Nová Povolání

Paladin Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Paladinové pocházejí převážně z řad lidí a trpaslíků, ale mohuo být i jiné rasy. Nikdy však ne krollem. Paladin by měl mít nejhůře neutrální přesvědčení.

Paladin ovládá všechny zbraně pro boj tváří v tvář kromě těžkých obouručních a ovládá všechny střelné a vrhací zbraně kromě těžké kuše. Je zvyklý používat všechna brnění kromě rytířského a plátového a umí používat štít.

Paladinovy schopnosti se dělí na dvě hlavní skupiny a to: Boj se zlem a Božská kouzla

Boj se zlem

Boj proti nemrtvými

Paladin má bonus +1 k hodů na útok i na obranu při boji proti hmotným nemrtvým. Na ducha a stína se tento bonus nevztahují.

Boj proti neviděným

Paladin má výhodu při boji s neviděnými a to že zhruba tuší kde se nacházejí. To znamená,že postih postupně klesá.

  • Na 2.úrovni klesá z -5 na -3.
  • Na 4.úrovni klesá z -3 na -1.

Tato výhoda při boji s neviditelnými protivníky se vztahuje pouze na neviděné.

Víra

Paladin, i když kouzlí až od 2.úrovně má jakési každodenní kouzlo a to, že ho chrání jeho víra. Čímž získává bonus +1 při hodu na obranu a schopnost léčit nějakou lehčí chorobu či otravu (otrava houbami či plody,kousnutím hadem,chřipku,zápal plic atd.).

Přesnost

Jakmile paladin získá se svou zbraní 1500 zt přičítá si k hodu na útok +1. Za další 3000zt se bonus z +1 změní na +2.

Iniciativa

Pokud paladin bojuje těžkou jednoruční zbraní a rozhodne se nekouzlit získává bonus k iniciativě +1. Nebo takovou, která automaticky ztrácí iniciativu, tento postih ruší.

Omráčení

Pokud paladin bojuje drtivou zbraní(kladiv,sekera,palcát atd.) má šanci na omráčení protivníka.

Pokud chce hráč omráčit protivníka musí to nejdříve oznámit PJ. Tuto schopnost lze využít i proti nemrtvým, avšak s poloviční pravděpodobností. Paladin při omračení vlastně neútočí na postavu, ale na její hlavu, což ji může omráčit a způsobí zranění za 1-2 životů. Z hlediska boje se omráčená postava považuje za vyřazenou i když není zraněna(ale to není pravidlem).Paladin může omráčit danou postavu pouze jednou v průběhu jednoho boje.

Tato se snižuje v závislosti na zbroji štítu, pokud je protivník používá a naopak je zvýšena polovinou obratnosti(zaokrouhluj dolů). Základní šance číní 60%. Přehledně to shrnuje Tabulka omráčení.

Příklad: Paladin Roxan na druhé urovni(14 živ. 4 magy) bojuje válečným kladivem v kožené zbroji a jeho protivníci jsou skřet(8 živ)a kostlivec(5živ). Na iniciativu hodí Roxan 4(3+1) skřet 2 a kostlivec 5. Skřet bojuje širokým mečem a štítem a má koženou zbroj a kostlivec širokým mečem a štítem. Kostlivec se rozhodne zaútočit na Roxana s ÚČ 7(5+2(hod Pj). Roxan se rozhodne nebránit, aby je zraněn za 2 životy (3(zbroj)+1(obratnost)+1(štít)+3(hod)-3(obrana beze zbraně). Kostlivec opět zaútočí a tentokrát se Roxan brání.ÚČ kostlivce 8(5+3(hod).OČ Roxana (3(zbroj)+5(hod)-1(OZ)+1(štít)+1(obratnost).

Roxan se tedy ubránil a může se tedy pokusit omráčit skřeta. Jeho útok byl úspěšný(hod 43 pravděpodobnost(60-20(oprava )+7(obratnost 14/2=47%). Skřet padne k zemi s mžitky před očima. Další hod na iniciativu vyhráva Roxan 5,kostlivec 3 a skřet jelikož je omráčen si ani nehází.

Roxan zaútočí na kostlivce s ÚČ (5(kladivo)+2(bonus za sílu)+1(boj s nemrtvými)+4(hod)=12

Kostlivec se brání za 5(3+2(hod). Tím je kostlivec ihned zabit. V dalšim kole může Roxan zabít vyřazeného skřeta.

