Kouzelnická Kouzla

Spektator **Specto** Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Časoprostorová magie

Dosah:

Vyvolání: 3 kola

Popis:

Jméno kouzla: Spektator Kouzelná slova: Specto Magenergie: 5 magů za kolo Past: Není Dosah: 0 Rozsah: Kouzelník Vyvolání: 3 kola Trvání: Dle dodané magenergie

Popis kouzla

Kouzelník se při seslání Spektatora naoko zamyslí, zavře oči a znehybní. Po pár vteřinách znovu otevře oči, jako by se nic nedělo, jen jeho pohled je o něco jasnější. Krátká meditace? Kdepak, důvodem jeho "záseku" je malý výlet mimo čas a prostor v podobě ducha - diváka; Spektatora. Jakmile kouzelník sešle toto kouzlo, čas v jeho okolí se "zastaví" a on sám může nyní opustit v podobě energetické entity (připomíná neviděné) své tělo, aby v tomto nehybném světě letěl, kam se mu zachce. Po skončení kouzla si kouzelník plně vybavuje vše, co v podobě Spektatora zaznamenal.

V podobě Spektatora vnímá pouze zrakem, o sluch, čich, hmat a chuť přichází. Je nehmotný a neviditelný a může se v prostoru pohybovat libovolným směrem skrze všechny možné překážky. Stává se tedy ideálním průzkumníkem na krátké vzdálenosti, který projde skrze dveře, zdi i osoby, přičemž není možné ho jakkoliv zaznamenat. Jedinou nevýhodou Spektatora je, že se (v poměru k délce trvání kouzla) pohybuje velmi pomalu, a to sice rychlostí 3 sáhy za kolo.


Rozšiřující pravidla

Tato rozšiřující pravidla jsou nepovinná:

Požadavky na zvládnutí kouzla

Spektator je na provedení poměrně náročné kouzlo, tudíž k jeho úplnému zvládnutí třeba znát i jiná kouzla. Konkrétně je potřeba znát tři kouzla z oboru ČP (časoprostorové) magie, dvě kouzla z oboru PO (poznávací) magie a navíc jedno konkrétní kouzlo; Oko z PPP.

Zaznamenatelný kontakt

Projde-li během svého průzkumu Spektator skrz živou (a hmotnou) bytost s Int větší než 1, je tu šance (50 + 10 x Int)%, že po skončení trvání kouzla si tato bytost uvědomí přítomnost neviditelné a nehmotné entity, která skrze ni prošla. To způsobí větší ostražitost dané bytosti a smaže případné bonusy za překvapení.

Zvýšený postřeh

V podobě Spektatora se kouzelník soustředí pouze na vnímání svého okolí a jeho zrak tak funguje až dvakrát lépe. To se projeví zdvojnásobením jeho postřehů na objekty i mechanismy, stejně jako ve snížení pastí souvisejících s postřehem a vnímáním až na polovinu.

Pravidlo návratu

Podle tohoto pravidla se musí Spektator do konce trvání kouzla vrátit do těla kouzelníka, jinak tento upadne do bezvědomí. Spektator se do něj může vrátit potom, co se tak stane (a navíc se po skončení kouzla pohybuje daleko větší rychlostí, až 300 sáhů za kolo), ale z bezvědomí se kouzelník i tak probere až po 1K6 hodinách. Toto pravidlo je žádoucí zvláště tehdy, pokud trváte na logice věci, tedy že informace nasbírané Spektatorem se musí do kouzelníkovy mysli nějak dostat. Je to ale také jistá forma vyvážení pro ty, kterým přijde Spektator příliš levný/silný.

Neprůchodné bariéry

Je možné hrát s bariérami, kterými Spektator nemůže projít. Můžou to být různé magické bariéry, stěny ze speciálních materiálů (zlato, platina, olovo) nebo okraje míst s vysokou koncentrací magenergie.

Vazba na kouzelníka

Toto pravidlo určuje, že Spektator se nemůže od kouzelníka vzdálit na více než 15 sáhů (~ vzdálenost dle úvahy PJ-e), i kdyby se tento Spektator teoreticky stihl vzdálit mnohem dál.

Vidění ve tmě

Jednoduché rozšiřující pravidlo, které umožňuje vidět Spektatorovi stejně dobře za světla i bez něj.

