Nové Rasy

Džinové Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

DŽINOVÉ

Je to právě pět let, co přinesli cestovatelé z horských štítů Holamayanu první zprávy o klášterech tzv. "Moudré rasy". Nebo říkali "Modrá rasa"? Nakonec se potvrdila obě označení. O džinech hovořili jako o pokorných a učených tvorech, kteří přemýšlí pomalu a důkladně. Vypověděli, že mezi džiny jsou velice mocní mágové, čarodějové, kouzelníci, theurgové a alchymisté. Označovali je za hluboce věřící a skromné. A jako jejich hlavní vzhledové rysy označovali modrou barvu kůže a velice zvláštní schopnost - namísto běžné chůze se mohli pohybovat nad zemí, což jim umožňovala přeměna dolních končetin na zvláštní magický vír. Jedná se o tzv. přeměněnou formu džina.

Konkrétnější informace nebyli schopni přinést. Kláštery jim byly uzavřeny, mohli s džiny komunikovat a obchodovat pouze před jejich branami. Většinu času žili mezi domorodým i přistěhovalým obyvatelstvem, které kolem klášterů vytvářelo vísky a shluky stanů či domků. Izolovanost a nepřístupnost klášterů samotných je překvapovala a zarážela, protože jinak byli džinové ochotní a ve všech ohledech komunikativní. Pak jeden z nich zjistil, že hluboce věřící džinové se obávají splnění dávného proroctví, které pravilo, že pokud bude izolace klášterů narušena, okolní svět džiny zahltí svými problémy a ti již nebudou schopni dál žít ve svém duchovním míru, nýbrže jim budou muset čelit.

Pak ale zemřel současný patriarcha džinů a nově ustavený církevní vůdce džinů, arcimág Suleeya, si na konzervativní proroctví utvořil velice záhy svůj vlastní názor. Prohlásil, že džinové nejsou žádným válečným a dominantním národem, ale nejsou ani zbabělci, aby se schovávali a odmítali se otevřít světu. Tvrdil, že poznání a moudrost nelze čerpat jen z víry a knih, ale že je nutné poznat výzvy okolního světa a komunikovat s dalšími moudrými národy, aby se jejich vlastní moudrost prohloubila a rozšířila.

A Suleeya nemluvil do větru. Brány doteď izolovaných klášterů, odkud do světa prosakovaly o tamních obyvatelích jen kusé a zkreslené informace, se otevřely, stejně jako klášterní kroniky a knihovny. Přesto mnoho džinů z kláštera nevycestovalo a nikde nevytvořili trvalé osídlení, veškerá populace džinů mimo horské kláštery sestávala z jedinců, maximálně malých skupinek. A tak kláštery začaly sloužit spíše jako poutní místa, kam mnozí moudří či zvědaví lidé vycestovali pro nové zkušenosti, poznatky a snad i pro duševní osvícení.

1. Přehled

SílaObratnostOdolnostInteligenceCharisma
5 - 108 - 137 - 1214 - 198 - 17
-2+1+0+2-1
 • Výška: 160 - 175 coulů
 • Váha: 1000 - 1400 mincí (50 – 70 kg)
 • Třída velikosti: B
 • Pohyblivost: 13/humanoid
 • Rodová zbraň: Šavle
 • Zranitelnost: Humanoid, ale G(teplo)2, G(mráz)/2, J2, K2
 • Postřehy jako člověk, ale lepší zrak a sluch (+5%)

1.1 Tabulka přesvědčení:

1.ZkD
2.ZkD
3.ZkD
4.ZkD
5.ZmD
6.ZmD
7.ZmD
8.N
9.N
10.ZmZ

2. Původ džinů

Původ džinů je opředen mnoha mýty a málokdo zná celou pravdu. Někdo věří, že džinové jsou stvoření nebeská, někdo, že jsou nesmrtelní a prostě tu jsou, někdo si je původem a rozmnožováním džinů nejistý stejně jako původem a rozmnožováním elfů. Najdou se i tací, kteří věří na pověstný "lampový původ", čili džiny z láhve. Skutečnost je jiná. Džin je znovuzrozená mrtvá duše. K znovuzrození duše dochází především tehdy, když umře osoba (osobnost), která si to "nezasloužila" - kupříkladu nadějný badatel, který zemřel příliš mladý, vladař, který byl zabit přes dobré úmysly nebo náboženská ikona, ať už svatý muž či prorok. Ani nespravedlivá smrt však nezaručuje znovuzrození, stává se to velice zřídka. Krom toho je podmínkou pro znovuzrození přesvědčení ZmD či ZkD (džin nebude mít stejné přesvědčení). Džin se nicméně zrodí jako nová osobnost s mlhavými útržky paměti a shody s charakterovými vlastnostmi kohokoliv zemřelého jsou neprokazatelné, pouze pohlaví zůstává zachováno. Pověst však praví, že zemřelá duše se znovuzrodí v podobě džina, aby mohla dokončit, co načala, případně pokračovat v dobru, které konala, ať už si toho džin samotný je vědom, nebo ne. To všechno mimojiné znamená, že znovuzrození duše v podobě džina je alternativa pro zemřelé postavy vašich hráčů.

