Nová Povolání

Tulák/Bard/Lovec odměn Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

Tulák

Tulák je zvláštní povolání, částečně odvozené od kouzelníka, částečně od zloděje. Od šesté úrovně se Tulák dělí na Barda a Lovce odměn. Tulák bývá potulný umělec, kapsář, světák, který všude byl, nebo třeba cikán, který žije kočovným životem. Tuláci jsou obvykle velmi obratní a mazaní, od čehož jsou odvozeny jejich hlavní schopnosti, díky kterým jsou příjemnými společníky, ale i vítanými pomocníky na cestách.

Zkušenosti i životy (+1K6) Tuláka jsou stejné jako u kouzelníka. Tulák může používat všechny lehké a střední jednoruční zbraně, lehké obouruční zbraně a neumí užívat štít. Ze střelných a vrhacích zbraní nedokáže používat těžkou kuši. Základní vlastnosti jsou obratnost 12 – 17 a inteligence 13 – 18. Dokáže obléknout nejlépe koženou zbroj. Tulák patří mezi nepodrobitelná povolání – rozdíl úrovní 8 – ZSM 9 -.

 1. Pouliční dovednosti
 2. Hbitost
 3. Vrhací zbraně
 4. Lichocení
 5. Vrozený talent
 6. Magie a kouzla

Pouliční dovednosti

Tulák si dokáže osvojit některé zlodějské dovednosti a více tím vyprofilovat svůj charakter. Někdy je potřeba, aby pracoval v utajení, v převleku. Jindy potřebuje sledovat nějakou osobu, nenápadně nebo tiše, odemknout zámek či pohybovat se skrytě, ve stínech. Tyto schopnosti tedy sdílí se zlodějem a může si vybrat, na které zlodějské schopnosti se zaměří. Pravděpodobnost úspěchu určuje Tabulka pouličních dovedností Tuláka. Protože jsou tyto pravidla pro začátečníky i pokročilé, tabulka určuje schopnosti až do patnácté úrovně. Tyto schopnosti ovládá Tulák už od první úrovně. Stejně jako Strážce má i Tulák na výběr má tyto čtyři klasické zlodějské obory, kterými jsou:

 • Jednání s lidmi – převleky, získání důvěry* a odhad lidí
 • Postřeh a zručnost – objevení mechanismu, objevení objektu, zneškodnění mechanismu, otevření objektu
 • Schovávání se – šplhání po zdech, tichý pohyb, schování ve stínu a skok z výšky
 • Zlodějské útoky – probodnutí ze zálohy, vybírání kapes a nenápadnost*
TABULKA POULIČNÍCH DOVEDNOSTÍ TULÁKA
schopnostúroveň zkušenostizávisí na
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jednání s lidmi
Převleky510152025333946536068758390953 CH
Získání důvěry711151923252830333842485359653 INT
Odhad lidí71012151720232527303335384043-5xINT cíle
Postřeh a zručnost
Objevení mechanismu1015202530354045505560657075802 O
Objevení objektu1520253035404550556065707580853 O
Zneškodnění mechanismu1520253035404550556065707580852 O
Otevření objektu2530354045505458616569747882863 O
Schovávání se
Šplhání po zdech7072747678808590951001021041061081101 O
Skok z výšky6568717477808386899295981011041071 O
Tichý pohyb1518212326293235374042454850531 O
Schování ve stínu3035404550525558606265677072752 O
Zlodějské útoky
Vybírání kapes1013162226303539455260687585952 CH
Nenápadnost1012151719202225273032353740422 INT
Probodnutí ze zálohyviz zvl. pravidlo

*U Získání důvěry a nenápadnosti se Tulák řídí rozumem a při hodu na úspěch je použitou vlastností inteligence, nikoliv charisma.

Tím, že si Tulák zvolí jeden z oborů, bude se v něm i nadále zdokonalovat, ovšem ostatní obory mu už zůstanou nepřístupné. Dobře by měl tedy zvolit už při zakládání postavy, jakým typem hrdiny se chce stát a co budou jeho přednost. Schopnost pouličních dovedností sdílí s Tulákem. Žádný z nich se ale nemůže rovnat s čistým zlodějem z povolání, který tyto obory ovládá všechny. Pouliční dovednosti udává tabulka pouličních dovedností. Všechny tyto schopnosti jsou popsány v DrD pro začátečníky – průvodce hrou, stejně jako schopnost probodnutí ze zálohy. Zde si je tedy můžete detailněji přečíst.

(Př. Tulák žebrá na ulici, hraje na flétnu a vypadá jako pobuda, špinavý trhan. Přijde k němu městská stráž s tím, že žebrání je zakázané, a že si půjde posedět do chládku. Tulák není zrovna pohledný ve tváři, jeho krysí nos a malé oči přílišnou důvěru nevzbuzují. Řekne tedy strážnému, že nežebrá. Naopak, byl zaplacen nedalekým hostinským, aby lákal do jeho lokálu hosty. Strážný se zamyslí a tulák ihned spustí více a více informací o tom, že tu není poprvé, a že nemůže za to, že mu tu lidé nechávají peníze atd. Oznámí PJ, že se pokusí o získání důvěry a místo slabého charisma použije inteligenci. PJ si hodí úspěch, strážný se pak tulákovi ještě omluví a při příštím shledání ho nejspíše i pozdraví a zeptá se co je nového nebo se na chvíli zaposlouchá do jeho hraní.)

Vrhací zbraně

Lépe používat vrhací zbraně zvládne Tulák od 1. úrovně. Tulák nemá velkou sílu a neunese tolik jako válečník či hraničář. Jeho nejčastější a zároveň nejméně skladnou zbraní bývá harfa či loutna. Velmi si tedy oblíbil používání vrhacích zbraní, které jsou skladnější a lehčí než plný toulec šipek, kuše apod. K útoku vrhací zbraní si přičítá +1 k ÚČ. Ovládá od 1. úrovně.

Hbitost

Hbitost je vlastnost hraničáře – chodce, ale mnohem dříve – na druhé úrovni - ji ovládne i tulák. Protože je obvykle vyzbrojený pouze lehčí jednoruční zbraní a lehkou zbrojí, dokáže se snáze vyhnout nepřítelově útoku. Díky svojí obratnosti a instinktům má bonus k hodu na obranu +1

Lichocení

Ačkoliv tulák nemusí být příkladem ctností a nemusí v ničem na první pohled vynikat, je velice všímavý k tomu, v čem vynikají jeho přátelé a společníci. Pokud odhalí tulák, v čem dotyčný společník vyniká, může mu začít lichotit. Jeho lichotky ale ne každý přijme. Pokud ano, zvýší dotyčnému sebedůvěru, což se na jeho schopnostech samozřejmě kladně projeví.

