Nové Rasy

Skalven Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 2

Skalven

Kudůk – krysa

V Duté Skále, sídle trpaslíků, byli kudůci vždy porobený národ otroků. Prapůvodně zde bylo hned několik kudůčích rodin, z nichž nikdo nepamatuje, zda sem přišli s ostatními trpaslíky už jako otroci, nebo zda si je trpaslíci podrobili až zde. Jejich práva byla chabá a jejich potenciál nevyužitý. Před mnoha generacemi se jedna z těchto rodin vzepřela poslušnosti. Rod Skalvenů odmítl splnit přikazy svých trpasličích pánů a se zbraní v ruce se jim postavil na odpor. Trpaslíci razili heslo, že lepší je kapka prevence než moře léku, a proto se rozhodli potlačit tuto revolu krutě a krvavě. Aby odstrašili budoucí vzpoury otroků, pobili všechny Skalvenské muže, kteří se chopili zbraně. Celý zbytek Skalvenského rodu a to včetně starých, žen i dětí bezohledně vhodili do stok a kanálů, kde utonuli v podzemních řekách, v odpadcích, zavaleni mrtvolami svých vzdorných mužů, synů a otců. Tato potupná smrt celého rodu byla odstrašujícím příkladem pro všechny ostatní kudůky. Nikdo se již více nezmohl na odpor. Neposlušnost neexistovala.

Jenže někteří ze Skalvenů, kteří se zřítili do páchnoucích stok hluboko pod trpasličími slujemi, přežili. Nenávist k trpaslíkům je držela při životě. Prokleli je a přísahali pomstu. Z počátku je živili pouze splašky a zbytky jídla ve stoce, kterých nebylo mnoho. Museli dokonce pozřít své staré a nemohoucí v rámci přežití. Kdo ví, zda se do stok dostaly nějaké magické esence, nebo proměnu začala magická tvárnost. Snad to, že se pro pomstu modlili k zakázaným bohům, snad jejich nenávist byla tak hluboká.... na tom už dnes nesejde. Skalveny to změnilo. Přizpůsobili se. Přežili. Snad se dnes podobají krysám právě proto, že jako krysi žili, množili se a umírali. Postupem času se jim zvýraznily přední řezáky, z nehtů se staly drápy a jejich ochlupení zhoustlo. Pro nedostatek světla se jejich zrak dokonale přizpůsobil tmě. Někteří se od kudůků skoro neliší a jejich proměna je malá, ale jsou i tací, jejich výška i hmotnost se zvětšili. Vypadají jako přerostlé krysy křížené s humanoidy. Dávno překonali hranice stok a v podzemí narazili na první přirozené nepřátele - skřety. Když se dostali na povrch, dostali se do potyček i s jinými, ale na své úhlavní nepřátele, trpaslíky, nikdy nezapomenou. Jednou vylezou zpátky ze stok a pomsta bude krvavá...

Skalveni se dožívají až 30ti let, ovšem průměrný věk dožití se pohybuje někde okolo dvaceti. Plné dospělosti nabývají již v 10ti letech. Nejen po kudůcích, ale i díky svému pobytu v nehostinných podmínkách a nedostatku vhodné potravy si vypěstovali slušnou odolnost. Po svých předcích zdědili i obratnost a vynalézavost a v některých ohledech je dokážou i předčít. Jejich síla, inteligence i charisma však utrpěli. I když se mezi nimi najdou i silnější jedinci, obvykle v boji tváří v tvář zrovna nevyniknou a raději dají přednost střelným zbraním.

Skalven může dorůstat až velikosti B, i když většina populace (75%) jsou velikosti A. Na oba případy se počítají jiné základní parametry. Parametr v závorce je oprava k danému parametru.

Skalven A

Síla: 5-10 (-3)
Obratnost: 11-16 (+2)
Odolnost: 11-16 (+2)
Inteligence: 7-12 (-3)
Charisma: 4-9 (-4)
Výška: 80 – 135 coulů
Váha: 800 – 1300 mn (40 – 65 kg)
Třída velikosti: A
Pohyblivost: 9
Maximální věk dožití: 30 let
Dospělost: 10 let

Skalven B

Síla: 6-11 (-2)
Obratnost: 10-15 (+1)
Odolnost: 11-16 (+2)
Inteligence: 7-12 (-3)
Charisma: 3-8 (-5)
Výška: 135 – 170 coulů
Váha: 1000 – 1700 mn (50 – 85 kg)
Třída velikosti: B
Pohyblivost: 10
Maximální věk dožití: 30 let
Dospělost: 10 let

Skalveni mají obvykle svého náčelníka, hejtmana či krále, v závislosti na velikosti jejich populace. Neštítí se kanibalismu ani nemají problém s incestem. Výjimečně se mezi nimi nalézají magicky nadaní jedinci. Ti se obvykle snaží přesvědčit ostatní o své moci a využít je ke svým cílům. Ačkoliv by tito jedinci jen těžko byli uznáni coby náčelníci, často se jim podaří ostatní strhnout ke svým záměrům.

