Nová Povolání

Prorok (6. - 15. úroveň) Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 28

Prorok je obor hraničáře, který je de facto pouštní obdobou druida. Stejně jako druid je svázán s určitým prostředím (zde je to pochopitelně poušť) a stejně jako druid využívá především magenergii. Oproti druidovi je ale trochu schopnějším cestovatelem a o něco méně závislý na poušti (to ale také znamená, že ho neposiluje tolik jako druida hvozd). Dá se říct, že ztratil něco málo z druida a vypůjčil si tedy něco málo zase od chodce, přičemž si přímíchal nějaké své vlastní vychytávky a pro své potřeby používá pozměněná nebo zcela jiná kouzla.
Protože je ve většině případů shodný s druidem, budu některé pasáže přímo citovat z druida z PPP, případně na konkrétní pasáže odkazovat, ale nebudu je předělávat, abych nedělal v pravidlech ještě větší zmatek.

Rozšíření hraničáře při přestupu na obor proroka

Tabulka prorokovy magenergie

ÚroveňInt
zk.6 - 78 - 910 - 1112 - 1314 - 1516 - 1718 - 19
616171718202122
720212122232424
824252626272829
928293031323436
1032333435384042
1137373840414345
1241424345464851
1346474850525559
1451515354586165
1555565860626670

Kouzla s rozsahem "1 tvor"

Tato kouzla se pro proroka rozšiřují stejně jako pro chodce a druida, to znamená, že dle dosažené úrovně může veškerá kouzla s tímto rozsahem použít postupně na méně známé humanoidy, obratlovce a posléze i neobratlovce, přesně jak popisují tatáž pravidla v PPP, str. 10.

Kouzla chodce a druida

Prorok zná a může použít tato společná kouzla chodce a druida z PPP, str. 10-11:
 • Odčaruj zkaměnění
 • Ošetři zranění ohněm
 • Telepatická ochrana
 • Úder varování
 • Úder zloby
 • Úder nenávisti
 • Úkryt
 • Vládni přirozeným věcem

Mimosmyslové schopnosti

Prorok se může stejně jako druid naučit všechny tři mimosmyslové schopnosti s postupem na vyšší úrovně. Prorok se však obě zbývající mimosmyslové schopnosti naučí zároveň, a sice na 11. úrovni. I pro tyto dvě mimosmyslové schopnosti platí, že s nimi prorok začíná na úrovni znalosti 1.

Telekineze, pyrokineze a telepatie

Telekineze, pyrokineze i telepatie se řídí pravidly dle PPZ.

Únava

Platí odstavec Únava v PPP Hraničář, str. 12.

Společníci

"Umřeme, sup nám krouží nad hlavou!" "Vole, ten je můj!"

Bohužel, je logické, že v poušti žádný pes dlouho nepřežije, tudíž musí prorok počítat s jinými společníky. To ale není v podstatě žádný problém, protože se za ně našly adekvátní náhrady. Jsou jimi fenek, sup a kobra*. Fenek zastupuje psa hlídacího, sup zastupuje psa loveckého a pouštní kobra zastoupí více než zdatně psa válečného. Proto jsou tato zvířata schopna využívat všech zvláštních schopností (těch, která k nim pasují, pochopitelně), kterých využívají hraničářovi psi, a řídí se stejnými pravidly, jediná změna jest tabulka a pravidlové atributy tvorů. Například fenek, jakožto alternativa hlídacího psa, se řídí naprosto totožnými pravidly jako pes hlídací a poskytuje také prorokovi klidný spánek, liší se jen v číslech.
Protože ale prorok de facto nemůže mít psa ani z předešlých úrovní (již zmíněné podmínky to nedovolují), umožnil jsem mu získat na šesté úrovni společníka automaticky a hod jen určuje, který z nich to bude (viz Tabulka). Teprve pokud jedno z těchto zvířat ztratí, rovnají se šance na získání dalšího těm z Hraničáře v PPZ a hází se na ně při každém přestupu na novou úroveň. Tyto hodnoty jsou v závorkách. (Pokud by přes pouštní podmínky váš hraničář již psa měl a poté se zaměřil na obor proroka, můžete mu ho klidně nechat a hrát psa podle běžných pravidel v PPZ a PPP, přičemž stejně jako u druida a chodce pes zesílí po pěti hraničářových přestupech a pak využívá namísto tabulky v PPZ, str. 37, její alternativu v PPP, str. 12. Teprve když nyní o psa prorok přijde, naháže si nového společníka a platí hodnoty v závorkách.)
*) Kobra je pro jednoduchost nejedovatá a neútočí jedem, nýbrž pouze zuby. Může (jak je libo) ale ovládat Zastrašení válečníka na první úrovni a využívat charisma 5 /-3. Pouštní kobra je větší než běžná kobra, a i když má typický vzhled, je daleko tlustší a způsobem života se podobá spíše hroznýši. To znamená, že v našich encyklopediích ji nenajdete. Je to druh hada vytvořený pro Proroka.

Tabulka společníků

FenekSupPouštní kobra
k%:1-50 (1-20)51-85 (21-34)86-100 (35-40)
Životaschopnost:134
Útočné číslo:(+1 + 3) = 4(+2 + 3) = 5(+3 + 3) = 6
Obranné číslo:(+2 + 1) = 3(+2 + 2) = 4(+5 + 2) = 7
Odolnost:81212
Velikost:AA nebo BB
Bojovnost:5310
Zranitelnost:ZvířeZvířeZvíře
Pohyblivost:14/šelma1/okřídlenec (na zemi)
13/okřídlenec (ve vzduchu)
5/plaz
Vytrvalost:12/šelma27/okřídlenec16/plaz
Inteligence:111
Poklady:NicNicNic
Zkušenost:154570

Prorok

Prorokovy schopnosti se dělí do tří velkých skupin. Těmi jsou dva druhy kouzel a ostatní schopnosti. Používá jednak kouzla poutníků, obdobu chodcových kouzel pocestných, a druhak kouzla pouště. Tato kouzla pouště jsou jako u druida provázána s konkrétním prostředím a prorok se musí chovat k poušti obdobně jako druid k lesu, zde tedy musíme přijmout fakt, že poušť je stejně mocná jako hvozd, nebo alespoň uznat, že vládne mocí na podobném principu. Protože poušť není tak náročná jako hvozd a nedá se tak snadno poškodit, má to v tomto ohledu prorok snažší. Poušť navíc není urážlivá, takže nikdy zcela neodepře prorokovi svou moc, i když je možné, že se sníží šance na seslání kouzla. To se ale děje jen výjimečně (ponecháno pouze jako možnost pro PJ-e).

