Nové Rasy

Yewšízovia, modrí divosi Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Yewšízovia, modrí divosi

Základné fakty:

 • Výška 120 – 160 cm
 • Váha 600 – 1200 mincí (30 – 60 kg)
 • Veľkosť A – B*

*) Veľkosť závisí najmä od stavby tela; pozri PPZ

Vzhľad

Yewšízovia sú niekoľkými vecami výnimoční. Napríklad svojou farbou. Mladý yewšíz sa narodí ako bledofialový, v dospelosti je fialový a v starobe pripomína sušenú slivku (vráskami i farbou). Sú nízki, a vyziabnutí. Obezita je u nich vzácnosť, takmer vôbec sa nevyskytuje. Ich tvár je podobná ľudskej, až na to, že majú veľmi špicaté uši a výrazné veľké oči. Ich oči bývajú sfarbené do čierna, hneda, žlta, a sem-tam aj do červena. Vlasy mužom nerastú, ale ženám rastú veľmi rýchlo. Sú hnedé, ryšavé, yewšízky si ich zapletajú do copov. Fúzy nerastú ani mužom, ani ženám. Yewšízovia vedia našľapovať veľmi ticho, namiesto chodidiel majú totiž laby. Ženy sú oproti mužom vyššie. Okrem toho majú všetky znaky ľudských žien. Keď sa yewšíz objaví v nejakej spoločnosti, ktorá o tejto rase nikdy nepočula, vzbudí pozornosť svojim vzhľadom. Vzbudí pozornosť vlastne všade, kde yewšízovia nie sú bežní. Niekto si ich môže spliesť s škretmi, alebo kvôli ich zašpicateným ušiam ich môže pokladať za odrodu elfov. Nepôsobia ale odpudzujúco, ako škreti, lebo im na tvári zväčša pohráva ľahký bezstarostný úsmev, na okolie sa dívajú veľkými očami,... Niektorým deťom môžu dokonca pripadať roztomilí.

Organizmus

Yewšízovia majú všetky biologické vlastnosti totožné s ľuďmi, až na výnimky. Na nohách /labách skoro nemajú cit. Nedokážu stráviť žiadne druhy hovädzieho , lebo naň ich telo nie je zvyknuté. Zjedenie hovädzieho sa prejaví nevoľnosťou, zvracaním a podobne.

 • Od narodenia po 4. rok. Dojča.
 • Od 4. roku po 11 rok. Dieťa.
 • Od 11. roku po 17. rok. Puberta. Prejavuje sa energiou (hyperaktivitou), slabou bolesťou v ramenách a rastom. A náladovosťou.
 • Od 17. roku po 20. rok. Takmer dospelý.
 • Od 20. roku po 35. rok. Dospelý. Pri plnej sile.
 • Od 35. roku po 50 rok. Zrelý vek. Yewšíz začína šedivieť (pleť aj vlasy), stráca silu, ale nie rozum.
 • Od 50. roku po smrť. Staroba. Neschopnosť plodiť deti, slabosť, mierna mrzutosť a hrbenie postavy.

História

Počiatky

Yewšízovia žili v močiaroch, kde sa celá ich civilizácia zrodila. Žili si tam spokojne, pokým ich neobjavili ľudia. Prvé pokusy o nadviazanie komunikácie zlyhali, začala sa krutá vojna. Striedavo boli otročení ľudia a yewšízovia.

V priebehu vekov

Yewšízovia začínajú budovať drevené pevnosti (pozri Sídla), začínajú zbrojiť. Ľudia sa pokúšajú o mier a siedmymi mocnými šamanmi yewšízov je podpísaná Zmluva o mieri. Yewšízovia začínajú obchodovať, cestovať, sťahujú sa z močiarov.

Súčasnosť

Yewšízovia nadobro opustili močiare, ich kmene sa nachádzajú v menej náročných terénoch. Mladí yewšízovia sa pokúšajú presťahovať do ľudských miest, ambiciózni yewšízovia sa snažia zjednotiť kmene. Nedarí sa im to a asi sa im to ani nikdy nepodarí...

Sídla

Yewšízovia žijú v asi stočlenných kmeňoch. Tieto kmene nie sú kočovné, zdržiavajú sa stále na jednom mieste. Tieto kmene sa nachádzajú blízko pri lesoch, aby mohli loviť. V kmeňoch žijú v stanoch. Najprv sa vykope menšia jama, potom sa nad jamou postaví konštrukcia stanu z kolov a tie sa potom pokryjú kožušinami. Vnútri stanu žije celá rodina. Okrem lôžok, stola, ohniska s kotlíkom (na varenie) a niekoľko ozdôb v nich nič nie je. Stany sú obvykle postavené do kruhu, uprostred je oheň, ktorý sa používa najmä na stráženie kmeňa.

Občas kmeň žije v drevenej pevnosti, pozostatku vojny. Táto pevnosť je obohnaná palisádou, na ktorej sú až dve strážne veže. V strede je veľký stan, ktorý je omnoho pevnejší. V ňom žije šaman.

Yewšízovia si nikdy nebudujú mestá.

Ich tábory sú postavené pri lesoch, blízko vodného zdroja. Žiadny kmeň už nežije v nehostinných močiaroch, všetci sa presťahovali do úrodných plání, údolí, na kopce,... Nie všetci yewšízovia sú zhromaždení do kmeňov. Jestvujú aj samotári, žijúci v podobných podmienkach ako kmene. Je to asi 30% yewšízov.

Veľké množstvo yewšízov žije naopak v ľudských (elfských, trpaslíckych, hobitích,...) mestách. Sťahujú sa tam najmä mladé rodiny, ktoré chcú svojim potomkom dožičiť pohodlný život. Tam preberajú zvyky tamojších ľudí, ale nezabúdajú na yewšízske tradície (ale nikdy nie extrémne; zvyk, že šaty môže yewšíz nosiť od 10. roku by vyvolávala pohoršenie). Do akej miery budú yewšízovia dodržiavať a nedodržiavať svoje zvyky je čisto na nich. Aj tak stále dosť kmeňov žije v kmeňoch (i keď kmeňov nie je enormné množstvo).

