Nová Povolání

Žiak BUDO 1.- 6. -- Samuraj 6. - 36. Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 27

"Súťažiť v technikách, vyhrávať a prehrávať
- to nie je pravé budo. Skutočné budo nepozná porážku.
Nebyť nikdy porazený znamená nikdy nebojovať."


Veľmajster Dorin Seinir

    Žiak BUDO je človek (alebo iná rasa) odmalička vedený k tomu, aby sa venoval štúdiu BUDO (BUDO – cesta boja). Štúdium tejto duchovnej cesty boja je veľmi náročné. Preto ho nemôžu cvičiť úplne primitívne postavy. Táto cesta je však aj cesta skutočného boja zameraná najmä na využitie vlastnej obratnosti a súperovej sily. Žiak budo bojuje podobne ako šermiar. Teda sa zaoberá viac rozvoju svojej techniky. Na začiatočníckych výcvikoch sa venuje najmä boju bez zbrane, ale získa aj základné vedomosti o boji s mečom. Naučí sa dôležité poznatky o ľudskom tele (alebo inej rase), ktoré môže využiť v boji. Na 6. úrovni sa môže rozhodnúť či bude ďalej študovať kódex BUDO ako Samuraj alebo sa od kódexu odvráti a bude radšej bojovať ako zabijak Ninja.

Vlastnosti žiaka BUDO

    Žiak BUDO sa musí vedieť dobre pohybovať. Musí byť pružný a rýchly. No potrebuje aj nejakú silu, aby zvládol náročne silové cvičenia ako napríklad shikodachi (je to cvičenie na posilnenie nôh, ktorého cieľom je vydržať čo najdlhšie stáť s kolenami zohnutými do pravého uhla):
SILA: 12 – 17
OBRATNOSŤ: 14 – 19

Životy a Skúsenosti

    Žiak BUDO sa zameriava hlavne na boj v tvári v tvár, a preto potrebuje aj nejaké tie životy. No nie je to žiaden válečník. Spolieha sa skôr na dobrú obratnosť ako veľký počet životov.
Životy: základ 8 životov, 1. – 9.úroveň : 1k6+1 , od 9.úrovne je prírastok k životom +2.
Aj keď sa žiak BUDO zaoberá prevažne bojom, nepostupuje na vyššie úrovne tak rýchlo ako válečník, pretože na výcvikoch sa učí aj kódex BUDO.
Skúsenosti: ako hraničiar

ZBRANE A ZBROJE

    Základný štýl jeho boja spočíva v tom, že využíva silu a energiu súpera a na to potrebuje zo začiatku voľné ruky. Do štvrtej úrovne by sa mal venovať výlučne boju bez zbrane, pretože by si mal v praxi vyskúšať a utvrdiť aspoň základné poznatky. Zo zbraní môže používať ľahké a stredné jednoručné a len ľahké obojručné. Žiaľ pretože jeho boj nie je na zbrane príliš zameraný, má na tieto zbrane, ktoré nie sú meču podobné, do 6. úrovne postih –1.     Jeho obrana je založená na rýchlych úhyboch a krytoch. Spolieha sa na svoju vysokú obratnosť a preto nenosí žiadnu zbroj, ktorá by mu aj tak prekážala. Žiak BUDO obdrží pri výcviku na 3.úroveň oblečenie zvané Keikogi (niečo ako kimono,ak chcete pošlem aj obrázok), ktoré pozostáva z nohavíc, kabátca a opasku. Nohavice sú na kolenách hrubšie, pretože pre zlepšenie pohybu sa často cvičí aj na kolenách. Kabátec je tiež z hrubšej látky, aby sa neroztrhlo ani pri silných úchopoch. Opasok zvaný OBI je približne 3 metre dlhý. Obmotáva sa okolo pása a slúži na spevnenie ťažiska osoby.

Liečba vlastných zranení

    Žiak BUDO sa na výcviku naučí aj liečbe svojich rán. Túto schopnosť získa na 2.úrovni. Naučiť sa tento spôsob liečby je veľmi náročné a preto si až do 5.úrovne dokáže vyliečiť len dva životy.Trvá mu to jednu smenu. Ďalej už v liečbe postupuje veľmi rýchlo. Od 6. úrovne je to 6 životov tiež za jednu smenu. Na každej ďalšej úrovni si vie vyliečiť vždy o 2 životy viac až po maximálny počet 20 životov na 13.úrovni. Rýchlosť liečenia vzrastie na 4 životy na 6.úrovni, na 6 životov na 16.úrovni a na 8 životov na 25. úrovni. Liečenie trvá vždy aspoň jednu smenu.

Odhad súpera

    Na výcvikoch sa žiak BUDO zaoberá aj štúdiom ľudského (prípadne elfské,barbarské) tela a preto vie dobre odhadnúť svojho súpera. Od 3.úrovne môže odhadovať súperovo útočné číslo a od 4.úrovne obranné číslo.

Odhad zbrane

    Odhad zbrane je pre žiaka BUDO veľmi ťažký, pretože sa so zbraňami až toľko nestretáva. Od 4.úrovne vie už odhadovať parametre meča, pretože sa už na výcvikoch oboznámil s jeho vlastnosti. Odhad meča mu trvá ako válečníkovi o 1 úroveň vyššie.

Štýl útoku

    Žiak BUDO sa venuje najmä boju bez zbrane pri ktorom využíva všetky svoje danosti. Napr. keď útočí rukou, tak do úderu nezapojí iba svaly na ruke, ale vloží do toho celé svoje telo. Preto si od 5.úrovne môže do ÚČ pripočítať polovicu bonusu za obratnosť. Samozrejme, že pri útokoch využíva všetky spôsoby útokov a to aj úchopy.

Druhy útokov

ÚroveňTsukiGeriUchiRyotsuki Úder kolenomÚder hlavou
1. 2 4 3 3 3 1
2. 2 4 3 3 3 1
3. 2 4 4 3 3 1
4. 3 4 4 4 3 1
5. 3 4 4 4 3 2
6. 3 5 4 4 3 2
Útočnost +0 +3 +1 +3 +4 +3
    Sila útokov platí pre postavy veľkosti B. Pri postave veľkosti A má žiak BUDO postih –1 ku všetkým útokom a pri postave veľkosti C má žiak BUDO bonus +1 ku všetkým útokom. Žiakov BUDO veľkosti inej ako B je vo svete iba zopár, pretože toto umenie je vyložené na fyzických možnostiach ľudí a iných rás veľkosti B.

