Předměty

Meč čarodějů (2) Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Zbraně

Síla zbraně: 5/0

Kvalita zbroje: 0

Délka: 1

Váha: 20 mn

Popis:

Meč čarodějů
SZ: 5/0/0

Meč kouzelníků je v podstatě oboustranně broušená čepel trochu kratší a užší, než čepel širokého meče. Její výhoda však spočívá především ve skvělé vyváženosti, kvalitě a neobvyklé lehkosti materiálu, na nějž se používá magicky ošetřené železo. Meč samotný potom bývá prací nejlepších, kovářů. Lze ji proto považovat za zbraň z kategorie lehké jednoruční.

To je právě důvod, proč je meč tak drahý a proč jej lze nalézt opravdu jen ve velkých, prosperujících městech se silnou kovářskou a kouzelnickou tradicí.

Jeho vysoká cena je dána především množstvím těžko dostupných surovin, náročností výroby a množstvím řemeslníků, kteří se na jeho výrobě podílí (většinou, lovci, alchymisté, kováři, šperkaři…).

Výroba je velmi náročná. Na celý meč se spotřebuje více než 40 mincí (40 + 1K6) magicky ošetřené rudy, či meteoritického železa (zbraně z těchto materiálů mají vždy o 1 vyšší SZ, jsou-li kovány špičkovým kovářem, 1/+1, pokud jsou kovány těmi nejlepšími z nejlepších či železnou sochou; vždy pak mají 2/3 váhu). Na jednu minci potřebuje alchymista 15 magů a 30 zl. surovin (přičemž na výrobu je vždy potřeba dvojnásobek + 1k6 za lehké, 1k10 za střední a 2k6 za lehké mincí kovu).

Takto upravená substance se potom ještě obohatí o chlupy a vnitřnosti huňáče modrého, zeleného či rudého… (podle toho, jak chceme, aby byl meč silný – viz níže) a doplní o různé další suroviny (+200 magů a 200 zl). To samozřejmě také silně navyšuje cenu. Dále se uková potřebná zbraň a ta jde do rukou dekoratérům…

Tento meč využívají především dvě skupiny mágů. Buď takoví, kteří skutečně často spoléhají na své čepele a hole (přičemž často v druhé ruce drží pochodeň), popřípadě existuje-li v hraném světě frakce bojových mágů, tak meč dozajista využije, nebo tzv. vystajlovaní kouzelníci, kteří meč používají spíše k dekorativním účelům a jako odznak příslušnosti k svému řádu, jako odznak váženosti, moci a majetku. Tyto meče pak často bývají pod lačnou palbou zlodějíčků a jiných existencí chtějících se obohatit na cizí účet. Nicméně kouzelníci mají své meče dobře hlídané a moudrý zloděj si raději stokrát rozmyslí, než se pustí do možné potyčky s kouzelníkem (vyhlášený kouzelnický přístup k veřejnému soudnictví byl nesčetněkrát demonstrován kupičkami popela na tržnicích a v slepých uličkách).

SCHOPNOSTI:

Vedle zvýšené síly má meč také schopnost „akumulovat magenergii“. Lze do něho uložit magenergii. Jeho vlastní kapacita může být např. 3, 4, 7 atd. magů dle chlupů a vnitřností huňáče, které byly použity na výrobu (hodnota je vždy rovna ceně daného blesku). Do čepele může kouzelník (přítel) libovolně přelévat a čerpat z ní magenergii. Ta ovšem v meči vydrží jen tolik „půldnů“, kolik je kouzelníkova úroveň (tzn. magenergie kouzelníka na 20. úrovni vydrží v meči 10 dnů). Časový limit se počítá vždy od nového nabití.

Samotný přesun magenergie trvá 3 kola – 1. kolo vyžaduje soustředění (beze zbraně), 2. kolo tranz (=vyřazená postava), 3. kolo opouštění tranzu (nehybná postava). Činnost je z hlediska únavy náročné jako sprint a vztahují se k ní i stejná pravidla.

S touto magenergií lze nakládat dvěma způsoby – buď jako nouzový zdroj „šťávy“ pro kouzelníka, anebo s ní lze sesílat zvláštní „kouzla meče“. Ta jsou:

1) Magické posílení zbraně
Cena: 1 mag/1 kolo
Zbraň má pro příští kolo zvýšenou SZ o 2.