Božská kouzla

Paladin získává magenergii každý den při prvním modlení a musí ji uchovat v nějakém předmětu pro něj důležitém. Paladin ke kouzlení většinou nepotřebuje ruce a je nezbytně nutné,aby mohl mluvit jinak kouzlo nesešle i kdyby ztrojnásobil potřebnou magenergii. Je vidět, že paladinovo kouzlení více podobné hraničáři než kouzelníkovy. Úspěšnost paladinových kouzel závisí, jakoliv to zní divně na přítomnosti světla.

Bůh díky němu může shlížet na svého služebníka a chránit ho. Tímto světlem těžko může být svíčka,ale pochodeň či lucerna už ano. Závislost na úspěšnosti shrnuje tabulka světla.

Paladinova kouzla:

  • Boží světlo
  • Paladinův štít
  • Světlo
  • Zářivá čepel
  • Odstraň nemoc
  • Ochranná aura
  • Zabij nemrtvého
Boží světlo
Magenergie dle úvahy hráče
Dosah dotyk
Rozsah 1 postava nebo nemrtvý a zákonně zlé postavy
Vyvolání 1 kolo
Trvání stálé

Popis: Paladin vztáhne svoji ruku, případně svoji zbraň nad postavu a nad postavou se rozzáří svatá runa. Tímto kouzlem paladin, budˇ lečí tolik životů kolik je polovina magenergie, nebo zraňuje tolik životů kolik je čtvrtina magenergie.

Paladinův štít
Magenergie 5 mag
Dosah Koule o průměru 2m
Rozsah postava
Vyvolání 2 kola
Trvání 1 směna

Popis: Štít navýší OČ postavy o 6 a bude odrážet projektily(šípy atd.) a pohlcovat blesky modré,zelené,bílé a různé slabší kyseliny(zelený hlen). Další blesk jiné barvy pohltí a poté se štít rozpadne.

Světlo
Magenergie 3 mag
Dosah 8 sáhu
Rozsah 0
Vyvolání 1 kolo
Trvání 1 směna

Popis: Podobné jako kouzelníkovo světlo. Jediné kouzlo, které neovlivňuje světlo.Pohybuju se s Paladinem.

Zářivá čepel
Magenergie podle úvahy hráče
Dosah zbraň
Rozsah zbraň
Vyvolání 1 kolo
Trvání 1 kola

Popis: Paladinova zbraň se rozzáří bílým světlem a její ÚČ stoupne o čtvrtinu dodané magenergie(zaokrouhluj nahoru). Při boji s nemrtvými ÚČ stoupne o dodanou magenergii.

Odstraň nemoc
Magenergie dle úvahy Pj
Dosah dotyk
Rozsah nemocný
Vyvolání 1,5 směny
Trvání stále

Popis: Paladin klečí nad nemocným a šeptá magické formule zatímco z rukou mu vychází zlaté světlo. Tímto způsobem léčí převážně závažná onemocnění (mor,lykantropii atd.) Pj oznámí před léčení jestli je schopen úplně odstranit nemoc.

Ochranná aura
Magenergie 4mag + X
Dosah kruh průměru 10 sáhu
Rozsah Paladin
Vyvolání 3 kola
Trvání 1 směna

Popis: V dané oblasti vzroste OČ o1 všem postavám u kterých to Paladin chce. Za každých 10 magů navíc vzroste OČ opět o 1.

Zabij nemrtvého
Magenergie Životaschopnost nemrtvého*5
Dosah Nemrtvý
Rozsah Nemrtvý
Vyvolání 1 kolo
Trvání stále

Popis: Paladin vztáhne svoji zbraň (ruku) proti nemrtvému a řekne: ,,Padni!“. Z paladinovy ruky vylétne zlatá runy a doslova nertvého vyžere. Jestli je Paladin schopen zabít nertvého vždy ví.

Příklad Paladin Roxan na 4.úrovni (15 magů) je schopen zabít kouzlem Zabij nemtrvého kostlivce(živ.1 +3=1*5mag+3 mag),zombii(živ. 2+3=2*5mag+3mag) nebo ghúla (živ.3=3*5mag). Již nemůže zabít ducha(živ.4= 4*5) a stína(živ.7=5*7).

Příklad: Paladin Roxan na 4.úrovni (15magů,32 životů) bojuje s čarodějem na 7.úrovni.