V každém případě platí, že k znovuzrození duše dojde, kdykoliv PJ potřebuje. Neexistují pravidla pro znovuzrození. Též počet džinů záleží pouze na PJ-i.

3. Fungování těla, potrava a vzhled

Džinové fungují jako zcela běžní humanoidi. Odpadá však otázka rozmnožování. Džin zkrátka vznikne, a to jak roste a vyvíjí se, už nespadá pod tuto kapitolu. Též pohybový aparát funguje jinak, i ten ale rozepisuji zvlášť. Většina zbývajících funkcí se dá bez výjimky označit za ryze humanoidní. Džinové jsou všežravci, potřebují k životu vodu a kyslík, stavba orgánů a jejich funkce je stejná jako u humanoidů. A pokud vše funguje jak má, džin se dožije až úctyhodných 500 let.

3.1 Potrava: Pakliže chceme podrobněji vědět, čím se džinové živí, stačí nám vědět, jak se stravují lidé ve vysokých horách (např. Himalájích). Denodenně stejné jídlo... mouka z obilí, které přežije v horách, smíchaná s máslem z mléka krav či jaků a čajem. Výsledná hmota tvoří relativně výživné placky. Ne každému chutnají, ale domorodí obyvatelé jsou zvyklí nejíst týdny nic jiného. K pití pak postačí to samé mléko či horská voda. Oblíbený je také čaj, který ale spadá spíš do kapitoly Kultura. Nikdy však žádné maso. Džinové jsou striktní vegetariáni, k čemuž je vede jejich náboženství.

3.2 Vzhled džinů: Džinové se co do vzhledu od humanoidů odlišují krom barvy kůže absencí rozmnožovacích orgánů. Jsou možná trochu drobnější, žádní svalovci. Barva kůže je modrá, někdy světle, někdy temně, žádný vliv na džina ale její odstín nemá. Vlasy a vousy jim rostou černé, nebo mírně namodralé, silné a rovné. Nezřídka se ale džinové zcela nebo částečně holí. Uši mají zašpičatělé stejně jako elfové, duhovky červené či modré.

3.3 Vzhled přeměněné formy: Pakliže používají svou schopnost přeměny, dolní část jejich těla od pasu dolů se přetvoří v magický vír, který džiny nadnáší. O jeho funkci více v kapitole Přeměněná forma. Co se jeho vzhledu týče, dá se označit za dobře viditelný vír modře zabarveného rotujícího plynu. Barva tohoto plynu je zpravidla světlejšího odstínu než džinova kůže. Vír nic neváží a je prostupný jako vzduch - pozor ale, proud plynu ve víru může menší předměty strhnout.

4. Přeměněná forma

4.1 Pravidla fungování: Přeměněná forma, aneb transformace nohou do magického víru a změna způsobu pohybu, spolu s dalšími menšími rozdíly. Hmotnost magického víru je zanedbatelná, džin tedy ztrácí na váze asi 450 mincí. Do přeměněné formy se džin proměňuje jen ze své vlastní vůle. Nepotřebuje k tomu žádnou magenergii, podobně jako lykantropové pro svou proměnu ve zvíře. Tuto schopnost však může použít pouze jednou týdně. V přeměněné formě vydrží džin maximálně čtyři směny.

Pro pohyb džina v přeměněné formě uvažujeme, jako by džin byl pod permanentním vlivem kouzla Levitace, ovšem s tím rozdílem, že se může pohybovat maximálně půl sáhu nad zemí. Pro potřeby boje a jiných početních úkonů s pohybem se však uvažuje, že džin se pohybuje po zemi (nikoliv ve vzduchu). Vyvýšeniny proto džin snadno překonává; pokud ovšem převýšení nepřesáhne 90%. Poté se přes vyšší překážky džin musí dostat tak, že se zachytí a nahoru se vytáhne - jeho váha mu to umožňuje provést relativně bez potíží. Z toho všeho pro džina vyplývá velká výhoda; Pohyb v přeměněné formě džina nestojí žádné body únavy. Na druhou stranu se džin nemůže pokrčit, sednout si a tedy se schovat, vír se nedá snadno deformovat a musí mít svou konstantní velikost. Pakliže nemá vír dostatek prostoru, přestává se točit, zmenšuje se, stlačuje a džin se nemůže pohybovat.

Vír rotuje ve směru hodinových ručiček. Pokud se džin nepohybuje, vír rotuje velmi pomalu a téměř nehlučně. (Past na zaslechnutí se zvyšuje o 5%.) Čím rychleji se vír pohybuje, tím rychleji rotuje plyn ve víru a tím dunivějšího a hlučnějšího zvuku nabírá hučení magického víru. (Past na zaslechnutí se zvyšuje od 40 do 70%.)

V přeměněné formě navíc džin získává několik výhod. Při sesílání blesků platí stejný počet magů za každý z nich, první tedy není dražší, takže například modré blesky stojí každý dva magy. Jeho bonus za Obr se zvyšuje o +2, bonus za Sil o +1. Pohyblivost se zvyšuje o +5.