Lichotky musí tulák rozdávat každý den (resp. ráno), jinak pominou a dotyčný z nich vystřízliví. Na každou osobu může mít v jeden den vliv pouze jeden tulák, resp. novými lichotkami jiného Tuláka je zrušen původní efekt. Ten komu je lichoceno si hodí na (ne)úspěch proti pasti. Použitá vlastnost je INT (tedy čím hloupější, tím snáze uvěří) ~ 6 + INT Tuláka ~ polichocen/nic. V případě neúspěchu je tulákův společník polichocen a tulákem zvolená vlastnost (síla, obratnost, odolnost, inteligence, charisma) je až do druhého dne – tedy po spánku – zvýšena o jeden bod. To se samozřejmě projeví ve všech vlastnostech, které se u této schopnosti využívají. (ale nepřibydou postavě žádné životy ani magenergie). Nejčastěji se tulák vlichotí svým společníkům – válečníkům, kterým zvýšení síly či obratnosti přímo pomáhá v boji. Ale i takový hloupější čaroděj jistě ocení vyšší šanci na pravděpodobnost seslání kouzla či alchymista šťastný den při výrobě předmětu.

Tulák dokáže lichotit každý den jen jedné osobě za každé tři úrovně zkušenosti. Poprvé tuto schopnost tedy může využít až na třetí úrovni. Není nutné, aby s dotyčnou postavou strávil celý den, ale musí polichocenou postavu alespoň krátce znát. Pokud je u lichocení neúspěšný, muže se o něj pokusit znovu až druhý den.

Vrozený talent

Tulák má přirozený umělecký talent na hru na hudební nástroj a zpěv. Při učení se těmto dovednostem má o jednu čtvrtinu dovednostních bodů levnější učení se novým dovednostem spojeným s hrou na hudební nástroj a zpěv. Často vidíme tuláka s flétnou či loutnou, kterou baví přátele nebo si přivydělá pár drobných. Kromě toho získává na první úrovni nikoliv pětinásobek dovednostních bodů za stupeň charisma, ale osminásobek.

Magie a kouzla

Magie Tuláka a později barda je magií, kterou ovládá i kouzelník. Tulák ale nemá takový potenciál, aby mohl kouzelníka v jeho umění dostihnout, množství jeho magenergie i počet kouzel je oproti kouzelníkovi výrazně omezený. Meditace u tuláka probíhá za stejných podmínek jako u kouzelníka a stejná je i pravděpodobnost seslání kouzla, která se řídí tulákovou inteligencí a stejnou tabulkou. Kouzla a čarodějné dovednosti se musí naučit buď od svého mistra, u kterého bude pravděpodobně výběr kouzel velmi omezen (PPZ), nebo nejlépe u nějakého čaroděje, kde bude moci mít určitě z čeho vybírat.

8 - 95
TABULKA MAGENERGIE A KOUZEL TULÁKA
úroveň zkušenostiStupeň inteligencepočet kouzel
10 - 1213 - 1415 - 1617 - 1819 - 2021
12233341
24466772
36891011123
468101113144
5810121416185

Každou úroveň se může tulák naučit od nějakého kouzelníka (tuláka) jedno kouzlo. Na první úrovni bude tedy znát pouze jedno kouzlo a tak by měl kouzla volit velmi obezřetně. Na rozdíl od kouzelníka může tulák čarovat, i pokud je oblečený v kožené zbroji a nijak ho to neomezuje.

Na šesté úrovni se Tulák rozhoduje, zda bude jako Bard zdokonalovat své magické dovednosti a hru na hudební nástroj, nebo se stane Lovcem odměn, který je zaměřený na jiné, spíše zlodějské praktiky a magicky se už dál nevyvíjí.

Bard

Bard si zachovává své schopnosti a omezení tuláka, nadále mu přibývají životy 1k6, ZSM 10. V některých schopnostech se zdokonaluje a také získává některé nové. Jsou to:

 1. Lichocení a Ponižování
 2. Magie a kouzla
 3. Přítel
 4. Kouzelný nástroj a kouzla pěvce
 5. Sláva a věhlas
 6. Šarm

Lichocení a ponižování

Lichocení se vyvíjí stejným způsobem, s tím rozdílem, že za každé 3 úrovně může Bard lichotit jedné osobě a zlepšit některou vlastnost o jeden bod. Na šesté úrovni tedy zlepší např. sílu spolubojovníkovi o 2, nebo dvěma spolubojovníkům o 1. S přibývajícími úrovněmi se tedy tato schopnost dále zlepšuje. Kromě lichocení ale Bard ovládá i Ponižování. Stejným způsobem může tedy takto vlastnosti snižovat. Každou vlastnost může zvýšit (snížit) nejvíce o tolik, kolik je bonus za Bardovu inteligenci.

Magie a Kouzla

Kouzla se i nadále učí bard jedno za úroveň až do deváté úrovně. Pak mu jde učení už hůře a učí se 1 kouzlo za každé dvě úrovně. Množství magenergie a počet kouzel udává Tabulka magenergie a kouzel barda.

TABULKA MAGENERGIE A KOUZEL BARDA
úroveň zkušenostiStupeň inteligencepočet kouzel
8 - 910 - 1213 - 1415 - 1617 - 1919 - 2021
6 9 12 15 17 20 21 23 6
7 10 14 17 19 23 24 26 7
8 11 16 19 22 26 28 30 8
9 13 18 22 25 30 31 34 9
10 14 20 24 28 33 35 38 9
11 15 22 26 30 36 38 41 10
12 17 24 29 33 40 41 45 10
13 18 26 31 36 43 45 49 11
14 19 28 33 38 46 48 52 11
15 21 30 36 41 50 52 56 12

Přítel

Podobně jako kouzelník, i bard si může najít přítele – pomocníka na cestách. Na rozdíl od kouzelníka se ale jedná o jiné tři tvory, a sice o krysu, straku a psíka. Při komunikaci s Bardem se postupuje stejně jako při komunikaci magických přátel s kouzelníkem. Všichni pomocníci mají k dispozici omezené množství magenergie a své zvl. schopnosti, kterými mohou být Bardovi užiteční. Jejich parametry nalezneme v tabulce Tabulka bardových přátel. Na rozdíl od kouzelníka může mít Bard v jednom okamžiku pouze jednoho mazlíčka. Pokud o něj přijde, teprve pak smí povolat dalšího, nikdy však ne stejný druh. O povolání mazlíčka se může pokusit vždy při postupu na další úroveň a šance na úspěch je 40%. Může si vybrat, kterého mazlíčka se pokusí vyvolat.