Tsuki úder päsťou,môže to byť jodantsuki (úder do tváre), chudantsuki (úder do soláru), gedantsuki(úder pod pás), yokotsuki (hák)
Geri kop, môže to byť mae geri(priamy kop), mawashi geri (kop do boku), yokogeri (kop z otočky)
Uchi (uči) úder hranou ruky do súperovej hlavy, môže to byť shomenuchi (úder zhora), yokomenuchi (úder zboku na súperov krk), menuchi (priamy úder do tváre)
Ryotsuki úder oboma päsťami naraz, môže to byť ryojodantsuki, ryochudantsuki a ryogedantsuki. Ryoyokotsuki je nepraktické a preto sa nepoužíva a nevyučuje
Úder kolenom tento úder je síce vyučovaný, ale považuje sa za vedľajší, pretože pri údere kolenom je žiak BUDO v nestabilnej polohe. Preto sa mu k útoku nepočíta bonus z obratnosti.
Úder hlavou tento útok je v boji používaný veľmi zriedkavo, lebo pri neúspechu sa žiak BUDO ocitá vo veľmi nebezbečnej pozícii. Preto má po nezdarenom pokuse pri ďalšej obrane postih –2.

Druhy úchopov

Úroveň Aihanmi Gjakuhanmi Morote Ryote Kata Ryokata
1. 0 - - - - -
2. 1 0 - - - -
3. 1 1 0 - - -
4. 2 1 1 0 - -
5. 2 2 1 1 0 -
6. 3 2 1 1 1 0
Citlivý bod [%] 10% 10% 20% 10% 05% 05%
   Pri pokuse o úchop sa postupuje ako pri obyčajnom hode na útok, ale tu nezáleží na útočníkovej sile. Dôležitá je obratnosť. Teda k hodu na útok sa nepripočítava sila, ale obratnosť. Ak sa útok vydarí, tak súper nie je zranení, ale uchopený. Údaj v tabulke o citlivom bode v percentách znamená aká je šanca pri úchope trafiť nejaký citlivý bod. Ak žiak BUDO uspeje v hode, tak súper má v danom kole postih –4 na útok i obranu. Ak mal v ruke zbraň, tak ju ihneď od bolesti pustí. Pri súperovi v železnom brnení sa % pri citlivom bode znižuje na 1,pretože zasiahnuť bod je vtedy takmer nemožné.

Aihanmi – úchop za súhlasnú ruku, teda pravú pravou alebo opačne, súpera chytáme za zápästie tak, aby nevedel zvyhnúť ruku, používa sa väčšinou na ruku kde drží súper zbraň*. Pri tomto úchope má súper postih –2 na útok druhou rukou a –1 na obranu (*nemôže si pripočítať ani obranu zbrane) a žiak budo má postih –1 na obranu, pretože sa môže brániť iba jednou rukou. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť.
Pasca je Sil ~ 2 + Sil žiaka ~ vytrhnutie/ nič
Gjakuhanmi – úchop za nesúhlasnú ruku, o chytaní súpera platí to, čo u aihanmi. Tento úchop sa môže zdať zbytočný, ale v niektorých situáciách je oveľa výhodnejší. Pri tomto úchope má súper postih –1 na útok a na obranu (*nemôže si pripočítať ani obranu zbrane) a žiak budo má postih –1 na obranu, pretože sa môže brániť iba jednou rukou. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť.
Pasca je Sil ~ 3 + Sil žiaka ~ vytrhnutie/ nič
Morote – oboma rukami chytí jednu súperovu ruku. Súpera chytáme za predlaktie. Používa sa výlučne na ruku, kde má súper zbraň*. Pri tomto úchope má súper postih –1 na útok druhou rukou a –2 na obranu (*nemôže si pripočítať ani obranu zbrane) a žiak budo má postih –3 na obranu, pretože sa nemôže brániť ani jednou rukou. Žiak môže útočiť iba nohami alebo prípadne hlavou. Na vyšších úrovniach už môže nasadiť aj nejakú páku. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť.
Pasca je Sil ~ 5 + Sil žiaka ~ vytrhnutie/ nič
Ryote – chytenie oboch súperových rúk. Súpera chytáme za zápästia. Hodí sa pre väčšinu prípadou, ale najmä ak má súper dve zbrane*. Pri tomto úchope má súper nemá postih na útok, ale nemôže útočiť rukami, a na obranu má postih –3 (*nemôže si pripočítať ani obranu zbrane) a žiak budo má postih –3 na obranu, pretože sa nemôže brániť ani jednou rukou. Žiak môže útočiť iba nohami alebo prípadne hlavou. Na vyšších úrovniach už môže nasadiť aj nejakú páku. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť.
Pasca je Sil ~ 4 + Sil žiaka ~ vytrhnutie/ nič
Kata – úchop za súperovo rameno. Súpera chytáme tak, aby sme ho vychýlili z rovnováhy, používa sa väčšinou na ruku kde nedrží súper zbraň*. Pri tomto úchope má súper postih –3 na útok druhou rukou, pretože nemá dobrú stabilitu, a –1 na obranu (*môže si pripočítať aj obranu zbrane) a žiak budo má postih –1 na obranu, pretože sa môže brániť iba jednou rukou. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť.
Pasca je Sil ~ 2 + Sil žiaka ~ vytrhnutie/ nič
Ryokata – úchop za obe súperove ramená. Súpera chytáme tak, aby sme ho vychýlili z rovnováhy, používa sa väčšinou keď oponent nemá zbraň. Pri tomto úchope má súper postih –1 na útok rukami, pretože nemá dobrú stabilitu, a –2 na obranu (môže si pripočítať aj obranu zbrane) a žiak budo má postih –3 na obranu, pretože sa nemôže brániť ani jednou rukou.Žiak môže útočiť iba nohami alebo prípadne hlavou. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť.
Pasca je Sil ~ 3 + Sil žiaka ~ vytrhnutie/ nič

Štýl obrany

    Pri obrane platí to, čo pri útoku. Teda, že využíva všetky svoje danosti. V obrane sa sústreďuje na efektívne úhyby do stabilnej polohy. Pritom sa snaží udržať s oponentom jemný kontakt, aby ho mohol vo vhodnej chvíli využiť proti nemu. Ak zaútočí na Žiaka BUDO humanoidný nepriateľ a netrafí, tak je pri použití schopnosti GAESHI (v preklade vrátiť) zranení za rozdiel medzi hodom na útok nepriateľa a hode na obranu žiaka BUDO. Túto schopnosť sa naučí na 4.úrovni a na jej vykonanie je potrebná jedna akcia-obrana. Gaeshi je možné na 4.úrovni použiť raz za kolo. Množstvo použití rastie raz za päť úrovní.Ak je rozdiel medzi hodmi väčší ako 6, tak sa žiakovi BUDO podarí spraviť techniku aikinage, pri ktorej je súper zranení za dvojnásobok rozdielu hodov a súper skončí na zemi. Túto schopnosť sa naučí na 5.úrovni a na jej vykonanie sú potrebné dve akcie- obrana. Aikinage je možné použiť raz za kolo.

