Předměty

Bojové prsteny Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Zbraně

Síla zbraně: 1/-1 (viz níže)

Kvalita zbroje: -3

Délka: 1

Cena: 4

Váha: 1 mn

Popis:

Bojový prsten je masivní prsten vyrobený většinou ze železa nebo bronzu. Místo vsazeného kamene je opatřen jedním či několika ostrými hroty. Vyrábí se ve větších velikostech, než je u prstenů obvyklé, aby bylo možné si pod něj navléci koženou rukavici. Používá se překvapivě - jako zbraň (lehká jednoruční).

Při úderu pěstí je protivník zasažen právě hroty prstenu, což znamená, že nebude zraněn stínově, jak je tomu u boje beze zbraně, ale za reálné životy. Prstenů jde na jednu ruku nasadit i několik, maximálně čtyři (prsten na palci nemá na útok ani obranu žádný vliv). Za každý prsten navíc dostane útočník bonus +1 k útočnosti, tedy se čtyřmi prsteny jsou parametry 1/+2/-3 (ÚČ/útoč./obrana). Klasifikace zbraně zůstává stále lehká jednoruční. Prsteny je možné zaútočit, i když útočník třímá v dané ruce jednoruční zbraň (místo útoku touto zbraní). Bojovými prsteny není možné se bránit.

Dodatky:

 • Pokud je v některých z prstenů zaklet útočný démon, počítá se pouze nejsilnější z démonů (nejvyšší bojové parametry), ostatní prsteny jen zvyšují útočnost jako obvykle (+1 za každý).
 • To samé platí i pro prsteny vyrobené z neobvyklých materiálů, v ohni salamandra atd. včetně kombinací těchto vlastností s démony. Opět se počítá pouze nejsilnější prsten, ostatní pouze zvyšují útočnost.
 • Prsteny se často používají v kombinaci s jinou zbraní (na jedné ruce prsteny, v druhé dýka, prsteny na obou rukou...).
  • Kombinace se vždy počítá jako o stupeň těžší než je ta druhá zbraň (vyjma kombinace prsteny + těžká zbraň, pak je to zase jen těžká).
  • Útočné parametry se prostě sečtou (útočná čísla a útočnosti). Při kombinaci s těžkou zbraní ale ÚČ o 1 klesne.
  • Obrana zbraně klesne o 1 (nejnižší možná je -3).
  • Délka kombinace je vždy 1.
  • Konečné slovo při určování, zda je daná zbraň použitelná do kombinace s bojovými prsteny, má PJ, ale obecně by to neměl být problém.
 • Lupič nemůže použít výhodu bojových prstenů při boji beze zbraně. Pokud je má na rukou, nemůže útočit pěstí ani dlaní, může jen využít prsteny jako kdokoliv jiný.
 • Plátové rukavice mají občas na kloubech hroty, které je možné využít úplně stejně jako bojové prsteny. V případě, že je kovová rukavice bez hrotů, počítá se s útočností o 2 nižší (jinak se počítá za 4 prsteny). Za 10 zlatých může zkušený kovář plátovou rukavici hroty vybavit.


Jedná se o historické předchůdce dnešních "boxerů". Jako zdroj inspirace mi posloužila kniha Zákeřné zbraně od Jana Komendy. Děkuji rovněž všem, kteří se k tomuto dílku vyjádřili v MS.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Malé nastínění na začátek:
V reálném světě si před šermem lidé sundavají prsteny.
Proč? Protože při zásahu prstenu tento působí jako soustředění kinetické energie. Ta pak velice snadno zlomí kost prstu pod prstenem.

Autore, neuraž se, ale představa, jak se snažím při boji tváří v tvář někomu tyto hroty vmáčknout do těla skrz zbroj, mi připadá úsměvná. Pokud zasáhneš povrch šikmo, prsteny se ti podél prstů otočí (torzní zlomenina á la cestující držící se tyče při dopravní nehodě), pokud kolmo, nastane výše uvedený efekt - prsten bude fungovat jako koncentrátor kinetické energie. Proti tvému vlastnímu tělu.
Pokud mi nevěříš, udeř pěstí do plechu/zdi - bude tě bolet celá ruka, případně vyčnívající klouby.
Poté si na prst navleč velký prsten tak, aby přesahoval (viz. tvůj popis prstenu), a udeř s ním znovu. Raději menší silou, ať neskončíš v sádrovně.

