Nové Rasy

Naeniové Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 38

Naeniové

Původ a historie

Nikdo už přesně neví, jak naeniové vznikli, ale u přímořských národů se v různých obměnách traduje legenda, podle které byli naeniové lid bohyně Malwii, snad vzešlý z národů žíjících na pobřeží, která je přijala do svého náručí ve vodách Targuzského oceánu. Když pak Malwa podlehla svému temnému bratru Gorrthgovi, naeniové ji odmítli a měli veliké (takříkajíc existenční) štěstí, že Malwa, Gorrthga a další temní bohové byli svrženi a poraženi při První Velké válce bohů. Než však Malwa úplně ztratila svou moc, stihla ještě mocným hněvem proklít všechna naenijská města a jejich obyvatele vyhnat. Mnoho jich prý pomřelo žalem nad tou ztrátou. Jiná verse legendy říká, že naeniové přijali nadcházející temnotu a Felnir a jeho vítězní bohové pak potrestali naenie vyhnáním z jejich sídlišť a měst. Každopádně už nikdy nevzniklo žádné větší nebo stálé naenijské město ani sídliště a pokud se nějak zásadně nezmění něco z naeijského myšlení, pak asi asni žádné nevznikne.

Vzhled

Naeniové jsou drobné postavy. Dorůstají zpravidla mezi 140-170 couly, jedinci se liší ne víc než o 20 coulů. Váží asi 900 – 1200 mincí, muži zpravidla o 100 mincí víc. Mají všeobecně bledou pleť, ale mohou se opálit až do světle hněda. Naenie (ženský rod, 1. pád) mají o něco širší boky než naeniové a drobná prsa (ovšem i zde existují méně drobně až příjemě macaté vyjímky…:)). Tělesné ochlupení je nevýrazné nebo žádné, pokud se vyskytuje, je vždy světlé a není nijak zřetelné. Jejich obličeje připomínají v mnohém lidské, ale jsou zde odlišnosti. Mají o něco užší bradu, nevýraznější lícní kosti a nadočnicové oblouky, ovšem mají výraznější rty než lidé. Jejich uši mají náznak zašpičatění, ale není tomu tak vždy. Nosy jsou spíše menší. Mají nejčastěji modré nebo zelené oči, spíše tmavé odstíny. Občas jsou i černoocí. Podle lidských měřítek by se dali považovat za docela pohlednou rasu. Oblékají si oblečení, které je co nejméně omezuje ve vodě, takže co nejmíň.

Jsou taková nenápadná rasa a příslušníci ostatních ras často ani nemají povědomí, že se jedná o samostatnou rasu. Naeniové můžou být snadno zaměněni za drobnějšího člověka či elfa, stejně jako třeba za hobita. Ostatní je považují prostě za něco přirozeného, co tu vždy bylo a bude a nenamáhají se přemýšlet hlouběji nad takovou drobností.

Věk a vývoj

Nikdo vlastně přesně neví, jak dlouho naeniové žijí a to přestoře už několik badatelů tomu věnovalo bezúspěšně dlouhé měsíce života. Odhaduje se, že patří spíše k dlouhověkým rasám.
Sami to většinou také neví, prostě to nepatří mezi věci, které vnímají a které je zajímají. Spíše si pro sebe, ale za to celým srdcem, vnímají krásy světa.

Mezi známé a popsané fakty patří, že naeniové už od útlého dětství pořádají stále delší toulky, přičemž ze začátku jsou pod nenápadným dohledem jednoho z rodičů (většinou matky), ale se vzrůstajícím věkem jsou toulky čím dál delší a čím dál víc samostatné. Někdy mezi patnáctým a pětadvacátým rokem pak matku opouští. V této době také končí jeho fyzický vývoj. Je také poměrně častým jevem, že naeni nezná svého otce. Někdy se otec podílí na výchově, někdy to prostě nechá na matce. Mezi naenii se to ani nepovažuje za nic nevhodného, naopak je to může být chápáno jako projev důvěry otce matce. Poměrně běžným jevem je také míšení s ostatními rasami. U míšenců je pak vždy jedna rasa dominantní, ale vždy se alespoň v náznacích projeví i druhá rasa. Např když otec je barbar a matka naenie, buď se narodí pomenší barbar se silnými sklony k toulkám, dlouhověkosti a s hlubokýma modrýma očima nebo robustnější naeni s havraními vlasy a sklony jednat impulsivně. Můžou se samozřejmě projevit i hlubší předci, je doložen případ, kdy se elfím rodičům narodil téměř čistý naeni, přičemž mezi předky se naeni vyskytl až někde o tři patra výš a ještě byl jen poloviční.

