Kouzelnická Kouzla

Obnovení *Hroa coaclina* Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 5

Skupina: Ostatní

Past: INT ~ 7 ~ -1/2 aktuálního počtu životů (zaokrouhleno dolu)+duševní šok

Dosah:

Rozsah:

Popis:

Jméno kouzla: Obnovení
Kouzelná slova: *Hroa Coacalina*
Magenergie: 33+7 magů
Past: INT ~ 7 ~ -1/2 aktuálního počtu životů (zaokrouhleno dolu)+duševní šok
Dosah: viz. níže
Rozsah: viz. níže
Vyvolání: 5 směn
Trvání: 3 směny x úroveň kouzelníka

jelikož je toto kouzlo na první pohled dost podobné herním "respawnům", "oživením" a podobným věcem a abych kouzlo jasně odlišoval budu používat pojem znovustvoření . toto kouzlo je primárně zamýšleno pro kouzelníky s vyšší úrovní a dokáže za přesně daných podmínek znovustvořit postavu.

Kouzelník uchopí menší předmět (např. Kámen, klíč, malý nůž apod.) a za pomoci 33 magů se na něj pokusí vložit kouzlo, které později znovustvoří tohoto kouzelníka. Hodí si na past (viz. výše) která v případě neúspěchu onu magenergii od předmětu odrazí zpět na kouzelníka a spustí efekt popsaný v pasti. V případě úspěchu je kouzlo úspěšně nanesené na předmět dokud nevyprší. Doba kouzla je 3 směny x úroveň kouzelníka.

(Z doby trvání kouzla společně s cenou a obtížností vyvolání vyplývá, že kouzlo je určeno jak jsem již psal výše pouze pro zkušené kouzelníky.)

Nyní je kouzlo nanesené a kouzelník může schovat předmět a může se pustit do dobrodružství. Pokud při něm jakýmkoli způsobem ztratí všechny životy tak kouzlo začne automaticky působit, ale kouzelník musí mít minimálně 7 magů, která slouží ke spuštění kouzla na předmětu a zmizení těla. Pokud je nemá kouzlo nezapůsobí. Pokud ano magenergie způsobí prudký záblesk a tělo kouzelníka i s vybavením zmizí. Tělo se opět objeví bez jakýchkoli zranění ale i bez veškerého svého vybavení které měl při smrti u sebe poblíž předmětu, který očaroval. V tu chvíli kouzlo přestává působit a kouzelník leží s 1 životem a bez magenergie v bezvědomí a každé kolo si hází 1k10 s 50% šancí na vzbuzení.

Otázky a odpovědi
Q: Co když předmět někdo sebral a má ho u sebe (kapse, vaku apod.)?
A: Tělo se objeví na nejbližším možném místě kam se vejde. (Maximálně 3 sáhy od předmětu)
Q: Co když bude očarovaný předmět zničen?
A: Kouzlo nebude působit.
Q: Co se stane pokud bude očarovaný předmět vzálený od jakéhokoli místa kde je dost místa více než povoluje tolerance 3 sáhy. (např. zakopán)?
A: Kouzlo nebude působit.
Q: Co pokud bude mít kouzelník očarovaný předmět při smrti u sebe?
A: Jelikož se všechny věci při smrti ztratí a kouzlo nemá kam kouzelníka znovustvořit tak tělo pouze zmizí. Z důvodu mizení věcí se nedoporučuje dávat předmět komukoli kdo jde do dobrodružství s tímto kouzelníkem, nebo ho pokládat u vchodu do jeskyně apod., protože se pak znovustvoří s 1 životem zpět u nebezpečí, které ho zabilo.
Q: Lze nějak získat věci ztracené při znovustvoření zpět?
A: Ne. Věci nelze vrátit žádným kouzlem.

možná je kouzlo napsáno lehce chaoticky a předem se omlouvám

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 5

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Po mechanické stránce je kouzlo zpracováno tak, že se dá ve hře použít - Má však do sebe zapečeno několik nevýhod, které použitelnost kouzla poněkud omezují: Vzhledem k relativně nízké době trvání (maximálně 18 hodin u kouzelníka na 36. úrovni) kouzelník jeho sesláním omezuje svojí zásobu magenergie pro další užitné účely a kromě toho riskuje i utržení těžkého zranění, pokud se na něj kouzlo "odrazí". V určitých specifických situacích ale může svoje uplatnění najít.