Něco jiného je použít libovolné hroty proti neozbrojené oběti, oblečené v prosém šatu. Ale i tam bude platit rotace prstenu - jediným realistickým a tedy smysluplným úderem je (sečný) úder shora dolů, ve směru osy článků prstů, tj. tak, aby nemohl rotovat.

Dovedeno do důsledků:
* pořádná (tečná) rána může způsobit sklopení/rotaci prstene(ů) podél kosti tak, že se hroty zaseknou do tvých vlastních prstů ...
* pořádná (kolmá) rána s velkou pravděpodobností způsobí zlomeniny tvých prstů.

Plátové rukavice:
Trny jsou efektní, ale domnívám se, že nebudou efektivní. Těžké zbroje a zbroje obecně byly a jsou konstruovány tak, aby se vypořádaly s úderem dýky, meče, sekery. Myslíš si, že je prorazíš nějakým neurčitým hrotem, navlečeným na prstu nebo přikovanému k rukavici?
Domnívám se, že neprorazíš a jsem ochoten ti k tomu zapůjčit svou 20kg těžkou kroužkovou zbroj.
Možná bys v ideálním případě na způsob průbojníku prorazil plátovou zbroj: klid a soustředění na přesné provedení úderu + kolmý úder do zbroje, podložené měkkým materiálem.

Dovedu si představit použití hrotů na prstenech, ale ne proti ozbrojenému a opancéřovanému protivníkovi ! Leda v případě, že bych se ho snažil zasáhnout jeho slabé místo, nechráněné zbrojí (což je pochopitelně úplně jiný způsob boje, založený právě na vyhnutí se konvenční zbroji a tedy i nutnosti ji prorazit).

Shrnu li to:
Předražený (dýka 2/+0/-2 = 1 zl, 0,5kg železa), nerealisticky podaný způsob, jak přidat své postavě pár "plus" do útoku.

Ps: nezní to jako definice Munchkinu ?


 Uživatel úrovně 8

Dílko se mi líbí, přináší novou zbraň, jasně, stručně, věcně. Že bych něco dělal jinak je samozřejmé, ale to je povahou :-D

Legar: jen dál, zpracuj další podobné věci, ať je DrD zajímavější ;-)


 Uživatel úrovně 0

UnknowN: Děkuji za rozbor možných pravidel pro lupiče. Něco takového by jistě šlo použít, i když sám se spíš kloním k tomu, že prsteny jsou zbraň a stejně jako nemůže útočit s dýkou v ruce, nemůže útočit ani s prsteny. No, pro toho, kdo má zájem, je to jistě velice zajímavá alternativa.

Rovněž síla pěsti je udávána čistě pro boj beze zbraní a je nepoužitelná pro boj pěstmi proti ozbrojenému protivníkovi (zde se používají čísla z tabulky zbraní z PPZ). Velikost pěsti a tím i prstenů pro hobita a krolla jsem řešit nechtěl hlavně kvůli stručnosti, jinak by se to jistě mohlo někde odrazit. Na druhou stranu... Opět, prsteny jsou zbraň a tam se také neřeší rozdíl v těžkém kyji pro hobitího a krollího válečníka.

Šermířské finty by se jistě hodily, pokud by se jednalo o příspěvek k válečníkovi. V tomto ohledu se však necítím zrovna jistý, takže to zůstalo jen jako předmět.

Odpověď na otázku je snadná: Jelikož se prsteny není možné bránit (nemají dostatečnou plochu k zastavení jakéhokoliv úderu), nemá obranný démon v kterémkoliv z nich žádný vliv. Ostatní útoční démoni také nebudou mít vliv, takže síla takto oprstenované pěsti bude jen 2/+3/-3.


 Uživatel úrovně 8

Nebudu kritizovat, spíše navrhovat, jak by se některé věci daly udělat jinak, v případě, že by chtěl někdo bojové prsteny ve své hře použít:

Já osobně bych lupiči s prsteny umožnil používat útoky z "boje beze zbraní", ale s jinými hodnotami, případně bych mu povolil kombinaci akcemi výskok, otočka o 180° a otočka o 360° a možná bych uvažoval i o tom, že lupiči při boji s prsteny na rukou dovolím využít bonus k iniciativě vyplývající z "boje beze zbraně".

Další eventualitou by bylo u lupiče při "boji beze zbraně s prsteny" rozlišit útočnost stínovou a skutečnou (stínová útočnost +7, skutečná útočnost +2, po zásahu by byl cíl zraněn navíc za 7 stínových životů a 2 skutečné).

