Kouzelnická Kouzla

Klec *Stiva* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Skupina: Materiální magie

Past: -

Dosah: 1

Rozsah:

Vyvolání: 2 kola (1 kolo)

Popis:

Toto kouzlo patří mezi čarodějova kouzla, mág je může sesílat prostřednictvím svých pomocných kouzel. Vzhledem k povaze kouzla (vytvoření fyzické překážky) je nezbytnou podmínkou pro naučení se kouzlu znalost zaklínadla Napískání si.

Kouzlo lze seslat na jakéhokoliv tvora velikosti A, B nebo C, u větších bytostí dochází k porušení struktury kouzla z důvodu přílišného zdržení při zaklínání. Klec by se zkrátka dřív uvolnila, než by se stačila usadit okolo celého těla cíle.

Toto užitečné obranné kouzlo funguje tak, že vytvoří okolo zvolené bytosti neviditelnou magickou "Klec". Klec je stvořena pravoúhle podle velikosti bytosti, nechává přitom bytosti prostor okolo sebe do jednoho sáhu. Klec blokuje fyzické útoky zvenčí i zevnitř, lze ji tak využít jako účinné zablokování nebezpečného nepřítele nebo naopak k ochraně zranitelné bytosti. Pokud je cílem kouzla postava velikosti A, stojí kouzlo 5 magů za kolo. Velikosti B pak odpovídá cena 6 magů a bytosti velikosti C lze do Klece zaklít za 7 magů. Proč se cílem kouzla nemůže stát předmět nebo jen určitý prostor? Je nezbytná živá podstata cíle, okolo kterého Klec vzniká. Ze stejného důvodu nelze Klec seslat například na nemrtvého a podobně (např. tělo mrtvé déle než 1k6 dní). Není ovšem problém seslat kouzlo na vyřazeného spolubojovníka a zabránit tak nepřátelům, aby ho snadno dorazili.

Efekt

Kouzelník takto vytvoří magickou bariéru. Klec je možné násilím rozbít, pokud se někomu nechce nečinně přihlížet, jak jeho družina dostává na frak, zatímco on nemůže do boje zasáhnout. Tato magická Klec je ale proti běžným útokům obyčejných zbraní imunní, lze ji rozbít jen pomocí magických zbraní (zranitelnost C). Klec má pro tyto účely 20 životů a OČ 7. Proti střeleckému útoku je pak imunní úplně. Kouzla Klecí prochází, ale díky vázané magenergii v Kleci je šance na seslání kouzla na cíl na druhé straně Klece o 5% nižší. Díky průchodu kouzel bariérou nelze Klec zničit například průraznými blesky.

Důležité je, že Klec je celistvá, jakoby složená z plátů či desek - nejsou tu žádné mezery mezi mřížemi jako u Klecí obvykle bývají a kterými by snad šlo útočit ven či dovnitř. Sám název kouzla tak odkazuje spíše na účinek zaklínadla než na přesnou podobu výsledku.

Při zničení Klece útokem se uvolní magenergie, která by jinak držela Klec pohromadě po zbývající čas do vyprchání kouzla. Proto je ten, kdo Klec násilně zničí, zraněn za 1k6-2 ž za každé kolo trvání, které neproběhlo.

Bytost v Kleci se nemůže vzdálit, dokud Klec nevyprchá nebo není zničena. Na místě ale může dělat cokoliv: vypít lektvar, připravit výbušninu či seslat dlouho se připravující kouzlo. Poslouží tedy i jako dočasný azyl, na druhou stranu nezabrání nepříteli připravit se během svého zavření na drzého věznitele. Klec samotnou lze nahmatat, i když vidět není. Na omak je hladká a kovově chladná. I úder do ní zní kovově. Díky stísněným prostorám Klece má ten uvnitř postih -3 ke své mu ÚČ pokud má zbraň délky větší než 1. Zbraň o délce větší než 2 nelze v Kleci účinně použít.

Kouzlo je zrušitelné stejně jako jiná zaklínadla pomocí kouzla „Rozptyl kouzla“. V tomto případě magie z Klece neškodně vyprchá v podobě bělavého dýmu (asi sáh krychlový).

