Nová Povolání

Řezník Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 26

Postava která je vytvořena pro bojovně naladěné hráče Dračích doupat, o které si myslím že je hratelná, zvláště při dostatečné fantazii PJ a chuti hráčů si zaexperimentovat.

Řezníci jako specializované povolání vznikli poměrně kuriózně. V jednom přímořském království, jehož jméno se již dávno ztratilo v propadlišti času, nechal tamní vladař postavit nový velký přístav. Díky tomu se začala budovat silná námořní doprava a hlavně bylo založeno stálé spojení mezi velkým a nedaleko položeným ostrovem. Tento ostrov byl velmi úrodný a dařilo se tam především chovu ovcí, krav a prasat. Ostrované, kteří byli po léta nuceni vyvážet své maso podél břehu stovky kilometrů jinam, uvítali možnost nového a krátkého spojení a zaplavili město čerstvým a zdravým masem. Lidé v okolí města už nemuseli chovat dobytek a začali více rolničit, nebo přešli na řemesla. Jediní, kteří se octli přes noc bez práce a nemohli s tím nic dělat, byli řezníci. Tento cech podal protest vladaři ale byli odmítnuti, protože stát už vlastní řezníky nepotřeboval. Zhrzení mistři odešli do starého opuštěného sídla uprostřed hvozdů a spřádali tam svoji pomstu nespravedlivému králi. Přepadali karavany se zbožím putující lesem a zanechávali za sebou krvavou lázeň a brutální spoušť, která přímo vyvěrala z jejich povolání i jejich vzteku. Po několika měsících se všichni začali bát přes hvozd jezdit a ti, jimž se to povedlo vyprávěli hrůzostrašné zkazky o rozsekaných tělech a kusech lidí podél cesty. Tohoto boje si povšiml i Bůh zabíjení Karsamor a poslal řezníkům jednoho ze svých důstojníků satanáše Masara. Ale Masar nebyl zákoně zlý, jak by se dalo čekat, byl prostě jen sluhou svého boha. Začal učit vzbouřené řezníky válečnickému řemeslu a po čase se k překvapení jeho i samotných řezníků stali z bývalých obchodníků s masem nedostižní bojovníci. Masar ale věrný svému neutrálnímu přesvědčení vštěpil prvním mistrům k brutálním praktikám také zásady poctivého boje a lidskosti. Bůh Karsamor se ale o zrádném Masarově jednání dozvěděl a uvrhl jej do kotlů Věčné bolesti. Řezníci si tak uvědomili nesmyslnost svého nenávistného jednání a většina jich odešla do světa učit mladé muže a ženy zásadám a základům "řeznického" povolání. Tito mistři si ponechali původní jméno svého povolání a jsou nadále nazýváni "řezníci", nebo "řezníci krve".

Jak už samotný název napovídá, řezník je člověk nebrající si servítky někoho pořádně majznout a kterému se při pohledu na krev rozhodně neudělá nevolno. Většinou se jím stávají hrdinové neutrálních přesvědčení a to zejména krolové, barbaři a trpaslíci. Přesvědčení ale může být teoreticky jakékoliv mimo zákonné dobro. Řezník je válečník - krvavý specialista. Ponechává si všechny jeho schopnosti mimo Poznání zbraně, Léčba vlastních zranění, Zastrašení, Pokřik a nemá ani schopnosti organizovat boj. Dále neumí jezdit na koni, neumí a nikdy se nenaučí plavat, má strach z vody a vodních kouzel, a nikdy se nemůže stát šlechticem. Navíc se ho po 25 úrovni lidé začínají instinktivně bát. Je ještě náchylný na zvířecí jedy a otrávené zbraně (odolnost-3). Po 25 úrovni vidí už jen černobíle.

Vlastnosti

Síla 15-21
Odolnost 14-20

Zbraně

Řezník umí používat veškeré jednoruční a obouruční zbraně ale nesmí používat žádné střelné zbraně, jen zcela výjimečně velkou těžkou kuši. Smí však používat vrhací zbraně. Díky řeznické specializaci ztrácí všechny rasy mimo krolů schopnost používat bonus za rodovou zbraň.