I prorokové jsou na vyšších úrovních zběhlejší v sesílání kouzel a od třinácté úrovně se doba potřebná pro seslání kouzla zkracuje o třetinu, jsou tedy schopni za dvě kola seslat tři kouzla mající dobu vyvolání jedno kolo. V RSS má prorok od sedmé úrovně bonus +2 k iniciativě a od 13. úrovně bonus +3.

Boj se zvířaty

V boji se zvířaty (rozuměj nemagickými tvory s inteligencí 1) není prorok tak zběhlý jako druid. Má sice také od šesté úrovně bonus +2 k hodu na útok i obranu, který se na 10. úrovni zvýší na +3, ale dál se již tato schopnost nerozvíjí. Tyto bonusy se nesčítají z hraničářovými bonusy pro boj se zvířaty z PPZ Hraničář.

Nepřirozené chování zvířat

Odhadnout, zda zvíře jedná nepřirozeně (pod vlivem kouzla, někdo ho ovládá, apod.), umí prorok stejně jako druid, příčemž platí pravidla uvedená v PPP Druid, str. 13.

Odvracení zvířat

Odvracení zvířat ovládá prorok stejně jako druid a platí pro něj naprosto totožná pravidla (včetně tabulky) z PPP Druid, str. 13.

Očištění

Protože poušť je drsná a platí zde trochu jiné zákony než ve hvozdu, může druid zabíjet zvířata "beztrestně" a nemusí se očišťovat. Přesto by se měl dle nepsaných pravidel proroků alespoň pokusit každé zvíře nejdříve odvrátit.

Prorokovy zbraně

Poušť je krutou zemí, kde je potřeba umět se ohánět zbraní i v případě, že jste prorokem. Proto proroka poušť neomezuje ve výběru zbraní jako hvozd druida na ty neželezné. Je ale potřeba upozornit, že prorokové zpravidla nenosí kovové zbroje (už kvůli slunci a vedru), takže zde prorok omezen je.

Hůl

Prorokové sice často hůl používají, ať už jako zbraň či odznak svého majestátu, každopádně žádnou speciální hůl jako druidové nedostávají, ani nemají k boji s holí (druidskou či jakoukoliv jinou) žádné bonusy.

Předpovídání

Prorokové jsou už podle jména v předpovídání (nejen počasí) daleko zdatnější než druidové. Krom předpovídání počasí mohou ještě:

 • A) předvídat hrozící přepadení + určit jeho přibližný čas s přesností na denní dobu (ne však již sílu přepadení)
 • B) předvídat problém na cestě (a dokonce jaký to bude, například strom přes cestu)
 • C) odhadnout vzdálenost od nejbližšího zdroje vody
Kdykoliv chce některou z těchto informací předvídat (znát), musí se směnu soustředit. Předvídat může pouze do budoucích dnů. (Tzn. nemůže ráno předvídat, co se ten den ještě stane.) Pokud předpovídá na následující den (tedy zítřek), je šance na úspěšnou předpověď (každé z uvedených čtyř informací) 70% + úroveň + Int. S každým následujícím dnem se šance snižuje o 20%. Z pondělí na pátek tedy předpovídá s pravděpodobností 10% + úroveň + Int. Pozor, pokud ale nepředpovídá počasí a chce znát jednu ze tří dalších uvedených informací (A - C v seznamu), tak přestože uspěje a předpověď získá, je šance 25%, že předpověď bude nepřesná či špatná. (Tento hod provádí PJ a prorok nemusí vědět, že jeho předpověď je špatná.)
Předvídat ale prorok může pouze v poušti.

Uvězněn v lese

Prorokové však mají nevýhodu. Nacházejí-li se někde v lese, kde je hustá vegetace, ať už je to les jakýkoliv, nemůžou nijak kouzlit, jelikož zde ztrácejí veškerou magickou sílu. Nefungují nejen kouzla pouštní, ale ani kouzla poutníků a kouzla společná pro chodce a druida. Prorok zde nemůže ani léčit, ani mluvit se zvířaty. Je odkázán jen na svou zbraň a svou fyzickou sílu, takže se stává zranitelným a napadnutelným. Může jen doufat, že družina narazí na pěknou mýtinku, kde může vyléčit zranění svá i svých družiníků a trochu vydechnout.
Toto omezení neplatí jen pro lesy, ale i pro lesoparky a uměle sázené lesy. Jako les bereme pro toto omezení plochu o rozloze alespoň čtvrt míle čtvereční, která je přinejmenším ze čtyř pětin porostlá stromy. Narazí-li tedy prorok na pár stromů, malou oázu nebo na nějaký pouštní remízek, nijak ho tyto stromy nebudou omezovat.

