Předměty

Přesýpací hodiny Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 33

Skupina: Obyčejné předměty

Popis:

Přesýpací hodiny

Měření času

Měření času bylo odjakživa problémem, který zaměstnával nejmoudřejší hlavy všech dob. Ve většině světů, je tento problém obvykle zcela opomíjen. Nikdo se nezabývá tím podle čeho pozná statkář, že je čas oběda. Podle čeho se obecně řídí lidé ve světě. Když jim někdo oznámí zítra ve tři se sejdeme u vyschlé pípy, podle čeho si určují čas? Hodiny jako takové se ve světech běžně nevyskytují, ale mohou existovat třeba hodiny sluneční. Ale mnohem potřebnější než vědět kolik je hodin, je znát menší časové úseky. Nazývá se to časový interval a je obvykle měřen přesypávacími hodinami. Přesýpací hodiny jsou předmět, který neprávem chybí ve světech dračícho doupěte (a nejen jej), který má možnost spestřit hru o další prvky. Ale hlavně má tu možnost dodat světům opět větší hloubku a skutečnost. A tento příspěvek je věnován právě jim. Přesýpacím hodinám.

Vzhled

Obecně:
Přesýpací hodiny se mohou lišit kus od kusu, to záleží na jejich výrobci. Ale základní stavbu předmětu mají všechny stejnou. Přesýpací hodiny se skládají z dřevěného (připádně kovového) stojánku, v němž se nacházejí dvě vzájemně spojené skleněné baňky (stejných tvarů) v nichž je uzavřena sypká hmota (druh hmoty se může také lišit), nejčastěji písek.

Stojánek:
Stojánek bývá vyroben, buďto ze dřeva nebo z kovu. Dřevěné stojánky mají na starosti šikovní řezbáři, a kovové stojánky zase zruční kováři, nebo sami hodináři. Stojánek je tvořen dvěma plochými destičkami a několika tyčkami. Ploché destičky mají nejčastěji tvar čtverce a nebo kruhu. Výjimečně lze narazit i na přesýpací hodiny s velmi netradičními tvary stojných plošek. Šířka (u kruhových destiček průměr) se odvíjí od velikostí skleněných baněk, které budou skryty ve stojánku. Zpravidla šírka destiček je o 2 až 4 couly větší než šířka (případně průměr) skleněných baněk. Tloušťka destiček se pohybuje od půl coulu po dva couly. Tyto dvě destičky jsou po vnitřních stranách u krajů spojeny tyčkami. Počet tyček se pohybuje nejačastěji kolem tří až čtyř. Jen zřídka se vyskytují hodiny s jejich větším počtem. Samy o sobě bývají zpracovány silně dekorativně, jsou do nich vyřezány ornamenty, nebo jsou dekorovány vypalovanými symboly apodobně. U hodin šlechticů a vyšších stavů, lze narazit i na tyčky vykládané drahými kameny u hodin s kovovými stojánky, případně vykládané intarziemi u dřevěných stojánků. Jejich délka je shodná s délkou dvou spojených skleněných baněk, které jsou uzavřeny uvnitř stojánku. Tloušťka se pohybuje od půl coulu po jeden a půl coulu. Hodiny stojí vždy ve svislé poloze na jedné z plochých destiček.

Skleněné baňky:
Skleněné baňky jsou uzavřeny uvnitř dřevěného (či kovového) stojánku. Mají zpravidla hruškovitého tvar a jsou k sobě spojeny velmi úzkými hrdly. Baňky bývají obvykle dvě a stejného tvaru i vzhledu (jasnost, zakouření skla), jen velmi zřídka bývá skleněná část přesýpacích hodin tvořena baňkou, tvarovanou do požadované formy, z jednoho kusu skla. Spojení baněk zúženými hrdly se nazývá středová clona, která bývá někdy vyplněná kovovou, případně korkovou zátkou. Ta spojuje obě dvě baňky k sobě ve svislé poloze. Případná zátka má v sobě vyvrtaný úzký otvor, určený k prosypávání sypké hmoty z jedné baňky do druhé. Sklo musí být čiré, průhledné. I když někdy se lze setkat s přesýpacími hodinami, jejichž skleněné baňky mají mírně zakouřené sklo do hněda, či červena. Spojené skleněné baňky tvoří pouzdro ve kterém je umístěna sypká hmota.

