Nové Rasy

Istreliané Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

STATOVÉ INFORMACE

Síla6-16+1
Obratnost9-14+1
Odolnost8-13-2
Inteligence9-140
Charisma5-15+1

ÚVOD

Poznámka: ve světě, ze kterého Istrelian pochází, elfové mají duši vázanou buď na strom nebo na zvíře. Istreliané, odrůda elfů, jsou elfové, kteří již několik staletí neuznávají matku přírodu jako své božstvo a věří pouze v sílu svých run ve zbraních a na rameni. Jméno této odrůdě dal název Spolku Isti Relia (Je možnost), a ten právě provedl první odtržení.

NÁBOŽENSTVÍ A STÁTNÍ ZŘÍZENÍ

Jak již bylo řečeno, ztratili víru v Matku přírodu a začali uznávat magickou moc svých run a prvního Istreliana Evana Damk Garena. Věří, že jim runy pomohou od všeho zlého. Kněží vysvěcení tomuto runovému náboženství umějí využívat jejich moc a uzdravovat tak své přátele, proto jim na bedrech leží veškerá tíha vlády. Pouze obchodním záležitostem se věnovat nemohou, na to totiž najímají zkušenější za svých obyvatel.

Jejich kovem pro runy duší je Magnerit, kterého je na světě hojně poblíž sopouchů, kde láva vyvěrá na povrch, proto, když se vydají na moře hledat nové místo k osídlení, hledají ostrovy sopečného původu, aby zajistili život dalším generacím. Smrt jedince znamená celodenní smutek spjatý se spálením jedince na hranici, kdy jeho runovou zbraň obalenou popelem zemřelého uloží k základům runové svatyně, kde duše odpočívá do doby, než odejde na onen svět. Z náboženského hlediska to trvá dva roky. Tyto runové kameny se odváží na poslední cestu do nejbližšího sopouchu nevyhaslé sopky, aby poskytli život novým jedincům.

ZROZENÍ, RŮST A VÝCHOVA

Na začátku všeho se najdou dva jedinci, jejichž láska je tak silná, že se rozhodnou počít dítě. Proto zajdou za knězem svého ostrova a požádají ho o vytvoření runy pro svého potomka. Oba obtisknou polovinu své runy do posvěcené hlíny a kněz provede rituál vylití runy.

„Tímto dávám ti život,
chraň majitele duše,
kteréhož ti hodnot
těchto run rodů píše.“

Po dokončení a vychladnutí runy, jsou jedinci posláni domů oddat se evoluci. (Pzn: míšenci zde nejsou podporováni, protože runy magicky chrání každého před početím, proto jsou nalézány Istrelianky jako ženy ve veselých domech. O mužích radši nemluvme.) Po 11 měsících se narodí malý Istrelian, ihned po porodu je proveden křest. Runa jeho duše je vylita žhavým železem a po částečném ochlazení je přiložena na rameno (u mužů na pravé a u žen na levé). Následně je železo odstraněno z runy. Do 16 roku dítěte je runa střežena rodiči (výjimkou je, když se jedinci rozvedou, jeden z nich umře nebo jiné vážné důvody). Rodiče ho doma vyučují do 6 let, následně je poslán do školy. V 16 letech mu předají zodpovědnost za svou duši a vyšlou do světa. Tam si najde vše, co potřebuje. Některé děti se vracejí domů, jiné už nikdy nikdo doma neviděl, ale to už není starost rodičů.

JMÉNA

Istrelianská jména se vytvářejí jednoduše. Jméno se zkládá ze tří částí: 1: Křestní jméno
2: Jméno rodu (dědí se po rodině otce)
3: Jméno otce (v případě chlapce) nebo matky (v případě dívky).

Rodová jména mají velkou tradici. Je to velký odkaz na křestní jméno, které patřilo elfovi odtrženému od matky přírody, kněze odtrhávajícího duši nebo náhodně vymyšleno.

Například: Evan Damk Garen (EDG), Meril Ovan Erik (MOE), Alex Black Artas (ABA), Karel Ivana Emil (KIE), Jana Kamila Helena (JKH), Olga Jerg Lucy (OJL) ...

Istreliané používají buď svá celá jména, křestní nebo zkratky, záleží pouze na každém jedinci.

ARCHITEKTURA

Jejich hlavním stavebním materiálem palmy, proto aby stavby nebyly příliš náročné na výstavbu. Díky častému stěhování se totiž vzdali nějakých specialit. Proto u nich spíše najdeme domy stavěné z jednoduchých kmenových zdí a přikryté palmovými listy.

