Předměty

Keyblade Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

Skupina: Zbraně

Síla zbraně: 5 /+2

Kvalita zbroje: 0

Délka: 1-2

Cena: 100

Váha: 90 mn

Popis:

Odkazy na obrázky [zde] a [zde]. Pro další inspiraci jeden také [zde].

Původ

První keyblady se objevily už hodně dávno. Je to prastará zbraň, odedávna vysoce ceněná. Proč vznikala tak dávno a proč ji vlastnili tak mocní lidé? Protože mocní lidé měli už odpradávna vždycky něco, co šlo zamknout. A TENHLE klíč se krade fakt blbě.
Zavedení do oběhu mají na svědomí Erutané, kteří pár exemplářů přivezli ze zamrzlých ruin v Atabě. Okamžitě se podle tohoto vzoru začaly kovat další keyblady, ale jejich výroba a kvalita dávají dohromady vysokou cenu.
Lid se nikdy nedočkal obrovského rozšíření této zbraně, stále je vzácná a drahá a co se týče masového využití, snad jen některé elitní gardy a stráže mají možnosti ke koupím těchto nádherných věciček a následnému cviku s nimi. Zvládnout tuhle kočičku totiž není žádná legrace. Je potřeba síla a odhodlání. Výroba je náročná a materiál musí být kvalitní.

Popis a vzhled

Keyblade se řadí do zbraní středních. Je to v základu mohutná čepel, délkou odpovídající dlouhému meči, tloušťkou ho však předčí. Zároveň okolo jílce bývá dost masivní zdobený kov. Další částí je řetěz, přivázaný ke konci jílce. O tom je níže samostatná kapitola. Poslední část je ta důležitá, ta, kterou se mlátí do nepřátel, ta, která dělá z meče klíč. Je to přídavné kování na vrchní části čepele. Kování může mít různé tvary, mnohé ukázky si můžete najít na internetu, já jsem vybral styl "Oblivion Keyblade", který má pro mne největší kouzlo. Tato část může za poškození způsobená protivníkům. Zároveň je to ta část, kterou se dá odemykat, má-li keyblade zámek. O tom níže. nejdůležitější ale je, že zbraň může být v této části buď ostrá (jako sekera) nebo tupá (jako palcát). Tupé může použít k vícenásobným útokům bojovník, ostré zase šermíř. (Chytré, že?)
Zbraň je celokovová a těžká. Má masivní konstrukci, zato ale kouzelně nevyváženou a boj s ní je jedna radost. Po dlouhém cviku je možné ohánět se s ní jako s obyčejným krátkým mečem, pokud na to máte dostatečnou sílu.
Veškeré části si nejlépe nastudujete na obrázku prvním, obrázek číslo dvě je ten hezčí a více stylový, který vás určitě zaujme. Obrázky jsem doplnil, protože je občas těžké si keyblade představit jen z popisu, stejně jako je těžké ho popsat.

Řetízek s přívěškem

Už jsem zmiňoval při popisu keybladu, že na jeho dolním konci visí řetízek ukončený talismanem. Může působit jen jako ozdoba (případně se s ním dá občas seknout po obličeji) nebo tradiční doplněk, u řadových keybladů tomu tak opravdu je, ale ve své historii byl přívěšek či talisman na konci vždy spjatý s nositelem zbraně a většinou se tradice zachovává i dnes. Přívěšek ale nemá pouze symbolickou hodnotu, je to zdroj magického potenciálu keybladu a každý mocný keyblade (o kterých je řeč níže) má srdce právě v přívěšku. Ten se pak nesmí odtrhnout!

Speciální údery

Keyblady jsou tvarovány, vyráběny a používány tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál. Proto mají spoustu možností ve využití různých speciálních úderů a fint, které ovšem mohou používat pouze válečníci. Zde jsou finty, které lze využít s kterýmkoliv keybladem. Dělí se na klasické, útočné a obranné.

Zahákování
Klasická finta
Jelikož keyblade má netradiční tvar a na konci je famózně nevyvážený, lze jej použít jako hák. Válečník pak může soupeře zaháknout zbraní a mrštit s ním o zem, využívaje při tom činu setrvačnost a dynamiku keybladu. Protivník se pak jedno kolo zvedá. Válečník musí přehodit past na sílu, kdy je hodnota pasti osm, jinak se finta nepovede a válečník tím ztratí možnost útoku (i všechny další akce).

