Předměty

Nakorův krystal vědění Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Skupina: Artefakty

Váha: 4 mn

Popis:

Jedná se o velice mocný artefakt. Hlavně pro ty jejichž síla a moc pochází ze znalostí.

Popis artefaktu:

Jedná se o křišťál dlouhý 20 coulů, s průměrem 4 couly. Je šestihranný s délkou hrany 2 couly a na koncích jsou 2 couly zašpičatěné jako dnešní tužky. Každá fazeta tak má 2*16 coulů.

Barva a průchod světla je stejný jako u ostatních křišťálů

Kde se vzal:

Okamžik, kdy vše bylo ničím a nic bylo vše a zároveň vše vším a všude, nastal okamžik, kdy začal existovat čas. Ten okamžik roztrhl tehdejší chaos v ještě překotnější chaos, který ale byl způsoben jen snahou nově vzniklých věcí, pojmů a vědomí zaujmout své místo, které by mu vyhovovalo. Mocné energie a vědomí se měnily v bohy, magii a astrální sféry, superhmota se tříštila a formovala na světy, slunce, hvězdy a komety. Vše se bouřilo, střetávalo, vzájemně bojovalo o svá místa, prolínalo se. V této době vznikl i tento křišťál jako instance* 7. astrální sféry Achaiach. Putoval prostorem i energiemi, až se dostal na zem. Tam nečinný přečkával eóny let, kdy se země formovala do konečného tvaru, začala se stávat životaschopnou a ujali se jí bohové, kteří přežili, převzali vládu nad touto zemí a začali ji osidlovat životem.

V historii jej proslavil Nakor Modrý jezdec, pro jedny dokonalý podvodník, pro jiné mocný mág, který však magické schopnosti svého povolání nepotřeboval. Rozhodně udivoval svými znalostmi.

pozn. autora: historii ve vašem světě si můžete vymyslet, klidně mohl zůstat neobjevený.

*Instance – objekt, který má všechny vlastnosti originálu, přijímá změny originálu – zde tedy přibírá kontinuálně nové informace – aniž by on zpětně ovlivňoval originál – zničení, skrytí artefaktu se nijak neprojeví na chodu astrální sféry.

Co vlastně dělá:

Poskytuje vědění. Ačkoliv pochází ze 7. sféry Achaiach - vědění toho co bylo, zdá se že velice snadno dokáže nerespektovat příkazy vyšších sfér, které byly požádány něco zatajit. Proč tomu tak je popíšu níže, ale i kdyby ve vašem světě ten artefakt byl známý, nemělo by být jasné proč a mělo by to vytvářet spoustu teorií. Pravdu bude vědět jen nositel a to jen když se zeptá.

Jak to funguje:

1. způsob je cílené hledání - majitel pomyslí na to, co by chtěl vědět a ve fazetách se mu zjeví text (na všech stejný, takže otáčením krystalu vidí ten samý text, který může číst a odrolovává se podle toho jak čte. Myšlenkou se může posouvat vpřed a zpět v textu. Tento způsob podléhá zákonům astrálních sfér a nedokáže zobrazit odpovědi, které jsou zakázané, protože se jedná o klasický styk s astrálními sférami. Tento text nevidí nikdo jiný, jen nositel.

Barbar bojovník Hugo se zadíval na svého přítele, člověka chodce Eliona, jak opět upřeně hledí do křišťálu. Pomyslel si něco o bláhovosti lidí, že dokáží být tak dlouze okouzleni krásou lesklých věcí, ale nechal ho být, protože Elion jej vždy vedl neomylně vpřed již mnoho let a vybojovali spolu mnoho bitev, které neměli šanci vyhrát, ale Elion vždy našel slabé místo soupeře.

