Předměty

Raketorna Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Skupina: Obyčejné předměty

Síla zbraně: 0

Kvalita zbroje: 0

Délka: 0

Váha: 1700 mn

Popis:

"Co se to chystá, nějaký ohňostroj?"

"Cha, jo, dost dobře možná.."

"Zastavte ho někdo, to přece nepoletí..."

"To mu to předtím nestačilo?"

"Neblbni, spálíš si kalhoty jako posledně, he he!"

"Vsadím se, že ho budeme sbírat ještě týden."

"Hele! Hele na něj! No teda... Ty bláho..."


Takhle nějak reagovali přihlížející, když místní výstřední šlechtic a pyrofor Rupert von Exploshoffen počtvrté vyzkoušel svůj vynález s přiléhavým názvem "raketová torna", neboli zkráceně "raketorna". Toho dne se Rupert před zraky diváků vznesl do výšky dvou sáhů a hladce přeletěl sedm sáhů široké koryto místní říčky. Ačkoliv mezi diváky byl mnohem popůlárnější jeho druhý pokus, kdy do výše dvaceti sáhů vystoupal po balistické křivce, ve finále vedoucí skrze střechu nedaleké stodoly a končící v hromadě sena, odkud se poté Rupert dostal s několika popáleninami a bubínky proraženými detonací, která na sebe nenechala dlouho čekat, pro Ruperta byl nejdůležitější právě tento čtvrtý pokus, a to i navzdory kráteru, který k němu použitá raketorna vytvořila asi dvacet minut poté, co si ji Rupert sundal ze zad. Teď už se totiž konečně dopracoval fungující konstrukce a zbývalo pouze vychytat pár bezpečnostních mušek.

Konstrukce

Základ nosné konstrukce byl vypreparován z nosičské krosny - je tvořená ocelovými trubkami a opatřena popruhy, které jsou jakýmsi křížencem mezi čtyřbodovými bezpečnostními pásy a horolezeckým sedákem*. Díky nim je operátor velikosti B** k raketorně fixován dostatečně pevně a zároveň se z nich může poměrně snadno osvobodit.

Přímo uprostřed se nachází válcová nádrž*** na sto jednotek**** kapalného paliva (o jehož množství v nádrži operátora informuje "budíkový" ukazatel) a po jejích stranách jsou namontovány dvě hlavní trysky. Manévrování zajišťuje dvojice menších trysek, z nichž každá je upevněna na trojúhelníkovité konstrukci z horizontální palivovodné trubky vybíhající z horní části raketorny a šikmé vzpěry vybíhající ze spodní části, čímž tvoří cosi jako "křídlo".

Obě manévrovací trysky mají vlastní mechanismus ovládající jejich natočení a tah. Tento mechanismus je - stejně jako mechanismus ovládající tah hlavních trysek - soustavou táhel napojen na řídící prvky raketorny - dvojici pák, které jsou lokalizovány v úrovni operátorova pasu. Plameny***** šlehající z trysek jsou bílé, lehce do žluta a vydávají hluboký bublavý hukot o síle zhruba 90 decibelů******. V případě hlavních trysek dosahují až sáhové délky, v případě trysek manévrovacích délky půlsáhové.

* Tato část udržuje operátorovy nohy mimo dosah plamenů.
** Konstrukce umožňuje užívání i operátory velikosti A, avšak na velikost C už dimenzovaná není. To však neznamená, že takovou raketornu není možné zkonstruovat.
*** Vnitřní rozměry: průměr 20 coulů, výška 1 sáh; tloušťka stěny: 1 coul, "prázdná" hmotnost 1100 mn
**** Jednotka = tři desetiny čtvrtky - odvozeno od spotřeby raketorny.
***** Kontakt s plamenem zraňuje za 1k6+1 ž a podpaluje hořlavé předměty. Teoreticky je možné plameny z trysek využít k úmyslnému poranění/poškození bytostí/předmětů, avšak tyto případy vyžadují individuální řešení.
****** (Dle tabulky, kterou jsem nalezl na internetu, je to něco mezi zapnutým vysavačem a sbíječkou)