Křížový kryt
Obranná finta
Používáme-li keyblade v kombinaci s jakoukoliv jinou zbraní, která je dlouhá alespoň jako tesák, můžeme použít křížový kryt. Ten přidá k obraně zbraněmi ještě další +1 k OČ a válečník může vykrýt všechny útoky vedené zepředu i z boku, nemůže v tomto kole ale útočit.

Výpad
Útočná finta
S drtivou silou a s veškerým nasazením vyrazí válečník keybladem přímo vpřed, přičemž získává bonus k útočnosti zbraně +3 a k ÚČ +1. Nemůže se ale v tomto kole již bránit.

Rozmach
Klasická finta
Díky obrovské setrvačné síle při úderu keybladem a díky jeho tíze může válečník použít tuto fintu. Umožňuje zasáhnout více nepřátel najednou (těsně po sobě), ovšem pouze pokud stojí všichni vedle sebe a všichni přímo u válečníka s keybladem (to jest na třech sousedních hexech, tak, aby všechny tři se dotýkaly navzájem). Platí pravidlo, že se útočí ze strany, ve které je keyblade držen. První útok je jen o málo slabší než normální (-1 od ÚČ), druhý už znatelně (-2 od ÚČ i útočnosti) a třetí zásah bývá úspěšný téměř náhodou (-4 od obojího). Celé se to počítá jako jediný útok, ale nedá se použít vícekrát za kolo.

Útočný boj a obranný boj

S Keybladem je možné bojovat krom klasického způsobu také dvěma modifikovanými. Jsou jimi Obranný boj a Útočný boj. Při každém z nich se mění bonusy k hodu na útok a na obranu. Při útočném boji je to bonus +2 k útoku a -2 k obraně a u obranného boje naopak. To vše funguje s tím, že v útočném boji se nedají používat obranné finty a naopak, v obranném se nedají užít finty útočné. Klasické finty lze využít při každém způsobu boje. V klasickém souboji bez úpravy bonusů lze použít všechny druhy fint.

Dělení

Keyblady se postupem času rozdělily na dvě skupiny. Proč? Protože se stále vyráběly keyblady sloužicí pro boj, jejichž majitelé byli bohatší válečníci a silní dobrodruzi, stejně jako se keyblady začaly využívat i ke své původní podstatě a získávaly spoustu speciálních schopností vázaných na své zámky. Tak vznikly skupiny Bojových keybladů (jinak řečeno obyčejných keybladů nebo prostě keybladů) a Mocných keybladů.
Bojový keyblade není nic jiného než základní keyblade, jak je popsán. Jeho parametry jsou ty uvedené v tabulce. Většinou se výrobce stále drží tradiční tvorby, ale už vznikají i odlišné styly a vznikají i keyblady módní, moderní, sloužící spíše jako výzdoba. Sice jsou nádherné, ale v boji nepoužitelné. Zbytek tvůrců keybladů (i když mnoho jich zase není) si už vytvořil svoje speciální styly kování, podle kterých je můžete poznat (pozor, můžou mít i rozdílné parametry). Nejčastěji se liší úderným kováním a ornamenty na něm, stejně jako tvarem kování okolo jílce. Další rozdíly se dají velice často nalézt na řetězu. Někteří z nich jsou tak slavní, že jména jejich stylů už jsou v podstatě na rovině samostatného druhu zbraně.
Ovšem pár z nich (kolem tuctu a možná dalších neznámých) se ponořilo do tajemství původní síly keybladů, daleko hlouběji, než jen k chladnému kovu a perfektnímu tvaru zbraně. Ponořili se do dávných tajemství klíčů a zámků, do sil, které vážou klíč k zámku a propujčují mu mnohé schopnosti.