TABULKA BARDOVÝCH PŘÁTEL
KrysaStrakaPsík
Životaschopnost:112
Magenergie:453
Počet kouzel:221
Útočné číslo:13 (zobák)2 (drápy/tlama)
Obranné číslo:564
Odolnost:191510
Velikost:AAA
Váha:10-40 mn30-60 mn40-90 mn
Zranitelnost:zvíře + M, N, Pzvíře + M, N, Pzvíře + M, N, P
Pohyblivost:14/šelma2 na zemi, 19 ve vzduchu/okřídlenec10/šelma
Vytrvalost:16/šelma14/okřídlenec12/šelma
Inteligence:8109
Charisma:4816
ZSM:jako její pánjako její pánjako její pán
Přesvědčení:jako její pánjako její pánjako její pán
Poklady:nicnic/5zlnic
Zkušenost:100100100
Krysa

Krysa je pro někoho ošklivé stvoření, pro jiného je to inteligentní a učenlivý tvor. Krysa, která se přidá k bardovi a provází jej na cestách, mu může být velmi užitečná. Je malá, velmi obratná a snadno může pro barda špehovat, vyslechnout cizí rozhovory, nebo proklouznout do míst, kam by se Bard jinak nedostal. Nevýhodou ale je, že ostatní krysy nějak vycítí, že tato je zvláštní a nepřijímají ji obvykle příliš kladně. Snadno se může stát, že na ni zaútočí. Na ulicích je i mnoho toulavých koček a proto se od barda na delší dobu vzdaluje jen velmi nerada. Krysa je schopná „schovat se ve stínu“ a ve stínu se pak i pohybovat. Pravděpodobnost schování se je 70% + úroveň Barda (+- okolnosti – tma/světlo/okolí).

Straka

Straka je tvor zvídavý až drzí, což se mnohdy projevuje i do povahy bardovi straky. Podobně jako kouzelníkův havran, i straka může být velmi užitečná již jen její schopností létat a rozhlédnout se po okolí. Straka má ráda blyštivé věci, v čemž se i odráží její zvl. schopnost „vybírání kapes“ Šanci na úspěch má jako by měl její pán s touto schopností + úroveň Barda. Pokud Vám náhrdelník strhne z krku straka, je nepravděpodobné, že byste si toho nevšimli, ale chyťte ji, když už je zase ve vzduchu… Úspěšné okradení tedy obvykle nespočívá v tom, že si okradený ničeho nevšimne, ale že Straka věc ukradne a uletí, aniž by ji stihli chytit. Na rozdíl od krysy nebo psíka je straka celkem samostatná.

Psík

Pokud bychom psa dělili podle hraničáře, tento by se nazýval pes domácí. Může jít o pouliční směs, nebo čistokrevného domácího mazlíčka, příliš rozmazleného a přešlechtěného, než aby na ulici přežil sám. Natož pak v divočině. Psík je roztomilý, hraničářův pes či jiná zvířata si jej snadno spletou s mládětem a vzhledem k jeho výšce si jej obvykle nevšímají. Zato větší krysa či kočka si na něho snadno troufne. Nedej bože, když by nad ním přeletělo káně či orel. Zatímco straka je samostatná a krysa se drží poblíž barda, psík jej v podstatě neopouští. Nestydí se nechat se nosit, libuje si ve vyhlídce z koňského hřbetu a nejraději spí v hostinském pokoji v posteli. Odvahy mnoho nepobral, ale přesto kromě starostí dokáže pánovi i pomáhat. Protože je roztomilý, bard s ním má bonus +2 k charisma. Navíc je schopen omezeně stopovat, i když jeho čichové smysly jsou částečně zdegenerované. V divočině je příliš zmatený, zatímco v pachu města se vyzná a tak je ve městě schopen stopovat s přibližně 40 + úroveň Barda % pravděpodobnosti úspěchu. PJ dle úvahy může upravit.

Kouzelný nástroj a kouzla pěvce

Bard obvykle dokáže ovládat více hudebních nástrojů, ale opravdovou specializaci má pouze na jeden. Pro náš případ to bude loutna, ale nikde není psáno, že to nemohou být dudy, buben, flétna nebo jiný třeba i exotický nástroj, v závislosti na kraji kde bard vyrůstal nebo se pohybuje. Podobně jako má chodec svůj kouzelný meč, bard má svou loutnu, díky které dokáže sesílat Kouzla pěvce. Pro potřeby alchymisty pak přistupujme ke kouzlu nástroje stejně jako k démonovi kouzla meče. Na kouzelnou loutnu dokáže hrát každý, ale kouzla s ní může sesílat toliko bard. Do loutny lze přelít část bardovi magenergie. Na šesté úrovni je to 6 magů, na sedmé 8, na deváté 10 atd. Pomocí kouzelné loutny pak smí hrát kouzelné skladby a písně – tedy sesílat kouzla pěvce. Pokud nemá bard ztížené podmínky pro hru a zpěv, pak je pravděpodobnost seslání kouzla pěvce 100%. Pokud je přerušován, je okolo mnoho hluku a nemůže se řádně soustředit na svůj projev, PJ sníží tuto pravděpodobnost dle svého uvážení (nejhůře 50%). Úspěšnost jednotlivých kouzel je pak napsána přímo u popisu samotného kouzla. Pro potřeby zařazení kouzel (imunita, zranitelnost) k nim přistupujeme jako ke kouzlům pocestných u Chodce. Kouzla pěvce ale lze omezit či zrušit klasickými ochranami před kouzly, kouzlem zlom kouzlo, kouzelná rušička, zastav hraničáře apod…. Magenergie se v loutně zachovává, i když Bard medituje. Její kapacita je omezená a magenergie ji nemůže překročit. Magenergii Bard nemůže přelévat z loutny zpět. Každý bard při krátkém kontaktu s loutnou pozná, jak je naplněna. Pokud bard na nižší úrovni získá loutnu od barda na vyšší úrovni, může energii vyčerpat na písně, ale nabýt ji sám může jen na svou povolenou kapacitu. V době mezi meditacemi nesmí použít více než jeden tento kouzelný nástroj. Bard může svou kouzelnou písní ovlivnit nejvíce tolik posluchačů, kolik je jeho úroveň. Pokud ověřuje Bard úspěch i na sobě, nemusí si přičítat INT (resp. INT 0).

Seznam kouzel pěvce


Krásná píseň
Ozvěna staré písně
Pochodová píseň
Ukolébavka
O odvaze a strachu
Píseň uzdravení
Píseň k boji
Čaroprázdná píseň

Krásná píseň


Magenergie: 3
Doba vyvolání: čtvrtina směny
Doba trvání: 1 směna
Četnost: neomezeně
Omezení: Posluchač si hodí proti pasti INT – 10 – nic/uvědomí si v písni přítomnost něčeho nadpřirozeného (magii).

