Nová Povolání

Obr bojovník Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Rasa: Obr
Povolání: Válečník

Určitě vám to připadá až nepřiměřeně silné, ale čtěte dál a úsudek si nechejte až na konec.

Celkem se mi líbí rasa Krolů. Bohužel díky jejich omezené inteligenci a úzké specializaci je nikdo nechce hrát, protože se bojí, že si nezahraje. "Krol mluví málo a ne moc chytře". "Umí jenom zabíjet". "Hrát za Krola je moc…. primitivní". Toto jsou převažující názory a díky nim Krolové v družinách chybí. A i když dobrého válečníka potřebuje parta vždy, většinou lidé volí slabší rasy. To mě inspirovalo k vytvoření nové válečné postavy, za kterou si snad někdo rád zahraje, ale určitě se při tom zapotí.

Obr je rasa pocházející ze skalnatých plání Tundoru. Tam žili v míru po celá staletí, pásli kozy a stavěli své monumenty. Obři jsou na první pohled snadno patrní svojí velikostí a silou. Díky ní se stali časem velkou výzvou pro statečné rytíře a byli málem přivedeni na pokraj vyhnutí. Jakoby zázrakem se však na poslední chvíli vzchopili a postavili lidem na odpor. Legenda praví že se tak stalo díky obřímu náčelníkovi Budarovi. Obři začali hlídat svá obydlí se zbraní v ruce a "statečné" rytíře brzo přešla chuť na jejich skalpy když na vlastních hřbetech pocítili sílu jejich hrozných palic. Za statečnou obranu ale zaplatili obři svojí pověstí. Válečníci pokoření v obřích válkách líčili obry jako vrahy a strašlivé nestvůry. Pokojní obři se sice často stávali bojovníky, ale při setkání s lidmi se většinou snažili vyjít v míru. To se jim i dařilo, protože před nimi každý ve strachu utekl. To trvalo celé roky, až jednoho dne ovdovělá královna, proslulá svojí moudrostí, pozvala už starého náčelníka Budara do hlavního města na přátelskou rozpravu. Vůdce obrů pozvání přijal a přišel statečně sám jen se dvěma mladými válečníky. Královna ohromena jeho odvahou navrhla mír mezi rasami a zpečetila ho sňatkem s jedním z obrů. Tak zvaný Budarský mír byl vytesán na Tundorských pláních jeho zakladatelem do monumentu. Místo se stalo symbolem přátelství mezi obry a lidmi a i když už dnes nikdo neví kde vlastně stojí, mezi těmito rasami dodnes vládne většinou alespoň tolerance.

Obr je rasa velikosti C-D. Převyšuje Krola asi o hlavu. Byli už viděni obři mnohem větší, až patnáctisáhový, ale normální stepní obr má tak tři sáhy. Obr není nikdy vyhraněný a proto nemůže mít zákonná přesvědčení. Obři oplývají velmi malou inteligencí ale vládnou přímo "obří" silou. Proto se obr z hlediska Drd hodí jen na Válečníka (pokud ale někdo vymyslí jiné vhodné povolání….) Má také velmi omezenou slovní zásobu (rozebráno níže). Obři neustále touží po úctě od druhých a celý svůj život se snaží ji dosáhnout. Jejich snaha je jejich nejsilnějším hnacím motorem. Obři nemají rádi, když se někdo posmívá jejich vzhledu nebo chytrosti ale většinou si to stejně nikdo netroufne.

Vlastnosti:

Síla: 12-24…..10+2k6
Obratnost: 9-18…..8+1k10
Odolnost: 11-21…..11+1k10
Charisma: 5-16…..6+1k10
Inteligence: 4-10……3+1k6
Výška: 2,6-3,5 sáhů….1k10 x 10coul.+2,5s
(Vlastnosti může upravit PJ)

Životy

1k10+3+odolnost

Zbraně

Obři neumí používat žádné střelné zbraně mimo velké těžké kuše. Neumí také používat žádné jednoruční zbraně, leda snad že by jim je někdo vykoval na míru. Umí používat veškeré obouruční a těžké zbraně. Navíc zvládnou i zbraně supertěžké mezi něž se řadí i "Obří Bác". Supertěžké zbraně dokáží ovládat jen bytosti C a vyšší s min. silou 19. Obří rodová zbraň je těžké válečné kladivo(+1). Navíc se obři bojí rytířských jezdeckých řemdihů, dědičný strach z obřích válek.