Vidění neviditelných a neviděných

Pokud je Spektator seslán za dvojnásobný počet magů (10 za kolo), vidí kouzelník jeho očima nejen vše běžně viditelné, ale i neviditelné, zneviditelněné a neviděné tvory a objekty.

Vnímání aury

V podobě Spektatora vnímá kouzelník aury všech živých tvorů. Aury mají různé barvy a tvary, podle kterých může kouzelník snadno odhadnout charakter, náladu a úmysly daných tvorů a osob. (Aury jsou věcí složitější a jistě stojí za širší rozvedení, doufám nicméně, že pro účely použití kouzla to stačí takto.)

Historie a příklady

Původ kouzla

Spektator je původem vojenské a špionážní kouzlo. Obdobně jako zbraně vyvíjené vládními tajnými službami v našem světě, vznikl Spektator účelně a po dlouhém, ilumináty dotovaném výzkumu. Všichni významní špioni, agenti a vůbec lidé operující v utajení touto cestou získávají vybavení, kouzla i výcvik, tudíž jsou vždy o něco napřed. Nejinak tomu bylo i se Spektatorem a než se kouzlo rozšířilo i mimo tyto uživatele, dokázalo nemálo lidí pořádně překvapit. Dnes už je Spektator známější, přesto je to kouzlo nepříliš rozšířené. Je poměrně náročné se k němu dostat a zvládnout ho (což doporučuji zohlednit ve hře například omezením od určité úrovně či těmi správnými konexemi).

Příklad využití č. I

Agent Zelené armády, kouzelník s vojenským výcvikem Jociel, má za úkol infiltrovat tábor Žluté armády. Podaří se mu do něj dostat v bedně se zásobami, do které se dostal několik mil od tábora. Když vůz se zásobami zastaví a zvuky kolem se uklidní, čeká Jociel nějakou chvíli, načež se rozhodne vyslat do prostoru Spektatora, aby prozkoumal terén. Použije pět magů, protože se potřebuje pouze rozhlédnout. Jako Spektator pronikne skrz stěny bedny i skrz stěny vozu přímo do prostoru tábora. Tam se pozorně rozhlédne, všimne si, že vůz nikdo nehlídá, stejně jako toho, že nejbližší stráž stojí až patnáct sáhů od vozu. Je tedy bezpečné se z bedny potichu (nejspíš za užití dalších maskovacích kouzel) dostat a odběhnout od vozu nikým nepozorován.

Příklad využití č. II

Jociel se vrátil z úspěšné mise v táboře Žluté armády a přes den naplánoval s velitelem úderných oddílů Zelené armády lstivý útok. Jociel totiž zjistil, že do tábora Žlutých vede podzemní cesta. V počtu několika málo mužů tak budou schopni dostat se do tábora nepozorovaně a zneškodnit všechny velící důstojníky Žlutých dříve, než si toho kdokoliv všimne. Vojáky bez důstojníků už snadno donutí ke kapitulaci a snad i dezerci. Podzemní chodbou se skutečně do tábora dostanou a brzy se nachází před vstupem do velitelského stanu, kde se zrovna důstojníci radí o dalším postupu. Nyní je opět řada na Jocielovi, aby pronikl dovnitř jako Spektator a sdělil veliteli útoku pozice všech vojáků uvnitř. Jakmile tak učiní, padnou rozkazy a všechny, kdo se nachází uvnitř stanu, velmi rychle pobijí.

Dodatky a poděkování

- V této části dodatků se chci věnovat podrobněji tomu, jak vlastně kouzlo funguje. Ono totiž nejde o pravé zastavení času, jako spíš o pokroucení časoprostoru, kdy kouzelník ve velmi krátkém čase vyšle do prostoru extrémně rychle se pohybujícího Spektatora, který vnímá vše kolem sebe a co zaznamená, kouzelníkovi po skončení trvání kouzla předá. Čili ve skutečnosti celé kouzlo trvá jen několik málo mikrosekund, během kterých neuvěřitelně rychlý Spektator proletí prostorem. Jenomže na něco takového není stavěn ani kouzelník, ani pravidla. Právě proto se kouzelníkovi zdá, že svět kolem se zastavil a že Spektator se vlastně pohybuje celkem pomalu. A právě proto se účinek kouzla a jeho cena počítají na základě kol, která kouzlo jakoby "vsune" do běžného chodu času.