Sypká hmota:
Sypká hmota se nachází uvnitř přesýpacích hodin ve skleňených baňkách. Je tam dokonale uzavřena a bez rozbití hodin ji nelze vyjmout. Nejčastějším materiálem pro přesýpací hodiny je jemný křemičitý písek. Ale v některých krajích lze narazit napříkad i na výplň tvořenou, prachem zinku, či olova. A v některých krajích se dokonce v pecích vysoušejí skořápky vajec, které se následně drtí v hmoždíři a po té se používaji také jako sypká směs do přesýpacích hodin. V každém případě sypká hmota je tvořena velmi jemnými takřka nepatrnými zrnky, které se prosívají skrze středovou clonu z jedné baňky do druhé. Barva hmoty závisí na jejím druhu. Nejběžnější je žluté zabarvení několika odstínů, podle druhu použitého písku.

Výroba

Shánění potřebných materiálů a věcí
Přesypací hodiny nevyrábějí alchymisté, nýbrž mistři hodináři. Jejich práce tkví hlavně v tom, aby správně poskládali do sebe jednotlivé části, tak aby hodiny plnily svou funkci. To jest měřily určitý časový interval. Většina těchto hodinářů, má dovednost řezbářství a stojánky si vyrábějí sami. Pokud je od zákazníka požadavek na stojánek kovový, tak jim nečiní potíže domluvit se snějakým kovářem. Ten je schopen stojánek vykovat dle instrukcí (někteří se na to mohou v jistých krajích i specializovat), ale cena hodin s kovovým stojánkem se pak obvykle vyšplhá mnohem výše, než u klasických dřevěných přesýpacích hodin. Skleněné baňky zakupují u mistrů řemeslá sklářského (stejně jako alchymisté flakonky atd.). A hmotu získávají na trzích, případně si ji obstarávají sami.

Přeměření baněk a výroba stojánku
V první fázi, si mistr hodinář poměří skleněné baňky a pro jistotu otestuje jejich kvalitu, aby při první manipulaci například nepopraskaly apodobně. Po té, když zná rozměry baněk je třeba si připravit jednotlivé části stojánku. To znamená vyrobí se dvě ploché destičky a několik tyček na jejich spojení. Vše s ohledem na baňky, které budou uzavřeny uvnitř stojánku. V této fázi, je vhodné jednotlivé části stojánku upravovat i po dekorativní stránce, protože až se vše pospojuje do kompletní výsledné formy přesýpacích hodin, tak již nelze moc zasahovat do jednotlivých částí. To znamená nyní jednotlivé části může obarvit, vyřezat do nich ornamenty, vložit drahé kameny, vypálit symboly, či vlepit na ploché destičky dřevěné intarzie. Kovové stojánky se obvykle již nijak neupravují, maximálně se obarvují.

Příprava sypké hmoty
Dále si vezme mistr hodinář pytlík s již připravenou sypkou hmotou. Již připravenou, znamená, že sypká hmota je již přímo určena k použití do hodin. Tuto hmotu je nutno předem připravit přibližně tímto způsobem. Hmotu propereme ve vodě, zbavíme různých nečistot a naplavenin a následně sušíme, týdny i měsíce. Případně také pečeme v pecích pro toto určených. Jeli hmota vysušená, tak se pak prosívá (mnohokrát) přes síta, jemnost sít se postupně zvyšuje. A to tak, až dostaneme velmi jemné zrnka dané hmoty. V závěru ukládáme získanou, velmi jemnou a čistou hmotu do suchých míst, pro následné použití jako přesýpací hmotu do hodin.

