Nové Rasy

Vlkodlak,zatracený bohy Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 46

DENNÍK 029.LEGIE V TEUTOBURSKÉM HVOZDU…

15,6,2056
„Prosekávali jsme se hvozdem, bylo tady mrtvolné ticho a šero. Pod nohami se nám držela šedivá mlha. Paprsky slunce neprocházely přes koruny staletých dubů a legionáři se nedůvěřivě snažili prohlédnout tmu. Zvedá se vítr a my postupujeme velmi pomalu. Přicházíme k podivné pyramidě z lebek. Nevypadají moc staře, možná dvě tři hodiny. Na zemi je zaschlá krev a kolem dokola po stromech jsou rozvěšené vnitřnosti, jako po nějakém démonickém Centurio Markus Marxuson večírku. Vojákům se dělá zle, ale nejsme nejlepší legie v této neprozkoumané provincii jen tak. Několika slovy je povzbudím a chystáme se utábořit. Pošlu vojáky na průzkum.Docházejí s útržky zbrojí císařské legie a kusy přilbic a šatů. O kus dál je hvozd vykácen do znamení čarodějnic a vidíme nahá těla houpající se ve vzduchu. Někde jsou stromy zaostřeny do kůlů a na nich jsou ukřižována těla sousední legie.Vypadá to tady jako po strašlivém flámu démonů a z dvou tisíc mužů nezbyl ani jeden. Zvěd mi donesl hlavu centuriona.Utáboříme se a vyčkáme rána.“

16,6,2056
„Je krátce po půlnoci a probudí mě vytí vlků. Mí muži spali se zbrojí a stojí na nohou.Ve tmě jsou desítky rudých očí. Pár vlků nebezpečí pro dva tisíce mužů. Přihazujeme do hranic, ale vlci oheň ignorují. Přišel bleskurychlý útok. Ty svině jsou mohutnější a drsnější než severští a není jich tu tak málo. Musí jich tu být tak na pět stovek, ale takové množství? Už by vylovily všechnu zvěř z okolí. Něco je nutí se sjednotit.Vyděl jsem vlka velkého jako tygr, zabil dvanáct legionářů a vypadá to že jim velí. Stahují se.Za chvíli svědčí o jejich přítomnosti jen dvě stovky mrtvých mužů na zemi. Dnes bude dlouhá noc. Útoky vlků nás nutí být v pozoru a muži jsou vyčerpaní. Stahujeme se toto je prokleté místo.“

17,6,2056
„Sakra močál,a ty prokleté stromy jsou všude. Viděl jsem jeden v pohybu, ale nebudu strašit muže. Ty bestie nás pronásledují, pořád a neustále útočí. Muži v bažině se těžko brání a ty stromy…ne, to nemůže být pravda.Skoro stovka mužů zmizela v hvozdu, jen kvůli světýlkům. Jeden se vrátil a zavedl nás k ostatním, měly smrtelný výraz strachu na tváři. Legionář říkal že bloudily, takže se zažil výraz bludičky.Nikdy, ale nepověděl co to bylo.Dal jsem ho pověsit, stejně jako pár dezertérů. Musím obětovat stovku vojáků, budou krýt náš ústup.“

18,6,2056
„Ráno se několik mužů vůbec neprobudilo, žádné stopy po násilné smrti, ten hvozd je jako na pochodu.Vlci a stromy masakrují mé muže. Oddíl co kryl ústup se vrátil, ze strachu. Popravil jsem každého druhého, toto je legie, ne odpočinkový tábor.Vlci znovu zaútočili, mohutně a koordinovaně z osm seti mužů mi zbylo sotva padesát, jsme mimo území hvozdu.“

14,9,2056
„Jsem postaven před soud a mé majetky zabaveny za neprovedenou operaci v Teutoburském lese.Mise selhala z neobjasněných důvodů.Také za ztrátu legie, špatné posouzení situace, malou rozhodnost a přecenění nepřítele.Trest je smrt…

HISTORIE

Lykantropové jsou prastará rasa, z počátků věků. Dělí se na několik skupin, podle toho jaká zvířata ovládají.My si povíme o vlkodlacích. Kdysi dávno byl démon Mri, ten chodil mezi lidskými ženami a plodil s nimi potomky.Jeho děti na sebe uměli brát podobu vlka a taky vládly nadpřirozenými schopnostmi.Stáhli se do hlubokých hvozdů, ale když lidé začali dobývat jejich území, tak jej krutě bránili.Hvozd je na jejich straně jelikož nemá rád když si zněj dělají lidé dříví a lidé začaly vlkodlaky nenávidět.Proběhlo několik krvavých střetů, ale nakonec impérium Argossu za vlády Oktaviána zvítězilo a vlkodlaci se roztoulali po světě, kde škodí lidské rase jak jen mohou. Odrážejí lidské průkopníky, a uzavírají spolky s ostatními rasami k podnikání masových útoků, ale jejich síla už nikdy nebude jako dřív…

