Nové Rasy

Upír Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 30

Upír

Hned od začátku je nutné si uvědomit, že upíři nejsou (většinou) po krvi bažící vraždící monstra, nýbrž bytosti, které se staly upíry proti své vůli, hledající své pravé místo na světě. Hrát za upíra je velmi obtížné a klade velké nároky na kvality PJ a především na hráče. Tvořil jsem upíra jako vyvážený charakter, i když po přečtení se tomu může zdát být jinak. Ale zkuste si to v praxi...

Vzhled

Upírův vzhled je stejný jako za smrtelna (i barva v obličeji zůstává, za cca 5-10 let díky nočnímu životu stejně zbledne), rostou mu vlasy i nehty (jen v době "probuzení"), ale již ne ochlupení. Jizvy jako upír získat nemůže, zůstávají mu jen ty, které získal za svého života. Upírův obraz v zrcadle nikdy neuvidíte a infraviděním také ne (stejně jako studenokrevní živočichové splývá s okolím).
Nakonec ještě pár slov ke stáří. Upír stárne jen do třiceti let. Byl-li člověk, než se stal upírem, starší třiceti let, každým dnem vypadá o jeden rok mladší (a každým dnem přijde o jednu Krev navíc), dokud "nemá" třicet let.

Jak se stát upírem

Upíři se nerozmnožují jako člověk (jsou neplodní), ale svým vlastním způsobem. Dříve, než se rozšíří upíří řady o dalšího "vyvoleného", upír svou oběť mnoho let pozorně sleduje, zda jim bude přínosem. Co se stane potom? Upír se své oběti zabodne do krční tepny. Krev oběti se smísí s upíří krví a vrací se do těla oběti (to upíra stojí deset Krví, zároveň ho to vysílí, kdy má deset dní postih mínus pět k Síle, Odolnosti, Obratnosti a Charismě; postih se snižuje úměrně s časem). Oběť upadne na (stupeň Odolnosti) hodin do bezvědomí (než si svalstvo zvykne na novou krev a než se imunitní systém přestane bránit). Oběť v této době dojde první proměny, kdy se špičáky přizpůsobí novým potřebám těla (instinktivně je dokáže zasouvat a vysouvat). Po probuzení z bezvědomí si oběť nic z předešlých čtyřiadvaceti hodin nepamatuje. Upír se oběti většinou zjeví a vysvětlí jí její nynější roli ve společenstvu upírů. Během dalších (stupeň Odolnosti) dnů se kompletně promění (především zranitelnost sluncem), a nejen mysl postavy, ale i její fyzická schránka si uvědomí své prokletí. Z oběti se stává upír.

Upírův pohled na svět

Upíří charakter je stejně různorodý, jako u člověka. Na následujících řádcích popíši nejvýraznější z nich. Nejčastější případ jsou smutné, svou existencí zdrcené trosky - tito lidé se stali upíry proti své vůli. Tito upíři si svou slabost pro krev uvědomují, ale snaží se ji skrývat před ostatními, ba i sami před sebou. Snaží se lidi uchránit před sebou samými, před svými ostatními druhy a živí se většinou krví zvířat. Jejich charakter se časem mění. A změny to bývají k horšímu. Někteří se začnou mstít a jsou nebezpeční upírům, sobě i celému světu. Smrt je pro ně vysvobozením. Nebo se naprosto odloučí od světa lidí, upírů, mocenských bojů, politiky... Žijí samotářským životem na okraji civilizace, loví zvířata (jak jinak - pro krev) a přemýšlejí nad smyslem své existence a svého počínání. Tito upíři postupně získávají různé zvířecí schopnosti a schopnosti proměny ve zvíře a jejich ovládání.
Potom existují upíři, kteří se upíry toužili stát celý svůj život nebo se později sžili se svou upíří podstatou. Ti, co na(ne)štěstí nepobrali příliš inteligence, baží obvykle jen po krvi, pomstě a utrpení jiných. Nestarají se příliš o své utajení, proto jsou především pro upíry nebezpeční. Ovšem ti skutečně nebezpeční bojují skrytě. Jejich touha po moci je celý život užírala a nadále bude, i kdyby měli celý kontinent pod svou kontrolou. Vládnou a bojují prostřednictvím svých loutek (princ, král...).
Jak se desetiletí mění ve staletí, staletí v tisíciletí, lidé, kteří mu jsou blízcí, umírají a rodí se noví, stává se upír stále nebezpečnější, je stále popudlivější a arogantnější. Lidský život pro něj již dávno přestal mít cenu, jen jako potrava.

