Nové Rasy

Gw'erythové Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9


Gw'erythové

Uprostřed neprobádaných hvozdů žije tajemná rasa zvířecích lidí. Málokdo se s nimi setkal, ale pokud měl dobré úmysly, dostal se pryč živ. Jejich pazourkové a měděné zbraně jsou sice primitivní, ale budou bránit své domovy před jakýmkoliv nepřítelem. S vidinou získání bohatství a slávy se do hvozdů vypravil slavný průzkumník Albrecht van Ollen.

Zápisky nejsou důležité a proto je nemusíte číst.


TABULKA VLASTNOSTÍ A OPRAV
SílaObratnostOdolnostInteligenceCharisma
Vlastnosti:5-1011-167-1211-169-14
Opravy:-2+2-1+20
ZÁKLADNÍ POHYBLIVOST A RODOVÁ ZBRAŇ
Pohyblivost:12
Rodová zbraň:Oštěp

Zápisek:
Několik týdnů jsme procházeli hvozdem. Našli jsme desítky neznámých druhů květin a brouků. Procházeli jsme pod smaragdovým stropem listů, když se náhle otevřela mýtina a na ní osada plná obyvatel. Další den jsme se rozhodli přijít blíž a navázat s nimi kontakt. Zjistili jsme, že to nejsou lidské bytosti. Jsou humanoidní, ale zkřížení se zvířaty. Jsou oděni do primitivního šatu z hrubé látky, kožešiny a peří.
Když jsme k nim přišli, tvářili se zvědavě ale opatrně. Zřejmě jsme první lidé, kteří k nim kdy přišli. Ani bych se nedivil. Hvozdem jsme procházeli několik týdnů a polovina našich lidí je mrtvá. Podlehli nemocem a jedům. Je zvláštní, jak tu někdo může žít celý život.

Uprostřed neprobádaných hvozdů na severu žije tajemná rasa zvířecích lidí. Málokdo se s nimi setkal, ale pokud měl dobré úmysly, dostal se pryč živ. Jejich pazourkové a měděné zbraně jsou sice primitivní, ale budou bránit své domovy před jakýmkoliv nepřítelem.

Původ

Věří, že je stvořila bohyně Lunonda, bohyně lovu. Pravda je ale taková, jakou ví jen bohové (a PJ). Vznikli z lidí pomocí magického experimentu. Jejich velká říše byla na vrcholu a panovník chtěl ovládnout celý svět. Na to ovšem lidská síla nestačila a proto nechal alchymisty, aby vylepšili jeho lid. Alchymisté si vzali za příklad zvěř a její přirozené vlastnosti. Pomocí artefaktu ohromné síly a množství magenergie zasáhli kouzlem celý střed říše. Tam se změnilo všechno. V následných válkách s lidmi a sebou samými byli zahnáni do hvozdu, který byl dříve císařskou zahradou. V následujících letech vzrostl a stal se z něj ohromný hvozd. Jejich kultura je téměř zaniklá a stali se primitivy.

Vzhled

Jsou humanoidní stvoření vysoká jako člověk (velikost B), ale vzhledem úplně jiná. Mají dlouhý huňatý ocas a zvířecí hlavu. Stavba nohou je podobná zvířecí a na rukách mají drobné drápy. Ženy se od mužů liší zejména drobnější postavou a světlejší barvou srsti.

Mají rezavou srst. Bílou spodní část obličeje, břicho a konec ocasu, nohy a uši na konci černé. Vyskytují se také černé a stříbrné varianty.

Dožívají se přibližně 80 let, ale v prostředí ve kterém žijí se délka jejich života zkracuje průměrně o polovinu. Dospělosti dosahují okolo 17 roku života.


Zápisek:
Přijali nás a vzali ke svým vládcům. Uprostřed města postaveného z kamene se vyvyšuje ohromná pyramida, která je zřejmě chrámem. Na jejím vrcholu je malý domek celý z ryzího zlata. Tam nás zavedli a mezi strážci stál „lišák“ v rudém šatu. S primitivním kopím v ruce a pestrobarevnými pery ve vlasech vypadal jako kněz nebo vládce. Promluvil na nás prastarým dialektem obecné řeči (Ostatní mluví zvláštní řečí). Ptal se nás, kdo jsme a co chceme. Celý večer jsme seděli na vrcholu pyramidy u ohně, popíjeli sacru (víno) a hovořili o našem světě. On nám zase na oplátku vyprávěl o jejich stvoření a o tom, jak se jejich velká civilizace rozpadla. Zjistil jsem, že dříve byli lidé, ale kvůli magickému pokusu se z nich stali to, čím jsou. Celá jejich komunita je rozdělena do kast a podle toho mají také práci.