Ačkoliv Skalveni nevymyslí jen tak něco nového, mohou se pokusit okopírovat některé trpasličí vynálezy, ukrást jejich návody nebo velmi nemoudře, ovšem obratně, experimentovat s alchymií. Alchymisté či podobní experimentátoři jsou spíše uzavřenou komunitou, která se snaží vždy přijít s novým způsobem boje, s novou zbraní, taktikou či vynálezem. Ačkoliv jsou jejich pokusy často neúspěšné, mnohdy fatálně, čas od času přijdou s něčím, co opravdu stojí za to.

Skalvení samci jsou bojovníci, lovci a vládci. Samice se pohybují spíše v okolí doupat a v případě válečné výpravy na ně spadá ochrana hnízda. V boji se samcům mohou i vyrovnat, ovšem proti svému postavení se nijak nebouří a považují je za správné a přirozené. Jejich náboženství je vrtkavé a dost možná si ani nepamatují na dávné bohy jejich předků. Ačkoliv budou věřit spíše v nějaké temnější božstvo, další generace, motivována skalvením fanatickým mnichem, uctívat úplně jiné božstvo. Pokud nemají nějakého přirozeného nepřítele, bojují běžně i mezi sebou.

Zvl. schopnosti rasy:

Skalveni nemají žádnou rodovou zbraň, ale v boji s trpaslíky mají +1 k útočnému číslu.

Skalvení zrak je vybavený infraviděním, stejným, jaké mají trpaslíci.

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

Hravá reakce....
No ačkoliv vím, že Drd 1.6 (a starší) jsou nevyvážené a nejsou dokonalé, hrajeme podle nich a tedy je beru jako dokonalé a vycházím z nich. Všechny úpravy, které děláme se snažíme dělat podle jejich konceptu tak aby k nim sedly. Myslím že se nám to zatím celkem daří (a je to i hlavní důvod proč sem vlkádám příspěvky, abych měl zpětnou vazbu...)

Jestliže je v pravidlech jednou definvaná charisma, Skalveni v ní nebudou vynikat. PJ to však může upravit tak, že ani mezi barbary nemusí být elfí mladík zrovna přitažlivý a proto si nemusí házet na Char, ale třeba na Sílu, což už je ale vyhodnocení situace každého...

Zvýšení KZ o 1 je zajímavé, ale nemyslím si, že by to u nich bylo nutné. Jednak mají velkou odolnost a jednak myší kožíšek je jemný:) +1 do útočnosti beze zbraně a -1 ke zbrani je spíše nevýhoda... opravdu si nemyslím že je to nutné.

Napadla mě rodová zbraň - prak pro A a tesák pro B... jsou to málo používané zbraně, ale bylo by to logické, vzhledem k tomu že jich je hodně a není možné je vybavit kvalitními zbraněmi...

Infravidění jsem zvolil z toho důvodu, že již v pravidlech je nemusí mít další pravidla. Navíc je to logické u podzemních tvorů. Výborný čich jsem již použil obdobným způsobem u N´golů (čekají na schválení)
Vzhledem k tomu, že Skalveni vychází jako nej rasa pro alchymisty, nemyslím si že by bylo nutné ještě vylepšovat. Ale u N´Golů, kteří nebudou zrovna obratní, by to byla dobrá vlastnost (plošbně pro celou rasu, tedy i obyčejný N´Gol má 10 resp 20% šanci na vycítění magenergie....což neznamená že ji vydí a dokáže s ní manipulovat.... ale je to při nejmenším zajímavé... asi to použiju:)

Skalveni by mohli dostat ještě něco díky ocasu a hbytosti... bonus na iniciativu, tichý pohyb hbytost past na obratnost nebo tak něco....ale zase jen něco drobného, aby to zase nebylo moc silné. Myslím si že ta "Hbytost" +1k OČ by to plošně vyřešila....