Obrana

    Žiak BUDO je zvyknutý na to, že sa musí brániť proti súperovým útokom holými rukami a preto sa v obrane bez zbrane neustále zlepšuje. Na 4.úrovni má pri útoku humanoida veľkosti B postih za obranu bez zbrane –2 (musí však použiť akciu obrana).Žiak BUDO sa sústreďuje aj na súperov pohyb a preto niekedy dokaže v predstihu zistiť ako ide oponent zaútočiť a preto sa vie potom efektívne uhnúť prichádzajúcej rane. Na 5.úrovni má bonus +1 k OČ proti humanoidom veľkosti A a B.

Viacnásobné útoky

    Žiak BUDO sa trénovaním zlepšil svoje reakcie natoľko, že dokáže svoje údery a kopy viesť po kratšej dráhe ako predtým. Od 3.úrovne vie zaútočiť bez zbrane 3-krát za 2 kolá.

Pády - UKEMI

    Už od 1.úrovne sa žiak BUDO účí správne padať, pretože cvičenie pádov rozvíja jeho pohybové schopnosti. Pády sú samozrejme dôležité hlavne v súboji. Žiak BUDO si môže správnym pádom zachrániť ruku pred zlomením. Výučba pádov je zameraná iba na prízemné pády napr. potknutie alebo drgnutie. Pri takýchto pádoch je od 4.úrovni žiak BUDO schopný vstať súčasne s pádom, teda na vstanie nepotrebuje žiadnu akciu.

Presnosť

Žiak BUDO nezískava so svojimi útokmi bez zbrane žiadnu presnosť.

Bojový výkrik „KIAY“

    Tento bojový výkrik spočíva v tom, že sa žiak BUDO najprv chvíľu sústreďuje (jedna akcia) a potom všetku svoju energiu nasmeruje na oponenta. Tento útok má bonus +1 útočnosti a je spojený s ohromným výkrikom, ktorý môže súpera úplne vyviesť z miery. Preto si hádže proti pasci: ODL ~ 1 + rozdiel úrovní ~ nič / - 1 k OČ
Pozn. Staré legendy tvrdia, že ozajstný majstri KIAY dokázali svojim výkrikom úplne znehybniť alebo dokonca aj zabiť svojho súpera.

   Toto boli všetky schopnosti, ktoré má žiak BUDO do 6.úrovne. Na 6.úrovni sa môže rozhodnúť či bude ďalej študovať a prejde na kódex BUSHIDO (cesta válečníka - samuraja) ako SAMURAJ, ktorého najlepším priateľom je jeho meč, alebo sa rozhodne, že kódexy študovať nechce a stane sa z neho tichý zabijak NINJA, ktorý dokáže aj holými rukami zneškodniť aj skúseného súpera.

SAMURAJ

„Tajomstvo BUSHIDO nie je v tom,
ako máme pri boji hýbať nohami,
ale ako máme pri boji hýbať rozumom.
Neučíme vás tu bojovým technikám,
ale rozvoju svojej duševnej sily.“

Veľmajster Dorin Seinir

    Samuraj je žiak BUDO, ktorý zistil, že študovať kódex BUSHIDO je preňho tá najlepšia cesta ďalej. Len táto cesta mu môže odhaliť tajomstvá starých samurajov, ktorí aj pri nie príliš veľkej fyzickej sile dokázali bez problémov zvíťaziť aj nad oveľa silnejšími nepriateľmi.Samuraj odmieta z vlastnej vôle používať iné zbrane ako Katanu alebo Wakizashi. Odmieta používať akúkoľvek strelnú zbraň. Súperov nikdy nezabíja potajomky odzadu, ale vždy v priamom súboji v tvári v tvár.

Technické stupne

    Technické stupne sú dôležitou súčasťou BUSHIDO, pretože udržujú medzi Samurajmi hierarchiu. Tieto technické stupne sa odovzdávajú z troch dôvodov: pri úspešne dokončenej skúške (viz. skúška), za zásluhy a za odcvičené roky. Vyššie technické stupne môže odovzdávať iba sensei (majster) alebo ním poverený Samuraj. Žiak BUDO pri prechode na 6.úroveň musí obstáť v skúške, po ktorej získava titul Samuraj,dostane meč - Katanu, technický stupeň 6.kyu a ako správny samuraj môže odvtedy nosiť HAKAMU (viz. časť hakama).Tým je oficiálne prijatý medzi Samurajov a môže študovať u majstra. Na 7.úrovni získava tech. stupeň 5.kyu, na 8. stupeň 4.kyu, na 9. stupeň 3.kyu, na 10. stupeň 2.kyu, na 11. stupeň 1.kyu. Na 12.úrovni musí vykonať náročnú skúšku na technický stupeň 1.dan, po ktorej získa novú HAKAMU (viz. hakama) a možnosť učiť žiakov BUDO. Na 14.úrovni obdrží stupeň 2.dan. Na 17.úrovni stupeň 3.dan a na 21.úrovni ho čaká znovu náročná skúška, tentokrát na 4.dan. Po tejto skúške sa zo Samuraja stáva majster a má právo učiť aj Samurajov. Na 26.úrovni získa stupeň 5.dan. Na 32. úrovni titul 6.dan a nakoniec na 36.úrovni obdrží stupeň 7.dan a stáva sa z neho veľmajster, ktorý má právo rozhodovať o celom chode samurajskej školy.Prehľad o obdržaní technických stupňov ukazuje nasledujúca tabuľka:
Úroveň 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 17. 21. 26. 32. 36.
Technický stupeň 6.kyu 5.kyu 4.kyu 3.kyu 2.kyu 1.kyu 1.dan 2.dan 3.dan 4.dan 5.dan 6.dan 7.dan

Skúšky

    Skúška na vyšší technický stupeň prebieha väčšinou v Dojo (miestnosť na cvičenie), ale môže sa konať aj vo voľnej prírode. Celú skúšku sledujú majstri Samuraji na čele s veľmajstrom. Samotnému skúšanému Samurajovi je pridelený partner, ktorý naňho podľa pokynov majstrov neustále útočí. Úlohou Samuraja je ubrániť sa proti útokom. Na vyšších úrovniach sa už musí ubrániť aj proti viacerým protivníkom. Celá táto skúška trvá približne 2 hodiny, závisí od úrovne cvičiaceho. Na konci úspešnej skúšky prebehne ceremoniál, pri ktorom Samuraj dostane od veľmajstra pamätný pergamen s výsledkami skúšky.