VZHLED A VĚK

Elfové jak je známe, blonďáci světlé pleti, už dávnou nejsou předlohou těchto silných jedinců. Liší se od nich větší silou a schopností přežít i na místech kde se nevyskytuje zeleň. Jejich pleť a vlasy utrpěli díky změně umístění duše velkou změnu. Jejich pleť je světle zelená a jejich vlasy bývají tmavých barev všech odstínů. Elfové se také dožívali i několika stovek let, bohužel Istreliané tuto možnost ztratili. Lávový magnetický kámen nejen, že nevydrží tak dlouho jako strom, ale záleží i na jeho údržbě. Nejstarší Istrelian který kdy žil, byl starý 341 let, byl to kněz ostrova Orland. Jeho magnezitová hůl ještě nyní leží v podzemí jeho kostela, který v poslední vůli nechal po vyprázdnění ostatních duší strhnout. Istreliané se běžně dožívají 300 let, dorůstají 140-190 coulů výšky a nabývají hmotnosti 65-85 kg. Oproti normálním elfům vypadají silnější.

Během jejich života se neustále mění tělo. Když se narodí, vypadají jako elfové, než na ně začne působit runa. Tj. ve věku 16 let, kdy dostanou svou runu do vlastnictví, aby si z ní nechali vyrobit zbraň, se během roku změní jejich barva, zezelenají a obarví se jim vlasy do jednoho z tmavých odstínů barev (vybere si hráč nebo může určit i náhoda). Před smrtí jsou vlasy úplně černé (platí i v případě, že je zabit).

MAGIE

Magie je pro ně posvátná, proto, když vidí plýtvání touto magií, jsou velice nesví. Nadávají si i za zbytečně použité kouzlo. Když použijí magii, má vždy smysl a účel. Proto pro stavbu magii nepoužívají.

PŘESVĚDČENÍ

Istrelianů existuje více rodů. Každý z nich se liší vlastním přesvědčením a názory. Ve vyhrocených případech mezi nimi může dojít k rodové válce.
A) Čistí
Tento rod si těžce zakládá na svém runovém původu. Díky padlému druhovi jsou schopni zničit i posvátnou věc. Jejich úhlavními nepřáteli jsou lesní elfové. Nejen, že je nenávidí a nechtějí s nimi spolupracovat v ničem, ale vždy, když mohou něco jim zničí. Jejich války jsou vždy velmi kruté. Rodová zbraň: runový meč (obouruční) Často užívaná povolání: válečník (šermíř), čaroděj, runolog, zloděj

Přesvědčení

1. ZmD 2. N 3. N 4. N 5. ZmZ 6. ZmZ 7. ZmZ 8. ZkZ 9. ZkZ 10. ZkZ
B) Náfukové
Tento rod si těžce zakládá na svém majetku a je kvůli němu schopný okrást kohokoli a to i legální cestou. Rodová zbraň: runový meč (jednoruční) Oblíbená povolání: válečník (šermíř), čaroděj, runolog, zloděj, alchymista

Přesvědčení

1. ZmD 2. ZmD 3. N 4. N 5. N 6. N 7. ZmZ 8. ZmZ 9. ZmZ 10. ZmZ
C) Kliďasové
Tento rod si zakládá na dobrých vztazích a mírových řešeních, vyskytují se mezi nimi výborní diplomaté a i Istreliané bez runy ve vlastnictví, aby zapadli mezi elfy. Ale i přes velkou snahu se jim nikdy nepodaří získat zpět elfskou přízeň. Rodová zbraň: runová dýka Oblíbená povolání: čaroděj, runolog, zloděj, alchymista, hraničář

Přesvědčení

1. ZkD 2. ZmD 3. ZmD 4. ZmD 5. ZmD 6. N 7. N 8. N 9. ZmZ 10. ZmZ
D) Přeběhlíci
Tento rod je oficiálně uznán mezi elfy jako protičistý. Jejich runy jsou volně rozesety po světě v zemi zakopané. Většinou se nachází na územích lesních elfů. Jsou mírumilovní, až na pár jedinců a jejich barva pleti a vlasů je velice podobná elfům. Tento rod je konečná fáze Istreliana, je to mezipřechod k duši opět vázané na přírodu. Rodová zbraň: dlouhý luk Oblíbená povolání: čaroděj, hraničář

Přesvědčení

1. ZkD 2. ZkD 3. ZkD 4. ZmD 5. ZmD 6. ZmZ 7. N 8. N 9. N 10. ZmZ
E) Odvržení
Tento rod je odmítnutý ostatními. Rodová zbraň: podle odvržení Oblíbená povolání: dle odvržení

Přesvědčení

dle odvržení

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Dílko vypadá na počin vcelku nápaditý a zajímavý, leč mi přijde, že ani autor nevěděl, co od něj vlastně chce. Má-li to být rasa se vším všudy, je vhodné se ji snažit oprostit od světa, představit ji bez předsudků vštěpovaných pravidly a zákonitostí světa z nějž pochází – když má specifika, tak je osvětlit v plné míře, nečekat, že čtenář zná autorův svět. (těmi předsudky myslím věty typu „nevypadají jako běžní elfové, blonďáci se světlou pletí…). Takto jsem se snažila udělat Mardůky, co nejvíc je oprostit od světa, jeho mytologie (jen nechat nějaké nitky možné inspirace) – jako zrovnoprávnění kudůka. S tím souvisí vyvarování se přehnaně podrobných historií, jmen, přesného znění legend – každý PJ má vlastní a upravování může zabrat víc času, než něco vymyslet sám.