2) Odražení čepele
Cena: 1 mag/ jedna obrana
Zbraň má pro příští kolo zvýšené OZ o 5 v souboji tváří v tvář.

3) Štít proti projektilům
Cena: 1 mag/ 1 kolo
Kouzelník opíše čepelí kruh (nikdo nesmí stát před ním), zvýší se obrana pro jeho osobu proti střelným a vrhacím zbraním klasické velikosti (tzn. ne balvany) o 7. Vyvolává se jedno kolo.

4) Prodloužená čepel
Cena: 1 mag/ 1 útok
Kouzelník dokáže zaútočit na 2 sáhy vzdáleného protivníka (zranění je magické povahy).

5) Abstraktní čepel
Cena: 3 magy/ 1 – 6 kol, vyvolání 1 kolo
Kouzelníkův meč se změní v magickou substanci abstraktního (astrálního) světa jiné podstaty. Tato čepel ignoruje jakoukoli hmotu. Kouzelník takto může útočit skrz dveře, zdi, mříže, stromy… Tato čepel ignoruje obrané bonusy zbraní, zbrojí a štítů (pokud nejsou přízračné či podobné povahy jako meč). Živé myslící bytosti zraňuje za 1k6 +1 životů za zásah (magická a mentální povaha), nemrtvé pak za 2k6 +2 životů za zásah, duchy a jiná přízračná stvoření za 3k6 +3 životů za zásah (nemrtví si uvědomují nebezpečí postavy s takovouto zbraní a budou se jí buď snažit vyhnout, nebo zlikvidovat).
POZOR: Jakmile čepel kouzelníkovi vypadne z rukou, kouzlo končí a meč je opět normální, tzn.: nemůže jej používat jiná postava krom kouzlícího.

Všechna kouzla, není-li uvedeno jinak, se vyvolávají ihned. Je ale třeba říci PJ na záčátku každého kola, co postava zamýšlí!

POHLCOVÁNÍ KOUZEL a ODRÁŽENÍ BLESKŮ

Pomocí meče může kouzelník také pohltit nebo odrazit kouzlo. Musí se o to však aktivně snažit (tzn. říci PJ, že hodlá pohlcovat či odrážet kouzla, např. místo útoku…). V tom kole, kdy tak učiní, může pohltit/odrazit tolik kouzel, kolik má akcí.

Pohlcování: Nebezpečnost = magenergie vložená do kouzla, bonus – úroveň kouzelníka/ 4 (tzn. na 16. úrovni je past v případě 3 modrých blesků 4 – 7 – pohlcení/ kouzlo proběhne). Takto pohlcená magenergie se transformuje do meče. V případě, že by přesáhla jeho maximální hodnotu, je šance 2% za každý mag pohlcený nad maximum, že meč exploduje (zranění všem osobám stojícím bezprostředně vedle kouzelníka za 2k6 životů, kouzelník 3k6+3 životy).

Odrážení: Past: Obr + Roz – celková magenergie blesků – úspěch/ neúspěch. Při úspěšném odražení je šance 1 + úroveň kouzelníka %, že se blesk odrazí přímo na sesílatele.

Meč kouzelníků může být mocná zbraň. Na druhou stranu je poměrně dost drahá a lze říci, že i těžko dostupná. Předpokládá se tedy, že bude ve vlastnictví spíše již ostřílených čarodějů a vážených čarodějů a mágů na vyšších úrovních.

Pro alchymistu:

Meč čarodějů
Základ: 40 + 1k6 mn železa, popř meteoritického železa (bez magového navýšení), vnitřnosti a chlupy konkrétního huňáče.
Magenergie: 15/ 1 mince (pokud není met. železo), 200
Suroviny: 30/1 mince (pokud není m. ž.), 200
Výroba: 2 měsíce, doma, spolupráce se špičkovým kovářem
Trvání: stále

Závěrem bych rád odůvodnil, proč jsem dílo zařadil do rubriky předmětů spíše než do rubriky alchymisty. Tento předmět považuji spíše za předmět exkluzivní a i jako rubrikou „Předmět“ byl zamýšlen. Alchymistické povídání je zde uvedeno jen jako nadstavba, aby čtenář viděl, jak si autor představuje výrobu a jak je komplikovaná. Nepředpokládám totiž, že by každý alchymista vyráběl kouzelnické meče jako na běžícím pásu. Tedy ještě jednou: záměrem bylo vytvořit exkluzivní předmět, nikoli alchymistický výrobek.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Mohl bych tu vypisovat co všechno mi vadí, jak to dělali lidé přede mnou, avšak řeknu věci které mě na tomto díle nejvíc zaráží, i když už je možná někdo řekl.