2. způsob je vliv na majitele ve spánku. Majitel přijde o své sny. Někteří tvrdí, že se jim nic nezdá, ale to není pravdou, jen na své sny zapomínají, zde se to ale stane úplně a pro člověka je to podvědomá psychická zátěž. Funguje to na jistém principu přenosu duše do astrální sféry. Lze to připodobnit k člověku, který se dostal do místnosti plné televizí a na každé běžel nějaký pořad. Takto může zjistit i věci, které sféra nesmí říct, protože sféra je fakticky neřekne. Pokud se postava o něco zajímá je to jako by naladila kanály na těch televizích, nebo se prostě soustředila na televizi, ne které daný kanál běží. Ráno si postava pak nevzpomíná úplně na vše. Často se probudí a neví, že by věděla něco nového, pokud to není problém nad kterým dumala.
Možná právě postavy, které měly tento krystal, přišly jako první se rčením „ráno moudřejší večera“

Elion a Hugo strávili v podzemní jeskyni už spoustu času prohledáváním místa, kde je tajný vchod k temnému theurgovi Shiwovi, který trápil tento kraj silnými bhuty a přivolával sem zemětřesení, oheň i vítr a snad i vodu, kdyby zde byl větší zdroj vody. Elion toho dne strávil u křišťálu pomalu tolik času co samotným prohledáváním jeskyně což Hugovi vadilo a několikrát mu to vyčetl. Nakonec se rozhodli vyspat. Elion se ráno probudil dříve a velice jistě přistoupil k určitému místu a našel tajné body, jejichž současným stlačením se měl otevřít vchod. Nechal to prozatím být a uvařil snídani, pro sebe i Huga, protože věděl, že po otevření dveří je čeká peklo na zemi v podobě spousty magických pastí a pak samotný boj s Shiwou, majícího spoustu amuletů, magických prstenů, zbraní i zbrojí a mocnými elementály se to tam jen hemží, přestože tyto vědomosti Shiwa nechal zamknout v nejvyšších sférách, kterých dokázal dosáhnout.

Vliv na postavy:

Po každé úrovni strávené s krystalem si PJ za postavu hodí na past na inteligenci. Tato past každou úrovní roste o 1. Postavy by neměly vědět nic o této pasti, pokud se na ni nezeptají, nebo nepřehodí past alespoň o 6, kdy díky fatálnímu úspěchu zjistí, co se děje. Také na krystalu existuje jistá podprahová závislost, která vzniká z příjemného pocitu, že postava ví vše.

Int ~ 0 ~ nic/zešílí

Tato past určuje jakou odolnost bude mít postava proti ustání všech těch informací a podprahovému tlaku na hlavu během spánku.

Pokud uspěje, čeká postavu odměna v bonusu na hod na inteligenci +2**/***

**Tento bonus se dá počítat jako síla pasti*2 tento přepočet bude ještě potřeba.

***Ačkoliv tento krystal neovlivňuje přímo logiku a jiné disciplíny spojené s inteligencí, ale paměť, tak právě díky přístupu k takovému množství rozsáhlých vědomostí, je pravděpodobné, že bude znát odpověď aniž by k ní logicky přišel. Neupravuje ale mentální schopnosti majitele, tedy každý následující hod proti pasti na zešílení je těžší než předchozí, stejně tak mentální obrna, kouzla útočící na psychiku atp. Nebudu vyhledávat všechna pravidla, která mají něco společného s inteligencí a věřím, že PJ dokáže rozhodnout, kdy tento bonus použít a kdy ne.

Přístup k paměti - nefunguje to tak, že postava v každém okamžiku ví o "všem", ale musí se na danou problematiku soustředit alespoň 6 směn v klidu (osamocen v tichu), nebo 12 směn při "neklidu" (tedy cokoliv jiného - chůze, povídání si s někým atp., jen myšlenkami musí bloudit okolo daného problému) a pak konečně najde v hlavě tu správnou záložku a vědomosti k němu pak přijdou velice rychle následujícím způsobem:
To bylo tohle.. a to vedlo k tomuhle.. a to se spojuje s tímhle a takhle bleskovou rychlostí se mu vyjevuje problém.