Popis

Jejich přirozeným podnebím není ani voda ani souš. Nemají žádný domov a pokud se někteří jedinci usadí, je to jen na čas nebo protože nemají dost sil na další putování. nejčastěji putují po pobřeží, ale není nijak neobvyklé potkat naenie hluboko v kontinentě.

Naeniové nejsou ani tak samotáři, jako tuláci. mají přirozené nevyvratitelné sklony se toulat a mají neuvěřitelnou touhu toho co nejvíc prožít a shlédnout snad všecky krásy světa a tomu odpovídá i styl jejich života (mohou tím vzniknout zajímavé herní situace, když v nejnevhodnějších situacích se naeni zastaví a začne pozorovat okolní krásy. Dalo by se to nazvat zvláštní schopností. Většinou musí naeniho někdo šťouchnout, že musí pokračovat dál. Pokud je nikdo nevyruší, mají velice zvláštní smysl pro udržení stejné polohy po velice dlouhý čas. Mezi námořníky plujícími podél pobřeží vzniklo několik legend o sochách-přeludech stojících bez sebemenšího hnutí na pobřeží a prý to přináší štěstí). Převažují u nich klidnější povahy a jsou spíše uzavření než naopak, ale nelze dost dobře zobecnit povahu všech jedinců jedné rasy, stejně jako nemůžete říct, že třeba všichni krollové jsou nechápaví (eéé dobře, tohle není správný příklad:)). Pokud jim chcete přiřknout nějakou vlastnost, pak je to samostatnost, která je vlastní snad všem příslušníkům této rasy. Snad to mají v krvi, možná je to výchovou, koždopádně je tomu tak.

Přes všechno jejich putování mohou mít stálého partnera, ke kterému se vrací. Naeni může mít i více partnerů a nepovažuje to za nic nevhodného, prostě to patří k jejich kultuře (zde bych si dovolil malou vsuvku: Nejedná se prosím o projev šovinismu autora, protože naenie se v tomto směru chovají stejně jako naeniové. A pokud si nějaká (pohledná 15 - 35 let) feministka myslí, že jsem jen další hnusný chlap myslící jen svým penisem, napište mi prosím email, obratem si s Vámi dohodnu schůzku a rád přijmu komplexní debatu na libovolné dotčené téma s důrazem na slova komplexní a dotýkat a dokáži Vám, že zdaleka neumím jen myslet. Omlouvám se všem, kteří nejsou rozhořčená feministka, já si to prostě nemohl odpustit, konec vsuvky.)

Přesvědčení nejvíce inklinuje k neutrálu, ale je možné cokoliv. Jak již bylo řečeno, jsou poměrně pohlední (ale ne nějací krasavci). Jejich drobná těla jsou spíše slabá a ani nejsou o moc víc obratní. Naopak jsou poměrně bystří a také jsou dost odolní, obzvášť se to projevuje ke změnám klimatu, snesou bez větších problémů silné mrazy, stejně jako vedra (pokud ovšem mají dostatek tekutin, to je jejich slabina). Problémy jim příliš nedělá ani plavání v ledové vodě, v tomto směru jsou až neuvěřitelně odolní, vydrží plavat i ve vodě, kde by ostatní dávno zmrzli a naopak zima jim bude, když vylezou, i když bude vzduch teplejší než voda. Tento efekt funguje i opačně (horká voda, chladnější vzduch, ale voda připadá naeniům osvěžující), říká se mu Naenijský tepelný paradox a etnologové a biologové nad tím jen nechápavě kroutí hlavami.