1) Meč se podobá až moc meči chodce...
2) OZ zbraně se zvýší o 5? Jakože kolem sebe začnu zběsile mávat mečem? Nebo se s ním tak lehce brání že jednou ranou odrazím těžký kýj?
3) Prodloužená čepel je složitá věc, teoreticky to znamená že se proti tomu nemůže bránit když je to magické povahy.
4) Celkově meč pro kouzelníka, který má podle pravidel nechuť ke zbraním bylo trochu riskantní, a to že je to jednoruční lehká tomu moc nepomohlo.

Závěr
Mnozí nemusí souhlasit s mojí kritikou, ale kdyby se dílo objevilo v MS tak bych se vyjádřil tam, a snažil bych se dílo vylepšit...

2 hvězdy tomuto dílu stačí.


 Uživatel úrovně 0

Tak za prvé bych vyzdvihl úpravu díla a jeho čitelnost, v poslední době to tady docela postrádám. Je vidět, že autor je buď kamarád s gramatikou a slohem nebo si dílo po sobě řádně zkontroloval.

Co se týče předmětu samotného, je zřejmé, že je tvořen pro svět, ve kterém autor hraje. Ať už se to týká cenových nároků na zbraň, jeho pro ostatní asi přesílených schopností a nebo vůbec potřeby, aby kouzelník nějaký meč měl. Já osobně si vůbec nedokáži představit, že nějaká bohatá kasta kouzelníků bude mít místo holí meče, ta představa se mi vůbec nelíbí. Bral bych, kdyby to byl předmět vyroben na zakázku pro jednoho konkrétního kouzelníka a byl navíc zapojen do nějakého dobrodružství, to by bylo úplně jiné kafe.

Popis samotné výroby je pro mě osobně zbytečně detailní, ale když to autor do svého světa potřebuje, proč ne.

Pro mě je to věc nevyužitelná, přesílená, její představa mi absolutně nesedí. Vše je však otázkou vkusu, popřípadě pár úprav, dílo jako takové je zpracováno slušně.


 Uživatel úrovně 5

Moc se mi nezdá, jak je kouzelnický meč pojat.

a) Buď bych základ zbraně udělal jako extrémně drahou lehkou jednoruční zbraň (např. 100 zl a více) a ty kouzla bych bral jako kouzla kouzelníka, kterými mění parametry takřka jakékoli zbraně (tj. meč by vždy byl nemagický, kouzla by sesílal přímo kouzelník).

b) Nebo by byl vhodný druhý extrém - kouzelnický meč by byla alternativa čarodějovy hole. Tj. čaroděj by si mohl vybrat, zda umí vyrobit/zacházet s magickou holí nebo umí vyrobit/zacházet čarodějovým mečem.

Dílo je někde na půli cesty mezi oběma možnostmi a do stávajících pravidel dle mého celkem špatně zapadá. Buď to pojmout jako kouzelnická kouzla pracující s jakoukoli zbraní nebo jako náhradu čarodějovy hole. Takhle je to nepodařený kočkopes.

Samotné kouzla meče jsou neoriginální a nevím nakolik použitelná (vybrakovaný chodecký meč). Pohlcování/odrážení kouzel je zase vykradení čarodějovy hole.

Pár výtek bych měl také ke stylu psaní - mnoho omáčky ubíjí důležité informace. Ne že by té omáčky bylo mnoho, ale důležité informace jsou utopeny v omáčce. Mnohem lepší by bylo napsat například tržní hodnotu meče (např. 2000 zl.) a do nedůležité omáčky napsat, co obnáší výroba takového předmětu. Celkově bych čas strávený čteným tohoto díla označil jako ztracený, žádná z myšlenek v díle mě nijak neoslovila.


 Uživatel úrovně 0

No, taky nevím, co si mám myslet. Asi bych dal taky 3*, kdyby to autor nepojmenoval "Meč Čarodějů", hned v první větě "Meč kouzelníků" a pak "Tento meč využívají především dvě skupiny mágů". Vůbec jsem z toho nepoznal, jestli to teda mohou používat všichni, nebo jenom čarodějové, nebo kdo.
A co kdyby nabitý meč uchopil třeba válečník? Mohl by taky sesílat ty kouzla?