Kmeňová hierarchia

Na čele kmeňa stoja traja yewšízovia. Šaman, Vrchný lovec a Kapitán strážcov. Ich vzťah medzi sebou je takýto: Šaman je mocnejší ako Vrchný lovec a Kapitán strážcov, a Kapitán strážcov spolu s Vrchným lovcom majú rovnocenné postavenie. Každý z nich rozhoduje o veciach, ktoré spadajú pod jeho právomoc, s výnimkou šamana, ktorý sa môže ostatným miešať naozaj do všetkého.

Ak sa títo traja neodkážu zhodnúť ani na jednom riešení, zväčša požiadajú o rozsúdenie všetkých dospelých yewšízov kmeňa.

Jedlo, pitie, potrava

Yewšízovia sa živia najmä lovom. Preto sú lovci veľmi vážení v celom kmeni. Ale to neznamená, že yewšízovia nemajú v zásobe niekoľko riešení, keby bolo málo zveri. Napríklad taká hubová farma.

Yewšízovia neďaleko tábora majú zväčša menšiu hubovú farmu. Pravidelne ju zalievajú vodou z blízkeho potoka, prameňa, prípadne našetrenou dažďovou vodou. Tieto huby sú pestované veľmi blízko pri sebe. Yewšízovia ich ale používajú skôr na dochucovanie jedál. Mizivý počet kmeňov zasadí jabloň. Oni z nej nemôžu mať úžitok, ale robia to hlavne pre svojich potomkov. Je to ale naozaj asi 1% zo všetkých kmeňov na svete.

Pijú vodu z potokov, jazier, prameňov, prípadne pijú dažďovú vodu. Keďže s chorobami majú svoje skúsenosti, túto vodu vždy prevaria. Kedysi ich neprevarená dažďová voda zabíjala ako mor.

Zločin a trest

Yewšízovia majú vcelku jednoduchý právny systém. Vinníka alebo podozrivého postavia pred súd. Súdia ho šaman, vrchný lovec, kapitán stráží. Po vypočutí vinníka a obete (v prípade vraždy iba vinníka) zhodnotia, či zločin skutočne vykonal on.

Ak ho uznajú vinným, tresty bývajú rôzne, od popravy až po zaplatenie odškodného. Za najhorší trest sa pokladá zneuctenie ženy, ďalej v rebríčku sú zmrzačenie, vražda, krádež a iné drobné priestupky.

Obvykle je trestom pre yewšíza vyhnanie z kmeňa. Do cudzincov sa nemiešajú, pokiaľ ich o to priamo nepožiadajú, alebo pokiaľ sa ich to inak netýka.

Niekedy yewšízovia používajú najzákladnejší zákon sveta: „Oko za oko,...“. Za vraždu je smrť, za krádež je odobratie časti majetku, za poníženie poníženie apod.

Ošatenie

Yewšízovia sú uznaní nosiť šaty až po dosiahnutí desiateho roku. Yewšízovia žijúci v mestách samozrejme môžu urobiť výnimku.

Muži nosia kožené nohavice, niekedy doplnené vlnenou vestou. V naozaj tuhých zimách je im dovolené nosiť kožušiny. Niektorí yewšízovia nosia namiesto vesty prostú tuniku. Ženy nosia šaty bez rukávov, niekedy cez ne majú prehodený plášť.

Každý yewšíz môže mať talizmany. Je to starý zvyk, ktorý oprávňuje yewšízov vziať si zo zvieraťa, ktoré vlastnoručne zabili, nejaké trofej. Obvykle je to pazúr, paroh, v morbídnejších prípadoch aj oko. Túto trofej si navlečú na šnúrku a tú potom nosia okolo krku. Vraj ich to chráni pred chladom.

V iných miestach ako vo svojich kmeňoch nosia šaty, aké sú zvykom tam (ak si ich môžu dovoliť). Často ale nosia šaty podľa svojich zvykov.

Viera

Yewšízovia veria v Skalotvorcu, bôžika prírody (v jazyku yewšízov Arglak – Nathan). Veria, že utvoril krajinu pre yewšízov, aby tam žili. Jeho chrámy sú skaly (aspoň 3- metrové). Jeho kňazi sú šamani.

Skalotvorca vyzerá ako yewšíz, honosne oblečený a s lukom a oštepom. Jeho podobizeň je často na šamanovom oblečení alebo na stanoch.

Skalotvorca je mierumilovný boh, ktorého hlavným zákonom je porozumenie. Mnohí yewšízovia jeho vôľu nasledujú v mestách, kde študujú o cudzích kultúrach. Iní sa zas učia cudzie jazyky. Nenadarmo sa hovorí, že yewšízovia sú pohostinní.

Mŕtvi sa prevteľujú do živých, aby mohli žiť odznova.

Vzťah tohto náboženstva k ostatným rasám bol veľmi tolerantný, Skalotvorca existuje spolu so všetkými ostatnými bohmi, ale yewšíz by nemal uctievať iného.

Skalotvorca okrem toho žiada od yewšízov raz za čas túto jednoduchú modlitbu:

Živím svoju rodinu,
Vítam svojich hostí,
Trestám všetko zlé,
Ako mi kážeš, Arglak – Nathan.

V jazyku yewšízov sa táto reč rýmuje. Šamani vo svojom voľnom čase opakujú túto modlitbu aj stokrát za deň.

Zvyky

Sviatok dávania múdrosti. Vtedy sa šaman z každého kmeňa vydá na najbližšiu skalu, kde strávi tri dni meditáciami. Na jednej skale môže byť viacero šamanov, ak sa pomestia. Počas tohto sviatku sa šamani nesmú medzi sebou hádať.