- Kouzlo Spektator lze zaklínat do předmětů alchymistickou cestou. Předměty umožňující sesílat Spektator i nekouzelníkům jsou velmi oblíbené (a drahé). Také je třeba uvést, že kouzlo Spektator se může bez problémů naučit i mág, pokud zná všechna potřebná kouzla.

- Pokud si nedovedete představit, co Spektator vidí, když se právě nachází pod zemí či uprostřed zdi, vězte, že nic. Respektive vidí přesně to, co má "před očima", tedy kámen. Protože je ale kámen přímo před bodem jeho zrakového vnímání a protože v tomto prostoru není žádné světlo, vidí Spektator tmu. Něco použitelného vidí teprve v momentě, kdy se jeho "oči" dostanou na hranici zdi s volným prostorem.

- Dumáte-li nad tvarem Spektatora, řekněme, že vašim představám je ponechána volnost. Může jít o neviditelné humanoida připomínající tělo, o chumel energie či o pouhý bod v prostoru, do kterého Spektator soustředí své zrakové vjemy.

- Chcete-li plně pochopit fungování Spektatora a na základě textového popisu vám to nejde, zkuste v některé FPS PC hře přejít do módu Spectacor (někdy Spectate). Umí to většina multiplayerových stříleček, například Quake či Unreal Tournament. V tomto módu se můžete libovolně pohybovat po mapě, procházet zdmi a sledovat dění hry jako divák (divák, latinsky spectator). Téhož docílíte, když při hraní Oblivionu do konzole naťukáte: "TCL".

- A na závěr poděkování: Mnohokrát děkuji za ochotu pomoci všem lidem, kteří se v Dílně kouzlem prokousali a pomohli mi ho zlepšit. Těmi lidmi jsou Hamster, Shadowmage a Sidon. Děkuji!

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Inspekce
*Inspecto*

Magenergie: 5 magů na každé jedno použití dovednosti
Dosah: Dotek
Rozsah: 1 dílo (vzniklé v rámci jednoho použití dovednosti)
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: PO

Popis:

Po úspěšném seslání tohoto kouzla je kouzelník schopen určit míru úspěšnosti dovedností použitých k výrobě daného předmětu - hráč daného kouzelníka může třeba provést inspekci kovářského zpracování meče (Odhaduje tedy dovednost "Kovářství" nebo její specializaci "Kovářství: Mečířství"), a kouzlo mu sdělí jak dobře daný řemeslník odvedl svou práci (PJ hráči sdělí, jestli na danou dovednost padlo TÚ, Ú, N nebo FN).

Provést úplnou inspekci komplexnějšího výrobku (takového, na jehož výrobu bylo použito více dovedností a / nebo takového, na jehož výrobu bylo nějakou dovednost třeba použít opakovaně) vyžaduje použít toto kouzlo na každou jednotlivou část daného objektu, která vznikla v rámci jednoho použití dovednosti (Např. na postavení malého domku si házeli tři: jednou architekt Karel, a dvakrát zedník Franta a tesař Pepa. Na objektivní posouzení kvality domku pomocí "Inspekce" tak bude na toto kouzlo zapotřebí 25 magů).


 Uživatel úrovně 8

Fafrin Vok atd.: Pravda pravdoucí, Dílna by měla odstranit co nejvíc chyb. Jenže v Dílně dílo bylo a všechno odstraněno nebylo. Někdo zřejmě neměl pocit, že to, co jsme nakonec uznali jako nejasnost popisu, je chyba. Krom toho, já mám vůči Dílně svou averzi. Možná je lepší, když v každém díle přecijen něco zvořu. Aspoň je to pořád moje dílo a za tu chybu si můžu já sám. Z čistě dokonalého a bezchybného díla bych neměl radost, kdybych věděl, že chyby odstranili jiní. :-)


 Uživatel úrovně 0

Jasně uznáváš své chyby v díle (nejasnost popisu) a to myslím dokonale stačí.