Zdroj (ne)života

Krev. Tekutina, jež zaručuje lidem život, ale také způsobuje jejich smrt. Pro upíry, bytosti balancující na vahách života a smrti, to platí dvojnásob. K čemu ji však tolik potřebují?
1. V noci, při každém probuzení, ubude upírovi jedna Krev.
2. Je důležitá k použití schopnosti Regenerace - jeho jediná možnost, jak vyléčit svá zranění.
3. Na používání svých ostatních schopností.
4. Při nedostatku krve upír hladoví a slábne.
5. Jakmile upírovi dojde krev, upadá do bezvědomí (do "upířího spánku").
Poslední dva případy podrobně rozepíši již nyní.

Hladovění

Nedostatek krve je pro upíry dvakrát nepříjemnější než nedostatek jídla pro člověka (uvádím přirovnání především pro roleplaying; zkuste byť i jeden den nejíst, když je všude kolem vás jídlo - nicmoc, co?) Pro přehlednost je vše v tabulce.


Méně než... z
max. množství
Krve
Postih ke stupňům
některých atributů
Cítí se, ja-
koby... dní
nejedl
Past při spat-
ření potenc.
potravy
1/2
Obr-1 Sil-1
Odl-1 Chr-1
2
-
1/3
Obr-1 Sil-2
Odl-1 Chr-2
3
Int~2
1/4
Obr-2 Sil-3
Odl-2 Chr-3
4
<
Int~4
1/5
Obr-2 Sil-4
Odl-2 Chr-4
5
Int~6
1/6
Obr-3 Sil-5
Odl-3 Chr-5
6
Int~8
1/8
Obr-3 Sil-6
Odl-3 Chr-6
7
Int~10
1/10
Obr-4 Sil-7
Odl-4 Chr-7
8
Int~12

Ve městě je past při spatření potencionální potravy o dva vyšší, na vesnici jen o jedna. Pokud neuspěje proti pasti, vrhne se na svou oběť a vysaje ji až do dna. Vlastnosti nikdy neklesnou pod dva (u Charismy pod jedna).

Upíří spánek

Když upírovi dojde krev, okamžitě ztrácí vědomí a upadá do upířího spánku. V tomto stavu mu nerostou vlasy, nehty... a smí tak zůstat až do skonání světa. Vzkřísit jej může buď přísun krve, nebo upíří kouzlo.

Zranitelnost: Zranění upíra se dělí do dvou skupin - regenerovatelná a neregenerovatelná.

Regenerovatelná zranění
Tato zranění upír získává následujícími zbraněmi:
Obyčejné zbraně
I. skupina kouzel (hraničářská)
III. skupina kouzel (jen mrazivá)
IV. skupina kouzel (fyzická)
V. skupina kouzel (psychická)
Tato zranění se hodně podobají stínovým zraněním u člověka (stínovým zraněním upíra nelze zranit), například to, že pokud takto o všechny životy přijde, neumírá, nýbrž upadá do upířího spánku (ze spánku ho lze probudit kouzlem). Zranění však nemizí, ale jdou snadno regenerovat.

Neregenerovatelná zranění
Tato zranění upír získává následujícími zbraněmi:
Drápy, pařáty a zuby
Kouzelné zbraně
Stříbrné zbraně
Svěcená voda (1k10+1 živ.)
Ohnivá hlína, rachejtle, hořící olej, oheň
Kyselina
II.skupina kouzel (útočná)
III.skupina kouzel (jen ohnivá)
VI.skupina kouzel (bílá střela, obecně bílá magie)
Sluneční záření
Květy česneku (stejně jako vlčí mor na vlkodlaka)
Výraz "neregenerovatelná zranění" neznamená, že je nemůže regenerovat, jen že musí ovládat upíří schopnost Odolnost (aby si je mohl regenerovat).