Chování krystalu

Krystal nemá žádné chování, takže nenutí svého nositele něco činit, nebo sám nechce být používán, takže při nečinnosti nevyhledává nového nositele atp. Jakmile získá svého majitele, je s ním svázán až do jeho smrti, takže nemůže (může ale nebude novému majiteli sloužit) být ukraden, nebo darován, aniž by původní majitel nezemřel. Ani sám krystal „nechce“ způsobovat šílenství, ani závislost, je to jen důsledek „malosti“ možností lidského myšlení proti problémům všehomíra, přesto lze otázkami zjistit, že víceméně všichni předchůdci zešíleli, nebo krystal přestali používat z důvodu, že se báli toho, co se může stát.

Majitel krystalu

Majitelem se stává první spící osoba nejblíže se vyskytující v okolí krystalu, během noci po smrti předchozího majitele, ale jen v okruhu 10 sáhů, takže nepůsobí na obrovské vzdálenosti. Po připojení ke krystalu se vzdálenost zvyšuje na 100 sáhů i kdyby to byl třeba celé kámen. Nedokáže, ale proniknout skrze dimensionální kapsy, mimosvěty atp, takže postava může tento krystal dát bokem a zrušit tak past na zešílení a využívat jej jen pro čtení z fazetek, které psychiku neovlivňuje.

Před dávnou dobou kouzelník Fugio objeví krystal během dne, kdy doprovází naše známé Huga a Eliona. Večer si vezme 1. hlídku, aby jej prozkoumal a nic se nestane, ale hraničář Elion spící poblíž se stane „obětí“ krystalu.

Pokud je majitelem krystalu alchymista, má vždy 100% úspěšnost při stykem s touto sférou a +10% s každou jinou.

Odloučení od krystalu.

Past je stejná jako past na zešílení z jejího vlastnictví, jen k ní dochází při odloučení. Háže se poprvé za týden bez krystalu se silou rovnající se aktuální síle pasti na zešílení a s každým týdnem se snižuje, dokud se nesníží na sílu rovnající se 0. Může se tak stát, že postava střídá svoje rozpoložení.

past: Int ~ 0(až X) ~ nic / mentální mátožnost****

past*****: Odo+Int ~ 0(až X) ~ nic / začne krystal znova používat

****Mentální mátožnost – obrácený efekt jako u zvýšené inteligence-paměti. Postavě se nemění mentální schopnosti, ale u věcí, ke kterým je potřeba paměť, se přistupuje jako by měl inteligenci sníženou o hodnotu bonusu na inteligenci, která odpovídá pasti na inteligenci ( ale maximálně na -5, což bude vypadat jako by měl naprostou neschopnost si cokoliv zapamatovat. Na konci věty nebude vědět, co bylo na začátku, ale nebude mentálně retardovaný). Jedná se o podobný efekt jako při odvykačce od drog, kdy jste jako na houpačce, která se houpá čím dál míň, ale spadnout do toho můžete snadno znova.

*****Postava si na druhou past hází znovu jen v případě, že neuspěla proti 1. pasti a nastala u ní mentální mátožnost. Past je stejně silná z důvodu snadného počítání, ale připočítá se i odolnost. Pro kouzelníky, kteří mají odolnost většinou zápornou to tak bude ještě těžší. Pokud se tak stalo z důsledku nemožnosti se ke krystalu dostat, nastane situace, že jej postava chce používat, ale nemůže, takže další hod na mentální mátožnost je automaticky neúspěšný. Poté si hází jen na to, zda stále chce použít krystal, nebo už ne, ale se stále klesající silou, takže se takto násilně dá postava vyléčit ze závislosti.