VZHLED A ŽIVOT

Vlkodlak vypadá jako velký svalnatý barbar.Je skromný a k životu mu stačí jen hliněná miska s vodou a nenávist nepřátel. V podobě vlka je mohutný skoro dvou a půl sáhový obr, chrání jej jeho smečka a jdou pro něj na smrt. Jeho tělo nese spoustu jizev z dřívějších bojů a kolem něj je aura úcty a moci.Není znám jeho věk, ale jsou známy exempláře staré několik tisíc let.Většinou se usadí na dohled průzkumnických osad a odrážejí je zpět.Jejich život vede jediná touha, zničit lidskou rasu, ale vědí že se jim to nemůže podařit a tak jim škodí jak mohou.Jeho smečka je mu poslušná a splní jakýkoli příkaz, ale velikou armádu nevybuduje, protože by vylovily všechnu zvěř z okolí.Ovšem pokud je vyhlídka veliké bitvy, vlkodlaci se spojí a jejich útoky jsou smrtící.


TABULKA VLASTNOSTÍ PODLE RAS
Rasa Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
Vlkodlak 13-18 12-17 8-18 7-12 7-12
Oprava +3 +1 +1 -4 -4

Snažil jsem se o to, aby byl vlkodlak nesnadným soupeřem, síla, obratnost, ale zároveň měl velkou výdrž. Naopak inteligence bude velmi při zemi a lidé se ho budou stranit a bát charisma.Může to být dobré na Hack´and Slasch, ale dobří hráči to využijí na Roleplayng.Podle toho jakou máš družinu si tabulky uprav, ale mě to připadá vyvážené.

ŽIVOTY

  • ZÁKLADNÍ POČET: 8
  • KOSTKA: 1k6+2
  • PO 9.ÚROVNI: +2

Počet životů se mi zdá rozumný, není to žádné párátko, ale válečník to pořád není.Navíc má spoustu jiných výhod.

Vlkodlak nemůže být v mém světě zákoně dobrý, neboť se ho lidé straní a pokud z něj nemají hrůzu, většinou na něj uspořádají trestnou výpravu. Navíc by si pohněval Mriho a vlastnosti nemá zrovna jako mudrc.Pokud si ale chceš zahrát vlkodlaka, vyznavače dobra tak ti nebráním, ale lidé budou nejdříve nedůvěřiví a může se stát, že na tebe bude nějakými fanatiky vedena trestná výprava.

POHYBLIVOST

  • Vlkodlak: 12

Vlkodlak tráví svůj život tím, že vodí svou smečku a pronásleduje lidskou rasu, takže jeho pohyblivost je vysoká a navíc pokud je na svém území se smečkou, tak je skoro nemožné jej dohnat či najít. Většinou se to podaří jen pokud vlkodlak chce. S pohyblivostí souvisí také několik schopností vlkodlaků a o nich si povíme trochu níž.

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI

Zápasnictví: Vlkodlak žije nezměrnou dobu a většinou zemře v bitvě a jelikož má celá tisíciletí na trénink, tak se postupně zakazoval v boji tváří v tvář, že pokud je na něj veden útok třídy A(zápas),ubírá mu jen 1/2 životů. Občas navštíví kancodlaky, posedlé fyzickými cvičeními a vzniknou zajímavé spory, většinou takhle mezi sebou řeší hádky o území.

Odolnost vůči zbraním: Mezi sebou tomu říkají Mriův dar, démon Mri měl dar nezranitelnosti smrtelníky, ale jeho synové nepřevzali celou jeho moc a jelikož nic není stoprocentní tak vždy při útoku typu B(Obyčejná zbraň), ztrácí jen 1/20 životů.

Tuto schopnost dostává vlkodlak, když výrazně vyzdvihne démona Mriho, nějakým strašlivým masakrem.

Nezranitelnost: Mri byl démon a nemohla mu ublížit ani Skarnova nebeská palice.Stal se jedním z nejmocnějších démonů a nav své věrné nezapomíná…pokud se vlkodlak stane významným a pokoří významně lidskou rasu, Mri mu daruje nezranitelnost kouzelnými zbraněmi.Jeli na tohoto vlkodlaka veden útok typu C(Kouzelná zbraň) způsobuje mu pouze stínová zranění.