Také je dobré na tomto místě blíže se zmínit o dni. Upír má přes den postih mínus čtyři k Síle, Odolnosti (neklesnou pod dva) a k Charismě (neklesne pod jedna) a mínus dva k Inteligenci a Obratnosti (neklesnou pod dva). Při útoku na kněze má postih mínus tři až mínus pět k útočnému a obrannému číslu. Svatými symboly ho lze zastrašit stejně, jako kouzlem zastrašení (každý člověk se o to může pokoušet jednou denně, upírovi se obě jeho úrovně sčítají).

Schopnosti

Schopnosti (nebo kouzla, jak chceš) se musí upír naučit (není-li dosažitelnost jedna, potom ji umí již na první upíří úrovni na první úrovni), to ho stojí jeden bod (viz. kapitola Úroveň a zkušenosti). Díky tomu se ji naučí na první (základní) úrovni. Tu si lze za další body zlepšovat. K aktivaci každé schopnosti je potřeba jedno kolo soustředění. Následuje tabulka dosažitelnosti, která udává, od které úrovně je možné se schopnost naučit.

Úr. Schopnosti
1. Sání krve, Regenerace, Posílení
2. Odolnost, Létání
3. Zrychlení
5. Mámení zvířat
6. Skrývání, Zmrtvýchvstání
9. Zvířecí proměna
10. Ovládání přírody
16. Astrální útok

Sání krve

Je to základní schopnost upíra (má ji od první úrovně). Na použití této schopnosti se upír nemusí nijak soustředit.

Pozn.: jedna krev = půl litru krve. Zvířecí krev zasytí upíra jen 1/4. Aby upír mohl někoho sát, musí ho nejdříve chytit (past: Sil ~ Sil (oběti) +7 ~ nic/chycení). Každé kolo si hazí proti pasti znova, zda se mu oběť nevykroutí. Má ale bonus +5.

Nemůže používat předchozí úrovně schopnosti.

- 1. úr.: Upír saje krev rychlostí 1 Krev / 1 kolo.
- 2. úr.: Upír saje krev minimální rychlostí 1 Krev / 1 kolo a maximální rychlostí 2 Krve / 1 kolo.
- 3. úr.: Upír saje krev minimální rychlostí 2 Krve / 1 kolo a maximální rychlostí 3 Krve / 1 kolo.
- 4. úr.: Upír saje krev minimální rychlostí 3 Krve / 1 kolo a maximální rychlostí 4 Krve / 1 kolo.
- 5. úr.: Upír saje krev minimální rychlostí 4 Krve / 1 kolo a maximální rychlostí 5 Krví / 1 kolo.

Regenerace

Druhá (hned po sání krve) nejdůležitější schopnost upíra je Regenerace. Představuje jeho jedinou možnost vyléčit si svá zranění. Chce-li regenerovat neregenerovatelná zranění, musí hodit nulu (desítku) na 1k10. Nemůže používat předchozí úrovně schopnosti.

- 1. úr.: Upír si smí vyléčit 1 živ. / 1 Krev /1 kolo. Nejvíce smí použít 1/2 (stupeň Odolnosti) Krví / 1 kolo.
- 2. úr.: Upír si smí vyléčit 2 živ. / 1 Krev /1 kolo. Nejvíce smí použít (stupeň Odolnosti) Krví / 1 kolo.
- 3. úr.: Upír si smí vyléčit 3 živ. / 1 Krev /1 kolo. Nejvíce smí použít 1 a 1/2 (stupeň Odolnosti) Krví / 1 kolo.
- 4. úr.: Upír si smí vyléčit 4 živ. / 1 Krev /1 kolo. Nejvíce smí použít 2 (stupeň Odolnosti) Krví / 1 kolo.
- 5. úr.: Upír si smí vyléčit 5 živ. / 1 Krev /1 kolo. Nejvíce smí použít 2 a 1/2 (stupeň Odolnosti) Krví / 1 kolo.

Posílení

Tato schopnost je upírovi užitečná především v boji. Díky ní si upír dočasně zvýší Sílu, Obratnost a Odolnost. Nemůže používat předchozí úrovně schopnosti.