HAKAMA

    Niekto nezainteresovaný by mohol tvrdiť, že je to sukňa. No nie je to tak, pretože HAKAMA sú veľmi široké nohavice, ktoré majú zakrývať samurajov postoj. Hakama má sedem pukov a každý z nich predstavuje jednu z cností BUSHIDO:
- láskavosť
- česť a spravodlivosť
- zdvorilosť a etiketa
- múdrosť a inteligencia
- úprimnosť
- tolerancia
- zbožnosť
Tieto vlastnosti by mal mať každý správny Samuraj, ktorý sa chce stať ozajstným majstrom svojho umenia. Hakamu si môže Samuraj dať ušiť za 20 zl. Ak Samuraj dosiahne 1.dan, dostane novú Hakamu. Táto Hakama má rovnaký výzor ako stará, ale okrem toho je ešte obohatená o výťažky z liečivých rastlín, ktorá umožňujú Samurajovi rýchlejšiu regeneráciu. Vďaka týmto bylinkám si dokáže Samuraj vyliečiť o 2 životy za smenu viacej. Takáto Hakama má kvôli výťažkom z byliniek tmavomodrú farbu. Klasická Hakama má bielu farbu.

KATANA – Samurajov meč

    Samuraj bez meča sa cíti ako kováč bez kladiva. Každý Samuraj by kvôli svojej Katane položil aj život. Katanu získa na 6.úrovni po dokončení skúšky. Na tomto meči bude napísané jeho meno a jeho erb. Tento meč je preňho nesmierne cenný a preto by ho nemal stratiť, lebo to sa trestá. Novú Katanu si môže kúpiť za 800 zl. Katana je veľmi kvalitný a ostrý meč, ktorý v rukách dobrého Samuraja môže preťať aj strom (myslené iba obrazne). Katana patrí medzi stredné obojručné zbrane. Jej parametre sú:
SZ ÚČ OZ
6 +3 +1

WAKIZASHI – Druhý Samurajov meč

    Tento meč je kratšia obdoba katany. Samuraj nosí wakizashi vždy s spolu s katanou a používa ho len v ojedinelých prípadoch. Wakizashi je stredná jednoručná zbraň s parametrami:
SZ ÚČ OZ
4 +2 0

KENDO – umenie meča

Ovládanie meča
    Samuraj svoj meč používa takmer vždy. Je teda samozrejmé, že sa zlepšuje v jeho ovládaní. Zistí, že aj pri útoku s Katanou je dôležitá obratnosť. Preto si od 7.úrovne aj pri útokoch s Katanou a Wakizashi môže pripočítať polovicu bonusu za obratnosť.Čím je Samuraj starší, tým viac si je istý, že pri útokoch je obratnosť dôležitejšia ako sila, a preto si od 21.úrovne priráta celý bonus za obratnosť, ale iba polovicu bonusu za silu. Vie aj pod akým uhlom má udierať a vie ako sa má kryť. Preto má od 10.úrovne bonus +1 k SZ, od 22.úrovne +2 k SZ, od 30.úrovne +3 k SZ a nakoniec na 36.úrovni bonus +4 k SZ (všetko platí pre útok s katanou alebo wakizashi).

Rezanie s mečom - útočnosť
    Majstri vysvetlia Samurajovi aj spôsob rezania, pretože s katanou (alebo s wakizashi) sa musí útočiť veľmi precízne. Iba vtedy má útok veľkú silu. Na toto Samuraj stále myslí. Od 9.úrovne vie Samuraj viesť meč po takej dráhe, že má bonus +1 k ÚT, od 16.úrovne bonus +2 k ÚT a od 25.úrovne bonus +3 k ÚT .

Obrana s mečom
    Správny Samuraj musí byť silný aj v obrane. Na výcvikoch sa nejaký čas venuje obrane s katanou (alebo wakizashi). Žiaľ cvičí sa len v kombinácii meč proti meču, a preto sa nasledovné bonusy vzťahujú len pri boji s oponentom, ktorý má meču podobnú zbraň. Od 8.úrovne má bonus +1 k OZ, od 15.úrovne bonus +2 k OZ a od 23.úrovne má bonus +3 k OZ.

Tasenie meča
    Samuraj sa zlepšuje aj v tasení katany. Na 16. úrovni je už tak vyspelí v ovládaní meča, že dokáže súčasne s tasením zaútočiť. Tento útok je však slabší. Samuraj má postih –1 k ÚČ.

Kombinácia zbraní
   Samuraj sa môže rozhodnúť, že bude používať naraz aj katanu a wakizashi. No vtedy musí katanu držať v jednej ruke, čo nie je príliš výhodné. Spolu majú parametre:
SZ ÚČ OZ
5 +1 +2

    Kombinácia dvoch wakizashi sa nepoužíva, lebo každý Samuraj verí svojej katane viac ako svojmu wakizashi.

SHIKKO - Chôdza na kolenách

    Samurajovi sa môže stať, že práve dokončuje páku a kľačí pri súperovi na kolenách. Druhý súper to môže využiť a napadne ho. Samuraj musí byť na toto pripravený a preto sa na výcvikoch venuje aj chôdzi na kolenách, aby sa dokázal úspešne brániť aj v takýchto situáciách. Pri shikko sa uvažuje ako by bol Samuraj o triedu menší, minimálne veľkosti A. Jeho pohyblivosť klesne o 4, minimálne na 1. Presun na susedný hex trvá dve akcie, pretože Samuraj má pri shikko menšie kroky, keďže má kratšie nohy. Aj Samuraj útočí s katanou, môže v jednej akcii vstať, tasiť a útočiť. Tento útok má postih -5 k SZ.