Svadba. Keď sa dvaja yewšízovia milujú a obaja súhlasia so svadbou, môže sa konať svadba. Rodičia nemusia vôbec súhlasiť, obrad môže prebehnúť aj bez nich. Celý kmeň s výnimkou niekoľkých lovcov a potravinára, ktorí chystajú hostinu, sa pred západom slnka vydá na najbližšiu skalu. Tam sa počká, kým zapadne slnko. Vtedy šaman požiada Skalotvorcu o dôkaz, že títo dvaja môžu bývať v jednom stane. Slnko zapadne, to je dostačujúci dôkaz. Vrátia sa do tábora, kde je veľkolepá hostina.

Krst. Keď už rodičia vyberú svojmu dieťaťu meno, musí ho schváliť šaman. Vtedy sa zoberie dieťa, vykúpu ho a pri hostine získa vlastné miesto po boku matky. Malo by sa povedať, že yewšízovia si dávajú mená ako Lebkoň, Pazúr, Kratochvost atď. čiže pre meno Aethas Luwómdiell musíte mať dosť dobré zdôvodnenie.

Pohreb. Keď yewšíz zomrie, jeho telo sa položí pred jeho stan, aj s jeho talizmanom a majetkom. Do večera musia silní mladíci vykopať hrob. Večer je jeho telo pochované pod mohylou, vedľa ostatných mŕtvych (kmene majú pohrebiská, a niekedy sa viac kmeňov delí o jedno pohrebisko). Počas pohrebu sa opakuje modlitba, až na to, že je mierená na nebožtíka. Po pohrebe sa ostatní poberú spať, zatiaľ čo šaman sa celú noc vo svojom stane modlí za mŕtveho.

Legendy

O kmeňoch. Arglak - Nathan stvoril pôvodne šesť kmeňov po šiestich yewšízov. Každý bol niečím výnimočný.

 • Kmeň Ctilovcov bol mimoriadne mocný, zaoberal sa bojom a Skalotvorcu uctieval lovom a súbojmi, pri ktorých ale nezabudli myslieť na česť.
 • Kmeň Múdromilov bol po stvorení očarený svetom a jeho obyvateľmi a rozhodol sa o nich dozvedieť viac. Začal pátrať po tajomstvách tohto sveta, ale boli rozhodnutí nikdy ich nezneužiť.
 • Kmeň Jedlíkovcov sa rád zabával hostinami, na ktoré s radosťou pozývali všetky národy sveta. Pri ich stole bolo vždy miesto.
 • Kmeň Ľúbezných sa vyznačoval mimoriadnou láskou k sebe navzájom. Každého tvora na svete pokladali za krásneho, a radovali sa zo svojej rodiny.
 • Kmeň Pomhejov bol známy svojou vôľou obetovať všetko možné pre dobro iných. Pomáhali každému, kto to potreboval.
 • Kmeň Trpičov sa takmer vyžíval v utrpení. Takmer každý yewšíz z tohto kmeňa zomrel obetovaním sa pre dobro viacerých. Taktiež sa priznávali k činom, ktoré nespáchali, ak tým mohli pomôcť nevinnému. Týchto šesť kmeňov sa rozširovalo do sveta, a ich potomkovia žijú dodnes. Kmene ale najmä predstavujú šesť spôsobov, ktorými možno uctievať Skalotvorcu.

O smrti. Po smrti yewšízova duša začína spať príjemným spánkom, plnom čarokrásnych snov o svojom živote. Potom, po tisícročnom spánku, sa prebudia a ich úlohou bude vrátiť sa na tento svet v podobe statočných Skalotvorcových duchov, ktorí musia národ yewšízov chrániť pred neznámou hrozbou, ktorá v tom veku príde na tento svet. Potom yewšízovia budú žiť šťastne a v bezpečí. Tohto dňa sa všetci yewšízovia obávajú, lebo si nevedia predstaviť nič horšie ako vojnu s ľuďmi. A ak neprišli duchovia vtedy, príde zrejme niečo ešte horšie...

Šamani

Šamani sú najdôležitejšou zložkou yewšízskej spoločnosti. Vykonávajú obrady, rozhodujú o mnohých veciach a starajú sa o ich predkov. Ak zomrie šaman, vyberú sa traja dospelí kandidáti na tento post. Potom kmeň podľa ich znalostí a rozumu vyberú najvhodnejšieho. Šaman niekedy ešte žije, a tak môže čo to nového šamana naučiť. Šamani mnohokrát vedia svoju smrť vycítiť a pred ňou vykonať, čo treba.

Ak sa toto stane počas Sviatku dávania múdrosti, nič sa nedeje, není potrebné sa nejako s volením šamana unáhliť. Ak žije starý šaman, pôjde on. Na skalách možno zomrie, preto s ním pôjde aj jeden mladý strážca, ktorý bude pod skalou a jeho prípadne mŕtve telo donesie domov.

Pozor! Šaman nezískava zvláštne schopnosti automaticky! Vyskytli sa prípady, že by šaman bol čarodej, alebo druid, alebo theurg. Ale nezískali tieto schopnosti vďaka tomu, že sú šamani, skôr sa stali šamanom vďaka týmto schopnostiam. Ich moc je (ak si to nevymyslíte inak) prevažne duchovná a politická.

Vojenstvo

Každý kmeň má asi tucet mladých strážcov. Velí im Kapitán stráži. Títo musia strážiť kmeňový tábor, pohrebisko a stan šamana. Niekedy, ale naozaj málokedy, majú yewšízovia aj jazdecké zvieratá. Tieto ale slúžia skôr poslom než strážcom. Na jazdeckých zvieratách sa vozia akurát kapitáni stráží, aby tým vyjadrili svoju nadradenosť.