5. Charakter

Džinové jsou odmala vychováváni pod záštitou silné víry a tvrdé disciplíny. Ctí tradici i současné kodexy. Už od přírody jsou ale džinové skromní, nenároční, čestní a velice lační poznání a osvícení. O džinech se praví: "Co džin, to filozof." Jejich víra jim sice životní filozofii předkládá, přesto si ji každý džin vyloží po svém a často medituje a přemítá nad tím, co jejich víra neobsahuje. Džinové preferují ticho, poezii a přemítání před zábavou a přílišnou aktivitou. Využití volného času je ryze duševní záležitostí. Dalšími rysy charakteru džinů jsou respekt k životu, podezíravost, snaha o nápravu křivd a rozvážnost. Džinové málokdy jednají spontánně a jejich smysl pro humor je mizivý.

5.1 Zmateně zlí džinové: Mezi džiny se občas vyskytne i zmateně zlý jedinec. Oproti ostatním džinům se většinou liší jen málo, ve srovnání s jinými zmateně zlými postavami se tedy dají takoví džinové považovat za "téměř neutrální". Nejsou tak skromní a především nemají takový respekt k okolí a životu obecně, naopak ambice a mocechtivost rostou. Ze zmateně zlých džinů se stávají nejmocnější čarodějové, theurgové a mágové. To ale neznamená, že by byli výrazně zápornými postavami s vyloženě zlými úmysly, spíše se stávají bezohlednými a sebestřednými.

6. Průběh života

6.1 Obřad znovuzrození: Většina klášterů obsahuje malé a skromné svatyně, kde se uprostřed nachází půl metru vysoký kruhový oltář, na který se pohodlně natáhne člověk. Když má dojít k znovuzrození duše a vzniku mladého džina, ve svatyni se samovolně ochladí a nad oltářem začne vzduch rotovat, až se utvoří vír. To zaregistrují přítomní džinové a klášter začne připravovat příjímací obřad. Šest až osm džinů připraví oblečení a svíce, poté sedí kolem oltáře, trpělivě čekají a zpívají náboženské písně. Vír se dotvoří do šesti směn a v oslepujícím záblesku zmizí. Na jeho místě na oltáři teď leží mladá postava připomínající desetiletého chlapce s modrou kůží.

6.2 Dospívání: Okamžitě se ho ujmou mnichové, kteří mu vysvětlí, kde se nachází, kým je a co s ním bude. Celých dvacet let bude studovat. Bude obřadem spojen s jedním z mnichů, který od nynějška bude fungovat výhradně jako jeho patron a učitel. Podobných obřadů ho po těchto dvacet let čeká mnoho. Různá zasvěcení, zkoušky vědomostí i dospělosti. Dvacet let se může zdát hodně, ale pro rozvážné džiny plyne čas trochu jinak než pro nás. Meditací a dlouhými tichými konverzacemi dokáží vyplnit celé týdny.

6.3 Život dospělých: Po konečném zasvěcení mezi dospělé džiny se mladík rozhoduje, čím bude po zbytek svého života. Většina džinů se buď stane mnichem a plně se věnuje náboženství, nebo se zařadí mezi prosté džiny. Tam spadají řemeslníci, obchodníci i pomocníci, zkrátka hlavní vrstva, která zaručuje, že džinové vůbec mohou fungovat. Jen hrstka nejnadanějších se pak může věnovat náročnějším záležitostem, jako je magie, alchymie nebo světská správa kláštera. Džinové jen v extrémních případech změní své zaměření, proto se danou činností živí skutečně až do doby, kdy jsou příliš staří, což je kolem 420 let věku. Poté jsou odkázáni na mnichy, kteří se v nitru kláštera o staré či nemocné džiny starají. Mnohdy jsou tyto části kláštera ale přístupné i starcům jiných ras, kterých se džinové ujmou.

7. Kultura, společnost a náboženství

Společnost džinů je silně teokratická, vázaná na náboženství, kterému džinové říkají jinaismus [čti dle libosti "džinajismus" i "jinajismus"]. Při tvorbě náboženství džinů jsem vycházel převážně z hinduismu, konkrétně z jeho větve džinismu (pro mě sympatická shoda jmen). To mimojiné znamená, že jinaismus není jen náboženství, jak jej chápeme my v Evropě a většina národů ve fantasy, ale také filozofický směr udávající chod společnosti. Základními kameny jinaismu jsou Vidya - v překladu "Poznání, Vědomost", Ahinsá - "Nenásilí" a Aditi - "Svoboda, nezávislost". Jinaismus klade na tyto tři entity velký důraz. Toto náboženství tedy prosazuje svobodu jednotlivce, toleranci, přemítání, mír a osvícení. Džina jako bytost rozděluje na tři části:

 • A) Džíva - individuální, oživená duše, ve které jsou vlohy k vševědoucnosti, mravní dokonalosti a blaženosti
 • B) Adžíva - neoduševnělá hmota; materiální (vnější) část pro chod organismu
 • C) Karmány - pojítka mezi džívou a adžívou, prostřednictvím nichž se džin zdokonaluje a skrze něž udržuje džívu a adžívu v souladu
Podobně jako křesťanství Desatero má jinaismus 4 sliby džívy:
 • 1) Nebrat, co není darováno - Asteja
 • 2) Nelhat (nevést nepravdivé řeči) - Satya
 • 3) Zříci se přebytečného luxusu - Brahma-Čarjá
 • 4) Nezabíjet nic živého - Ahinsá

