Nové Rasy

Mardůk Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Mardůk, mořský kudůk

Obsah:


1. Slovo úvodem

Mardůci nejsou novou rasou: jde o kompletní zpracování jednoho z mnoha možných kudůckých národů, či řekněme subrasy. Důvodem vzniku tohoto díla je neustále připomínaný rozšířený názor, že jde o umělou a nepotřebnou rasu bez čehokoli vlastního, který z velké části pramení z používání ve svých světech zažitých představ o rasách přejatých z knih, filmů či počítačových her. PJům, kteří nemají čas či chuť pro kudůky něčeho sami tvořit nabízím v mém světě uznávanou a plnohodnotnou rasu. Ostatním inspiraci na jeden z mnoha kudůckých národů.

Mardůci jsou kudůci moře: námořníci, obchodníci, cestovatelé a dobrodruzi, investoři odvážných až šílených podniků, jejich finanční podpora je v pozadí mnoha expedic za poklady či vědeckými objevnými cestami. Milují peníze a drahocennosti, jsou to hazardéři, hráči, pokušitelé osudu a štěstěny. Jsou vrtkaví, ale tvrdohlaví.

2. Původ a domovina

Původ mardůků je shodný s původem ostatních ras ať jde o stvoření, magicky či jinak podmíněnou evoluci, příchod z jiných světů atd. Nejedná se o míšence, ale rasu, která má s hobity a trpaslíky společnou pouze velikost, ač je někdo může zvát lidskými trpaslíky, někdo barbarskými hobity. Co se stáří rasy týče, je stejná jako stáří rasy lidské.

Jejich domovinou jsou teplá moře ekvivalentní našemu středomoří. Na mapě našeho světa by obývali pobřeží severní Afriky, suplovali by Féničany. Dařilo by se jim též v Karibské oblasti a mezi ostrovy Jihovýchodní Asie.

Obývají ostrovy a teplé okraje pevnin, ale pro jejich dobrodružnou a zcestovalou povahu je lze potkat ve všech koutech světa. Jsou i pevninské rody, či jejich odštěpené části, jejichž příslušníci třebas nikdy neviděli moře, ale cit k němu a podvědomá touha po něm je vlastní i suchozemským mardůkům. Vzhledově i kulturně jsou rozeznatelní od ostatních kudůckých národů, v místech, kde dochází ke stykům ras.

Podle jejich vlastních pověstí jsou potomky mytické pramáti, které stvořila ze spadlých hvězd. Potomků bylo dvanáct, z každého zvířetníkového souhvězdí jeden, každý pojal za partnera nelidskou bytost a tak vzniklo dvanáct mardůckých velkých rodů. Tyto pověsti symbolizují vztah mardůků k astrologii, nebesům, obhajují a vysvětlují v jejich očích vzájemné odlišnosti mezi rody, upozorňují na důležitost rodiny a původu.

3. Vzhled

Mardůci jsou drobnější postavy, od pohledu většinou šlachovití a houževnatí – je snadné představit si je šplhat v ráhnoví. Pouze matriarchy rodů a dámy lepšího postavení jsou postav korpulentních, o svou váhu však musí dbát uměle, mardůci nemají sklon k tloustnutí a tloušťka je znakem dobrého postavení. Mardůčtí válečníci jsou postavy podsaditější, ramenatější – zakutí ve zbrojích mohou připomínat útlejší trpaslíky.

Mají kulaté až oválné tváře s výrazným kulatým (v některých případech až ohrnutým) nosem, nevýraznou kulatou bradou, širšími rty, kulatýma očima. Mužům rostou zvlněné vousy, které si upravují podle zvyklostí svého rodu či postavení. Mají vlnité až kudrnaté vlasy v tmavých odstínech, převažuje černá. Díky původu v teplých krajích mají tmavší pleť (italsky opálenou).

Rádi se zdobí, dávají na odiv bohatství a to příslušníci všech společenských kategorií vyjma otroků (pokud je nenazdobí sám pán, aby dal najevo, že si to může dovolit). Leckdy oku člověka přijde jejich vzhled otřesný – k sobě neladící ozdoby, beze stopy vkusu. Samozřejmě mardůci pohybující se v lidské společnosti se jí přizpůsobí, aby nebudili pohoršení a nesnižovali váhu svých obchodních nabídek.

Jejich velmi pokročilá alchymie je využívána i k úpravám vzhledu: barvy na vlasy, líčidla, voňavky, tetování jsou běžná.

4. Vlastnosti a schopnosti podle rasy

Třída velikosti: A

Výška a váha: 90-135 coulů, váha 50 – 80 kg

Pohyblivost: 9

Smysly: Jako člověk, ale zrak +5%, čich -5%.

Vlastnosti podle rasy: Pravidlový kudůk s výjimkami uvedenými v kapitole Velké rody.

Zvláštní schopnost podle rasy: Vycítění bouře. Nejen bouře, ale všech změn počasí s bonusy na moři či v pobřežních oblastech, s postihy ve vnitrozemí. Jednoduše řečeno, mardůk cítí v kostech změnu počasí, zejména přicházející bouři i v době, kdy se na nebi formuje nejasný mráček. Na tuto schopnost se nemusí soustředit – začnou jej brnět ruce, ucítí změnu v kloubech, ozve se dávné zranění apod., ale je-li zaměstnaný nějakou jinou činností vyžadující jeho plnou pozornost, je šance na uvědomění si příchodu bouře menší. Bonusy má mořský druid a počasník, počasník zaměstnaný na lodi právě k těmto účelům dvojnásobné (soustředí se na styk s atmosférou neustále). Základní procentní šance je 70% pro všechny typy atmosférických změn (studená fronta postupuje pomalu – změna trvá mnoho hodin, které navýší přes její nenápadnost šanci, oproti tomu letní bouřka přichází náhle a prudce – je intenzivnější a v atmosféře lze cítit snáz).

„Rodové“ dovednosti:

a/ Znalost oblohy: každé mardůcké dítě se učí znát nebeská tělesa, souhvězdí a jejich využití v určení směru a zeměpisné polohy (ať má svět tvar jakýkoli) – patří to k základní mardůcké gramotnosti.

b/ Znalost výšek přílivů a odlivů: Především pro jim blízká místa (domovský přístav a jemu blízké zátoky) je nezbytná. Suchozemští mardůci se toto učí z tradice, berou za národní povinnost znát výšky přílivu v hlavním městě své domoviny a případně v důležitém pobřežním městě svého hlavního obchodního partnera.

c/ Obchodničina – obchodování mají mardůci hluboko ve své krvi. Prakticky každý mardůk má vlohy pro obchody, pro vycítění příležitosti a její využití. Pravidlově lze řešit bonusy k dovednosti obchodování/handlování/smlouvání, nebo zaplacením pouhé poloviny dovednostních bodů pro tyto dovednosti.

d/ Plavání

Pro pravidlovou vyváženost má postihy/musí zaplatit dvojnásobek dovednostních bodů za ovládání jezdeckých/ leteckých/ tažných nestvůr, řízení kočárů a spřežení… Manipulace se zvířaty a jejich chov a ochočování není mardůkům vlastní, byť jejich hraničáři své společníky mají.

Rodová zbraň: Lehká kuše

Oblíbené zbraně: Krátké čepele a jejich kombinace, kladiva, harpuny.

Přesvědčení: Libovolné, ale téměř nikdy zákonné.

5.Psychologie národa – rodina a chaos

Hlavními rysy mardůcké psychologie jsou touha po zisku a potěšení z hazardu, rizika, pokoušení osudu. Napětí, zda se jejich investice vyplatí, ohromná radost, pokud ano – větší riziko nese větší zisk. Umějí počítat a to dobře, snaží se nepropásnout jakoukoli příležitost i k neriskantnímu zisku (aby kompenzovali případné ztráty z riskantních podniků).

Jsou chaotičtí. U ničeho nevydrží příliš dlouho a to se týká i riskantních podniků. Investují-li do nákladné expedice, očekávají výsledky co nejdříve ne v řádově létech.

