Předměty

Pomocná ruka Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 2

Skupina: Zbraně

Síla zbraně: 3/+1

Kvalita zbroje: -1

Délka: 1

Váha: 20 mn

Popis:

"Pomocná ruka" je zvláštní typ palcátu (lehká jednoruční zbraň), na jehož konci je místo obyčejné hlavice upevněná ruka "oživlé sochy" (viz bestiář PPZ). "Pomocná ruka" může být s touto speciální hlavicí přímo vyrobena (tvůrce očaruje pouze kus kamene / kovu ve tvaru ruky), nebo může být získána od příslušné sochy - v tom případě se o pravé "pomocné ruce" dá hovořit pouze ve dvou případech: Za prvé tehdy, pokud je socha samotná stále "živá" a své ruky se vzdala dobrovolně, a za druhé tehdy, pokud byla ruka získána od zničené sochy opět magicky rozpohybována. Jinak se hovoří buďto o "mrtvé ruce" (když je původní socha mrtvá, a ruka nebyla dále očarována), nebo o "zákeřné ruce" (když je původní socha stále živá a není zrovna nadšená z toho, že její ruku používá někdo jiný). Rozdíl spočívá v tom, že "pomocná ruka" se stále může hýbat v plném rozsahu svých kloubních možností dle vůle svého uživatele, a lze jí tak například použít k manipulaci s předměty z bezpečnější vzdálenosti, bez rizika dotykových otrav apod, zatímco "mrtvá ruka" se vůbec nehýbe (takže u většiny materiálů nemá přílišného smyslu) a "zákeřná ruka" se dokonce pohybuje proti vůli svého majitele, jakoby ji daná socha měla na dálkové ovládání (ve spánku se tak může klidně s pomocí prstů odpinožit ke krku postavy a ten pak pevně sevřít).

Další zvláštní vlastnosti "pomocné ruky" se odvozují od schopností příslušné "oživlé sochy":

Pomocná ruka - křišťálová

  • Touto zbraní lze zraňovat neviděné hrůzy (mají vůči ní zranitelnost = 1)
  • Má stisk jako postava se silou +5*
  • Na přítomnost neviděných reaguje vzrušenou gestikulací (prsty ukazuje směr, případně počet)*.

Pomocná ruka - železná

  • Má stisk jako postava se silou +6*

Pomocná ruka - kamenná

  • Umí vystřikovat lávu z konečků prstů - maximálně však pět dávek, po jejich vypotřebování musí pět směn vstřebávat kamení (vstřebává podobně jako kožožrout z PPZ) a to ve svém nitru dalších šest hodin tavit. Parametry jednotlivých dávek jsou 3/+3 + bonus za obratnost uživatele, dostřel 3/7/11.*
  • Má stisk jako postava se silou +5*

*"Mrtvé" ruce tyto vlastnosti nemohou využívat vůbec, "zákeřné ruce" je používají tak, jak se to hodí jim - postava nad nimi nemá kontrolu.

Technicky vzato není problém "pomocné ruce" kombinovat i s jinými než palcátovými násadami - Pro extra dosah mohou být připevněné na koncích holí, pár těchto rukou spojených řetězem může nahrazovat samosvorná pouta, "pomocná ruka" na konci lana může plnit funkci inteligentní kotvičky... Jen je třeba mít na paměti, že pokud chce postava ovládat "pomocnou ruku" na dálku, je třeba k ní mít ještě speciální prsten, který zprostředkuje kontakt, jinak lze ruku ovládat pouze pokud se postava přímo dotýká násady, na které "pomocná ruka" spočívá.

Další speciální použití:

  • "Pomocnou rukou" lze házet vrhací zbraně - ty mají +1 k SZ a o 2/4/6 sáhů větší dostřel díky větší švihové páce (funguje podobně jako prak - lze použít ve formě palcátu, hole, řemdihu, atd.).
  • "Pomocná ruka" může v prstech sevřít nějaký těžký nebo ostrý předmět, a tak upravovat parametry zbraně (například dýka, těžký kámen, ale třeba i flakónek svěcené vody, který při prvním zásahu rozmázne o cílového nemrtvého).
  • Zloděj může přes "pomocné ruce" na dálku používat schopnosti jako "zneškodnění mechanismu", "otevření objektu" a "vybírání kapes" (s odpovídajícím dálkovým postihem a případným postihem za použití pouze jedné "pomocné ruky").

Pozn.: "Pomocné ruce" jsou magický předmět spadající do kategorie "cizích předmětů" - tzn. jejich výroba spadá do rukou cizích postav a neřídí se běžnými pravidly pro kouzelné předměty na bázi démonů.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 2

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Dakeyras: Není to celá paže, ale jenom ruka (dlaň s prsty / pěst), takže sama o sobě ten předmět nijak nehází - jenom umožňuje držet vrhaný předmět v o něco větší vzdálenosti a jediný efekt je tak opravdu pouze v prodloužení vrhacího ramene.

Mentální rozkaz se šíří dotykem u klasických zbraní pro boj tváří v tvář (přes násadu), ve speciálních případech potom na dálku přes prsten. U zákeřné ruky (tzn. té, kterou stále ovládá původní socha) má socha mentální spojení na dálku dané tím, že je ruka pořád svým způsobem součástí dané sochy (tzn. spojení jen prostým oddělením nezaniká).


 Uživatel úrovně 5

tak bral bych zmínku o obratnosti. přece jen dost silně záleži na obratnosti dané paže, nejen toho kdo ji drží.

také si nejsem jist tím jak je to s "ovládáním" zákeřné paže - jak ji předám mentální rozkaz, když nejsem tvůrce? když nepředám takový rozkaz, nemůžu házet, uchopovat a vlastně nic jiného, než paži používat jako onen palcát, možná spíše jako řemdyh.


 Uživatel úrovně 8

Vyrobeno v UnknowNii

Alergologické informace:

Může obsahovat stopy magie