Další věcí je, že v pravidlech pro pokročilé existuje oddíl věnovaný pěstnímu souboji a úderům pěstí je zde přisouzena určitá hodnota:

Velikost postavy / Síla pěsti:
A / 2
B / 3
C / 4

- Efekt prstenů by tak mohl spočívat v tom, že jejich SZ bude rovna síle pěsti, místo stínového zranění budou působit skutečné a budou mít bonus k út (+1 za prsten by možná bylo moc... Ale každopádně nějaký bonus.).

Útoční démoni zakletí v ostatních prstenech by možná mohli ovlivňovat to "+1 k út za každý další prsten" - s tím, že by se tedy jednalo maximálně o "+2 za každý další prsten".

Také by se dalo uvažovat o šermířských fintách spojených s užíváním prstenů, případně naopak - které finty s použitím prstenů nejsou možné.

Ještě zbývá jedna otázka: Pokud bych měl na ruce tři prsteny, každý s útočným démonem +1/+2 (který by se projevil jen jako +1/+1) a čtvrtý by byl obranný démon +3, byly by celkové parametry prstenů na ruce 2/+4/0 (tedy za předpokladu, že útočný démon v "dalších prstenech" by dokázal zvýšit bonus k út za "další prsten")?

---------------------

Teď budu hodnotit, takže se nějaké kritice nevyhnu:

Co se hodnocení týče, vidím to na 3*. Ano, je to z části proto, že je to zpracování "obyčejné věci", z části ale také proto, že je na bojové prsteny pohlíženo jako na obyčejnou zbraň. V aktuálním pojetí je to prostě něco jako dýka, akorát s jiným názvem a jinými parametry - až na to, že v jedné ruce můžete mít jak prsteny tak ještě nějakou jinou zbraň. Kdyby bylo dílo alespoň trochu provázáno s bojem beze zbraní a obsahovalo pár specifických fint - pak bych hodnotil výše.

To nicméně nemění nic na tom, že až na výše zmíněné nedostatky se jedná od dílo dobře technicky zpracované - budeme-li bojové prsteny definovat jako "zbraň" s absolutně vším co k tomu patří (až na to, že jsou vyjímkou z nepsaného pravidla "maximálně jedna zbraň na ruku").


 Uživatel úrovně 0

Víceprsté rasy mě při tvorbě nenapadly. Asi by se musela vzít v úvahu mohutnost jednotlivých prstů. Když je prstů hodně, musí být prsteny menší a tedy méně účinné. Celkový efekt maximálního počtu prstenů by měl být pro ruku lidské velikosti zhruba stejný.

Efekty démonů by se měly spustit všechny, protože jsou vázané na zásah a nikoliv na vedení ruky při úderu. Jde zavést i doplňkové pravidlo, že se spustí náhodně tolik prstenů, za kolik životů byl obránce zraněn (maximálně samozřejmě všechny). Totéž by mělo platit i pro prsteny potřené jedem.

A tím se plynule dostávám k odpovědi na PSko /*úsměv*/. Asociaci s Hůlkovým řádem jsem si uvědomil, ale na tvorbu vliv neměla, protože většina díla byla již hotova ještě před tím, než vyšel příslušný díl v originále.


 Uživatel úrovně 4

Povedené. Jen bych dodal, že "prstenů lze navléct několik, maximálně ale 4" se vztahuje na člověčí rasy, někdo ale může mít prstů víc. Pak by asi platil, že prostě jen palec zůstane neobsazen... Ale jak by to bylo s čísly u třeba 6ti prsté potvory? Projevily by se bonusové prsteny úměrným navýšením celkové SZ při útoku? Co třeba různé jedy na různé prsteny? Spustí se efekty všech při zásahu?

Mluvilo se tu zatím tuším jen o bojových démonech. Co ale třeba démoni s nějakými jinými efekty? Příklad: lupič udeří mnicha do obličeje třemi prsteny na ruce, z nichž jeden je standardní bojový+1, druhý třeba vysává magenergii a třetí dejme tomu by dával navíc body únavy. Co se všechno projeví? Nebo jen účinek démona z nejvyšší sféry?

Hodnotit budu ale vysoko, koknrétní podobu si ještě promyslím:-)
P.S. Legare, teď jsem nedávno viděl "bojový prsten" v oots (Kubato), co tě přivedlo k tomu nápadu?


