Nové Rasy

Omnis Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Omnis

Bylo jaro. Rána ještě byla chladná avšak příroda se probouzela. Květiny začaly nabývat své původní síly a stromy byly obtěžkané listím. Nad krajinou se vznášel sokol a sháněl si potravu. Ovšem něco mu přišlo divné. Na mýtině uprostřed Zapomenutého lesa viděl něco, co tam, dle jeho názoru, nepatřilo. A jelikož to byl sokol nadmíru zvědavý snesl se níže a pozoroval tu krásu. Na mýtině se nahromadily podivné rostliny. Pokud to ovšem byly rostliny. Ony se totiž hýbaly. Sokol nechápal co to může být a tak odletěl přemýšlet. Jeho přítel, starý havran, jej viděl když letěl kolem jeho hnízda. Sokol, který věděl, že havran je moudrý a inteligentní, se svěřil se svým objevem a letěli spolu zpět podívat se na ten zázrak. A co viděli je naprosto uchvátilo. Na mýtině teď mezi podivnými rostlinami pobíhala nějaká stvoření. Ze stromu, na který se usadily, viděli, že stvoření se rodí z rostlin. Proto se rostliny pohybovaly, protože v nich vznikal život. Sokol a havran nevěřícně zírali, jak jedno ze stvoření přišlo až k jejich stromu a podivným jazykem začalo mluvit. I když ani jeden z ptáků nerozuměl řeči, kterou stvoření mluvilo, viděli jeho nataženou ruku a milý výraz v obličeji. Slétli na ruku a stvoření je odneslo ke svým bratrům a sestrám. Stvoření, pojmenované omnisové, což v zapomenutém jazyce, který zná jen pár zvířat na světě a mezi které patřil i havran, znamená děti květin si začali pod vedením havrana, sokola a jejich rodů zakládat svůj první domov. Z počátku to šlo ztěžka, ale omnisové se rychle učili a brzy uměli zapomenutý jazyk. A tak vzniklo přátelství omnisů a ptáků dvojího druhu.

Historie:

Omnisové žijí od pradávna v úzkém vztahu k ptákům. To také zapříčinilo, že se nikdy hromadně nestěhovali do velkých měst. Spíše žili v přírodě, v malých vesničkách. Nikdy nezaložili vlastní království. Jejich historie není nikde sepsána, protože omnisové to nechtěly. Nechtěly aby byly vidět jejich chyby ani jejich silné stránky. Časem zapomněli svou rodnou řeč a učily se hlavně zapomenutý jazyk. Ten se stal posléze jejich rodnou řečí.

Popis:

Omnisové jsou hodně podobní elfům. Nemají ale špičaté uši. Stavba jejich těla je sice na pohled křehká ale přesto jsou relativně silní i odolní. Jejich postava je povětšinou štíhlá a mají oproti ostatním rasám nápadně delší prsty. To jim ovšem v ničem nezavazí ani nijak zvlášť nepomáhá. Nejraději nosívají delší vlasy, které jsou u většiny populace světlé. Jejich oči mívají nejčastěji modrou nebo zelenou barvu. Šaty nosívají většinou pohodlné. Dívky a ženy rády nosí ve vlasech květiny a volné šaty, které nijak neomezují pohyb ale vypadají na jejich tělech perfektně a ,,sexy“. Chlapci a muži mají rádi oblečení podzimních barev a převládají zde kalhoty a košile obyčejných střihů ale přesto oku lahodící. Je zvykem mužů nosit slaměné klobouky.

 • Výška: 130-180 coulů
 • Váha: 1000-1700 mincí (50-85 kg)
 • Velikost: B

Způsob života:

Jak již bylo řečeno výše, omnisové nemají své vlastní království, ani jiný statní útvar. Způsob života si však určují samy a neradi poslouchají co mají dělat. Snaží se žít s ostatními rasami v míru. Žijí ve vesničkách, čítajících asi 50 obyvatel. Každý muž starší 20 let, kdy se omnisové dle svých zvyků dožívají dospělosti, má svůj domek, srub nebo chatu. Stavebním materiálem je dřevo a to co dá příroda. Ovšem jsou i tací, co směle obchodují a mohou si dovolit nákladnější stavby. Každou vesnici vede vůdce zvaný Bruu. Tím bývá většinou nejmoudřejší muž ale jsou případy kdy se vůdcovství ujme i žena. Ženy i muži jsou v rovnoprávnosti. Omnisové mívají velká pole, kde pracují všichni, kdo mohou. Úroda se pak rozdělí rovným dílem mezi všechny obyvatele vesnice. Ale jen mezi ty, kteří se zasloužili o blaho vsi. Takže ulejváci nedostanou nic. Někteří muži vyrážejí na lov ale nikdy nezabijí víc než potřebují. Chov je jim naprosto cizí až na některé výjimky. Každý rod omnisů má svůj symbol. Buď sokola nebo havrana. Ač se to nezdá tak jsou spolu hodně spřízněni. Rozumí si navzájem a mají stejnou délku života. V den kdy se narodí omniské dítě, se i vyklube jeho ptačí přítel. V den kdy omnis umře, začne chřadnout i pták a do týdne skoná, aby byl opět se svým pánem.Havran ani sokol nemají žádné jiné zvláštní schopnosti. Pokud ovšem zemře dříve pták ať už nešťastnou náhodou, nebo zabitím, je omnisova povinnost vystrojit důstojný pohřeb. Nikdy ale nedostane nového přítele jaký byl jeho původní. Od té doby je omnis smutný a duševně chřadne. Musela by se stát velmi radostná věc, aby se opět začal radovat. I tak ale bude jeho ptačí přítel dál žít v jeho srdci. Pták se určí buď dohodou hráče a PJ nebo PJ určí. Havran i sokol má stejné atributy jako kouzelníkův havran na první úrovni a nijak se nezlepšuje, ovšem s výjimkou toho, že nezná kouzla a jedná se o naprosto normálního ptáka. Až na inteligenci, kterou má sokol i havran 5, oprava –3. Pokud je omnis kouzelník, nebo jiné povolání, které má zvíře, nic mu nebrání si jej vyvolat nebo vycvičit. Omnisův pták není jeho domací mazlíček, je to jeho přítel. Omnis jej může o něco požádat a radit se s ním, svěřovat se mu ale nikdy mu nebude rozkazovat typem dones to, udělej to atd. Jejich spolupráce je založena na přátelství. Jinak havran a sokol dokážou to co jejich příbuzní (normální sokol a havran).

Atributy:

<
OmnisSílaOdolnost ObratnostInteligenceCharisma
Stupeň 8-13 7-129-148-1812-17
Oprava-1-30+2+2
 • Pohyblivost: Omnisové jsou stejně pohybliví jako lidé. Proto 11
 • Náboženství: Omnisové samotní nemají žádné své božstva, ale modlí se k Matce přírodě. Jsou totiž s ní spjati jako trpaslíci k horám.
 • Smysly: Tady není co řešit. Smysly nejsou u omnise nijak lepší ani horší. V průměru jsou stejné jako u člověka.
 • Vzdělání: Omnis má na první úrovni jen poloviční počet profiboů inteligence, protože se učí zapomenutou řeč, kterou se dorozumívá se svým ptákem nebo jinými omnisy. Ale zapomenutou řeč ovládá velmi dobře. Bez ohledu na to, kolik obětoval profibodů.
 • Vztah k ostatním rasám: Omnisové jako národ nejsou nijak zvlášť vysazeni vůči jiným rasám. Ale zpravidla nemají rádi ty, kdož ničí přírodu. Ať už to jsou elfové, krollové nebo jiní.

Architektura: Omnisové staví povětšinou z čistě přírodních materiálů. Jejich stavby nejsou moc vysoké, ale spíše rozprostřené na šířku. Domy se podobají klasickým chalupám z doby 18. století v našem světě. Krom domů si staví

Délka života: Délka života je mírně delší než u člověka. Omnisové umírají přirozenou smrtí až kolem 110. roku života. Maximum je 130 let.

Rostlina: Jedná se os rostlinu, ze které vzešly. Žádný její exemplář se již nedochoval. Ale traduje se legenda, že mocná Matka příroda stvořila své děti ze zvláštního druhu orchideje. Ten se snad nachází ještě v zapomenutých částech světa, a možná i s tajemstvími omniského zrození.