Kapitáni stráži sú najmocnejší zo všetkých yewšízov. Po fyzickej stránke sú najzdatnejší, a vyznajú sa v boji.

Kedysi boli viaceré kmene zjednotené a bojovali proti ľuďom za svoju slobodu. Z tých čias pochádzajú aj vyššie spomínané drevené pevnosti. Slúžili ako miesto, kde bola zhromaždená armáda, a často museli odolávať častým útokom. Nebyť statočnosti yewšízskych bojovníkov, pevnosti by padli a celý národ yewšízov by zrejme bol vyhubený.

Každý yewšíz, ktorý sa chce stať strážcom, musí podstúpiť skúšku statočnosti (ako spomienku na časy slávy yewšízov bojovníkov). Spočíva v súboji drevenými zbraňami s Kapitánom stráží. Tam nie je podmienkou vyhrať, veď Kapitáni sú najsilnejší z najsilnejších. Potom nasleduje test, ktorý preverí yewšízovu schopnosť odolávať bolesti. Yewšíz musí z horiaceho ohňa vytiahnuť uhlík a držať ho v ruke 3 sekundy. Nakoniec musí yewšíz prežiť v noci v lese bez zbraní, bez jedla a spánku.

Pokiaľ šaman neovláda liečiteľské umenie, väčšinou sa nejaká žena priučí umeniu liečiteľských byliniek. Ale mnohí lovci dokážu vyliečiť najzákladnejšie zranenia.

Rodina

Yewšízovia sú neveľmi plodní, za celý život splodia 1 – 2 deti. Asi 0,01% yewšízov sú dvojčatá. Ak sa tak stane, sú určite identické.

Tehotenstvo trvá 7 mesiacov. Počas neho je matka maškrtná, jedáva častejšie ako predtým, musí dlhšie spávať a nemusí pracovať. Okrem toho je veľmi usmievavá (prečítajte si predchádzajúcu vetu a pochopíte prečo). Maličký yewšíz je bledomodrý, takmer biely, pleť mu stmavne behom troch rokov.

Yewšízovia pokladajú rodinu za niečo posvätné, a preto uznávajú potraty. Zvláštna veta, ale má svoje odôvodnenie. Yewšízovia si totiž myslia, že dieťa je lepšie zabiť než priviesť do sveta, kde nebude šťastné. Takže pokiaľ by sa dieťa malo narodiť zmrzačené, alebo by nemalo otca, alebo by nemalo nádej na prežitie, potrat je prijateľným riešením. Aj tak to ale nič nemení na tom, že potrat je smutná udalosť... Svadba bola popísaná vyššie.

Yewšíz sa o rodinu musí postarať, inak by sa stal vydedencom. Také prípady ale nie sú časté, lebo yewšízovia sú minimálne voči svojim deťom zodpovední.

Jazyk, písmo,...

Yewšízovia majú vlastný jazyk. Dlho preň nemali názov, lebo sa s inými jazykmi nestretávali, ale v poslednom čase sa čoraz viacej zhodujú na názve Skalotvorčina. Je to jediný jazyk, v ktorom sa smú hovoriť modlitby. Skalotvorčinou rozprávajú všetci yewšízovia, ale obyčajne rozprávajú aj nejakou inou, obecnejšou rečou.

Písmo ale nemajú, lebo nemusia nič zaznamenávať.

Tu je, pre lepšiu predstavivosť ukážka zo Skalotvorčiny:

 • Ahloz: kameň
 • Az: človek
 • Drozon: smrť
 • Fazare: strážca
 • Jorza: šaman
 • Lomoa: svadba
 • Ozaor: trpaslík
 • Uziz: jeleň
 • Zaremo min konzo: Zoznám ma s ním

V Skalotvorčine je len veľmi málo slov, v ktorých sa nevyskytuje písmeno „Z“.

Čísla

 • Sila: 6 - 11 /-1; Yewšízovia nevynikajú silou, ale slabosi nie sú.
 • Obratnosť: 11-16 /+1; Yewšízovia sú rýchli a majú pružné telo.
 • Odolnosť: 8-13 /+1; Yewšízovia žijúci v prírode sú čiastočne odolní voči chorobám a zraneniam.
 • Inteligencia: 10-15 /-2; Yewšízovia nie sú hlúpi, ale majú primitívny pohľad na svet.
 • Charizma: 9-14 /+0; Yewšízovia pripadajú niektorým ľuďom roztomilí, deťom zas veselí a zábavní.
 • Pohyblivosť: 12; Yewšízovia vedia dosť rýchlo behať.
 • Rodová zbraň: Oštep (alternatíva: krátky luk); Týmto nástrojom lovili po dlhé roky.

Čuch. Nejedná sa o hobití čuch, kdeže. Čuch yewšízov sa myslí doslova. Yewšízovia majú silne vyvinuté čuchové orgány. Dokážu čuchom približne zistiť, čo a kde sa nachádza v tmavej miestnosti. Trvá im to ale dvakrát dlhšie ako zrakom. V pascách na odhalenie nejakého plynu by ste im mali dať nejaký menší bonus, pri stopovaní sú tiež trochu zvýhodnení (ale tam bonus maximálne +5%). Vďaka čuchu majú yewšízovia +5 bonus k postrehu na objekty.

Pohryznutie. Yewšízom rastú trocha ostrejšie zuby než normálne. Vďaka tomu môžu pohrýzť protivníka priamo pred sebou so silou BONUS ZA SILU + 1/+2. Touto schopnosťou je možné aj, napríklad, prehryznúť lano.

Dobrodruhovia

Válečník

Yewšízski strážcovia sú válečníci. Nie sú ale veľmi silní, ich moc spočíva v ich odhodlanosti a v ich technike. Yewšíz sa môže stať válečníkom kvôli sláve, kvôli pomste, kvôli potrebe,...
V schopnostiach nemajú žiadne úpravy.