 Uživatel úrovně 5

Tak nevyváženě tam vyloženě působí jen kroll a to podle mě úplně zbytečným brutálním snížením inteligence a vlastně i charisma. Podle mě by stačilo dát postih pouze -3/-3 a pak by byl vyváženější se součtem "pouze" -4. Přece jen nemusí být úplně tupí nemyslící bijec. A Charisma by obecně mělo vyjadřovat "sílu osobnosti" nejen krásu a věřím, že taková hora svalů s rozhodným přístupem k věci může být stejně přesvědčivá, jako uhlazený šlechtic... (babrání se v této části pravidel sem úplně nepatří, ale abych osvětlil svůj pohled) Ale u Krolla je to hrané jen a prostě k tomu, že jako válečník má zastrašení, které vychází z co nejnižšího charisma

A stejně tak to může být u Skalvenů. Jistě nebudou žádní krasavci, vlastně jsou to krysavci :D takže z pohledu upravených pravidel, by nemuseli mít tyhle staty vůbec tak nízké, ale chápu, že jsi uvažoval v hranicích původních pravidel. Ale myslím ,že tady na servru to není potřeba. Snažíme se tu často opravovat nějaké "chyby" v systému a tak není třeba je neustále opakovat.

Ale i tahle oprava co navrhuješ už je lepší. A jak jsem psal, docela by se mi líbilo to dorovnat "netabulkovými" věcmi, jako je třeba to ze základu vyšší KZ o 1 (asi doplněné, že to platí jen pro Kožené zbroje a nižší) a +1 k ÚČ, nebo aspoň útočnosti při boji bezezbraně, výměnou za -1 k ÚČ při boji se zbraní (protože drápy)

Sice jsou to "Krysáci" a tam se tak nějak čeká, že nejsou tak silní, ale je jich hodně. Ale pokud to má být hráčská rasa, nelze používat taktiku "nás mnoho"

Jinak dal bych třeba ještě bonus na čich - na všechny ověřovací hody, kde je potřeba čich bych jim dal +10% + třeba ještě takovou libůstku, že právě skalvení alchymysta magii nevidí, ale cítí (a dostal by tak i ten bonus +10% na "vidění magie" - může to přidat krásný RP prvek, jak sklavení alchymista při prohledávání všude čenichá, místo aby ohledával.

a když už rozebírám čich, tak mě napadá, že by vlastně ani nemuseli mít vidění ve tmě, ale nahrazovat jej právě čichem. Mohl by mít větší dosah, ale zase by byl více nepřesný. Ale může vycítit, že se skrývá něco za rohem, což trpaslík nezvládne, relativně přesně sice vycítí směr, ale už ne vzdálenost atp. Přineslo by to něco nového.

 Uživatel úrovně 3

Napsáno mými vlastními argumety se těžko oponuje:) Na soupisu součtu oprav je patrné, že jednotlivé rasy jsou nevyvážené. Nutno podotknout, že průměr jim rapidně snižuje charisma, která je podle mě u těchto hybridních ras oprávněně nízká (byť se v jejich smečce nemusí ten tvor jevit jako odporný). V případě Skalvena A bych hodnoty nechal, ale dost možná Skalven B (který byl od začátku myšlen ne jako bijec, ale samozřejmě vhodnější pro boj tváří v tvář), zde bych možná přihlédl k zvětšení síli na úroveň 7 - 12 (+-0 oprava) ale zaplatil by snížením inteligence 6 - 11 (-4) tím by si ve výsledku o +2 polepšil tedy na -5.


 Uživatel úrovně 5

Sniper - přiznám se že jsem napoprvé četl Skaven a tak jsem anotaci přeskočil a teprve až v díle mi došlo, že to není Skaven, ale Skalven.

Akiros - touhle tabulkou sis odpověděl poměrně sám, podle mě - síla, obratnost, odolnost jsou +- stejné, ale pak začínají hodně ztrácet v inteligenci a charisma a nasbírají tam velké postihy. když vezmu součet všech oprav tak:
hobit -2
kudůk -2
trpaslík -3
elf +1
člověk 0
barbar -1
kroll - 9 (už sám o sobě dost vyjímka a je to jen čistě válečnická rasa)
Skalven A -6
Skalven B -7

takže je tam poměrně velký zápor na použití v čemkoliv krom alchymisty (vlastně je to asi nejlepší alchymistická rasa) S čímž bych ani neměl problém - něco podobného jako Kroll válečník. Ale Skalven B si úplně říká o to být mlátička, ale hodnoty na to nemá. Obzvláště pokud má být postaven proti trpaslíkovi. Za mě bych viděl třeba opravu sil/odo na +2/+2 oproti trpaslíkovi +1/+3 je to ideální. Možná až tak, že bych zase vzhledem ke změně fyziologie těla dal postih -1 k ÚČ se zbraní, ale +1 k ÚČ bezezbraně (drápy)a ten nedostatek infa o sociálním způsobu života atp. - jak jsem psal - mě to nevadí. Můžu si to donastavit jak chci.