 Uživatel úrovně 5

Ačkoliv Elvisův Duch patří mezi nejplodnější autory, tak mě docela zarazilo toto dílo. Ano pravidlově a písemně je to dobře uděláno, ale na takovýto předmět jako je meč pro kouzelníky, bych si musel být hodně jist kvalitou obsahu.
Má to několik kladů ale i spoustu záporů. Vím, že se nedá zavděčit všem i po tuně času a úsilí, ale přesto Moudrá Sova by zde podle mě pomohla.

Kritiku samotného díla sepíšu snad zítra, musím si to ještě promyslet.


 Uživatel úrovně 5

No, moc mi to ke kouzelníkovi nepasuje.

Navíc porovnejte s čarodějovou holí. Tam čaroděj dostane za 4 vložené magy 1 zpět. Je to pro něj archetipální symbol, který získává až na expertské úrovni.
A pak přijde takovýto meč, který si může koupit každ cucák na 1. a v převodním poměru 1:1?
Ano, cena. Ale to neberu moc jako argument.

Kouzelný meč s boostovacími kouzly a odrážení blesků bych v DrD nechal hraničáři.

U ignorace OZ u přízračné čepele by se hodilo explicitně zmínit že pak je bonus tedy vždy -3.

Jinak kouzelník takové nějaké kouzlo tuším také má.

Předmět podobnýho konceptu by dle mého pasoval spíš právě alchymistovi a tedy aby se dobíjel jeho magenergií. Ten si takovýma berličkama pomáha.


 Uživatel úrovně 0

Tak předně je tu dosti špatně zatoulaných čárek, což trošku ztěžuje čtení.
Ve výrobě jsou tak nějak stříleny ceny a hmotnosti. přičemž mi tedy uniká výsledná tržní či nákladová cena celého meče či mince daného kovu celkem.
Speciální zraňování čepele by bylo jistě záhodno rozepsat i dle písmen zranitelnosti.
Past na pohlcení mi nepříjde rozumě provedená ani srozumitelná. U exploze meče bych pak očekával, že velký vliv bude mít i množství pohlcené magie.
Co vše lze pohlcovat a odrážet? (Bylo by vhodné to specifikovat obory a směry kouzla)

Celkově kouzelnický meč není špatný nápad, uvítal bych ovšem jeho provedení jako jisté nahrazení či duplikování čarodějné hole. To tu nevidím. Je tu nechutně drahý poměrně silný meč (lze ekvivalentně nahradit lehkým mečem s démonem či mistrovským kouskem jak popsáno zde), s velmi malou nouzovou zásobou magenergie (tu lze efektivněji nahradit třeba slunečním prstenem).
Čili pravé gró by se mělo nacházet ve schopnostech. A ty mi nepříjdou moc extra zpracovány - pár základních věcí, o jejichž vyváženosti lze možná pochybovat, nepochoptelná prodloužená čepel (k čemu je to dobré) a velmi zajímavá abstraktní čepel, která se ovšem bohužel dost vyhábá běžným pravidlům - např. lze blokovat pomocí předmětů s démonem? Funguje u obranného démona ve zbroji alespoň onen bonus v obraně?
S vyvoláním ihned nemohu souhlasit, pokud se jedná o činnost kouzelníka - je to prostě kouzlo, činnost, akce.
Pohlcování kouzel je popsáno nesrozumitelně, je tu jakýsi bonus, ale čeho či k čemu stále netuším.
Past na odrážení je naopak velmi srozumitelná, ovšem odrážení se ukazuje nemožné už u několika středních blesků - i při nějakých 15, 20 mazích se nezdá možné se pokoušet o odrážení. Dodatečný %hod na odražení na kouzelníka vnímám spíše jako opruz, než jako příjemný bonus navíc.
Celkově jsem zklamán, dílu však nelze upřít nápaditost a jisté kvality.


 Uživatel úrovně 8

Pripadá mi to len ako ďaľšie posilnenie čarodejníkov. Sami o sebe sú už silný dosť, a ešte s tímto????

Ono je to spracovanie naozaj v pohode. Schopností je však dosť veľa a niektoré sa mi nezdajú( prečo je pri odrážaní bleskov pasca na Obratnosť a Rozdiel?? možno to niekde v rpavidlách tak je...ale nezdá sa mi to).

Hmm, ešte si rozmyslím ako to ohodnotím....

Your Kamerask