Hluboce věřící džinové dodržují 4 sliby džívy tak svědomitě, že mnozí z nich přecezují pitnou vodu pro odstranění drobných živočichů, nosí závoj, aby nevdechli hmyz a kdykoliv si sedají, ba dokonce když někam jdou, tak před sebou a pod sebou zametají, aby nepřipravili o život i ty nejdrobnější živočichy. Za živou formu života přitom jinaismus považuje i rostliny, proto džinové nemohou vykonávat některá povolání, jako například rolník, který při opracovávání půdy značně poškozuje své okolí a může zranit malá zvířata i rostliny. V některých ohledech jsou tedy odkázáni na obchod.

7.1 Rovnost ve společnosti: Společnost samotná je poměrně rovná. Existují sice správci klášterů, vysocí hodnostáři i vlivní čarodějové, ale v zásadě nemá nikdo z nich o nic větší práva než ostatní, spíše mu přibyde spousta povinností. Při vrozené skromnosti a díky jinaismu se teoreticky pohybují patriarcha i pomocník na stejné společenské úrovni. Neexistuje majetek; v klášteře je všem k dispozici jídlo a pití, základní hygienické potřeby, oblečení i nástroje. Každý džin vlastní pouze pár osobních věcí, suvenýry, talismany a drobnosti. O majetek kláštera i jeho pokladnici se starají mnichové s hodností Vasuda, kteří krom rozdělování a hlídání majetku také nakupují vše potřebné a prodávají produkty džinů. Vasuda znamená doslova přeloženo "Zaručující bohatství" a jedná se o obchodnické mnichy. Nejvlivnějším džinem je patriarcha, což je nejvyšší představitel jinaistického náboženství a formálně tedy i veškeré společnosti džinů. Patriarcha má absolutní moc, kterou však zřídkakdy uplatňuje. Je jen na něm, jak se k rozhodnutím kolem společnosti dobere, většinou však o nich rokuje s mnohými rádci.

7.2 Sociální vazby: Mezi džiny nejsou příliš silná pouta, zato však mezi nimi neexistuje zášť. Každý džin je schopný hovořit s kteroukoliv jinou bytostí bez antipatií, byť jistá odměřenost je džinům vrozená. Teprve když hrajete i s rasou pekelníků, můžou džinové chovat i nepřátelské pocity k jiné rase - s pekelníky se téměř nesnesou, jejich filozofie a charaktery jsou v podstatě protichůdné. Dále džinové znají tajemství lásky a někdy se tak mezi mužem a ženou z řad džinů vytvoří nám dobře známé pouto vzájemné náklonosti. Takoví džinové jsou druh a družka, žijí spolu a jsou spolu na své přání svázáni mnohými obřady. Takové vztahy mezi džiny bývají většinou doživotní a věrné, byť (nebo možná protože) jejich součástí není sex, který džinové nemohou provozovat.

7.3 Denní zvyklosti: Džinové mají kulturu pro cizince netradiční, exotickou, avšak po jistém čase už monotónní. Denodenně omílají totéž; meditace, modlitby, zpěvy, čajové obřady, další meditace, další modlitby, bohoslužby, čtení knih, teologické a filozofické debaty. To vše v pomalém tempu a ve stínu hor. Nejvíc jim samozřejmě záleží na modlitbách, avšak ostatním zvyklostem přikládají také velkou váhu. Například když vás džin pozve k čaji, neměli byste jej pít jako vodu, ale snažit se dělat, co dělá džin. Za stejně hrubé by bylo považováno odmítnutí debaty s džinem; džinové nejsou zvyklí, že někdo "nemá čas", tento pojem oni neznají.

7.4 Architektura: Při promýšlení kultury džinů jsem měl před očima tibetské kláštery a nejinak tomu je tady. Mohutné zdi, rozsáhlé komplexy a množství chrámů. Než bych se však rozepisoval o něčem, čemu zase tolik nerozumím, rozhodl jsem se uvést několik odkazů pro lepší představu. Jen bych ještě dodal, že horský klášter mohl být pravděpodobně o dost větší, než si většina z nás představuje. V některých tibetských klášterech žilo na desítky tisíc mnichů. Uvnitř kláštera jsou chrámy, obytné části i různé dílny, skladiště a za dalším účelem zbudované místnosti. Džinové si prostory klášterů příliš nezdobí (což se o tibetských klášterech říct nedá), takže jejich chodby mohou působit na cizince stísněně a chudě, i přes spoustu světla a hudbu v pozadí. Občas se sice v obytných prostorách najde koberec a pěkné zdobení může být považováno za řemeslné umění (tedy ne luxus), ale většinou odpovídají interiéry klášterů charakteru džinů a jsou skromné a bez okázalosti.