Prorokova pouštní kouzla

Prorok svou moc z valné části čerpá právě z pouště. V holé poušti má prorok možnost sesílat pouštní kouzla, která z něj v jeho rodném živlu činí silného protivníka. Svou magenergii prorok vlastně nepoužívá přímo k seslání kouzla, ale jen ke kontaktu s pouští. Pouští se rozumí téměř dokonale holá kamenitá nebo písčitá plocha, téměř bez stromů, maximálně s oázami a osamocenými rostlinami. Nejsou zde vystavěny žádné silnice, vedou zde pouze neznačené a málo známé stezky obchodních karavan. Poušť, ve které může prorok sesílat pouštní kouzla, musí být rozlehlá alespoň několik desítek až stovek mil čtverečních.
Záleží sice na světě, ale ve většině pouští existuje období dešťů, kdy několik dní nepřetržitě prší, a pak se stane, že přijdou velké záplavy a po jejich odeznění vyroste v pouštích bujná vegetace. V takovém období poušť neposkytuje prorokovi svou moc, protože musí vynakládat síly na živení všech rostlin a živočichů, kterých je v této době plná.
Dokonale písčité pouště jsou vzácné a nebývají velké rozlohy. Právě v těchto podmínkách je ale poušť schopna propůjčit prorokovi největší moc. Pouze v písčitých pouštích má prorok šanci na seslání kouzla vždy 100%. Kamenité pouště navazují s prorokem o něco slabší vztah, jsou ale daleko rozšířenější a větší. Tady má prorok šanci na seslání kouzla 85%. Přechody mezi pouští a jiným prostředím bývají různě široké, každopádně tady, kde poušť přechází v savany, kde stoupá do hor nebo kde mizí v moři, je šance na seslání kouzel již pouze poloviční, tedy 50%.
Prorokova pouštní kouzla vždy působí pouze v poušti, i kdyby jejich rozsah kraje pouště přesahoval.
V oázách lze sesílat pouštní kouzla dle druhu okolní pouště se stejnou úspěšností.
Prorok si je vždy vědom, zda a s jakou pravděpodobností je schopen sesílat pouštní kouzla.

Proč vlastně poušť prorokovi poskytuje svou moc? Proč je tak nenáročná? Čím by se jí mohl vlastně prorok zavděčit a na jakém principu funguje? To je pár otázek, které budou zcela jistě mnohým vrtat hlavou. Postupně bych je teď rád zodpověděl. Poušť poskytuje prorokovi svou moc, protože prorok je její kněz, její služebník, který ji za její služby platí magenergií. Neptejte se mě, na co ji poušť potřebuje, nevím. Stejně jako netuším, k čemu je magenergie sférám. Poušť je nenáročná, protože je krutá, tvrdá, má jiné zvyklosti než (z jejího pohledu) zhýčkaný a teatrální hvozd. Z toho, že odepře prorokovi svou moc, pro ni vlastně nic pozitivního neplyne a trestat může proroka i jinými způsoby (pohřbít v písku, například). A princip, na kterém funguje (a z kterého plyne i její moc), je být pustou. Nic víc, nic míň. Má snahu se rozšiřovat a to je také to, v čem jí může prorok pomoci. Čím větší rozlohy bez vegetace (vyjma oáz, které respektuje jako útočiště pro své vlastní služebníky) dosáhne, tím více proroků zde může soustředit a tím silnější pouští se stane. A roste a roste.

Prorokova pouštní kouzla jsou:

 • Orientace II
 • Sucho
 • Najdi bytost
 • Ochrana pouště
 • Hněv pouště
 • Fata morgana
 • Pohyblivý písek
 • Vztyč prorokův obelisk
 • Nahlédni skrz obelisk
 • Cit země
 • Cit kamene
 • Cit vody II
 • Malý zlý kaktus
Orientace II

Magenergie: 1 mag
Vyvolání: 2 kola
Četnost: Kdykoliv
Působení: 6. úroveň

Po seslání tohoto kouzla je prorok schopen vést družinu nekonečnou pouští téměř tak rychle, jako by kráčela po cestě, ale co je důležitější, kouzlo najde vždy správný (požadovaný) směr a zabrání bloudění. Družina s sebou může mít i jízdní zvířata (zásadní rozdíl oproti Orientaci v PPP). Kouzlo po svém seslání působí, dokud prorok neusne.

Sucho

Magenergie: 10 magů / den
Rozsah: Okruh o poloměru 300 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: 4x mezi úplňky
Působení: 12. úroveň

Po seslání tohoto kouzla prorok určí střed kruhu (musí ležet do 300 sáhů od proroka). V okruhu 300 sáhů kolem tohoto středu vysuší kouzlo veškerou vodu, včetně studní, oáz, podezmních pramenů, a to až do hloubky čtyřiceti sáhů. Sesláno například v noci na vojenské ležení, zaručuje kouzlo znemožnění jakéhokoliv příjmu vody pro všechny vojáky i koně. Prorok však musí předem určit, kolik dní od seslání kouzla bude sucho trvat a zaplatit dopředu. Toto kouzlo nemůže prorok (ani nikdo jiný) zrušit, dokud trvání kouzla nevyprší. Po vypršení kouzla se voda na původní místa vrací nikoliv okamžitě, ale postupně až několik dní.

Najdi bytost

Magenergie: 10 magů
Rozsah: Okruh o poloměru 10 mil
Vyvolání: 1 směna
Četnost: Úspěšně jedenkrát denně
Působení: 6. úroveň

Kouzlo totožné se stejnojmenným v PPP Druid, str. 15.