Myslel jsem, že o odstranění nejasností a nepřesností v díle je hlavně MS :) ale diskuze je také vhodná. Ovšem nelze nadávat na špatné hodnocení něčeho, co je dovysvětleno v diskuzi, že.


 Uživatel úrovně 8

Kde se popis Spektatora odvolává na nemrtvé? Pouze jednou zmiňuje neviděné, a to ještě co do vzhledu či způsobu pohybu. V žádném případě se na ně neodvolává co do zranitelnosti.

Spektator není tvor. Ani nemrtvý, ani živý. Právě proto není vůbec samozřejmé, že lze nějak zranit - a pokud to vyloženě nechceš (vykonstruovat, chceš-li), tak ho nepůjde zranit vůbec a ničím.

Ano, mohl by vletět do něčeho, co ho zraňuje. Ale Spektator nemá ani životy. Proto když bys z toho chtěl vyvodit nějaký důsledek, tak jedině přerušení kouzla.

To všechno jsem mohl říct jasněji, to uznávám. Přesněji řečeno, neměl jsem vůbec přirovnávat Spektatora k neviděným a neměl jsem nechávat na čtenáři, aby určil, zda je Spektator zhmotněná myšlenka, entita, či snad bytost. Měl jsem jasně říct, že nezranitelná entita. Problém by byl vyřešen.

Ale jak s oblibou říkávám, od čeho je diskuze pod dílem, když ne od vyjasnění nepřesností? :-)

P.S.: Matematikům možná, ale právníkům nevěřím. :B


 Uživatel úrovně 0

Případ, kdy by to mohlo hrát roli:
Kouzelník se pokusí porozhlédnout v oblasti zabezpečené proti pohybu magických tvorů (hrůzi, nevidění, nemrtví, sochy, démoni...) o čemž sám neví.
(Např. kamenná pokladnice njakého zapomenutého chrámu. - nějaké detekční kouzlo, nebo rovnou trvalé ochranné pole. - něco jako alch. svytky, ale agresivnější.)
Je automaticky zraněn. Mělo to tak být?
Zdá se mi to jako nepříliš vykonstruovaný případ.

Jako vůdce hnutí za krátké a kvalitní příspěvky oceňuji strukturu. Je jasně odděleno důležité od nedůležitého. Případná zranitelnost je jasně dána odvoláním na nemrtvé. - to ostatně znamená že je zranitelný třeba i kouzelnickými kouzly. - čily v mém předchozím příkladu stačí magické pole, které zraňuje tvory bez tělesné schránky. Třeba. Ostatně spektator by taky mohl třeba projít duchem, nebo neviděným. (Dle základních pravidel je stále nemusí vidět a oni točí dotekem. Lhostejno kdo koho se dotkne.)

Hlavní problém je v tom. že vyadřuješ-li se krátce, měl bys dbát na to, aby ses vyadřoval přesně. To ostatně platí i pokud se vyadřuješ dlouze. V tomto ohledu je dobré asi vyhledat někoho s vhodným vzděláním pro radu a kontrolu textu. Matematika. možná právníka.


 Uživatel úrovně 8

Každopádně je dobré sledovat, jakých věcí si po té chvilce v popisu kouzla všimnu. U jiných děl se mi to nestalo. Pekelníci se mi zdají doteď dobří a měnil bych jen stylistiku textu. Tady bych to kompletně překopal, je to nesrozumitelné.


 Uživatel úrovně 8

Kouzelník podle dodatků neopouští své tělo, protože (odvolávám se na tuto pasáž, přestože je nepovinná, ne naopak - poznámka) "kouzelník vyšle do prostoru spektatora". Podle úvodního popisu ho naopak opouští - "vydává se mimo tělo". To je protimluv, uznávám tuto chybu. Ale stejně jako v případě zranitelnosti je to chyba pro hru irelevantní, nemá na ni vliv. Všechno proběhne tak rychle, že hypotetická možnost zranit Spektatora je tak mizivá, že jí žádný PJ ani nebude muset zabraňovat. Pokud už na to dojde, snadno si s tím poradí. A stejně tak je pro hráče i PJ-e irelevantní, zda se jako Spektator opravdu pohybuje sám převtělený kouzelník, nebo zda je to jen oživlá myšlenka.
Nezdá-li se někomu tak, ať mi uvede případ sitauce, ve které by něco mohlo Spektatora za ten zlomek sekundy zranit.
Ať už tato pře dopadne jakkoliv, řešením, které vymyslím ne na koleni, ale ihned (nebo dle dodané magenergie), je prostá nezranitelnost Spektatora. Jelikož může jít jen o oživenou myšlenku pohybující se vzduchem (to rozhodnutí je na PJ-i), není na tom ani nic divného.
- Jako vůdce hnutí za krátké a kvalitní příspěvky bys mohl ocenit, že v příspěvku není napsaná zranitelnost tvora, kterého není kdy a jak ve hře zranit. Ale to si možná troufám. :-)

