Válečník

Bojové rituály Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

O RITUÁLECH

Princip rituálů je v tomto zpracování velice prostý; rituály byly zkrátka pojaty jako kouzla, přičemž se neplatí magenergií, válečník musí obětovat jiné "platidlo". Jiné, méně podstatné rozdíly vyplují na povrch průběžně se čtením příspěvku.

Platidlem jsou pro rituály zuby, přesněji špičáky (většina běžných tvorů má čtyři špičáky). Není možné obětovat kdejaký špičák; je nutné použít zub s aktivovanou zubenergií; to zvládne pouze alchymista, když do špičáků vkládá magenergii, za což si nechává platit dle pravidlového poměru mag/zlato kolem deseti zlatých za vložený mag. Magenergie lze vložit pouze do zubu, který byl získán v boji (nikoliv ze zdechliny či od nějakého pochybného obchodníka), po vložení magenergie může špičák použít kterýkoliv válečník, nicméně válečníci se zuby téměř neobchodují, spíš je vymlátí z jiného válečníka. Každý špičák má svou číselnou hodnotu a každý rituál má v tabulce uvedenou "cenu", kterou je třeba v zubech obětovat. Tyto hodnoty přehledně zachycuje Tabulka zubů, stejně jako magenergii, kterou musí alchymista do jednoho zubu vložit pro aktivaci jeho síly. Nakonec v tabulce najdete také Trvanlivost, což je údaj, který udává, jak dlouho po vložení magenergie lze zub použít k obětování.

Válečníci zuby běžně nosívají v určených kožených váčcích, přičemž si značí, jaké špičáky se v tom kterém váčku nachází. Pro obětování pak stačí při provádění rituálu do váčku sáhnout pro potřebný počet špičáků.

Rituály se dělí na dva druhy; Armun-Han a Gah-Zulan. Armun-Han jsou většinou rychle provedené bojové rituály s přímým a okamžitým účinkem, při kterých stačí špičáky odhodit a odzpívat rituální nápěv (třeba za pochodu do boje); to celé během krátké chvilky (pravidlově jedno kolo "vyvolávání" rituálu). Gah-Zulan jsou mystické a složité rituály, jejichž příprava se dá sotva označit za krátkou, zuby je třeba obětovat určitým způsobem (vhodit do ohně, vody, zahrabat, etc.; dle charakteru a víry válečníka); to celé během tří směn "vyvolávání" (nápěv, modlitby, obětování). Odchylky od tohoto pravidla budou zmíněny v Popisu rituálu.

Rituály nelze kombinovat, aktivní může být vždy maximálně jeden rituál z každé skupiny (jeden Armun-Han a jeden Gah-Zulan).

Rituály byly pojaty tak, aby šly snadno a kdykoliv rozšířit. Není nejmenší problém kterýkoliv rituál z mé nabídky vypustit a jiný přidat. Přesto není tento příspěvek pouze mustr pro tvorbu rituálů s pár příklady a považuji jej za v tomto stavu použitelný. Stejně dobře však může posloužit jako rozšíření pravidel obecně a může být aplikován i na ostatní bojová povolání, aby pro zuby do váčků sahali i hraničáři a kouzelníci - šamané. Nemusí to ale nutně ovládat každý válečník, je to spíše přírodní válečnická magie, kterou v městě vychovaný šermíř stěží pochytí.

Pro ilustraci jsem si našel dva obrázky. Jeden (původně ze sekce FanArt stránek www.blizzard.com) představuje válečníka, který již provedl rituál Shulaka. Druhý (z deviantartu) je zase má představa o válečníkovi, který rituály v každém případě využije.


Druh špičákuMagenergie k aktivaciHodnota pro obětováníTrvanlivost
Kočka1101 týden
Pes1152 týdny
Vlk2401 měsíc
Had3702 týdny
Ještěři41003 týdny
Lev51301 měsíc
Tygr51403 týdny
Medvěd72102 měsíce
Humanoid*104001 rok
Upír2010005 let
Lykantrop2010005 let
Bazilišek2515006 měsíců
Drak50500030 let
Ostatnídle úvahydle úvahydle úvahy

* Zuby humanoidů užívají k rituálům jen některé primitivní domorodé kmeny,
jinde je jejich používání tabu, mnohdy navíc zakázané zákonem.Pravidlová tabulka rituálu vypadá následovně:

 • Název rituálu:
 • Nápěv:
 • Zubenergie:
 • Četnost:
 • Popis:

... přičemž Název rituálu obsahuje (cizojazyčný) prastarý název a v závorce uvedený civilní název, Nápěv seznamuje s nápěvem, který musí válečník při obětování (za)zpívat (využití pochybné, roulplejeři by ale mohli vědět, co s tím, též pokud válečník uslyší někoho jiného podobný nápěv prozpěvovat, bude vědět, na čem je), Zubenergie udává celkový součet hodnot zubů, které je třeba obětovat, Četnost udává, kolikrát v časovém intervalu lze rituál provést (stejně jako Četnost u druidských kouzel) a Popis již seznamuje s účinky rituálu.

RITUÁLY ARMUN-HAN

 • Název rituálu: Shulaka (Rituál planoucích očí)
 • Nápěv: Hattera fyerte zeal, korona dio ra vente, draramu hograna sharta, tequero zanubi ay.
 • Zubenergie: 30
 • Četnost: 1x mezi půlnocemi
 • Popis: Po 4 hodiny od provedení rituálu v boji válečníkovi "planou oči" (narudle svítí) a tento získává po tuto dobu bonus + 5% k šanci na Zastrašení.
 • Název rituálu: Shallit (Obranný rituál)
 • Nápěv: Defeny, etterny, colatera ghul, tanayta suterba, malaba duul.
 • Zubenergie: 75
 • Četnost: 1x mezi půlnocemi
 • Popis: Po 3 hodiny od provedení rituálu je válečníkovo OČ o 1 vyšší.
 • Název rituálu: Algallit (Útočný rituál)
 • Nápěv: Algony, etterny, colatera ghul, vorhayta suterba, malaba duul.
 • Zubenergie: 45
 • Četnost: 1x mezi půlnocemi
 • Popis: Po 3 hodiny od provedení rituálu je válečníkovo ÚČ o 1 vyšší.
 • Název rituálu: Myghora (Rituál hrubé síly)
 • Nápěv: Mygh, o thuul zamuner, atmoh, kayser krual.
 • Zubenergie: 50
 • Četnost: 1x mezi půlnocemi
 • Popis: Po 8 hodin od provedení rituálu je bonus k Síle při použití schopnosti Hrubá síla dvojnásobný. Rituál nemá smysl pro šermíře.
 • Název rituálu: Berseder (Rituál zlosti)
 • Nápěv: Nur ti berserk, nur di angra, facia ri aggrona grhuul.
 • Zubenergie: 50
 • Četnost: 1x za sedm dní
 • Popis: Po 3 hodiny od provedení rituálu je při hodu na berserk pravděpodobnost o + 2 vyšší. Rituál nemá smysl pro šermíře.
 • Název rituálu: Adusamsi (Rituál rychlosti)
 • Nápěv: Quarra du quee, adusam drom para. Perdei shui van.
 • Zubenergie: 140
 • Četnost: 1x za sedm dní
 • Popis: Po 2 hodiny od provedení rituálu má válečník o jeden útok na dvě kola navíc (+3 k iniciativě v RSS).
 • Název rituálu: Abanabi (Rituál pohyblivosti)
 • Nápěv: Cras mara abanab, dahakan samur turian. Nephroca salcala.
 • Zubenergie: 70
 • Četnost: 1x za sedm dní