Zvláštní schopnosti: Omnisové mají jednu opravdu zvláštní schopnost. Každý den ráno se probudí s jistým pocitem. Ten pocit jim říká jaké bude toho dne v oblasti, kde se omnis nachází, počasí. Nepozná ovšem podrobně kdy přesně například začne pršet ale s určitou tolerancí asi +- hodinu ano. Takže omnisové vždy vědí jaké bude toho dne počasí a kdy přibližně se bude měnit. Nepotřebují se nijak na tohle soustředit, stačí jim pouze se pořádně vyspat.

Rodová zbraň: Omnisové nikdy neholdovali boji. Ale přesto mají svou rodovou zbraň. Je jím omniský trn. Jedná se o šavli podobnou zbraň s delší rukojetí a mírně zahnutým ostřím.

Omniský trn je dlouhý asi 90 coulů a jedná se střední jednoruční zbraň. Neprodává se běžně na kdejakém trhu ale lepší kováři nebo kupci by jej mohli mít na skladě.

SZÚtOZ DélkaVáhaCena
40+1 130mn18 zl

Přesvědčení: nikdy nejsou ZkZ a hody pro zákonné zlo se mění na zmatené dobro

A dále uvedu několik slov v zapomenutém jazyce. Pro inspiraci na jména.

 • om - dítě
 • nis - květina
 • bruu - vůdce
 • ael - otec
 • din - matka
 • lea - syn
 • auge - dcera
 • laule - zlato
 • mari - stříbro
 • gorg - smrt
 • stini - život
 • en - bůh
 • il - boj
 • van - mír
 • ole - vysoko
 • xi - nízko
 • che - mluvit
 • při - moc
 • da - znamení
 • ne - kůň
 • as - jít
 • ea - jídlo
 • vah - pták
 • ie - sokol
 • stree - havran
 • chuj - zvíře
 • broo - být
 • mae - divoký
 • nire - silný
 • olex - moudrý
 • pol - hodný
 • dor - labuť
 • dol - umět
 • one - hvězda

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Děti květin?Hippies?:DJinak je to pekne udelane.


 Uživatel úrovně 0

Velmy promyšlená rasa


 Uživatel úrovně 0

Kvalitativně horší než goblin.

Zde to nápad nějaký má, ale zpracování je jakési useklé. Začal jsi pěkně, ale potom se ti zřejmě nechtělo dodělávat, a tak jsi to takto zakončil. Chybí ti tam v podstatě nějaká ta zajímavá ,,úchylka" či něco, pro co bych si tohle chtěl zahrát. Možná je to jen můj názor, ale je to tak.

Zdraví tě John Locke


 Uživatel úrovně 0

Docela dobrá rasa


 Uživatel úrovně 0

Dracona: no to co nechápals, je o tom, že naše parta hráčů hrajem na to, že každá postava zná odmalička obecnou řeč (nebo nějakou v tom smyslu) a ještě navíc svůj rodný jazyk, to je zpravidla u elfů elfština, ale pokud například trpaslík vyrůstá u krollů, bude nejspíš umět krollsy


 Uživatel úrovně 0

Nechcete mi někdo říct co je Walterer za embryo?????


 Uživatel úrovně 0

Nápad mi přijde takový až ne příliš oslňující, ale velmi se mi líbí ta pečlivost. Je pomýšleno na základy, které jsou dobře popsány. Další záležitosti ze života omnisů (např. svatba, svátky Matky přírody, pohřeb, magie,...) nechal autor v rukou PJ. Tím dal prostor, aby mohla být rasa využitelná v různých světech a zemích, prostě tam, kde PJ potřebuje.
Nicméně trochu mě mate Časem zapomněli svou rodnou řeč a učily se hlavně zapomenutý jazyk. Ten se stal posléze jejich rodnou řečí.


 Uživatel úrovně 0

Hmmm, dobré dílo a jestli jsem dobře porozumněl z posledních slov ze zapomenutého jazyka jsou to vlastně Hippies.


S úctou Rotrigo


 Uživatel úrovně 0

Walterer: Nevím, proč nám tady ničíš stránky. Jestli tady chceš zůstat aniž by Tě vyhodil Alcator, nebo někdo jiný na vyšším než fialovém levlu, tak se začni chovat normálně, protože zatím ses choval dost nenormálně. Tady si máš přečíst příspěvek, ohodnotit, okomentovat a popřípadě stáhnout.

S úctou Rotrigo


 Uživatel úrovně 0

Je to dobrá jemná rasa. Skrátka- super ;)