Víra

Uprostřed města stává velká stupňovitá pyramida, na jejímž vrcholu stojí malý domek z velmi jemně opracovaných a pozlacených kamenů. Takový chrám je středobodem dění ve městě. U něj se odehrávají všechny sváteční veselice, trhy i proslovy. Na vrcholku sedává vládce a kněží a odtud přes den řídí celé město.

V případě, že má PJ celý pantheon, který se nemění, měli by Gw'erythové uctívat jednoho boha či bohyni nějakým zvláštním pokřiveným způsobem. Například bohyni míru budou krvavě obětovat. Jinak uctívají Lunondu, což je bohyně lovu, smrti a života. Ona na počátku času stvořila jejich lid.


Zápisek:
Vyrazili jsme s nimi na lov. Udivila nás jejich schopnost se orientovat tu. Došli jsme na mýtinu, kde se pásly srnci. Připravili jsme kuše a Gw'erythové (tak si říkají) si připravili oštěpy. Rozběhli jsme se k nim a začali jsme na ně střílet. Několik jsme jich skolili a zbytek se rozutekl. V tu chvíli začali Gw'erythové utíkat. Vůbec jsme to nechápali do chvíle, než jsme uviděli rozzuřeného medvěda. Byl obrovský, asi jeskynní. Utekli jsme taky, ale bohužel jsme ztratili Fabia a Hernána. Zjistil jsem, že Gw'erythové mají skvělý čich a pokud se někdo snaží dostat se k nim nepozorovaně, většinou to zjistí.

Způsob života

Žijí v nepřístupném hvozdě, a protože ztratili svou moudrost, žijí primitivním způsobem. Cestovatel ve hvozdě může narazit na velkou mýtinu, na které leží nemalé kamenné město uprostřed zaplavené plochy. Cesta k němu vede po několika mostech, které lze v případě ohrožení zdvihnout. Uprostřed města stojí ohromná stupňovitá pyramida se zlatým domkem nahoře. To je chrám a současně nejdůležitější budova. Uprostřed, nejblíže chrámu, stojí domy nobility, které jsou stavěny dokonce i s patrem a kamennou střechou. Chudší domy jsou přízemní a mají střechu ze dřeva. Kamení i dřevo umí dobře zpracovávat, ale nemívají na domech rytiny, fresky apod. Jediné kresby jsou okolo dveří, jako zaklínadlo proti nemocem a kouzlům. S cizinci téměř neobchodují. Jsou všežravci, ale mají mnohem raději maso. Vše co potřebují jim zajišťuje hvozd, tedy ovoce, maso, dřevo a další věci. Pěstují jen základní plodiny a pro ovocné stromy vytvářejí příznivé prostředí. Pěstují i len a bavlnu.


Zápisek:
Přestože jsem na lovu nezpozoroval žádné kovové zbraně, umí zpracovávat zlato a měď. Nemají podzemní doly a kov získávají z povrchového dolu, nebo z řeky. Pak ji čistí a taví v primitivních malých pecích a zpracovávají ho na zbraně do války. Zbroj má pouze náčelník a jeho ochránci. Obyčejní vojáci mají kožené zbroje kryjící trup a předloktí. Bojují oštěpy, kopími, krátkými meči a malými kulatými štíty. Zlato považují za cenný kov, ale mají ho mnohem více. Staví z něj chrámy a mají z něj ozdoby. Používají i drahé kameny. Často jsem u nich zahlédl smaragdy, ametysty, tygří oči nebo jaspisy. Zajímalo by mě, kde toho tolik berou.

Gw'erythové ztratili mnohé ze svých dřívějších vědomostí. Umí zpracovávat měď, zlato, stříbro a další měkké kovy, pro které ale nemají využití. Sám vládce města mívá občas i železnou zbroj, která je ale velmi drahá a proto si ji nemůže kromě něj nikdo dovolit. Občas mívá i železnou zbraň. To jsou artefakty ze starých časů. Je zřejmé, že jsou magické, protože železo by za takovou dobu zrezavělo.