Sesílání

V prvním kole kouzelník tře dlaně o sebe, přelétávají po nich stříbřité záblesky. V následujícím kole kouzelník s výkřikem "Stiva!" prudce švihne sevřenými dlaněmi směrem k cíli kouzla, ozve se kovová rána a v těsné blízkosti těla cíle kouzla lze na chvilku spatřit podobné odlesky jako přebíhaly po kouzelníkových dlaních (šance na spatření cca 15%). Pak již není vidět nic, Klec se usadila a je připravena blokovat fyzické útoky.

Úpravy kouzla

Kouzlo bylo postupem času různě upravováno, lze měnit jeho parametry tímto systémem příplatků:

- za každé 2 magy lze zvýšit na dobu 5 kol OČ Klece o 1, maximálně o +5.

- více než oněch 5 kol Klec nemůže být posilována, proto se obvykle vyplatí seslat Klec na dobu kratší nebo stejnou, aby kouzelník těžil z možnosti posílené obrany za výhodnější cenu. Kdyby chtěl kouzelník maximálně posílenou Klec na např. 11 kol, musel by totiž zaplatit příplatek 10 magů (2x5) za každých 5 kol trvání (1.až 5.,6-10. a 11.), tedy 3x, celkově +30 magů. A to není zrovna výhodné.

- v krajní nouzi lze seslat kouzlo s dvojnásobnou magenergií, doba sesílání je pak jen 1 kolo

(posílení probíhá po 5 kolech a ne po kolech jednotlivých: kouzelník musí uvolnit více energie najednou, aby se Klec posílila a zároveň se kouzelník při sesílání příliš nezdržoval. Nemyslím, že je to nutně na škodu, protože kouzlo tímto systémem nechává prostor pro taktizování, zda raději déle nebo méně déle, ale účinněji... Kdo nechce, nemusí vůbec systém úpravy kouzla používat.)

Stručný původ kouzla

Toto kouzlo je výsledkem práce spolku barbarských kouzelníků, kteří za tučný žold sloužili jako ochránci vysoce postavených skřetů v jejich klanové válce. Skřeti jako zbrklí válečníci často zbytečně riskovali své životy, což mělo velmi nepříjemné následky na životy samotných členů spolku. Vymysleli tedy toto obranné kouzlo, vhodné jak k zastavení útočníka, tak ochraně jim svěřené bytosti. kouzlo se brzy rozšířilo i do civilizovanějších krajů, oblibu si získalo zejména mezi zbabělými nebo mírumilovnými kouzelníky, kteří dávali přednost zastavení nepřítele před usmažením...

Příklady na závěr

Př.1:

Čaroděj Kaspo má za úkol hlídat dceru skřetího náčelníka při pochodu přes močál, kde žije nepřátelský klan. Jsou napadeni a on sešle na dceru náčelníka (velikost A) Klec na 4 kola, což ho stojí 20 magů. Skřeti nemají zbraně působící zranění typu C, marně tedy do vyděšené skřetice buší, výsledkem je jen kovový třesk jejich šavlí v její těsné blízkosti. Během 4 kol trvání Klece, kdy se marně snaží dceru zavraždit, jsou pobiti Kaspovou výpravou.

Př.2:

Další den Kaspova družina vstoupí do Temného hvozdu. Kaspo jde na průzkum, když tu ho překvapí na lesní mýtině jeho starý rival, šermíř Zarif. Kaspo ví, že je to dobře vybavený válečník, rozhodne se proto seslat na sebe na 6 kol Klec. Chce i s navýšenými parametry za základní příplatek, tedy na 5 kol: stojí ho to 36 magů (je velikost B, takže 6x6 magů)+(4x2 za navýšení OČ Klece o 4)=8 magů. Celkově za Klec utratí 36+8=44 magů a je po dobu 5 kol v relativním bezpečí za bariérou s OČ 11. může tedy vybalit svůj teleportační koberec a seslat složité teleportační kouzlo, kterým se přenese zpět do svého tábora. Pokud to nestihne včas, poslední, 6. kolo trvání Klece již bude chráněn jen Klecí s OČ 7.