Příklad: Elion se rozhodl přestat se závislostí na krystalu a řekl o tom svému kolegovi Hugovi, který po mnohonásobném vysvětlování pochopil, že si musí vzít krystal a odejít s ním neznámo kam. I když se původně bál, aby se mu nestalo to samé, Elion jej přesvědčil, že on je přece odolný bojovník, kterému se to stát nemůže a tak Hugo vyrazil s rozkazem nevrátit se dřív jak po 4 týdnech.
Elion protrpěl v péči svých přátel druidů, protože se mu nepodařilo poprvé přehodit ani jednu past, další týden se alespoň dostal z chuti použít krystal a teprve třetí týden přehodil i past na spadnutí do závislosti. Když se vrátil Hugo s krystalem, přivítal jej Elion opět s vyrovnaným pohledem a úsměvem. Krystal ale přenechal druidům s poznámka o tom co se stane, když by on umřel a že bude za nimi chodit když bude potřebovat jednorázově nějaké informace.

Při delším odloučení z hlavy začínají odtékat informace, které aktivně nepoužívala.

Př: informace potřebné na úkol který trval měsíc intenzivní práce postava hned tak nezapomene, ale že v nějakým zapadákově vládl nějaký král a měl tři dcery atp. mu z té hlavy vyklouznou velice rychle. Rychlost snižování bonusu se rovná snížení je o 2 body bonusu za časové jednotky 1, 4, 9, 16 atd. týdnů.

Příklad: Náš hraničář Elion na 25. úrovni s inteligencí 17+2 byl pod vlivem krystalu už 8 úrovní, měl tedy vědomostní bonus +16. Z počátku se mu podařilo přehodit past na inteligenci o 6 bodů tak ví, že může zešílet což si potvrdil pak i z krystalu samotného. Rozhodl se jej odložit. Po prvním týdnu nastanou 2 věci. Jeho bonus na paměť bude už jen +14 a háže si poprvé na past o síle 8. Když neuspěje jeho inteligence-paměť klesá na 1-5, když uspěje bude pokračovat v životě jako by měl bonus +15. Další týden si hází opět, ale nyní jen proti pasti 7. V případě neúspěchu stále bude a inteligenci-paměti 1-5. Po dalších 4 týdnech, pokud to vydrží, je past už jen o síle 3 a bonus k intligenci-paměti při úspěchu proti pasti (která je už víceméně zaručena) bude mít bonus +12. atd.

Když postava znovu spadne do závislosti na krystalu: Postava pokračuje s pastí rovnající se bonusu k inteligenci, který měla. Protože tento bonus klesá pomaleji je možné, že postava která neuspěla proti pasti blížící se nule bude po spadnutí do závislosti bude opět čelit mnohonásobně vyšší pasti, proti zešílení i při odvykání.

Jak ve hře přistupovat k těmto znalostem?

Zpočátku se bude postava dozvídat o všeobecných věcech - království, kdo jim vládne
pak se doví, o rodové linií krále v hlavní linii a něco o jeho vládě
pak i o ostatních postavách u moci, zná rozhodnutí která byla provedena veřejně
Další krok může být ten, že ví jak král žil, byl li nevěrný, má li levobočky, tajná rozhodnutí atp...

Je to hodně o PJ co řekne postavě, protože tohle se špatně tabulkuje.


Pozn. autora: Takto mohly vzniknout i jiné předměty spojené s dalšími astrálními sférami, které ale nemusely být křišťály, ale klidně drahokamy, nadmíru vzácný kov, „obyčejné“ kameny, různé tvary atp., odpovídající alespoň trošku, byť v přeneseném smyslu, dané astrální sféře.

Velký nárůst inteligence je záměrný, protože se postava dostává k informacím celé sféry která má přístup ke všem vědomostem toho, co bylo, i toho, co je. Také proto, že se říká, že náš mozek využíváme asi na 10% a géniové max na 15%, zde je mozek využíván až na maximum, ale přetížení může vést k šílenství.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 12

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Uznávám, že tento artefakt je vhodný jako artefakt na dotvoření děje v rukách CP a ne hráčů. Přesto jsem jej rozepsal, tak aby bylo jasné když se nositelem stane hráč, respektive PJ věděl jak má hrát postavu s tímto krystalem.
Možnost počtu přístupů by se hodila, ale ta mě tehdy nenapadla, ale celkově myslím, že toto dílo bylo dost dlouho v MS, aby se k němu mohli ti co tam pravidelně chodí vytknout co se nelíbí a ne s tím začít až tady. Toto dílo mě lehce navedlo k možnosti vytvoření několik mocných artefaktů, které by mohli obohatit kolorit země, ale nebyli by určené pro postavy, ale třebas jako úkol jej najít, chránit, sebrat "těm zlým" atp.