 • Popis: Po 1 hodinu od provedení rituálu je válečníkova Pohyblivost zvýšena o 2.
 • Název rituálu: Sulipund (Rituál meče)
 • Nápěv: Sul senipuul, bona byr. Kogoruhn, hlormaren yereventa.
 • Zubenergie: 150
 • Četnost: 1x za sedm dní
 • Popis: Po 4 hodiny od provedení rituálu má šermíř v boji s mečem a jemu podobnou zbraní bonus + 1 k ÚČ i útočnosti. Navíc působí meče a jemu podobné zbraně v držení šermíře zranění typu C. Rituál nemá smysl pro bojovníka.
 • Název rituálu: Colaghora (Rituál chladnokrevnosti)
 • Nápěv: Namore shio zhaktar, nelona athika murgub. Aghore colaghor alktar, sigona armora diud.
 • Zubenergie: 100
 • Četnost: 1x za čtrnáct dní
 • Popis: Po 8 hodin od provedení rituálu je bonus při užití schopnosti Chladnokrevnost dvojnásobný. Rituál nemá smysl pro šermíře.
 • Název rituálu: Punabi (Rituál šermířů)
 • Nápěv: Punaba duna, alterna. Strigero pun saara urshandi. Punaba duna, alterna. Strigero ri haar malandi.
 • Zubenergie: 120
 • Četnost: 1x za čtrnáct dní
 • Popis: Po 8 hodin od provedení rituálu je bonus při užití schopnosti Šerm dvojnásobný. Rituál nemá smysl pro bojovníky.
 • Název rituálu: Sashallit (Druhý obranný rituál)
 • Nápěv: Defeny, etterny, colatera ghul, tanayta suterba, malaba duul. Nu sa alga.
 • Zubenergie: 250
 • Četnost: 1x za sedm dní
 • Popis: Po 3 hodiny od provedení rituálu je válečníkovo OČ o 2 vyšší.
 • Název rituálu: Saalgallit (Druhý útočný rituál)
 • Nápěv: Algony, etterny, colatera ghul, vorhayta suterba, malaba duul. Nu sa alga.
 • Zubenergie: 150
 • Četnost: 1x za sedm dní
 • Popis: Po 3 hodiny od provedení rituálu je válečníkovo ÚČ o 2 vyšší.
 • Název rituálu: Resimora (Rituál štítu)
 • Nápěv: Defen mya shualita, sadenta livori adum. Corso yia sudhalida, morrum enproges vaysar.
 • Zubenergie: 300
 • Četnost: 1x za čtrnáct dní
 • Popis: Po provedení rituálu má válečník 20 "dodatečných životů" navíc. Tyto životy jsou první, které bude v souboji ztrácet, až poté bude zraňován doopravdy. Dodatečné životy nejsou (ani po čtrnácti dnech) kumulativní, maximum je vždy dvacet. Při provádění rituálu je třeba tlouct do štítu zbraní.
 • Název rituálu: Avatar (Rituál avataru)
 • Nápěv: Avatara, colatera mya hreyt. Sheo gorat molag bal.
 • Zubenergie: 350
 • Četnost: 1x mezi úplňky
 • Popis: Na tři směny po provedení rituálu se válečník zvětší o jednu třídu velikosti. (Pozor na oděv a zbroj, mohl by o ně přijít.) Krom vyplývajících bonusů pro boj je také šance na Zastrašení o 5% větší.