Boj s tupou zbraní +1
Boj s bodnou zbraní -3
Boj proti řemdihu -1
Útok na postavy A +1

Obří Bác

Jedná se o unikátní supertěžkou obří zbraň. Obr si ji musí vyrobit zcela sám. Najde si nějaký statný dub nebo buk o průměru nejméně čtyřiceti coulů. V místě kde z něj kolmo vyrůstá tlustá větev vznikne topůrko. Kmen stromu se pak odřízne nahoře i dole asi o padesát centimetrů od každé strany větve (topůrka). Vzniklá palice z kmene stromu je obrem hrubě opracována, aby pasovala do obřích tlap a po čase se stává jeho kamarádem, kterému dává své jméno.(př: HugoBác, BoboBác….atp). Obrův Bác má vlastnosti: 4/+6/-2 je tedy celkem těžké se trefit, ale pokud se to povede účinek bývá smrtící. Alchymista dokáže do Bácu zaklít útočného démona +1, ale ne silnějšího.

Brnění

Obr nemůže používat žádný druh brnění, jen je-li mu nějaké ušito na míru, tedy i pak maximálně kožené. Obr smí používat díky své síle a velikosti až dva střední štíty +1. Obr smí používat helmu, protože má poměrně malou hlavu. Obrana proti střelám -1
Obrana proti vržení -1
Obrana před tupou zbraní +1

Řeč

Obr je z herního hlediska i celkem složitou postavou díky své jednoduchosti. Hráč si na první úrovni vybere 10 slov, které obr zná a jen ta smí při hraní používat. Při přestupu na příští úroveň získá obr dalších 7- postih int. slov. Ze začátku se obr učí rychle ale čím je starší, jde to hůře, proto hráč získá 1k6 slov navíc při splnění každé zkoušky (rozebráno níže). Hraní s obrem tak nabírá zcela jiné dimenze. Každý obr zná navíc své jméno, ale umí ho používat jen ve třetí osobě (př: "Hugo mít hlad, Hugo jít lov")

Schopnosti

Dvojnásobný úder

Obr dokáže po třetí úrovni dát jednou za tři kola dvojnásobný úder. Past síla 7 poměr… 2úder/nic. Je to silná rána, která zdvojnásobí zranění. Pokud obr své možnosti nevyužije, musí čekat další tři kola. Při tomto úderu ztrácí 1/3 OČ zaokrouhli nahoru.

Povel

Obr si najde v družině kamaráda s vyšší inteligencí a stejného přesvědčení a domluví se spolu na na bojovém povelu. Musí to být dvouslovný výraz zahrnující také obrovo jméno. Pokud dá při začátku útoku kamarád obrovi povel (př: Hugo Bij!!!!), obr okamžitě zaútočí v prvním kole s pohybem vpřed 3-4hexy, první iniciativou a zraněním při zásahu +3.

Tuto schopnost se naučí obr na čtvrté úrovni. Povelu musí uposlechnout vždy dokud kamarád neumře, nebo nezmění přesvědčení. Použít lze jen jednou denně.

Instinkt

Na páté úrovni obr zjistí sílu svých instinktů. Ty mu umožní se vyhnout intuitivně zásahu. Platí, že se zvyšující se inteligencí, klesá vliv instinktu, proto mají tuto schopnost nejlépe rozvinutou obři s inteligencí ubohoučkou. Jednou za tři kola dokáže obr být zachráněn instinktem. Zranění které mu má být způsobeno se sníží o inteligenční postih. Past je odolnost 7 instinkt/nic. Nelze použít při boji s A.