Kouzlo Krásná píseň používá Bard, pokud chce udělat dojem. Píseň si pak posluchač spíše zapamatuje, má pocit, že je to jeho žánr. Při hodu na past na zpěv a hru na hudební nástroj si bard může přičíst 3. Záměrem je, aby uspěl dokonale, tedy o 6 a více přehodil past.

Ozvěna staré písně


Magenergie: 4
Doba vyvolání: hned
Doba trvání: čtvrtina směny (1 píseň)
Četnost: neomezeně

Kouzlo způsobí, že hudební nástroj bude hrát sám, aniž by na něj musel bard hrát. Podmínkou ale je, že tuto píseň na tento nástroj již bard někdy hrál. Nástroj zahraje jednu skladbu (cca ¼ směny). Na začátku se jej bard musí dotknout, pak už se jej dotýkat nemusí. Toto kouzlo pěvce lze užít v kombinaci s jiným kouzlem, např. pochodovou písní, kdy má bard plné ruce, či ukolébavkou, kdy bard usne u své vlastní melodie.

Pochodová píseň


Magenergie: 4
Doba vyvolání: čtvrtina směny
Doba trvání: 2 hodiny
Četnost: neomezeně
Omezení: posluchač včetně barda si hodí na past INT – 10 – působí/nepůsobí.

Pokud je hod na past neúspěšný, posluchač, včetně Barda, si následující dvě hodiny počítá jen poloviční postihy za únavu, a to jak při cestování, tak v boji, sesílání kouzel atd. Navíc se během této doby počítá pouze poloviční únava. Po vypršení kouzla únava opět dolehne, ovšem ta za poslední dvě hodiny zůstane poloviční. Bard si při hodu na past nepočítá bonus za INT. Pochodová píseň neovlivňuje neinteligentní jezdecké tvory.

Ukolébavka


Magenergie: 4
Doba vyvolání: čtvrtina směny
Doba trvání: 3 směny
Četnost: 1/den
Omezení: posluchač včetně barda si hodí na past INT – 10 – působí/nepůsobí.

Po poslechnutí písně následující 3 směny padne na posluchače ospalost a únava. Únava se po tuto dobu počítá dvojnásobná, kterou posluchači do té doby měli. Je pravděpodobné, že se odeberou ke spánku nebo se uklidní. Pokud zahraje Bard ukolébavku ráno u snídaně po vydatném spánku, pravděpodobně se mine účinkem. Posluchač, který překročí v únavě maximální únavu, usne pravděpodobně ještě během písně. Ačkoliv jej půjde vzbudit, jediné co ho bude zajímat je spánek. Pokud by mělo dojít v této době k boji, posluchači si hází opět proti pasti snížené o 2, kdy jsou schopni zmobilizovat své síly a bojovat jen s normální únavou a nikoliv dvojnásobnou. Pokud na hod proti pasti posluchač neuspěje a bude za ukolébavky usínat (nebo půjde krátce na to spát), vyléčí si přes noc 2x více životů (tedy 4) a potřebuje spánek o jednu hodinu kratší (aby byl dostatečně odpočatý, mohl meditovat atd.).

O odvaze a strachu


Magenergie: 3
Doba vyvolání: čtvrtina směny
Doba trvání: 2 hodiny
Četnost: neomezeně
Omezení: posluchač včetně barda si hodí na past INT – 10 – působí/nepůsobí.

Tato píseň dodá dobrodruhům – posluchačům - odolnost vůči zastrašení či kouzlům, která by je mohla zahnat či nepřátelským zvl. schopnostem (např. mumie, zombie apod.) které by je mohli vystrašit natolik, že by se dali na útěk nebo by je strach znehybnil. Při ověřování této pasti si posluchači přičítají +2 k hodu na past.

Píseň uzdravení


Magenergie: 6
Doba vyvolání: 1 směnu
Doba trvání: ihned (po 1 směně)
Četnost: 2/den
Omezení: posluchač včetně barda si hodí na past INT – 10 – vyléčí nic/1K6+3 životů.

Píseň uzdravení hrají bardi vojákům po bitvě či nemocným v chrámu, kde hledají útočiště. Zotavení je jak psychické tak fyzické, rány se zázračně zacelují, záněty čistí a mysl povzbuzuje. Píseň uzdravení je obvykle druhou oblíbenou ukolébavkou družiny před spánkem.

Bojová píseň


Magenergie: 6
Doba vyvolání: čvrtina směny
Doba trvání: 3 směny
Četnost: 2/den
Omezení: posluchač včetně barda si hodí na past INT – 10 – působí/nepůsobí.

Pokud posluchač neuspěje při hodu proti pasti, je vyburcován a motivován k boji. První rány jako by se ho netýkali, ruka je jistější, oko bystřejší. Získává 1k6 životů navíc, které mizí jako první, než se začnou strhávat životy postavy. Získává +1 k hodu na útok i na obranu (kvalita zbroje a síla zbraně). Když kouzlo pomine, tyto výhody ztrácí (pokud životy navíc již ztratil, žádné se mu nestrhnou) Takto lze vyburcovat i postavu, která byla pod mezí vyřazení.

Čaroprázdná píseň


Magenergie: veškerá zbývající, nejméně 1
Doba vyvolání: čtvrtina směny
Doba trvání: čtvrtina směny
Četnost: 1/den
Omezení: posluchači, kteří mají aktivní magenergii (kouzelník, hraničář, tulák) si hází proti pasti ROZ + INT ~ 10 ~ (-1/každou píseň) 1k6 magů/nic

Bard zahraje píseň, při které začne harfa (nástroj) vysávat magenergii z přítomných posluchačů, kteří mají aktivní magenergii. Tuto magenergii pohltí do sebe. Pokud Bard v písni pokračuje i další píseň, veškerá načerpaná magenergie bude spotřebována do další Čaroprázdné písně, ale začne znovu pohlcovat. Další píseň ale bude mít past o 1 nižší. Pokud přítomný uspěje v hodu proti pasti, ihned mu dojde, o co se jedná a svou mysl uzamkne. (nemůže nechat Barda krást magenergii dobrovolně) Tuto píseň nemůže hrát vícekrát za den, resp. může, ale pouze najednou s postihem -1 k pasti. Pokud loutna (nástroj) načerpá během jedné písně příliš mnoho magenergie, přebytečná magická síla automaticky vyprchá do éteru. Bard během hraní ví, kolik načerpal, zatímco ti co o magickou sílu přišli, to zjistí za 1-6 směn. Příčinu ztráty si ale nejspíše neuvědomí (pokud nezná bardova kouzla).