Viacnásobné útoky

    Samuraj je majster meča. Neustále sa zlepšuje v jeho vedení. Seky dokáže viesť po čoraz kratšej dráhe. Samuraj vie od 6.úrovne zaútočiť katanou alebo s wakizashi 3-krát za 2 kolá. Od 10.úrovne stihne zaútočiť už 2-krát za kolo, od 20.úrovne 5-krát za 2 kolá a nakoniec od 30.úrovne je tak dobrý, že dokáže zaútočiť 3-krát za kolo.
    Aj keď sa už Samuraj nevenuje boju bez zbrane toľko ako predtým, ešte stále je schopný napredovať aj v tomto obore. Od 14.úrovne vie zaútočiť bez zbrane 2-krát za kolo od 23.úrovne 5-krát za 2 kolá a od 33.úrovne 3.krát za kolo.

Ronin

    Ronin je Samuraj, ktorý nemá svojho pána. Väčšina Samurajov svojich pánov má. Sú to ich majstri. So Samuraja, ktorému pán zomrel, sa môže stať RONIN alebo si nájde iného pána. Samuraj bez pána nie je považovaný za pravého Samuraja.

KÓDEX BUSHIDO

    Štúdium kódexu a jeho dodržiavanie je pre Samuraja veľmi dôležité. Kódex obsahuje tieto základné informácie:
    - Samuraj musí byť silný fyzicky aj psychycky
Aj vo svojich voľných chvíľach by sa mal neustále venovať zlepšovaniu nelen svojich bojových schopností, ale aj zlepšovaniu svojho vzdelania
    - Samuraj sa nebojí smrti
Hlavným cieľom Samuraja by mala byť neustála myšlienka na smrť. Ak sa s ňou stotožní, vyhne sa množstvu nešťastia, sklamania a pohrôm. Bude žiť zdatný a zdravý a navyše môže očakávať dlhý život.
    - Samuraj bude verne slúžiť svojmu pánovi až do smrti
Slúžiť svojmu pánovi je pre Samuraja povinnosť. Mal by byť svojmu pánovi k dispozícii vo dne v noci. Snaží sa zo všetkých síl uspieť v pánových požiadavkach. Pán sa mu za verné služby väčšinou odvďačí platením jeho výcvikov. Môže sa stať, že Samuraj neuspeje a jeho pán zomrie. Vtedy sa Samuraj môže aj zabiť, pretože už nemá komu slúžiť.
    - Samuraj nikdy nespácha zákernú vraždu
Takéhoto činu nie je Samuraj schopný. Napadnúť súpera odzadu alebo v spánku je oborom pre Ninjov a nie pre Samurajov. Samuraj súpera radšej vyzve na priamy súboj.
    - Samuraj musí svoje vedomosti získať od svojho majstra
Ak stretne schopného a skúseného bojovníka, nemal by sa hneď nechať od neho vyučovať, pretože všetko má svoj čas a príliš skoré vysvetlenie niektorých vecí nevedie vždy k dobrému výsledku. Mal by sa venovať štúdiu iba u svojho majstra, ktorý vie čo mu má kedy vysvetliť a povedať.
    - Samuraj je povinný správať sa zdvorilo a slušne
Zdvorilé chovanie je u Samuraja priamo nutnosť.Bez náležitého vychovania nemôže byť nikto pravý Samuraj. Dobrý Samuraj vždy preukazuje pánovi i svojim blízkym hlbokú úctu vo forme zdvorilosti. A tak by sa mal chovať aj v prítomnosti cudzích ľudí.
    - Samuraj má právo vybrať si svojho majstra
Každý Samuraj by si mal do začiatku vybrať vhodného majstra, ktorý mu pomôže detailne porozumieť princípom a postupom boja vrátane tajomstiev, ktoré obsahujú.
    - Samuraji môžu byť priateľmi, len ak si vzájomne vidia do sŕdc
Je chybou združovať sa s ľuďmi len za účelom pobavenia alebo planej konverzácie.
    - Samuraj nesmie nikoho ohovárať ani bezdôvodne kritizovať
K takýmto praktikám by Samuraj nikdy nemal pristúpiť. Každé slovo by si mal dobre premyslieť, pretože sa môže stať, že raz niekoho ohovorí a neskôr bude potrebovať jeho pomoc.
    - Samuraj je povinný hrdo čeliť smrti
Hrdo čeliť svojej smrti patrí k Samurajovmu hlavnému poslaniu. Ak stratí kľud na pokraji svojho života a zomre so zbabelými slovami na perách, potom celý jeho hrdinský život bude stratený a zabudnutý.

ZAMERANIE – POSTIHY

    Na výcvikoch na Samuraj venuje iba boju proti humanoidom veľkosti B, C ojedinele A. Tým získal v obrane proti postavám veľkosti C dobrý cvik a preto nemá pri nich postih za veľkosť. No pri humanoidoch veľkosti A nemá pri obrane bonus za veľkosť . Samuraji neustále cvičia boj meč proti meču, a preto sú v boji proti nemečovitým zbraniam dosť neskúsení. Samuraj má až do 30.úrovne proti takýmto zbraniam postih –1 na obranu. Proti nehumanoidným bytostiam má dokonca postih –1 k ÚČ a -2 k OČ. Samuraj je povinný nosiť hakamu a keikogi a z vlastného presvedčenia si na seba neoblečie žiadne brnenie. Nebotrebuje ho, pretože sa nebojí smrti.

ÚTOKY

    Samuraj sa už útokmi veľmi nezaoberá, a preto sila jeho útokov bez zbrane od 6.úrovne už nerastie.

ÚCHOPY

    S úchopmi sa Samuraj stretáva pri cvičení dosť často, pretože ak sa chce vedieť proti úchopom brániť musí vedieť aj dobre zaútočiť.
Úroveň Aihanmi Gjakuhanmi Morote Ryote Kata Ryokata
6. 3 2 1 1 1 1
7. 3 2 1 1 1 1
8. 4 2 1 1 1 1
9. 4 3 1 1 1 1
10. 4 3 2 1 1 1
11. 4 3 2 2 1 1
12. 4 3 2 2 2 1
13. 4 3 2 2 2 2
14. 5 4 3 3 2 2
15. 5 4 4 3 2 2
16. 5 4 4 3 3 2
17. 5 4 4 3 3 3
18. 6 4 4 3 3 3
19. 6 5 4 3 3 3
20. 7 6 5 3 3 3
21. 7 6 5 4 3 3
22. 7 7 5 4 4 3
23. 7 7 6 4 4 4
24. 7 7 7 4 4 4
25. 7 7 7 5 4 4
26. 7 7 7 5 5 4
27. 8 7 7 5 5 4
Citlivý bod [%] 15% 15% 25% 15% 10% 10%