Přelétavost od oboru k oboru, od obchodního artiklu k jinému, u žádné činnosti nevydrží příliš dlouho. Rádi zkoušejí nepoznané. S tím se pojí i bouřlivé emoce a malé počty čarodějů a vědců, jejichž obor vyžaduje letitou koncentraci, sebeovládání a trpělivost s výzkumem.

Jsou náladoví. Výbuchy mardůckého vzteku jsou stejně pověstné, jako jejich nespoutané veselí.

Jedinou výjimkou v mardůcké chaotičnosti je vztah k rodině.(a rodina je i jedinou výjimkou v pravidlech zisku – nikdy neošidí rodinu ani s jejími členy nebudou obchodovat, naopak, pro rodinu se vzdají i posledního sousta.)

Vyjma mladických let nestřídají partnery, jsou naprosto věrní. Rodina je základem společnosti, jediným prostředkem, aby ji chaotická povaha nezbortila, více v odstavci Společnost.

Nestálost se týká i zájmů a koníčků, cvičených dovedností atd. Výhodou je, že mardůci jsou velmi všestranní – v ničem vynikající, ale zvládnou od všeho něco.

Jsou tvrdohlaví. Když se do něčeho pustí, drží se toho dokud je záležitost neomrzí, zuby nehty. Trvají na své pravdě, snaží se ji cpát ostatním s vervou a zápalem, dokud jejich povaha nepřijme rychle pravdu jinou, za kterou se bijí se stejným zápalem nezávisle na tom, co říkali předtím. Jejich soužití v jedné skupině například s na tradice a rozvážnost dbalými trpaslíky (obdobně tvrdohlavými, kteří však od své původní pravdy neupustí) může být velice problematické..

Pro hraní ve skupině je záhodno tyto aspekty poněkud omezit, aby hra byla zábavná pro všechny postavy, nikoli jen mardůka, aby se nezvrhla v hádky a dohadování se o svých pravdách. Pouhé koření povahy.A pochopitelně výjimky v povaze jsou mezi všemi národy…

Jsou dobrodružné povahy. Rádi poznávají nové, rádi riskují, rádi zažívají pocit vítězství z rizika pojícího se s dobrodružstvím. Jsou však často pohodlní, proto jako dobrodružství jim někdy stačí i zajímavý obchod. Není však výjimečné potkat mardůka na cestách za dobrodružstvím a to jak obchodníka s karavanou, tak i skutečného dobrodruha, ten však bude nejčastěji z rodu Zol (viz níže).

6. Jazyk

Mardůcký jazyk je poměrně snadné se naučit. Je příbuzný obecné řeči, některá jeho slova obecnou řeč i obohatila (lichva, banka, bankovka, mlha, lež, mlok, chalva). Od obecné řeči je odlišný o něco více než jazyk hobitů (dle chápání Tolkienovských světů), ale patří do stejné jazykové rodiny. Kdyby v našem světě byla jazykem lidí čeština, blízké lidské národy by mluvily slovensky a polsky, hobiti rusky a mardůci jihoslovanskými dialekty na základě chorvatštiny.

Používají hodně L, nosovky, slova končící na –a.

Jejich typická jména jsou Lhat, Něška, Slín, Hela, Hluč, Slana, Tlach, Nušika…

Za jméno přidávají označení velkého rodu, z nějž pocházejí.

Písmo je opět příbuzné lidskému. Kdyby lidským byla tiskací latinka, mardůci by používali psací řečtinu. Ovšem vynechávají většinu samohlásek, což v některých případech označuje diakritika nad souhláskami za nimiž je samohláska vynechána, ale někdy se tímto detailem nezatěžují. Ze samohlásek je vždy psáno jen koncové –a, počáteční písmeno, pokud je samohláskou, a samohlásky dlouhé (obdobně jako v arabštině).

7. Kultura

7.1 Společnost

Společnost stojí na Velkých rodech, jejich vzájemné hierarchii, a na rodině jako takové.

I v rodině panuje přísná hierarchie, kdy nejvíce práv má prvorozený potomek (dcera i syn). Pro zachování rodu je důležitější matka – matriarchy rodů jsou nejuznávanější společenskou kategorií, přičemž od jejich choťů se očekává úspěšná obchodnická kariéra. Muž je hlavou rodu ekonomickou, žena je matkou V celkovém vyznění jsou muži i ženy rovnoprávní, každý má své povinnosti ve funkčnosti rodiny, obé stejně důležité. Správu rodinného majetku dědí buď nejstarší syn matriarchy nebo muž nejstarší dcery. Rodina bývá rozsáhlá – většinou nejen nejužší rodina (pár, jeho rodiče a jeho děti), ale mnohem více. Pro příklad rodina Lazů usídlená ve vnitrozemském lidském městě má dvaadvacet členů včetně novorozence – matriarcha s mužem a její mladší bratr s ženou v generaci starých, tři matriaršiny děti se svými partnery, jeden ze synů matriaršina mladšího bratra se svou ženou, která je mimo jiné sestrou jednoho z partnerů matriaršiných vlastních dětí. Aby toho nebylo málo, do rodiny se počítají s ní žijící dva bratranci partnerů matriaršiných dětí. Tolik ke generaci dospělých. Všichni mají s sebou své děti.

Jinými slovy – mardůcké rodinné vztahy jsou velmi komplikované a mardůci sami mají potěšení z jejich evidovaní. Jejich slovník obsahuje mnoho slov týkajících se právě příbuzenských svazků, které lidem příliš neřeknou, ba jsou pro ně nepochopitelné.

S mardůckými rodokmeny ve své pečlivosti se mohou srovnávat pouze rodokmeny staré lidské a hobití šlechty.

Bere se za neslušné, věnuje-li se žena naplno obchodu (vlohy pro to má) či jiným záležitostem včetně dráhy dobrodruha bez toho aby se stala matkou – na takovou je nahlíženo skrze prsty. Podobně rozšířený je názor, že žena se má hýčkat a chránit a tedy nepatří do dobrodružných situací, na moře atd. Přesto nejdeme mnoho kapitánek s velkým respektem mezi posádkou a mnoho zvědavých děvčat, která se rozhodla poznávat svět.

Společnost je velmi sociálně diferencovaná – mnoho mardůků si prožilo osobní bankrot, když zariskovali příliš. Platí společenská zásada, že je možno šetřit na sobě, ale nikoli na své rodině, zvláště pak krásné starší dcery bývají zahrnovány přepychem (a za muže jim dohazováni bratranci bratranců, aby bohatství zůstalo v rodině…). Proto je ve městech mnoho nuzáků, kteří co vydělají, dají rodině, někdy se rodina musí starat sama. Na mardůckých ulicích je vidět bída.

V síle rodiny však je skutečná síla – navzájem se podpoří, podrží. Málokdy se stane, že člen rodiny musí své dluhy platit otroctvím. I když jsou nejhorší případy, kdy nejen dlužník musel odpracovat coby otrok dluhy, ale i členové jeho rodiny.

V čele mardůcké společnosti stojí šlechtický rod Hal. Jemu jsou podřízeny všechny ostatní rody. Z Halů pochází mardůcká kněžna, jejíž statut mezi lidmi záleží na propojenosti s lidským světem – mardůci mohou mít autonomní oblast formálně spadající pod nějaké království/císařství, pak jsou knížata zde svrchovatými vládci ovšem podřízení cizím králům, nebo jde o samostatné mardůcké země někde daleko, pak jsou knížata naprostými vládci. Jejich rodinní příslušníci coby ministři rozhodují o prezentaci mardůckého národa v okolním světě, o důležitých obchodech, které by mohly poškodit jméno národa, či o obchodech, které jej mají zviditelnit. Kontrolují účetnictví bank ostatních rodů, jdou jim přístavní daně a cla.

