Kouzelnická Kouzla

Magické echo *Resonantia Arcana* Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Skupina: Energetická magie

Past: Roz ~ 4 ~ vazba se povede/nepovede (hází si sesilatel)

Dosah: 1

Rozsah:

Vyvolání: 3 kola

Popis:

Podmínkou pro naučení se kouzlu je znalost minimálně tří dalších kouzel z oboru energetické magie a dvou z oboru psychické magie. Toto kouzlo může bez omezení využívat i mág.

Kouzlo lze seslat na obory kouzelníka, hraničáře, případně vaše další vlastní magická povolání, dále na nestvůry jako je huňáč nebo víla atd. Podmínkou není inteligence oběti, jen mysl (ne tedy golem s magickým krystalem v čele, z něhož sesílá blesky).

Toto zákeřné kouzlo, někdy též nazývané energetická vazba, slouží ke znepříjemnění života všem nepřátelům s aktivní magenergií.
Vytvoří totiž u postiženého jakousi vazbu mezi jeho myslí a magenergií. Čím sesilatel "echa" vloží do kouzla více magenergie, tím bude vazba pevnější, tím více magů oběti upoutá. Když pak poutaná magenergie při kouzlení mizí, respektive jinak opouští mysl kouzlícího (mágovo podrobování a mentální souboj), přerušování vazby působí oběti silný psychický šok.
Oběť ztrácí 1k6 životů za každé 2 magy, vytržené z vazby (1 případný lichý mag ztrátu životů nepůsobí, tak malé množství se uvolní bezbolestně). Pokud oběti po seslání kouzla nebo jiném uvolnění vázané magenergie ještě nějaká magenergie zbývá, ztrácí navíc 1 mag za každý 1 mag vytržený z vazby. Mizení magenergie touto cestou již další ztrátu životů nezpůsobí. Uvolňování magenergie po 1 magu (např. postupně sesílaný Dým)je bezpečnou cestou, jak se vyhnout zranění Magickým Echem.

Dalším negativním projevem kouzla je to, že oběť má při kouzlení pod vlivem "Magického echa"sníženou šanci na úspěšné seslání jakéhokoliv kouzla o 10%. Kouzlo, pokud není celá vazba násilně rozbita, přestává po uvedeném čase působit samo, samozřejmě je také možné zbavit se ho kouzly Rozptyl kouzla a Zlom kouzlo. V tomto případě se při úspěšném seslání rušícího kouzla efekt "Magického echa" neprojeví. Kouzlící tedy kvůli okamžitému mizení vazby neztratí životy ani magy, které by jinak sesílání rušících kouzel odpovídaly. Mocnější kouzelník než je sesilatel kouzla má navíc šanci, že se mu svou vůlí podaří před vytvořením vazby ve své mysli ubránit. Tato šance je vyjádřena výše zmíněnou pastí pro sesilatele kouzla.

Kouzlo účinkuje i u mizení vázané magenergie oběti zásahem někoho jiného, ne nutně jen tehdy, uvolňuje-li oběť magenergii dobrovolně. Efekt se proto stejně tak spustí při jakémkoliv vámi popsaném a v mnoha fantasy hrách oblíbeném "vysávání many"nebo ubírání magů soupeřem v mentálním souboji.

Sesílání:

V prvním kole se kouzelník soustředí na svou oběť a proniká do její mysli. Ve druhém kole buduje svou vlastní magenergií energetickou vazbu. V kole třetím pak vazbu uzavírá a upevňuje. Přitom během všech tří kol s proměnlivou intonací šeptá zaklínadlo „Resonantia Arcana“.

Efekt:

Na oběti není nic zvláštního vidět, cítí ale v hlavě neurčitý pocit nejistoty a podvědomý pocit ohrožení. Nestvůrám jako je huňáč apod., tedy bytostem s nízkou inteligenci a aktivní magenergií se mů že zvýšit bojovnost o 2-3, podle konkrétní nestvůry a úvahy PJ. Inteligentní postavy spíše cítí něco podobného, jako by je někdo sledoval s nabitou kuší.
Podobný pocit získá dočasně i ten, kdo během účinku kouzla pronikne do mysli oběti – např. hraničář telepatií. Čaroděj na 16. a vyšší úrovni může kouzlo zaznamenat pomocí své schopnosti "zaslechnutí kouzel", oběť, která kouzlo již zažila na sobě nebo je sama dovede seslat, může poznat, co ji postihlo. Past je Int ~ 8 ~ pozná/nepozná. Pokud oběť kouzlo dovede seslat i je zažila na vlastní kůži, čelí pasti o 3 nižší.