- 1. úr.: Upír si může zvýšit Sílu, Obratnost a Odolnost (respektive jejich stupeň) o +1 za 1 Krev / 1 kolo. Max. si může upír zvýšit vlastnosti o +3 / 1 kolo.
- 2. úr.: Upír si může zvýšit Sílu, Obratnost a Odolnost (respektive jejich stupeň) o +2 za 1 Krev / 1 kolo. Max. si může upír zvýšit vlastnosti o +6 / 1 kolo.
- 3. úr.: Upír si může zvýšit Sílu, Obratnost a Odolnost (respektive jejich stupeň) o +3 za 1 Krev / 1 kolo. Max. si může upír zvýšit vlastnosti o +9 / 1 kolo.
- 4. úr.: Upír si může zvýšit Sílu, Obratnost a Odolnost (respektive jejich stupeň) o +4 za 1 Krev / 1 kolo. Max. si může upír zvýšit vlastnosti o +12 / 1 kolo.
- 5. úr.: Upír si může zvýšit Sílu, Obratnost a Odolnost (respektive jejich stupeň) o +5 za 1 Krev / 1 kolo. Max. si může upír zvýšit vlastnosti o +15 / 1 kolo.

Zrychlení

Díky této schopnosti se upír dokáže dočasně zrychlit. Ale i když upír schopnost neaktivuje, je stále rychlejší. Číslo před závorkou udává, o kolik se zvýší iniciativa při neaktivované schopnosti, za závorkou při aktivaci schopnosti a nakonec kolik upíra stojí aktivace schopnosti. Nemůže používat předchozí úrovně schopnosti.

- 1. úr.: +1 inic. / +2 inic. na (stupeň Odolnosti) : 2 kol / 1 Krev.
- 2. úr.: +1 inic. / +3 inic. na (stupeň Odolnosti) kol / 2 Krve.
- 3. úr.: +2 inic. / +4 inic. na 1,5 (stupeň Odolnosti) kol / 3 Krve.
- 4. úr.: +2 inic. / +5 inic. na 2 (stupeň Odolnosti) kol / 4 Krve.
- 5. úr.: +3 inic. / +6 inic. na 3 (stupeň Odolnosti) kol / 5 Krví.

Odolnost

Díky této schopnosti je upír odolnější vůči zraněním (má více životů) a smí regenerovat neregenerovatelná zranění (ale i tehdy musí přehodit past, ale již nižší). Životy jsou udány v celkovém počtu přidaných životů (tedy, zlepší-li se z 2. na 3. úroveň schopnosti, přidají se další 2 živ., nikoliv 6). Na používání této schopnosti se nemusí soustředit (jen na regeneraci). Nemůže používat předchozí úrovně schopnosti.

- 1. úr.: +2 maximální počet životů, aby mohl regenerovat neregenerovatelná zranění, musí přehodit past: Odl~6. Zranění sluncem je 5 živ. / kolo.
- 2. úr.: +4 maximální počet životů, aby mohl regenerovat neregenerovatelná zranění, musí přehodit past: Odl~5. Zranění sluncem se snižuje na 4 živ. / kolo.
- 3. úr.: +6 maximální počet životů, aby mohl regenerovat neregenerovatelná zranění, musí přehodit past: Odl~4. Zranění sluncem se snižuje na 3 živ. / kolo.
- 4. úr.: +8 maximální počet životů, aby mohl regenerovat neregenerovatelná zranění, musí přehodit past: Odl~3. Zranění sluncem se snižuje na 2 živ. / kolo.
- 5. úr.: +10 maximální počet životů, aby mohl regenerovat neregenerovatelná zranění, musí přehodit past: Odl~2. Zranění sluncem se snižuje na 1 živ. / kolo.

Létání

Není nutné blíže vysvětlovat. Použití této schopnosti ho nestojí žádnou krev a nemusí se na ni soustředit.

- 1. úr.: Pohyblivost upíra ve vzduchu je 2 + 2 Sil.
- 2. úr.: Pohyblivost upíra ve vzduchu je 4 + 2 Sil.
- 3. úr.: Pohyblivost upíra ve vzduchu je 6 + 2 Sil.
- 4. úr.: Pohyblivost upíra ve vzduchu je 8 + 2 Sil.
- 5. úr.: Pohyblivost upíra ve vzduchu je 10 + 2 Sil.

