Nové Rasy

Minotaur Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 52

Minotaur

....bojovali jsme už dvě hodiny a už jsme málem ty prašivé trolly porazili! Zrovna jsem útočil na jejich vůdce, ale ten mi dal ránu pěstí. Žuchnul jsem se na zem, na chvilinku bezmocný jako nemluvně. Když jsem opět zaostřil pohled, spatřil jsem noční můru za bílého dne: od jihu se k nám rychle blížila obrovitá postava s býčí hlavou, silným tělem a nohama, které bylo zakončené kopyty. Postava třímala v ruce obrovskou dvoubřitou sekeru. Nejdřív jsem si myslel, že patří ke Trollům, a že je s náma ámen (rychle se ukázalo, že jsem mel pravdu zpoloviny, troll to nebyl). Můj nepříliš chytrý Barbaří přítel Chamurapi na něj zakřičel: "Nekoukej a pomoz nám!" Zdálo se, že postava chvíli váhá, ale pak se napřáhla a sekerou rozsekla Chamurapimu ruku vejpul! Jedinou šancí byl útek. Jedinou a malou. Alex to setkání nepřežil, a Chamurapi málem také ne. No o ruku přišel možná by pro něj byla smrt lepší. Ješte že sem uměl utíkat ze všech nejrychleji...
Z deníku elfího šermíře Al Paga


Jak přesne vznikli Minotauři? Názory se rozcházejí. Někdo mluví o jakémsi zapovězeném spojení úchylné královny a chovného býka, jiní o bohu, jenž převtelen do podoby býka svedl pannu nebývalé krásy, a jiné zlé hlasy tvrdí, že vznikli jako důsledek velice špatné seminářky studenta Krollí univerzity… Kdo ví, Minotauři príliš s okolím nekomunikují, a budto legendy o svém vzniku nemají, nebo je cizím neríkají…


Řeč

Minotauři umý vlastní řeč které nikdo nerozumí (podobná řeči wookyů ze Star Warsů) ale zvládají i základy obecné řeči (pokud jí je někdo naučí). Jak sem psal výše jedna legenda hovoří o spojení ůchylné královny s býkem- tím se dá vysvětli že ted dokážou trochu mluvit jako lidé, ale dá se to vysvětlit i tím že pokud by to byla nepovedená seminrání práce studenta KU tak je to částečně magický tvor a tak může mít i hlasivky...


Přesvědčení

Ne každý hraje na přesvědčení, někteří hrají spíše na "charakter". Pro takovéto hráče platí že minotaur je zlého charakteru - je agresivní, co může, zničí, napadá při nejmenší zámince, nebo z pohledu jiných úplně bezdůvodně (je pravděpodobné, že trollové z úvodního příspěvku setkání s minotaurem také nepřežili), anebo že poškodí či zničí materiální vybavení, aniž je znám jakýkoli důvod nebo motivace. Paradoxní je že když se náhodou dva Minotauři potkají tak si nic neudělají, maximálně v době páření o samici....

Pro příznivce normálního přesvědčení......
1
N
2
N
3
N
4
ZmZ
5
ZmZ
6
ZmZ
7
ZmZ
8
ZmZ
9
ZmZ
10
ZkZJídlo

Jedí pouze maso a to syrové, které nijak neupravují. Maso upravené na ohni považují za odporné. Zeleninu a ovoce jí jen v nutnosti.


POPIS:

Statná, opálená svalnatá postava s býčí hlavou.
Místo normálních lidských chodidel má kopyta jako sudokopytník,
která sou nesena mohutnýma nohama.
Úd chrání bederní rouška.
Trup má porostlí jemnou kožešinou, nepokrytý žádnou látkou,
jen na silných rukách jsou kožené „chránice“,
které chrání jen část ruky mezi zápěstím a loktem.
Vetšinou v rukách svírá obouruční válečnou sekyru, která zaujme téměr vždy na první pohled.
Často je to taky pohled poslední...
Postavě dominuje velká býčí hlava,
pokrytá jemnou tmavě hnědou srstí,
kterou korunují rohy směřující dopředu.
Vše nakonec završují rudé oči.

