Kouzelnická Kouzla

Sejmi lektvar *Ambil ramuán* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Skupina: Vitální magie

Past: Roz~6

Dosah: 1

Rozsah: 10

Vyvolání: 1 kolo

Popis:

Sejmi lektvar
Magenergie 3 + (1/2 magenergie potřebné na výrobu lektvaru +1/10 hodnoty surovin)
Dosah10 sáhů
Rozsah1 tvor
Vyvolání1 kolo
Trváníihned
OborVI
PastRoz~6

"Sejmi lektvar" zbaví cíl kouzla pokud ten neuspěje v hodu proti pasti působení jednoho lektvaru. Kouzelník buď musí o lektvaru vědět (definovat jeho působení), pak odhadne přesné množství magenergie a kouzlo může zacílit právě proti tomuto lektvaru, i kdyby jich cíl měl v sobě více. Nebo může kouzlo seslat s neurčitou magenergií, tehdy kouzlo zruší nejméně náročný lektvar, který v těle cíle je. Kouzlo vždy zruší právě jeden lektvar.
Pojmem lektvar rozumějme alchymistické výrobky působící přímo na tělo postavy uvedené v PPZ a PPE zařazeny v kapitolách Dočasné – lektvary. Kouzlo ve své základní podobě neumožňuje rušení jedů v těle oběti. Je nasnadě, že některé specifické předměty, řazené mezi lektvary, nemohou být sejmuty, především proto, že nepůsobí na tělo oběti (např. Čarovná rtuť). Dále nelze rušit lektvary, které působí okamžitě (trvání ihned), což jsou veškeré léčivé lektvary.

Kouzlo bylo v prvé řadě vytvořeno proti alchymistické metamorfóze a jiným narušujícím lektvarům, proti nimž na rozdíl od kouzel není obrany. Bojové využití je zpestřením, které učiní kouzlo využívanější i mezi běžnými čaroději dobrodruhy.

Na rozdíl od kouzel rozptylující magii toto kouzlo není rušivým výbojem, ale přímo zasahuje do těla cíle, které je v době působení pod vlivem alchymické magenergie – vyhledává tuto magenergii a transformuje ji v těle do neškodné substance. Pro přímou manipulaci s tělem/životní silou cíle je kouzlo zařazeno do oboru vitální magie
Tělo cíle se pokouší kouzelníkovu zásahu vzdorovat, což vyjadřuje past na rozdíl. Jedná se o rozdíl úrovní mezi kouzelníkem a cílem kouzla, nikoli tvůrcem lektvaru. Ať by byl tvůrce naprostý začátečník či mistr svého oboru, kouzelník zasahuje do těla cíle a s kvalitou lektvaru to nemá nic společného. Výjimkou mohou být receptury vzniklé v odpověď na toto kouzlo z dílen velmistrů lektvorby – povýšené receptury, které mohou dát bonus k pasti proti sejmutí.
Kouzlo nelze sesílat preventivně – oběť v době seslání musí být pod vlivem lektvaru, aby magenergie nevyšla nazmar.

Pro přehlednost tabulka níže uvádí dodatečnou magenergii potřebnou pro rušení běžných lektvarů z pravidel. Tyto hodnoty se mohou jednak kouzelníci učit spolu s kouzlem, za druhé si je ověřit praxí, za třetí zjistit od sdílných alchymistů. Magenergie je zaokrouhlena nahoru, suroviny dolu.