 Uživatel úrovně 5

Artefaktík jako malovaný. Velmi se mi líbí proces vzniku, naznačená funkčnost sfér, psychické magie a vůbec světotvorné osvětlení, které může poskytnout půdu pro takto zajímavé artefakty. Negativní vlastnost zešílení je velmi účinným vyvážením, byť zavání
Bohužel jej hodnotím jako až příliš silný. Většina hráčů není natolik disciplinovaná, aby jej nezneužívala. PJ si tímto zavírá dveře k rozvíjení světa, příběhů atd. Jednou hráčům odpoví na něco, pak s rozvojem světa se to přestane hodit do krámu (sice rozumná domluva – tak je to ne takhle, ale tak- ve většině družin funguje, ale stejně…). Nabízí se chtít vědět odpověď na každou maličkost, odpadá zábavná složka hledání informací konvenčními způsoby. Ono samotné dotazování se na řešení sfér považuji za velmi silné až dobroružstvíborné, naštěstí je natolik drahé, že jej postavy nezneužívají a sakra si musí rozmyslet, kdy se sféru pokusí kontaktovat. Tady lze namítnout, že daní je přetížená mysl nositele, ale ta se projeví jen dlouhodobě (a pak najednou šup a milovaná piplaná postava je cvok). Daň platí jen jeden, užitek má (může mít) celá družina. Naopak vzniká (může vzniknout) negativní postoje v družině k nositeli artefaktu – ví všechno, hra ztrácí na zábavnosti: prostě se zeptáme Eliona, on bude vědět…
Negativně hodnotím kostrbatost texte.
Přes výtku k nastavení se mi předmět velmi líbí a pro citlivého PJ, nebo takového, který dá nějaké omezení, může jít o VELMI užitečný předmět.
Ale mocnosti chraňte mne, aby se něco takového dostalo do rukou čaroděje naší herní skupiny! Stačilo, když se ptal svého mistra při přestupu…na všechno. Postavy mají dostávat informace postupně. Jaké to je, když se mi krásně skládá obrázek světa a mého osobního příběhu, než když vím všechno do začátku?
Přesto díky za příspěvek, obzvláště teoretická stránka mi přišla velmi přínosná. Nechceš naspat něco do Rozvoje ke své koncepci theurgie?


 Uživatel úrovně 5

Musím říci, že jako PJ bych rozhodně podobný předmět do hry nedal, tedy aspoň ne v této podobě. A to z těchto důvodů:

- nic hráčům nebrání se ptát na to, co ani PJ neví (nemá zatím vymyšlené)
- cena informací v DrD již je nastavena na 50 magů za sféru, což je dle mého odpovídající cena - informace jsou velmi drahé a i velmi drahé informace mohou být nedostupné nebo zmanipulované (zde je to takřka zadarmo)
- nejlepší hry jsou, když je v pozadí nějaké tajemnství, tedy krystal vševěd dle mého zabíjí hru

Tedy pokud bych krystal vševěd chtěl použil, tak by to byl prokletý předmět, který by měl nějaké své temné cíle a pomocí svých omezených znalostí (které by vydával za neomezené) by se snažil daný cíl naplnit (postavy by mohl směrovat pouze vhodnými klidně lživými odpověďmi).

Možnost mít odpovědi je pro hráče často lákavé, ale jako hráč bych takovou věc nechtěl, protože vím, že bych se připravil o mnoho zábavy. Není problémy pokládat otázky tak, aby žádná bestie nebyla problém. Velmi jednoduše zneužitelné.