Roxan vyhrává iniciativu a rozhodne se seslat Paladinův štít (5 magů)a poté prchat. To zpozoruje čaroděj a rozhodne se seslat kouzlo Modré blesky(3 magy). ÚČ činí 4, Roxan si hodí na obranu 4 (5+3(kožená zbroj)-5-0(bonus za obratnost) -3 za obranu beze zbraně). Tím uspěl v hodu na obranu a sešle Paladinův štít. Čaroděj to zaregistroval, ale jelikož to nepovažuje za příliš silné kouzlo sešle na Roxana dva Zelené blesky(7 magů) a věří v úspěch. Roxan ví , že mu blesky už nemohu ublížit a rozhodne se zaútočit na čaroděje. Ale je příliš daleko a proto se musí přiblížit a provede akci Krok.Čaroděj sešle zelené blesky a očekává kýžený výsledek. K jeho zděšení štít blesky vstřebá a Roxan je až nebezpečně blízko.

Roxan sešle kouzlo Zářivá čepel s veškerou magenergií(10 magů, ÚČ +3) a utočí na čaroděje. Tense rozhodne kouzlit Hyperprostor (4 magy), ale ještě nemusí uprchnout, protože na něj Roxan útočí. Roxan ÚČ 15 (5(válečné kladivo)+5(hod)+3(zářivá čepel)+2(bonus za sílu).

Čaroděj se brání 6 (+1(obratnost)+5(hod). Pro čadoděje to nevypadá dobře.

Tabulky

Zbroj

Oprava 60% - oprava
vycpávaná 0,00%
kožená -5,00%
šupinová -10,00%
kroužková -25,00%
plátová -35,00%
rytířská -50,00%
štít -15,00%

Světlo

zdroj úspěšnost
svíčka 5,00%
pochodeň 50,00%
lucerna 75,00%
Slunce,kouzla 100,00%

Tabulka vlastností paladin

Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
13-18 x x 13-18 x

Životy

základ: 1k6+2

Tabulku růstu životů

Paladin a jeho obory +2

Tabulka zkušenosti

úroveň zkušenost cena
1 0 0
2 550 2
3 1100 4
4 2200 8
5 4400 13
6 8800 19
7 17600 27
8 35200 36
9 52800 44
10 88000 55
11 123200 66
12 158400 78
13 193600 94
14 228800 108
15 281600 126
16 325600 140

Opravy vlastností podle rasy

síla inteligence
hobit -2 -1
kudůk 0 -2
trpaslík +1 -1
elf -1 +2
člověk 0 0
barbar +2 -1

Tabulka paladinovy magenergie

11-12 13-14 15-16 17-18 19-20
1 0 0 0 0 0
2 4 4 4 4 4
3 8 8 10 12 12
4 12 12 14 15 16
5 14 14 16 18 20

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Omlouvám se za tak dlouhé zpoždění, konečně jsem se dostal k počítači a doplnil chybějící tabulky.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím
Všechno na co bych upozornil napsal již někdo přede mnou. A jelikož jsem mírnější tak jsem ti dal 2 hvězdy. (Doufám že doplníš tabulky). Ale i tak moje hodnocení se nezmění.

No a na závěr bych dodal, že opravdu již většina věcí vypsaná je. Takže pokud si přečteš ostatní kritiky mělo by ti to stačit. :-) Hodně štěstí s budoucí tvorbou.