Mocné keyblady a jejich zámky

Pravý (Mocný) keyblade je v mnohých ohledech považovaný za magickou zbraň, dokonce za artefakt. Pouze Mocné keyblady jsou skutečným odrazem toho, jak by tato zbraň měla vypadat. Každý Pravý keyblade je spárovaný se Zámkem. Zámek a Pravý keyblade jsou vždy vyrobené tím samým řemeslníkem a existuje mezi nimi zvláštní vztah, jakési řemeslné pouto. Pouto mezi Mocným keybladem a Zámkem v něčem připomíná například šálek a podšálek. Jsou vyrobené tím samým hrnčířem, jejich dekorace se doplňují, a když je od sebe oddělíte, působí zvláštně, jakoby byly odděleny od nějakého většího celku. Pouto mezi Zámkem a keybladem je však jedinečné tím, že je až příliš abstraktní. Tak abstraktní, že se dokonce stává konkrétním, výjimečnost a dokonalost Zámku ovlivňuje i jeho klíč, který má potom vylepšené bojové vlastnosti, a naopak, dokonalost klíče vylepšuje Zámek, stává se odolnějším, pevnějším. Pravé keyblady nikdy nejsou vyrobené a předávané jen tak, jejich výroba je velmi nákladná a málokterý člověk je tak schopný, aby dokázal vytvořit Pravý keyblade. Někteří řemeslníci výrobě jediného klíče a Zámku věnovali celý život. Keyblady jsou dokonalou zbraní pro lidi, kteří zasvětili svůj život ochraně něčeho. Pokud při svých dobrodružstvích narazíte na knihovnu plnou starověkých magických tajemství, kterou ale hlídá tisíciletý strážce, nebuďte překvapení, pokud bude tento strážce držet v ruce Keyblade a za ním, na jediné bráně do knihovny, bude umístěný gigantický zámek, jehož klíč máte právě před očima. Vlastnictví Pravého keybladu je pro jeho nositele tedy spíše posláním, narozdíl od toho, kdy si někdo najde v nějakých ruinách magický meč. Zámek se nedá otevřít jinak než k sobě pasujícím Mocným keybladem. Ztratí-li se klíč, Zámek otevřeme jen těžko. (Samozřejmě je možné vymyslet v nouzi mocné kouzlo či Zámek něčím speciálním rozbít.)
Mocné keyblady mají krom základních fint (speciálních úderů) každého keybladu ještě další, mnohem mocnější. Ty se dělí do tří stupňů podle toho, jak dlouho je vlastník Pravého keybladu se svou zbraní spjatý. Základní finty se považují za stupeň nula. Stupně se odvozují od trojného pouta Keyblade - Zámek - Nositel.

Pouto Keyblade - Zámek - Nositel

Pouto mezi zbraní a Zámkem je dvojné, tento stav ale není neměnný. Můžete do vazby zapojit ještě třetí komponent; nositele keybladu. Pokud někdo používá svůj Keyblade jako jedinou zbraň dost dlouho, začne se stávat součástí vazby a stane se doslova nositelem keybladu a ochráncem Zámku.
Nositel musí používat pouze keyblade, může ho ale použít v kombinaci s jinou zbraní. Pokud ale potřebuje odehnat mouchu, Keyblade k tomu použít nemusí.
Prvního stupně vazby lze dosáhnout po dvou letech užívání Pravého keybladu jako jediné zbraně. Stupně dva dosáhne nositel po deseti letech a mistr keybladu používá svou zbraň déle než sto let. Je potřeba také určité úrovně nositele - pro stupně 1, 2, 3 jsou to úrovně 6., 12. a 20., přitom ale Keyblade použít lze i na nižší úrovni - pak ale můžete s keybladem bojovat třeba tisíc let a vyššího stupně nedosáhnete.

Finty Mocných keybladů

První stupeň

Bumerang
Keyblade se díky své stavbě dá vrhnout (krásně uvidíte na ukázkovém videu, které Krtecek přislíbil dodat současně s kritikou, pokud dílo projde) jako bumerang, takže se poté vrátí. Parametry pro útok se zachovají, jen je útočník do konce kola, než se keyblade vrátí, beze zbraně (nemá-li v druhé ruce jinou). Dosah takového hodu není příliš velký (Bonus za Sílu x 4 sáhů, minimální bonus pro použití finty +3), takže se keyblade vždy vrátí do konce kola, přesněji řečeno na konci kola. Útočníkovi se tedy vyplatí, v případě že má mnohonásobné útoky, hodit keyblade až v poslední akci. Na začátku příštího kola už je keyblade vždy připraven. Vlastností tohoto vrhu je Průraznost, která v závislosti na bonusu za Sílu určuje, kolika a jak silnými překážkami může bumerang po cestě proletět (většinou dokáže proletět přes dva až tři protivníky a překonává slabší dřevěné desky). Keyblade se pochopitelně nevrátí, pokud ho něco v letu zastaví (někdo ho může i srazit).