Správci rodinného majetku jsou spolu s patriarchou nejctěnějšími členy rodin. I v celé společnosti jim připadá takové místo, podle významnosti (bohatství) rodiny. Uznávané jsou vrstvy vědců (především alchymisté, jim chaotická povaha ve výzkumech naopak prospívá – nebojí se rizika a zkoušení nového…), důležití jsou obchodníci. Ctění jsou kapitáni lodí.

Nižšími vrstvami jsou řadoví „úředníci“ rodů, vojáci (především kušiníci) a řemeslníci. Nejníže stojí řadoví námořníci a zemědělci (tedy rybáři a pěstitelé pro podnebí vhodných plodin, farmáři pěstující mořské řasy). Na konci společenského řebříčku je otrok.

Uvnitř velkého rodu je další hierarchie. Rod má své baronské rodiny, i v rámci rodu jsou rodiny lépe a hůře postavené. Je třída námořníků – Halů, stejně jako knížat a baronů.

Výuka mládeže taktéž probíhá v rodině, většinou je ta dostatečně široká, aby v příbuzenstvu našla někoho se shodným talentem, jako má mladý mardůk (dokonce i čaroděje, magická aktivita sice není zřídkavá, ale s vůlí při mardůcké vrtkavosti je to horší; mnoho čarodějů zůstane ve stádiu učňů a dále se věnují jiným záležitostem, ale tu a tam se najde i skutečně dobrý čaroděj, či takový, který používá magii intuitivně namísto vzděláním).

7.2 Náboženství a víra, mytologie a pověsti

Ve světech s rozpracovaným polytheismem se mardůků jako celku ujme nějaké božstvo obchodu, či božský princip chaosu, případně božstvo štěstí, hazardu atp.

Mardůci jako jedinci nejsou zbožní. Jejich hlavním životním principem je zisk, někteří mohou božstvo zisku přímo uctívat, úspěšnou obchodnickou kariérou se mu klanět. Obecně toto však nasává výjimečně, v mardůcké společnosti je pramálo kněžích.

Jejich vlastní víra, která se ovšem nemusí slučovat s filosofií světa PJ je odlišná. Má hluboký vztah k moři a hvězdám, které vedou námořníky při jejich cestách, stejně jako k ostatním nebeským tělesům, která určují čas a běh života, růst a prosperitu rodiny, symbolizují vývoj společnosti.

Na počátku bylo moře a obloha. Moře bylo matkou, nebe otcem, v jednom prudkém spojení dali vzniknout ostrovům pro své děti. Otec měl mnoho tváří, každý měsíc jinou. Obšťastňoval velkou matku úsměvy, poezií, ale častoval ji i vztekem a zlobou. Byl válečník a jindy čaroděj. Matka milovala všechny jeho tváře. Když byl zlý, zatáhla nebe bouří (což v očích mardůků vysvětluje pravidelná období srážek, jarní divoká moře..). Z každé z otcových tváří vzala jednu hvězdu a učinila ji svým dítětem. Šest dcer a šest synů a jedno zavržené dítě z tajné tváře nebes, třináctého měsíce. To odvrhla daleko za obzor, nebylo ani synem ani dcerou. Své milované usídlila každé na jeden z blízkých ostrovů. Děti-padlé hvězdy sílily a rostly až i ony ucítily potřebu milovat a být milováni. Přesto však na světě nebylo jiných jim podobných, proto pojaly za partnery stvoření cizí. Tak vznikli mardůci – spojením hvězdných dětí matky moře a otce nebes, kteří se milují do dnešních dní, do dnešních dní tvoří nerozlučitelnou dvojici, a principů cizích a vrtkavých.

Mardůci uctívají oblohu a moře jako božské principy. Když riskují na moři, poprosí o štěstí mořskou matku a otce vítr, otce hvězdy, aby dobře svítily na cesty. Pokud přijde bouře, je to přání matky, hněvá se na otce a děti musejí přežít rodičovský rozpor.

Matka moře své děti živí – dává jim ryby, které byly stvořeny jako nižší tvorové, aby nasytily právě její děti, ale i hrozí – stvořila podmořské draky a hady, aby potrestali nepravosti a byli stálou hrozbou.

V hlavním městě mardůckého knížectví je svatostánek zasvěcený moři, nebesům i mytickým prarodičům velkých rodů. Mnohé rodiny mají svůj domácí oltář s předkem svého rodu. Předky jsou bytosti reálné i jen mytické, které nejsou pamatovány a vypráví se o nich pouze zkazky.

Rozšířený je názor o nesmrtelnosti duše a znovuzrozování starých duší. Věří se, že v časech nesnází se dávní patriarchové i matky rodů spolu s velkými hrdiny a kapitány znovuzrodí. Někteří teologové prosazují i názor, že ve zlých dobách se do těl mardůků zrodí i hvězdné děti z mýtů, které budou svými schopnostmi daleko přesahovat běžné smrtelníky. Někteří tvrdí, že hvězdné děti již několikrát po mořích putovaly v dobách velkých válek s nepřátelskými národy.

Nižší společenské kategorie a méně vzdělaní jedinci, jako řadoví námořníci jsou pověrčivější. Mají mnoho pověr a náboženských praktik majících zaručit štěstí, návrat do domovského přístavu ke své ženě a potomkům atd. Rozšířená je mezi nimi víra podporující obecnou víru o znovuzrozeních, že delfíni mají duše námořníků, kteří se utopili za bouří, za šarvátek mezi matkou mořem a otcem nebesy, proto jim na oplátku matka dala tělo jednoho ze svých tvorů. Mrtví se chtějí dozvědět, jak se žije jejich ženám a dětem, proto doprovází lodě.

Panuje i víra, že někde dlí třináctý rod odvrženého anidcery-anisyna.

7.3 Astrologie

Astrologie souvisí s velkým vztahem mardůků ke hvězdám jako prvku pro navigaci. Jinak mají rozsáhlé vědomosti astronomické – znalost souhvězdí, jejich pohybu po obloze, pohyby nebeských těles, určení směru či ekvivalentu zeměpisných souřadnic podle postavení a pohybu oblohy. Dále zde hraje roli mardůcká mytologie a víra, že praotcem byla obloha zdobená všemi hvězdami.

Podle postavení hvězd – otcovského principu a stavu moře coby mateřského principu v okamžiku příchodu jednice na svět se dá poznat, jaký kdo je a bude, či jakou podědil duši. Mardůci znají dvanáct zvířetníkových souhvězdí a jedno tajné – třinácté, jedinci zrození pod ním budou velmi výjimeční. Stejně tak dvanáct principů je přiřazeno nejen jednotlivcům, ale celým rodům. V kombinaci principů mohou vzniknout i jedinci s povahou daleko vyrovnanější a pořádkumilnější než jsou mardůci obecně, takoví mají předpoklady stát se skutečnými čaroději či theurgy.

Záleží na PJ, jak vypadá jeho obloha, jaká mají souhvězdí lidé. Mardůci si do hvězd napasůjí souhvězdí vlastní (a to někdy při zachování nějakých výrazných obrazců, jako třeba u nás Velký vůz, který pod různými jmény zná většina národů, jindy lidem známé obrazce roztrhají a seskupí jinak.)

Na rozdíl od naší astrologie, kde znamení pod kterým se člověk narodí záleží na slunci, ve kterém se nachází souhvězdí v okamžiku jeho zrození, jsou pro mardůky důležité hvězdy samy, bez zásahu slunce a ostatních pohyblivých těles (tedy ne tak docela, ale jde o aspekty až druhotné).

Za předpokladu otáčení (jak tělesa, na němž je svět, tak třeba samotné oblohy kolem světa) se během dne (od půlnoci do půlnoci, od východu do východu, dle zvyklostí, což může být pochopitelně i jinak dlouhá doba než náš den. Jsou světy, kde den trvá půl roku…) vystřídá na viditelném nebi celá hvězdná obloha. Polokružnice vedená přes oblohu, která spojuje přesný sever na obzoru s přesným jihem se nazývá meridián a právě ten je pro mardůky nejdůležitější. Znamení jejich zrození určuje souhvězdí, které právě prochází meridiánem. Tedy každý den se rodí jedinci ve všech znameních, záleží na hodině zrození. Další důkaz mardůcké chaotičnosti.