7.5 Jazyk a jména: Předpokládám, že pro většinu z nás bude nemožné používat jako jazyk džinů hindštinu, sindštinu či jiné indické a himalájské jazyky, což ale neznamená, že by ve hře neměly být jako jejich jazyk uváděny. Zjednodušuje se to tím, že moudří džinové stejně budou ovládat většinu světových jazyků. Pro jména džinů sahám do sanskr(i)tu. Vy můžete také, použijete-li následující odkaz: http://www.behindthename.com/nmc/ind-myth.php.

8. Džinové ve hře a dodatky

8.1 Džinové jako rasa: Džinové mohou mít pro svět regionální stejně jako světový význam. Rozhodně je to neuvěřitelně morální rasa, zbožná a skromná. Jejich filozofie může být jednou z nejdokonalejších, jejich spisy, úvahy a náboženské texty mohou být inspirací celému světu. Jedině elfové díky nesmrtelnosti jsou moudřejší než džinové. (Proto elfy nehraji jako hráčskou rasu, dokud jsou bráni za nesmrtelné.) Význam džinů ale nemusí být jen v jejich odkazu lidstvu. Oni samotní mohou působit vlivně, například skrze své vyslance v radách cizích zemí, poskytující moudré a rozvážné rady. Také jejich kláštery budou často navštěvovaná poutní místa, v horách navíc důležité obchodní křižovatky. Džinové přitom obětavě pomáhají, kdykoliv mohou, s ostatními rasami komunikují pokud možno na přátelské i diplomatické úrovni, spolupracují na vědeckých a magických výzkumech a jsou považováni za nejlepší znalce v oboru. Občas vyšlou mnichy, kteří putují světem a šíří vzdělání a mír v duši. Víru, ani žádné životní postoje, však džinové nikomu nenutí. Těžko by se však dalo čekat, že se džinové zapojí do války, to se spíše budou snažit na pozadí obě strany přesvědčit o smíru a kompromisu.

8.2 Džinové jako dobrodruhové: Džinové se ve své vlastní společnosti relativně často stávají kouzelníky a alchymisty. Šance, že mezi nimi potkáte válečníka, hraničáře nebo zloděje, se však blíží nule. Mimo klášter už můžete narazit na džiny - válečníky, ze všeho nejvíc připomínající paladiny a bojovníky - léčitele. Z neoficiálních pravidel můžu jedině doporučit Kněze od Quicciho. Zmateně zlí džinové pak možná ocení možnost stát se Nekromantem.

8.3 Využití: Džiny považuji za zajímavou rasu, která může hru obohatit a učinit pestřejší. Protože jsou ale poměrně dost odlišní od ostatních ras, je těžké s nimi nakládat vyváženě a bezpečně. Na druhou stranu, zkušenější hráč přijme jako výzvu nutnost hrát postavu se zakořeněným morálním systémem vyznávající jinaismus, přičemž musí dodržovat 4 sliby džívy a chovat se ve hře na hrdiny jako asketický mnich žijící z almužen. Netroufne-li si na džina hráč, pak snad PJ dokáže z džinů udělat kvalitní NPC a z klášterů na určitou dobu nové a neokoukané prostředí.

8.4 O díle: Má prapůvodní myšlenka směřovala ke zpracování džinů z Heroes of Might & Magic III, odkud jsem opět použil ilustrační obrázky, protože by ale takoví džinové byli pro hru téměř nevyužitelní jako rasa, nakonec jsem je více polidštěl. Stejně tak jsem od začátku věděl, že džinové se naprosto dokonale doplňují s tibetskou a indickou kulturou, přepokládám ale, že stejně dobře by džinové mohli fungovat v orientálně laděných světech. No a konečně pro zpracování jsem tentokrát zvolil relativně stručnou verzi díla a oproti Pekelníkům vynechal řadu detailů. Věřím, že jsem dílo osekal tak akorát, aby tam bylo dost zajímavostí i vše potřebné ke hře, ale zároveň nic přebytečného. Rád zodpovím jakékoliv případné dotazy v diskuzi. Obrázky architektury ze stránek: www.trampturist.cz, www.yamatreks.com a mojecesty.ic.cz.

8.5 Poděkování: Děkuji Hamsterovi, Sniperovi a Ithildurovi za to, že moje dílo přečetli a pomohli mi ho upravit do konečné podoby a za to, že mi poskytli náměty na další vylepšení.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Corwin: Potom tedy vír zářivého čehosi, co zdá se býti magické a nehmotné. Něco jako kdybys přinutil vířit stálý blesk, nebo tak něco. Nicméně já tomu budu i nadále říkat "energetický vír", neboť si pod tím, myslím, většina lidí představí přesně to, co mám na mysli.


 Uživatel úrovně 1

UnknowN: No proč ne. Zakomponuji tyhle otázky do díla a najednou tu máš druhé pekelníky (co se délky týče). Ale jsou tu i lidi, kteří zastávají názor, že díla mají být absolutně stručná, bez všeho nepovinného, že to všechno si řeší sami a nepotřebují se tím zbytečně probírat. Nepomáhají kompromisy, takže zbývají jen výtahy a několikaverzová díla, v každém případě však kopa práce pro autora navíc. Kéž by se ti kritici taky naučili brát všechna díla a neoblibovat si jen jeden styl, to by byli všichni spokojenější - oni i autoři.