Př.3:

Po týdnu cesty prochází Kaspo přes území krollů. Jeho skupina je napadena krollí tlupou, vedenou proslulým bijcem, náčelníkem Gorokem Drtičem. Ten představuje velkou hrozbu, proto na něj Kaspo sešle svou oblíbenou Klec. Kroll je velikosti C, kouzlo má trvat 5 kol, aby Kaspo mohl investovat co nejúčinněji do navýšení obrany Klece, stojí tedy v základu 5x7=35 magů. Kaspo dále ještě připlatí maximální zvýšení OČ Klece, navíc tedy utratí 10 magů (2x5). Celkově utratí 45 magů za Klec na 5 kol s OČ 11. Během 5 kol trvání Klece chtějí vyřídit Gorokovy krolly. Již ve druhém kole se ale Drtič díky svému očarovanému kyji (přestože má postih -3 na úč) protluče na svobodu. Klec měla trvat ještě 3 kola, Gorok je tedy zraněn za 3x 1k6-2 ž, celkově 10 ž. To ho rozzuří a vrhne se směrem ke Kaspovi. Ten na nic nečeká a dává se na útěk, úkol neúkol, kdo uteče, vyhraje...

Dodatky

Povaha kouzla přímo vybízí k mnoha sporným nápadům, pokusím se tedy alespoň některé rozebrat.

Cílem kouzla je bytost se živou podstatou. Živé jsou ale i rostliny, je tedy možné seslat Klec například na vzácný keř při vpádu vetřelců do královské zahrady? Ano, magenergie se určí na základě třídy velikosti, která nejvíce odpovídá rozměrům rostliny (houby atd.)Toto však není příliš časté využité kouzla, je to ovšem možné, proto to raději uvádím. Větší než C opět není možné, vzrostlý strom tedy Klec neochrání.

Co se stane, když kouzelník zkusí seslat kouzlo Klec například na zápasníka, ležícího na jeho spolubojovníkovi? Budou v Kleci oba? Ne. Kouzlo se úspěšně sešle jen tehdy, když má Klec dostatek prostoru, aby se usadila kolem těla cíle. V tomto případě by se tedy Klec seslala neúspěšně a ti dva by si rovnoměrně rozdělili zranění, odpovídající okamžitému násilnému zničení Klece. Výjimkou jsou tvorové menší než A, ti jsou do Klece zavřeni spolu s cílem. Kouzelník se tedy Klecí seslanou na sebe sama nezbaví například útoku mravenců nebo několika obyčejných krys, které jsou těsně u něj.

Trpaslíkovo infravidění i hobití čich, stejně jako i všechny mimosmyslové schopnosti, fungují přes Klec normálně, krollův ultrasluch je ovšem Klecí blokován.

Co se týče zvuku a jeho přenosu z okolí do Klece a naopak, slyšet je, ale asi o polovinu hůře. Šeptání zaklínadla uvnitř Klece tak ven nejspíše slyšet nebude (a naopak).

Zápachy nejsou Klecí nijak blokovány.

Do Klece i z Klece je možné se hyperprostorovat, uvnitř však příliš místa není. Když se do Klece někdo z venku hyperprostoruje, naruší tak strukturu Klece samotné, ta je zrušena a hyperprostorující se je zraněn za příslušný počet životů. Stále ovšem platí postih 5% na sesílání kouzel s cílem na druhé straně Klece. Toto kouzelník ale neví, dokud to nezkusí, určitě to nebude první, co ho napadne, když někdo uvězní jeho družinového válečníka. Dvě postavy zkrátka v Kleci nemohou najednou existovat.

Klec má samozřejmě i podstavu, nejde ji tedy nijak podkopat a utéct.