WAZA - TECHNIKY

    Samuraj je nielen odborník na meče, ale aj na uhýbanie sa útokom a úchopom súpera. Na výcvikoch sa naučí ako sa dá zneškodniť protivník pomocou hodov, pák a znehybnenia Samuraj dokáže na 8.úrovni použiť techniku 3-krát za 2 kolá (+3 k inic.), Na 15.úrovni môže použiť techniku 2-krát za kolo (+6 k inic.) a na 25.úrovni 5-krát za 2 kolá (+9 k inic.). Techniky sú rozdelené do niekoľkých kategórii:
BUKIWAZA (od 8.úrovne) :
Techniky s mečom. Môžu byť v kombinácii meč proti meču alebo ak je Samuraj uchopený za ruku s mečom. Samuraj môže použiť ľubovoľnú techniku, ktorú ovláda a ktorá je vhodná pre danú situáciu.
TACHIWAZA (od 10.úrovne) :
Techniky proti klasickým úchopom a úderom, ktoré ovláda aj Samuraj. Sú to úchopy a údery spredu. Samuraj môže použiť ľubovoľnú techniku, ktorú ovláda.
SUWARIWAZA (od 16.úrovne ) :
Techniky proti klasickým útokom s tým rozdielom, že Samuraj je na kolenách. Takáto situácia sa stane napr. ak Samuraj dokončuje pák na súpera ležiaceho na zemi a zrazu naňho zaútočí druhý súper. Sú to úchopy a údery spredu. Samuraj môže použiť ľubovoľnú techniku, ktorú ovláda.
USHIROWAZA (od 20.úrovne ) :
Techniky proti úchopom zozadu (ktoré radi používajú ninjovia). Samuraj môže použiť ľubovoľnú techniku, ktorú ovláda.
RANDORIWAZA (od 25.úrovne) :
Techniky proti dvom alebo trom útočníkom, ktorý Samuraja uchopili napr. takto: dvaja morote tori za ruky a tretí škrtí zozadu. Samuraj môže použiť iba techniky určené proti viacerým útočníkom.

   Samuraj sa na 8.úrovni naučí prvú BUKI techniku Makiotoshi. Na každej ďalšej párnej úrovni sa naučí novú BUKI techniku. Na 10.úrovni sa naučí prvú TACHI techniku iriminage. Na každej ďalšej párnej úrovni sa naučí novú TACHI techniku. Na 16.úrovni sa naučí SUWARI techniku ikkyo. Novú SUWARI techniku sa naučí vždy po 3-och úrovniach. Na 20.úrovni sa naučí iriminage aj pre USHIRO techniky. Na každej ďalšej párnej úrovni sa naučí novú USHIRO techniku. Prvá RANDORI technika nie je určená dopredu. Samuraj si môže vybrať, ktorá mu vyhovuje. Novú RANDORI techniku sa naučí vždy po 3-och úrovniach.
   Samuraj nemôže techniky použiť proti Samurajovi na vyššej úrovni. Ak je pri technikách hodov súperom žiak BUDO alebo jeho obory minimálne o 4 úrovne nižšej, tak nie je vďaka dobrému pádu zranení.

PÁKY, HODY, ZNEHYBNENIA

    Samuraj technikám venuje dosť času, ale to neznamená, že ovláda obrovské množstvo pák, hodov či znehybnení. Venuje sa štúdiu malého okruhu techník, ktoré majú podobné princípy. Vďaka tomu je veľmi zbehlý v ovládaných týchto techník. Má na výber z útočných alebo obranných techník, prípadne ich kombinácii. U každej techniky je uvedené o aký typ sa jedná (Ú,O alebo Ú/O) Z týchto pák, hodov a znehybnení si môže Samuraj vyberať, ak dosiahne potrebnú úroveň.

Páky

    Páky patria medzi techniky, ktoré slúžia na rýchlu likvidáciu oponenta. Vždy sú ukončené zlomením ruky. Súper už s touto rukou nemôže vykonávať žiadnu činnosť.

IKKYO – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane, katana, wakizashi
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ –1, ÚČ 0
Poznámky: Je to páka na jeden kĺb na súperovej ruke. V tomto prípade je to lakeť. Ak sa podarí, tak je súper zranení za 2k10 +1 životov.Je to prvá páka, ktorú sa môže Samuraj naučiť.
Vhodné pre: BUKIWAZA, TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

NIKYO – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane, katana, wakizashi
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ –2, ÚČ 0
Poznámky: Je to páka na dva kĺby na súperovej ruke.Sú to lakeť a zápästie. Ak sa podarí, tak je súper zranení za 2k10 +5 životov. Aby sa Samuraj mohol naučiť túto páku, musí ovládať páku ikkyo.
Vhodné pre: BUKIWAZA, TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

SANKYO – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane, katana, wakizashi
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ –2, ÚČ -1
Poznámky: Je to páka na tri kĺby na súperovej ruke.Sú to rameno, lakeť a zápästie. Ak sa podarí, tak je súper zranení za 3k10 životov. Aby sa Samuraj mohol naučiť túto páku, musí ovládať páku nikyo.
Vhodné pre: BUKIWAZA, TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

YONKYO – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ –1, ÚČ -1
Poznámky: Je to páka na štyri kĺby na súperovi.Sú to rameno, lakeť, zápästie a jeden stavec na chrbtici. Ak sa podarí, tak je súper zranení za 3k10 +5 životov. Aby sa Samuraj mohol naučiť túto páku, musí ovládať páku sankyo.
Vhodné pre: TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

GOKYO – O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ –2, ÚČ -2
Poznámky: Je to páka na päť kĺbov na súperovi.Sú to rameno, lakeť, zápästie a dva stavce na chrbtici. Ak sa podarí, tak je súper zranení za 4k10 životov. Aby sa Samuraj mohol naučiť túto páku, musí ovládať páku yonkyo.
Vhodné pre: TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

Hody

   Hodom sa Samuraj venuje najviac zo všetkých techník, pretože sú veľmi účinné. Všetky hody sú charakteristické využívaním energie súpera, aby sa dali používať aj v pokročilejšom veku.