Technické parametry

Rozměry:

 • hlavní "tornovité" těleso: 50×30×100 coulů
 • tyčovitá "křídla" s manévrovacími tryskami: Pravoúhlý trojúhelník, odvěsna 1 (na stěně raketorny) = 90 coulů, odvěsna 2 (palivovodná trubka) = 120 coulů, přepona (šikmá vzpěra) = 150 coulů
 • Celková hmotnost: 1700 mn
 • Dílčí hmotnosti:
  • prázdná nádrž (100 jednotková - nádrž "stovka"): 1100 mn
  • palivo (100 jednotek): 300 mn
  • raketorna (všechno kromě nádrže s palivem): 300 mn
 • Pohyblivost (bonus): -5 až +1, v závislosti na stupni ovládání dovednosti "Řízení raketorny"*
 • Manévrovací schopnost: 3 až 10, v závislosti na stupni ovládání dovednosti "Řízení raketorny"*
 • Nosnost**: 2000 mn
 • Spotřeba: 1 jednotka paliva na kolo stoupání nebo pět kol vodorovného letu***

* Dovednost viz níže, bonus za pohyblivost a hodnota manévrovací schopnosti roste o 1 za každý stupeň zvládnutí dovednosti.
** Do nosnosti se nezapočítává hmotnost samotné raketorny.
*** Raketorna nemá žádné nosné plochy (křídla), je tudíž nutné mít řízení neustále pod kontrolou. Zbraně a nástroje je možné použít pouze za cenu dočasné ztráty kontroly nad strojem.

Beztížné nádrže

Toto vylepšení Ruperta napadalo během zotavování z následků svého pokusu o výrobu koncentrovanějšího paliva, jehož recepturu vymyslel během doby, kdy byl upoután na lůžko kvůli té nešťastné nehodě při testování raketorny R-7 s novou velkokapacitní nádrží, kterážto se ukázala být příliš těžká. Tehdy ho napadlo oprášit své znalosti z výroby kouzelných předmětů a s problémem nedostatku paliva se vypořádat kombinací velkokapacitní nádrže a pytle beztíže.

Jeho příští raketorna nesoucí označení R-8 tak prakticky měla stejné letové vlastnosti, jako raketorna se stovkovou nádrží, ale pytel beztíže umožnil použít delší nádrž na sto sedmdesát jednotek:

 • Hmotnostní hranice pytle beztíže: 1000 mn
 • Podstava nádrže: 50 mincí
 • Jedné jednotce odpovídající část nádrže i s palivem: 13 mn
 • Do pytle se vejde část nádrže odpovídající: (1000-50)/13 = 73,0769 jednotkám, po "zaokrouhlení s ohledem na rezervy a úhlednost čísel" tedy 70.

(Tato čísla zde uvádím pro případ, že by někdo používal "démona pytle beztíže", který by umožnil tvořit silnější pytle beztíže než ty z PPZ)

Raketornové palivo, 10 jednotek (3 čtvrtky)

 • Magenergie: 3 magy
 • Suroviny: 4 zl
 • Základ: Líh: 1 čtvrtka; Olej: 0,5 čtvrtky
 • Výroba: 2 hodiny; doma
 • Barva/Chuť/Zápach: 0/200/200

Lehká (hustota = 10 mn na čtvrtku), čirá kapalina, výrazého chemického zápachu a chuti. Po rozlití je možné ji zapálit, v tom případě hoří jako olej, pouze zraňuje za 2k6+3 životů. Ponechána v nádrži a vystavená žáru (Velký otevřený oheň, exploze) potom exploduje se silou 90/15/8/5/4/3/3/2 a zapálí všechno hořlavé v dosahu exploze. Není-li nádrž úplně plná, potom se síla výbuchu úměrně snižuje.