Co když je Klec seslána například na postavu sedící na větvi stromu a větev je následně uříznuta? Spadne postava v Kleci na zem nebo ne? Gravitace na postavu v Kleci působí, takže by s padající postavou skončila na zemi i sama Klec. Klec ovšem nejde nijak „kutálet“ či přemisťovat, pouze když zmizí okolní prostředí (Klec na sněhu, který sjede s lavinou, Klec na stole, který je podkopnut…), dopadne obvyklým způsobem a okamžitě se naváže na novou pevnou plochu (skála, podlaha..). Postava v Kleci tedy nemůže být nikam odnesena. Samotný přesun v Kelci takto raritním způsobem ale postavě nijak neublíží, zůstane v Kleci nezraněna, protože např. pád na skály Klec nijak nepoškodí a samotný otřes je tlumen magií. Například kdyby na sebe Gandalf v Morii seslal Klec a Balrog následně zničil můstek, ani neskutečně dlouhý pád na dno propasti by čaroději nijak neublížil. Balrog by ale nemohl Klec prostě jen z můstku shodit přes okraj.

Při zničení Klece magickými zbraněmi není zraněna postava uvnitř, i kdyby Klec s 20 životy byla rozdrcena útokem za 50 životů, všechno schytá Klec a až další útok může být veden na toho uvnitř. Jedinou výjimkou je útok dračím dechem, ten Klec okamžitě zničí a za přebytek zranění poškodí i toho v ní.

Tvorové schopní procházet pevnými materiály dovedou projít i Klecí.

Přestože má ve vnímání smysly Klec kovový charakter, není magnetická ani nevede teplo atd. Prostředí v Kleci je tepelně stálé, neovlivnitelné nemagickým způsobem (rozdělání ohně okolo Klece toho v Kleci neupeče).

Možné podoby fatálního neúspěchu při seslání kouzla:

Kouzelník je pouze zraněn za příslušné životy, jako by Klec okamžitě zničil.

Vznikne slabá ochrana +1 k OČ u cíle po dobu příslušných kol, kouzelník navíc ztratí životy

Kouzelník ztratí na dobu 1k6 kol díky záblesku při sesílání, který je silnější než obvykle , zrak

Kouzelník uslyší v mysli ohlušující kovovou ránu, která ho natolik vyvede z míry, že má následující směnu postih -15% ke kouzlení

Klec sama o sobě neváží nic, spadne-li například z mostu někomu na hlavu, je zraněn jen tak, jako by na něj padnul ten v Kleci sám.

Jakékoliv další sporné nápady by měl PJ řeš it tak, aby zachoval obranný charakter kouzla. U neuvedených nápadů doporučuji najít nejpodobnější z uvedených a posoudit je podle zmíněného herního řešení.

Přeji s Klecí hodně zábavy.

Poděkování: v MS se k dílu vhodně vyjádřili Ithildur, anarion a zejména Alden Nahlilairon. Všem tímto děkuji.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 9

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Cela
*Brete*

Magenergie: životaschopnost + 15
Past: Roz - 8 - 0
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 10-60 směn
Obor: MA

Popis:

Toto kouzlo svým působením vychází z kouzla "Chlad hvězd" (viz PPE) - konkrétně z něj přebírá mechanismus zamražení do ledového kvádru, a používá ho k vytvoření vysoce odolné mřížové cely. Cíl tak není nijak zraněn, pouze uvězněn.

Mříže z krystalické protoplazmy jsou čtvercového průřezu o straně 5 coulů a kříží se v pěticoulových rozestupech (mají tak mezi sebou čtvercové otvory 5x5 coulů). Jsou odolné vůči vnějším silám (je tak možné "Celu" seslat i například na tvora nacházejícího ve vzduchu - tak jak bude cela vyčarovaná, tak zůstane "viset").

"Cela" jako celek má 100 životů a pro účely útoku na neživé předměty se počítá jako železo (tzn. minimální počet životů na zranění = 50). Dále je jí možné dle běžných pravidel zničit pomocí rušivé magie (např. "Rozptyl kouzla").