Zápisek:
Mají velké náboženské oslavy. Slaví lov a děkují bohům za štěstí. Mají rituální kostěné nástroje a modrou barvu považují za božskou kvůli její nedostatkovosti.
Rozhodli jsme se, že opustíme tuto zemi bohatou na zlato a koření. Vezmeme s sebou Gw'erytha pokud bude chtít a pomůže nám, abychom cestou zpět ztratili co nejméně mužů. Třeba naši čarodějové a alchymisté najdou způsob, jak jim vrátit původní podobu.
Vyrazili jsme a několik Gw'erythů nás doprovodí až k horám. Cestou jsme měli štěstí a ke králi vezeme kromě zlata a koření i poselství od velekněze Seheka. Poslal s námi i jednoho z jejich druhu. Uvidíme, co na to řekne král.
Dorazili jsme domů. Největší město světa nás vítalo. Dívky nám házeli věnce a mi dojeli v dlouhém průvodu ke královskému paláci. Král nás přijal v soukromí ihned. Oznámil mi, že se o ničem nesmí nikdo dozvědět. Expedici vyšle, ale ne teď a ani to nechce říkat lidem. Nic z mých objevů se nesmí dostat mezi lid a o toho Gw'erytha se máme postarat. Poprosil jsem jednoho čaroděje, aby ho poslal zpět do jeho země.

Přesvědčení a osobnost

Typický zástupce svého druhu je zvědavý a učenlivý. Při setkání s novou, neznámou věcí si bude zprvu držet odstup, ale když pozná, že je neškodná začne ji prohlížet a zkoušet. Při setkání s nimi je lepší nevytahovat zbraně, protože pak jsou méně náchylní k vyjednávání. Jsou nábožní a vždy dostojí své přísaze.

Jejich přesvědčení je tedy většinou neutrální, ale dobří i zlí jedinci se u nich občas vyskytnou. Velké rozdíly můžeme pozorovat hlavně ve vyšší společenské vrstvě, která ovládá společnost.


TABULKA PŘESVĚDČENÍ
1k10:12345678910
Přesvědčení:ZkDZmDNNNNNNZmZZkZ

Dobrodruzi

Gw'erythové jsou velmi schopní lovci a válečníci. Díky své mrštnosti a schopnosti učit se, se později stávají spíše šermíři, než bojovníky. Z klanu lišek pocházejí nejlepší alchymisté, kteří znají lektvary, jež v civilizovaném světě nikdo nezná a také dobří kouzelníci. Díky tomu, že jsou rozděleni do klanů, jsou všestranní, ale klany se mezi sebou příliš v lásce nemají. V družině proto často vypukne konflikt.

Zvláštní schopnosti

Gw'erythové mají zvířecí čich, i když slabý. Ucítí tvory na 15 sáhů. Ve spánku čich funguje jen omezeně. Přibližně na 5 sáhů. Pojí se s tím také nevýhody. Pokud je zápach intenzivní, může mít postava problém projít místem, kde je.
Džungle je plná smrtících stvoření s jedy. Gw'erythové se v ní naučili žít a vyvinuli si smysl pro nebezpečí.

Proti jedovatým tvorům a rostlinám z oblasti, kde žijí, mají Gw'erythové +1 na hod proti pasti na jed.

Alternativou je znalost jedovatých tvorů a rostlin z jejich prostředí.

Jazyk a řeč

Jejich řeč je velmi složitá na výslovnost. Je plná vrčivých a chrčivých hlásek. Vyvinul se zřejmě z obecné řeči, ale má s ní podobnou jen gramatiku. Slova jsou hrubá a hrdelní. Jako písmo používají primitivní a hrubou formu švabachu. Je jen málo psaných materiálů a přístup k nim mají téměř výhradně jen kněží a bohatí jedinci. Jedinou výjimku tvoří zákoník, který je vytesán u brány do každého města, a svaté písmo, které je v každém domě na několika papyrech. V jejich abecedě neexistují velká písmena a konec věty je zakončen plným kruhem. Hojně se v písmu vyskytuje „r“, „l“, „w“, „g“, „d“, „c“ a „a“.

Příklady jmen: Dwrrg, Blaidd, Gedwig, Gwelly, Wralg.

Rodová zbraň – Oštěp

Nejčastěji používaná zbraň Gw'erythů je oštěp. Samozřejmě, že mají i luky, ale vzhledem k náročnosti výroby je jednoduší vyrobit velké množství oštěpů, které používají na lov i do války.