Během uvolňování magenergie z vazby oběť cítí silnou bolest hlavy, těžkne jí jazyk a hučí jí v uších, jako by hlava čelila tlaku např. v hloubkách pod vodou. To vysvětluje sníženou schopnost koncentrace (-10%).

Obzvlášť účinné je "Magické echo" proti sesilatelům kouzel s delší sesílací dobou. Oběť, čarující třeba kouzlo, které vyžaduje 5 kol, je již první ztrátou životů a magů vyrušena a kouzlo se nezdaří.

Stručný původ kouzla:

Kouzlo vytvořil lstivý čaroděj Resoar, během svých příprav na sněm čarodějů, v obavách ze setkání s mnoha svými odpůrci. Doufal, že všudypřítomné intriky a záhadná mizení členů koncilu využije s pomocí tohoto kouzla pro své dobro, a opravdu, mnozí jeho nepřátelé byli za podivných okolností zastiženi smrtí při vytváření náročných dekorativních iluzí a tak dál. Nakonec byl ale Resoar odhalen a popraven. Kniha se zápisem jeho kouzla se tak nejspíš nyní nachází v nějaké soukromé sbírce, kam ji pravděpodobně prodali dobrodruhové po prohledání sídla mrtvého čaroděje…

Příklad na závěr:

Resoar vidí z balkónku jednacího sálu kolegu mága Limvina, odpočívajícího po náročném kouzlu. Sešle na něj "Magické echo" za 2x30=60 magů. Resoar je na 20. úrovni, Limvin na 17. Hráč Resoara hodí 2, díky rozdílu úrovní ale past 4 přesto překoná. Vytvoří tak vazbu o síle 30 magů. Limvin se začne ošívat a prudce se ohlédne, ale to už se k němu s přátelským úsměvem blíží Resoar (Limvin o kouzlu zhola nic netuší , takže nemá šanci uvědomit si něco konkrétního). Po krátkém hovoru jdou společně oživovat jakéhosi golema. Když do něj Limvin vloží svou magenergii (třeba 20 magů), skácí se náhle k zemi v bolestech, protože právě přišel o 10x1k6 ž, dejme tomu 35 životů, což pro něj znamená kritický stav. Navíc ale díky "Magickému echu" ztratil 20 magů, takže se nemůže účinně bránit Resoarovi, který mu právě s posměchem vykládá, jak ho chtěl zabít už dlouho. Limvin se pokouší zastavit Resoara obranným kouzlem za 8 magů, to ale selže (šance mínus 10%), navíc ale ztratí dalších 4x1k6 ž, dejme tomu 15 životů, a 8 magů, což pro něj znamená smrt. Resoar se ušklíbne, pak nasadí vyděšený obličej a běží nahlásit, že kolega se při oživování golema přecenil a nepřežil to…


Cenné rady především k poměru cena/výkon mi dodali UnknowN s Plžem, jim patří můj dík.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 9

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Souznění s ozvěnou
*Echosynchrochro*

Popis:

Tato kouzelná nástavba umožňuje kouzelníkovi využít zbytkové vibrace po seslání nějakého kouzla v okruhu 10* sáhů, a využít je k usnadnění vyvolání toho samého kouzla zvýšením jeho šance na úspěšné seslání o 10%*. Podmínkou pro úspěšné použití této nástavby je zahájení sesílání tohoto kouzla v témže kole, ve kterém bylo sesláno původní kouzlo (kouzelník dané kouzlo musí pochopitelně sám ovládat, a musí se skutečně jednat o totéž kouzlo - například zbytkové vibrace od modrých blesků není možné použít k usnadnění hyperprostoru).

*Hvězdičkou označenými údaji je možno manipulovat v rámci individuálního balancování - tzn. dosah a procentuelní bonus mohou být větší (ale třeba i menší).


 Uživatel úrovně 4

Díky všem, co hlasovali pro tohle kouzlo v OHZD, vážím si toho...


 Uživatel úrovně 0

5*
Jestli Firefanatikovi trošku vadí délka příspěvku, mě přijde naprosto přiměřená. K dílu nemám žádné výtky či připomínky, jedná se o výborně popsané a (na odpovídající úrovni) použitelné kouzlo. Možností využití je také samozřejmě mnohem víc, např. vzájemné jištění čarodějů a mágů při audiencích, oslavách atd.