Měření časového intervalu
Nyní musí hodinář určit přesné množství sypké hmoty, které vloží do skleněných baněk. Již před započetím práce musí vědět, jak velký časový interval mají výsledné hodiny měřit. Časový interval se pohybuje od minuty (6 kol) po 3 hodiny (18 směn). Pro jednotlivé druhy hmot, má hodinář již obvykle stanovené určité váhy. Ale přesto i po převážení a odsypání hmoty do baněk, následuje mnohdy i několika hodinové zkoušení, zdali se stanovené množství hmoty přesype v předem určený časový interval, nebo zda se uspíší či opozdí. Je to velmi jemná a obtížná práce, ale hodináři si nemohou dovolit sestavit hodiny, které by ukazovaly špatně čas. Byla by to jejich zlá vizitka a tak se moří a přisypávají a odsypávají gramy sem a tam, jen aby hodiny ukazovaly čas přesně.

Sestavování hodin
Když hodinář dospěje k názoru, že zvolené množství je správné a vyhovující požadavku, tak nastává fáze sestavování přesýpacích hodin. Hmotu vsype do jedné z baněk. po té přiloží prázdnou baňku zúženým hrdlem k hrdlu baňky se syspkou hmotou. Využívali hodinář ke spojení korkové, nebo kovové zátky, tak ji vloží do hrdel baněk tak, že polovina přesahuje ven zhrdla jedné baňky a na tu se zasune hrdlo druhé baňky. Spoje se po té stmelí pryskyřicí. A to ať už se zátkami či bez zátek. Nyní když má spojenou křehkou část hodin, dá se do sestavování stojánku. Vezme jednu plochou destičku a přilepí k ní spodní konce opracovaných tyček. Nechá zatvrdnout. Pak do vnitř vloží svisle spojené baňky s hmotou. A spodní část i horní část baněk opět potře pojivem. Celé to zaklopí druhou plochou destičkou, která se pevně přilepí k druhým koncům tyček a k horní části baňky. U kovových stojánku bývá stojánek takřka celý skutý dohromady již od kováře. Jen druhá plochá destička se po vložení skleněných baněk s hodinovou hmotou, nahoru připne. Lze ji tedy i odklápět, samovolně se neuvolní a nehrozí otevření při otočení hodin na odklápěcí stranu. U kovových stojánků je možné měnit skleněnou výplň hodin za novou, čímž lze ušetřit náklady do budoucna.

Doba výroby
Výroba jedněch hodin trvá několik dní. Naštěstí lze současně vyrábět až několik desítek přesýpacích hodin, protože nevyžadují neustálou pozornost.

Životnost

Velkou nevýhodou všech přesýpacích hodin je skutečnost, že jejich životnost je časově omezena. Všechny přesýpací hodiny se časem začnou předcházet. Písek (či jiná hmota) uvnitř baňky se rozemílá na drobnější a taky skleněné zúžení se obrušuje a dírka se nepatrně zvětšuje.

Životnost jednotlivých přesýpacích hodin závisí hodně na jejich využívání. Čím častěji budou využívány, tím dříve se začnou hodiny předbíhat. (Bráno z našich reálií). Ale minimální časový horizont, kdy k tomu dojde je při denním použití jeden rok. Toto si může každý PJ ustanovit dle sebe a svého světa. Hodiny, které družina najde v ruinách staré tvrze a které staletí nikdo neotočil, budou mít stále slušnou pravděpodobnost, že budou funkční pokud je před zničením tvrze, její obyvatelé nevyužívali přespříliš.

Samozřejmě je zapotřebí zmínit i omezenou životnost s ohledem na mechanické zničení. Tedy rozbití přesýpacích hodin. Ať už pádem na zem, či úderem kladiva, nárazem torny (v níž se nacházejí) do stromu atd. Sklo je poměrně křehké a stojánek hodinám neposkytuje plnou ochranu, plní hlavně funkci opěrnou. Tedy udržuje hodiny ve svislém stavu, pro měření časového intervalu.