Sláva a věhlas

Pokud se bard pohybuje v kraji, ve kterém ho lidé znají, obvykle ho vítají s otevřenou náručí, protože vždy přinese nějaké zajímavé novinky a klepy z okolního kraje i ze světa. Pokud tedy bard s někým jedná, jeho charisma je při tomto jednání o 2 vyšší. Stejně tak může zvěstovat o skutcích té které družiny (jednotlivci) a zlepšovat či naopak kazit jí reputaci. Pokud na tomto místě lidé někoho z této družiny poznají, stupeň jejich charisma se pro tyto „znalé“ lidi zvýší (resp. sníží) o 2. Pokud je bard součástí této družiny, tento bonus se nekumuluje. Často pak do svých družin zvou rytíři i žoldáci barda alespoň na nějaký čas, aby o jejich hrdinských skutcích složil nějakou píseň a oni se tak staly slavnějšími, dostali lépe zaplaceno a dveře jim všude zůstávaly otevřené. Úspěšnost získání slávy a věhlasu se řídí tabulkou Sláva a věhlas.

Sláva a věhlas
Druh místaPravděpodobnost úspěchu*
samota70%
osada60%
vesnice50%
městečko40%
velké město30%
královské město20%

* k pravděpodobnosti se přičítá úroveň barda

Šarm

Bard je tvor společenský a mnoho žen snadno podlehne sympatickému muži, který nejen svou hrou a zpěvem, ale také historkami baví své okolí. Při jednání s opačným pohlavím si bard místo charisma může počítat inteligenci při hodu proti pasti (resp. %) a k tomuto hodu si může přičíst 1 (resp. 10%). Toto platí i v případě schopnosti získání důvěry, převleků a podobných dovedností a schopností.

Lovec odměn

Tulák, který prošel světa kraj, se velmi často pohyboval ve městech a na vesnicích, ve kterých je jako doma podobně jako druid ve hvozdu. Od 6. úrovně se stává Lovcem odměn a získává řadu nových schopností. Od šesté do deváté úrovně mu přibývají životy 1k6+1, dále pak pouze +1, ZSM 9. Jeho schopnosti jsou:

 1. Lichocení a ponižování
 2. Magie a kouzla
 3. Stopování ve městě
 4. Vrhač nožů
 5. Specializace
 6. Uhýbání
 7. Míchání jedů
 8. Štěstěna

Lichocení

Lichocení se vyvíjí stejným způsobem, s tím rozdílem, že za každé 3 úrovně může Lovec odměn lichotit jedné osobě a zlepšit některou vlastnost o jeden bod. Na šesté úrovni tedy zlepší např. sílu spolubojovníkovi o 2, nebo dvěma spolubojovníkům o 1. S přibývajícími úrovněmi se tedy tato schopnost dále zlepšuje. Kromě lichocení Lovec odměn ovládá i Ponižování. Stejným způsobem může tedy takto vlastnosti snižovat. Každou vlastnost může zvýšit (snížit) nejvíce o tolik, kolik je bonus za Tulákovu inteligenci.

Magie a kouzla

Lovec odměn se už nadále magicky nevyvíjí. Jeho magické schopnosti jsou stejné jako na páté úrovni a není schopen se učit nová kouzla ani mu nepřibude další magenergie.

Stopování ve městě

Od šesté úrovně dokáže Lovec odměn číst stopy ve městě, hradišti či na vesnici. Na rozdíl od hraničáře či divocha je schopen stopovat v přírodě jen velmi omezeně. Pro stopování se bere pravděpodobnost stejná jako u hraničáře. Je pravděpodobné, že dokáže odhadnout velikost postavy, která stopu zanechala, zda běžela, šla klidně nebo nesla něco těžkého. V divočině by ale už těžko rozeznal stopy vlka od lišky nebo zajíce. Navíc by tuto stopu pravděpodobně brzy ztratil. Může rozeznat nanejvýš stopy domestikovaných zvířat (kůň, kráva, pes).

ZKRÁCENÁ TABULKA STOPOVÁNÍ
k pravděpodobnosti se přičítá 2 x úroveň Lovce odměn v %
ověření každé 3 směny s bonusem + 10%
- 10 % za každý den
+ 3 % za každou osobu/zvíře navíc
Pod širým nebem
Lehký terén80%
Střední terén50%
Těžký terén0%
Uzavřené prostory
Lehký terén60%
Střední terén40%
Těžký terén0%
Vrhač nožů

Už tulák si velmi oblíbil vrhací zbraně, lovec odměn je pak využívá o to raději.

Od šesté úrovně získává schopnost „rychlého tasení“. Vrhací zbraň je schopen tasit a vrhnout během jedné akce útoku (i z úkrytu, boty, rukávu apod.). Pokud má zbraň připravenou, automaticky vyhrává iniciativu. (+2 k iniciativě v rozšířeném soubojovém systému) Efektivní vzdálenost u vrhacích zbraní se zvyšuje o 3 sáhy (krátká, střední i dlouhá).

Od osmé úrovně získává schopnost vrhnout třikrát za dvě kola (+3 v rozšířeném soubojovém systému)

Od desáté získává schopnost „probodnutí ze zálohy“ s vrhací zbraní.

Od dvanácté úrovně získává další bonus +1 k útočnosti při útoku vrhací zbraní.

Od čtrnácté úrovně je schopen zaútočit vrhací zbraní dvakrát za kolo (+6 k iniciativě v rozšířeném soubojovém systému).

Specializace

Lovec odměn sice nemá takový rozsah schopností jako zloděj, ale ty které ovládá, se naučí ovládat o to lépe. Specializaci si volí poprvé na 7. úrovni, další pak na 14. V závislosti na svých Pouličních dovednostech si může zvolit následující specializace:

Zámečník

+15% ke schopnosti otevření objektu, + 10% ke schopnosti zneškodnění mechanismu. (případně tyto schopnosti získává na této úrovni, ale dále je nezlepšuje)

Diplomat

Lovec odměn získává +8% k šanci na úspěch u schopností „Jednání s lidmi“.

Zvolit Diplomata smí pouze Lovec odměn s Pouliční dovedností „Jednání s lidmi“.

Tichošlápek

Lovec odměn získává +10% k tichému pohybu a +10% ke schování ve stínu. Tuto schopnost smí zvolit pouze ten s Pouliční dovedností „Schovávání se“.