Dle mého vhodné jen pro velmi zkušené PJ, předmět skrátá mnoho nebezpečí a nástrah, které mohou dobrou hru snadno pokazit.

Je mi jasné, že autor mi za podobnou kritiku nepoděkuje, ale snad jsem aspoň někoho upozornil na problémy tohoto artefaktu.

PJ zerafel nám umožnil se dostat k "artefaktu", který nabízel odpovědi takřka na vše. Ale bylo to za vysokou cenu - než jsme se k němu dostali, uběhlo cca 40 her a mohli jsme se zeptat jen na omezený počet otázek (mám dojem jich bylo 35). Bylo cílem velké a dlouhé kampaně se aspoň na chvíli dostat k něčemu podobnému a jen na malou chvíli.


 Uživatel úrovně 5

smycmo na tohle můžu jen odpovědět:

<i>Děkuju</i>


 Uživatel úrovně 0

Nuže co dodat.. je to celkem z mého pohledu originální dobře zpracovaný, použitelný a vyvážený nápad, autor se snažil myslet na všechny více či méně podstatné skutečnosti spojené s krystalem a mě se zdá že se mu to celkem povedlo, dílko se mi líbí jak zpracováno je to velice dobře, je to přehledné, celkem čtivé, přiměřené obsáhlé, nemám co vytknout, od pravidlové kritiky jsou tu jiní ale nedošel jsem k závěru že by tam bylo něco v nesouladu z pravidly či logikou ale to ať posoudí jiní.

Přeji autorovi další taková díla.


 Uživatel úrovně 5

Sccion:
ano dá se tomu předejít tím, že krystal dá mimo dosah působení, ale poté není tak snadno přístupný a tedy i informace nejsou tak přístupné. Potom opravdu jen pomáhá a pomáhá, ale "musí" jej majitel právě používat tak, že jej nemá v dosahu, takže nejen, že nezpůsobuje pravděpodobnost šílenství, ale ani nezvyšuje bonusy na inteligenci, které by mohl použít i bez krystalu.

Ano je to zadarmo, ale může se jen ptát, theurg může dostávat prosit i o démony, zamykání informací, ovlivňovat realitu skrze moc nad ... Navíc je to omezeno právě na jednoho, aby to nedělalo paseku v tom, že by si to půjčoval každý.

Po přečtení celého textu jsem myslel, že se dá pochopit, že jde o pomůcku pro zisk informací.

ano člověk co neumí číst si nic nepřečte, ale pokud bude trávit noci s krystalem tyto vědomosti se dovídat pravděpodobně bude. Pravděpodobně se nedoví nic z psaných informací, ale ty informace o mluveném, atp už asi vstřebá, záleží na tom jak kdo chápe fungování sfér.

Fafrin:
mechanizmus proč jen jedna osoba vymyšlen přesně nemám, ale chtěl jsem to tak do koncepce tohoto artefaktu. Takto s odstupem času mi přijde jako možnost odpojení krystalu díky sražení pasti na závislost na 0 jako možnost odpojení se od krystalu a možnost navázání na jinou osobu jako lepší možnost.


 Uživatel úrovně 0

Tak, je to takové, místy trochu zmatené, kostrbaté a ne úplně přehledné.
Ovšem jeví se to funkčně, použitelně, smysluplně, pravidlově ošetřeně a celkem vyváženě.

Co se síly předmětu týče, ta je nejspíše diskutabilní a hodně záleží na tom, co si dovolí hráči a co jim dovolí PJ.
Nicméně uvítal bych nějaké limity nebo postihy k používání.

Co mi trochu není jasné, je proč může krystal používat jen jedna osoba, a to i když se jej původní žijící nositel zřekne. Protože pokud jsem to pochopil, krystal je úplně mrtvý, bez života či inteligence. Je to jen věc, zařízení.