Tabulka dodatečné magenergie
Antigravitační cloumák7 magů
Éterický olej7 magů
Lektvar chladných vod4 magy
Lektvar mlhovina4 magy
Lektvar obří síly16 magů
Lektvar vlády nad lykantropy6 magů
Lektvar zmenšování3 magy
Metamorfóza12 magů
Pavoučí lektvar3 magy
Rychlost8 magů
Lektvar netopýřího sluchu2 magy
Lektvar neviditelnosti7 magů
Lektvar sovích očí5 magů
Lektvar zvířecí řeči3 magy
Ohnivec 24 magů

Dále z pravidlových lektvarů lze rušit Welfovy lektvary, jejichž magenergie je různá, proto nejsou uvedeny v tabulce.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 7

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Plž: O ovlivňování metabolismu magií tady ale přece nejde - Jde tu o to, jak rychle se vypitý lektvar převádí na svůj účinek. Buď je to okamžitě a v plném rozsahu, takže vlastně funguje jako "takový divný svitek" (místo lámání pečetě je to třeba vypít), nebo se s lektvarem v zásadě nic moc nestane jen tím, že se naleje do žaludku, a jeho účinek se projevuje souběžně s tím, jak se vstřebává (tzn. pro účely hry by se třeba o jednosměnovém lektvaru dalo uvažovat tak, že se vlastně jedná o 60 jednokolových "tiknutí"). To pak je důležité z toho pohledu, jestli je teda kouzlo cílené na lektvar jako takový, nebo jenom na efekt lektvaru.

Kromě toho se lze bavit i o tom, jestli lektvar, z jehož účinku už půlka uplynula, třeba není úměrně jednodušší na zrušení, než stejný lektvar, který byl právě vypitý - Půlka účinku se už spotřebovala, tím pádem by na zrušení měla stačit pouze polovina magenergie...

No a konečně co se týče "rušení" magů a surovin... Ona skupina kouzelnických aktivistů může chodit krajem a vydírat alchymisty s pomocí černých blesků, v tom zas až tak velký rozdíl není :-D Kouzla, která ničí tyhle věci by podle mého mohla klidně existovat - Už takhle se dají kouzly způobovat škody nejen na životech, ale i na majetku, a tabulkově je navíc jedno, jestli jedním kouzlem sestřelíš 200 životů, nebo alchemické sajraty v hodnotě 800 zlatých ;-)


 Uživatel úrovně 4

Jak už je v kouzle uvedeno, kouzlo je hlavně odpověď na metamorfózu. Jak totiž jinak ji zabránit jak ji zrušit? Bez tohoto kozla nijak.

Co se týče matabolizmu a Neznámého úvah o něm tak má odpověď by byla neřešit. Jsme v prostředi Fantazy a tak by potom následovala sáhodlouhá diskuze o tom jak magie ve světě vlastně metabolizmus ovlivňuje (a kdo ví kolik kouzlených tvorů má člověk ve střevech).

Stejně tak bych nechal na pokoji flakónky s lektvary. v úvaze by totiž šlo jít dál a ptát se a co nehotové lektvary magy a suroviny? Ty jsou také rušit a jaký je rozdíl mezi hotovým lektvarem a jeho surovinami? dokáži si potom představit jak by skupina kouzelnických aktivistů chodila po kraji a ničila veškeré přírodní zdroje surovin a vydírala by tím alchymisty. Alchymisté by na tuto hrozbu museli nějak odpovědět například speciálními flakónky, zabezpečením svých laboratoří, a další hromadou magického vybavení což by se někde muselo projevit, tedy asi na ceně lektvarů.

A jinak pěkné kouzlo.

Plž


 Uživatel úrovně 5

Než se pustìm do nějajých úvah a diskuze, dovolím si pouze podotknout, že jde o kouzlo vytažené z archivu, ve zcela nezměněné podobě z roku 2012. Nějak jsem na něj už hezky otagované narazila při hledání starších verzí kouzla užívaného ve hře kde došlo k nějaké nejasnosti. Dávno jsem zapomněla, že Sejmi lektvar existuje, protože šlo tehdy o kouzlo pro CP, specialistu proti alchymii. BTW pro drahost alchymie jsem proti, aby to rušilo lektvary ve flakónech. Navíc by tam bylo problemtické určovat past (mít u každého lektvaru uvedeno, jak dobrý alchymista ho vyrobil, je dost nepraktické, šílená administrativa... na druhou stranu u kouzel sesílaných ze svitku je to totéž a nakonec jsme to pořešili docela jednoduchou mechanikou...).
Každopádně příspěvek se na světlo světa dostal jen díky UnknowNovi a díky tomu, že jsem bordelář a chaotik :D


 Uživatel úrovně 8

Máme tu kouzlo, které je vůči lektvarům totéž, co je "Zlom Kouzlo" vůči psychické magii.