Hraničiar

Yewšízski lovci sú hraničiari. Aj šamani môžu byť silní druidi. Yewšízovia sú takmer zžití s prírodou, žijú v bezprostrednej blízkosti s ňou.
V ich schopnostiach nie sú žiadne úpravy (okrem jednej, pozri ČÍSLA).

Alchymista

Yewšízovia k alchymistom nemajú takmer žiadny vzťah, lebo o alchýmii dlho nič netušili. Teraz ale mnohí študujú túto vedu, snažia sa dosiahnuť čo najväčšie znalosti.
V ich schopnostiach nie sú žiadne úpravy.

Kúzelník

Mnoho mocných šamanov pochádza z radov kúzelníkov. Ich čary presvedčujú ostatných yewšízov o ich moci. Ale aj mimo šamanov je mnoho yewšízov, ktorí sa chytajú tohto remesla.
V ich schopnostiach nie sú žiadne úpravy.

Zlodej

Yewšízovia, ktorí sa nasťahovali do ľudských miest, často skončia ako zlodeji. V ich schopnostiach sú tieto úpravy:
Vďaka ich labám majú (ak sú neobutí) 10% bonus k schopnosti Tichý pohyb. Kvôli ich vzhľadu -30% postih k schopnosti Prevleky (iba ak sa neprevliekli ako yewšíz)

Záverom

Uf, a je hotovo. Toto je rasa, na ktorej som fakt dlho pracoval. Svoje by o tom vedeli povedať aj dve verzie tejto rasy v Dielni. Prosím, vyjadrite v hlasovaní svoje pocity z tejto rasy, keďže som sa s ňou dosť natrápil a stala sa, takpovediac, mojou súčasťou. Niežeby som bol modrý alebo by som nemal vlasy!!

Ďakujem Atanovi za podporu pri tvorení tohto diela, ďalej Nilnovi sa verbovanie priaznivcov pre yewšízov a v neposlednom rade Milanovi za.... za... za jeho pozitívny vplyv, trebárs. A napokon ďakujem všetkým, čo toto čítate a chystáte sa to ohodnotiť. Aj všetkým, ktorí iným spôsobom spôsobili vznik tohto diela.

Lúči sa s vami Lord Magor IV.

Zbohom a ďakujeme za ryby!!!

...alebo ako by povedal náš priateľ yewšíz...

„Zeriozo ue erzon fru-zranye!!!“

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ďakujem všetkým za hodnotenie a komentáre. Ako sa tak pozerám na všetky poznámky k Yewšízom, zrejme som ešte mal čo robiť, než som to sem poslal. No čo, stalo sa a v žiadnom prípade nemienim spraviť verziu 2.

Zopár reakcii:

Suk: Miery v DrD nezodpovedajú reálnym mieram v našom svete (napr. 1 míľa je cirka 1,61 km), a tak je ich používanie čisto symbolické. Nemám nič proti tomu, ale používať couly namiesto cm je mi neprirodzené...
Čo sa týka svadby, asi si to pochopil tak, že čakajú celý deň. Nie je to tak, k danému večeru sa všetci zhromaždia a čakajú maximálne 15 min. Za toto nedorozumenie sa ospravdelňujem.
Suk + DR: Aha, a čo sa týka tých "iných drobných priestupkov", moja chyba. Zle som napísal vetu, nemalo to tam byť tak, že aj skutky predtým sú drobné priestupky. Zas sorráč.

Beregund: Trošku som prestrelil. Nerád to hovorím, ale ako povedal Valér: "Nuž hej, čo na to odvetiť." Proste som spravil poriadne veľa chýb a mrzí ma to. Snáď nabudúce.

Zbohom a ďakujeme za ryby!!!P.S. V texte je jeden (nechcený) preklep. Kto ho ako prvý nájde, dostane vecnú cenu!


 Uživatel úrovně 0

V zásadě souhlasím se Sukem (velikost, vzhled, tichý pohyb, děti-šaty-11let, lidé x yewšízové, ryby, houbová farma - je fakt super, šaty do lesa, těhotenství, smrt, čísla, kouzelnictví). Celkově mi tohle dílo přijde velmi dobře zpracované a i docela vychytané. Některých chybiček jsem si téměř nevšiml. Sloh je na 14 let adekvátní, viděl jsem tu daleko horší od starších. Jediné co - tohle dílo mi sice lehce připomnělo KÝVOUNA od C.S.Lewise (Letopisy Narnie), který má necitlivé nohy, ale má kachní blány, nikoliv tlapy, není vůbec veselý - dokonalý skeptik, ale žije ve stanu na blatech a skvěle loví ryby (proto jsem neměl problém se stanem a také očekával rybolov) - ale nenadchlo mne to jako ten KÝVOUN, některé nápady sice jsou docela originální, ale většina je spíše na té klasické tradiční úrovni. A těch pár chybek přispělo k tomu, že dám také jen 4*.

JENOM:

Velikost: Podle mne může mít téměř každá rasa více velikostí (malé dítě asi nebude velikosti B) Větší problém je spíše ta hvězdička u B - nechápu kam směřuje, mělo asi přijít vysvětlení, že šamani podpůrnými prostředky dosahují o dvě hlavy větší výšky a tudíž jsou velikosti B...Jinak obecně (bez ohledu na pravidla) si myslím, že je možné mít rasu s více velikostmi, ale musí to být dostatečně zdůvodněno (např. dravci - samec menší, samička větší) ... Tím, že to není dovysvětlené, anebo to vlastně nemá logický základ (pokud by opravdu šlo jen o velikost na pomezí třídy A a B), tak je to pro mne také velká chyba, ale nezabíjel bych za to.