 Uživatel úrovně 0

Ad fatál a oslepenie: Inu, zdá sa, že s FF sa častejšie nezhodneme ako zhodneme, ale aspoň z toho bude diskusia :-)
Keď je v kúzle napísané, že pri vyvolaní sa zablysne, čo nikomu neublíži, tak je to proste vizuálny efekt kúzla (a myslím, že pri Čistom časopriestore som dostal výtku za neopísanie vizuálnych efektov, síce zaslúženú, ale pointa trvá). A keď padne fatál, tak sa s kúzlom niečo nepodarí, nejaký aspekt (alebo aj všetky) sa vymkne kontrole. Dá sa to riešiť len zranením, ale to je už trochu ošúchané a nezaujímavé, nie? Takže (aspoň ja) hľadám alternatívy, často spojené práve s vizuálnym efektom. Nehovorím, že oslepenie je ideálne, ale skôr to, že to nevnímam ako chybu, keď tam to slabé blysnutie už raz bolo.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon

P.S.: Heh, dostal sa na pretras môj štýl písania histórie... mno, ja zatiaľ ani žiadny nemám, len sa pokúšam nájsť niečo, čo by fungovalo a tak experimentujem... keď mi niekto chce poradiť (alebo pokritizovať, cením si obe), tak do pošty (nech sa tu venujeme len Kleci).


 Uživatel úrovně 4

Protože jsem považoval za poměrně obtížné vytvořit něco z ničeho, a ještě tak, že je to neviditelné a velmi odolné. kouzlem Napískání si kouzelník obsáhne tu podstatu, kterou zde dovede na vyšší stupeň v podobě překážky, jako je právě tato klec.
Chtěl jsem tak trochu vyvážit možnou sílu kouzla, aby nebylo okamžitě dostupné. Pokud to posoudíte jako zbytečné, nic samozřejmě nebrání obvyklému naučení se kouzlu.


 Uživatel úrovně 0

Vzhledem k povaze kouzla (vytvoření fyzické překážky) je nezbytnou podmínkou pro naučení se kouzlu znalost zaklínadla Napískání si.

ehm proč? "vzhledem k povaze": napískání si není jediné kouzlo které vytvoří něco fyzického tak mě zajímá poč zrovna tohle kouzlo je podmínkou?


 Uživatel úrovně 4

Firefanatic: děkuji za doplnění i opravu tabulky. Většinu věcí, cos vypsal, bych skutečně byl mohl udělat lépe.Nebo aspoň jednoznačněji. Nebudu tedy dlouze dovysvětlovat zmíěná místa v textu, i když na pár bodech si myslím, že by to snadno šlo... ale takhle to snad veřejnosti, tobě i mně stačí.

Děkuji za nová hodnocení, už se vyjádřilo relativně dost užvatelů, za což jsem rád. Ne každé novou kouzlo, zvláště když je delší, je hodnoceno širokou veřejností. A já jsem tedy rád za každý váš názor.


 Uživatel úrovně 0

Ahoj, moc si nepotrpím na nepravděpodobné varianty typu "A co když postava na kterou je klec sesílána zrovna skáče přes potok? Zatíží ji a spadne do vody?? ..." atd. s tím ať si každý PJ poradí podle svého uvážení. Kouzlo je stručné a účinné a v dodatcích jsou uvedeny nejpravděpodobnější varianty, které mohou nastat - myslím že je dostatečně vyčerpávající a jeho čtení není zbytečně nudné, jak to bývá u dlouhých děl... 4*


 Uživatel úrovně 0

Moje původní snaha byla schvalovat za příznivých okolností do následujícího dne, jinak do dvou, tří… nutno říct, že v tomto jsem před pololetím katastrofálně vyhořel :-).

Já ty údaje pro jistotu doplňoval, ale ten formulář je prostě vadný. Proto se taky mají údaje posílat jako tabulka na začátku popisu, jak už říkal Folcwine.

Matematicky je jedno, zda používáš OČ nebo minimální zranění, ovšem když se ta magická zeď nehýbe a ani nemá extra obranné kouzlo, tak OČ skutečně vyjadřuje pouze tu „masovitost“.

Potom nechápu, proč další udržování klece stojí stejné množství magenergie… Za klec zaplatím přímo úměrně její době trvání, ale čím déle trvá, tím snazší je klec zničit… to mi přijde podivné.

Když jsi v jeskyni, menší místnost třeba 5x4 sáhů, tak bohužel rozdíl mezi klecí 2x2 a 3x3 sáhy je docela podstatný…

Navýšení OČ – Ve snaze pochopit tu větu jsem dospěl k závěru, že si protiřečíš… příště jasně formuluj myšlenky.; Naopak, další vylepšování bývá složitější, než vytváření základu. To vidíme všude kolem nás, cena kvalitního zboží není tak výhodná v poměru kvalita/cena, jako u zboží méně kvalitního.