Ochrana pouště

Magenergie: Veškerá současná
Rozsah: 1 osoba
Vyvolání: 1 směna
Četnost: 3x ročně
Působení: 6. úroveň

Toto kouzlo může prorok seslat na osobu (bytost s inteligencí 2+) za odměnu. Poušti nemusela být tato osoba jakkoliv prospěšná (první rozdíl oproti Lásce lesa v PPP Druid, str. 15), přesto poušť (PJ) musí k seslání svolit. Pokud tak neučiní (z jakéhokoliv důvodu), kouzlo nebude sesláno a veškerá vložená magenergie přijde vniveč. Tato osoba se dostává pod ochranu pouště, neútočí na ni divoká pouštní zvířata a (druhý rozdíl oproti Lásce lesa; tato osoba na divoká zvířata útočit může, pak se ale budou bránit) šestý smysl jí nedovolí, aby zabloudila nebo padla žízní či hladem, dokáže vždy najít dostatek potravy. Taktéž se jí nestane, že by neopatrně uvízla v pohyblivém písku či jiné pouštní nástraze (neplatí na magicky stvořené pohyblivé písky apod.).
Takto odměněné osoby často využijí příležitosti a vyrazí na obtížnou cestu, stanou se obchodníky, vsadí si na svou výhru v závodu přes poušť a podobně. Přesto se z nich nestanou žádní poutníci, a to z jednoho prostého důvodu. Hlavní rozdíl oproti Lásce lesa totiž je, že působení Ochrany pouště je pouze dočasné. Trvá do druhého úplňku od seslání kouzla.

Hněv pouště

Magenergie: Veškerá současná
Rozsah: Okruh o poloměru 50 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: 1x mezi dvěma úplňky
Působení: 6. úroveň

Účinek a fungování totožné s Hněvem lesa v PPP Druid, str. 15. Pouze namísto soumraku, úprku zvířat a šumění hvozdu začne foukat nepříjemný, písek zvedající vítr a nastane efektní (nepravé) zatmění slunce, zrudne obloha a namísto prchající zvěře a šumění se ozývá dunivý zvuk, pocházející jakoby z nitra země. Jinak panuje hrobové ticho. Efektivita je stále stejná i přes rozdílné efekty.

Fata morgana

Magenergie: 20
Rozsah: Skupina osob
Vyvolání: 1 směna
Četnost: 3x mezi úplňky
Působení: 10. úroveň

Skupina osob, na kterou je kouzlo sesláno, uzří v dáli přelud dle vůle proroka. Ten může vytvořit přelud v libovolné vzdálenosti (ale stále v dohledu), libovolného tvaru a libovolného rozsahu. Ale jak je snadné vnutit iluzi, tak je těžké někoho s ní ošálit, obraz je totiž mihotavý, nejasný, vzduch kolem se tetelí. Každá zasažená osoba si hodí proti pasti na Int ~ 2 ~ uvěří iluzi/iluze zmizí. Přitom je možné docílit úpravy pasti, pokud zobrazíme v iluzi například oázu skupině žíznivých lidí. Kouzlo má výhodu v tom, že zasažené osoby nepoznají, že se jedná o očarování, ani když kouzlu odolají, ani když mu podlehnou. Iluzi budou svádět na teplo a na přírodu. Osoba, která je iluzí zasažena, bude jednat zcela normálně, avšak s ohledem na to, co vidí. (Zde je důležité vybrat správnou iluzi.) Osoba, která podlehla očarování, se dá snadno přesvědčit (například od svých družiníků, kteří v pasti obstáli), že to byl jen klam, protože jakmile začne trochu pochybovat, iluze sama od sebe zmizí. Jinak je doba trvání kouzla tři směny, prorok však může kdykoliv přelud zrušit.

Pohyblivý písek

Magenergie: 13 magů
Rozsah: 150 coulů hluboká, 1 hex plochy zabírající
Vyvolání: 3 kola
Četnost: Kdykoliv
Působení: 6. úroveň

Toto kouzlo promění jeden hex (v boji; mimo souboj to pak bude sáh čtvereční) v tekutý písek. Bytost, která zde stojí, či která sem stoupne, se začne propadat dolů rychlostí 10 coulů za kolo. Od této chvíle má postih -2 k OČ. Ve třetím kole klesání už je postih -3 a v pátém kole se zvyšuje na -5. Jakmile se pod hladinou písku ocitnou boky postavy, začíná se pro souboj počítat jako vyřazená a nemůže už se účastnit boje. První dvě kola klesání se dá z písku uniknout, past je však Sil + Obr ~ 8 ~ únik/uvěznění. Aby se z tohoto pole dostala poté, musí ji někdo vytáhnout, pro což musí dotyčný obětovat dvě celá kola a všechny akce v nich a sám má postih k OČ -3. Pokud lapenou bytost nikdo nevytáhne, zastaví se klesání buď po 150 coulech (maximální hloubka), nebo těsně předtím, než by lapené bytosti zmizela pod hladinou písku ústa. Bytost, pokud na poli nestála, si ho však může všimnout než na něj vkročí, nápadnost je pak 40% mimo souboj a 10% v souboji. Podmínkou pro fungování je dokonale písčité podloží a velikost bytosti do stupně C.

Vztyč prorokův obelisk

Magenergie: Veškerá současná
Rozsah: 1 obelisk
Vyvolání: 3 směny
Četnost: 4x mezi úplňky
Působení: 8. úroveň

Obelisky jsou jedním z nejslavnějších kousků proroků. Při seslání tohoto kouzla ze země vyrazí tři sáhy vysoký, nezdobený, hladký obelisk z pískovce, na jehož vrcholu se nachází upevněná miska, ve které hoří nevyhasínající oheň. Tento obelisk pak může sloužit jako prorokovo oko. Kdykoliv, dokud obelisk ještě stojí, se může prorok směnu soustředit a přesunout svůj zrak do tohoto obelisku, avšak pouze tehdy, nachází-li se stále v poušti. Pak může pozorovat jeho okolí, jako by se v ohni nacházely obě jeho oči. V tuto chvíli je však jeho tělo bezmocné a počítá se jako vyřazená postava, a ačkoliv je duše při vědomí a plně vnímá, nefungují jiné smysly než zrak. Kdykoliv může obelisk opustit a vrátit se do svého těla. Pokud se s jeho tělem něco děje (někdo na něj útočí, hýbe s ním), je vyrušen a jeho duše se do těla vrací okamžitě, navíc přitom prorok ztrácí 2K6 životů. Po návratu duše do těla není třeba žádného odpočinku. (Tip: Bude-li prorokovo tělo zničeno, resp. budou-li mi ubrány všechny životy prvním úderem, předtím, než se vrátí do svého těla zpět, může zůstat uvězněn v obelisku a je třeba vymyslet, jak z toho ven.) Cizí obelisky nemůže prorok využívat (prozatím, viz Prorok pro experty), jedině by na něj jiný prorok seslal níže popsané Nahlédni skrz obelisk. Obelisk není trvalý, po uplynutí 1K6+3 týdnů se sám zřítí a zůstanou po něm jen trosky. Obelisk je možné svrhnout také mechanicky, pak obelisk přestává fungovat (je-li v něm zrovna prorokova duše přítomna, pak se vrací do těla a prorok je zraněn za 2K6 životů). Prorok si je vždy vědom, když je některý z jeho obelisků zničen.