Je možná druhá cesta – představit svět, kulturu, zákonitosti a tím dát ostatním možnost se inspirovat při tvorbě toho svého. Jak autor ukazuje, on sám má elfy nastaveny velmi odlišně od obecných představ, jako má spousta jiných tvůrců světů. Dílo by mohlo být o hodně zajímavější, kdyby se netýkalo „divných elfů“, ale autorových elfů obecně a tento podtyp byl zahrnut jako odrůda uvnitř díla. Dát to jednoznačně do názvu, aby nedošlo k chybnému pochopení, aby každý k tomu přistupoval, že jde o inspiraci, jak to chodí v jednom konkrétním světě. Sama jsem o takovém řešení uvažovala, mám dost specifické barbary jdoucí mimo běžný archetyp, s vlastními zákonitostmi, vlastně jiná rasa, uvažovala jsem, že bych je zveřejnila jako inspirační materiál (byť v mnohém zase já vykrádám a nechám se inspirovat různými zdroji). Takže tady „Deznekovi elfové“ nebo „Elfové světa xy“…a působilo by to mnohem lépe.
Istreliané při všem svém nápadovém potenciálu jsou nedodělek vytržený z kontextu.

Pobavilo mne „oddávání se evoluci“. Naopak moc nechápu, proč jejich děvčata slouží v hanbincích, nikde nebylo naznačeno, že jsou nějak prostopášné povahy – jsou využíváni jako otroci rozkoše? Jejich neplodnost nemusí přeci nutně předurčovat sexuálně divoký život, možná příležitostně u některých jedinců, ale obecně by to bylo divné, pak by asi málokdy podlehli touze mít potomstvo. Odpor k míšení chápu, když jejich duše je svázaná s runou, dobrovolně stvořit polovičního potomka asi nechce žádný rodič. (a možná to ani není možné, pokud je potřeba dvou run, možná dítě smíšeného páru by nemělo duši, či by ani jeho zplození nemuselo být vůbec možné).

Chtělo by to víc vysvětlit onu runovou magii, spjatost s kovem, propojenost s jeho podstatou. Na povolání runologa jsem zvědavá.
Tvrdíš, že nechceš zasahovat PJům a hráčům do fantazie uvedením konkrétních magických vlastností a schopností, to je možná ta nejhorší kombinace – zasahuješ jim do světa svými jmény, svým settingem, popisem kultury a přitom ty praktické věci, to proč pro inspiraci často sáhneme jsou opomenuty. Historii má každý vlastní, podstatu světa, mytologii, legendy, ale dát do kupy vyváženě pravidlové věci, to je oříšek a hodí se každý nápad.

O hodnocení budu nějakou dobu přemýšlet. Dílko není špatné, je jiné, vlastní a tak je potřeba jej brát, ale nesplnilo účel ať byl jakýkoli – ani věrohodné představení kultury/světa se vším všudy, ani snadno aplikovatelná rasa na libovolné světy.
Velkým kladem jsou slušné nápady a svět dýchající elfí exotikou ;-)


 Uživatel úrovně 0

Kov Istrelianů je MAGNERIT jiné kovy by se daly použít, ale už by to nebili Istreliané (pouze překlep). To jaké výhody runa a kov mají záleží jen na domluvě hráče a PJ, pokud se domluví třeba na +5% k vyvolávání démonů, bude to umět, nebo že dovolí mágovi mít více magnergie, válečníkovi se bude zvedat přesnost o úroveň výše s runovou zbraní. V tomto jsem chtěl nechat volnost.
Pokud jde o runologa, zatím je to nezpracované povolání (tedy zatím je funkční verze pro DrD+ a verze 1.6 na něj není zatím připravená).

Děkuji za schválení, DeznekCZ


 Uživatel úrovně 5

Toto dílo je poněkud komplikované a nepřináší extra nic krom dalších otázek.
lepší hodnocení by snad dostalo, pokud bude uveden povolání runologa, aby se dalo rozumně provázat, ale takto nepřináší nic krom "dalších elfů"


 Uživatel úrovně 8

Dlouho jsem přemýšlel, jestli příspěvek schválit, nebo ne. Nakonec jsem se rozhodnul příspěvek schválit, protože v různé míře obsahuje vše potřebné.

Samotný nápad mi připadá zajímavý, ale v mnoha směrech nedotažený (nikde např. není uvedeno, jaké vlastnosti ony runy mají, resp. jaký vliv vlastně mají na jedince, kterí je nosí). Celkově pak působí spíše dojmem shluku nápadů, než uceleného příspěvku. Příspěvek obsahuje rovněž některé dílčí rozpory. U kovu používaného pro runy se např. na jednom místě hovoří o magneritu (magnetitu?) a na jiném o železe.