 Uživatel úrovně 0

Byla temná noc a od jihu se valila bouře. Chystal jsem se přerušit kouzlo, které mi umožňuje nahlížet do světa www, ale má touha zhlédnout dracidoupe.cz byla silnější a já zavítal i do čekajících děl. V tu chvíli doposud temné nebe pročísl blesk a já zřel PALADIN.."a sakra" pronesl jsem a zahřmění má slova potvrdilo. Dnes po několika dnech, jsem zase zavítal na tento portál a zřel nově vydané povolání paladin..mé obavy se bohužel vyplnili..
1. kde máš tabulku s expama atd.??
2. nehraješ náhodou wow?
Zdá se mi (a zjevně nejsem jediný), že jsi paladina pojal dost "úzkoprse". O iniciativě, paladinově štítu, omráčení,.., mluvit nebudu. Taky se mi nelíbí omezení (přesvědčení, rasy), ale ok..to se dá pochopit (nevím z čeho si při tvrobě paladina vycházel). Zdá se mi přesílený (ale mohlo to být horší).
Abych jenom nekritizoval, některá kouzla se ti povedla!! Přiznávám, že jsem trochu nevrlý z množstvím paladinů, které jsem už na tomto portálu pročetl, ale nijak to neovlivňuje mé hodnocení. Připadá mi, že jsi se snažil..bohužel pro tebe, za snahu hvězdy nedávám..hodnotil jsem jak jsem hodnotil a očekávám, že brzy doplníš tabulky. Bylo to tu řečeno mnohokrát, ale znovu..příště dej dílo do moudré sovy..myslím, že o * by jsi dílo vytáhl určitě.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím, tohle je můj první příspěvek kritiky tak se pokusím kritizovat co nejlépe...
Ale teď už k dílu, zajímavé, ne příliš originální, jestli jsem si všiml dobře chybí některé základní údaje jako je tabulka zkušeností, životaschopnost a další...
Kouzla by ušli, ale chtělo by to vymyslet originálnější názvy a možná do díla přidat ještě nějaké % hody a hráči by byli určitě radši kdyby za paladina mohli mít kohokoliv, jinak přesvědšení mi přijde jasné...
Takže si to zchrňme:
klady
+ celkem zajímavé dílo za které by se určitě dalo hrát
zápory
- ne příliš originální, abych to přirovnal k názvům v pravidlech drd je to docela ubohé
- nejsou zde všechny základní údaje...
- omezení ras, rozdíl od ostatních povolání v drd

Ikdyž se ti toto dílko moc nepovedlo, myslím že se dokážeš dostat mnohem výš, každý může když se snaží ;)
Hodnocení: 1*

V.V.


 Uživatel úrovně 5

Osobně mi povolání přijde velice přesílené na začátečnické.
To hlavní: omráčení !!!! Bez hodu toho druhého proti pasti? Prostě skoro automatické vyřazení jakéhokoli protivníka, kterého dokáže zasáhnout? Bez omezení na počet použití či nějaké aspoň maličké oslabení? Prostě 60% a jakkoli silný protivník je vyřazen z boje. Nepřijatelné.
Jak by se vám líbilo, kdyby proti vaší milované postavě piplané a hýčkané stál nějaký haťapka na 2. úrovni, který náhodou vyhraje iniciativu, praští vás do hlavy a nic, ať máte chodce na 15. úrovni, zloděje na 20.... Jak málo pak stačí - vzít nůž a vyřazeného protivníka prostě podříznout... Brala bych omezení na omračování pouze slabých protivníků třeba podle rozdílu úrovní, nebo tak něco. Tohle je další z instatnů. Nelíbí se mi.

Drahá věc: iniciativa . +1 inic je STRAŠNĚ moc, možná se vám nezdá, ale je. v jedné šestině případů má paladin na 1.,2.,...úrovni 4 akce!!! zabijárna. O tom si válečníci mohou nechat zdát. Válečník by v boji měl být vždy lepší, nemá nic jiného. Automatické neztrácení inic je taky hrozně silné. Až bojovník od 6. úrovně, který se celou dobu se svými mlátidly a obouručáky sžívá, zvyká si na jejich pomalost, dlouhé rozmachy atd. ji přestane ztrácet. šestiúrovńovým výcvikem! Paladin šups a je rychlý jako kdokoli jný. Uznávám sice hratelnost nad vyváženost, ale hlavně z příběhového hlediska.

Pro přesílenost nemohu hodnotit kladně, je mi dílo, i když uznávám přínos některých nápadů.

Poradila bych- zkus povolání testovat, nejen na začátečnických úrpovních, ale i v konfrontaci se silnějšími pokročilými (začátečníci by neměli snadno porážet pokročilé, mám zkušenost, že špičkocý chodec na 10. úrovni se vyrovná špičkovému válečníkovi jdoucímu cestou šermíře na 5. úrovni; u Paladina bych viděla srovnání válečník na 5. - paladin na 8., to by mohlo fungovat.)
Testuj a zkoušej.
Zdá se, že základní cit pro pravidla máš, nápady taky, tak jsi na dobré cestě ;-)
Asci


 Uživatel úrovně 0

Právě jedním z největších problémů je udělat paladina ta, aby byl vyvážen nemalý problém.
Už když mu dáte rytířskou zbroj(nebo plátovku) a povolíte těžké zbraňe, máte tu defakto válečníka
a ještě mu přidávat kouzla, která ho nemají přesílit...jeee.