Zabiják

Lovec odměn získává schopnost probodnutí ze zálohy se zbraní tváří v tvář. Tuto specializaci si nemůže zvolit Lovec odměn s Pouliční dovedností – zlodějské útoky, resp. byla by mu k ničemu.

Kapsář

Kapsář dává Lovci odměn +15% k vybírání kapes a +10% k nenápadnosti. Kapsáře smí zvolit pouze postava s Pouliční dovedností „Zlodějské útoky“.

Pastmistr

Lovec odměn je schopen nastražit pasti stejně jako alchymista. Musí si ale nejdříve od alchymisty získat vše potřebné. Navíc získává +10% ke zneškodnění mechanismu. Pastmistra si může zvolit pouze Lovec odměn s Pouliční dovedností „Postřeh a zručnost“.

Ostrozraký

Postava má skvělý zrak a dokáže vidět docela dobře i v mlze či dýmu. + 15% k cílenému postřehu, +5% k náhodnému, +10% k objevení objektu i mechanismu, pokud tuto schopnost postava ovládá.

Noční tvor

Lovec odměn získává noční vidění. I ve tmě, kdy ostatní nic nevidí, dokáže ještě zaregistrovat obrysy, pohyb apod. V dokonalé tmě vyvolané kouzlem ale nevidí také nic. – 15% postih za úkryt ve stínu využitý proti Lovci odměn s nočním viděním.

Vycvičený sluch

Lovec odměn má dokonale vycvičený a citlivý sluch. Dokáže, když chce, slyšet i zvuky na hranici slyšitelnosti. +40% k naslouchání, -20% k Tichému pohybu a k Plížení proti Lovci odměn.

Některé specializace jsou omezené, jiné jsou přístupné všem Lovcům odměn. V kombinaci se schopností Pouliční dovednosti z nich mohou udělat mistry v jejich oboru. Specializace sdílí Lovec odměn se Záškodníkem.

Uhýbání

Lovec odměn má bleskové reflexy a je schopen rychle zareagovat, pokud je napaden. Raději se ráně vyhne, než aby se ji snažil zastavit. Díky schopnosti uhýbání může zvolit nejen akci „obrana zbraní“, ale i akci „úhyb“. Pokud má dostatek akcí, smí zvolit obě současně. Pokud zvolí pouze akci úhyb, jeho OZ (obrana zbraně) je -3. Na rozdíl od obrany zbraní smí úhyb využít i při boji „beze zbraně“, proti stejnojmenné lupičově schopnosti a stejně tak proti střeleckému útoku. I v tomto případě musí stále využít akci „úhyb“ ovšem OZ je klasicky 0.

Za úhyb má bonus +1 k OČ resp. k bonusu za obratnost na 6. úrovni, +2 k OČ na 9. úrovni, +3 k OČ na 12. úrovni, +4 k OČ na 15. úrovni

Úhyb nemůže využít na protivníka, o kterém neví (neviditelný, útok ze zálohy)

Míchání jedů

Tuto schopnost ovládne na šesté úrovni. Lovec odměn se v přímém střetu nemůže rovnat bojovým povoláním, přesto se často musí postavit silnějším protivníkům. Jedním z nejosvědčenějších společníků lovce odměn jsou jedy. Většinu jedů zná a některé dovede i sám vyrábět. Při používání jedů vycházíme z pravidel alchymisty, resp. pyrofora. Lovec odměn dovede vyrobit ty jedy, které nepotřebují ke své výrobě magenergii. Takové jedy mu musí vyrobit alchymista nebo je nucen při výrobě takového jedu s alchymistou spolupracovat. Pro představu, které jedy smí vyrábět, nahlédni do pravidel alchymisty nebo se poraď s Pánem jeskyně.

PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU VÝROBY JEDU
Stupeň obratnostiPravděpodobnost
8 - 932%
10 - 1247%
13 - 1461%
15 - 1674%
17 - 1885%
19 - 2095%
2199%

Štěstěna

Někdy jsou úspěchy lovců odměn přičítány jejich vychytralosti, jindy schopnostem, nejčastěji se ale říká, že měli prostě štěstí. Poslední z verzí je pravdě nejblíže. Od deváté úrovně se na lovce odměn štěstí doslova lepí. Při hodu na každou past si může počítat bonus +1 (či odečíst, pokud je pro něho výhodné neuspět).

Shrnutí: Lovec odměn si bere malou část od více povolání. V boji se uplatní převážně s vrhací zbraní, v magii je sice velmi slabí, ale stále se mu volbou kouzel otevírají mnohé možnosti a v neposlední řadě jsou tu pouliční dovednosti a specializace, které ovládá spolu s mícháním jedů, čímž se stává všestranně zaměřeným dobrodruhem, který jistě najde v družině své uplatnění. Od šesté úrovně se zdokonaluje ve schopnosti Vrhač dýk, učí se míchání jedů, uhýbání a částečně si osvojí schopnost stopovat a Zdokonaluje se v lichocení. Na sedmé úrovni si vybírá první specializaci, od osmé úrovně ho provází štěstěna a většina jeho schopností se zlepšuje s přibývající úrovní.

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

Zatím vše testuji. Nejdříve narazím na poslední komentář (který zmiňuji i u rytíře u dalšího povolání) a sice Štěstěnu. Vycházím z toho, že Tulák má být tak nějak univerzální. Představuji si ho v podstatě jako Dobrodruha. I jsem uvažoval o tomto názvu povolání (další možnost byla Světák) Lovec Odměn v podstatě zůstává univerzálním a štěstěna mi k tomu dobře sedí. Tato schopnost byla původně inspirována šavlozubou veverkou kde bylo tuším štístko a nikdy nebyl problém s tím to implementovat do hry (některé postavy to měli a rozhodně mi nepřišli přesílené). Hustá schopnost by to byla právě při kombinaci s touto veverkou a +2 ke všem pastem. I pak si ale myslím, že by to bylo hratelné. Postava by prostě byla synem štěstěny....naopak mi to přijde dobré k univerzalitě postavy. Jestliže schopnost omezit, tak např. pouze při hodech na obratnost a inteligenci nebo tak nějak. Ale spíše to nechám, povolání mi nepřijde extra silné.

k bardovi: lichocení i pozitivní efekty kouzel pěvce by pravděpodobně mohli být bez ověřování ale nechtěl jsem nechávat úspěch 100%. Ke kouzlům pěvce bych ale mohl nechat normální šanci na seslání kouzel a neřešit omezení pomocí inteligence a komplikovat to dalšími hody. U lichocení jsem to bral tak, že např. chytrý kouzelník pozná, že mu pochlebuju, ale je pravda, že to nemusí znamenat, že by pochlebování nepřijal, byť je chytřejší sebevíc. V praxi už jsem měl nesčetně možností to použít (ale na druhé úrovni to nemám:) a nejednou bych to bral jako kritiku (když se vysloveně kladná postava zachovala ke mě nehezky a já mu to vyčetl, když se nás náš dobrý alchymista snažil odbít tím, že je to moc drahé, ale záviseli na tom naše životy apod...takže jsem jim sice udělal scénu ale bez pravidlového efektu, snížil bych jim charisma...) Tady pak vidím, jak se ten hráč ozve jak je to možné, že to je šikana, že má automatický úspěch a že si můj názor prostě nepřipustí, takže implementovat nějaký hod (rozdíl úrovní by nebyl od věci, inteligence je podle mě také na místě.... takže těžko říct...)