Vzhled - myslím, že je docela slušně zpracován (až na ty tlapy - chtěly více popsat, jinak si představím třebas medvědí - s drápy a tak - a jinak opičí)

Organismus - kromě toho s tím citem mi ještě vadí, že pokud mají tlapy a nezatažitelné drápy, tak mohou dělat na tvrdém povrchu hluk i těmi drápy (chybí popis tlap), pak si ještě myslím, že by tu nemusel být zmiňován ten ontologický vývoj, poněvadž už předtím si je přirovnal k lidem (biologické vlastnosti totožné s lidmi)

Historie - tady mne ještě napadlo, proč asi po válkách opustili močály, když si tam spokojeně žili, a jakto, že je vůbec mohli opustit, že našli nějaká volná území? Logické by bylo, aby byli pocházeli z močálů, pak se rozšířili do lesů, odkud byli zatlačeni lidmi zpět do močálů a po uzavření míru jim bylo dovoleno se svobodně pohybovat po volných územích patřících lidským říším. Anebo tu válku téměř vyhráli a rozšířili se po uprázdněných oblastech?

Dešťová voda - tak tohle je bohužel vážně nonsense, převařením z dešťové vody téměř ve všech případech čistčí neuděláš - voda se převařením zbaví hlavně mikroorganismů a složitějších látek nikoliv chemického znečištění

Sídla - tak tohle se mi líbilo, sice nic extra originálního, ale je to logické a ucelené (velké plus), to, že nejsou rozepsány stany, mi vůbec nevadí (třeba používají více materiálů - kůže, kůra, plátno, rákos, došky(to už je spíš chatrč) - a tvarových typů - áčko, kužel, kupole, mnohostěnný jehlan - v závislosti na prostředí a zdrojích, každý může mít díru pro kouř), každý si to dokáže představit, rozpor nevidím ani v podílech způsobu života (i desetina ve městech může být hodně !! - na kmeny by zbylo 60 procent, což je většina)

Hierarchie - tady mne trochu překvapuje, že Kapitán stráží a Vrchní Lovčí nesplynou v jednu funkci, zajímalo by mě proč, možná to má náboženské pozadí, tabu (zabíjení lidí), protože těch 12 mlaďochů určitě nehlídá vesnici neustále, určitě chodí na lov (to se pak musí podřídit Vrchnímu Lovci?) ...

Zmrzačení - trochu mne překvapuje, že zmrzačení je horší než vražda - znamenalo by to, že si velmi cení svého těla a useknutý prst (třebas i při nehodě) by byl horší přečin než zabití (vážně bych se pak asi chtěl přesvědčit, že můj soupeř zemřel, pokud bych jej při souboji vážně zranil) - ale jinak asi chápu, že tady trochu slovíčkařím

Ošacení - "..v opravdu tuhých zimách jim je DOVOLENO nosit kožešiny" - zase zvláštní věc (hlídání jak se kdo obléká) - je to tabu na kožešiny? náboženství? tradiční pověra? - to jsou tak myšlenkově nepružní, že si NEMOHOU vzít na sebe cokoliv?

Víra - původně jsi V MS měl, že skály představují předky (uctívání předků je u primitivních nábož. systémů daleko četnější než přímé uctívání bohů/všemohoucích/), líbí se mi to o fous víc, škoda, že ses toho zbavil (1 či více bůžků je na tomhle serveru velmi běžné náboženství), převtělování se mi nelíbí, jinak se mi to ale líbí, třebas vysvětlení vztahu k jiným vírám

Legendy - Kmeny (dnes asi spíše něco jako indiánské klany?) Pomhejov a Trpičov se mi zdají velmi podobné, Trpič mi přijde skoro jako hustší Pomhej, takový upgradovaný Pomhej

Šaman - tady se mi trochu nezdá, že neuznáváš, že by mohli mít šamany jako pouze povoláním šamany a ne jenom šaman-kouzelník, šaman-theurg, šaman-alchymista, šaman-druid

Vojenství - co dělají strážci, když nehrozí nebezpečí (flákají si šunky a vartují, loví, nebo fungují jen jako v milice - v čase ohrožení ???), pokud by pouze strážili, pak se mi zdá tucet na stočlený kmen moc
Pak tu je ještě otázka té poslední zkoušky (zvládne každý, jen se trochu nevyspí) - anebo by to mohlo být na 3-7 dní (třebas by si mohl schrupnout, ale nesměl by být chycen ostatními vojáky)

1-2 děti za celý život? - moc málo, to by pak z demografického hlediska měli brzy vymřít !!! - to, že dnes v postkomunistických zemích vychází 1,2-1,5 dítěte není dobré a ty národy (třebas Češi) vymírají

Jazyk - se mi docela líbil, rozhodně mi je to přiblížilo

Čísla - určitě to jsou slaboši (vtipná Sukova poznámka), co takhle dát 9-14 a -3 opravu (to by nebyli slaboši, ale nikdy by nevynikli silou) anebo velký rozptyl (5-15, 6-16), který mi hrozně chybí u lidí

Hryznutí - klidně bych dal 2/0, 3/-1 nebo i 3/0(hubou se trefíš velmi dobře, ale zuby - i když jsou ostré - by neměly mít o moc vyšší útočnost než krátký meč), ale délku bych dal 0-0,5 :-)


 Uživatel úrovně 0

Ako je to tam všeobecne cítiť, ale pravdu povediac, čím je autor mladší, tým viac kritika zapôsobí na vývoj... Ale na druhu stranu, o to horšie ju nesú...


 Uživatel úrovně 5

DR:

Ad stylistika - naprosto s tebou souhlasím, dokonce jsou i věty, kde je 2x to samé slovo, ale když se podívám do statistik a zjistím, že je autorovi 14 let, tak klobouk dolů.


