificky, čekal bych spíš něco jako -1…

Hodnocení:

Nápad: Dobrý, jak už jsem řekl, štít je pravidly podceňovaný a toto je dobrm řešením. 70%
Zpracování: Tady se mi špatně hodnotí… Na jednu stranu, i když jsem vytýkal nejasnost popisu fint, pořád to vůbec není špatné. Vadilo mi spíše určení oprav k OČ a ÚČ, jak již jsem uváděl příklad. Neřekl bych, že je dílo kvalitní, ale ani špatné, zůstanu tedy u průměru. 50%
Dojem: Po prvním přečtení díla nebyl moc dobrý, ale když jsem si uvědomil subjektivitu svých „oprav“ textu, dospěl jsem k názoru, že na mě dílo působí spíš dobře, než špatně. 60%.
Použitelnost: Tohle prostě použije asi každý šermíř… čili vysoká. Jenomže něco by předělat určitě chtělo a to vyžaduje zamyšlení, kterého měl právě autor čtenáře ušetřit. Takže nevím, jestli je použitelnost stále dobrá, nebo jen nadprůměrná… 65%

Celkem: 59%, to jsou ještě stále 3*, byť přechod 3-4 je hodně, hodně blízko. Na druhou stranu, když se na dílo podívám, za ryze kvalitní bych ještě neoznačil, spíše kvalitní, celkem kvalitní… ale ne jen „kvalitní“. Bohužel.

Příště ať si dá autor pozor na jasnou srozumitelnost popisu fint, bez nutnosti většího domýšlení se, opravdu jsem někdy nevěděl, jak finta začíná… asi by to chtělo i ještě víc popřemýšlet na převedením do čísel Drd. Autorovy schopnosti myslím zůstaly částečně nevyužity, jsem přesvědčen, že dost chyb by bylo v jeho silách odstranit a je to škoda. To ale nic nemění na faktu, že dílo se mi líbí, používat bojové mechanismy drd, hned bych ho použil, byť v něčem pozměněné – a to se u mnoha děl říct nedá. Námět díla si rozhodně zaslouží pochvalu.

Příště snad s větším štěstím přeji 4*. A kdo ví, třeba hned příště, další díla čekají…