Bonusy

Boj s jednoruční sekerou +1ÚČ
Boj s obouruční sekerou +2ÚČ
Boj s palicí a kyjem +2OČ

Postihy

Obrana proti luku -1OČ

Brnění

Řezník používá veškerá brnění mimo rytířské zbroje. Navíc si sám umí na páté úrovni zhotovit srstnatý pancíř (popsáno níže). Řezník nesmí používat štít ani helmu, protože se rád staví nebezpečenství čelem prostovlasý a jen s připranou zbraní. Pokud začne řezník používat plátové brnění dříve než na desáté úrovni, má KZ stejné jako kroužková zbroj jelikož ještě neuvykl bojovat obklopený kovovými pláty.

Ostatní

Řezníkem se postava musí stát už na první úrovni, tudíž žádná transformace na šesté úrovni, ani dělení na dvě cesty válečnického povolání. Většinou je dobré zanést např. do příběhu, že hrdina je bývalý řeznický učeň, nebo syn učitele Řezníků krve….fantazii se meze nekladou. Řezník postupuje na příští úroveň výcvikem u svého mistra, ale nemusí za něj nic platit. Jediné co musí, je přinést mistrovi za výcvik nějaký magický předmět. Je-li tím předmětem magická zbraň, má při nahazování nárůstu životů bonus +1ŽIV.

Prsten D'raguly - (podle pravidel) Ten získává řezník automaticky od mistra už na třetí úrovni a má přirozenou touhu jej stále krmit nepřátelskou krví.

Srstnatý pancíř - speciální druh koženého brnění, který si umí řezník na 6. úrovni vyrobit z pomoci alchymisty. Musí na něj použít kůži nějaké šelmy (vlčí, medvědí, lví…) kterou sám zabije. Srst je ponechána směrem ven. Potom si nechá u alchymisty vyrobit magický nátěr (krev šelmy, suroviny za 30ZL, 25 Magů) kterým krunýř natře. Krvavý povlak stmelí vnější chlupy do jednolitého celku (kožené+ KZ1) a dá mu magické vlastnosti. Chrání nositele před útoky nemrtvých bytostí: zranění -3, a chrání před útočnou magií: zranění -25%. Pokud v něm řezník spadne do tekoucí vody, magické vlastnosti pominou.

Pověst - to je silná řeznická stránka. Řezník je všude velice známý a pověst o něm přerůstá na dvacáté úrovni v legendy a má tedy, pokud uvede své jméno v obchodech slevu 30%. Znají ho i nepřátelé a pokud na ně v boji vykřikne své jméno (min 20úr) má bonus +1ÚČ.

Řeznická sekera - Cechovní zbraň kterou řezník dostane na 13 úrovni od mistra. Musí si ji ale ještě upravit. Je to jednoruční nebo obouruční sekera, kterou musí řezník vařit 6směn v krvi pěti různých nepřátel. Při boji proti těmto tvorům začne sekera rudě žhnout a přidává ohnivé zranění 1k6. Pokud o zbraň přijde, může si koupit novou, ale za 2 000 zl.

Schopnosti

Jak již bylo řečeno, je řezník válečným specialistou jdoucím cestou krve. Jeho schopnosti se tedy odvíjí od krvavých řeznických praktik, ale i přesto bývá ctěným hrdinou.

Poznej krev

Díky neustálému styku řezníka s touto tekutinou dokáže odlišit jemné niance barvy, vůně, hustoty a srážlivosti, takže dokáže podle vzorku určit bytost, které tato krev patří. Určení je (2k6 + 3xúr.)% a trvá tři kola. Od páté úrovně dokáže stejným způsobem určovat i maso zvířat.

Posedlost

Řezníci bývají v boji obávanými protivníky protože na 5. úrovni získají tuto schopnost. Pokud byl nepřítel zraněn a teče mu krev už alespoň čtyři kola, nebo byli-li zabiti alespoň tři krvácející protivníci, pocítí řezník dávnou sílu pramenící z vůně této kapaliny a stane se posedlým. Zvýší se mu ÚČ+3 ,ale sníží OČ-1. Navíc je zcela imunní proti mentálním útokům. Je-li řezník posedlý, nemůže používat schopnost Kruhový výpad.