UnknowN má pravdu, že pokud bych se odvolával na nepovinnost a tím se vyhýbal uznání chyby, činím špatně. Nepamatuju se ale, že bych to udělal. Chyba je chybou v povinné části stejně jako v nepovinné.
Myslím, že v té roztržce šlo spíš o to, že jsem inkriminované "chyby" označil jako "domnělé chyby vzniklé rozdílností vkusů". Zkrátka se nepovinné pravidlo někomu nelíbilo, nehodilo či za uvedenou cenu zdálo už přesílené. Pak je možné se bránit tím, že je to pravidlo nepovinné, resp. od díla snadno odtržitelné (a v tomto konkrétním díle předem odtržené, takže to máte jako na talíři), čili pokud ho používat nechcete, nemusíte. A nijak by to nemuselo shodit hodnocení díla, když jde skutečně jen o vkus.
Podotýkám, že tuto obranu ("Nepoužívej, co se ti nelíbí, ale pokud je to jen kvůli tomu, že se ti to nehodí do hry, či kvůli tvému osobnímu vkusu, nestrhávej za to, jako by to byla chyba") lze použít u kteréhokoliv díla ve správné situaci (ne v každé) a formální věta "Následující pravidla jsou nepovinná", která se stala předmětem sporů a vedla k obvinění mé osoby z alibismu, k tomu vůbec není potřeba.

Tvé řešení je dobré. Lepší co do hratelnosti. Je vidět, že máš mnohem větší zkušenost s pravidlovým mechanismem. Trvání ihned a řešení přes pohybové body je dobré. Vlastně funguje téměř nachlup stejně jako to nastíněné, jen se ti to povedlo stručněji a lépe vysvětlit.
Přesto věřím, že zahrát se to dá i s trváním "dle dodané magenergie". A principielně to tak skutečně je. Kouzlo se jeví jako "ihned proběhlé", ale ve skutečnosti je méně ihned a více ihned proběhlé, podle vražených magů.


 Uživatel úrovně 0

Procházím starší kvalitně hodnocená kouzla, abych se podíval, jak napsat dalších pár příspěvků (povětšinou otestovaných dlouhodobou hrou)
A ejhle na jakou plodnou diskuzi nenarazím.
Stejně už to nebude nikdo číst, ale chci něco dodat.
deshi měl v jistých ohledech pravdu, neboť kouzlo působý dojmem, že kouzelník opouští myslí tělo, a ať už je to jakkoliv krátký okamžik, existují věci, které by ho v takových případech měli být schopné zranit i v této podivné formě. I pokud to tak autor nemyslel, je chybou že se to tak dá pochopit.
Jistou pravdu má i UnknowN, neboťpokud by se autor u problémových pasáží(z hlediska pravidlovosti, použitelnosti či vyváženosti) odvolával na nepovinnost znamená to, že ve skutečnosti přináší JEN nápad, a za nápad se určitě plný počet nedává.

A pak ještě výtka k samotnému dílu (ale deshi má pravdu z hlediska nevhodnosti popsaných mechanismů)
Trvání kouzla je ihned. Kouzelník je odhmotnén a je mu instantně přiděleno nějaké množství pohybových akcí (kolik si zaplatí) v nichž si může danou rychlostí poletovat kolem a rozhlížet se. až akce dojdou, instantně se vrací zpět.

Lepší řešení?


 Uživatel úrovně 0

Je spektátor zranitelný? například N? určitě se dá rozptýlit jako kouzlo, ale je zranitelný?


 Uživatel úrovně 0

***** Hóóóóódně dobrý kouzlo.