Minotauři bývají 2- 2,5 sáhu vysocí, čili velikost C. Váží 150- 250kg (3000 -5 000mn) a dožívají se přibližně 50 let.(A i to je moc...) Jsou samotáři výjímky tvoří jejich jakési sněmi kde se setkají a rokují o tom co se stalo na tomto sněmu nejní vůdcem nikdo všichni sou si rovni, páří se jednou za rok, v období nejkratších dnů v roce. V této době samec intenzivne shání samici, pokud ji nesežene, tak je velmi ale velmi naštvaný a je abnormálne agresivní - ÚC +2 OC -2 (Tento stav trvá 15-25 dnů což je 13+2k6) Pokud samici najde tak se s ní spáří a odejde, samice je pak 2 roky těhotná a má zpravidla jednoho potomka, o kterého se stará dalších 5 let. Laik není schopen rozlišit samce a samici Minotaura - rozhodně ne ve chvíli, kdy na nej beží se sekyrou. Temní minotauři své pohlaví rozlišují bez problému, má se za to, že čichem (dovedou se tedy rozlišit i potmě). Pomuckou by mohlo být mládě- to bude vždy se samicí. Ta upřednostní ústup, může-li, při setkání se silnejším protivníkem, nemůže-li, brání své potencionálně ohrožené mládě hůř než medvědice- ÚC +4 OC -3. Jsou velice primitivní a vůbec nepoužívají oheń- takže jsou až třikrát víc odolnejší vůči chladu než Lidé (takže v takovýchto sytuacích do odolnosti +3). Jsou Barvoslepí ale o to lépe vidí v šeru a v noci. Zrejme i proto upřednostnují k životu jeskyně a temná místa, která jim dávají výhodu proti „normálne vidícím“ tvorům."Mírné" nevýhody

Brnění
Byly zaznamenány pokusy využít Minotaura v boji (když se lovcum povedlo ulovit čerstvě narozené mládě a královský vrchní lovčí se ho pak pokusil vycvičit), nicméně minotaurus se v něm necítil dobře a ztrácel na obratnosti (OČ).
Strach z měst
Minotauři mají panický strach z měst, to proto že žijí v divočině a jsou to samotáři tak se do města bojí vztoupit (v některých světech by to byla jejich poslední chyba), ale raději se vyhnou i osídlení typu vesnice. Nebudou chtít spát pohromadě s jinými postavami, minotaur jako VP ci CP (zavedete-li do hry ochočeného nebo z nějakých důvodů na lidi navyklého Minotaura) nebude spát v hospodě, ale venku, není-li zbytí pak ve stáji.
Strach z Minotaurů
Jsou tomu již staletí, kdy příroda žila v míru s člověkem a jinými rasami. Nebylo rozdělení na zlý a hodný, a tak si každý mohl dělat, co chtěl. Tehdy v divočině pobýval mladý Minotaur Taurius. Byl ještě nevyspělý a měl rád své okolí. Zrovna se jeden den procházel a užíval si krásného slunečního dne, když dorazil k cestě. Zvědavě se podíval, kam vede. Nahoře na kopci se tyčilo malé městečko, odkud stoupal dým a byl slyšet veselý zpěv a křik. Chvíli přemýšlel, jestli tam jít, ale zvědavost mu nedala a směle vykročil na kopec. Když dorazil za hradby města, dostal úsměv na tvář. Omámila ho vůně všemožných věcí a jídla, a rozzářila ho pohoda, která tam vládla. Procházel uličkami, na všechny se usmíval a oni na něj. Náhle zaslechl z náměstí volat dav: „Taur!Taur!“ Dostal tušení, že něco není v pořádku, a tak se rozeběhl za zvukem. Vběhl na náměstí, ale prudce se zastavil. Kolem dokola stáli lidé a v ohromné ohradě bylo stádo býků a jeden krvavý barbar s bastardem. Vyděšeně přistoupil blíže. Spatřil mrtvoly býků a barbara, který skolil dalšího býka jedním úderem meče. V Tauriusovi se probouzel vztek a lítost. Při každém dalším pohledu na radost lidí ze smrti jeho blízkých, a ponížení jeho druhu, v něm vyvolávalo větší a větší nenávist a bezmoc. Nemohl totiž nic udělat, nemohl se tam jen tak vyřítit a zabít barbara, jelikož tam kolem dokola stáli lidé, trpaslíci, barbaři a další rasy, proti kterým by neměl šanci. Když tam tak stál, litujíc býky, všiml si, že barbar odhodil kalich, ve kterém byla býčí krev a podíval se na něj. Také lid se na něj díval. Vše se najednou zastavilo, a náměstí pohltilo ticho. Taurius zaváhal, ale otočil se a rozeběhl se k bráně. Venku v divočině se schovával v jeskyni a vyčkával, až nastane noc. Pak výjimečně svolal Minotaury z okolí, a vše jim pověděl. A odtud se rozneslo na celý kontinent, že ve městech vládne zlý duch, který zabíjí býky a Minotaury. Když do města jen Minotaur vkročí, pohltí ho zlo, a on bude zabíjet své druhy. Lidé z nich mají strach, at už kůli jejich agresivitě či jejich mýtického zjevu. A povídají si o nich strašidelné historky, jako že si pečou malé děti (nepravda, již výše jsmem zdůraznil, že jedí maso syrové). Taky si povídají, že jsou schopni očarovat krávy (na tom něco je, viz speciální schopnost), nebo že znásilnují krávy i ženy (hloupost)