Až na druhém místě jsou znamení dlouhodobější, přibližně měsíc dlouhá (či opět podle doby otáčení světa/světem). Zde se určuje, které souhvězdí je v meridiánu přesně o půlnoci. Je čtvero ročních období po třech souhvězdích/třech měsících. Tři znamení bývají spojovány k sobě a prostřední z nich je patronem celého období, jeho záštitou. V přechodných obdobích, kdy se dle názoru jiných škol mohou projevovat vlivy obou znamení má dle přesvědčení mardůků převahu právě patronské souhvězdí.

Astrologie se může a nemusí projevovat systémově. Nemusí mít ve hře vliv žádný, či naopak může hrát podstatnou složku při tvorbě postavy. Stačí vědět, že pro mardůky je důležitá a dále to neřešit, či se dát inspirovat následujícím hrubým a zjednodušeným výčtem. Pokud někoho zajímá mardůcká astrologie více, může kontaktovat autorku.


Období Souhvězdí Charakteristika Klad Zápor Vlastnosti
Jaro Had život, zrození, obnova obětavost, pokora obžerství, lačnost ruce života: návrat 1 život jedné osobě za každé tři načaté úrovně do maxima pěti vrácených životů
Bouře hrdost, vznětlivost, soupeření bujarost, optimismus prchlivost bouřná síla: +1 k pastem na SIL každých 7 završených úrovní do maxima +3
Vědma vizionářství, proroctví, předurčenost moudrost pýcha, neúcta dar vědmy: předpověď, uvědomění si správné odpovědi, talent získat důležitou informaci, být ve správnou chvíli na správném místě. +1 k pastem na INT každých 9 završených úrovní do maxima +3.
Léto Maják věrnost, rodina, noční život věrnost lenost noční světlo: i nemagici dokáží chvilkově lépe vidět v temnotě, dát světelné znamení silou vůle. Intenzita a délka osvětlení závisí na úrovni (stejně tak to, zda-li se vyvolat podaří). Na první úrovni má zrozený pod majákem 25% šanci vyvolat světlo o čajové svíčky na 10 kol, každou úroveň šance stoupá o 2%, každých pět úrovní se intenzita zlepšuje přes kostelní svíci k pochodni a lucerně.
Dáma (Kněžna) šarm, vznešenost, matka štědrost mstivost šarm dámy: +5% každých završených 5 úrovní k dovednostem vyjednávání, řečnictví do maxima +15%; +1 k pastem na CHAR každých završených 5 úrovní do maxima +3.
Milenec (Střelec) vášeň, mrštnost, postřeh družnost přelétavost zlézač balkónů: +2% k dovednostem vyžadujícím OBR každou třetí završenou úroveň do maxima +10%.
Podzim Rybář přežití, vytrvalost, klid střídmost, skromnost naivita houževnatost moře: +1 život každou třetí završenou úroveň do maxima +5
Kupec bohatství, hamižnost, příležitost píle, pracovitost sobectví plný měšec: bonusy k obchodním činnostem, vyjednávání, uplácení, získání nejlepší nabídky.
Alchymista nestálost, štěstěna, intuice schopnost odpouštět zbrklost, zapomnětlivost štěstí výzkumníka: zvýšení šancí na veškeré riskantní činnosti, následně každý neúspěch fatální. Nebo omezení fatálního neúspěchu na běžný.
Zima Poutník cesta, riziko poctivost samotářství až chorobného charakteru cestující: +1 ke stupni pohyblivosti každých 6 završených úrovní do maxima +3
Kapitán velení, optimismus, myslitel vyrovnanost přetvářka, faleš, intriky velení: každých 8 završených úrovní +1 k uč nebo oč společníků do maxima +3.
Kotva tradice, tvrdohlavost rozvaha škarohlídství klidný spánek: zregenerování více sil při spánku - prvních načatých 5 úrovní +1 zregenerovaný život, druhých 5 úrovní zajištění klidného spánku společníkům (+1 život celé malé skupině či obyvatelům jednoho stanu, jedné kajuty...); takto po pěti úrovních díle do maxima +3 sobě, +2 společníkům.

Třináctým znamením je Neviděný. Postupuje po obloze v závislosti na měsíčních fázích a stavu nebeských magických polí, jeho sledováním je zaměstnána knížecí astrologická komora. Nepřísluší mu celý měsíc ani dvouhodina jako ostatním znamením. Jedinci pod ním narození jsou v některých rodech zabíjeni záhy po narození, mnozí rodiče však doufají, že astrologové ve svých výpočtech udělali chybu a dítě je běžného znamení. V životě jde o velmi výrazné a specifické jedince se skrytými talenty, skutečné velikány, kteří se však nejprve musí zviditelnit, což se ne všem podaří. Největší vůdci, legendární hrdinové, ale i tyrani a despotové, velcí vynálezci i strůjci pádu rodů byli nevidění. Dle pověsti o zavrženém souhvězdí, které není vidět, nemá stabilní místo na obloze a je nejstinnější stránkou otcovy tváře jsou jedincům tehdy zrozeným přisuzovány samé negativní aspekty. Částečně to vyplývá z jejich výjimečnosti. Žádný národ nemá v oblibě přespříliš talentované jedince…

Had coby symbol obnovy a zrození je typickým prvkem mardůckého symbolismu. Had-léčitel a zabiják, smrt a život v jednom uštknutí. Je to spojeno s pověstmi o přízračném hadovi-drakovi, který byl prvním z dětí moře a nebes. Had byl první známkou života a jediným z dětí, které zplodilo potomstvo a zůstalo naživu v přízračné podobě, jako strážce živých na světě i mrtvých v zásvětí. Kulty hada jsou rozšířeny mezi mnoha mardůckými rody, nejen tím, kterému je had přiřknut jako atribut.. Dle pověstí je hvězdný had nenasytný, jeho přirozeností je žrát, tloustnout a tím být v očích mardůků krásný. Svlékat při tom kůže a tím stabilizovat nebeská magická pole.

7.4 Umění a architektura

Hudba a tanec

Hlavním hudebním nástrojem jsou dudy z měchů mořské potvory „nafukovací ryby měchýřnatky“ a píšťalami z pobřežních bambusů. Dále rozličná chřestidla z mušlí, které doplňuje chřestění bohatě zdobených oděvů k tanci. Oděvy jsou zdobeny chřestícími plíšky, zvonky i rolničkami, tanečník je často slyšet lépe než hudebník. Tanečníci jsou odíváni i velmi barevně, taneční plochy nesvětlovány barevnými lampičkami, aby šaty vrhaly zajímavé odlesky. Sledovat mardůcké tance je zážitkem sluchovým, vizuálním i čichovým (kadidly a parfémy se nešetří). Tanec zcela nahrazuje divadlo – do tanců jsou zpracovávány i příběhy z cest, historie, životopisy osobností…

Písemnictví

Mardůci nejsou žádnými literáty. Převažují texty ryze účelové, obchodní. Nejdůležitějším dílem je obchodní zákoník, který bývá vyváděn i v draze zdobených podobách a může mít až vzhled a v některých rodinách i význam svatých spisů.

Skutečným svatým spisem je kronika-rodokmen velkých rodů. Každá rodina velkého rodu si pořizuje vlastní a jde o nekrásnější příklad mardůcké řemeslné zdatnosti. Vazbou šperkařsky opatřenou počínaje a vymalovanými stránkami konče.

Mezi mardůky se vede spíše poezii než próze, dále jsou k dispozici knihy citátů, aneb moudrých slov ku správnému životu nazývané slůky. Pasáže ze slůk zdobí i coby sochařská dílka či kaligrafie města i domovy mardůků.