Druhy přesýpacích hodin

Přesýpací hodiny můžeme dělit podle časového intervalu a podle druhů materiálů. Ale lze je samozřejmě dělit i podle míst a krajů, ve kterých byly vyrobeny. Zde popisuji obyčejné přesýpací hodiny, ale ve vašich světech můžete mít i magické přesýpací hodiny, které se mohou dělit také na několik různých druhů. Přesto zíkladní dělení je dvojího charakteru:

Dělení podle časového intervalu:

Zpravidla čím větší hodiny jsou, tím delší časový interval měří. Jak již bylo zmíněno, jsou vyráběny hodiny měřící dobu od jedné minuty po tři hodiny. Ale stojánky mohou být například vysoké 10 coulů a přitom každý z nich bude měřit jinou dobu. Máme-li tedy třeba čtyři deset coulů vysoké stojánky přesýpacích hodin. Tak první měří časový interval 5 minut, druhý 10 minut, třetí 15 minut a čtvrtý 30 minut. Jaký je mezi nimi rozdíl? Rozdíl je ve skleněných baňkách uvnitř stojánku a v množství sypké hmoty v nich. Záleží na tom jak moc je zúžený prostor ve středové cloně. Címž můžeme dosáhnout toho, že na první pohled budou baňky jednotlivých hodin vypadat stejně, ale podle velikosti otvoru v hrdle budou jinačí rychlostí prosypávat písek, či jinou hmotu a budou tedy měřit jiný čas. Takže i podle velikosti (úzkosti) hrdla jednotlivých přesýpacích hodin, lze rozlišovat jednotlivé druhy. Tedy vliv na časový interval (doba za kterou se přesype písek z jedné baňky do druhé) má velikost otvoru mezi baňkami a množství hmoty v baňce. čím více se ji tam nachází, tak zpravidla tím déle se bude prosypávat skrze středovou clonu. A čím větší jsou skleněné baňky, tím více sypké hmoty v nich může být. Každé přesýpací hodiny mají tedy určitý časový interval, který zobrazují. A podle těchto intervalů si je obvykle obyvatelé kupují, podle těchto intervalu jsou děleny. Velikostně se přesýpací hodiny pohybují od 8coulů do 20 coulů.

Dělení podle materiálů:
Druhým méně častým dělením hodin, přec podstatným je dělení hodin podle materiálů. A to v prvé řadě na hodiny kovové a dřevěné. Pak podle druhu materiálu, který slouží ve skleněných baňkách uvnitř hodin k měření časového intervalu. A to už může být několik druhů písku, či již zmíněný zinkový, či olověný prach. A pak místně používané sušené a drcené skořápky. Je možné narazit samozřejmě i na další netrdaiční materiály, ale tyto jsou nejčastější.

Cena

Cenu je velmi těžké stanovit a bude převážně záviset na postavení vašeho světa a tamní ekonomiky. Ale přímá cena jednotlivých přesýpacích hodin se bude přímo úměrně zvyšovat s dobou časového intervalu, kterou dané hodiny jsou schopny měřit. Čím delší časový úsek tím vyšší cena hodin. Na cenu má vliv i to zda se bude jednat o hodiny dřevěné, či kovové a taky jak moc budou dekorované, zdobené. To vše je třeba vzít v potaz při stanovování ceny přesýpacích hodin.

Příklad:
Úplně obyčejné dřevěné přesýpací hodiny měřící časový interval 5 minut. Hodiny vysoké 8 coulů, přičemž jsou zcela obyčejné a jednoduché, naplněné sypkou směsí ze skořápek. Bez jakéhokoliv dekoračního ozdobení vyřezáváním atd. By u mně ve světě mohly stát přibližně 5 měďáků.