Strach ze stříbra: Těžko říct, kde se tato bázeň vzala, ale jedno je jisté, při útoku typu D(stříbrná zbraň) je zranění udělené vlkodlakovi dvojnásobné.Legenda praví, že kdysi v Mriho největší slávě jej srazil na kolena jistý oblíbenec bohů Kamahl svým stříbrným kopím.Mri toto setkání přežil, ale byl tak otřesen odhalením své slabosti že tento psychický šok přenesl na své plémě. Vlkodlaci se stříbra panicky bojí a protivníka s touto zbraní přenechají své smečce.

Mriova výdrž: Mri svým věrným do života daroval trochu své démonické výdrže a tak pokud je na vlkodlaka veden útok G(Ohnivá hlína,rachejtle…) a J(útočná kouzla) způsobují mu jen 1/2 obvyklého zranění.Vlkodlaci se tak stávají nesnadnými soupeři, ale chtěl jsem aby si hráči vážili toho co mají a tak proto musí něco udělat.Vydzdvehnutí Mriho musí být smrtící a lidem musí při vyslovení tohoto jména běhat mráz po zádech.

Zvířecí instinkt: Při procházení se po světě je vlkodlak zvyklý na to že mu lidé staví do cesty spoustu pastí, jeho instinkty ho varují a ve hře se to projeví zneklidněním. Takže má vlkodlak pocit ohrožení a pokud past nenajde, jeho podvědomí je neustále ve střehu a tak při hodu na past má bonus +1.Na 10.úrovni se bonus zvedá na +2, ale dál se už nezvyšuje.

Znalost terénu: Při pohybu svým územím, rozuměj územím kde vlkodlak pobývá aspoň 2.úrovně má vlkodlak bonus +2body k základní pohyblivosti. Pokud na tomto území stráví celkem 5.úrovní zvýší se jeho bonus na +3.Uvedené bonusy se nesčítají. Pokud má vlkodlak smečku, zvýší se vlkům pohyblivost stejným způsobem.

Nenápadnost: Vlkodlak je ve svém území jako doma a pokud v něm strávil 2.úrovně má bonus +1Uč a Oč.Po dalších 3.úrovních se jeho bonus zvýší na +2Uč a +2Oč.Také se v něm lépe orientuje a dovede krajinu využívat ve svůj prospěch, takže je pravděpodobnost zhruba 95% že zaútočí s překvapením a získává automaticky iniciativu. Pokud je s ním jeho smečka pravděpodobnost se sníží o 1% za každého vlka.

Vůdčí osobnost: Pokud vlkodlak se svou smečkou strávil 5.úrovní mají všichni jeho vlci +1Uč.Po deseti úrovních se bonus zvyšuje na +2Uč.Vlci jsou mu fanaticky oddáni a podle toho vypadá jejich boj.Pokud bojují ve svém území, mají všichni vlci také bonus +1Oč.Bonusy se vztahují i na samotného vlkodlaka.

Větření: Vlkodlak dokáže vnímat i velmi vzdálené zvuky a jeho schopnosti převyšují schopnosti lidí.Pokud vlkodlak naslouchá mají všechny zvuky nápadnost +20% a k tomu ještě 2% za úroveň. Větření trvá jednu směnu a dává 1bod únavy.

Vidění ve tmě: Vlkodlakovi se zlepšily smysly, jeho zrak dokáže prohlédnout naprostou tmu, jako za denního světla. (Vidí 256 odstínů šedi, jako televize ze 70.let).Toto funguje do 50. Sáhů, každých pět sáhů vidí hůře, ale pořád lépe než bez vidění ve tmě.Hráč nemusí oznamovat, že používá vidění ve tmě, když je pro něj tuto schopnost použít, použije ji automaticky.

Zlepšení smyslů: Vlkodlakovi se zlepšily všechny jeho smysly, zrak je popsán výše u zbývajících má vlkodlak bonusy, například při odhalování jedů atd.…,ale nechám to plně v kompetenci Pj.Vlkodlak dokáže lépe rozeznávat předměty se zavázanýma očima, ucítí zápach unikajícího plynu.Tato schopnost je tak dobrá, jak máte dobrého Pj, pokud se hráči soustředí na Roleplayng je to v pořádku, ale pokud tohoto jen využívá říkej mu méně.Do určité míry to posuzuj také podle úrovně a zkušeností.