 Uživatel úrovně 8

UnknowN: Nemůžu si pomoct, abych na jednu z řečnických otázek nereagoval - jakmile slyším o energetických vírech, otevírá se mi kudla v kapse. Pokud má někde být vír, musí něco vířit. To něco musí být v daném okamžiku dostupné a musí to bát dostatečně "tekuté" aby to bylo schopné víření. A vzduch obě vlastnosti tak nějak má. Zato energie tak nějak moc nevíří, jak by to taky dělala? Když u toho jsme, tak energie ani není vidět, jsou vidět jen její projevy (třeba takový vířící vzduch je hezká ukázka ...).


 Uživatel úrovně 8

Takže Nathako, cos nám chtěl vlastně naservírovat? Džiny jako tvory, nebo Tibetský model života? Protože ani jednoho není v díle dost a výsledný dojem vzniklý splácnutím dvou nedostatečných součástí je horší, než součet dílčích špatných dojmů...

(Následující otázky jsou řečnické - není nutné na ně odpovídat. Je to jen určitá forma návrhů, nad čím by to chtělo se zamyslet.)

Měla to být ta první možnost?
- Je zakrňelý smysl pro humor záležitostí výchovy, nebo jim ho jejich reinkarnace "amputovala" (tedy - nemají smysl pro humor protože ho mít nemůžou, nebo nechtějí?)?
- Znamená to, že jsou podobně omezeni i v dalších emočních oblastech?
- Proč je znovuzrozený džin tak svolný s představou, že hned po svém znovuzrození bude dvacet let někde meditovat?
- Proč je tak důležité, že se jejich vír otáčí po směru hodinových ručiček?
- Je-li tento vír magický, proč je tak důležité jeho fyzikální působení? Musí to být nutně vířící vzduch? Což takhle "energetický" vír?
- Jedná-li se skutečně o znovuzrozenou duši, co se sní děje potom, co opustí své původní tělo?
- Předstoupí snad před nějakého boha, který ji umožní vrátit se na svět jako džin (například si z duší vybírá své vyvolené a při reinkarnaci je přetváří k obrazu svému)?
- Je to ten druh nabídky, kterou lze odmítnout, nebo ten druh, který odmítnout nelze? Tzn. jakmile splníte určité podmínky, automaticky se stáváte džinem, nebo máte možnost se rozhodnout džinem nestát?
- Nebo je to snad magický proces působící na duši, která existuje jako určitá forma neviditelné energie? Pokud ano, jaktože jsou všichni džinové veskrze stejní, za předpokladu že je magenergie nevyzpytatelná?
- Jaký je důvod, že se reinkarnují výhradně na konkrétních místech (v klášterech)?
- Je to snad dáno tím, že kláštery (a oltáře konkrétně) jsou budovány na energetických uzlech pozitivní energie a jakmile tímto uzlem projde ta správná duše, tak se zrematerializuje a odpadá tedy i předminulá otázka?

Měla to být druhá možnost?
- Proč se tedy zdržovat něčím takovým, jako jsou džinové?
- Nebylo by lepší, ukázat nám tibetskou kulturu se vším všudy na lidském podkladu?
- Co na tom, že je možné to najít na internetu, když by něco takového bylo tady, na serveru a po ruce, takže by to nikdo nemusel znovu někde složitě hledat a dávat do kupy?


 Uživatel úrovně 8

Nathaka Warrior: Omlouvám se, měl jsem jasněji napsat že jde o názor, nikoliv o výtku (když už o tom tak žvaním jinde :-) ). Navíc u rasy, u které se dá očekávat jedinečná kultura, odpovídající světu do kterého je rasa zasazena to nijak zvlášť nevadí. I přes to jsem považoval za užitečné na arabský původ upozornit - někomu se třeba bude líbit.

Samozřejmě, ve svém světě si každý může sestavit rasy, kultury a cokoliv dalšího jak chce. Přesto bych rád poukázal na skutečnost, že prakticky jakýkoliv fantasy svět je jen rekombinací toho našeho - postrádá skutečnou originalitu, protože něčeho takového jsou lidé schopni jen ve skutečně omezené míře, pokud vůbec. Své představy zabydlujeme entitami, které jsme už někde viděli, byť v pozměněné podobě. Můžeme je poslepovat libovolným způsobem, ale ne vždy to považuji za rozumné. Pokud totiž půjde o známou věc, mají ji ostatní předem spojeni s nějakou představou a budou na ni podle toho reagovat. Hráči se budou cukat když jako Medůzu označíte koně s jedním rohem na čele a z Kerbera uděláte storukého obra. U džinů je představa mnohem vágnější, málokdo o nich ví víc, než "je to takový mrak z lampy" a občas si vzpomene i na nějakou komedii, kde vystupoval jako potřeštěný trouba (o to působivější je pak mystičtější z džinů v Tisíc a jedné noci od Hallmarku - pokud na to někde narazíte, doporučuji). To ale nemění nic na skutečnosti, že vzor existuje a nejméně pro jednu civilizaci byl stejně důležitý, jako Kerberos pro Řeky.