Nahlédni skrz obelisk

Magenergie: 3 magy
Rozsah: 1 osoba
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: Kdykoliv
Působení: 9. úroveň

Toto kouzlo umožní cizí osobě, aby nahlédla skrze některý z prorokových obelisků. Prorok vybírá, do kterého obelisku duši dané osoby vpustí. Podmínkou je, že daná osoba musí se sesláním kouzla souhlasit. Po seslání kouzla se duše dané osoby ihned přesouvá do obelisku, přičemž platí vše popsané v kouzle výše. Tato osoba může v obelisku pobýt nejdéle jedno kolo, pak se automaticky vrátí do svého těla.

Cit země

Magenergie: 2 magy
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: Kdykoliv
Působení: 6. úroveň

Jestliže prorok vztáhne ruku nad nějakou pouštní plodinu, vycítí, zda je poživatelná a zda není škodlivá.

Cit kamene

Magenergie: 2 magy
Rozsah: Koule o poloměru 50 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: Kdykoliv
Působení: 6. úroveň

Totožné se stejnojmenným v PPP Druid, str. 16, v poušti obzvlášť užitečné.

Cit vody II (tzv. pouštní verze)

Magenergie: 3 magy
Vyvolání: 2 kola
Četnost: Kdykoliv
Působení: 6. úroveň

Prorok nastaví obě dlaně před sebe a síla pouště mu je neomylně nasměruje směrem, kterým nalezne nejbližší na povrchu vyvěrající pramen pitné vody, nebo alespoň zahrabanou studnu do jednoho sáhu pod povrchem. Prorok také ví, jak daleko pramen je, a to s přesností na sáhy až desítky sáhů. Maximální dosah kouzla je deset mil. Toto kouzlo bylo proroky označeno za nejdůležitější ze všech pouštních kouzel.

Vyvolej malý zlý kaktus

Magenergie: 6 magů
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: Kdykoliv
Působení: 6. úroveň

Prorok rozpřáhne ruce nad hlavu a ukáže na blízký kaktus - musí to být pořádný chlapák se spoustou ostnů (kaktus, ne druid), ale ne vyšší než dva sáhy, takový kaktus už prorok nezvládne ovládat. Kaktus najednou začne měnit tvary, objeví se na něm náznaky obličeje a vyraší mu cosi jako pařáty. Pak zcela vyleze ze země a další kolo je připraven bojovat. S malým zlým kaktusem se prorok nedokáže domlouvat telepaticky, kaktus však rozumí jeho slovům a poslouchá všechny jeho rozkazy. Kaktus může být "živ" pouze 1 hodinu, pak zakoření tam, kde se zrovna nachází, pokud do té doby nebude zabit. Malý zlý kaktus není v živé formě jedlý.

Malý zlý kaktus - parametry
 • Skupina: Magický tvor
 • Životaschopnost: 2 + 8
 • Útočné číslo: (2 + 4 /+2) = 6 /+2 (pařát)
 • Obranné číslo: (1 + 7) = 8
 • Odolnost: 15
 • Inteligence: 3
 • Bojovnost: 10
 • Velikost: A - B
 • Zranitelnost: B, C, D, E, G2, H/2, I, J, K2, L
 • Pohyblivost: 9/magický tvor
 • Poklady: Nic
 • Zkušenost: 40
 • Zvláštnost: Při útoku krátkou zbraní (dýka, drápy, pěst) dostává útočník poškození 1K3 životů.

Kouzla poutníků

Kouzla poutníků používají proroci především při cestách křížem krážem pouští, ale také v savanách a horách. Kouzla poutníků nelze kouzlit ve městě, ve vsi, uvnitř stavení, a pochopitelně ani v hvozdu či běžném lese, kde prorok nemůže kouzlit vůbec. Nejpříbuznější jsou kouzlům poutníků jednoznačně chodecká kouzla pocestných, a krom prostředí, ve kterém jsou využívány, mezi nimi není valný rozdíl.

Kouzla poutníků jsou:

 • Rozdělej oheň II
 • Ochrana před vedrem
 • Ochrana před větrem
 • Ochrana před hmyzem
 • Zrychli karavanu
 • Pohleď za horizont
 • Najdi proroka
Rozdělej oheň II

Magenergie: 3 magy
Vyvolání: 1 kolo
Pomůcky: skleněná čočka

Toto kouzlo sice dokáže spolehlivě připravit oheň, ale je třeba s přípravou ohniště začít, dokud je světlo. Oheň se totiž rozdělává za pomoci skleněné čočky, kterou se svádějí sluneční paprsky do jednoho místa v jakékoliv (klidně mokré) hromadě hořlavého materiálu, kde do jednoho kola chytá oheň, který neuhasne, dokud je na něj přikládáno.

Ochrana před vedrem

Magenergie: 2 magy za osobu
Vyvolání: 1 kolo
Pomůcky: kousek mramoru

Toto kouzlo ochladí v sebeteplejším dni a uchrání osobu, na kterou bylo sesláno, do konce dne (do půlnoci) před vedrem (teplotou, ne slunečním zářením jako takovým). Při sesílání kouzla drží prorok kousek mramoru v ruce. Pokud ale teplota okolí klesne pod hodnotu, u které se dá mluvit o vedru (pod +20), přestává kouzlo působit předčasně.