Vyřazení štítu
Útočník může keybladem zaútočit hrubou silou na štít a pokusit se ho vyřadit. Vše probíhá jako klasický útok, jen se k obraně nepočítá zbroj, ale pouze štít, zbraň a obratnost. Pokud "zraníte" štít alespoň za jeden život, vyrazíte ho. To ale nefunguje, když ho má obránce přivázaný k ruce, proto ho musíte rozbít úplně, což jde jen se dřevěným štítem. Pak musíte "zranit" štít alespoň za čtyři životy.

Rozmlžení
Nositel keybladu může začít rychlými pohyby za pomoci magické síly keybladu vibrovat zbraní a vytvářet tak rozmazaný a neurčitý obraz zbraně. Ta pak má bonus +1 k OČ a proti bodným útokům ještě další +2 navíc. Nevýhodou je, že za každé kolo takového mlžení dostane válečník jeden bod únavy.

Druhý stupeň

Tornádo smrti
Při této fintě válečník opět využije fyzikální vlastnosti keybladu, aby se otočil kolem své osy a cestou srazil všechny nepřátele okolo sebe (všechny sousední hexy). Musí přitom někde začít a poté postupovat po jednotlivých nepřátelích v kruhu až na začátek. Přitom je u každého nepřítele šance 50%, že ho trefíte. Po každém zásahu se pro příští cíle počítá -1 od ÚČ. Akce zabere celé kolo a nedá se v něm dělat nic jiného.

Stínový sek
Zde jde o to, že pokud by měl útok keybladem zranit alespoň za jeden život, nestane se nic (životy se neuberou), ale jistou formou teleportace či hyperprostoru se tak útočník ocitne za zády toho, koho měl zranit, aniž by si toho onen všiml. To vše se bere jako jeden útok, v tomtéž kole může útočit znova, tentokrát do zad. Stínový sek lze použít jen jednou denně, teleportace moc keybladu vyčerpává.

Třetí stupeň

Ghostblade
Tato finta vytvoří dokonalou kopii, "ducha", keybladu. Nový keyblade se vznáší ve vzduchu vedle nositele toho původního. Je průhledný, mlhavý a tmavý. Útočí společně se svým předobrazem, takže v efektu se všechny útoky vedené původním keybladem počítají dvakrát (dva hody na útok, na obranu...). Ghostblade vydrží fungovat 5 kol, pak zmizí. Je nezničitelný, ovšem vyrazí-li někdo z ruky válečníkovi jeho keyblade, Ghostblade zmizí. Lze ho vyvolat jednou denně.

Očistec
Válečník efektně zamává keybladem ve vzduchu a vytvoří kolem sebe 6 sloupů magické energie. Ty mají vždy tvar co nejpodobnější ornamentům na přívěšku keybladu. Poté se rozletí do všech stran a sráží nepřátele. Při použití finty se jen jednou hodí na útok (klasicky se sílou zbraně a bonusem za Sílu plus útočnost) a všichni, kteří jsou poté energií zasaženi, si hází na obranu proti tomuto útoku. Nepočítá se to však jako zranění normální zbraní, ale jako zranění magické, energetické. Rozsah je 20 sáhů, ale sloupce putují lineárně od sebe a zasahují soupeře jen ve svých dráhách. Lze použít jen jednou denně.

Nehmotný keyblade a jeho zhmotnění
Není to sice až tak finta, ale patří to k věcem, které se s keybladem dají dělat až na třetím stupni. Jde jen o to, že mistr keybladu si svou zbraň může nechat zmizet (uschovat v neviditelné torně, chcete-li) a kdykoliv si ji nechat opět zhmotnit v ruce. Může tak cestovat bez toho, aby kdokoliv jeho zbraň viděl a zároveň si pomůže od zátěže.