Skutečnou literaturu opět nahrazuje hudba a tanec, příběhy podávány zpěvem a pohybem nikoli písmem. Mnohý mardůk nebude chápat zálibu jiných národů ve čtení příběhů, když je o tolik lepší se na ně dívat či si je sám v tanci prožít…

Malířství a sochařství

Obé se zaměřuje na zdobení příbytků aby byly krásné.

Nejvýznamnější složkou malby je iluminace rodokmenů, tvorba obrazů-kaligrafií s moudrými slovy-slůkami.

Alchymie krásna

Barevná světélka mající rozličné tvary, kouř formovaný do tvarů patronů rodů či jak je mardůkům milo, hravé obrazce měnící tvar

Nejrozvinutějším uměním je šperkařství, zlatnictví, opracovávání drahých kamenů a perel.

Architektura

Obvyklá mardůcká vesnice při pobřeží se skládá se shluků plovoucích domků. I nuzné domky se snaží být nazdobené, pokud na to rodiny nemají pak svépomocí, vždy se v rodině najde někdo s alespoň malým talentem.

Města a přístavy bývají opevněné – mohutné hradby vystupující z vody, strážní věže při vpustech do přístavů. Typické jsou impozantní majáky na útesech i hradbách, v nichž planou alchymistická věčná světla. Samotná městská architektura se liší podle toho, zda je město při moři či na pevnině. Mořská města jsou plovoucí. Jde o shluky ohromných vysokých budov, které jsou zvané véloty. Vystupují z vod buď neseny vzduchovými polštáři nebo pilíři. Véloty jsou stavěny z tvrzené malty do tvarů mušlí a škeblí, zdobeny štukovými ornamenty či ornamenty z modelovacích hmot, alchymistického původu (převážně zobrazují mořské potvorstvo, výjevy z mardůckého života, vlny, lodě, hvězdy, rostlinstvo, texty starých pověstí, poezie a moudré věty ze slůk, obchodní zákony). Mají několik pater uvnitř kterých jsou až samotné příbytky, úřady, krytá tržiště, vnitřní paláce, náměstí a nádvoří. Vnějšek vélotů je "zdoben" četnými palebnými pozecemi pro zajištění obrany města. Jsou zde rozmístěny rachejtle, střelecká zařízení protivzdušné obrany, generátory magických bariér.

Pevninská města spíše připomínají lidská, s tím, že mardůcká obydlí jsou spíše komplexy domů, kde přebývá celá obrovská rodina. V jednom sídle bývají prostory obytné, stejně jako dílny, sklady zboží, pozorovací věž astrologa, přijímací a jednací sál, tančírna, síň předků, pokud nemá rodina hrobku.

Rodiny mívají otroky, často z národů větších než jsou sami, proto ty části domů, kam otroci smí (či musí) jsou stavěny, aby pohodlně prošli. Obvykle malé vstupy jsou znamením, že se jedná o soukromé prostory rodiny, kam je cizincům a otrokům vstup zapovězen.

7.5 Pohřební praktiky

Obvyklý je pohřeb do moře, vrátit ostatky do náruče matky, která se o ně postará. Některé skupiny mardůků, především rod Hal, či mardůci cestující po pevnině, upřednostňují žárový pohřeb, kdy se symbolicky duše vrátí ke hvězdám, k otci, a následné rozprášení popela do moře k matce. Cestující mardůci nechávají posílat urnu s popelem do domovských končin k rozprášení tam.

Váženým osobnostem bývají hloubeny hroby pod vodou v pohřebních zátokách, kryty zdobenými náhrobníky, které časem porostou korály, či jsou osazeny koloniemi perlotvorek. Někdy podobné hroby jsou hloubeny na nepřístupných místech na útesech, zakrývány štukou či tesanými ornamenty skvostně zdobenými náhrobníky.

V hrobech nebývá necháváno bohatství, nepanuje víra ve hmotný posmrtný život, aby ono bohatství mrtvý ještě potřeboval a pro rodinu bude užitečnější. Pouze v případech, kdy má mrtvý odcházet krásný a rodina má dát najevo, že si jej velmi vážila, bývá pohřbíván v drahých šatech, ověšen šperky, balzamován pomocí alchymie. Tyto velkolepé pohřby bývají poskytovány baronům velkých rodů. Některé rodiny mají svá mauzolea či hrobky, kam živý chodí rozjímat, čerpat sílu předků, utvrzovat se v rodinné přízni. Tyto hrobky pak bývají zdobeny ku potěše oka návštěvníků, často je zde zanecháván odkaz předků (byl-li mrtvý kupec, pak zdobné obchodní smlouvy či jejich kopie, nejvýznamnějších obchodů, které vykonal, byl-li sochař, pak nějaké jeho dílo atd.)

7.6 Alchymie

Mardůcká alchymie je především praktického a vojenského zaměření – vylepšení stávajících receptur pro použití na moři je typickým příkladem. Udržení rachejtlí, dýmovnic, náplní pro balisty v suchu, bez možnosti zvlhnutí je pro obranu flotil i přístavů stěžejní. Na alchymii se vydává značné množství prostředků počínaje majiteli lodí až po samotnou knížecí pokladnici. Zároveň receptury z tohoto oboru jsou mardůckým velkým obchodním/vojenským tajemstvím, až národním dědictvím, které za žádných okolností nepřepustí konkurenčním národům. Každý rod i konkrétní alchymista si své tajemství střeží. Na druhou stranu mardůci znají tajemství obchodní známky a registrace produktu, s tímto se dá dále obchodovat.

Dále je běžná obchodní alchymie, která je produkována právě za účelem zisku. Různé maličkosti pro vylepšení, zpohodlnění běžného života, zkrášlovadla, cetky, za které se dobře platí.

Zde menší mardůcky chaotický výčet příkladů: „Nekonečná světélka“, osvětlovadla nejrůznějších tvarů, intenzity a barev (od praktického použití na majácích po pokojíčky zhýčkaných komtes); vodoodpudivé pláště, plachty a krycí materiály; samovysušující ošacení; samolešticí hadříky; „chemické záchodky“ jejichž náplň likviduje exkrementy; barviva na tkaniny, kůže i vlasy; modelovací umělé hmoty, ze kterých plastiky a skulptury zdobí průčelí bohatých paláců či přídě lodí nejbohatších obchodníků; kovy nasycené magenergií tak, aby ji z okolí „požíraly“ a vytrhávaly z aury kouzlících; mýdla a mycí prostředky rozličných vůní, šampóny; lepidla a kyty, dehty pro vylepšování lodí; magenergií laděné kompasy na světová magická pole; naváděcí terčíky nejen pro rachejtle, ale i armády kušiníků; šipky s dodatečným zraněním výbojem, kyselinou; nerozbitné kotvy, fixující loď v bouři na jednom místě, samozacelující se plactovinaa další.

Specialitou mardůcké theurgie je tzv. mardumka. Výukový předmět. Vodní dýmka osazená démonem, kterému se předají vědomosti (či při vyvolání ze své sféry je mu zadáno, co má vědět a poskytnuty mu informace vytažené z této sféry), které on při následném kouření vštěpuje kuřákovi do paměti, aniž by on musel vydávat jakoukoli námahu (jen se po šluknutí pár hodin až dní pospí). Bývá využíváno k učení se cizím jazykům a písma, obchodním a diplomatickým zvyklostem cizích národů. V mnoha zemích je předmět považován za nelegální.

7.7 Obchod

Obchod je nejdůležitější součástí mardůckého života. Smlouvání, handlování, dohody a jednání jsou ke spatření na každém kroku. Jakoby v mardůcké domovině každý něco nabízel, prodával, kupoval. Obchodníci se překřikují, vychvalují své zboží, nabízí nejlepší ceny, provozují veřejné aukce – mardůcké ulice neřkuli obchodní partie vélotů jsou velmi hlučné.