Obrázek Gw'erythského náčelníka s věcmi koupenými od cizinců:


[img]http://2i.cz/2i/i/50fd87bd/b27b14f9106f6637e50837cde327c265/bf576b4192.f.jpg[/img]

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Dobrý den
Číselné charakteristiky oprav sice jsou jako celek vyvážené, přesto mi trochu nesednou k psanému popisu rasy.

Pvní co mě narozdíl od člověka na té potvůrce upoutá je její chlupatá "lišákovitost" a přesto je char=0. Myslím že by měla být více vyhraněná a to kladně nebo záporně.

Obratnost je u lovců s oštěpem jistě logická, ale ten postih za sílu se mi zdá trochu moc "vyvažovací"

Inteligence +2 u zdegenerovaného národa, který ztratil kontakt s učeností a s civilizací je pak spíše omylem.

Také slabá odolnost -1 u lovců, o kterých je navíc známá jejich rezistence proti jedům budí otazníky.

Já bych to viděl spíše na opravy:

SIL = 0
Obr = +2
Odl = +1
Int = -2
Chr = -1

Ale je to věc názoru. Každopádně vše výše napsané není pro samotnou hru DRD vůbec podstatné a beru to jen jako detail jinak zdařilého dílka.

Napsal VEDRO


 Uživatel úrovně 0

Syrusi, mám tam napsáno, že pěstují základní plodiny.
Když bude ve VELKÉM městě jedinná pyramida z kamene, tak to je logické. Navíc slovo ohromná evokuje v každém něco jiného. V tomto případě jsem myslel to, že se o hodně vyvyšuje nad ostatními budovami.

Uměle zatopit okolí města slouží jako přírodní překážka a dají se tam pěstovat ryby. Je tu sice inspirace aztéky, ale hlavně selským rozumem. Tedy, pokud využiji kámen ke stavbě chrámu, tak hradby vyrobím tak, aby co nejvíc vydržely. A protože dřevo hnije, tak vykopu jámu a naleju do ní vodu a je to. Takhle jsem to myslel.

A je pravda, že jsem zapomněl napsat, že ta pyramida není dutá. Je tam kopec hlíny obložený kamenem.

Jinak díky všem za hodnocení i za přijetí díla.

A jestli tě můžu, Syrusi, poprosit jestli mi tam prosím upravíš tagy? Díky moc.


 Uživatel úrovně 5

//Hádám, že dílo nemá někde ukončené tag p, bo to rozhodilo celé zobrazení stránky. A taky tag na obrázek je nepatřičně.


 Uživatel úrovně 5

Netradiční číselně vcelku průměrná, nepřesílená potvůrka, radost pohledět. Lišák říznutý aztékem, to je také radostné. Dobrá práce, Foxxi! A když zmiňuji toho lišáka, oceňuji hlavně ten popis, kde ses vyvaroval "prostě jako liškodlak" ale vážně jsi jej popsal tak, jak jej může popsat vypravěč. A poté jen důvtip a zkušenost to člověku spojí opticky s liškou.


 Uživatel úrovně 8

Po delší době přichází do rubriky slušně zpracovnaný příspěvek. Nápad sám o sobě (tj. rasa "křížená" se zvířaty) není dvakrát orginální a mohl být i lépe dotažený (z textu jsem vyrozuměl, že se autor inspiroval Aztéky, ale jenom v náznacích). V kontextu příspěvku to ale nijak nevadí.

Pokud jde o jednotlivosti, tak:
- původ je nápaditý, líbí se mi,
- moc mi nesedí popis prostředí s popisem jejich sídlišť. K postavení velké pyramidy je zapotřebí ohromného množství práce a materiálu. To se nedá udělat jenom tak v lese.
- příliš jsem nepochopil to, že jejich města stojí na zatopené ploše. Vidím v tom inspiraci Aztéky. Ti ale stavěli svá města na jezerech (tj. ne na ploše, kterou uměle zaplavovali) a částečně na kůlech.
- objevuje se tu také obvyklý problém, resp. nelogičnost - poměrně početná civilizace, která se sice na jedné straně živí lovem, ale na straně druhé žije usedlým způsobem. Lovci musí z principu kočovat. Jakákoliv početnější lovecká skupina totiž poměrně rychle vyhubí všechnu zvěř kolem.