Svolávání smečky: Vlkodlak se může pokusit najít v okolí smečku vedenou, jiným vlkodlakem či vlkem,pravděpodobnost nechám na Pj, většinou je to, ale pro potřeby dobrodružství. Poté musí zabít jejího vůdce, tady závisí na zkušenostech, nesmí mu pomáhat nikdo z družiny.Nejlepší by bylo, kdyby to Pj odehrál s hráčem bokem a ten by se po pár dnech vrátil následován houfem vlků.Pj určí hodem 3k10 kolik je ve smečce vlků a upraví podle dalších okolností.(Např. v okolí je hlad a vlci se srocují atd.…)Vlkodlak musí smečku neustále vést a pořádat sní lovy.Nebo je na chvíli rozpustí, aby si nalovily sami, nebo když potřebuje do nějakého města(teď jsem myslel dobré vlkodlaky).Obecně se, ale snaž být se svou smečkou co nejvíc.

Proměna ve vlka: Vlkodlak se může proměnit ve vlka a zpět, proměna trvá 1kolo a je jí možné provést tolikrát za den, na jaké je vlkodlak úrovni.To co měl vlkodlak na sobě spadne na zem a promění se ve velkého vlka, skoro jako lev.Nazpět se promění nahý, takže si musí najít něco na sebe.Po proměně se mu síla zvedne a pozbude kus své inteligence.Z toho vyplývá že má +4Uč a musí si hodit na past int-2- nic/zapomenutí válečného plánu. Takže pokud chtěl před proměnou něco udělat, zapomene na to a vrhne se do chumlu nepřátel a přijde k rozumu, až když jsou všichni mrtví.

Vlčí podoba: Ve vlčí podobě si zachovává všechny vlastnosti a schopnosti, až na Uč a Oč, jelikož používá své přirozené vlčí zbraně tesáky a chrání se hustou kůží.

  • Uč: 8 + bonus za sílu+bonus za obratnost + bonus za úroveň
  • Oč: + 5 + bonus za obratnost + bonus za úroveň

Vícenásobné útoky: Vlkodlak od 6.úrovně má 3 útoky za dvě kola a od 10.úrovně útočí 2 za kolo.Na 16.úrovni má 5 útoků za 2kola a od 20.úrovně útočí 3 za kolo.Dále se mu útoky nezvyšují, platí to pro obě proměny a jsou k tomu příslušné bonusy k iniciativě v rozšířeném souboji.

Přenes lykantropii: Pokud chce vlkodlak přenést lykantropii na člověka kterého zranil má na 1.úrovni pravděpodobnost 20%.Ta se dále zvyšuje o 3% za úroveň.Nakažený se pak chová tak jak to je napsáno v pravidlech, ale nikdy nedosáhne všech schopností skutečných lykantropů.Já jsem popisoval vlkodlaka, jak je stvořil démon Mri.

Poznámky

Je to můj první příspěvek do ras, takže doufám že se povedl.Tahle postava je tak silná, jak dobře umíte hrát a s dobrým Pj by se vám mohla líbit.Díky za přečtení .

- Ccrew

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

hmm ty vlastnosti jsou trochu silny a vkodlak podle me neni rasa , ale prisera . To je to same jako povolani upir :D . Kdybych moh hlasovat dal bych 2 za snahu .


 Uživatel úrovně 0

Přičítá se do toho úč při proměněn i to +4 do úč nebo ne?


 Uživatel úrovně 0

Jak dlouho může být proměněný ve vlka? Uživatel úrovně 0

Je to dost povedená rasa, ale není nejlepší, i když patří do jejich skupiny. Jediné co docela dobře nechápu je ten bonus za úroveň u tý přeměny, nevím k čemu je tam dobrej. Jakým třeba způsobem se dá pozdvihnout Mri? Jaký je KZ u tý hustý srsti ve vlčím těle? Je to ta 5 nebo ne?...
Je tam dost věcí co by chtěli upřesnit, ale jinak je to dobrý.
S úctou Jeddite


 Uživatel úrovně 0

Je to dobry ale je strasne silnej do dobrodrustvi se da pouzit jen s jinou takhle silnou postavou.Ale ten pribeh je vostrej....4*


 Uživatel úrovně 0

Ste se posrali vyte jak je to kur..sky silny!


 Uživatel úrovně 0

a jo pekny. Uživatel úrovně 0

Docela dost zajimavych schopnosti o pohyblivosti ale pripada mi to hratelne jen pri hre jeden na jednoho...