Straka má údaj o vykrádání kapes a sice stejná % které by měl zloděj (bard) na odpovídající úrovni + jeho úroveň. (tedy dle tabulky, ale individuální přístup bude určitě na místě)

Krásná píseň - souhlasím s navrhovanou úpravou.

Píseň uzdravení - to je těžké, Jeden z důvodů nových povolání byl i v tom vytvořit ostatním povoláním alternativy. Hraničář má monopol na léčení (a na spoustu dalších věcí) a ve srovnáním s alchymistovo lektvary je používání lektvarů vysloveně plýtvání zdrojů. Jediná alternativa byl pak válečník, který si lízal rány. Přidal jsem toho víc (panoš "léčení cizích zranění" bard "ukolébavka + píseň uzdravení", mnich (léčení všeobecně), dovednost "první pomoc" dodám později, je součástí mnicha, paladinovo kouzla amuletu, divochova regenerace.....) i přes tyto předělávky je náš hraničář a před ním druid stále monopolem na léčení a družina bez hraničáře (nebo mnicha) je neschopná regenerace a rychlé následné akce. Bard sám o sobě je opravdu pomocné povolání a respektuji argument Kouzelnické magie a kouzel léčivých, ale kouzlo "píseň uzdravení" lze seslat pouze 2x za den, je k tomu potřeba 6 magů a kouzelný hudební nástroj. Nepochybuji o tom, že to bude nejčastěji užívané kouzlo při odpočinku (a udělá z tažení muzikál:) a zároveň by to mohlo být jedno z kouzel, které přiměje hráče vybrat si barda, či družinu aby si barda vzala do družiny. Uznávám, že to může být kontroverzní zvláště s plošným efektem, ale upřímně tankům to nijak zvlášť nepomůže a bude to jen jeden z mnoha léčivých aktivit, ostatní s méně životy to nejspíše ocení víc aniž by se plýtvali cenné zdroje.... ale je to na zvážení. Stačilo by možná omezit četnost na 1x denně. (vůbec uvažuji četnost dovolit častěji ve vztahu k úrovni barda, např. 1x za každých 6 úrovní... tedy na 6 1x, na 12 2x aby byla určitá progrese...)
Děkuji za komentáře


 Uživatel úrovně 8

Tak se také konečně dostávám k velmi zpožděné úvodní kritice, čímžto se musím autorovi omluvit, ale protože to budu dělat pravděpodobně čím dál tím častěji, prosím jednoduše o pochopení, že hodnocení dlouhých děl vyžaduje využití spousty času vcelku, který si obvykle raději uvolním na jiné aktivity.

Důvodem nejvyššího hodnocení z mé strany je, podobně jako v případě Strážce, kvalitní kompletní zpracování povolání zcela v souladu s pravidly, které se záměrně snaží vytvořit spojovací článek mezi jednotlivými základními povoláními. Některé dovednosti a mechanismy jsou převzaty, jiné zcela nové a zároveň je evidentní snaha nastavit tuláka tak, aby byl vyvážený oproti základním pravidlům, což je jedině dobře. Příspěvek obsahuje, pokud ne všechny, tak alespoň naprostou většinu náležitostí a ve své podobě je možné ho okamžitě převzít a hrát s ním. Není, resp. nebylo tu nic, co by mi tedy výrazně bránilo upřít nejvyšší hodnocení.

Můj komentář se proto stočí opět jen k řešení jednotlivin.

Pozitivní ovlivňování spolubojovníků

Soubor těchto povolání je zaměřen jako podpora dalších spoludružiníků. Dokonce si osobně myslím, že to je základním účelem přinejmenším barda. V souvislosti s tím je představen i docela neokoukaný mechanismus, kdy je zájmu dotyčných neuspět v pasti, namísto úspěchu. Ať už se to týká bardových písní, nebo lichocení. To vše je v pořádku, ale osobně mi přijde, že je těch kontrol na úspěchy a neúspěchy přece jen už příliš. Například právě u lichocení bych se vůbec nebránil úplnému zrušení pasti. Bonus, který poskytuje, je sice kontroverzní (opět zmíněno u strážce, zvyšovat vlastnosti není běžnou součástí pravidel), ale vlastně ne až tak vysoký, aby významněji ovlivňoval vyváženost hry. Proto ověřování každý den se mi zdá skoro zbytečné. Vzhledem k většímu počtu členů družiny se musí bard rozhodovat, komu jaký bonus přidělí, a hráči by jistě nebyli proti, nebál bych se denní ověřování hodem na past úplně zrušit. Navíc lichocení, které útočí na ješitnost, se podle mého názoru nelze příliš bránit inteligencí - abych citoval z jedné divadelní hry, "jste velmi inteligentní muž, ale jako každý génius máte slabou stránku. Jste až pyramidálně ješitný." Zkrátka, ale to je moje všeobecná herní politika, pokud má nějaké povolání schopnost, kterou může využívat, jsem pro co nejmenší bránění v tom tak činit.

Tulák

K tulákovi nemám připomínek, je skutečně více univerzálním kouzelníkem se slabší dovedností využívat kouzelné schopnosti, ale zato s pěkným bonusem k přežití. Opět proto jen zmíním, stejně jako u strážce, že Pouliční dovednosti bych spíše rozdělil na tři okruhy místo čtyř, to už se mi zdá zbytečně mnoho.

Bard

< ;b>Lichocení</b>

Zde jen ještě malou poznámku, že by bylo vhodné též uvést, zda může postava lichocením překročit udávané pravidlové maximum hodnoty vlastnosti nad 21. (a myslím, že by nemělo)

Pomocníci<p& gt;Zvířata v podstatě hodnotím velmi kladně, jejich použití je velmi konkrétní a snadno si lze vybrat podle toho, který lépe rozšiřuje možnosti barda. Snad jen u straky by mohl chybět údaj o šanci na vybrání kapes, ale za mě bych řekl, že takové případy budou velmi specifické a i tak k nim bude zapotřebí herně přistupovat.