Požití raketornového paliva má zhruba stejné opojné účinky, jako požití dvojnásobného množství velmi silné pálenky. Pití se však nedoporučuje, neboť palivo mírně leptá ústní dutinu a jícen (v žaludku se neutralizuje), což se projeví tím, že každá vypitá dvacetina čtvrtky na šest hodin sníží nápadnost chuti čehokoliv o 3%. Navíc výpary z paliva dráždí oční a nosní sliznice, což se projevuje slzením a snížením nápadnosti jiných pachů o 10%. Po požití více než půl čtvrtky během dvanácti hodin si postava hází proti pasti: Odl ~ 5 ~ nevolnost, zvracení / ztráta 2k10+2 životů, upadnutí do šoku na (6 mínus bonus za odolnost) hodin, po probuzení se dostaví nevolnost a zvracení. Nebezpečnost pasti se zvyšuje o 1 za každou další dovršenou čtvrtčtvrtku požitého paliva během daného dvanáctihodinového intervalu.

Řízení raketorny

 • Vlastnost: Obratnost
 • Obtížnost: Těžká
 • Ověřování: Jednou za hodinu nebo každá tři kola souboje
 • TÚ: Vše probíhá v pořádku, další ověřování je až po dvojnásobné době.
 • Ú: Po technické stránce relativně dobře zvládnutý let.
 • N: Neúsporným manévrováním je spotřeba raketorny dvojnásobná, v případě použití mimo volná prostranství možnost otlučení o kolemstojící objekty.
 • FN: Ztráta kontroly nad raketornou a následný pád popřípadě náraz do blízkého objektu. Riziko exploze nádrže v % se v případě pádu rovná kolmé vzdálenosti mezi bodem, ve kterém pád začal a zemí. V případě nárazu je to 1% za každých dovršených 10 sáhů za kolo rychlosti, ve které k nárazu došlo. Nedojde-li k výbuchu, zůstávají takto získaná procenta "součástí" raketorny. V případě další nehody se o tato procenta šance na výbuch zvyšuje. Dále šanci na výbuch ovlivňuje měkkost země nebo trefeného objektu. Uvedené hodnoty platí pro žulový masiv.

Vylepšení?

V Rupertových poznámkách byly mimo jiné nalezeny i následující řádky:

- Integrované zbraňové systémy? Technicky proveditelné, já se k tomu nepropůjčím.

- Nevýhoda: Páky se musí držet pořád. Řešení: Stabilizátor polohy? Udržovač směru? Technicky náročné, ale proveditelné.

- Vícemístné/nákladní raketorny? Raketorna - přeprava jedné osoby. Dalo by se uvažovat o dvoumístné. Případně možné převážet náklady pomocí Pyt.Bezt. Pro přepravu větších živých i neživých nákladů je raketornový koncept nevýhodný. Raketový vznášivý vůz? Vysoká spotřeba.

V dílně pomáhali:

 • Shadowmage
 • Remmy
 • Hamster

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 14

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Do alchymistické rubriky jsem to nedal prostě proto, že výroba by nezahrnovala použití ryze alchymistických dovedností, ale i dovednosti "Kovářství" a kdo ví čeho všeho ještě. V okamžiku, kdyby to šlo sestavit za pomoci daného množství surovin a magenergie, prosím.

Doufám, že ti nemusím připomínat, že Van de Graffův generátor nevymysleli kouzelníci a ani teď ho nemá po ruce každý vesnický balík. Já ho zatím viděl jen jednou - jako ukázku během hodiny fyziky. Fakt, že raketornu může sestrojit i obyčejný člověk s příslušnou dovedností ještě v žádném případě neznamená, že si to může sestrojit každý.

A kolikrát budu muset ještě na tomhle serveru opakovat, že na konci procesu "výroba alchymistického předmětu" - v tomto případě paliva - může být látka s vlastnostmi radikálně odlišnými od toho, z čeho vznikla? Jak moc má lektvar rudého kříže skutečně společného s červeným vínem?

A co se hmotnosti týče... No a co, tak by to v reálném světě nelítalo. S tím už se smířím, stejně jako s tím, že v reálném světě lidem z očí nelétají modré blesky a draci nejsou k nalezení.