Pro cizince je velmi snadné se nechat oškubat, při slouvání je na obchod sám, kdežto mardůcká rodina si pomáhá v přesvědčování.

Mardůci mají dar za draho prodat největší cetky a nakupující je ještě přesvědčen, že dobře pořídil.

Pro mardůky je typické bankovnictví – obchod s penězi samotnými. Půjčky, ukládání bohatství (nejen peněz, ale i jiných drahocenností, uměleckých předmětů, patentů a obchodních známek…), úroky a výnosy, spořitelny…a pochopitelně jejich krachy, když majitelé investují do velmi riskantních podniků. Být mardůckým klientem se může silně vyplácet, ale je to riziko, jako kterékoli jednání s nevypočitatelným národem chaotiků.

Mardůcký kapitál stojí v pozadí mnoha velkých projektů. Dotují státní pokladny mnoha království, přispívají na chod akademií, ekonomicky si podmaňují svět, aby se opět v případě válek a nepokojů museli stahovat.

Velké obchodní jednání je provázeno celou řadou rituálů. Nejznámějším prvkem je stvrzení obchodu společným vykouřením vodní dýmky s počtem šlahounů, kolik je obchodních stran, což může být pro cizince problematické.

7.8 Otrokářství

Mardůcký otrokářský kodex je velmi důkladně rozpracovaný dokument, který přesně vymezuje povinnosti pána vůči otroku, kategorie otroků a jejich práva a povinnosti. Díky závaznostii tohoto dokumentu je až na výjimky mardůcké otrokářství dá se říci až etického rázu. Lidé z nízkých sociálních vrstev chudých částí světa se často touží stát dobrovolně mardůckými otroky, neb to znamená, že o ně bude postaráno byť na úkor osobní svobody.

Většina kategorií otroků nesmí být zabita, mnohé dokonce ani neúměrně fyzicky trestány (zbičování ano, ale nikoli do bezvědomí), musí být krmena a šacena, musí jim být zajištěna duchovní péče a možnost fyzického a duševního ukojení přirozených potřeb. Děti otroků se již otroky rodí, pán má za povinnost jim poskytnout vzdělání co nejvíce odpovídající jejich dispozicím.

Pokud se otrok osvědčí, zvláště mladý s mardůckou výchovou, může nabýt vyššího postavení až coby příbuzný rodu.

Od otroků se vyžaduje věrnost, pracovitost, obětování veškerého času pánovi.

Kategorie otroctví přesně vymezují jeho povinnosti. Nelze dobrého ale fyzicky neschopného kuchaře nahnat bojovat do arény, stejně jako krolla posadit ke tkalcovskému stavu z pouhé pomstychtivosti za špatně odvedenou práci.

Trestat smrtí je povoleno pouze úmyslné vyzrazení obchodních tajemství pána.

Otroctví je velmi rozšířené, většina rodin má své otroky, alespoň přebývají-li ve své domovině či zemích, kde je otrokářství povoleno. Mardůci vědí, že nejlépe se otrockým vzpourám lze vyhnout slušným chováním a zajištěním dostatečné fyzické spokojenosti.

Otroci bývají nejen manuálně pracující či bojovníci v arénách, ale i cizokrajní čarodějové a vzdělanci, učitelé a vychovatelé.

7.9 Kulinářské speciality

Vzhledem k podmínkám je nejdůležitější složkou mardůcké stravy rybí maso připravované na nesčetně způsobů doplňované o další mořské lahůdky. Pokud na ostrovech roste nějaké ovoce, bývá zpracováváno do salátů a dezertů. Jídla jsou obvykle dost slaná. Nejoblíbenější rybou je tuňák. Téměř se nevyskytují mléčné výrobky.

Hlavním jídlem je mlávi, placka připomínající omeletu, zapečená do taštičky plněná masovou směsí. Podává se s pomerančovo-rajčatovým salátem.

Oblíbené jsou steaky z rybího masa zapékané s plátky citrusů.

Za lahůdku je považován agar z mořských řas s naloženým ovocem, ořechy a tepelně opracovanou chobotnicí.

Ve světě je známý dezert helche, ovocná pěna s oříšky zalévaná likérem a chalva, oříškový velmi sladký závin s marmeládou.

Pije se silná slazená káva a čokoláda (případně kakao z kokosového mléka), šťáva z čerstvě vyždímaného ovoce a dovážená vína.

Med je velmi vzácný dovozový artikl, cukr se vyrábí alchymistickými procesy rafinováním ze třtiny a je nejrozšířenějším sladidlem. Z domácích alkoholů se medovina ani pivo nevyskytují, mardůci připravují likéry, ovocné pálenky a kvašené nápoje.

7.10 Odívání

Oděvy mardůků jsou velmi pestré. Na první pohled jsou pro neznalého návštěvníka podobné – barvy, šperky, chřestění, holé ruce. Na druhý pohled lze rozeznat mnoho oděvních zvláštností, stylů, střihů a to podle rodové příslušnosti, místa původu, sociální vrstvy, věku, rodinného stavu…

Přes barevnou hýřivost převažuje tyrkysová modř jako základní barva mardůckého národa, občas přechází v azurovou nebo světle zelenou.

Další shodou je nošení volného vzdušného oblečení.

V běžném životě je přes zdobnost a chřestivost oblečení střídmé oproti tomu, co se nosí při svátcích, svatbách, důležitých jednáních.

Mardůcké klobouky Mardůcké klobouky

Typickým prvkem, který nosí v domovině všechny vrstvy jsou čapky a klobouky poskytující ochranu proti slunci i dešti. Jsou opět všelijak zdobené. Dámy lepšího postavení je rády zdobí mincemi. Jsou raženy speciální oděvnické mince které namísto platidlem jsou ozdobou, bývají na nich slůky či pouze zdobné ornamenty. Ženy a námořníci občas mění klobouky za šátky a šály, které v případě potřeby mohou chránit i ústa a nos.

Mardůcké klobouky Mardůcké klobouky

8. Velké rody

Mardůci velmi dbají na příbuznost, což jim dovoluje i existence velkých rodů. Takový rod je více než rodina, zahrnuje tisíce jedinců třeba i roztroušených po celém světě. Mardůci však mají v krvi pamatovat si (případně zjišťovat), čí je kdo potomek a svou evidenci mají po staletí. Výčet jejich předků se může rovnat biblickým knihám. Pokud se potkají dva mardůci z téhož rodu, stráví jim příjemných několik hodin výčtem svých předků. Pokud se nedostanou na jednu společnou osobu, je to divné…Vodítkem bývají nejstarší synové, které chovají v úctě i potomci mladších dětí.

Rody se nerady mísí mezi sebou, prominutelný je pouze případ, když si muž přivede dobře zaopatřenou ženu s bohatým věnem z jiného rodu (případně naopak, ale muži jsou na rodovou příslušnost hrdější, málokterý snese, aby jeho potomek nosil jiné rodové jméno).

Tradují se pověsti, že pramáti mardůků měla dvanáct potomků – dcer i synů se jmény současných Velkých rodů podle jmen hvězd ze zvířetníkových souhvězdí. Každý z nich pojal za partnera stvoření nelidského původu – mořskou panu, želvu, útesového dráčka, tritona, atd., čímž vznikla odlišnost jednotlivých rodů i jejich nadání. Ostatní velké rody se oddělily až později, proto dvanáct je větších, starších a váženějších.

Zde nejrozšířenější a nejvýznamnější, s jejichž příslušníky se dobrodruzi ve světě nejsnáze mohou setkat:

Hal
SouhvězdíKapitán
RodičeRejnok a dcera
Atributy charisma 8-13/0, inteligence 9-14/-1

Halové jsou mardůckou šlechtou, umějí ještě lépe počítat než jiné rody, mají značný vliv i dobré vystupování. Rejnok je zvíře králů…
Halové jsou nečetný rod, na cestách je lze potkat jen zřídka. Jsou bystří, podnikaví, vznešení, někteří je popisují jako arogantní, namyšlené, pohrdající běžnými lidmi (i mardůky), panstvo, kterému nestojí běžný námořník za pohled a to i mezi chudinou - i chudý Hal je pánem chudáků, těší se úctě, respektu a je vnímavější a pozornější k detailům, než jiní.
Mardůcká knížata jsou bez výjimky z rodu Hal, sídelním městem je Halč.
Hal dobrodruh bude velmi často bystrý válečník-vůdce, theurg, čaroděj či mág.