Pokud vím, je běžné, že kouzlo prostě v průběhu prodloužím přidáním další magenergie. Pevně stanovené intervaly „uživatelsky příjemnější“ opravdu nejsou.

Proč jsi to tam ale nenapsal, když to umíš tak krásně vysvětlit? :-).

Problémem je, že to už si můžu vymyslet naprosto cokoliv… FN by měl vycházet z efektu kouzla, to už bych mohl ohluchnout z dýmu.

Víš, ono jde také o styl, jakým tu historii píšeme… a Aldenův styl bych jako příklad neuváděl. Byť tady se bohužel dostáváme k tomu, co konkrétního se komu líbí.

Pokud se životy klece nijak neobnovují, proč prostě nestojí do rozsekání, ale mizí?

Abych byl upřímný, dílo na mě působilo spíše jako od „talentovaného nováčka“, čemuž byla pasáž o radách přizpůsobena. Nevím, zda jsem tedy přílišným rýpalem či co, ale já tam prostě vidím věci, které by se dle mého názoru daly opravit bez větších problémů…

- Přílišné zdržení při zaklínání u větších bytostí – tohle vůbec nechápu, bavíme se o rozsahu kouzla a vystupuješ tady se zdržením… trvá snad seslání na postavu velikosti C déle, než na A?
- Kompletní imunita vůči střeleckému útoku – proč?
- 1 sáh krychlový dýmu, když klec má minimálně 2x2x2 sáhů? To se ten dým utvoří uprostřed, kde vlastně žádná magie není?
- Taktizování s dobou posílení, když je takto omezována.
- Úvod kouzla těsně před závěrem.
- Slyšet je o polovinu hůře – tj. o 50%? Nebo skutečně dělíme?
- Proč zničí dračí dech klec okamžitě?
- Tvorové schopní procházet pevnými předměty projdou klecí – proč? Je magická, není zde souvislost.
- Kouzelník se nechá vyvést z míry po celou směnu?

Alden: Proč ne? Protože bez vnitřní provázanosti bude kouzlo slátanina. Naopak, autor si musí říct „proč ano?“


 Uživatel úrovně 5

Shadowmage: Redakční systém není dokonalý. V některých kolonkách může být pouze určitý druh údaje (např. číslo), proto při schvalování některých položek dojde ke zmršení. Redaktor ani Legar takovéto chyby neumí opravit. Proto většinou nezbývá než dopsat pro jistotu duplicitní tabulku přímo do těla díla. Redaktor pak ani nemusí vědět, že jsi tabulku při odesílání vyplňoval jinak.


 Uživatel úrovně 4

Zdravím a děkuji za schválení, rád bych dodal, že schvalovací dobu jsem nevnímal jako nijak nepříjemně dlouhou, rubrika se zlepšila, co se rychlosti schvalování týče.

V první řadě bych rád poprosil redaktora, jestli by mohl do hlavičky kouzla doplnit údaje, které zřejmě vypadly, ale já je uváděl při odesílání:
dosah kouzla je "úroveň sesilatele sáhů"
cena kouzla je "5/6/7 magů za kolo"
trvání bylo "podle dodané magenergie"
Sice se vše dá najít v textu, ale zbytečně to tu chybí nahoře a ruší tam i ty díry. Děkuji moc.

Cena kouzla:
Uvažoval jsem i o jiných hodnotách, ale vycházely mi potom příliš odlišné hodnoty pro různé třídy velikostí, takže jsem nakonec zvolil tuto cenu. Připadá mi odpovídající, ale to je věc názoru. Vzhledem k tomu, že kouzlo není určeno k ohrožení či "naboostování" kohokoliv, se snad případná nižší cena dá obhájit snáze než např. u kouzel zraňujících.