Po pravidlové stránce není co řešit - kouzlo je víceméně kopií již zmíněného kouzla pravidlového (nějaká ta základní magenergie + příplatek dle hodnoty rušeného lektvaru).

Osobně (tzn. bez dopadu na hodnocení) bych měl drobné výhrady co se týče ceny kouzla, protože zastávám názor, že alchymistická magenergie by měla mít v poměru ke kouzelnické hodnotu minimálně stejnou, ne-li větší (jedná se o přírodní zdroj jehož získávání je náročnější, než sem tam nějaká ta meditace). Od pravidel se v tomhle bohužel moc odpíchnout nejde, protože třeba pět kol rychlosti z kouzla má hodnotu 10 magů, a totéž z lektvaru jenom 9 magů, ale třeba tři směny metamorfózy mají z kouzla hodnotu 33 magů a z lektvaru jen 13... (V zásadě zastávám názor, že zrušit efekt z lektvaru by mělo být magově náročnější, než zrušit srovnatelný efekt z kouzla).

Je zajímavé, že se kouzlo jakoby inspirovalo mnohem více kouzlem "Zlom kouzlo" než kouzlem "Rozptyl kouzla" (kouzlo které je mnohem univerzálnější jak co do škály rušitelných kouzel, tak do jejich počtu) - Lze zrušit efekt pouze jednoho lektvaru, navíc je to omezené pouze na "osobní" lektvary aktivní po požití (a tedy nejspíše neúčinkuje na případné alchymistické nátěry na zbraně apod.) ale třeba na jedy to neúčinkuje... I když je fakt, že se tím zase trochu vyvažuje ta nízká vyvolávací cena :-)

Osobně bych třeba šel opačným směrem - Cenu pořádně vosolit ale umožnit tím rušit lektvary a jedy sakum prdum. Vlastně bych se nebál uvažovat ani o tom, že by nějaké takovéhle kouzlo mohlo znehodnocovat i lektvary co si jen tak sedí ve svých flakóncích, nebo dokonce dočasné alchymistické předměty obecně, nějak jako "2 magy za každý mag lektvaru a za každých načatých 8 zlatých surovin lektvaru", jen bych pak dodržel princip "Rozptylu Kouzla" - tzn. že by toto rušivé kouzlo postupovalo od nejlevnějších k nejdražším, a nedalo se tak přesně určovat, co se zruší (A ejhle, jak by bylo zajímavé rušit silný jed na opodál skomírajícím spoludružiníkovi, který má náhodou po kapsách i nějaké ty levné léčivé lektvary a podobné magické haraburdí)...

Dále vlastně toto kouzlo podněcuje k diskuzi o tom, co vlastně s postavou udělá vypití lektvaru... Zmetabolizuje se lektvar po vypití najednou a postava je nadále jakoby pod vlivem "jako-když-kouzla", které se dá rušit? Nebo trvání lektvaru reflektuje to, jak se lektvar pomalu vstřebává, a část je ho vlastně "nestrávená" (tzn. je to jakoby dlouhá série okamžitých efektů, namísto jednoho dlouhotrvajícího efektu)? Je vypitý lektvar v těle postavy stále samostatnou entitou, nebo se stává součástí postavy?

No, ale abych jen tak netlachal - Celkově je kouzlo zpracované použitelně podle platných standardů (3*) a otvírá cestu proti-alchymistickým rušivým kouzlům, což je jeden z těch nápadů, který se víceméně nabízel - v pravidlech bylo prakticky všechno potřebné k jeho realizaci, chtělo to jenom dát si dvě a dvě dohromady, a invence byla na světě. Dále dílo podněcuje k zamyšlení nad některými aspekty působení lektvarů, za což má u mě +1* :-)