Kýl
SouhvězdíAlchymista
RodičeMořská panna a syn
Atributycharisma 7 – 17 / +1; síla 4 – 9 / -3; rodová zvědavost

Kýlové jsou nejchaotičtější i podle mardůckého vnímání světa. Jsou velice zvědaví, zároveň po mořské panně podědili její dokonalé vystupování. Zdobí se ještě raději než jiné rody, milují luxus a exotiku, (byť mnozí dle názoru jiných národů naprosto nemají vkus – jsou schopni splácat všechno se vším, hlavně že každý kousek zvlášť je pěkný či cenný). Přesto díky jejich přirozeně vyšší charismě dokáží i takto zapůsobit až ohromit v dobrém slova smyslu.
Kýlové jsou požitkáři, nadšení ochutnávači, roztěkaní umělci, sběratelé, jen zřídka však vojáci - jejich tělesná konstituce je slabší než jiných rodů.
Dobrodruh z tohoto rodu velmi často bude alchymista, sicco nebo theurg.

Laz
SouhvězdíMilovník
Rodiče Mořský koník a dcera
Atributy obratnost 11 – 16/+2, odolnost 9-14/0

Lazové jsou obchodníci každým coulem, přesto mají hbitější prsty než jazyk, i oni jsou velmi zvědaví a hledají obchodní příležitosti na věru nečekaných místech. Na rozdíl od Zolů však neradi opouštějí mořské prostředí coby dobrodruzi. Pokud tak činí, drží se ve skupinách – dbají více na sílu rodiny, pospolitost. Lze je vcelku hojně potkat na pevnině, ale téměř zásadně bývají usazení jako rodina.
Mezi Lazy je nejvíce obchodníků všeho zrna od pouličních prodavačů přes drobné krámkaře, vůdce obchodních společností, majitele lodí po movité obchodníky s penězi - bankéře, kteří financují nejeden lidský dvůr. Je mezi nimi mnoho zlodějů, lupičů a jiné pokoutné verbeži. Pokud se setkáme s Lazem dobrduhem, velmi často půjde o zloděje nebo alchymistu.

Lech
SouhvězdíKupec
Rodiče Bronij (útesový predátor – malý ještěr se schopností létat, byť chabě, živí se hnízdícím ptactvem) a dcera
Atributy inteligence 9-14/-1, odolnost 9-14/0

Přirození oponenti rodu Zol – rodu vzešlého z ptáka. Hamižnější než ostatní, dravější. V obchodnických praktikách si často neberou skrupulí, jejich peníze dobývají nová teritoria – velká část bankovních domů v lidských světech patří Lechům. Coby bankéři však mají nevybíravější praktiky než Lazové, v některých oblastech dochází k jejich pronásledování, leckde vrhají špatné světlo na veškeré mardůctvo. Vrozená výřečnost a inteligence jim často zachraňuje holou kůži...
Lech dobrodruh bývá zloděj, méně často čaroděj.

Líš
SouhvězdíKotva
Rodiče Mořská želva a syn
Atributy odolnost 11 – 16/+2, obratnost 9 – 14/0, +1 k hodům proti chorobám

Líšové jsou nejzákonnějším rodem v mardůckém chaosu, současně nejvíce dbají na rodinu, rodinné zázemí, péči o potomky, tradice. Jsou mardůckými strážci tradic. To jim však nebrání cestovat po všech mořích a přežívat nepřízeň osudu. Říká se, že i když všichni mardůci pomřou, Líšové přežijí, aby mohli přinést zprávu o tom co se stalo. Jsou méně náchylní k chorobám a dožívají se i o něco málo delšího věku než ostatní mardůci.
Z dobrodružných povolání mají Líšové předpoklady pro spojení s přírodou jako hraničáři, výjimeční nejsou ani theurgové a jiní mudrci, válečníci. Narozdíl od jiných rodů mezi nimi nalezneme jen málo zlodějů. Pro svou soustředěnost a malou chaotičnost bývají často i čaroději. Jinými slovy Líš dokáže vyniknout v každém povolání.

Lok
SouhvězdíBouře
Rodiče Kraken a syn
Atributy síla 6 – 11 / 0, obratnost 9-14/0, charisma /-1

Lokové jsou rodem válečníků, vojenskou silou mardůckého národa pro boj tváří v tvář. Neoplývají typickou zdvořilostí a vstřícností, nezajímají se tolik o obchody. Jsou častou námezdní silou a veslaři na galérách. Někteří bývají označováni až za hrubiány a neurvalce. Pověstí si nezadají ani s hrubšími z barbarských národů. Ostatní rody se jim poněkud vyhýbají a využívají je skutečně jako vojenskou sílu, zdá se, že někteří (obzvláště Hal a Laz) jimi skutečně pohrdají.
Jak charakteristika rodu napovídá, nejčastěji bývají válečníky, zvláště bojovníky a to téměř srovnatelnými (výjieční jedinci i lepšími) s trpaslíky. Ovšem zabývají se i řemeslem kušinickým.

Zin
SouhvězdíDáma
Rodiče Perlotvorka a syn
Atributy inteligence 9-14/0, odolnost 9 – 14/0

Zinové jsou milovníci všeho krásného více než jiní, a výrobci všeho krásného. Jsou často umělci, básníci, snílci, ale někteří jsou i daleko soustředěnější pro jedinou činnost, najde se mezi nimi více čarodějů a kvalitních řemeslníků až mistrů svého oboru. Nejlepší výrobci ať kuší, lodí či plachtoviny jsou právě Zinové. Mezi ostatními rody jsou velmi oblíbení (snad s výjimkou Zolů), nemají tendenci se plést do věcí praktických a přízemních, což obchodnickým rodům vyhovuje. Naopak je velmi ceněno jejich magické nadání, což jejich oblibu ještě zvyšuje.
Zin dobrodruh je často kouzelníkem, alchymistou, hraničářem.

Zol
SouhvězdíPoutník
Rodiče Racek a dcera
Atributy Charisma 9 – 14 / 0, Pohyblivost 10

Zolové jsou nejdobrodružnějšími z mardůckého lidu. Jsou přelétaví, rádi cestují, poznávají. Panuje mezi nimi uznání osobní svobody – z Velkých rodů jako jediní téměř nedrží otroky. Jsou přátelští, mají vkus, lidé je považují za pohlednější. Jsou schopnější rychlejšího pohybu, než jiní z mardůků, méně často se unaví. Nejčastěji z jejich řad pocházejí dobrodruzi, které lze potkat po celém známém světě. Milují toulky a riziko.
Dobrodruzi jsou všech povolání, stejně často k potkání, přesto je mezi nimi převaha lupičů.

Dalšími rody jsou: Žul-žralok-rybář, Sen-chobotnice-vědma, Lun-lachtan-maják, Mal-krab-had.

9. Mardůci a povolání

Mardůci jsou velmi všestranným národem, mohou vykovávat jakékoli dobrodružské povolání, přesto obecně mají vrozené dispozice ke zlodějině a alchymii, pokud nepochází z některého z rodů disponujícího jinými kvalitami, či jim hvězdy nedaly do vínku něco jiného. Rádi cestují a poznávají nové, není problém narazit na kterékoli povolání prakticky kdekoli.