Pro příště bych doporučoval na počátku jasně, přehledně a smyslupně definovat některé pojmy a potom je pořád používat. Zvýší to přehlednost i jednoduchost vyhledávání v případě použití.


 Uživatel úrovně 8

Problém je v tom, že pokud si postavy zjistí, jaká nebezpečí se skrývají za použitím krystalu (je jen jedno), není pro ně problém se zeptat, jak tomu nebezpečí předejít (možnosti jsi vypsal) a v tom momentě už artefakt jenom pomáhá a pomáhá a pomáhá.

Na šílenství mi vadila ta věc, že tento předmět jde z extrému do extrému - má extrémní sílu a extrémní riziko. Stále si myslím, že se s tím špatně hraje.

"Takže pokud je to zodpovědná družinka, tak si provede přípravu před výpravou proti nepříteli a zjistí si co se jen dá, toto dává možnost zjistit něco navíc i netheurgským povoláním."
- problémem je, že krystal v poměru s theurgskými možnostmi neumožňuje zjistit jen něco navíc, ale mnohem mnohem víc než to. Krystal odpovídá vždy a zadarmo, sféry občas a stojí to závratné sumy magenergie.

Jestliže jsi to myslel skutečně jen jako pomůcku pro to, aby byl pro někoho občas lepší přístup k informacím, potom musím říct, že nic takového jsem v textu nenašel.

Mimochodem, znamená to, že člověk, který neumí číst nemůže krystal použít? Tohle by mohlo být důležité.

Svůj první příspěvek do této diskuze, ve které jsem přišel s vlastním řešením problematiky jsem myslel tak, že jsem si krystal pročetl, zamyslel se nad jeho použitím a to, co se mi zdálo problémové jsem vytkl. Nejen že jsem to vytkl, to se mi zdálo málo, také jsem chtěl ukázat, jak bych to řešil já, kdybych chtěl příspěvek použít. Nemyslel jsem to zle, popravdě jsem si spíš myslel, že právě od toho je tu ta diskuze, ne jen vyčítat, ale je-li to možné, také rozvinout původní dílo. To je vše co jsem chtěl.

Ano, udělal bych z toho něco jiného, ale chtěl bych podotknout, že inspirace je kompletně tvým dílem, jen jsem pozměnil mechanismy, aby to z mého pohledu bylo hratelnější. I přes moje nízké hodnocení a spoustu narážek nemůžu nezmínit, že krystal se mi ve skutečnosti líbí.


 Uživatel úrovně 5

reaguješ na špatné věci. To s killerem bylo o tom, že ti vadí, že ten krystal může způsobit šílenství postav, tak jsem odpověděl, že podle mě není špatné dát postavám věc, která jim může pomoc, ale i ublížit, ne jen pomáhat a pomáhat a pomáhat.

Zisk informací čtením - dejme tomu, že tento artefakt dostane družinka na 16. úrovni, pokud tam je alchymista-theurg mají možnost dostat tyto odpovědi a navíc dostat odpovědi i zamčené, protože theurg si zajde prostě do vyšší sféry. Takže pokud je to zodpovědná družinka, tak si provede přípravu před výpravou proti nepříteli a zjistí si co se jen dá, toto dává možnost zjistit něco navíc i netheurgským povoláním. Co se týče rychlosti zjišťování informací čtením, ano mohla tam být nějaká omezující klauzule i na tohle. Třebas aspoň rychlostí čtení, protože přeci jen plocha čtení není moc velká, tak čtení bude dost zpomalené.


 Uživatel úrovně 8

Myslel jsem, že krystal mi dá vědění hned jak si ho přečtu, tedy je instantní. Jelikož dává vědění 7. sféry, dává tedy i vědění všech sfér, které se nachází pod ní, tedy vím vše co se děje či dělo, jen nemám moc vědět co bude a nemám možnost to ovlivnit jinak, než svými vlastními činy. To ovšem znamená, že na řešení čehokoliv se můžu kdykoliv zeptat a odpověď dostanu, pokud není zamčena. Vzhledem k tomu, že zamykání informací vyžaduje styk se sférou, který není z nejlevnějších, zas tolik toho zamčeného nebude.