Pěvecká kouzla

Všeobecně mě zarazila jedna věc a to přítomnost pasti Int ~ 10, u většiny kouzel. Je to poměrně vysoká hodnota a třebaže je to mechanismus zajímavý, nepřipadá mi úplně odůvodněná penalizace inteligentnějších členů družiny na efekt, kterému by vlastně sami rádi podlehli. Skoro to vlastně vypadá, že čím inteligentnější je posluchač, tím větší má šanci odolávat "umění". (byť se samozřejmě jedná o doprovodný kouzelný efekt, takže smysl v tom je, ale jak už jsem zmínil, pokud jde o spolubojovníky, připadá mi skoro zbytečný)

Konkrétně k písním:

• Krásná píseň

Pokud jsem pochopil správně účel kouzla, tak poskytuje bonus k hodu při použití dovednosti hra na hudební nástroj. Takovou informaci by se hodilo uvést, protože nevím přesně, k čemu se vztahuje poslední část popisu kouzla, "Záměrem je, aby uspěl dokonale, tedy o 6 a více přehodil past." Osobně bych si představil popis spíše takto:

"Bardovo kouzlo Krásná píseň se sesílá jako součást použití dovednosti Zpěv či Hra na hudební nástroj. Při ověřování této dovednosti si Bard může přičíst bonus +3 k hodu proti pasti."

• Píseň uzdravení

Toto je jediná píseň, ke které bych přistoupil velmi váhavě. Vedou mě k tomu dva důvody. Prvním je fakt, že bard využívá kouzelnickou magenergii, které je obecně uzdravování jako takové zapovězené. Druhým je podle mě značná síla této písně oproti ostatním. Vyléčení všech posluchačů za hodnotu 1k6+3 je v porovnání s hraničářovým léčením lehkých zranění (3 magy, 1k6+1) přece jen ne zcela vyvážené. Řešení léčení přes ukolébavku se mi naopak jeví daleko zdařilejším počinem a píseň uzdravení bych, pokud vůbec, směřoval také zásadně přes spánek.

Ke zbylým schopnostem barda, slávě a šarmu nemám, co bych dodal, jen ocenil.

Lovec odměn

K lovci odměn nemám vlastně konkrétní připomínky, jeho soubor schopností je jasný a stručný, snad pochopitelný. Je potěšitelné, že stejně jako tulák pokračuje v rozvíjení své univerzálnosti. Též se ale přiznám, že mi připadá ze všech zatím uveřejněných povolání jako nejméně povedené. Specializace je pěkný prvek, ale jen zlepšuje schopnosti, které jsou jinak omezené oproti ostatním povoláním a zrovna u Lovce odměn vlastně nenacházím žádnou nosnou schopnost, kvůli které bych si ho vybral. Svým způsobem je to správně, obecně jsou i zde právě lovci odměn zpracováváni stylem samostatných dobrodruhů, ale systém "od všeho něco" mi ke zbylým povoláním a jejich možnostem v dračím doupěti upřímně moc nesedí.

• Štěstěna

Tu zmiňuji jen jako potenciální příliš silnou schopnost. Je to, jako by se najednou lovci všechny vlastnosti zvedly o dva, protože vyjma boje se na pasti hází prakticky všude. Protože lovec, jak jsem zmínil, nemá příliš schopností, které by byla nosné, asi by nebylo vhodné ho v tomto směru omezovat, ale možná bych se pro podobné situace spíš zaobíral myšlenkou, jestli štěstěnu nejvyjádřit například tak, že pokud by v hodu na past daný charakter neměl uspět pouze o jedna, mohl by si k výsledku přičíst jedničku a z neúspěchu učinit úspěch.


Tolik ode mě. Když se zamyslím, není opravdu moc co kritizovat, takže jde jen o formulace a semtam češtinu.


 Uživatel úrovně 3

Děkuji za příspěvek. Když jsem zpracovával pomocníky, vycházel jsem samozřejmě z parametrů u kouzelníka s tím, že by měli být maličko slabší - straka ÚČ:3 a OČ: 6 vychází PPZ 1.6 kde kouzelníkův Havran má hodnoty úplně stejné. A děkuji za zmínku o RP. Při vymýšlení povolání a schopností se snažím představit si různé archetypy podle ras a povolání, momentálně hraji jednu z podle mě typických možností a sice Kudůka Tuláka. Jsem v družině na nejnižší úrovni ale právě RP se to docela stírá. Je pravda, že v družině je velmi schopný zloděj a ještě schopnější čaroděj (resp. Mág) takže moje mizerné schopnosti nejsou nijak extra potřebné, ale snažím se jít spíše jinou cestou a sice družinu formovat, organizovat a řídit (a užívat si svůj RP)
Povolání je podle mě bojově slabé, spíše podpůrné, ale s možnostmi o to širšími mimo boj. Můj základ s vrhací sekerou ale také není špatný:)


 Uživatel úrovně 0

Dobrý den,

dílo je... epické. Nedokážu bez praktického použití rozpoznat, jestli je povolání "silné", "slabé" či "vyvážené", co se týká všech směrů, nikoli jen směru bojového, jak by to snad mohlo na první pohled vyznít. Každopádně se domnívám, že síla tohoto povolání může značně pramenit z Roleplayingu, možná víc, než u některých pravidlových povolání, což pro mne dělá povolání opravdu zajímavé.

Jsou zde nějaké pravidlové věci které mi na první pohled nesedí... třeba Pomocník Vrána ÚČ:3 OČ:6 je k diskuzi, ale čísla si stejně řešívám podle sebe, takže to neberu jako chybu. Dílo si poznamenám a pokud se k tomu dostaneme příležitostně v družině a bude chuť, rád bych to aspoň na jedno tažení vyzkoušel.

Přeji příjemný zbytek dne i Vánoc,

Martel z Kantonu


 Uživatel úrovně 8

V mezičase prosím, aby jakýkoliv formátovací neduh byl oznámen. Též autora prosím o nasměrování v několika věcech:

V tabulce magenergie tuláka mi přebývá jeden sloupec a nemohu přijít na to, k čemu se váže.

Na několika místech, především v popisu kouzel barda byl použit zvláštní znak, který se kopírováním ztratil - pochopil jsem, že se jedná o čtvrtinu, takže jsem všechny příslušné pasáže tak popsal. Pokud se jedná o jiný znak, opravím.


 Uživatel úrovně 8

V souvislosti s předvánočním úklidem není od věci vyčistit i čekárnu. Kritické slovo však bude opět dodáno až později - nechci z toho dělat tradici, ale jistě bude pochopeno, že se též chci věnovat i jiným věcem.