 Uživatel úrovně 0

NEPOUŽITELNÉ teda aspoň pro mě.. nerad bych aby všichni lítali protože sou líný tam dojít(dojet)...jinak se ti to povedlo,nápad,zpracování.


 Uživatel úrovně 5

Nehodnotím, neboť je to absolutně zbytečné.

Tohle patří zjevně pyroforovi na stůl a do pracek (a taky do rubriky), nikam jinam. Jinak bude mít každý vesnický balík po ruce třeba Van de Graaffův generátor a kouzleníci se rovnou můžou jít klouzat ... :o(

To podsatné trefil Folcwine, já dodám, že jsi měl zapomenout na míchání lihu s olejem a výslednou směs se snažit znebezpečnit, jako by to byl asymetrický hydrazin ...
Vypití směsi oleje a alkoholu (kolikaprocentní je ten "líh"? :D), říznutého špetkou surovin a magenergie, tě nepolepá, protože to dřív z tebe bude cákat oběma konci. Pokud nevěříš, tak si to zkus.

Sice bych mohl rozpitvat takové věci, jako že torna je kožená a bez vnitřní konstrukce a ocelovou (či spíše hliníkovou) kostru mají krosny dvacátého století ..., ale proč se s tím piplat.


Až budu potřebovat něco podivuhodného, létajícího a technického, tak si ten jeden odstavec napíšu sám :o)

Rekapitulace:
Zbytečná složitost tam, kde jí není zapotřebí, špatné zařazení do rubriky Předměty, podstatné údaje chybí, zbytečně přeskakuješ mezi jednotkami, dílo obsahuje logické rozpory ...

Jednotky: všechno uvádíš v mincích, ale palivo v jednotkách, přičemž váhu jedné "jednotky"paliva si čtenář musí vypočíst 10 jednotek = 3 čtvrtky = 3x 10 mincí. Tj. jedna jednotka paliva jsou 3 mince, se kterými šlo operovat v celém článku.
Nelogičnosti: 300 mincí paliva VERSUS 1100 mincí nádrž! Pro reálnou představu: 15kg nalijete do 55kg nádrže ? Klasický plechový sud na 15l váží 1,6 kg, tj. 32 mincí (téměř 35x méně :D); "200" litrový pak váží 17,3 kg, tj. 346 mincí.

Pokud chceš rozbor, proč to nemůže fungovat, tak si o něj napiš. Něco už jsem sesmolil.

Micméně ti děkuji, neboť jsem si alespoň pohledal na internetu a něco nového si početl ...


 Uživatel úrovně 4

Až budu potřebovat něco podivuhodného, létajícího a technického, mám tu tohle. Zpracování mi na této úrovni stačí, předmět nejspíš použiju spíše pro obzvláštnění nějaké situace než pro trvalé létání například nějaké postavy v družině. Dám tedy autorovi 3 hvězdičky, protože to není nezajímavé a nevyužitelné, přestože v poměru cena-výkon jsou efektivnější výrobky...


 Uživatel úrovně 8

1) V "obyčejném" DrD světě by raketorna byla vskutku velmi nákladnou záležitostí. Pokud by se prodávala, potom by se její cena udávala v tisícech zlatých.

2) Pravidlově to možná nesedí, avšak v naší skutečnosti člověk kolikrát slyší o lidech, kteří spadli z velké výšky a zázračně přežili... Prostě měl štěstí, to je vše (Před senem ho zpomalila ještě střecha stodoly, mohl se včas od raketorny odpoutat...)

3) Ze "stoje" do "stoje". Je pravda, že se uživatel nemůže pořádně narovnat, ale z hlediska herních mechanismů to nevadí.

