Předměty

Beraní rohy Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Skupina: Artefakty

Síla zbraně: v boji bez hráče +10

Kvalita zbroje: +1

Popis:

“……..Elfí národ se chvěl v základech. Každé jaro se probudila Horda a pronikala do jejich posvátného a věkovitého lesa. Tam plenila a pálila, ničila a vyvracela. A jak roky ubíhaly, začal ten děs nabývat na síle a jeho rány byly stále citelnější. Už to nebyly jen loupeživé nájezdy. Jednalo se o promyšlené tažení. Žel pozdě si bratři zelených větví uvědomili toto nebezpečí. Nebylo dost času ani síly, les se bouřil a bývalí spojenci propadli lesku krvavého zlata. A tak, když do jedné padly severní bašty, poslední bariéra před Srdcem lesa, shromáždil starý král elfů zbylé věrné k zoufalé ochraně tohoto srdce - Palouku čistoty. I vyrojilo se z lesů podivné vojsko. Samý skřet a goblin a v jejich čele jel na koni samotný Baron Goge – zabiják elfů. Pozdvihli elfové své ladné meče, neboť všechny jejich šípy už dávno čněly z mrtvých skřetích hrudí a odhodláni v poslední boj se chtěli vrhnout na narušitele. Náhle i je v poslední chvíli zadržel podivný zvuk. Táhlé a silné zahučení, při kterém se chvěla zem. Znělo jakoby z dálky ale v srdcích všech. Z jižního okraje lesa se náhle vynořil impozantní jezdec na bujném ryzákovi. Jezdec měl rudou zbroj a hlavu celou ukrytou v jakási lebce se zkroucenými rohy. Skřeti mu bojácně uskakovali z cesty neboť ve své ruce své nesl mohutné válečné kladivo. Překvapení bylo tehdy znát v očích všech, ale změnilo se v radost elfů, když onen maskovaný hrdina pozvedl v soubojovém gestu svoji zbraň proti Baronu Gogemu. Zabiják elfů tasil svůj obrovitý sekáč, pokopl vraníka svého a už bylo jen vidět sršení jisker a slyšet údery ohlašující smrt. Souboj, ale trval dlouho neb oba soupeři si byli vzácně rovni silou i zuřivostí, zkušenostmi i odhodláním. I zachtělo se několika skřetům, zasáhnout do tohoto boje ve prospěch jejich pána, ale ještě než stačili elfové zasáhnout, rozeřvaly se rohy hrdinovo zvláštní helmice a rozehnaly tak útočníky. Bohužel tento okamžik stačil Baronovi pro zasazení smrtelného úderu. Hrdinný ochránce elfů chvíli zmateně hleděl na svá vyvěrající střeva, ale pak jakoby z nebe sílu vzal, zasypal Gogeho několika tak rychlými a nečekanými výpady, že mu až oderval kladivem hlavu od těla. Poté se s klidem obrátil k ostatním skřetům a jeho rohy znovu zařvaly. Ti když spatřili konec svého vůdce, a uviděli válečníka, jehož ani smrt nezastavila, vrhli se v zmatený ústup a ještě po generace si vyprávěli o onom mocném bojovníkovi. Hrdina žil ještě asi hodinu, během které neřekl ale už ani slovo. Poté skonal a jeho helmice byla elfy ukryta na samotném Palouku čistoty. A jak praví pověst bude její síla znovu použita v době nejvyššího ohrožení starobylého lesa……..“
Beraní rohy je tudíž vzácná elfí relikvie a neseženete je tudíž v každém železářství. Nemají ovšem, jak se mladí elfové často mylně domnívají, žádnou mystickou či náboženskou sílu. Je to vlastně obličejová maska vyrobená z lebky horského muflona. Její tvůrce jí dal magické vlastnosti, ale kdo to byl, nebo proč to udělal, zůstává obestřeno tajemstvím ( obestřeno fantazií PJ). Jasné je, že si elfové tohoto artefaktu velice váží, a pokud vlastník Beraních rohů potká elfa, může od něj čekat náklonnost a podporu (samozřejmě pokud se lesem nešíří zprávy o vykradačích Palouku čistoty ). Získat ale tento předmět není snadné. Nikdo přesně neví kde vlastně palouk leží, ale proslýchá se, že je v místě, kde by jste ho asi nehledali. Hrdinové mohou dostat od elfů tento předmět zapůjčený darem, pokud jim prokážou nějakou velice dobrou službu, a je nepochybné, že by s Beraními rohy zacházeli s úctou. Artefakt musí být ale vrácen do šesti lunárních měsíců, jinak se na jejich nositele snese krutý trest. Je-li helmice ukradena, neztrácí nic ze svých vlastností a naopak získá jednu a tou je touha všech elfů „očistit“ její zloděje…..od života.
Vlastnosti Beraních rohů
- Přidají k OČ +1 - Na začátku a pak vždy jednou za čtyři kola boje vyvolají samovolně kouzlo „Ryk“
- Přidají +1 k válečníkovo schopnosti zastrašování
- Dokážou zablokovat mentální souboj a i jakýkoliv pokus o psychické napadení
- Umožní plánovanou proměnu v Berserka
- Absorbují část vůle nositele a po jeho smrti ovládají samy tělo v boji ještě hodinu, dokud není nepřítel zabit, nebo tělo mechanicky neschopno boje (rozsekané na kaši). Takto samovolně ovládané tělo má pak sílu bez ohledu na zbraň a pancíř: ÚČ 10, OČ 6 a mez rozsekání 70ž.

Rohy může nosit jen válečník nebo hraničář.
Kouzlo ryk je vlastně silným zastrašovacím prostředkem, na který se nemusí nositel soustředit, ani ho ovládat. Magenergii čerpá z magické zásoby rohů a není třeba jí počítat, protože má jakýsi tajemný mechanismus samonabíjení z životní síly nositele. Ryk způsobí, že všichni nepřátelé ztratí na příští kolo –3 OČ, další kolo –2 OČ a další už jen –1 OČ. Čtvrté kolo boje zařvou rohy znova a strach se opakuje. Tyto postihy nepůsobí na nepřátele o 7 úrovní zkušenější a naopak nepřátelé o 7 úrovní slabší se dají na zběsilý útěk, není-li jich více než 30. Pokud je, vztahují se na ně stejné postihy Ryku jako pro ostatní. Z toho jasně vidíte, že rohy jsou jako dělané proti přesile, ale právě proto je elfové jen tak někomu nedají. (moje družina se s nimi poprvé setkala …..je mi to trapné….při boji proti elfům).
Rohy se dají i vydestilovat nějakým šikovným alchymistou na pasivní magenergii. V tomto případě bude artefakt zničen, ale je možné z něj dostat až 700 magů. Je zde ovšem asi 50% - úroveň alchymisty, že dojde k výbuchu, který zraní za 10k6+10 životů.
Pokud jsou rohy nošeny příliš dlouho, projevují se účinky předčasného stárnutí. Hráč zestárne za osm měsíců jako za jeden rok.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 10

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Je to pěkný, celkem dobrý vlastnosti...5*


 Uživatel úrovně 0

hustý


 Uživatel úrovně 0

proč obezřeno fanztazii PJ, hm, to bych si mohl rovnou vymyslet vlastní předmět!
Celkem Raritní předmět, dobře promakaný i s dobrými zápornými vlastnostmi, jen si mohl napsat, jestli je to zničitelné obyčejnou zbraní, typ bych že ten, kdo ho vytvořil, mohl dat nějakou nezranitelnost třeba proti kyselině, nebo obyčejným zbraním.
Ovšem i s malymi muškami mě z toho leze 5.