 Uživatel úrovně 0

Tak sa nám tu uchytila asi ďalšia kvetinka a rozkvitla do zavideniahodnej krásy. Ja nebudem taký prísny ako Suk, snáď, čo mi tu chýba je, že si neviem predstaviť fantasy potrat, prípadne, čo sa uprostred leta stane s telom po dni na slniečku... Ale to len ryjem. Skôr by som sa zastavil u slohovej stránky. začal by som tým, že si to treba vždy aj po štylistickej stránke pár krát po sebe prečítať, pretože by sa mohli vyskytnúť rôzne dvojzmysly (Za najhorší trest sa pokladá zneuctenie ženy, ďalej v rebríčku sú zmrzačenie, vražda, krádež a iné drobné priestupky. - a čo sú ťažké priestupky potom? Ako sa trestajú?), prípadne sa opakuješ, používaš veľmi podobné až rovnaké návezné frázy na začiatku viet, a ak sa to vyskytne vo viacerých vetách za sebou, vyzerá to nevkusne (Tieto kmene nie sú kočovné, zdržiavajú sa stále na jednom mieste. Tieto kmene sa nachádzajú blízko pri lesoch, aby mohli loviť.)

Ale napriek tomu všetkému na mňa táto rasa pôsobí značne originálne, pasuje do takého idylického rozprávkového prostredia a rád by som si za to zahral niekedy...

Čiže nemám čo riešiť 5*, ale s odretými ušami :)

PS:Laby sú packy (u vačších zvierat), ale pokiaľ viem, labky mačiek a psov sú mnohonásobne citlivejšie ako ľudské, tak o tej necitlivosti sa dá diskutovať


 Uživatel úrovně 5

Můj milý Lorde Magore IV.

(nemohl jsem si to oslovení odpustit, přijde mi to velmi úsměvné)

Tak, kde začít… Chválou? Kritikou?

Koukám na stůl na tvé dílo, které jsem si vytiskl (ale to se ještě neraduj, dělám to tak s každým dílem) a asi bych tedy začal poznámku k řazení textu uvnitř díla. Hned na začátku totiž vidím několik plavidlových parametrů… ale je jich jen polovina, kterou bych tady rád viděl. Ta druhá je skoro na konci díla a já si skoro myslím, že by to mělo být pro větší přehlednost u sebe. Ale to je jen malá rada pro příště (ale i pro ostatní), žádná faktická chyba.

Pokud jde o čísla, tak bych opět zdůraznil – neužívejte centimetry, užívejte couly. Je to více fantasy… jinak je to jedno. Jen rada, jak navodit lepší atmosféru, žádná chyba.

Velikost A-B … za tohle budu snad škrtit, přijde mi to, že mám něco podobného v každém příspěvku. Smiřte se prosím s tím, že rasa má jednu velikost a hotovo, ať v tom nejsou zmatky. Je mi jasné, že jsi tím chtěl vyjádřit, že to nejsou tací cucáci jako hobiti … ale to stačí napsat do popisu. Barbar je stavbou těla povětšinou také někde jinde, než elf… a je nějaký problém, aby byly obě rasy velikosti prostě B? … není, tak se toho, prosím držme i my. Každá rasa má právě jednu velikost. Ačkoliv toto lpění může vypadat jakkoliv zbytečně, tak to dle mého zbytečné není. Začíná to u drobných výjimek a končí to u půldraků-minotaurů. Takže raději stop již zde.

Vzhled:
Když se narodí, tak jsou bledě-fialoví … dále v textu poté uvádíš světle modří až bělaví … ano, jsou to podobné barvy, dá se to skousnout… ale co chci hlavně říci. Nemluv 2x v díle o 1 a té samé věci. Vyhneš se otázkám, ušetříš místo, čas, chyby.

Místo chodidel mají „laby“ … je mi to velmi líto, ale nevím, co to je :-/ …což mi velmi mrzí, kord když se od toho dále odvozuje tichý pohyb.

Organismus:
Na nohách / lagách nemají skoro žádný cit… to mi k tichému pohybu moc nesedí… myslím, že tichý pohyb se tak trošku odvozuje i od toho, že musíš mít v nohách velmi dobrý cit … například když v lese našlapuješ na větvičku, tak ji včas ucítíš pod chodidlem a proto nedošlápneš a nezpůsobíš prasknutí – u kterého končí veškerý tichý pohyb.
Na druhou stranu je fakt, že třeba nemrtví jsou údajně také neslyšní při chůzi … jak to dělají oni, to tedy vážně netuším.

Jsou děti do 11 let … šaty nosí od 10. … proč tedy zrovna od 10. roku života? Když jim zbývá ještě rok do puberty? Ono je to zase celkem šumák, zatím si jen tak hraji se slovíčky, ale myslím, že by bylo dobré tyto dvě věci spojit v jednu.

Historie – počátky:
První pokusy o komunikaci s lidmi nevyšly – proto nastala válka … velmi by mě zajímalo, proč to nevyšlo? Sám píšeš, že jsou otevření komunikaci, jsou pohostinní, mírumilovní … a pokud jde o mě, tak lidé, oproti jiným rasám, jsou také zvědaví, raději nejprve komunikují, chtějí obchodovat… nebo naopak rovnou zotročovat slabší. No, prostě by mě zajímalo, proč k sobě nenašly cestu dvě rasy, které by asi šly obě vstříc té druhé. Na čem to mohlo ztroskotat?

Sídla:
Uvnitř stanu mají oheň, jak to řeší s kouřem, který ohníček produkuje. Už jen kvůli této otázce by stálo za to stan popsat o něco lépe.
Tábory jsou blízko lesů, ale zároveň na úrodných pláních, v údolích, na kopcích… takže asi skoro všude?
Život v kmeni uvádíš jako primární způsob života… dalších 30% jsou samotáři (což je dle mého až moc) … a poté velké množství žije ve městech… No, je to samé velké množství, aby se to vůbec vešlo do 100%.
V kmeni 100 jedinců .. včetně dětí a starců … no, skoro bych měl strach z degenerace rasy. Ale to jde i o to, jak jsou daleko ostatní kmeny a jak spolu… řekněme, kooperují.