Neschopnosti

-Obr válečník bývá vždy ošizen v obchodech. Při nákupu (nebo prodeji) si k vydané sumě musí připočíst 5%+1%úroveň peněz navíc. Jeho neschopnost obchodu tudíž roste.

-Obr chodí vždy velmi hlučně a proto si od desáté úrovně hází proti pasti obratnost 6 zaslechnutí lidmi/nic

-Na páté úrovni ztrácí přirozenou schopnost přátelit se zvířaty. Ta se ho prostě začnou bát. Ne že by se nějak moc plašila, ale strach mají. Jedinou vyjímkou jsou kozy. Ty ho naopak mají moc rády.

Rozdělení

Obr se na páté úrovni rozhodne dosáhnout svého cíle stát se ostatními uznávaný a vydá se splnit první z pěti zkoušek. Na to si musí zvolit jednu ze dvou životních cest. Buď cestu Hromovládce nebo Kyklopa. Oba typy se vzájemně nesnáší a pokud se někdy potkají je 20% šance že se napadnou.

Zkoušky

Podle tradic obří školy je vždy jeden učitel a jeden žák. Jednou za pět úrovní smí žák u svého učitele složit zkoušku. První je tedy na páté úrovni a dokud ji nesloží, nemůže skládat další. Pokud se mu povede splnit zadaný úkol zkoušky, získá jednu novou schopnost a jeho prestiž ve společnosti velmi stoupne. Každý to totiž hned pozná, protože obr si po každém úspěšném složení nechává na čelo vypálit jeden symbol lebky. Zkoušek je šest. Po nastudování nových schopností získaných za zkoušky je obr smí používat ale vždy maximálně jen jednu denně ,po 20té úrovni dvě denně a po 30té tři denně.

Válečníkův test

minimální úroveň: 5
podmínky úkolu: zabij 200 nepřátel (obr musí zasadit smrtelnou ránu)
zkušenosti za složení: 100
odměna -Hromovládce: Škleb
-Kyklop: Dupot

Bojovníkova zkouška

minimální úroveň: 10
podmínky úkolu: zabij 100 nepřátel s životaschopností 5-7 a získej pro mistra 5000zl.
zkušenosti za složení: 300
odměna -Hromovládce: Kamenné rouno
-Kyklop: Paralýza

Veteránův certifikát

minimální úroveň: 15
podmínky úkolu: úkol vymyslí PJ
zkušenosti za složení: 500
odměna -Hromovládce: Kamenný blok
-Kyklop: Pohled tuposti

Učitelský diplom

minimální úroveň: 20
podmínky úkolu: zabij 5 draků, zabij 100 nepřátel s živ.10-20, zabij svého učitele
zkušenosti za složení: 1000
odměna -Hromovládce: Úder země
-Kyklop: Řev

Mistrovský řád

minimální úroveň: 25
podmínky úkolu: najdi a vyuč žáka na 15úroveň, postav vlastní monument
zkušenosti za složení: 2500
odměna -Hromovládce: Thorovo kladivo
-Kyklop: Rudý krystal

Slib

minimální úroveň: 30
podmínky úkolu: zabij 10draků, získej svoje panství, najdi Budarův monument
zkušenosti za složení: 6000
odměna -Hromovládce: Posílení boží mocí
-Kyklop: Rudá záře

Hromovládce

Budoucí hromovládce zajde na páté úrovni za svým mistrem, zaplatí mu 100 zlatých a mistr ho odvede ke svému monumentu. Tam obr musí vykopat jámu své výšky, vlézt do ní zcela nahý a nechat se mistrem zasypat až po krk. Mistr obloží obrovu hlavu šesti kameny a odejde. Uprostřed noci začne silná magická bouře a ta trvá až do rána. Během ní je celý monument nabit energií a světélkuje. Ráno mistr obra vykopá a ten si nic nepamatuje, ale cítí, že se jeho život změnil.

Hromovládce je obr, který se rozhodl jít cestou síly. Má ocelové svaly a je celý jako z žuly. Z dálky opravdu připomíná chodící skálu. Schopnosti které získává se týkají brutálního ovládání kamene, půdy a hromu pomocí nadlidské síly. Stane se obrem kterého si ostatní váží právě pro jeho moc v síle.