Zvláštní schopnost:


Ovládání Dobytka
…“Pane!Minotaur vám opet nicí majetek!“ Udýchaný mladík se poté svalil k zemi únavou. Pak rekl sedlák ostatním v místnosti: „Pojdte. Brante náš majetek pred tamtou zrudou!“ Všichni zavolali: „Áááá!“ a s temito slovy vzali vidle a kosy a jiná náciní do ruky. Vybehli ven a beželi smerem k lesu. Náhle se zastavili na hranici mezi lesem a polem. „Pockejte! Copak mu vbehneme do náruce?! Ne!!! Pockáme si tu na nej. Schováme se za tyto balvany a pak na nej skocíme zezadu…“ Rychle se schovali a vyckávali. Dlouho se nic nedelo, bylo slyšet jen zpev a cvrlikání. Avšak toto ticho narušil dupot. Zem se trásla. „Co to sakra je?!“ Jeden sedlák se vyklonil, aby videl na cestu, jenže nic nespatril. „Pane!!!“ Když s otocili na druhou stranu k polím, uvideli jejich stádo býku, které se na ne rítilo. Avšak nechápali, proc na ne beží, nebot své býky znali moc dobre, a vedeli, že jejich býci jsou mírní a klidní. Smetlo je a jen jeden sedlák prežil. Celý zmrzacený se trochu zvedl a pohlédl na pole, kde stál Minotaur s úsmevem na tvári. Pak se svalil na zem a probudil se již v posteli s obvazy…

Minotauři dokážou částečně ovládat býčí stáda- nikdo přesně neví jak. Pokud Minotaur tuto vlastnost využívá má větší šanci že se mu to povede než když tuto výhodu nevyužívá, pravděpodobnost by se měla pohybovat kolem 70% (ale záleží na PJ)


Vlastnosti podle rasy


Síla
Odolnost
Obratnost
Inteligence
Charizma
Stupen
12-17
12-17
8-13
2-7
2-7
Oprava
+4
+4
0
-4
-4


Pohyblivost: 13


Rodová Zbran

Je Kamenná dvojhlavá Sekera 3/+4/+2, Střední obouruční- je to nejaké pevnější dřevo na kterém je upevněn kámen který je poměrně ostrý

Poděkování: Nejvíc mi pomohla Maris (a to opravdu vyčerpávájícím způsobem), dále pak Barbarka Conina, Tristan de la Tour, Mavev a nakonec Ssin

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)


 Uživatel úrovně 0

Usměj se, svět je krásnej :-)