Mámení zvířat

- 1. úr.: Řeč zvířat - Upír dokáže mluvit se zvířaty. Za jedno kolo se upír stihne zeptat na jednoduchou otázku a zvíře mu odpovědět. Upíra tato schopnost stojí 1 Krev na (úr.schopnosti) kol rozmluvy.
- 2. úr.: Přivolej zvíře - Upír přivolá jednoho zástupce zvoleného druhu zvířete. Toto zvíře se musí nalézat v okruhu (úroveň schopnosti krát úroveň upíra dělená deseti) kilometrů. Zvíře se bude snažit k upírovi dostat co nejrychleji. Jakmile se k němu dostane, bude si zase dělat, co chce. Upíra toto stojí 3 Krve.
- 3. úr.: Uklidni - Jedná se o velmi mocné upíří kouzlo. Upír ho sešle na libovolného živého tvora do velikosti C. To ho stojí tolik Krví, kolik je životaschopnost tvora, u inteligentních jedinců (Inteligence 2 a vyšší) ještě násobeno dvěma. Potom si upír hodí proti pasti: Chr (upíra) ~ Chr (oběti) + 4 ~ nic / omámení. Tvor, jenž je zmámen, není schopen po dobu (Int [upíra] + Chr [upíra] - úroveň [oběti]) kol na nikoho žádným způsobem útočit, či se chovat jinak nepřátelsky (ale smí utíkat).
- 4. úr.: Ovládni zvíře - Upír dokáže ovládat libovolné zvíře větší, než 15 centimetrů. Upíra to stojí (životaschopnost zvířete) Krví na 6 kol. Upír si hází proti pasti: Chr (upíra) ~ Žvt (zvířete) ~ nic / ovládnutí. Při sesílání kouzla musí být zvíře nejvíce 15 metrů daleko a musí jít vidět, potom se smí vzdálit až na 100 metrů.
- 5. úr.: Zmam smečku - Upír dokáže zmámit smečku zvířat (například vlků) a ti jej budou považovat za svého vůdce, to znamená, že na něj nebudou útočit, budou za něj bojovat... ale nikdy nespáchají sebevraždu nebo nesplní příliš nebezpečný úkol (typické je například aby smečka psů zaútočila na smečku vlků). Upíra toto kouzlo stojí (životaschopnost vůdce smečky dělená dvěma krát počet členů ve smečce) Krví a kouzlo působí v čase mezi dvěma úplňky.

Zvířecí proměna

- 1. úr.: Vlčí drápy - Upírovi narostou drápy podobné vlčím na (stupeň Inteligence + 5) kol. Považují se za zbraň 1/+ (úr. schopnosti krát dva) a má k nim bonus k iniciativě ve výši (úr. schopnosti). To ho stojí 1 Krev.
- 2. úr.: Proměna ve zvíře - Upír se dokáže proměnit ve vlka, netopýra či krysu. Parametry má jako v bestiáři. V této podobě vydrží až celou noc a stojí ho to 3 Krve.
- 3. úr.: Přítel - Upír vyvolá na (úr. schopnosti) k10 kol vlka. Tento vlk bojuje po boku svého stvořitele a má parametry ÚČ: 5/+ (úr. schopnosti), OČ: 7 a Žvt.: 4. Ostatní parametry má jako vlk obyčejný z bestiáře. Upíra stojí 4 Krve.
- 4. úr.: Proměna v mlhu - Upír se promění v oblak mlhy (vel.: B). V této podobě má pohyblivost 15, nemůže útočit a je zranitelný jen neregenerovatelnými zraněními. Životů má stále stejně, OČ je rovno jeho úrovni. V této podobě vydrží až (úroveň upíra) směn, smí kouzlit a stojí ho to tolik Krví, kolik je jeho úroveň (ta vyšší).
- 5. úr.: Doupě - V místnosti o maximálním obvodu (úroveň upíra + 5) vznikne přes den naprostá tma. Upíra toto kouzlo stojí 5 Krví.