Ochrana před větrem

Magenergie: 3 magy za osobu
Vyvolání: 1 kolo
Pomůcky: kousek rudé látky

Fouká-li opravdu nepříjemný vítr, který obtěžuje, vysouší oči a brání rychlému postupu, je možné seslat na osobu toto kouzlo, které okolo ni vytvoří kouli o průměru její výšky (či šířky, pokud je tato větší než výška), kterou veškeré větrné proudění obtéká. Látku musí mít při sesílání prorok ovázanou kolem ruky.

Ochrana před hmyzem

Magenergie: 9 magů
Vyvolání: 3 kola
Pomůcky: smotek pavučiny

Sešle-li prorok toto kouzlo, vytvoří se kolem něj jakási aura o průměru 20 sáhů, do které nevletí žádný obtížný hmyz, jako komáři, moskyti a podobně (hmyz do velikosti A0, obří kudlanky velikosti C už pochopitelně nezadrží). Tato vydrží přesně půl dne od seslání. Ze smotku pavučiny kolem sebe prorok při sesílání vytvoří kruh.

Zrychli karavanu

Magenergie: 10 magy
Vyvolání: 2 kola
Pomůcky: velbloudí srst

Toto kouzlo sesílá prorok na celou pochodující karavanu, která pak postupuje o polovinu rychleji. Platí pouze pro pouštní karavany klasického typu, tedy zástup velbloudů či jiných nákladních zvířat a kolem kráčejících humanoidů. Minimální velikost takové karavany je deset tvorů, maximální pak 150. Zároveň se sesláním kouzla musí jít prorok do čela karavany, kde drží po celou dobu cesty v ruce velbloudí srst. Kouzlo končí půlnocí.

Pohleď za horizont

Magenergie: 2 magy
Vyvolání: 1 kolo
Pomůcky: skleněná čočka

Skrze skleněnou čočku (stejná jako u Rozdělej oheň II) se nyní prorok může zadívat za horizont a pomocí kouzla překonat tetelení teplého vzduchu, vzdálenost, i neostrost, takže se mu dohled zvětší téměř dvojnásobně a je schopen rozeznat detaily v mnohem větší vzdálenosti. Toto kouzlo vydrží působit jednu směnu.

Najdi proroka

Magenergie: 4 magy
Vyvolání: 1 kolo
Pomůcky: lahvička s vodou

Toto kouzlo sešle prorok, když se nachází v poušti, kde se nevyzná, a potřebuje se sejít s místním prorokem. Toto kouzlo upozorní na nejbližšího proroka a zároveň vyšle vzkaz (stejně jako kouzlo Přivolej druida z PPP, str. 22), který ho upozorní na příchod nového proroka a udá mu jeho pozici, takže se pak mohou oba sejít. Pokud je v okruhu čtvrt míle proroků více, nalezne kouzlo všechny, na všechny kouzlo upozorní a všechny také upozorní. Proroci o sobě tedy vždy rychle ví. Lahvičku s vodou musí prorok při seslání kouzla rozstříknout do větru - kapky vody pak symbolicky přenesou vzkaz.

Dodatky

Dá se tu hovořit o jisté nevyváženosti. Ne oproti druidovi, tam je to víceméně v pořádku. Ale o tom, že prorok je v poušti zřejmě o něco silnější než druid ve hvozdu, ale mimo je, řekl bych, zase o něco slabší. A tak zdál-li se někomu druid nevyvážený, či označuje-li ho někdo za prestižní povolání, pravděpodobně bude podobně nahlížet i na proroka. S tím je proto potřeba počítat už při výběru oboru podle prostředí, ve kterém se hraje, aby se nehrálo pořád jen v poušti, kde by byl prorok velice slušnou postavou, ale aby se občas vyrazilo také do města či do hor. Pak je tu samozřejmě možnost používat proroka pro CP, pro které je (jako) dělaný. Rozhodně je potřeba projednat výběr tohoto oboru s PJ-em a domluvit se, zda si proroka do hry vzít, protože by si hráč i PJ měli být jisti, že hraní proroka zvládnou a nenabourá jim rovnováhu hry. Hodnotil bych totiž proroka jako obor na zahrání velice obtížný a tedy určen spíše pro pokročilé až zkušené hráče.

Přeju všem příjemnou hru s prorokem, veselé zážitky s malým zlým kaktusem, putování pouští, obtížné udržování sítě obelisků, nějaké to předvídání a slibuji do budoucna pořádné obeliskové války, řádící písečné bouře, oživlé písečné duny a pohybující se moře písku.


Až v průběhu tvorby jsem se dozvěděl, že Asterion již má pouštní druidy. Pokud narazíte na nějaké podobnosti, pak jsou zcela náhodné, neboť jsem je v životě neviděl.