Boj se dvěma keyblady

Dva keyblady se řadí do zbraní těžkých, obouručních. Bojovat s nimi už může pouze bojovník a šermíř - přičemž Bojovník bojuje s tupými, údernými keyblady, a Šermíř s těmi ostrými, sečnými. Dva keyblady mají parametry 7 /+2 +2. Používat dva keyblady je ale náročné na sílu (požadovaný bonus je +2) a také se musí počítat s tím, že bojovat s nimi se dá vydržet maximálně deset kol.
Proti kombinacím s jinými zbraněmi nic nemám, je to možné. Dokonce je žádoucí doplnit Keyblade nějakou zbraní vhodnou na obranu.
Zajímavé je ukořistit dva Mocné keyblady, to je pak jedním slovem hukot. Sice zřejmě porušíte vazbu a nemůžete plně využít sílu každého z nich, ale jejich spojené síly vám přesto umožní použít takové spešl finty. Zde jsou:

Dvojitý bumerang
Velice podobné Bumerangu, s tím, že se vše počítá jako jeden jediný útok s parametry 8 /+10... obrana pochopitelně beze zbraně, než se oba keyblady vrátí. Průraznost netřeba řešit, to proletí skoro vším.

Hurikán čepelí
Toto je zase upg. verze Tornáda smrti. Jenomže protože k dispozici už jsou dvě svištící čepele, šance na zásah se zvyšuje na 75%. Bouře
Zdvojnásobí iniciativu nositele keybladů, zdvojnásobí počet útoků za kolo a vyvolá bouři. Umožní nositeli obou keybladů pohybovat se bleskovou rychlostí (to se pravidlově projeví libovolně zvýšenou pohyblivostí), dále poskytuje také +1 k OČ. A uplně fasa efektní skill - můžete z oblohy nabírat do keybladu blesk (počítá se jako jeden útok) který pak můžete po někom švihnout v podobě Modrého blesku mávnutím keybladu jeho směrem. Vskutku efektní, navíc keyblade po dobu, po kterou uchovává elektřinu v sobě, modře žhne a hučí. Modrý blesk je pak zadarmo, niceméně vše ostatní (past na úspěšnost, hod na zranění) je stejné. Bouře trvá směnu. To vše by mělo být založeno především na efektním popisu a efektivním souboji.

Dodatky

Dílo obsahuje docela dost fint. Pravda. Pravda také je, že v DrD je využívá oficiálně jen Šermíř a to dokonce od 16. úrovně. Já niceméně věřím, že keyblade si zaslouží speciální fintičky, které z něho činí zbraň zajímavou. Zároveň ale navrhuji těm, kteří jsou zásadně proti tomu, aby finty jednoduše vynechali a hráli se zbytkem. Případně můžete všechny finty shrnout do jedné kupy a dát je jen Mocnému keybladu jako jeho vlastní schopnosti. Uvažujte ale o keybladu jako o něčem mezi obyčejnou zbraní a artefaktem. Můžeme nalézt obyčejné blejdy bez schopností, ale narazíme i na ohromně nabušený Trueblade, klíč pravdy, co odemyká Síně lží a bla bla bla. Dosaďte si libovolně, zbraň je univerzální.

Poděkování

Největší pomoci se mi dostalo od Throra en Erin, znalce keybladů a studnice nápadů. Díky. V Moudré sově se vyjádřili Tobsa, UnknowN a Fyrin.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 20

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 1

Ano, Zombie, je to hold zbraň dělaná na efekt a pro ty, co chtějí být cool. Někteří tak hrají.


 Uživatel úrovně 5

Při použití této "zbraně" nejprve vyvrhnete sebe, pak své spolubojovníky a nakonec snad dojde i na nepřítele.

Zoufalý výkřik: Kombinace dvou zbraní má OZ +2, jaká je OZ zbraně jedné ?

Navěste si na to přívěsky pokemonů, mončičáků a teletubies, budete cool ...