Skrývání

- 1. úr.: Plášť noci - Za jednu Krev přidá upírovi +10% ke schopnostem Tichý pohyb a Schování se ve stínu za každou úroveň schopnosti Skrývání. Efekt trvá jednu směnu.
- 2. úr.: Ticho - Jak projít tiše kolem těch stráží, když jsem v rytířské zbroji a nesu tornu plnou zlaťáků (nebo pro ty slabší, jen pytel plný zlaťáků)? K čemu mi je můj plášť neviditelnosti, když přes tu nestvůru se lze dostat jedině bojem (a tím upozorním ostatní a skončím na jejich jídelním lístku)? Tyto a jiné problémy řeší kouzlo Ticho. Za dvě Krve se v okruhu tři metry kolem upíra vytvoří zvuková bariéra, kdy "vše" proniká dovnitř a "nic" ven. Kouzlo trvá maximálně tolik směn, jaká je úroveň upíra. Trvání kouzla lze kdykoliv předběžně ukončit.
- 3. úr.: Neviditelnost - Přesně tak, jak ji všichni známe od kouzelníka. Stojí čtyři Krve a maximální trvání je jedna směna.
- 4. úr.: Maska - Maska je velmi mocná upíří schopnost, zejména umí-li schopnost Skrývání na pátém stupni. Kouzlo dočasně propůjčuje jinou identitu - dává mu masku. Ona podoba není nikoho určitého, pouze je jiná. Schopnost trvá přesně 1k6směn za každou úroveň upíra a předčasně ho lze zrušit jedině novým sesláním tohoto či jiného transmutačního kouzla (dokonce ani kouzlo Rozptyl kouzla neúčinkuje). Umí-li upír schopnost Skrývání na pátém stupni, může chtít upír podobu nějaké určité osoby. Tuto osobu musel alespoň jednou v životě (respektive ve své existenci) vidět na vlastní oči. Dále si musí hodit na úspěch. Past je na inteligenci, nebezpečnost se rovná úrovni člověka, ve kterého se chce upír proměnit plus pět. Uspěje-li, všichni, kdo upíra uvidí budou přesvědčeni, že je ten, za koho se vydává. V obou případech se může proměnit jen v osobu stejné třídy velikosti a pohlaví. Proměna stojí v prvním případě pět Krví, ve druhém deset Krví a má poloviční dobu trvání.
- 5. úr.: Zmizení - Toto kouzlo upírovi umožňuje dočasně (na 1-10 kol zmizet) a dle jeho přání se kdekoliv v okruhu 5 sáhů znova objevit. Může se objevit jen tam, kde by mohl jako hmotný dojít za 10 kol. Nemůže se zhmotnit do nějaké cizí látky, pokud nemá jinou možnost, je jeho osud zpečetěn. Kouzlo stojí 8 Krví.

Astrální nadvláda

- 1. úr.: Mluv s mrtvými - Stojí 2 Krve za kolo, ostatní parametry jsou stejné, jako u stejnojmenného kouzelníkova kouzla. Jako úroveň se bere ta upíří.
- 2. úr.: Znič nemrtvého - Stojí (životaschopnost nemrtvého) Krví, s ostatními parametry se to má stejně, jako u druidova kouzla odčaruj nemrtvé. Působnost je však všude a lze takto odčarovat pouze nemrtvé vyvolané nekromantem.
- 3. úr.: Pevná mysl - Upír si za sedm Krví přidá na jednu směnu k pevnosti mysli tolik, kolik je jeho upíří úroveň.
- 4. úr.: Dotyk upíra - Stejné jako stejnojmenné kouzelníkovo kouzlo, stojí (životaschopnost+2) : 2 Krví, zaokrouhluje se nahoru.
- 5. úr.: Duševni rozštěp - Kouzlo stojí životaschopnost + 8 Krví, ostatní parametry jako stejnojmenné kouzelníkovo kouzlo.

