Předměty

Dýka úspěchu Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Skupina: Kouzelné zbraně

Síla zbraně: 3/+1

Kvalita zbroje: +1

Cena: 10

Váha: 10 mn

Popis:

  Valo už ani nevěděl, jak se nachomýtl k tomu setkání, ale věděl, že mu změnilo život. Když se vydal do lesa ulovit něco k snědku, netušil, že jeho život hajného se tak změní. Pomalu kráčel k pasece se studánkou, kam vysoká chodila pít, když najednou se kus od něj do stromu zabodl šíp. Pohotově padl k zemi a naslouchal. Brzy uslyšel zprava tlumené výkřiky a třeskot zbraní. Zvědavost mu nedala a pomalu se začal plazit k zvukům. Brzy se doplazil ke skupince keřů, za kterými slyšel zvuky boje. Rozhrnul listy a skulinou pozoroval mýtinu. Viděl skupinku potrhaných stanů, okolo kterých leželo nejméně tucet těl. Vlevo bojovaly tři dvojce bojovníků. Chvíli přemýšlel, co se mohlo stát. "Asi to jsou nějáci cestovatelé, co se zde utábořili a neměli dostatečné hlídky, když je přepadli lupiči." říkal si pro sebe. Mezitím padl lapka a cestovatel. Valo se do konfliktu nechtěl zapojovat. "Nejsem přece hrdina, jenom hajný. S mým lukem a starým nožem bych toho moc nenadělal." ospravedlňoval svoji pasivitu. Už zbýval jen lupič a jediný cestovatel, který se z posledních sil bránil. Oba již krváceli z mnoha ran. Cestovatel ustupoval, zakopl o mrtvolu a začal vrávorat, což mu znemožnilo krytí. Bandita toho využil a bodl ho do břicha, načež cestovatel padl jak podťatý. Bandita zasunul meč a rozhlížel se, jestli ještě někdo nepřežil. Otočil se zády k cestovateli, který ještě z posledních sil vytáhl dýku a bodl banditu do zad.
Valo ještě dlouho ležel, než se pohnul. Pak ale vstal a vešel na mýtinu. Všude se válely mrtvoly, stany byly pobořené, ohniště uprostřed ještě hřálo. Rozhlížel se okolo, když jeho zraky zabloudily k lesklému předmětu na prsou jednoho bojovníka. Když přišel blíž, viděl dýku ze stříbřitě modrého kovu. Okamžitě po ní hmátl a držel jí před sebou v ruce. Okamžitě pocítil nával síly a popadla ho otázka, jaká jeho vlastnost je nejdůležitější. "Určitě obratnost, když zručně skáču přes překážky, nebo se před kořistí schovávám ve stínu a pomalu se k ní nezpozorován plížím." Vrátil se domů a dlouho seděl u stolu, na kterém ležela ta podivná dýka...

  Pro náhodného hrdinu je zpočátku tato magická dýka velkým přínosem. Nedochovalo se mnoho legend o jejím vzniku, ani o uživatelích, což může být na první pohled nepochopitelné. Když ji nálezce uchopí, cítí nával síly, což je způsobeno zvýšením všech základních vlastností o 1 - navíc ho přepadne otázka, která jeho vlastnost je pro něj nejdůležitější (PJům doporučuji, nastínit situaci podobně jako v příběhu a zeptat se hráče, která vlastnost se mu zdá nejdůležitější a hlavně PROČ, vzhledem k jeho povolání {pokud tedy mág řekne síla, neuznejte to}. Zároveň si uvědomte, že tato otázka vyvstane v hlavě postavy, takže ostatní by o tom neměli nic vědět). Tato vlastnost se zvýší ne o 1, ale o 3.
  To by byly klady této dýky. Měl bych teď doplnit, že správný název zbraně je Dýka dočasného úspěchu.
  Nyní však byl Valo naštvaný. Nakupoval v jednom stánku na tržnici, když ho přepadl strašně stísňující pocit. Byl to nával slabosti, který nikdy nezažil. Podíval se na opasek a neviděl nic. "Někdo mi ukradl moji dýku! Za to zaplatí." Uvnitř pocítil, že by se měl vydat na jih. Poslechl pocit a šel tam, kam ho vedl. Několikrát zatočil a pocit naléhavosti ho bušil čím dál tím víc. Nakonec, když to bylo skoro k nevydržení, pocítil úlevu. Před ním stál u stěny, zády k němu chlapec, který si s něčím hrál. Valo si ani neuvědomil co dělá, napřáhl se a chlapce udeřil. Silná rána chlapce okamžitě omráčila a stříbrně modrá dýka mu vypadla z rukou. Valo po ní sáhl a chtěl jí zvednout, ale začala mu přímo "hořet" v rukou, takže ji upustil. Podíval se na popálené dlaně a chvíli tak stál. Pak se však znovu sehnul a znovu chňapl po dýce a zase ji musel pustit, protože mu popálila ruce. Takto to zopakoval ještě třikrát. Pak se chtěl znovu sehnout, ale než po ní sáhl, napadlo ho, že je to prokletá dýka určená k trápení lidí. Utekl zpět do lesů a od té doby se všem lesklým předmětům již zdálky vyhýbal .
  Z příběhu jste (doufám) pochopili, že tato dýka má zhoubný účinek na mysl nositele. Pod jejím vlivem je schopen dělat i věci, které jsou proti jeho přesvědčení (přesvědčení to ale neovlivní). Pokud se dostane od uživatele víc jak 30 metrů, všechny bonusy, které uživatel získal, navždy ztrácí a navíc ta vlastnost, která byla povýšena o 3, je nyní permanentně snížena o 1 (pokud tedy měl Valo obratnost 13, po získání se zvýšila na 16, ale po ztrátě se navždy změnila na 12). Pokud je od uživatele dýka ve vzdálenosti menší než 5 mil, stále cítí, na kterou světovou stranu se má vydat, aby ji našel (vždy se jí pokusí najít, i kdyby byl hráč proti, postava je totiž ovládnuta mocí dýky). Jakmile ji najde snaží se ji všemi prostředky (nejčastěji agresí) získat. Jakmile se pro ni natáhne, hází si postava na past int ~ 10 ~ zjištění schopností dýky/zvednutí. Pokud postava zjistí schopnosti dýky, navždy je z jejího kouzla uvolněna (ztráta bodu u vybrané vlastnosti však zůstane), pokud neuspěje, zraní se za 1-6 životů, dýku upustí a po směně se o zvednutí pokouší znova, ale proti pasti slabší o 1. Pokud postava má méně jak 7 životů, počítá se, jako by uspěla a dýka nad ním ztratí moc.
Pokud se dýka dostane více jak 5 mil od uživatele, cizí myšlenky se z hlavy vytratí a začne se chovat normálně. Pokud se však v budoucnu přiblíží na méně jak 5 mil k dýce, vrátí se příznaky popsané výše.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 8

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Co dodat...............5*


 Uživatel úrovně 0

pekny


 Uživatel úrovně 5

Dobře napsané. Nejprve se mi to zdálo moc silné, ale když jsem to dočetl..... Asi to použiju v dobrodružství, už se těším :-)) 5*