Takže hráče očekávající arabské džiny jejich hindské pojetí může mást a může jim být proti mysli. Jestli je dobře zahrajete, zvyknou si. Jestli se nebudou líbit, je velmi snadné je zapomenout. Ale udržením kontinuity s původními vzory nemůžete nic zkazit, naopak.


 Uživatel úrovně 0

Rozdal jsem reputaci, myslím, že zde padlo dost dobrých a kvalitně podaných názorů. Nathakova reputace je pak mj. za péči o dílo.


 Uživatel úrovně 1

Tobša: Myslím, že Corwin s Falhirem ti odpověděli za mě. Je mi líto, že ti to tam tak chybí. A přiznám se, že je mi stejně tak líto, že to bereš za tak děsivou chybu. Já si myslím, že stručnost a vynechání některých proměnných může být v pořádku, že je to jen volba. Jsou díla taková a jsou díla maková a já bych si opravdu přál, aby jednou kritikové přestali hodnotit všechna díla podle jednoho metru, protože jinak bude i nadále nemožné napsat dílo tak, aby kritici autora pokaždé nerozzuřili vytýkáním něčeho, co u jeho jiného díla požadovali jiní (například). Takže nevíš, co čekat, hmm. Kdybych měl být jízlivý, interpretoval bych si tvou kritiku spíš tak, že jsi líný, že ti vadí, že si musíš historii a zasazení džinů do svého světa vymyslet sám. Já opravdu nejsem schopný myslet za všechny, u Pekelníků to bylo daleko snažší, dát jim směr a řád, ale i přesto si na to mnozí stěžovali, že je to příliš konkrétní.

Falhir: Děkuji za ohlas.
Je fakt, že je jinaismus spíš mixem mezi hinduismem a buddhismem. Pravda, kultura džinů je bližší spíš buddhistům, koneckonců, to buddhisté žijí v Tibetu, ale já si o tom něco načetl a skutečně, filozofie hinduistů odpovídá jinaismu daleko víc (džinismus je opravdový filozofický směr a spadá pod hinduismus). Kasty jsem vynechal záměrně a doufám, že není na škodu, když nevycházím plně z jednoho náboženství a jen ho nekopíruji, spíš naopak.
Co se zmateně zlých džinů týče, řekl bych, že čtyři sliby džívy nemusí brát tak vážně. Ani ti neutrální a dobří džinové nemusí, jak Corwin správně podotkl, interpretovat se dají čtyři sliby džívy různě. A s pekelníky pravděpodobně nebudou vycházet stále, nějaký zakořeněný smysl pro čest a skromnost mají pořád a pekelníci jsou zkrátka pro ně arogantní obludy.

Corwin: Mockrát ti děkuji za tvou kritiku.
Tvoje postřehy k jejich žití, filozofii a směřování jsou dobré, s těmi se ztotožňuji. Souhlasím i s tvým postřehem k žití v klášteře. Ale musím se trochu obhájit, co se týče zasazení džina do tibetského prostředí. Prostě mi to nedá, abych nepodotknul, že ve fantasy světech žádný Tibet není. A není tam ani žádný orient. Proto je celkem jedno, z kterého prostředí pro džiny budu vycházet a můžu si vybírat z každého něco. Přijde mi, že by bylo dost blbé, kdybych vycházel z jediné kultury a džinům ji jen napasoval na tělo. Takže je v podstatě jen subjektivní, kam si rasu chceme dosadit. Mně se džinové líbí daleko víc jako jinaisté v horských klášterech. Ale orientální džiny si dovedu představit také (a v díle k tomu ponoukám).


 Uživatel úrovně 8

Nová rasa se moc často neobjevuje, navíc mám rád arabskou kulturu a mýty, takže jsem slovo Džinové v novinkách vyloženě uvítal. A i přes prvotní zklamání při pohledu na odkazované obrázky jsem rád, že se džinové objevili. Nejde sice o plnohodnotnou rasu (stejně jako lze za samostatnou rasu jen těžko považovat skřety z Pána prstenů nebo na Asterionu), ale díky tomu není třeba řešit jestli a jak by přežila a podobné věci. Prostě tu je, tráví čas filosofií a moc se nestará o okolí. Vlastně tohle by měli dělat elfové, ale pravidla je předurčila k aktivnější roli, takže se z džinů může stát pěkná náhrada.

Výborný nápad je odkázat se na ukázky architektury, navíc jde o úžasné obrázky které mě potěšily samy o sobě (po tom, co jsem se z nich vzpamatoval). Kultura je jen jemně naznačena (snad aby se neobjevila kritika přílišné délky), ale pokud náhodou máš třeba podrobně rozepsané rituály při dospívání džina, určitě je pošli do diskuze, ze zkušenosti bych řekl, že se mohou hodit jako zápletky pro dobrodružství (a totéž platí i pro historii a další "omáčku" - sice většinou nejde zasadit přímo do čtenářova světa, ale dá představu jak by měla být tvořena).