Naeniové mají podobné složení stravy, jako lidé a podobné rasy, i když z logických důvodů u nich převládají ryby a dary moře. Pokud jsem to ještě nezmínil, mohou bez omezení plavat a dýchat pod vodou, stejně jako na vzduchu. Považují se pro tyto účely za vodní tvory. Drobný problém představuje sladká voda. Přirozené prostředí je slaná voda a pokud se potápějí do sladké vody, která zrovna neoplývá čistotou, může to znamenat komplikace. Pokud byli nuceni plavat v takové vodě bez nějakého filtru (jakože asi ne, vzhledem k technickému levelu světa Drd), během příštích několika směn musí vykašlávat a trochu se jim motá hlava, což z herního hlediska představuje postih okolo –1 k ÚČ a/ nebo OČ, popř další postihy. Jsou schopní kouzlit, ne meditovat. Pomáhá na to specielní čaj z jisté usušené mořské rostliny, kterou není problém si nasušit nebo za pár zlatek koupit u alchymisty nebo s trochou štěstí u kořenářky (cca zlatku na 10 dávek čaje v sáčku). V opravdu kalné vodě se mohou i udusit nebo si způsobit dlouhodobé obtížně léčitelné plicní problémy Značný problém nastává pro Naenie v extrémně suchých podnebích s nedostatkem vody a všeobecně pokud se jim nedostává dostatek tekutin. Naeniové si za den bez vody přičtou o polovinu více bodů únavy, než ostatní postavy. V suchém prostředí je to dvojnásobek. Pokud měl naeni možnost plavat alepoň směnu ve vodě, přestože se jednalo o vodu nepitnou, přičte si standartní počet bodů únavy, jako ostatní postavy.

Bývají z nich nejčastěji námořníci a rybáři. Ovládají také výrobu z různých korálů, mušlí popř perel, nejčastěji věci dení potřeby, drobné šperky apod. (pokud to chceš nějakého naenie naučit, ber to jako řemeslo, tedy dovednost střední, použitá vlastnost je obratnost, zbytek si jistě sami nějak domyslíte). Přestože nejsou nijak přehnaně zruční, najdou se mezi nimi dobří řemeslníci všech řemesel, obzvláště těch, které se týkají vody. Mezi dobrodruhy se vyskytují nejčastěji hraničáři a chodci, druidi, popř mořští druidi, bardi, občas zloději (stejně siccové jako lupiči), méně pak alchymisté a kouzelníci (přestože jsou poměrně inteligentní i obratní; souvisí to s tím, že u kouzelníka, alchymisty a jejich oborů se jaksi počítá s tím, že si dříve či později založí svou základnou, kde budou dlouhé dny týdny a měsíce bádat a studovat a ostatně obě tyto povolání – ačkoliv jejich hráči si to nemusí uvědomovat - představují dlouhé hodiny studia a to příliš neodpovídá představám putujovního života této rasy) a přestože jejich fyzické proporce by tomu příliš nenapovídaly, vyskytují se mezi nimi i válečníci, ačkoliv jich je poskrovnu (rozhodně více než alchymistů a kouzelníků). Hráči si tedy mohou vybrat s trochou snahy při vymýšlení minulosti postavy v podstatě cokoliv.

Tabulka vlastností a oprav, pravidla

síla 6-11 -2
obratnost 9-14 -1
odolnost 10-15 +1
inteligence 7-17 +2
charisma 9-14 +0

Pohyblivost je 12 a to i ve vodě, ovšem jen pokud opravdu spěchají nebo pokud je někdo žene. Samotný naeni, který nemá vážný důvod ke spěchu má pohyblivost tak 9, protože se pořád někde zastavuje a kochá (ano, je jasné, proč naeniové nemůžou řídit auto, pokud jste na to ještě nepřišli, vzpomeňte si na klasický český film, nějakým podivným způsobem se velká část povahy naenie dostala i do jedné z postav, nápověda: postava řídila škodovku)

Naeniové umí od přírody velmi dobře plavat a proto musí hráči všechny počáteční profibody síly věnovat právě na plavání, nicméně obtížnost pro naenie klesá o jeden stupeň (tedy na lehká).