Vedle toho pasivní získávání informací je tu jen k tomu, abych získal buď právě zamčené informace, nebo informace toho, co bude, kam normálním použitím krystalu nedosáhnu.

"Pujč mi to, já potřebuju..." mi evokuje malý fiktivní rozhovor:
"Půjč mi to, já potřebuju něco zjistit..."
"No to si děláš srandu ne? Posledně jsme potřebovali vědět, jak se dostat do tý zamčený věže a ten kus šutru nefungoval, protože pán potřeboval zjistit, jesli jeho fotříkovi krade soused hrušky! Co to je tentokrát? Jablka?!"
"Ne, tentokrát je to důležitý, zaběhl se mi pes a já bych potřeboval..."

atd. atd.

Ono v těch mých změnách byla snad nejdůležitější poznámka o tom, že je omezený počet použití. Právě o to jde, ostatně jak jsi psal: "kdyby si toto množství informací mohl vychutnat kdokoliv, tak to je podle mě chyba" - s tím souhlasím. Jestliže se však krystal bude nacházet v družině, potom si toto množství informací jakoby skutečně vychutnávají všichni, protože naprosto všichni z toho těží. Omezit počet používání je podle mě lepší, především z toho důvodu, že potom do toho nebudou civět pořád, ale naopak se skutečně budou muset rozhodovat, na co se zeptají, co je pro ně skutečně důležité.

Tím také z nikoho netvořím nesmrtelný killery. Tady se nemůžu nepozastavit u jedné věci. V tvém příběhu o hraničáři a jeho příteli je taková věta:
"Pomyslel si něco o bláhovosti lidí, že dokáží být tak dlouze okouzleni krásou lesklých věcí, ale nechal ho být, protože Elion jej vždy vedl neomylně vpřed již mnoho let a vybojovali spolu mnoho bitev, které neměli šanci vyhrát, ale Elion vždy našel slabé místo soupeře."
Nezlob se, ale tohle je příklad nesmrtelných killerů par excellance a ještě ke všemu z tvého vlastního pera. To co jsem udělal já bylo, že jsem dal past na to, jestli vůbec znalosti získají a pokud ne, potom zaprvé dotyčná postava bude na docela dlouhou dobu ochromena fyzicky, což rozhodně může vést k většímu množství zajímavých situací, a za druhé nebude schopna delší dobu krystal znovu použít, čímž se opět snižuje ten koncept "půjč mi to". Zmiňoval jsem to, mým cílem úpravy bylo získat informační pomůcku, která však může být i nebezpečná, což je.

O léčitelném šílenství jsem neuvažoval, to musím přiznat. Vlastně by mě to ani nenapadlo, když člověk jednou zešílí, nevím o tom, jak se z toho dostávat zpátky. Ať tak či tak, léčitelné či nikoliv, stále to ze hry na určitou, a neváhám říct dlouhou, dobu vyřazuje jednoho hráče. To je to, čemu jsem se chtěl vyhnout zavedením pouze dočasného ochromení, které už ale, při nešikovnosti ostatních, klidně ke smrti vést může, v tom tu to riziko stále je. Zkrátka já považuji za větší zábavnost při hře, pokud jeden hráč 20 minut herního času musí sledovat a klepat se, jak kolem něj jeho spoludružiníci bezradně poskakují a vystavují ho (z jeho pohledu) zbytečnému riziku, než když mu oznámím, že se stalo to a to a dokud to ostatní nevyřeší (jestli vůbec), může si buď vzít novou postavu, nebo dostane role CP.

Eleganci hry nevidím, podobně jako ty, v příliš silných, takřka nesmrtelných postavách. Ovšem v popisu tohoto artefaktu nenacházím příliš informací, které by mě přesvědčily o tom, že právě tento extrémně silný předmět jim tu sílu nezaručí.