Zajímavá je také omezená schopnost džina pamatovat si části minulého života, v tom vidím velký potenciál pro zápletky - postavy hledající "dávno mrtvého" učitele, nebo něco podobného. Nepřístupné chrámy džinů také představují přirozené cíle výprav postav na vysoké úrovni, při hledání mistrů pro další výcvik.

Vzhledem k tomu, že mám určité znalosti hinduismu a na něj nalepených filosofických směrů bych jen upozornil, že výklad uvedených slibů může být podstatně širší a se zajímavými důsledky. Jen pro ilustraci se otřu o ahinsu, neubližování. V Bhagavadgítě lze najít pozoruhodný text, kde válečník Ardžuna váhá vyjet do bitvy, aby nemusel ublížit svým příbuzným v armádě na opačné straně. Krišna se mu zjeví (jako jeho vozataj) a vysvětlí mu, že je válečník a má bojovat (je to složitější, ale zájemci si text mohou snadno najít). Každopádně bych se na sliby nedíval tak striktně, jsou pod nimi skryty velmi rozsáhlé možnosti interpretace. To také usnadní zařazení džina do družiny.

Život klášterů je kvůli náboženství džinů poměrně komplikovaný, ale to se dá snadno dořešit okolním obyvatelstvem. Při míře pověrčivosti většiny lidí jsou kláštery džinů naprosto přirozeným objektem uctívání a obětí, ze kterých by džinové mohli pohodlně žít (a pokud je použiji, určitě to tak udělám, obchod mi k tak "svaté" rase moc nesedí). Možná je to trochu zneužívání, ale když s tím nemají problém buddhisté, džinové se s tím vypořádají také. Konečně, víra a uctívání je výsledkem svobodného rozhodnutí ostatních lidí.

Tak, a teď proč jsem na začátku mluvil o zklamání - džinové jsou spjati s arabskou kulturou. Není mi jasné, proč sis vybral Tibet a hindusmus, od džina bych očekával pevnou víru v Alláha a jeho proroka, ornamentálně zdobené paláce bez jediného portrétu a také zákeřnost, úskočnost a lampy :-). Ne že by tibetští džinové byli nepoužitelní, ale tak nějak se mi hodí spíš na blízký východ, Tibet a Indie mají dost vlastních mytologických potvor na tvorbu ras. A když už Tibet, proč je rodovou zbraní zrovna šavle, a ne krátký luk, kopí nebo něco podobného, typického pro Tiberské nájezdníky a armády?

Tobša: Proč by měli někam směřovat? Mám pocit, že většina národů nikam zvlášť nesměřuje, a pokud už ano, nevede to většinou k ničemu dobrému.


 Uživatel úrovně 8

Falhir: Být to Cizí Rasa v bestiáři, potom nám může být jedno, že nic bližšího o džinech nevíme. Problém nastává v okamžiku, kdy ty sám jsi džin.


 Uživatel úrovně 0

Mně se naopak líbí jejich směr myšlení. Alespoň nám zde vzešla čistě duchovně založená rasa a my tudíž nemusíme ve hře dumat, jakého rasového příslušníka vložíme do role zadumčivého filosofa. A to, že výchozí náboženství (u nich tak říkajích filosofický směr a kultura) vzniklo na základě hinduismu, je správné tak napůl. Čtenář si to sice dokáže představit, avšak já, jakožto jeden ze čtenářů, bych myšlení Džinů přirovnal spíše k buddhismu. Totiž hinduismus si zakládá na kastách, a právě tyto sekty rozlišují hodnotu člověka a vůbec nepodporují rovnoprávnost. Na druhou stranu - nač vymýšlet další náboženský směr? Chápu, že Nathaka použil hinduismus jen jako příklad, avšak inspirace by měla být jen částečná.

Jak řekl Tobša: historie je jednoduše nedostatečná, představuje ji pouhý nástin. Tak tedy, PJ by měl znát co největší množství informací. To je podstatné. Jenže Nathaka Džiny prezentuje coby rasu, která je ověnčena mystikou a anonymitou společnosti. Možná se to zdá jako nedostatečné odůvodnění, ale k čemu obsáhlá minulost, jestliže víme, že Džinové jsou národ mladý a nelze se dostat ke zdroji, díky němuž bychom se leccos dozvěděli o jejich historii? Pokud je Pán Jeskyně vytrvalý a horlivý, docela rád si vymyslí podrobnější historii Džinů. Pamatujte, že většina děl slouží jako bohatý nápad (a většinou s bohatým a pestrým popisem), ale sposta drobností zbyde na fantazii PJ. Tak to je správné, než aby se pouze kopírovala zdejší díla.
K tomu já tudíž nemám výhrady.

A nyní mám dvě otázky pro Nathaku, které nepředstavují rýpání do díla, ale pouze moji zvědavost, kdybych Džiny někdy ve svém dobrodružství použil:
Dodržují zmateně zlí Džinové kodex džívy? A je jejich postoj k Pekelníkům stále tak negativní?

Toť vše. Pro mne dílo skýtá perfektní myšlenku a se svým zpracováním je na tom přinejmenším kvalitně.