Poděkování: Hnedle u zrodu dílka se mi dostalo podpory a pomoci od Sethema Tartira a Pavettky, kterým oběma děkuji za ty správné (správně ulítlé) nápady. V Moudré sově mi pak velice pomohli Legar, UnknowN a Hamster. I těm mnohokrát děkuji.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Flútek:ještě jsem to nedočetl a celkem se mi to líbí až na to že druid může být lesní(hvozdní), pouštní, skalní a možský (teď už nevím kde jsme to četl, ale někde to už popsáno bylo) tedy až tak moc nic nového z tohoto pohledu jsi nepřinesl, ale zkončil jsem zatím u přítel... a ty se mi líbí... akorát místo kobry bych asi popřemýšlel o jiném hadovy, který útočí podobně a od přírody jed už nemá... leč nevím teď si nic vybavit i když mě teď napadla přerostlá úžovka nebo něco takového... ale to je jen kosmetická úprava


 Uživatel úrovně 8

http://kecy.roumen.cz/ja_ti_rikam_ze_je_donese_a_j a_ti_rikam_ze_ne.jpg
Doplňuji ilustrací. :-)


 Uživatel úrovně 0

Promiňte za tak malý přispěvek ale prostě musím říct,že se mi hrozně líbí to:
"Umřeme, sup nám krouží nad hlavou!" "Vole, ten je můj!":D

Lord Orion,dračí mláďátko


 Uživatel úrovně 0

Hluboce děkuji.
No, tak psal jsem to ze svého pohledu, co mi na Věštci vadí, asi máš pravdu, že v hodnocení (tom číselném) by se to zase tak odrážet nemělo, ale říct že mě se tot ak nehodí si myslím, že je na místě. :o)

To máš pravdu, vůbec mi to nějak nedošlo. Bral jsem to jako určené až do 36. úrovně podle toho jak to bylo napsáno.

- Jo, jasně, to není zase takový problém, jen jsems i toho všiml. Tak upozornuji. :o)
- Nebude to trochu divné prvních 9. úrovní lineárně a pak nějaké skoky? Ale tvá volba.
- Buď lepší než než pravidla, především to nebyla výtka jakot aková ;o)

Pěkný den přeji.


 Uživatel úrovně 1

Milý Flútku,

na první kritiku dost dobré. Uděluji ti +1 reputace a jdu ti odpovědět .:-)

K využitelnosti díla...
Víš, vedly se a stále se kolem toho ještě vedou debaty. Je rozdíl mezi globální využitelností díla a využitelností díla tam, kam je dílo určeno k využití. Jistěže svět, kde není poušť, nemůže Proroka využít. Ale pro tyhle světy já přece Proroka nepsal. Psal jsem Proroka pro pouště a proto počítám s tím, že ho využije jen někdo. Je nicméně dle mého názoru špatné brát to za chybu. Existují zkrátka specifické náměty a nápady, díla a bestie, která jdou zasadit pouze do specifických podmínek - tak to prostě je. A nelze vždy tvořit dílo tak, aby se dalo využít všude. A to neplatí jen pro prostředí, stejně tak nelze vždy vytvořit dílo, s kterým se dá zahrát seriozní hororová zápletka a zároveň úplně šílená a nevázaná hra. Je potom potřeba na to při kritice myslet, takže je dobré se ptát "Jaká je využitelnost Proroka ve hře?" s tím, že automaticky uvažuješ o hře, ve které je poušť. Protože ne každé skvělé dílo musí nutně pasovat na každý svět a obdobně dílo, které jde zařadit všude, ještě nemusí být dobré a může mít spoustu chyb, které jeho využitelnost sráží i přes jeho aplikovatelnost. Měj to na mysli, až budeš příště psát kritiky, nebo si utvoř vlastní názor, je to na tobě. V Putyce se ohledně toho občas vedou debaty, můžeš si některé stoly s touto tématikou prohlédnout.

Název Prorok je možná nešťastný, dnes bych též zvolil spíš Poutníka. Je ale nutné si uvědomit, že toto je pouze Prorok pro pokročilé, přičemž ve verzi pro experty bude věštění mnohem rozšířenější.

U psa nejde ani tak o potravu, jako spíš o klimatické podmínky - zvlášť některé chlupaté rasy psa by velice záhy pošly vedrem a dehydratací. Nicméně zrovna na volbu zvířat si nedám sáhnout, spolu s radami od Pavettky a Sethema se z toho vyklubala jedna z nejlepších částí Proroka.

- Je pravda, že mi občas zůstalov textu slovo druid - to proto, že jsem přepracovával text dle pravidel pro druida, aby byl co nejpodobnější pravidlům Altaru.
- S věštěním budu operovat ve verzi pro experty.
- Věta "Prorok si je vždy vědom..." je správně, protože úplně stejná věta se nachází i v pravidlech pro druida, který si je též vědom, zda je schopný sesílat lesní kouzla. Je téměř na chlup totožná.

Za tvou kritiku ti děkuju, stejně tak jsem rád, že tě dílo zaujalo a že ses rozhodl k němu vyjádřit. Těším se na tebe u verze pro experty.


 Uživatel úrovně 0

Ahoj, před nedávnem sjem se zaregistroval, možná i právě proto, aby jsem se mohl k tomuto zajímavému dílku vyjádřit. Pročetl jsem pár diskuzí (a dalších děl autora) a doufám, že se bdue líbit :o)

Takže dílko zajímavé. Potvrzuje mi autorovu zálibu v pouštních oblastech, respektive v Egyptské civilizaci a ukazuje, že jeho svět je pravděpodobně především zasazen do oblastí pouští starého Egypta. Jenže to je rána použitelnosti. A osobně jsem nehrál dobrodružství na poušti. Prostě klasické fantasy se odehrává v mírném pásu, a´t již je to dobrodružství, nebo kniha, či film. Plyne to z toho, že první autoři fanatsy byli zde z Evropy a vše koření v legendách germánů (a možná i Slovanských mýtech). Tedy u komplexních světů nějaká poušt bude, ale postavy budou začínat asi jinde a budou jí procházet jen okrajově, na to aby si pouštního druida zvolili. No, prostě a jednoduše většina lidí tvoje povolání nemá jak zapojit do hry. A když, tak jen jako CéPé, a vytvářet povolání především pro CP mi příjde zbytečné. Myslím si že využitelnost příspěvku tedy dost padá.

Jinak, když se podívám na název vybaví se cokoliv jiného, než obor hraničáře. Když jsem klikal na tohle dílko čekal jsme že si přečtu něco úplně jiného. Je to sice jen kosmeticka, ale stejně mi příjde divné, že jsi to nepojmenoval klasicky "Pouštní Druid" či "Pouštní poutník".