Vůně krve

Na 9. úrovni začne řezník cítit krev na dálku. Dokáže vycítit krev živých bytostí a entit na vzdálenost okruh 15 sáhů. Pokud se na tuto schopnost cíleně soustředí je okruh 20 sáhů. Hráč háže na past inteligence 6 a poměr Vycítění/nic. Pokud nevycítil živou bytost a PJ ví že tam nějaká je a případně dojde ke konfrontaci, řezník neztrácí iniciativu. Pokud je bytost vycítěna řezník ví jen směr a případnou vzdálenost. Na dvacáté úrovni zjistí i velikost a na třicáté konkrétní rasu bytosti. Řezník nevycítí studenokrevné bytosti a nemrtvé mimo vampýrů.

Amputace

Krvavý řezník zvládne na 11. úrovni díky své kvalitní znalosti anatomie i tak poměrně složitou akci jakou je amputace. Zde se jedná o speciální bojový útok. K němu je třeba nějaké těžké obouruční sečné zbraně (sekera, meč…). Před útokem se musí řezník natolik koncentrovat, že není jedno kolo schopen žádné (ani obranné) akce. Po útoku nesmí jedno kolo útočit ani běhat. Řezník se soustředí na jedno ze čtyř možných úderových míst. Jsou to: ruka (11), noha(15), hlava(18), trup(22), hodnoty v závorkách určují minimální úroveň nutnou pro použití. Úspěšnost se určí pastí:

RUKA … 1k6+ÚČ+úroveň…úspěch = past 26
NOHA …1k6+ ÚČ+úroveň…úspěch=past 30
HLAVA …1k6+ÚČ+úroveň…úspěch=past 34
TRUP…1k6+ÚČ+bonus obrat.+úroveň…úspěch=past 45

Tuto tabulku by si měl každý PJ upravit podle svých norem, slouží jen orientačně. Při úspěchu odsekne řezník danou končetinu i se zbraní. Útok na hlavu a trup smí být veden, jen je-li rozdíl úrovní více než 10. Při útoku na hlavu hází soupeř na náhodu. Pokud hodí na 1k6 šestku, je "jen" zraněn za 3/4 plných životů. Úspěšný útok na trup je vždy smrtelný, ale zato je velmi obtížný. Pokud není útok úspěšný, způsobí obyčejné zranění z nahození 1k6+ÚČ a zraní navíc za 3živ.

Krvavý obklad

Na 12. úrovni může řezník poprvé léčit zranění obkladem z krve právě zabitých nepřátel. Prostě napustí cár látky krví z mrtvoly a vyčistí jím ránu. Léčbu lze aplikovat jen jednou za 12 hodin a léčí za 1k6+2 živ. Může to vyléčit jen jeho, nebo jiného řezníka. Má to ale jeden vedlejší efekt. Jeho vlastní krev se na příští týden změní na černou a používá-li tuto schopnost příliš často (vícekrát dříve než 1 za 12hod), zčerná mu trvale a tím mu po čase začne tmavnout i pokožka.

Kruhový výpad

Řeznický speciální útok použitelný na 15. úrovni jakoukoliv obouruční sečnou zbraní. Řezník obklopený nestvůrami se může pokusit o kruhový sek. Ten zraní pět okolních hexů obsazených bytostmi (i přátelé) stejně, jako útok na jeden hex. Pokud Řezník nahlásí tento sek před hodem na iniciativu, má k ní bonus +1. Pokud pak hodí 6 (tedy celkem 7), dokáže udělat dvě stejné otočky. Na tento útok se musí ale jedno kolo připravit (tedy nepodniká žádné akce mimo obraných) a jedno kolo po Kruhovém výpadu ztrácí iniciativu -5. Pokud je v hexu nějaká překážka (skalisko, strom), sek je veden jen k tomuto místu a řezník má 50% zničení zbraně nárazem.

Vrh sekáčkem

Sekáček je klasický řeznický nástroj a může být použit v boji 2/0/-2. Ale až na 17. úrovni se s ním naučí řezník účinně vrhat. Jedná se o pravidla pro střelecký souboj a sekáček zraní: bonus za obratnost + zbraň (7/+1) a navíc pokud zasáhne tak je (1k10 + 3 x úr.)% šance že zůstane ve zranění a sníží (pokud není vytržen = 1 celá akce) bonus za obratnost -2.