4) Co se manévrů týče, je podle mě lepší, řešit je individuálním přístupem... Jediné, co by se dalo univerzálně popsat, je přelet nad hlavami nepřátel, ale to není potřeba popisovat - postava prostě přeletí a nepřátelé jsou popáleni. Další manévry mohou záležet na rozložení nepřátel, na aktuální rychlosti, setrvačnosti, využití volného pádu... Využití plamene k útoku ponechávám pouze jako RP možnost, stejně jako by třeba drak mohl využít vzdušného rázu při mávnutí svých křídel. Co se nandavání a sundavání týče: Oblékání tak důležité není... Mohly by existovat specifické situace, ve kterých by bylo třeba raketornu rychle obléknout, stejně tak ale by mohly existovat situace, ve kterých by bylo nutné si rychle natáhnout obyčejné kalhoty. Co se sundavání týče, potom "poměrně snadno" znamená "cvak, cvak", ovšem za předpokladu, že se PJ nerozhodne nechat bezpečnostní pásy nešťastnou shodou okolností zablokovat.

5) Teď když o tom mluvíš, tak ano, těmto jetpackům je to hodně podobné.

6) Zohledňování obtížnosti dovednosti na základě průvodných okolností je podle mě zcela v pořádku a aktuální pojetí dovednosti ho nevylučuje. Měl jsem vzato, že je to samozřejmá věc (Jako třeba při jízdě na koni - když se postava pokusí stoupnout si na sedlo, nebo jet bez držení, tak PJ imho automaticky past trochu zvedne...)

8) Základ je to, co vstupuje do alchymistického procesu. Během tohoto procesu se mohou fyzikální i chemické vlastnosti základu změnit - v tomto případě se jedná o hustotu (při zachování hmoty a snížení hustoty dojde ke zvýšení objemu) a opojné účinky (nejsou dány pouze obsahem alkoholu).

Toliko k mé odpovědi, nyní už zbývá jen poděkovat za schválení, takže dík :-)

-----------------

Ano, levitace nebo kouzelné koště jsou technicky vzato efektivnější. Ani jedno však není "ryze" pyroforské řešení. Raketornu si může (nechat) vyrobit člověk, který nesnáší démony, kouzelníky a naopak miluje věci, co hoří, bouchají a dělají "vžuuuummm" :-)


 Uživatel úrovně 0

Podle mě to je moc složité....proč si přidělávat práci složitým popisem?
Je to docela zajímavý předmět, ale myslím že to koště nebo levitace je o trošku víc použitekné - jetpack je neskladný a navíc těžký. Ale určitý půvab se tomu nedá upřít...pokud alchymista zvládne na výbornou ovládání tak to není k zahození.... poletovat nad bojištěm a házet výbušniny...to má své kouzlo:)

zaslouží si to 3* za dobrý nápad... ale sráží to ta nepoužitelnost ve většině dobrodružství....na chvíli s tím může být zábava, ale hrdinové asi budou využívat jiné, už zavedené vzdušné dopravní prostředky...


 Uživatel úrovně 5

Zkrácená kritika:

Požitelnost 1* - Spíše ukázka odstrašujícího příkladu slepé větvě alchymie – technoalchymie. Pro větší použitelnost by musel jet-pack být vyrovnatelnější s pravidlovými věcmi (levitace, leť, koště). Omezení na techničtější světy.

Nápad 3* - Potenciál bojového využití (podpalování nepřátel), manévrování to má celekm velký, avšak sráží zpracování, které se bojovými manévry vůbec nezybývalo. Oproti koštěti či kouzelnickým kouzlům o žádný průlom nejde.

Zpracování 1,5* - To co zpracované je je zpracované je většinou šedý průměr (u každé části díla se dá najít nějaký nedostatek). Hodně potenciálně zajímavých věcí vůbec zpracováno není (manévrovatelnost, bojové manévry, útok na raketornu).

**
Rozšířená kritika / zamyšlení redaktora.

Čtení a psaní je těžká dovednost. Matematiku na úrovni násobení desetinných čísel bychom mohli vidět jako dovednost velmi těžkou. Na fyzikální problémy a jemnou mechaniku by to chtělo ultra těžkou dovednost.

Úvodem jsem chtěl naznačit, že při tvorbě dračího doupěte se neuvažovalo se vzdělaným světem, spíše se uvažovalo s hrou na pokraji bídy (od 16. úrovně nahoru kralování nad bídou). Pro technoudělátka dračí doupě nemá herní mechanismy a nové mechanismy se špatně zakomponovávají.