Kmenová hierarchie:
Žádné připomínky, ale sneslo by to trošku více originality a nápadu. Co já vím, co třeba rasa, kde je nejvýše postavená mladá žena dle své krásy – ta nejhezčí…, protože k ní vzhlížejí muži bojovníci. Ta je pak nenáviděna ostatními ženami, ale přesto … za manžela si vybírá nejstatnějšího muže v kmeni – šéfa stráží a proto má i ochranu armády a tak je v podstatě nedotknutelná a může vládnout … co já vím, je to asi děravá teorie, neslo by to sebou pro rasu i další věci jako například, že mužské pohlaví je až přehnaně fixované na své ženy, na krásu, podpantofláci atd, oproti tomu ženy rasy jsou vychytralé s větší inteligencí atd… má to podle mého skromného názoru třeba větší nápad, více to zaujme. Udělá to rasu méně obvyklou…. A o to hodně jde.

Jídlo, pití, potrava…

Hmmm… více bych u nich možná zmínil rybolov a sběr plodů – velmi by se to k nim a jejich historii hodilo … Ale … Houbová farma – krásný nápad, oceňuji ho. Jen si nejsem jistý, jak by fungovali takovéto farmy. Houby nám přeci venku nerostou celý rok a proto nevím, co by se většinu roku na takové farmě dělo. Ale je to zajímavé a já nejsem žádný houbolog, třeba se šeredně pletu.

Zločin a trest:
Tresty od popravy až po odškodnění … skoro bych to napsal naopak, ale co už. Více úsměvné mi přišel následující žebříček – zmrzačení, vražda, krádež a jiné drobné přestupky … skoro mi to zní, jako bys vraždu pokládal za drobný přestupek. Ale žádná velká vada, jen jsem se nad tím usmál.

Ošacení:
Pocházejí z bažin a jestli jsem to dobře pochopil, tak primárně žijí u lesů… nosí vestičky, šaty bez rukávů … obecně, takovéto ošacení není do podmínek v lese moc praktické a proto nechápu, proč by ho nosili.

Svatba:
Šaman požádá Skalotvůrce o důkaz, že tito dva mohou žít v jednom stanu… Čekají celý den a poté zapadne Slunce, to je dostatečný důkaz. Vrátí se do tábora a jdou na hostinu - To je krásné, moc hezky vymyšleno

Smrt:
Neumí si představit nic horšího, než válku s lidmi… proto se bojí onoho osudného dne, kdy mají duchové přijít na pomoc… protože když nepřišli při válce s lidmi, tak je jasné, že je čeká ještě něco horšího – opět skvělá věta, která má smysl a nápad, krásně mi to sedí.

Rodina:
Těhotenství trvá 7 měsíců – což je kratší doba, než u lidí .. přitom všechny další fáze života růstu a dospívání mi připadají pomalejší, než-li u lidí… a s tím by dle mého měla korespondovat i doba těhotenství. Ale nemusí to tak nutně být.

Písmo:
Nemají … nepotřebují… no, obecně asi ne, ale i tak předpokládám, že šamani mohou vést například kroniky v lidských či elfských jazycích.
S tímto se mi velmi pojí i problém školy a vzdělávání, starání se o děti. Toto mi v dílu bohužel chybí. Učí se z otce na syna? Dávají děti na starost starším jedincům? Pomáhají sourozenci s výchovou rodičům? Prostě to tady není. Stejně jako bych k rodině připsal vtahy jako babička dědeček – mají to vůbec? Hrají na to? Asi ano, rodina je přeci posvátná. Trošku bych to rozvedl.

Čísla:
Síla 6-11 … nevynikají silou, ale slaboši nejsou … já bych řekl, že jsou.
Inteligence 10-15 / -2 … obdoba hobitů. Dobře začleněno, mají selský rozum, nejsou to žádní blbci, průměrná inteligence je 12-13 … ale -2 na nám na druhou stranu svědčí o tom, že to nejsou žádní studijní nadšenci. Dobře zařazené číslo.
Pokud jde o zbytek… uvažoval bych o snížení bonusu za sílu. Ale není nutné.

Zvl. Schopnosti:
Čich… proč ne, ad stopování, jsem velmi rád, žes to nepřehnal, přeci jen… větší podíl by měly mít pořád oči a ne čich, alespoň u běžných ras.
Pokousání – 1/+2 … útočnost je dle mého přehnaná. 1/+1 by dostačovalo.

Dobrodruzi:
Kouzelník – mnoho se jich chytá tohoto řemesla – a to bych právě vůbec neřekl. Žijí u lesa, malé osady, žádné knihovny, školy, pramalý talent pro studium. Nemají žádné společenské ani fyziologické předpoklady k tomu, aby nastoupili na dráhou kouzelníka. Kdyby to bylo postaveno, že magii kouzelníků obdivují, ale sami se k ní nedokopou, tak to má dle mého větší logiku. Pokud jde o povolání, kterému by se měli věnovat, tak asi hraničář. Případně zloděj – pod pojmem zloděj si přitom představuji šikovného člověku, ne vyvrhela stojícího věčně mimo zákon.
Bonusy a postihy pro zloděje / dobrá tomu tak… možná ještě bonus na schování se ve stínu… jejich barva splývá a jsou malí.

Závěrem:
Moc hezké dílo, které mě rozhodně potěšilo. Každopádně kvalitní práce. Nechybělo mnoho a hodnotil bych plným počtem 5* … leč, myslím, že má kritika je dostačujícím vysvětlením pro to, proč hodnotím za 4.2 body, nikoliv nad 4,5. Každopádně gratuluji. Tato rubrika je na psaní příspěvků do pravidle jednou z těch těžších. Pokračuj.