Krvavé oči

Na 25. Úrovni získá řezník krvavý pohled. Trvale se mu změní barva očí na světle rudou a řezník vidí už jen černobíle. Pokud se mu do očí někdo zadívá, uvidí utrpení smrti všech řezníkovo obětí. Schopnost sice není efektivně použitelná v boji (nepřítel má max. z rudých očí strach a u IQ 4 a méně je asi 50% pravděpodobnost útěku) ale pomáhá účinně při nenásilném ovlivňování lidí. Někteří lidé jej ale mohou mít za někoho zákoně zlého a mohou se pokusit na něj zaútočit (většinou ale cítí bázeň a respekt, neboť ho již předchází jeho pověst)

Karsamorův odkaz

Minimální úroveň: 27. Řezník poklekne nad čerstvě zabitou mrtvolou a pronese se zavřenýma očima motlitbu k bohu zabíjení Karsamorovi (1 směna). Potom zaboří do otevřené mrtvoly ruce, vyrve z něj srdce a zvedne ho do výšky. Při tom soustředěně myslí na otázku, na kterou chce znát odpověď. Z nebe zasvitne pruh rudého světla, přijme nabízené srdce a zmizí. Po chvíli se pruh světla znovu dotkne stále zdvižených řezníkovo rukou a vloží do něj svitek. Odpověď je tam napsaná ve verších rudými písmeny, které se po přečtení rozteče v krev. Pozor: odpověď může být v hádance Past int.6 pravda/lež. Tuto schopnost smí řezník použít tak jednou týdně. Při příliš častém použití může PJ stále dávat lživé nebo matoucí odpovědi.

Krvavý den

Minimální úroveň: 30. Den jako stvořený k zabíjení. Navečer si řezník ostříhá všechny své vlasy i vousy (trpaslíci jen vlasy), a pomaže celé své tělo krví nějakého nepřítele. Pokud někdo z družiny svolí, smí být pomazán také. Potom zapálí oheň a vhodí do něj jednu kost z nepřítele. Potom za tichého brumlání tančí kolem ohně do vyhasnutí. Pak vyndá kost a nakreslí si s ní na tváři a na svých pomazaných přátelích znaky boha Karsamora. Ráno se všichni probudí zcela čistí, jen znaky na tváři jim rudě září. Celý tento den mají všichni +13 životů, +3ÚČ, +3iniciativa. Pokud spadnou do vody, bonusy mizí. Celý příští den musí všichni odpočívat spánkem.

Zhodnocení autora

Tak to by bylo tak všechno. Pokud se toužíte stát obávaným válečníkem, který ale není pro svoje postihy (dobře si je ještě prostudujte) nehratelný (alespoň doufám), zkuste začít jako řeznický učeň. Toto povolání jsem napsal na počest svého kamaráda z Drd trpaslíka Šlachu, který nyní řezníka úspěšně hraje a zatím si nestěžuje (někomu holt vyhovují potoky krve). Myslím, že povolání může být úspěšně použito i proti postavám, případně i jako doupě (cesta do řeznického hradu apod.) Tak snad se pobavíte.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Velice vydařené. Jak se na to kamarád podíval za nic jiného už nechce hrát


 Uživatel úrovně 0

\\\souhlasím s trpošem


 Uživatel úrovně 0

zajímavé... pro nektere hrace jak stvorene...


 Uživatel úrovně 0

Jeho základní vlastnosti síla a odolnost se mi zdají moc přemrštěný ( mohly bejt tak o 2 stupně menší ),ale jinak zpracování fakt dobrý.


 Uživatel úrovně 0

Fuckt dobrý , samá krev : )


 Uživatel úrovně 0

Me se meno liby je to fak best!!!

-5hvezd


 Uživatel úrovně 0

Zda sa mi, ze toho nieje az tak vela. Ale vidim, ze tu ide viac o kvalitu ako o kvantitu. a to sa mi paci.
P.S. Objasni mi prosim ta , preco ma postih pri obrane proti luku. Dik Inak je to fajn.


 Uživatel úrovně 0

Uzasny, bomba, no proste jak z Texaskeho masakru motorovou pilou.


 Uživatel úrovně 0

Parada. Best


 Uživatel úrovně 0

Propracovaný.Žádný zbytečný keci k tomu nemám,jen to jméno semoc nehodí.