Likvidace klece:
Nelze použít systém boje s neživými předměty, protože klec je magická, ne pouze vyvolaný materiál. Její OČ vyjadřuje, jak obtížné je proniknout povrchem klece a zničit ji, všimni si, že kleci neklesá OČ podle ubývajích životů ani není postupně deformována, prostě když ztratí své životy, mizí. Životy klece zde nereprezentují nějakou masivnost objektu, spíše sílu magie, kterou byla klec vytvořena, a kterou je třeba zlomit/zničit očarovanou zbraní.

Životy klece:
Nevím, jak se stalo, že věta "Klec má pro tyto účely 20 životů a OČ 7..." může být vykládána tak bohatě:-) Nikde přece nepíšu, že by se životy jakkoliv obnovovaly nebo rostly s počtem ko trvání kouzla. Ne: vyčaruješ prostě Klec, která je nějak odolná (20ž pro počítání při ničení mag. zbraněmi) a nějak dlouho trvá. Pokud chceš, aby byla klec odolnější, navýšíš jí OČ.
Jakýkoliv jiný výklad životů než "celkově 20" by navíc byl nesmírně přesílený, to sis jistě všimnul sám.

Prostor do 1 sáhu jsem napsal proto, že tělo uzavřeného v kleci není geometricky popsatelné těleso, takže volného místa bude jistě v okolí kotníků než v okolí ramen. Celkové rozměry klece bych uvedl, kdyby se klec nepřizpůsobovala třídám velikosti cíle. Prostor uvnitř je stísněný (viz postihy k boji), ale např. batoh si postava sundá, lektvar vypije, zakouzlí atd. Nepovažoval jsem uvádění pevných rozměrů za nutné, spíše za matoucí. Je jednodušší představit si klec okolo postavy než postavu náhle vmáčklou do klece.

Navýšení OČ klece :
Vidím jako snazší zpevnit "předmět" než ochránit kouzlem bytost. Proto se navýšení oč klece může ve srovnání s obrannými kouzly (mag. štít) jevit jako levné, ale já prostě vidím snahu potřebnou při vytváření něčeho udělat to "o trochu lepší" jako menší, než vylepšit něco již hotového.

Skoky v cenách kouzla a příplatcích:
Píšu, že jsem se snažil dát hráčů do rukou kouzlo, které cosi umí, a je na nich, jak si rozmyslí seslání, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. Klec vznikla jako výsledek magických pokusů onoho spolku, ustálila se v této podobě, která byla pro kouzelníky v poměru cena/výkon nejvýhodnější. Souvisí to s uvolňováním magie a soustředěním při sesílání. Je to spíše takové nepovinné pravidlo kouzla pro ty, kteří chtějí kouzlo hrát víc do hloubky a aspoň tušit, proč se chová, jak se chová. Ostatně u "upravování kouzla" píšu o dobrovolném využívání celého upravovacího systému, kouzlo funguje i bez něj, s ním je ale podle mě zábavnější.

Otřesy klece:
Původně jsem tohle jako efekt vůbec nezamýšlel. Když jsem ale uvažoval o tom, jestli je klec zranitelná prostým pádem, řekl jsem si že ne.Otřes či náraz není magického charakteru, nijak neušokdí kleci jako takové. Obávám se, že pro vypočítávání zranění následkem pádu postavy např. v sudu či rakvi nebo kočáru z výšky, nemáme pravidla. Nechtěl jsem kouzlo ještě více komplikovat (pád v kleci na ostré/tupé předměty z malé/velké výšky naplocho/na hlavu toho v kleci...), rozhodl jsem se proto, že v natolik výjimečném případě, kdy klec někam s někým spadne, neuškodí, vytlumí-li magie pád. Vysvětlit bych to mohl tak, že se třeba sníží trvání kouzla kvůli magii požrané tlumeným pádem. A ruku na srdce, kouzla brzdící pád bývají obvykle ve většině systémů jedna z nejlevnějších.

Příklady – oslepnutí – i jiná kouzla mají vizuální efekty a zde nespatřuji důvod, proč by se měla klec obrátit v záblesk, který kouzelníka oslepí.
- já nevidím důvod, proč by to nemohlo tak být, u fatálních neúspěchů se může stát skoro cokoliv, zde jsem se aspoň držel kouzla a jeho projevů. Je to jen dodatek pro PJ, kdyby náhodou nevěděl, co udělat při FN. Jedno z mnoha řešení.