SHIHONAGE – O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane, katana, wakizashi
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ –2, ÚČ –2
2.akcia, typ Ú, OČ –2, ÚČ 0
Poznámky: Ide o hod pri ktorom je súper za pomoci páky shodený na zem. Tento hod sa používa na zhodenie súpera. Súper je zranení iba tieňovo za 2k6 + bonus za obr. Samuraja.
Vhodné pre: BUKIWAZA, TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

IRIMINAGE – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ –1, ÚČ +2
Poznámky: Najpoužívanejší a najtvrdší hod zo všetkých. Ide vlastne o hod zo vstupu. Samuraj sa pokúsi presunúť na hex, kde stojí súper, pričom zaútočí na jeho hlavu pod takým uhlom, aby mu zlomil chrbticu. Súper si hádže proti pasci OBR~OBR Samuraja + 2~ nič/zranenie za 1/2 životov. Okrem toho je súper zranení tieňovo pri páde za 2k6 životov. Tento hod sa môže Samuraj naučiť ak už ovláda všetky ostatné hody.
Vhodné pre: TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

KOSHINAGE – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O/Ú, OČ –2, ÚČ +1
2.akcia, typ Ú, OČ –4, ÚČ +2
Poznámky: Tento hod je menej používaný pre jeho nebezpečnosť. V prvej akcii Samuraj súpera dovedie za svoj chrbát a v druhej akcii ho cez chrbát prehodí. Súper sa pri páde zraní za 3k6 tieňových životov a jedno kolo leží na zemi.
Vhodné pre: TACHIWAZA, USHIROWAZA

KAITENNAGE – Ú/O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O/Ú, OČ –2, ÚČ –2
2.akcia, typ Ú, OČ +1, ÚČ +1
Poznámky: Pri tomto hode Samuraj vychýli súperovu ruku do strany, aby pod ňou mohol prejsť. V druhej akcii ho potom od chrbta postrčí. Súper je zranení tieňovo za 1k6 životov.
Vhodné pre: BUKIWAZA, TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

KOTEGAESHI – Ú/O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid bez zbrane alebo s jednoručnou zbraňou
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ –1, ÚČ –1
2.akcia, typ Ú, OČ –1, ÚČ +1
Poznámky: Samuraj v prvej akcii chytí súpera za predlaktie a vytočí mu zápästie tak, že bolesť prinúti súpera padnúť.Pád ho tieňovo zraní za 1k6 životov. V druhej akcii súpera páči na zemi tak, že pri ňom klačí. Pri tomto páčení súper príde o 2k6 životov a ak má zbraň, tak ju pustí.
Vhodné pre: TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

KOKYUNAGE – O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ –1, ÚČ 0
Poznámky: Tento hod sa často používa pre jeho jednoduchosť. Samuraj sa iba uhne súperovmu útoku a trocha mu pomôže v jeho smere. Súper si hádže proti pasci OBR ~ 1+ OBR Samuraja ~ nič / pád (zranenie za 1k6 tieňovo).
Vhodné pre: TACHIWAZA, SUWARIWAZA, USHIROWAZA

TENCHINAGE – O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ –2, ÚČ 0
2.akcia, typ Ú, OČ –2, ÚČ +1
Poznámky: V preklade hod nebo-zem. Samuraj v prvej akcii absorbuje súperov útok. V druhej akcii súpera chytí za ruky a hodí ho, pričom jedna ruka smeruje na nebo, druhá na zem. Pri tomto hode je veľmi ťažké správne padnúť. Súper sa zraní za 3k6 tieňových životov.
Vhodné pre: TACHIWAZA, USHIROWAZA

UDEKIMENAGE – O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane, Katana, Wakizashi
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ –3, ÚČ +1
2.akcia, typ Ú, OČ –1, ÚČ 0
Poznámky: Tento hod je spojený so silnou pákou na lakeť. Samuraj sa v prvej akcii vyhne súperovmu útoku, pričom mu nasadí silnú páku na lakeť, ktorá súpera zraní za 2k10 životov. V druhej akcii súpera zhodí na zem. Súper sa pri páde zraní za 1k6 tieňových životov. Túto páku sa Samuraj môže naučiť, ak už ovláda aspoň tri iné hody.
Vhodné pre:BUKIWAZA, TACHIWAZA, USHIROWAZA

JUJIGARAMI – Ú
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia, typ Ú, OČ –2, ÚČ 0
Poznámky: Samuraj chytí súperove ruky prekríži mu ich a hodí ho na zem. Pri tomto hode je veľmi ťažke správne padnúť, pretože súper nemôže tlmiť pád rukou. Súper sa pri páde zraní za 4k6 tieňových životov. Ak sa jedná o žiaka BUDO alebo jeho obory, tak sa zraní za 2k6 tieňových životov. Tento hod sa môže naučiť, len ak ovláda už aspoň štyri iné hody.
Vhodné pre: TACHIWAZA, USHIROWAZA

Znehybnenie

   Počas celého štúdia sa Samuraj môže naučiť iba jednu techniku znehybnenia (teda ak si ďalšie nevymyslí). Tieto techniky sú veľmi nepraktické, pretože oponenta je potrebné neustále držať, čo je pri viacerch útočníkoch nereálne.

HIJIKIMEOSAE – Ú
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid bez zbrane alebo s jednoručnou zbraňou
Priebeh:
1.akcia, typ Ú, OČ +1, ÚČ -2
Poznámky: Samuraj chytí súperovu ruku tak, že na nej stlačí citlivé body. Súper nie je zranení, ale nie je schopný sa dobre brániť, a preto má postih na obranu –5.
Vhodné pre: TACHIWAZA, USHIROWAZA

Techniky s mečom

Technikám meča sa venuje Samuraj rád a často. Techník je iba pár, ale sú použiteľné pre veľa situácii.

MAKIOTOSHI – Ú
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid s mečovitou zbraňou
Priebeh:
1.akcia, typ Ú, OČ +2, ÚČ -3
Poznámky: Samuraj vychýli súperov meč do strany, takže súper sa pri nasledujúcej obrane nemôže brániť so zbraňou.
Vhodné pre: BUKIWAZA

KIRIAGE – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 2
Zbrane: Katana, wakizashi
Protivník: humanoid s mečovitou zbraňou
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ -1, ÚČ +1
2.akcia, typ Ú, OČ –2, ÚČ +1
Poznámky:Samuraj sa v prvej akcii bráni tak, že svoju zbraň zdvihne nad hlavu, pričom súperovu zbraň mierne vychýli. Súper má v nasledujúcej akcii postih –1 k OČ. V druhej akcii už z náprahu zaútočí na súpera.
Vhodné pre: BUKIWAZA

KIRIGAESHI – Ú/O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: Katana, wakizashi
Protivník: humanoid so zbraňou
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ -2, ÚČ 0
2.akcia, typ Ú, OČ –1, ÚČ spec.
Poznámky: Samuraj sa v prvej akcii úspešne bráni tak, že nechá súpera, aby udrel do jeho meča, čím udelí meču energiu. V druhej akcii mu Samuraj vráti jeho úder späť. Sila tohto úderu bude taká, akú mal súperov úder +1.
Vhodné pre: BUKIWAZA

Randori techniky

   Tak týmto technikám sa venujú už ozajstný majstri Samuraji. Sú to najťažšie techniky zo všetkých. Ten kto zvládne tieto techniky je už na úplnom vrchole svojho umenia.