P.S. při čtení jsem si okamžitě vzpoměl na magický koncil na Thanedu (Zaklínač), sem by touzlo pasovalo výborně, kdyby se trošku upravil systém sesílání.


 Uživatel úrovně 0

Shadowmage: Jo jo, jsi na správné stopě, brzy by to hodnocení mělo být promazané. Mimochodem ta básnička v Putyce se ti povedla /*úsměv*/.


 Uživatel úrovně 4

Tinwen dal(a) O. Možností je tu víc:

A) Celkem by mě zajímalo měřítko Tinwen při hodnocení kouzel, mám pocit, že sama žádné nenapsal(a) a nepamatuji ani, že by nějaké kdy hodnotil(a). Třeba nás obohatí o strhující rozbor všech chyb kouzla, kvůli kterým hodnotí tak, jak hodnotí...

B) překliknutí se?

C) nuláctví? (proto hovořím o Tinwen v neurčitém rodě, v putyce lze nalézt více informací...)

Tak či tak, kritika v podobě textu by určitě neuškodila...


 Uživatel úrovně 4

Moc děkuji za schválení i hodnocení, vyzdvihl bych opravdu asi rekordní rychlost - příspěvek jsem poslal den před schválením, možná ani to ne, prostě hukot :-)

A teď tak nějak ke kritikám:

Problémy, respektive efekt kouzla, se spouští vždy, když kouzelník sáhne do své magenergie. Magy kouzelník nemá "v šuplících" nebo "na hromádkách", aby mohl vybírat, zda zakouzlí z těch poutaných nebo jiných. Prostě se vždy čerpá magenergie, nějaké množství je poutané
-->efekt různé síly.

Déle se vyvolávající kouzla se hodnotí jako každá jiná: uvolní se pčíslušné magy-->příslušné ztráty životů, popř. dalších magů. Poznámka v příspěvku hovoří o této situaci (déle se vyvolávajících kouzlech) zejména proto, aby bylo jasné, že kouzlo svým efektem/zraněním kouzlícího vyruší, takže již na začátku sesílání unikající magy zraní. Předpokládejme (a nevím o důvodu, proč to nepředpokládat), že u déle sesílaných zaklínadel nejprve kouzelník uvolní svou magenergii, kterou pak využívá k seslání kouzla, zde například k pronikání do ymsli a následnému budování vazby.

Díky UnknowNovi za stručné, ale výstižné odpovědi ohledně mága a hole:-)

Nemyslím si, že by kouzlo bylo až tak mocné, snažil jsem se ho udělat tak, aby hráč musel přemýšlet o jeho využití, samo o sobě totiž neudělá zhola nic, musí se spoléhat na protiakci soupeře. Potenciál ale kouzlo má a uškodit může opravdu značně, zdá se. kouzleníci s málo životy se musí mít na pozoru: zloděj nějakého takového třeba odhalí ve vedlejší chodbě, popíše jeho polohu, čaroděj ho očauje Echem a pak na něj vletí družina, soupeř může odejít, pozná-li, co se děje, a magy vyjdou nazmar, to je třeba mít na vědomí...

Ale jsem rád, že se kouzlo setkává s kladnými reakcemi, to je povzbudivé :-)

díky


 Uživatel úrovně 0

Jasan, díky za objasnění. Otázka nebyla myšlena útočně, i když pravda, že možná tak vyznívá. Jak jsem napsal i odhlasoval, je to velice kvalitní dílo. A s tím mágem jsi mě dostal...hehe ,o)


 Uživatel úrovně 8

(V pravidlech stojí, že čarodějova hůl dokáže upozornit na každé na něj cílené kouzlo a čaroděj ho pak může odvrátit, když chce. V díle pak není ani jedna zmínka o tom, že by to neplatilo. Takže závěr je snad jasný.)


 Uživatel úrovně 8

anax: Protože je Limwin mág?


 Uživatel úrovně 0

Ahoj,
pěkné, šmrncovní, stručné..., jen poměrně mocné...
akoráte mi příjde trošku divné proč se Limvin nepokusil kouzlo zastavit pomocí čarodějovi hole...
Je v moci tohoto mocného kouzla snad obejít vlastnost magické hole která chrání proti kouzlům sesílaným na čaroděje? Nebo se s pomocí hole dá echu normálě bránit?
díky
Anax