 Uživatel úrovně 3

Pracoval jsem se všemy parametry a snažil se o nějaký kompromis.... skalven A má sílu jako kudůk, obratnost a odolnost má větší, inteligenci a charisma menší.... Pro zloděje, válečníka i alchymistu má tedy dobré předpoklady oproti kudůkovi, zatímco hraničář či dokonce kouzelník bude mizerný. Nepřipadá mi však slabý (ve srovnání s kudůkem). Nutno podotknout že rasy v Drd také nejsou zrovna vyvážené. Ale jestliže je jednou ctím jako bernou minci, pak mám dosti omezené hranice a musím balancovat mezi tím, co už je rozdáno.

Alternativní schopnosti (např. bonus v boji beze zbraně díky drápům) mě také napadli. Např. lepší šplh, rovnováha díky ocasu, schopnost skočít dále atd... ale zase jsem si říkal, že tyto výhody jsou implemetované v těch parametrech a není třeba je dál komplikovat, méně je v mnoha ohledech pro mě více....mě osobně na celém díle bilo do oka slovo parametr, které jsem použil3x za sebou:)


 Uživatel úrovně 3

Musím se přiznat že mi svět Warhammeru zůstaval do nedávna skrytý a neznámý. Samozřejmě jsem věděl že existuje hra miniatur. Nyní zkusím PC hry, ale vědomosti o Skavenech a jejich historie jsou mi neznámé. Vím že tam byla nějaká rohatá krysa ale nerad bych komolil jejich zázemí a herní realitu jiného světa. Já osobně mám problém přejímat, nebo alespoň přejímat plně cizí tvorbu. Nechat se inspirovat, to ano...

Vkládat sem k "rase" tuny textu nepovažuji za dobré, protože přejmout takovou rasu pak bude o to těžší. Každý si může implementovat rasu podle svého, případně se nechat inspirovat jinde.
Pochybuji, že by přišel hráč Drd s tím že chce hrát křížence krysy a kudůka. Spíše přijde s tím " hele je tam něco jako skaveni?"

Navíc bych byl proti, aby si někdo vybral nepravidlové povolání a v mém světě k němu nebyla žádná historie, zázemí atd.. proto bych musel něco takového vymyslet a implementovat. Co se vyváženosti týče (nevým jak to bude čitelné...:

síla obratnost odolnost inteligence charisma velik ost
hobit 6-8 11-16 8-13 10-15 8-18 A
kudůk 5-10 10-15 10-15 9-14 7-12 A
trpaslík 7-12 7-12 12-17 8-13 7-12 A
elf 6-11 10-15 6-11 12-17 8-18 B
člověk 6-16 9-14 9-14 10-15 2-17 B
barbar 10-15 8-13 11-16 6-11 1-16 B
kroll 11-16 5-10 13-18 2-7 1-11 C
Ještěřan 11-16 11-16 10-15 6-11 3-8 B
Skalven 5-10 11-16 11-16 7-12 4-9 A
Skalven 6-11 10-15 11-16 7-12 3-8 B
N´Goll 8-13 7-12 12-17 3-8 4-9 A
N´Goll 9-14 6-11 12-17 2-7 3-8 B


opravy síla obratnost odolnost inteligence chari sma
hobit -5 +2 0 -2 +3
kudůk -3 +1 +1 -2 0
trpaslík +1 -2 +3 -3 -2
elf 0 +1 -4 +2 +2
člověk 0 0 0 0 0
barbar +1 -1 1 0 -2
kroll +3 -4 +3 -6 -5
Ještěřan +2 +2 +1 -2 -5
Skalven -3 +2 +2 -3 -4 A
Skalven -2 +1 +2 -3 -5 B
N´Goll +1 -2 +3 -5 -4 A
N´Goll +2 -3 +3 -6 -5 B


 Uživatel úrovně 8

Akiros: když už jsi načal diskuzi o krátkosti... nejsem schopen dílo posoudit hvězdičkami, neboť v DrD nejsem schopen odhadnout zda je rasa vyvážená.