 Uživatel úrovně 0

Dílko se mi opravdu líbilo. Velmi kladně hodnotím, jak autor dokázal nahustit všechny informace do takto malého příspěvku, a přesto se rozhodně nedá říci, že by něco zanedbal. Takže velké "+" hned na začátek.

1. Jak už jsem uvedl, tak žádné neshody s pravidly jsem nenalezl. Prsteny jsou vyvážené a to stejně jako "boxery", tak i jako doplněk k jiným zbraním. Smekám, protože zajištění tohoto není lehké. 5*

2. Využití si prstýnky zcela jistě najdou. Příjemné zpestření monotóního mlácenení určitě přivítá mnoho hráčů i PJejů. Zde bych navíc ocenil některá omezení, které autor zmínil v dodatcích. Kupříkladu snížení obrany zbraně se mi zdá velmi vhodné. Čili bez diskuzí, u mě 5*

3. A konečně, co se týče nápadu, také se mi velice líbil. Nejedná se sice o nic moc originálního a mnoho PJejů už podobné vylepšováky možná i zavedlo, přesto zde na serveru "historické boxery" chyběly. Proto za originalitu a samotný dojem 4*

Takže, když to shrnu, tak se jedná o pěkné, stručné, jasné a ve hře dobře využitelné dílo. Nedostatky jsem žádné nenašel a pokud ano, nestojí moc za vytknutí (je v tom povětšinou subjektivní názor - např. co se týče zlodějových omezení). S čistým svědomím dávám celkově 5*
Přeji mnoho dalších úspěchů v podobě takto povedených děl.

S úctou,
Tuor


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,

podľa mňa nám Legar ponúkol veľmi kvalitný príspevok a podľa toho hodnotím. Je fajn, keď sa objaví predmet, ktorý je zaujímavý aj bez vysokých sfér a artefaktových vlastností.

Páči sa mi, ako je vyriešené zvyšovanie parametrov pridávaním prsteňov, je to vyvážené a jednoduché. Rovnako kombinácia prsteňov na oboch rukách. Tam by som ale možno nechal kombináciu "prstene + dýka" ako ľahkú, zdá sa mi to porovnateľné s dvomi dýkami. Ale to je drobnosť.

Čo sa týka tých démonov, keď už sa to musí rozoberať, zdá sa mi autorove riešenie v poriadku. Ak by sa mal počítať každý démon zvlášť, bolo by to niečo ako dvaja démoni v jednej zbrani, nie? Kedže tu je vlastne zbraňou ruka...

Určite niekedy bojové prstene použijem v hre, niečo ako boxer sa hodí a moje pokusy o jeho spracovanie nikdy nedopadli takto dobre.

Len tak ďalej

S úctou
Ith

P.S. Tiež ďakujem anarionovi za jeho drobný rozbor, bolo to zaujímavé a poučné. Škoda, že moji hráči patria skôr k tým, čo vidia zbrane a zbroje ako čísla, mohlo by byť dobré vyskúšať niekedy takéto poznatky zúžitkovať.


 Uživatel úrovně 0

Měním hodnocení na 5*, protože Legar ve svém příspěvku všechny připomínky z diskuze dostatečně objasnil.

K řešení problému úderu pěstí - přikláněl bych se k názoru, že by se jako opravdové počítalo pouze zranění způsobené prsteny, zranění způsobené jen úderem by se počítalo jako normální stínové zranění dle pravidel.

Doufám, že se příspěvek vyšplhá nad 4*, aby soutěžil v ohzd.

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Moc pěkné.
Jinak co se týče povyku kolem prstenů, tak asi takhle.
Účinky všech démonů ve všech prstenech můžete sečístm ale při určení výsledné síly zbraně pamatujte, že vylepšení pomocí démonů nemůže dosáhnout více jak dvojnásobku SZ a dvojnásobku útoč (0 při záporné útočnost +1 při útočnosti 0.) Maximální síla prstenů s namaxovanými parametry pomocí démonů je tedy 2/+4/-3. Tak to v pravidlech je a přest to nejede vlak. Ostatní bonusy propadnou. A je jedno, jestli si tohoto démona +1/+2 zaklejete do jednoho prstene, či nějak rozdělíte do všech. V případě menšího počtu prstenů se z démona použije úměrná část. Jinak je dílo super, nemám jakýchkoliv výhrad.