Škleb

Hromovládce se naučí odpornou grimasu na kterou je přímo utrpením se koukat. Pokud ji zahlédne bytost s inteligencí menší než 15, automaticky se jí zmocní panika a utíká o překot pryč. Ostatní bytosti musí přehodit past inteligence 6 nic/postih v boji poslední v iniciativě.

Kamenné rouno

Obr Hromovládce divokým přinutí výkřikem kameny v okolí, aby na něj naskákal a držely se ho 1k6+1 kol. Na tu dobu získá obr OČ +3. Kameny se po skončení působení sesypou z obrova těla v podobě písku.

Kamenný blok

Obr dokáže prudkým mrštěním nějakého kamenu způsobit "naskákání" ostatních kamenů v okruhu 1k6+1 sáhů na místo dopadu kamene. Toto ovládnutí kamene je vhodné při ucpání chodeb, vystavění dočasného úkrytu, nebo se dá použít i v boji, kdy kameny mají sílu podle velikosti a množství 1k6 - 7k6. Při útoku na postavy A je 60% možnost zasypání.

Úder země

Hromovládce pozvedne svůj Bác, který ale musí vlastnit minimálně tři úrovně, a udeří jím s výkřikem prudce do země. Půda pod ním (jen zemina, kamení, tráva) se zavlní v kruhu na všechny strany a porazí na zem všechny bytosti v okruhu 1k6+3 sáhy. Tyto bytosti nemohou v příštím kole podniknout žádnou akci a mají OČ-1. V druhém kole se dokáží maximálně bránit a v třetím postihy pominou, ale jejich iniciativa je už do konce boje -3 vzhledem ke strachu (mimo nemrtvé).

Thorovo kladivo

Hromovládce na směnu ustane v jakékoliv činnosti, poklekne a opakuje nahlas motlitbu: "Thor seslat svůj hněv" (tato čtyři slova ale musí obr znát). Ve třetím kole hráč hodí na past obratnost 5 vyslyšení/nic a je-li vyslyšen zhmotní se před ním Thorovo kladivo. Je to vlastně Obří bác z ohnivé nebeské borovice s vlastnostmi 8/10/2. Zbraň umí jeden ohnivý úder za tři kola zranění+2. Toto kladivo smí Hromovládce užívat 1k6+3 kol. Obr smí Thora o jeho kladivo požádat jen pětkrát. Pošesté by se zjevil Thor osobně a obra by zabil.

Posílení boží mocí

Obr Hromovládce se může stát miláčkem bohů. Pokud složí Slib u památného Budarova Monumentu a získá tak na své čelo poslední lebku, bohové k němu pomocí monumentu promluví a vlejí do něj Boží sílu. Všechny vypálené lebky na čele mu začnou zářit a pokud se někdy dostane do problémů, může se touto silou posílit. Jde o proces kdy Obr vzkřikne směrem k nebi slovo "Gaaaar" a ihned začne celý zářit bílým světlem. Posílení mu přidá +5 ke všem základním vlastnostem a trvá 1k10+2 kol. Tuto sílu může ale obr vyvolat jen jednou za celý svůj život. Po jejím vyčerpání mu lebky na čele zářit přestanou.

Obr se šesti lebkami navíc zářícími je vůdcem ostatních obrů, kteří ho mají v neomezené úctě. Obr ale na konci své kariéry zjišťuje, že není stejně o co stát…

Kyklop

Obr, který se na páté úrovni rozhodne stát Kyklopem si musí zajít za svým učitelem a požádat ho o pomoc. Za tu nesmí být nic placeno. Učitel ho odvede pod svůj monument, pomaže mu horní část hlavy (oči, čelo…) mastí (skládá se z tajných bylin, drceného rubínu a jednoho litru obrovy krve) a obváže několikrát lněným plátnem. Pak uloží obra pod monument a nechá ho tam ležet 24 hodin. Obr upadne do spánku a ráno, když mu mistr sejme látku, zjistí že mu zmizely oči a místo dvou má uprostřed čela jedno velké.