Zrovna u Skavenů z WH mě osobně příjde docela klíčová ona historie, povaha a hierarchie - daleko důležitější, přínosnější a zajímavější než statistiky bestie jako takové. Takže s tím co už vím, kdybych chtěl v DrD hrát skavena, tak tvé dílo použiju. Ale bez těch vědomostí nemám sebemenší důvod skaveny ve svém světě aplikovat, ani jako hráč, ani jako PJ. Rasa musí mít zázemí a zapojení, abych měl důvod ji do hry přidat a hru obohatila.

Alternativní využití, které jsem ve svých hrách už aplikoval, byly světy kde třeba nebyly drakrodí, ale hráč chtěl hrát drakorodého. Tak jsme se domluvili že je vlastně skoro jediný svého druhu, výsledek genetického experimentu. V takovou chvíli se mi také hodí statistiky někým udělané k porovnání názoru na vyváženost.

Ve shrnutí bych tedy řekl že takto napsaní skaveni jsou zajímaví pro ty co skaveny znají, ale o použitelnosti pro neznalé silně pochybuji.


 Uživatel úrovně 3

Díky Snipere.... jinak přesně jak píšeš. Už mám ve stejném duchu zpracovaného N´golla, což je naprosto totožně synonimum Gnolla, tedy humanoid se psí či vlčí hlavou (resp. kříženec). Ačkoliv jsou tyto "kvazi rasy" běžné v DnD, Warcraftu, Warhammeru a dalších fantasy světech, v dračím doupěti jsem je nenalezl (mám na mysli bestiář).
Dříve jsem na tyto rasy nahlížel jako na kulisu, nanejvýš CP a pokud byly obsaženy konkrétně v pravidlech (četl jsem od místních autorů několik vlastních) tak jsem jim příliž neholdoval. Ovšem stejně jako s Au Angi Angi, jakmile se tato rasa dostala do nějaké příběhové linie, začal jsem na ní nahlížet zcela jinak. Navíc se dostali pod ruku několika trpaslíků jako nepřátelé zatím pro nižší úrovně, ale není vyloučeno, že nyní stanou i po boku několika postav, tedy jsem zauvažoval na reálné možnosti za takového Skalvena hrát.

Parametry rozhodně nevnímám jako slabé. Snažím se o vyváženost a není mým záměrem dávat do hry něco co je příliž silné (již zmíněný Au Angi Angi mi například osobně přijde trochu moc silný). Parametry jsem tvořil ve vztahu k ostatním povoláním a vycházel jsem hlavně z kudůka a hobita. (mimochodem člověk má sílu 6-16, myslím, má velký rozptyl)

Nízký věk je podle mého opět jen kulisa. Jak často nám umírají postavy na stáří? A co rozdíl mezi elfí dlouhověkostí....ta je také k ničemu ve své podstatě.

Dílo má být podle mého názoru krátké a stručné a aplikovatelné plošně bez ohledu na svět, protože každý hraje ve svém vlastním a konkrétní názvy či pravidla by se tam nemusela hodit.

Každopádně děkuji za komentář:)


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras: že ty si nečteš anotaci díla?

"Jedná se o křížence krysy a kudůka. Skalven vychází ze slova skaven, ale nechtěl jsem přesně kopírovat Warhammera. Celkem se divím, že jsem ho tady ještě nikde nenašel:)"


 Uživatel úrovně 5

Takhle jak je to popsáno je to spíše dílo do bestiáře. Nikdo nebude chtít hrát postavu, která se dožívá 20 let, je dobrá jen pro alchymisty (jinak naprosto špatný) a je k ní svět poměrně nepřátelský.
Nevadí mi mnoho nedodaných informací, které se stejně mají vázat k světu a jeho settingu, stejně jako původní pravidla nerozvíjí trpaslíky, elfy, ...

Co dalšího bych vytknul je příliš malý rozdíl mezi Skalvenem A a B. Rozdíl ve velikosti a hmotnosti by měl poskytovat větší bonusy do fyzických vlastností než jen +1, obzvláště ,když přichází o obratnost i charisma. Takový Skalven B, je velikostí i vahou podobný člověku a mohl by tak mít minimálně jeho hodnoty. Neznám teď hodnoty kuduka, ale mohl si polepšit.
Nebo dostat více bonusových věcí, aby jeho hraní bylo více příběhové. Kupříkladu by měl hrubší kůži a základní KZ 2, výhodu na boj bezezbraně díky těm drápům, ...

Jinak podoba s Skalven / Skaven je náhodná, nebo záměrná? Rozhodně mi nevadí a není třeba bezhlavě něco kopírovat z pravidel do pravidel, jen mě to zajímá.