Rodová zbraň naeniů je krátký meč. Bonus platí pro všechny krátké meče, ale naeniové nejčastěji používají trochu kratší versi vyrobenou z ostré mušle, která sice pod vodou nekoroduje a je o dost lehčí (jen 10 mincí), ale má o 1 menší útočnost, přece jen není tak ostrá jako železo, a také se častěji láme. Většina naeniů má povědomí o jisté hlubokovodní rybě, jejíž sádlo velmi dobře chrání kov proti korozi, ale tato ryba není příliš rozšířená a je to poměrně drahý artikl, proto ji naeniové spíše prodávají než sami využívají, ale pokud uvidíte naenie potápět s kovovou zbraní u pasu, buďte si jistí, že ji má potřenou tímto sádlem.

Pozn. autora

K tvorbě této rasy mne inspirovala podobná rasa od Fallase, Alquidové, jen mi úplně neseděla do mého světa a měl jsem o ní trochu jiné představy. Přijal jsem proto myšlenku drobného človíčka bez omezení dýchajícího vodu i vzduch a dále ji rozváděl a piplal, až jsem ji dostal do této podoby. Pokud mi někdo chce vytýkat neoriginalitu této původní myšlenky, má samozřejmě pravdu a já tuto výtku přijímám. Pokud mi však někdo chce odepírat originalitu vzniklého celku, budu ho hnát klackem až k Havlíčkovu brodu a tam se ho zeptám, jestli si za tím názorem stojí. Jestli ano, ulomím čerstvý klacek a poženu ho přes Bratislavu do Trenčína a přes Olomouc pak do Plzně a střez se rýpale, až budeme v unii, nechtěj vědět, kam až tě poženu a kolik různých druhů dřevin přijde k újmě, kapišto? …:)

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Saladin: Za jaký ty nejradši hraješ povolání? Mě tedy hodně inspiroval tvůj nekromant a teď za něj hraju. Je to dost dobrý povolání a líbí se mi víc než ten Jimmyho, protože tam má hodně nepřehledných tabulek atd.


 Uživatel úrovně 0

Jeddite: Mno, dělal jsem to pro sebe a nastavil jsem si to trochu silnější, teď už je to taky něco jiného, přecijen je to asi rok stará věc, nicméně celá ta rasa umožňuje postavit zajímavý roleplaying - a na tom jsem pracoval.


 Uživatel úrovně 0

To ne, ale jestli to mám brát jako rasu hratelnou tak v tom případě by mě to za ní moc nebavilo. Ale jak si řekl je to rasa pro tebe a tobě zřejmě vyhovuje, což je dobře.


 Uživatel úrovně 0

Jeddite: Ale přece si nevybíráš rasu podle toho, jestlis e ti bude hodit do jeskyně...¨

Nebo ano? To nepoažuji za konstruktivní kritiku.

Nicméně máš pravdu, že ty vlastnosti jsou nabušené... Je to rasa pro mě, ne?


 Uživatel úrovně 0

Teda s úctou Saladine mě tahle rasa nepřijde zrovna třikrát dobrá, vodní rasa ta se moc do družiny asi nehodí pokud se nejedná o doupě na moři, kde by byla užitečná....... Ty vlastnosti jsou fakt dost vysoké co se týče třeba tý inteligence
Máš to ale dobře zpracované proto za 4*


 Uživatel úrovně 0

(+ reputace Teclis)


 Uživatel úrovně 0

...krom vyjímek, který na to dokonce upozornily.


 Uživatel úrovně 0

Když nad tím přemýšlím, nechápu, jak jsem mohl dostat 5. Vždyť ty vlastnosti jsou strašně nabušené... Sakra lidi, koukejte na něco, než to ohodnotíte. Popis obsáhlej, je to až nechutně silný...


 Uživatel úrovně 0

It is perfect I would appreciate if he had greater inteligence but it is perfect. Nemám co dodat


 Uživatel úrovně 0

Tož je to dobry.4*