Obr Kyklop soustředí svojí sílu a moc většinou na schopnosti proudící z jeho oka. Je schopen působit na bytosti kolem vnitřní silou, kterou sice přímo neovládá, ale cítí je v sobě. Z Kyklopa mívají lidé strach ne pro jeho impozantní postavu, ale pro jeho pohled. Většinou ho ale nikdo nevyhání, protože dokáže lidem i pomoci. Obr Kyklop je méně citlivý na magické zranění, ale nedokáže ovládat kamennou hmotu.

Dupot

Kyklop dokáže lehounce podupávat nohama, ale na tvora na kterého se dívá to působí jako dupot tisíce nohou. Protivník má proto neustálou touhu se ohlížet a prostě se nedokáže soustředit. Pokud se jedná o boj má postih -3 OČ. Pokud protivník obra nevidí má pocit, že se pomátl. Na dupání je past inteligence~5~zmatení/nic.

Paralýza

Jak název napovídá slouží tento speciální Kyklopův pohled ke zparalyzování. Obr pohlédne jinému humanoidovi do očí (past int. 6 ) a ten upadne do strnulého stavu ve kterém není schopen pohybu. Je ale schopen vnímat dění kolem sebe a mluvit. Stav trvá 1k6+3 kol. Po skončení je osoba znervózněná a snaží se co nejrychleji možno dostat z Kyklopova dosahu.

Pohled tuposti

Obr se jednu směnu soustředí a pak pohlédne na protivníka svým jediným okem, které ho začne uhrančivě vpíjet. Postava na kterou je tento pohled seslán hází proti past Inteligence 7. Pokud odolá, jen ji začne bolet hlava a pálit oči. Pokud ale neodolá, začne se jí po chvilce točit hlava a upadne do bezvědomí. Když se z něj probere má stejnou inteligenci jako Kyklop.

Řev

Kyklop dokáže po dobu tří kol silně řvát. Tento úkon ho sice zbavuje možnosti aktivního útoku, ale zvyšuje všem členům jeho družiny UČ +2 a snižuje všem nepřátelům (mimo nemrtvých) OČ -1. Všichni musí obra slyšet. Tento zvuk má ještě jedno využití. Dokáže svojí silou postavit těžce zraněného nebo umírajícího člověka na nohy. Vrátí mu dočasně na jeden den polovinu životů a tento má možnost najít na svůj problém nějakou léčbu. Po uplynutí není-li efektivně léčen, umírá.

Rudý krystal

Obr pokud zabije svého mistra nachází u něj velký plochý rubín. Když dostaví svůj monument může na jeho vrchol rubín umístit a nechá ho tam přes noc. Druhý den po vyzvednutí si ho může umístit na oko a získá tím speciální moc "Rubínový blesk". Nemá přitom postih na vidění, protože krystal je okem pohlcen. Blesk má sílu 1k10+5 a 100% úspěšnost zásahu. Kyklop ho může použít i během nějaké bojové akce, ale všeho všudy jen pětkrát. Pak schopnost mizí. Po smrti Kyklopa lze tento rubín nalézt v jeho lebce.

Rudá záře

Kyklop při nalezení Budarova monumentu pokud splnil i ostatní podmínky Slibu, je obklopen rudou září. Ta mu jakoby sama vpálí na čelo poslední lebku a potom se mu jako rudá mlhovina vtáhne okem do hlavy. Lebky na čele svítí rudě. Pokud se Kyklop rozhodne rudou záři použít, zavře své oko a představí si nějakého silného bojovníka (se kterým se už setkal, bojoval, nebo si prostě nějakého vymyslí).Pak své oko prudce otevře a ven se vyvalí rudá záře ze které se postava onoho bojovníka zformuje. Bojovník je zcela podřízen vůli obra a jeho existence trvá 1k10+3 kol. Potom se záře roztrhne na tisíc světýlek a lebky na Kyklopově čele už nezáří. Záři lze použít jen jednou.