Já sám jsem asi před třemi lety napsal klerika, který se dělil na kněze a zélota.
(základní vlastnosti byly int a char)

Zélot (v překladu zpálenec, horlivec, fanatik) měl povolenou nejvýše koženou zbroj
protože neměl sílu tak si zbraň přičaroval(tvořenou čistým světlem/pekelným plamenem)
a pro jeho málo životů kouzlil na sebe ještě různá ochranná kouzla + nějaké to posílení v boji.
Zkrátka ten typ co naběhne doprostřed pole a tam to zničí.
(btw. zéloty mám z bitvy o pevnost Masadu, kde zéloti byli židovští povstalci opevněni a nakonec poražení římany-teda oni nakonec spáchali hromadnou sebevraždu)
Jako nahrážka paladina to stačilo a vůbec nevadilo že neměl plátovku, přehršel životů a těžké zbraně.
Takže to jen tak pro inspiraci.

minister


 Uživatel úrovně 5

No, vyvážený možná je, ale podle mé archetypální představy (a asi nebudu sám) je paladin zakutý od hlavy až k patě do železa, což s nemožností používat plátové zbroje moc nejde dohromady.

Spíš bych čekal něco jako ekvivalent válečníka s vysokou obranou, kterého je těžké zabít, hodně vydrží, ale není to taková ničivá mašina jako bojovník, s relativně nízkým útokem na úrovni dejme tomu hraničáře. Magii slabší než hraničář, zaměřenou na léčení a prodoužení výdrže v boji.

Dále bych sice souhlasil s tím že paladin a hraničář může být jedno povolání s odlišnou omáčkou, ale bez dost pracnýho přepracování by to na současného hraničáře moc nepasovalo. Ale přepracování hraničáře jako paladina je dobrý nápad.


 Uživatel úrovně 5

Přijde, my, že autor si vůbec neudělal nějakou rešerši o paladinech, ale snad si jej sám představil, nebo četl jedu knihu (nebo PC hru), podle níž to udělal...

krom řečených tabulek a přesvědčení my v díle vadí (i když to je subjektivní) nepoužívání plátových a rytířských zbrojí. Podle mě správný archetyp paladina právě používá a specializuje se na tyto zbroje. Zbraně - jak se diskutovalo u mého artefaktu - paladin a tupá zbraň. Mě to nevadí a líbí se mi tato podoba, ale stejně tak si dovedu představit paladina s dlouhým mečem, bastardem, nebo u i obouručákem...
Střelné zbraně - paladin a luky mi přijdou naopak podivné, stejně jako vyhnutí se těžké kuši...
Já s hlasováním zatím počkám, jak se autor vyjádří, třeba jde jen o jiné pochopení a nechci strhávat body za jiný pohled na věc.

Paladin a kůň paladin podle mě často používá svého koně a mohl by mít odlišující aspekt od válečníko/hraničáře, nějaké schopnosti s koňmi.

ano vím, že můj popis zavání rytířem, ale to podle mě je - rytířem ve službách boha a ne obyčejným pimprlíkem v kožené vestičce (rozuměj zbroji) a palcátem v ruce.. to na první pohled vypadá spíš jak bandita, nebo obič válečník.


 Uživatel úrovně 0

Není to první paladin tady, ale je to další zpracování a to stojí za přečtení, nicméně čekal jsem že autor dodá tomuto povolání něco navíc, ale je to jen další pohled na věc, je na tom vidět kus práce. Celkově kdyby to bylo první dílo o paladinovi by mi to asi možná stačilo(to by se ukázalo během hry), je to jeden z několika takže nápaditost a originalita zde schází, co se týče zpracování, celkem přehledné jinak není co dodat.

Jako autorovo první dílo se to celé zdá vcelku dobré, ale jak bylo řečeno není na tom nic extra nového, ale není se tak trochu čemu divi povolání je tu nepřeberná spousta a přijít s něčím opravdu originálním je čím dál složitější. jsem zvědav na autorova další díla pokud nějaká budou.

s pozdravem
smycma


 Uživatel úrovně 0

Pokud by se objevily chybějící tabulky, své hodnocení posunu o * výš (tedy, pokud tabulky nebudou úplně blbé).