Ovládání přírody

- 1. úr.: Bouřka - Během (6 - úroveň schopnosti Ovládání přírody) směn se v okruhu patnácti kilometrů od upíra nebe zatáhne hustými mraky (neprojde jimi sluneční záření). Upír na to spotřebuje 6 Krví za každých (úroveň upíra) směn. Minimálně kouzlo stojí právě šest Krví.
- 2. úr.: Mlha - Během jedné směny se v okruhu dva kilometry od upíra vytvoří hustá mlha. V této mlze jde stěží vidět na tři kroky a neprojde jí sluneční záření. Toto kouzlo lze seslat nejpozději hodinu po rozednění, vydrží jednu hodinu a stojí jednu Krev.
- 3. úr.: Zakořenění - Postavu, na níž je toto kouzlo sesláno, obmotají kořeny. Postava sice může bojovat (s postihem -1), ale nemůže se hnout. Efekt vydrží tak dlouho, kolik je úroveň upíra dělená dvěma plus úroveň schopnosti. Kouzlo stojí pět Krví a má dosah 10 metrů.
- 4. úr.: Oživ strom - Upír se dotkne nějakého pořádně vzrostlého stromu, který se posléze začne pohybovat a plnit upírovy příkazy (má inteligenci 10). Strom má ostatní parametry jako druidův "Velký zlý strom". Kouzlo stojí 25 Krví a vydrží 1 směnu.
- 5. úr.: Temnota - Kouzlo stojí 15 Krví, četnost: kdykoliv a kdekoliv v lese, ostatní parametry jako druidovo stejnojmenné kouzlo.

Zmrtvýchvstání

- 1. úr.: Oživený upír má jednu Krev a 1/5 životů. Kouzlo stojí 20 Krví a lze ho seslat jen na upíra v upířím spánku.
- 2. úr.: Oživený upír má tři Krve a 2/5 životů. Kouzlo stojí 20 Krví a lze ho seslat jen na upíra v upířím spánku.
- 3. úr.: Oživený upír má pět Krví a 3/5 životů. Kouzlo stojí 20 Krví a lze ho seslat jen na upíra v upířím spánku.
- 4. úr.: Oživený upír má sedm Krví a 4/5 životů. Kouzlo stojí 15 Krví a lze ho seslat jen na upíra v upířím spánku.
- 5. úr.: Oživený upír má deset Krví a všechny životy. Kouzlo stojí 15 Krví a lze ho seslat jen na upíra v upířím spánku.

Noční život

Díky svému způsobu života získal upír několik dalších zvláštních schopností. Nejdříve je to Tichý pohyb, na který má pravděpodobnost 30+3*upíří úroveň %. Potom je to Schování se ve stínu, na které má šanci 50+5*upíří úroveň %. Na tyto dvě schopnosti má zloděj o 30% větší pravděpodobnost. A úplně poslední je Vidění ve tmě. Upír vidí i s minimálním množstvím světla.

Rasy

Kdo se může stát upírem? Vlastně to může být kterákoliv rasa z pravidel, nejčastěji to bývají lidé, barbaři a elfové, občas krollové. Trpaslík, kudůk a hobit většinou spáchají sebevraždu, než aby byli upíry (a sáli své příbuzné, navíc je velmi obtížné představit si krvelačného hobita), krollové mimo přírodu rychle zemřou.

Povolání a úroveň

Postavě, jež se stane upírem, zůstává její původní úroveň a její povolání (s několika malými změnami), ale získává navíc mnoho dalších rezistencí, imunit, schopností... ale také slabostí. Může se v nich zdokonalovat stejně jako ve svém povolání, proto dále budeme používat výraz úroveň povolání a úroveň upíra. O upířích schopnostech jsem již psal, teď k jednotlivým povoláním.

Válečník
Zastrašení: Základní pravděpodobnost se zvyšuje o 25%, za každou úroveň válečníka se přičítá 5% namísto obvyklých 3%. Léčba vlastních zranění: Tuto schopnost válečník ztrácí.
Bojovník
Velení: Upíři (především ti starší) bývají velice arogantní a pro některé může být velmi obtížné posloouchat rozkazy od druhého (zvláště pak smrtelníka, někdy se nedohodnou, ani když jim jde o neživot). Pověst: Ponechám na úvaze PJ, většinou musí upíři skrývat svou pravou totožnost a lidem z neznámého důvodu překvapivě brzy dojde, proč ten neporazitelný bojovník vychází jen v noci... Chladnokrevnost: Bonus se upravuje na +4.
Šermíř
Beze změn. Pozn.: Kombinace upír - válečník je nejčastější kvůli své univerzálnosti (jak magické, tak bojové nadání).

Hraničář
Pes: Nemůže mít. Žádné zvíře upíra nesnese.
Chodec
Ochočování nestvůr: Nelze.
Druid
Tato kombinace nelze. Druid je služebník lesa a je pod jeho ochranou. Jakákoliv přírodní entita nechá svého služebníka raději zemřít, než aby se stal nemrtvým. Upír vždy pozná služebníka přírody a cítí k němu hlubokou zášť.