Vzhledem k mému pohledu na fantasy bych se postavil proti názoru přesílení, naopak mi příjde (pro klasický svět) povolání slabší, než silnější. Jinak v poušti je orpavdu silnější než druid v hvozdě, to ale autor sám píše.

K novým zvířatům - pokud dokáže přežít tvůj prorok, co potřebuje denně kolem dovu litrů vody, a dostatek jídla, tak proč by nepřežil i jeho pes, ale zase je zajímavé mít jiná zvířátka - uznávám.

A teď "klasické" výnatky z textu -
- ...platí zde trochu jiné zákony než ve hvozdu, může druid zabíjet zvířata "beztrestně" a nemusí.... Jen drobnost, chtěl jsi určitě napsat prorok (překvapuje mě, že jsem si toho všiml první :) )
- Předpovídání mi příjde takové nedotažené, na druhý den přehnaně silné, ale na pár dní potom moc oslabené. Když si představím proroka, tak si představím někoho kdo dokáže pohlédnout (samozřejně pokud je hodně mocný) třeba do tři týdny vzdálené budoucnosti. Prostě ten systém bych upravil nějakou posloupností, než čistou přímkou, I když na druhou stranu vymýšlet co se stane za 3 týdny není pro PJ vůbec lehké a může to dost kazit, ale kdyby tam byla mizivá šance bylo by to fajn, vize by mohla být dost mlhavá a mohla by se přispůsobit okolnostem. Prostě rozdíl mezi prorokem na 36 lvl a na 6 lvl je že ten první "dohlédne o den a půl dál" (tedy 30% navíc je při snižování o 20% za den je podle mě málo).
Jen mě tak napadá, že to teď trošku kazí náhodná setkání - víte co myslím. Hrdinové na 6, 7 či dokonce 8 levelu kdesi kempují, nedrží (či drží?) hlídky Pj si jentak hodí a z vedlejjšího lesa se vykklube parta koboldů, co si chtají dát milé dobrodruhy k snídani, vlastně pozdní večeři). Takhe eto ztratí kouzlo náhdoného setkání, ale není to žádná výtka .:)
- Prorok si je vždy vědom, zda a s jakou pravděpodobností je schopen sesílat pouštní kouzla Tohle vůbec nepodoporuje RP. Respektive hráč to odhadne zcela jasně. Prorok by spíš mohl tušit, že už zde není moc pouště tak mocná, či podobně. Tedy je to spíše doporučení pro hráče.

Když to vezmu celkem - povolání je pěkně zpracované, dá se opravdu pěkně číst, problém tkví ve využitelnosti. Ta je pro mě téměř nulová, většina ostatních (dle mě) je na tom podobně nebo je pro ně využitelnsot vyšší jen o trochu málo. Kdyby šlo hlasovat, tak bych dal asi 3*, ale nevím jsem tu novýa ještě jsem si pořádně neucelil styl hodncoení a tak. :)


 Uživatel úrovně 0

- nesouhlasím s automatickým nalezením přítele, měla by zde být pouze určitá míra pravděpodobnosti, nejlépe 95%, což odpovídá pravděpodobnosti nalezení pomocníka za 6 úrovní). 100%ní pravděpodobnost nalezení by být neměla, nemluvě o tom, že to není logické (i když pochopitelné).
- Uvěznění ve hvozdě bych pochopil okamžitě, pakliže platí i v obyčejném lese (jak jsem z díla pochopil), je to diskutabilní...
- Fata Morgana - pravděpodobnost prohlédnutí iluze 2... vzduch se na poušti tetelí myslím dost často, takže nevidím důvod iluzi nevěřit a osobně bych past upravoval hlavně s ohledem na pravděpodobnost výskytu objektu zobrazovaného iluzí (a psychický stav postav, to je rozumné).
- Pohyblivý písek - postihy v souboji zcela neadekvátní.
- Obelisk - četnost sesílání a nedostatečná trvanlivost myslím v rozporu s veškerou současnou magenergií. Taktéž nevíme, je-li možné obelisk zničit čistě mechanicky. Osobně bych uvítal méně časté, ale trvanlivější obelisky (výdrž pískovce v prostředí pouštních větrů nebude příliš vysoká).
- cit vody II - považoval bych za logičtější, kdyby ukázalo i podzemní zdroje vody. Těch je v poušti většina.

Nápad: Dobrý, 70%.
Zpracování: Nadprůměrné, i když zde není vážný problém, je zde dost problémů menších. Oceňuji však komplexnost. 60%
Dojem: Solidní dílo, má své mouchy, ale nezklame. 60%
Použitelnost: V daných oblastech velká, byť jsou zde samozřejmě problémy podobné těm u druidů. 60%

Celkově: 62%, slabé, ale stále 4*. Plně chápu všechny ty, kteří dali 3*, mě se ale dílo docela líbí, i když zde je možná na vině i (autorem de facto neovlivnitelný) styl. Také bych si dovolil pochybovat o důvodech Alfikova nižšího hodnocení...


 Uživatel úrovně 5

Prorok, velmi zajímavé, čtivé, dobře spracované.

Ano, kaktus, to je užasny napad, a sem rad, že nebylo zapomenuto na zraění při utoku pěstmi a kratkymi zbraněmi - snad jen, mělo by to byt ošetřeno proti utočnikum v platovych rukavicich atd, ale to nechame na uvaze PJ.

Hodnotil bych tak za 4, kvůli tomu, že se jedna prakticky o mix drujda a chodce, ale kaktus a další věci mě potešili...


 Uživatel úrovně 0

Po díle bych s chutí sáhl..


 Uživatel úrovně 0

Nathako,

Toto dílo se mi líbí, je ucti hodně zpracované a v DrD užitelné. Vzhledem k tomu, že na Asterionu hraji, ale rozšíření Druidů tam moc nehraju, tak myslím, že se mi toto dílo bude hodit.