HIJIKIME SANKYO – Ú/O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: dvaja humanoidi
Priebeh:
1.akcia, typ O, OČ -2, ÚČ –2
2.akcia, typ Ú, OČ –1, ÚČ -1
Poznámky: Ide o kombináciu hijikimeosae a sankyo páky. V 1. akcii spravý jednu techniku a v 2.akcii druhú techniku.
Vhodné pre: RANDORIWAZA

RYOSHIHONAGE – Ú/O
Bonus k iniciatíve: 0
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: dvaja humanoidi
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ -2, ÚČ –2
2.akcia, typ Ú/O, OČ –1, ÚČ 0
Poznámky: Ide o hodenie oboch súperov pomocou shihonage. V 1. akcii spravý jednu techniku a v 2.akcii druhú techniku.
Vhodné pre: RANDORIWAZA

KOKYUSANNAGE – Ú/O
Bonus k iniciatíve: +2
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: traja humanoidi
Priebeh:
1.akcia, typ Ú/O, OČ -2, ÚČ +1
2.akcia, typ Ú/O, OČ –1, ÚČ 0
Poznámky: V prvej akcii Samuraj hodí dvoch súperov pomocou kokyunage. V druhej akcii hodí aj tretieho súpera.
Vhodné pre: RANDORIWAZA

Vymýšľanie vlastných techník

    Samuraj si môže vymýšľať vlastné techniky presne tak, ako si šermiar vymýšľa finty. Jediný rozdiel je v tom, že Samurajovi to trvá dvojnásobnú dobu, pretože vymyslieť novú techniku je veľmi náročné.

POZNÁMKA NA ZÁVER

Túto postavu som vytvoril po hraní za zápasníka od Errica, ktorý sa mi veľmi páčil. No chýbali mi tam nejaké tie úchopy. Ja osobne mám veľmi rád Samurajov a tak mi to nedalo. Jednoducho som to musel vytvoriť. Rozumy som čerpal aj z Erricovho zápasníka, ale iba keď som si už nevedel rady. Takže by som mu rád poďakoval. Postava Samuraja nie je vytvorená presne podľa skutočnosti, ale dosť sa k nej približuje. Odborné názvy som čerpal z vlastných skúseností s bojovým umením AIKIDO (niektoré som si vymyslel).Dúfam, že vám nebudú prekážať.

S pozdravom Chesus - 4.kyu

P.S. Už mám hotového aj Ninju, len tam musím ešte čosi doladiť. Onedlho uzrie svetlo sveta.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Loras Ereian: je to japonstina...
Chesus: nic proti nicemu, super napad a moc pekny zpracovani... ale uz v prvni casti (zak BUDO) mas nejaky terminologicky nedostatky... napr yoko-geri rozhodne neni kop z otocky... (definoval bych spis mawashi-geri jako obloukovy kop na zebra, yoko geri pak jako kop stranou do oblasti hrudniku/hlavy)... nasledni hiza-geri (kop kolenem) - tam bych nevidel jako zadrhel nestabilitu, ale spis to, ze se da pouzit jenom na velmi blizkou vzdalenost...
dal jsem se zatim nedostal... kdybys chtel, muzeme doladit chyby soukromou postou :-)

jinak jak rikam... moc pekny... nejspis ho nekdy pouziju... :-)


 Uživatel úrovně 0

Nemali nahodou samurajovia aj brnenia??? A budovia zas lahke kozenne???


 Uživatel úrovně 0

toto povolání je skvělé ale nepíše se kiay s měkkým i (kiai)?


 Uživatel úrovně 0

Víeš čo my prijde divné????Tvoj nápad zo samurajom je trošku zvláštny a to preto lebo ked si to tak zobereš tak samuraji to bola kultúra,naboženstvo,umenie a štýl života niektorých ludí v Japonsku.A do drd je to divné dávať.to je ako dať do drd katolíckeho kňaza a pritom v drd vôbec nemusí byť katolicka viera(zaleži od PJ, ale bolo by to divné).Ale spracovane je to úžastne a fakt parada.Ale to je iba môj názor leo ja som aj tak ______(nič ) nespravil.Ale to je len taký detail..inač je to fakt klassa:)))


 Uživatel úrovně 0

Skvěle propracovaný! Škoda, že se nemůže hlasovat. Ty názvy schopností jsou z jakýho jazyka?


 Uživatel úrovně 0

chesus mohol by si mi poslat porametre pre ninju???prosim ta. sil


 Uživatel úrovně 0

je lepsi podla teba ninja aelbo samuraj??lebo sa rozhodujem medzi nimi dvoma...


 Uživatel úrovně 0

ahoj chesus...velmi dobre prepracovane...len mi tam chyba brnenie...jasne ze niektory samuraiovia ho nenosili koil cti..ale niektory ho nosili...a nemalo to pre nich nic so ctou...takze taq a inak ja som 5kyu =)


 Uživatel úrovně 0

Diky za odpovede, inac je to fakt premakane a je prakticke ze je to v slovencine. Tak ma napadlo, kam chodis na AIKIDO?


 Uživatel úrovně 0

Mila Arkana.
Rad zodpoviem na tvoje otazky.
1) postupuj ako pri valecnikovej schopnosti odhad supera.

2) zaokruhluje sa smerom nahor.

Pri Samurajovi

3) Strata katany sa pri tomto povolani tresta "len" odrezaním prstu. Viem, ze v skutocnosti sa strata katany trestala smrtou, ale to sa zda dost krute na DrD.

4) Wakizashi stoji 400 zl. Strata sa netresta.

5) Ronin nepostupuje po urovniach normalne, lebo ho nema kto cvici. Na vycvik musi ist k majstrovi a ten sa stane zaroven jeho panom, takze uz nebude Ronin.

6) Samuraj sa za jednu uroven nauci jednu techniku.

S uctou Chesus