RITUÁLY GAH-ZULAN

 • Název rituálu: Goradran Kaila (Rituál nedotknutelných)
 • Nápěv: Zhultala, goradran, ancestar kulh dre vattus. Nusnila allpoi shi kai. Altara, skulirno, vorigon shui pe brunus. Visila utteroi mui kai. Grondila ko da hansa, shuvalla di oy. (Zopakovat třikrát.)
 • Zubenergie: 2000
 • Četnost: 1x mezi úplňky
 • Popis: Po 24 hodin od provedení rituálu je válečníkova zranitelnost B snížena na polovinu (z B2 na B, z B na B/2, ...). K provedení rituálu je třeba zvířecí lebky.
 • Název rituálu: Angra Heroysmo (Rituál zuřivosti)
 • Nápěv: Nur ti berserk, nur di angra, facia ri exdrema grhuul. Doran, doraghra, kulval, sharus. Drghai! (Zopakovat pětkrát.)
 • Zubenergie: 1200
 • Četnost: 1x mezi úplňky
 • Popis: Po dvacet čtyři hodin od provedení rituálu vyvolá sebemenší záminka berserk (jen jednou) - pravidlově: pravděpodobnost Berserku o + 10 vyšší. Při provádění rituálu musí bojovník tlouct zbraní do kamene. Rituál nemá smysl pro šermíře.
 • Název rituálu: Gohai Kariala (Rituál netečných)
 • Nápěv: Salut re kari, arcana defen. Shimo re morty, arcana regree. (Zopakovat čtyřikrát.)
 • Zubenergie: 2300
 • Četnost: 1x mezi úplňky
 • Popis: Po dobu 12 hodin od provedení rituálu je každé zranění, které válečníkovi působí kouzla, sníženo na polovinu. K provedení rituálu je třeba ještě potřít se krví a namalovat si po celém těle ornamenty, učenější (modernější) válečníci zpravidla místo toho obětují alchymistické suroviny v přibližné hodnotě kolem 5 zlatých.
 • Název rituálu: Fortuna Gallarda (Rituál štěstí)
 • Nápěv: Akatosh fortuna mayla, shurinbaal exet. Estirdarl okaren khuula, ahemab vydraget. (Zopakovat třikrát.)
 • Zubenergie: 1000
 • Četnost: 1x mezi úplňky
 • Popis: Po dvacet čtyři hodin od provedení rituálu si válečník na každou jedničku, která mu v boji padne, hází opravný hod (pokud v opravném hodu padne jednička, hází se další opravný hod). Lze také snížit některé pasti, to už je ale na úvaze PJ-e.
 • Název rituálu: Fatih Mehrunes (Rituál neúnavných)
 • Nápěv: Fatih nui mya, atrofor maya. Zavaray kwama, resin matarama. (Zopakovat šestkrát.)
 • Zubenergie: 1500
 • Četnost: 1x mezi úplňky
 • Popis: 24 hodin po provedení rituálu se válečníkovi neodečítají běžným způsobem žádné body únavy. (Magické únavě rituál nezabrání.)
 • Název rituálu: Deus Reborna (Rituál znovuvzkříšení)
 • Nápěv: Deus. Reborna. Cogite sirmael zikkur. Deus. Reborna. Zagradush quarra dubron. Deus. Reborna. Ancesta rotheran falensarano. (Zopakovat desetkrát.)
 • Zubenergie: 5000
 • Četnost: 1x ročně
 • Popis: Pokud válečník v 24 hodinách po provedení rituálu zemře v boji, za adekvátních doprovodných efektů bude po třech kolech znovuvzkříšen s polovičním počtem svých maximálních životů, bez jakýchkoliv předešlých vlivů (jed, paralýza, očarování). Znovuvzkříšen může být pochopitelně díky jednomu rituálu jen jednou. Tento rituál netrvá tři směny, nýbrž celou hodinu.

Poděkování za pomoc s dílem dlužím UnknowNovi, Samuraiovi, PinHeadovi, Hamsterovi a Shadowmagovi.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Nathaka: aha... teď už to vidím :-) thx.


 Uživatel úrovně 8

A údaj "Četnost" je v těch tabulkách asi neviditelný...


 Uživatel úrovně 0

nějak jsem si nevšiml jak často může ty rituály dělat?


 Uživatel úrovně 8

Dodatečně děkuji všem, kteří zvolili Bojové rituály vítězem OHZD. Velmi si toho vážím.


 Uživatel úrovně 0

ano, děkuji. vlastně jsi mi tak trochu vytrhl trn z paty... válečník se ty rituály může učit postupně, nemusí je asi umět všechny automaticky...


 Uživatel úrovně 1

QuidoYáfet: Ne, tohle dílo nesmíš použít, poslal jsem ho sem jen kvůli hodnocení. :-P

Budu rád, když ho použiješ, navíc přesně do toho prostředí, které hraješ, jde zasadit nejlíp. :-)


 Uživatel úrovně 0

Nu, abych pravdu řekl, líbí se mi to. Je to použitelné, chyby se sice vyskytují, ale ty už vypíchli diskutéři pode mnou. Každopádně, tedy pokud autor nebude mít nic proti, bych to zkusil s obměnami použít ve svém světě, který je založen na předkolumbovských kulturách Ameriky. Prostě mi to k tomu tématu sedí.
A mimochodem, super obrázky, zvlášť ten druhý je úúúžasný:-)


 Uživatel úrovně 1

Allendil i Sephitan, děkuji. :-)


 Uživatel úrovně 0

Zdravím Nathako:

Takže sem po nějaké době našel dílko od tebe, kritiku ti sem psát nebudu z jednoho velmi prostého důvodu, není co Kritizovat, sice se mi to zrovna do příběhu nehodí :) ale i tak je to velmi působivé a mnohým válečníkům se to jistě bude zamlouvat..

Nice Job.. :)


 Uživatel úrovně 0

ahoj mě se tvůj příspěvek velice líbí! je to oryginální nápad s těmi zuby a pravidlově si myslím že je to v nejlepším pořádku! přeji hodně zdaru v palších dílech!