Využití

Věc, která je snad jasná, přesto zde raději uvedu pár možností. Přesýpací hodiny měří určitý stanovený interval, což už bylo výše mnohokráte zmíněno. A život spousty obyvatel světů je protkán různými intervaly, aniž si to uvědomují. Přesýpací hodiny jim dají, ale jasnou představu a jistotu. Tak například městská stráž se mění na svých stanovištích jednou za hodinu a půl. Zajímalo by mne jak jste to dodnes měli řešeno, jak poznali, že nastal čas se vyměnit, změnit stnoviště? Nyní jim k tomu stačí ve strážnici jedny přesýpací hodiny o které se tam bude někdo starat. Přičemž není pro ně důležité kolik je přesně hodin. pro ně je důležité, že je čas se vystřídat. Takže hodiny poprvé otočí s nástupem do služby, ne s určitou hodinou. Je důležité uvědomit si, že přesýpací hodiny neslouží a nesloužily k počítání času jako takového, k počítání dnů a hodin. Ony měří a měřily vždy jen kratší časové úseky. Kuchaři v kuchyni si dají vařit vajíčka, otočí si na polici hodiny a jdou si sednout. Nemusejí v hlavě odpočítavat čas, stačí jim letmý pohled na přesýpací hodiny a už vědí, že je načase vytáhnout vajíčka z vroucí vody. Různá rytířská klání mohou trvat i po dobu třeba 1 směny a ne po dobu stanovenou zabitím jednoho ze soků. Časem stanoveným v přesýpacích hodinách mohou být podmíněny určité úkoly. Jako třeba pokud nerozesměješ zde přítomnou princeznu do doby, než se přesype písek v těchto hodinách, budeš o hlavu kratší. Možností využití je nepočítaně, záleží na kreativitě PJ i hráčů. Protože i postavy mohou přesýpací hodiny leckdy zajímavě využít.

Slovo závěrem

Opravdu mne překvapilo, že se neustále zapomíná na přesýpací hodiny. A tak jsem se rozhodl spracovat je ve velkém měřítku a přitom tak, aby byly použitelné v jakémkoliv světě. To znamená pokusil jsem se vyhnout omezujicím pravidlům ať už při výrobě, ceně či použití. Je to obyčejný předmět. Ve světech by měl být poměrně běžný a hojně dostupný. Popis je řekl bych velmi obsáhlý, což snad přispěje k lepšímu a snadnějšímu pochopení tohoto předmětu. Přeji vám, ať vám slouží, jak nejlépe a nejdéle dovedou. Snad se mi podařilo opět o něco málo obohatit váš svět...

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 33

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Není to špatné ale monotórní až nudné, Každý ví co jsou to přesýpací hodiny a každý ví že časem opotřebují

+ moc pěkně napsáné
- silně vysilující
hodnocení
3*


 Uživatel úrovně 0

Můj názor je, že Tuax odvedl dobrou práci a sepsat takhle dlouhou zprávu o hodinách, to je o nervy(alespoň pro mě by to bylo).Kdybych mohl, tak za takto odvedenou práci bych dal 5*.

barbar Michael


 Uživatel úrovně 0

V pohode zmaknute. Po precitani som dostal chut si take spravit. A myslim ze podla tvojho navodu by sa to aj dalo a navyse si vyriesil jeden z mojich pj problemov. Tak dik. (nevies kde by sa dali zohnat tie banky?)


 Uživatel úrovně 0

Je to fakt dobrý přečetl jsem to komplet


 Uživatel úrovně 0

S.-Příspěvky typu to je na hovno sem nepiš, já bych spíš napsal podle mě je to k ničemu, myslím že si tím příspěvkem urazil tuaxe a já na jeho místě bych tě někam poslal.


 Uživatel úrovně 0

No možná kdybych mohl tak bych dal ještě 3 nebo 4* ale fakt ten popis ...


 Uživatel úrovně 0

Nebylo to špatné ale asi moc dlouhý popis jen kvůli hodinám ??? 2*


 Uživatel úrovně 0

Jako připomínka faktu, že přesýpací hodiny existují ano, nevidím ale smysl v tak dlouhém popisování. Ostatně jak jsme o tom mluvili posledně...


 Uživatel úrovně 5

S.

Ten článek nemá žádnou použitelnou informaci. Inu pro někoho ne, pro někoho ano. To záleží na světě. A jak jsem ti nedávno dokázal i několika dlaším lidem, toto je běžný předmět, který běžně ve světech chybí. ne v některých, ale takřka ve všech. to proto je nepoužítelný, protože to nikoho nenapadlo použít a přitom to ve hře může vyřešit mnohé.

Tuax


 Uživatel úrovně 0

Ale hlasování bylo uzavřeno, smůla.

Každopádně *.