Historie: ano, je hrubá. Přišlo mi to jako kompromis mezi ničím a pěkně propracovanou historií, kterou píše u kouzel třeba Alden Nahlilairon (a která je mu vytýkána).

Dlouhodobější klec: kdo má dost magů, bude mít klec déle, je to kouzlo do boje, ne pro vězeňský systém. Tvoří bojovou výhodu či ochranu, ne odložiště pro nechtěné bytosti. O mnoho delší trvání by tedy podle mě bylo u tohoto kouzla zbytečné. Pro dlouhodobé uvěznění máme např. Chlad hvězd-blok ledu. Nápad kouzla bych tedy s delším vězněním v hodnocení nespojoval...

Poprosil bych o několik těch nejtriviálnějších chyb, rád bych se zamyslel, jestli jsem se tak spletl, nebo jestli jen špatně vysvětlil. Případně, jestli to někde není jako s vytýkanými životy, které jsou uvedeny jasně a stručně, přesto asi vzbuzují dohady.
Triviální chyby by z definice měly být snadno odstranitelné, rýd bych se jim tedy příště vyhnul, zvlášť když tolik kazí dojem, což je jistě škoda.

Použitelnost: nečekám, že kouzlo se stane součástí komba imba kouzel typu neviditelnost nebo rychlost (která bys ani neschválil, řekl bych). Vedle Svaž postavu nebo Magického štítu se ale klidně zařadit může, snad je i celkem univerzálně použitelné. To mi stačí.

Mrzí mě, že se někde objevují logické paradoxy (či co), zvlášť, když sám nevím kde.

Pomoc autorů: ke kouzlu se vyjádřili v MS uživatelé s minimálně fialovou hvězdou, sami tvůrci kouzel. Obávám se, že o dost povolanějších bych zas tolik ani nenašel. Spolupráce je jistě věc důležitá, sám jsem se aspoň radou podílel na většině 4-5 hvězdičkových kouzlech v poslední době v rubrice, takže vím, jak dobrá rada může autorovi pomoci. Někdy to vyjde více, jindy méně. Někdy prostě chybičky zůstanou...

Děkuji tedy ještě jednou za schválení a vlastně i za hodnocení... i za případnou odpověď na můj příspěvek:-) (tos musel čekat, že vzbudíš další diskuzi...) Uživatel úrovně 0

Nápad: už tu takéto kúzla boli, napríklad Otiluke´s resilient sphere v DnD, ale na druhej strane niečo takéto v DrD rozhodne chýbalo, takže myslím, že nápad hodnotiť nebudem.

Spracovanie: Je komplexné, jediné chyby sú v nejasnosti formulácií, na druhej strane, požadovať akademickú presnosť vo vyjadrovaní by bolo trochu kruté. Celkovo sa ale rieši pomerne dosť špeciálnych prípadov.
Firefanatic nevidí dôvod, prečo by kúzlo malo pri fatále oslepovať, ale prečo nie? Veď ide o fatál a okrem toho to je kúzlo, takže to podľa mňa závisí čiste od jeho tvorcu (okrem toho je oslepovanie mojou obľúbenou taktikou na zamedzenie používania zväzkov bleskov hráčmi, heh).
Tlmenie otrasov nie je spomenuté v hlavnej časti popisu, a keď to klietka robí, tak by spomenuté byť asi malo, a malo by aj zvyšovať cenu o cca 10 až 20 magov (nezraniteľnosť pádom je dosť zásadná výhoda).

Vyváženosť: Tu je to ťažké posúdiť, kúzlo je pomerne lacné, ale aká je jeho reálna sila a či by sa naozaj jednalo o nejakú zásadnú nevyváženosť... Proste by to chcelo otestovať, takže sa opäť neodvažujem hodnotiť.

Celkovo je to asi za 4,5 a ja hodnotím za 4. Prečo, to poriadne netuším, riadim sa iba svojím pocitom. Kúzlo si rozhodne zaslúži ísť do OHyZDy.

S pozdravom,
Alden Nahlilairon