Alchymista
Odolnost vůči jedům: Ruší se.
Pyrofor
Beze změn.
Theurg
Beze změn.

Kouzelník
Vyvolání přítele: Platí beze změny. Jen by si upíří kouzelník měl uvědomit, že přátelé mají poněkud jiné stravovací návyky, a že (ne)život je dlouhý...
Mág
Podrobování: Po smrti těla mága se jeho duše přesune do vybraného podrobeného těla, které projde stejnou transformací, jako nový upír. Jeho všechny úrovně klesnou na jedna a vše co pomocí jich nabyl (schopnosti, množství Krve...) klesne na počáteční hodnotu.

Úroveň a zkušenosti

Nejdříve proberu postupy o úrovně. O upíří úroveň nemůže upír žádným způsobem přijít (jedině mág s podrobenou obětí), ani vysáním úrovní, ani žádnou kletbou. Zkušenosti na postup na upíří úrovně se počítají jako u kouzelníka. A teď k samotnému postupu. Postava (upír) má nyní dvě úrovně - tu z povolání a upíří. Pokud se rozhodne zvýšit vyšší z obou úrovní, nic se neděje a postupuje se klasickým způsobem. Pokud se však rozhodne pro tu nižší, počet potřebných zkušeností na postup se určí takto: (vyšší úroveň (zt) - nižší úroveň(zt)) krát (úroveň, na kterou chci postoupit - úroveň, ze které postupuji) + úroveň, ze které postupuji(zt). (Zt označuje, že číslo má být udáno ve zkušenostech). Z tohoto důvodu se nesmí psát celkové zkušenosti, ale zkušenosti nevyužité. Co s sebou zvýšení úrovně přináší? Při každém přestupu upíří úrovně upír získá dva body (na první úrovni nemá nic), které může investovat do zvyšování schopností, maximálního množství Krví nebo do zvýšení základních atributů (Síla, Odolnost...). Hned ze začátku je nutné upozornit hráče, že bodů je extrémně málo a schopností (respektive možností, kam body investovat) hodně, proto musí hráč pečlivě rozhodnout, kam body vloží. Na začátku má upír 10 Krví, za jeden bod si lze zvýšit +5 max. počet Krví, +1 stupeň některé vlastnosti nebo +1 úr. některé schopnosti. SM, PM a podrobitelnost Upír se považuje za nepodrobitelné povolání (nelze ho vůbec podrobit). Ostatní se určuje klasickým způsobem.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

dobre ale jine stravovaci navyky u přatelíčků čaroděje jsou mimo mísu protože magičtí tvorové , kterými přátelíčci beze sporu jsou, nemusí jíst takže (ne)život jejich pána jim vůbec není na obtíž

ale jinak paráda


 Uživatel úrovně 0

Viděl jsem i mnohem lepší podprůměrné upíry


 Uživatel úrovně 0

me ty tabulky v prohlizeci udelalo zmatek diskuzi mam v jednom sloupku konkretne v Past při spatření potenc. potravy - dale pravy sloupec je v dalsi tabulce tentokrat neni nadepsana :D


 Uživatel úrovně 0

Mne sa to nahodou velmi pacilo. Myslim, ze je to velmi fajn spracovane.


 Uživatel úrovně 0

je to super opravduse mi to líbí ,takže za 5*


 Uživatel úrovně 0

Proste upír pokud mi nekdo neukáze nejaké ZAJIMAVE nove schopnosti, tak nedám líp jak za 4*. Hlavne se mi líbil ten konec, vylepsování vlastností...


 Uživatel úrovně 0

upír je zajímavé tema


 Uživatel úrovně 0

Je to dost dobrý....fakt jsem si počet...navíc ta rasa je dost sympatická....něco mi ale nesedí: Nemyslíš si, že v kombinaci s povoláním by to byl docela NÁŘEZ?


 Uživatel úrovně 0

Marcus and Milor z ..: Je logické že tam máte podobné myšlenky když oba čerpátu z Vampire: The masquerade.


 Uživatel úrovně 0

Mil.: Věř mi, že myšlenky t tvého upíra tu nejsou. Ale myslím, že jsem ho někdy četl. Myslím...