Absurdní, dal bych 0 (jsem ten realista, co má ponětí o boji s chladnými zbraněni)


 Uživatel úrovně 5

I v případě že držíte poprvé v rukou pistoli, můžete trefit na kilometr daleko desítku v terči. Trefíte?
Asi tak nějak je to s těma fintama.

Přináší jedinou věc, neokoukanou cool zbraň, absurdní, mystickou, surrealistickou...

Dám 5*, je to originální, finty a dlší věci komentovat nebudu, do realističtěšího světa mezi lidma co maji trochu pojem o boji s chladnými zbraněmi by to ale byla jasná 0.


 Uživatel úrovně 0

NW: To je naprosto jedno, že to není artefakt. Má to jasně magické schopnosti, které vůbec nevysvětluješ. Tak je to třeba kouzelný předmět - říkej tomu jak chceš, ale příště nám to vysvětli, popiš o jakou jde magii, jak funguje atd...

(A moje tři vykřičníky jsou jen zdůraznění povzdechnutí, ne vztek)
T.


 Uživatel úrovně 1

Ne, Tůvy, ty se vztekáš, já píšu, že to není Artefakt. Pravidlově to rozhodně není dokonalý, to vím přece taky, takže se poučím a budu to pilovat.

Asi jde o to jak moje reakce budeš číst, v případě že bych napsal tři vykřičníky jako ty tak bych chápal, že to bereš jako že jsem uražený nebo naštvaný, já jsem jen trochu vyděšený z pravidel ;)


 Uživatel úrovně 0

NW: Pokud vymyslíš předmět, který má prokazatelně magické vlastnosti, aniž by ses obtěžoval tyto vlastnosti spárovat se stávajícími pravidly, či alespoň mít tu slušnost a tuto novou magii všem přiblížit (komplexně, ne několika větami) a to vše doplníš nepřehledným vyprávěcím stylem psaní, rozhodně nemáš právo se urážet, že tvůj výmysl není přijímán v rubrice, kde se toto vše vyžaduje.

Doháje chlape, vždyď ty ani nenapíšeš např. u Očistce o jaký typ zranění (myšleno třídami zranitelnosti) jde a ještě se vztekáš !!!

T.


 Uživatel úrovně 1

Ale to není artefakt, Fafrine, takže tam sféry nemají co dělat. Denní magenergie už vůbec ne. Kdyby to byla magická zbraň či artefakt, bylo by to tam i řazeno, tohle prosím nemá s magií co dělat (ne s alchymistickou).


 Uživatel úrovně 0

Mno, vypadá to pěkně, ale z hlediska pravidel je to děs a hrůza... Denní magenergie? sféra? a to jsou jen ty nejzřetelnější chyby, zhlediska pravidlové magičnost příspěvku. Kdyby se jednalo jen o běžnou zbraň (část po mocké Keyblady) možná bych byl shovívavější. Takhle to má nápad a zpracování. Použitelnost ani pravidlovost prostě není přítomna (a střední jednoručka je fakt blbost.)


 Uživatel úrovně 0

Myslím, že treba ale rozlišovať jednotlivé nerealistické veci. Je rozdiel nerealistické s reálnym základom a dotvorené (aj keby značne) nereálnymi prvkami, a nerealistické - nelogické a nefunkčné, obalené do ďalších nereálnych vlastností, ktoré majú prehlušiť ten základ.
Inak mi ani nevadí, že je to z anime (ktoré mi tiež nevadí, hoci do svojej hry by som si ho asi nepustil), páči sa mi, že je to kľúč k nejakému zámku, tiež mám vo svojom svete pár takých "kľúčov", aj keď žiadny nemá tvar kľúča a sú to obvykle normálne zbrane, použiteľné;)


 Uživatel úrovně 1

A na tom já nevidím nic špatného, protože fantasy hry a RPG se nemusí od béčkových hororů tolik lišit. Copak ve hře taky občas nemusí jít jen o to, jaký to má efekt, a hlavně, jak si s tím zahrajete?
Zkus prostě na chvíli vynechat ten fakt, že v reálu bys tuhle zbraň použít nemohl a zkus si s ní zahrát DrD a podle toho můžeš teprve soudit. Problém je v tom, že když není zbraň realistická, většina hráčů a PJ-ů ji prostě nepoužije. Jejich chyba, tak trochu... :-)