Mardůčtí dobrodruzi

Zloději

Nejvíce je mezi mardůky zlodějů, většina obchodníků, jednatelů pochodních společností, námořních kušiníků jsou právě zloději. V mardůckém knížecím městě mají „bojovou školu“, kde se učí lepší koncentraci své mysli, ovládání chaotické povahy, jednotě mezi tělem a duchem. Filosofii škola přejala odkudsi jinud, ale mardůkům je velmi prospěšná, leč dovolit si ji můžou jen bohatí jedinci, či pokud se složí rodina – školné je velmi vysoké a od žáka požadovány značné kvality a výkony. Postupně tato škola dokáže kompenzovat rozdíly velikostí při používání lupičského boje v útoku.

Alchymisté

Síla mardůcké alchymie ve vlastním odstavci. I alchymista dobrodruh bude mít přístup k tajným rodovým recepisům, pokud alespoň občas přestupuje u rodiny. Recepisy mohou pomoci dobrodruhům v rozličných situacích. I znalost výroby lodního dehtu může být užitečná v námořním prostředí…

Mořští druidi a počasníci

Dalším specifikem mořského národa jsou mořští druidi s kouzly moře namísto hvozdu. Umění vyvolat či utišit vlny, oslabit bouři, dohovořit se snáze s mořskými tvory, dokonalá znalost oblohy pro navigaci, vyvolat díru v zatažené obloze pro určení polohy, vyčistit slanou vodu aby se stala pitnou, dokonalá znalost pobřeží a snadný pohyb v něm, chůze po vlnách, přivolání mlhy…Druidské hole mohou dát možnost při neúspěchu v hodu proti pasti dodatečného zranění mořskou solí v ráně (pokračující krvácení, nezacelení rány)…

Válečníci

Speciálními vojenskými jednotkami jsou válečníci-kušmistři s hlavní vlastností obratností namísto síly a specializací na lehké kuše.

Šermíři sázejí na sílu kombinací čepelí, bojovníci mají rádi těžká obouruční kladiva a palice.

Existuje „řád“ Krakenovy děvky, sprosté bojovničky z rodu Loků, které patrona svého rodu přijaly za vzor svého života až na hraně nábožného uctívání. Jejich mluva je hrubší než kdejakého námořníka, naprosto nemají servítek a snad ani špetku slušnosti. Na druhou stranu jsou elitou mezi mardůckými bojovníky, specializované především na těžká kladiva, která se zlepšují „krakenovým posvěcením“.

Velmi zdatní mohou být i „šermíři jiné zbraně“, válečníci bojující jednoruční nemečovitou zbraní se štítem (řemdihy, jednoruční kladiva, jednoruční sekery...).

Kouzelníci

Kouzelníků je pramálo, ale najdou se. Pak mívají specializace na magii materiální či poznávací. Věštci, překladatelé, špehové citlivých informací (podobně jako theurgové a siccové) jsou zaměstnáváni mnoha rodinami a obchodníky. Zaměření na méně uznávané obory magie může kouzelníka přivést na cesty.

Chodci

I stopaři pobřeží se najdou, lovci perel a cestovatelé. Mardůčtí chodci namísto chodeckého meče častěji volí vodní kopí či chodeckou kuši (viz článek Přírodní zbraně chodce).

Hraničáři mívají své společníky, ale není to zdaleka pravidlem. Mardůci nemají příliš vztah ke zvířatům, spíše, pokud se jedná o reprezentanta patrona jejich rodu, může nastat výjimka ve spíše tradičním negativním vztahu. Společníci mohou být racci, bronijové, velcí mloci či krabi. Mardůci ze souše zůstávají u tradičnějších psů.

10 . Závěr

Co jsou to tedy mardůci: chaos, rodokmen, obchod, astrologie, mořeplavba, vodní dýmka, bankovnictví, klobouky, kuše, alchymie, riziko, otrokářství, mlsnost, šperky.

Veškeré ilustrace autorka.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tak jsem se přemohl k tomu to přečíst, samozřejmě, jak už řekli ostatní - je to perfektní. Našel jsem nějaké drobnosti které by se daly doplnit:
1) Aplikace marducké schopnosti na vycítění změny počasí spojená s druidským předpovídáním počasí (obdobně jako je to u hobita a lupičova 6 smyslu)
2) Dovednost "obchodničina" již asi v pravidlech je - jmenuje se handlování.
3) No, a někdo by sakra měl upravit to formátování.

Jinak po přečtení bych si schutí zahrál za marduckého otroka - u nich od útlého mládí vychovaného, ale nikoliv v otroctví narozeného nekudůcké rasy který doprovází mladého pána na nějakou nesmyslnou výpravu.


 Uživatel úrovně 4

Perfektní práce, všechno do sebe zapadá. Obvykle mám spoustu připomínek k chodu společnosti a mytologii a tak, většinou je to tak nějak samoúčelně poházené. Ale tady všechno spolu souvisí a moc se mi to líbí.
Zmíněno je vše podstatné a navíc, a to je opravdu důležité, se jednotlivé části mohou vypustit, aniž by celek doznal úhony. Mardůky tak můžeme použít do mnoha prostředí a světů nebo si jen vytáhnout nějaké odstavce a aplikovat je jinde, například ty rody nebo astrologické prvky.

K tomu navíc precizní ilustrace, takže nejde jinak než za 5.

A opět můžu jen závidět autorce vůli sepsat takováto pěkná díla. Já se nemůžu poslední dobou vyhrabat u ničeho ze stádia "pro vlastní potřebu stačí, pro zveřejnění nutno upravit". O výtvarném talentu nemluvě.)


 Uživatel úrovně 5

Uf Uf, na několikrát, ale přečteno. Jen jsem vynechal velké rody. Je to extrémě rozsáhlé a detailní tak aby to pokrylo veškeré možné otázky a zákoutí, ale pro hratelnost by postačilo méně.
Na druhou stranu jak autorka vyjádřila, většina ras je popsána v knihách různých fantasy, či filmech, tak o nich máme určité představy v podobném rozsahu jen jsme je sbírali po menších kouscích.
Ascello rozhodně jsi si zadělala na další OHZD za tento rok :) a nasadila tak vysokou laťku nejen v této rubrice. Nejen textovým obsahem, ale i množstvím kreseb.


 Uživatel úrovně 8

Výborné.

Naozaj kvalitne a zaujímavo spracované.

Dávam 5*


 Uživatel úrovně 0

Pořád není opraveno? Připojuji se k Nathakovi. Opravte to,pak si to přečtu.


 Uživatel úrovně 5

Tohle bude čtení na dlouhý večer :D no jen doufám ,že to bude brzy, protože Ascelliny díla se mi čtou dobře a už teď vím že bude hodnocení nejvyšší, ale stejně s ním počkám až po přečtení.


 Uživatel úrovně 8

Ajta krajta. Než to rozečtu, můžu poprosit o úpravu tagování? Je to značně nepříjemné, jak je to celé oranžové. To je, prosím, dáno asi tím, že <a name> je párový tag a podle zdrojáče není skoro nikde uzavřen. Měl by označovat jen nadpisy, na které se odkazuje, pokud se nepletu, takhle pokračuje na celé dílo a dokonce až k hlasování... :) - A ty obrázky obličejů by taky šly poskládat lépe, si myslím, takhle je to chaos přes chaos. :)


 Uživatel úrovně 8

Autorce se velmi omlouvám za značnou délku schvalování díla. Bylo to dáno zprvu mou vytížeností a následně pak technickými problémy redakčního systému.

Rád bych také autorku požádal o kontrolu schválené podoby díla (zdá se, že příspěvek byl zkopírován dvakrát za sebou - doufám, že jsem neumazal nic, co nebylo navíc).

Dílo samotné chválím a nemám k němu vážnějších připomínek. Poněkud jsem nepochopil pouze pasáž, která pojednávala o rozdělení rasy na jednotlivé rody a jejich vzájemnou hierarchii. Pokud si vzpomínám správně, byla v textu i zmínka o přibližném počtu členů toho kterého rodu. Zřejmě jsem text špatně pochopil, ale uvedené počty mi přišly dosti nízké a samotná struktura poněkud nepochopitelná, resp. nepřehledná.