Zhodnocení Autora

Doufám že se vám obr nejeví moc supermanským. Chtěl jsem spíše vytvořit postavu, pro schopné hráče, kteří jsou schopni při hraní příběhu ještě plnit úkoly zkoušek. Odměna za ně není velká vzhledem ke schopnosti obra použít schopnosti za zkoušky jen jednou denně. A i když může být obr dobrým silákem většinou si myslím, zůstane rovnocenným členem družiny. Zkuste si ho zahrát a uvidíte, že to není tak jednoduché, jak se na válečníka zdá.


Vedro

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Podlemně je to dobrej nápat a je to pro bouchače (hráče) dobrý povolání. A ty úkoli se mi docela zamlouvá.


 Uživatel úrovně 0

Vedro, asi naj. čo sa dá ne tejto stránke nájsť.Fakt pecka.Konečne niečo zaujímavejšie ako paladina knaz ktorých je tu min. 100.Až tak silné to nie je pretože to má vela nevýhod.Páčia sa mi zaujímavé schopnosti a nápady. POklona. Kiež by som vymyslel niečo ako ty. Budem za to hrať a velmi sa teším. Jediné čo mi vadí je thorovo kladivo. V PJ svete nemusí byť žiaden Thor.Ale inak super, len nechápem prečo by som zan mal zabiť svojho majstra.


 Uživatel úrovně 0

Mě se zdá supermanský, bohužel. Za takovouhle postavu by chtěl hrát každej a ostatní rasy a povolání by přišli na ocet. Ale jinak je to krásně vymyšlený.
Jen by to chtělo vymyslet další rasy pro ostatní povolání.


 Uživatel úrovně 0

Je to husty a silny jako pr*se, ale nevadi urcite bych dal 4 hvezdy i kdyz bych za to nehral. Lidi u nas v druzine by me servali za to ze sem moc silnej a pj by to taky nepovolil. Nejvic se mi libi Obri Bac, to je supr meno. Urcite napis ete nejake takle funny povolani.


 Uživatel úrovně 0

moc se mi to líbí


 Uživatel úrovně 0

Zdá se mi,že má obr bojovník moc velké rozmezí vlastností a jeho maximální obratnost se mi zdá moc velká. Jinak se mi ale docela líbí.


 Uživatel úrovně 0

Pokud to má být povolání, tak to má dost věcí navíc. Spíš bych to zařadil jako rasu. Každopádně je to HODNĚ divné. Pokud pominu to, že je to neporazitelný, supersilný, odolný a obratný bijec, tak by se navíc měl rozhánět poraženým stromem (váha tak aspoň půl tuny) a navíc využívá zázračných mega-schopností (instinkt jednou a 3kola a tak). Vrchlem je pak jeho "magie" - když umí sotva mluvit asi bude těžko ovládat přírodu nebo fyziku - už proto, protože by ho to prostě nenapadlo.
No a hlavní problém je to, že je to D velikost - pokud by se na něj nevrhli první vesničani a první vojenské hlídky na které narazí, tak by stejně skončil před první jeskyní - protože by se prostě dovnitř nevešel (stejně tak domy, hospody atd.) + logistické problémy zásobování tohoto monstra.
Sice pěkně napsané, ale až tak mě to nevzalo - 2*


 Uživatel úrovně 0

Podle mě to máš Vedro celé moc pěkně popsané. Co se mi tam líbí nejvíc je ten Obří bác a ty zkoušky. Ten instinkt je docela zakímavý, ale přijde mi to dost divné pro takovéto povolání. No co dále mi přijde divné je ta obratnost (moc vysoká na obra) a charisma taky. Nevím jestli to máš napsaný nebo ne, ale není tam základní pohyblivost a základní počet životů.....
To je asi tak všechno a hodnotím za 3*....
S úctou Jeddite


 Uživatel úrovně 0

a este sa mi zna aj dost vtipne a napadite. Stoji to za vyskusanie.

S uctou Chesus 3.kyu


 Uživatel úrovně 0

Podla mna je to velmi dobre povolanie. No asi nie som az taky odbornik ako silenyvyvolavac