Dračí doupě počítá s efektním užíváním schopností, nikoli efektivním. Proto v dračáku jsou efektní kouzla jako ohnivá koule, blesky, mágův velký mix, což z fyzikálního hlediska jsou příliš enegeticky nákladné děje, na to, že jen chceme někoho zabít. Na to by přece mělo stačit kouzlo kulička, které vytvoří dvě kuličky ve dvou tepnách do hlavy a smrt je tak mnohem méně náročná. Vlastně pro používat kuličku, když stačí mnohem méně náročná síla na stlačení obou krčních tepen?

To bylo takové menší zamyšlení na úvod, které toho ani s dílem nemá mnoho společného. Pojďme k věci.

1) Páčkové ovládání, směrové trysek je nezřídka problém vyřešit v dnešní době, natožpak v temném středověku, kterému odpovídá dračí doupě. Chtělo by to dopsat obtížnosti výroby základního skeletu (dle popisu jak to vypadá a co to má umět bych viděl náročnost vyšší než u rytířské zbroje, protože se jedná o nezvyklou zakázkovou výrobu, cena může být tak, hm, trojnásobná?

2) Příběh i když slohově je prostý má docela dobrý nápad. Akorát v mém podání by pokus číslo 2 skončil naběhnutím tuctu lidí, kteří by pro hrobníka se snažili z alchymisty co nejvíce zachránit pro pohřeb (Balistická křivka s vrcholem 20 sáhů, při pádu ještě běžely trysky, takže by to měl s bonusem, efektivně dejme tomu z 40 sáhů. Váha jet-packu 1700 mincí také zrovna konzistenci trupu moc nepřidá. Dejme tomu, že za seno výšku zpolovičníme. Hm, budu-li jako PJ hodný, tak stále mám cca 4k6*úroveň dmg = smrt.). Zákonitosti DrD by se měli dodržovat i v příbězích.

3) Jak se s tím startuje a přistává (poukazuji na horolezecký sedák (jednak neím z díla co to vlastně je), díky němuž není schopen se vzpříma postavit)

4) Chybí doba oblékání/sundávání raketorny. Kdyby přibilo vedle prosté manévrovatelnosti (čili bonusu do AC) i nějaké bojové manévry( jako přelet nepřátelům nad hlavou a popájení jich atp. bylo by to rozhodně zajímavé oživení díla. V tomto stavu je to spíše do detailu odvedená práce bez důrazu na využitelnost.

5) Popis je hodně neintuitivní, chtělo to dodat obrázek. Osobně si to představuji jako jet packy, které byli v komixu ABC „Příchod bohů“, které navíc mají dvě hlavní trysky a podivnou sedanku.

6) Dovednost ovládání raketorny mohla být vymyšlena lépe. Já bych třeba navrhnul, že postava si určí, jak riskantně (tj, jak obratně) chce manévrovat a podle toho by PJ nastavil opravu pasti. TÚ by znamenalo, že se to povedlo lépe. Ú by bylo jak se plánovalo. N by byl postih -2 oproti plánovanému a navíc šance otlučení/nárazu. FN pád/vývrtka atp. Stávající snažuje jak past, tak přidává bonusy, což je dle mého zbytečně dvojjaké.

7) Cena? Já vím, nechtělo se ti to zpracovávat jako alchymistický předmět, tak jsi to obešel přes obecnější předměty.

8) 10 jednotek mají být 3 čtvrtky. Základem je 1čtvrtka lihu a 1/2 čtvrtky oleje. Základ je výsledná váha výrobku, zde to nějak nesedí. Má to 33,3%, čili je to slabší než slivovice – chápu že po tom bude někomu zatraceně zle, ale nebude mít takovou opilost. Jednotkovépřevody jsou zbytečně složité – 10 jednotek jsou 3 čtvrtky a váží 30mn. Jedna jednotka váží 0,3mn – nepěkná desetinná čísla jsou pro počty zdržující.