Kouzelnická Kouzla

Zabij čas *Mortificare Tempus* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Skupina: Vitální magie

Vyvolání: 3 kola

Trvání: 2 hodiny

Popis:

Jméno kouzla: Zabij čas
Kouzelná slova: Mortificare Tempus
Magenergie: 10 magů
Past:
Dosah: 0
Rozsah: Kouzelník
Vyvolání: 3 kola
Trvání: 2 hodiny


( Historie

Tvůrcem kouzla byl děkan magické univerzity, jistý lenoch a člověk jménem Simon Snór. Všemi podceňovaný, líný, nepříliš zručný a znuděný čaroděj chtěl stvořit kouzlo primárně takové, aby mu umožnilo několikahodinová volná odpoledne, která jeho kolegové trávili studiem, přečkat bez jakékoliv nudy, tak, aby utekla téměř okamžitě, studovat by ho ani nenapadlo. Pohrával si s myšlenkou časové bubliny, nakonec ale zjistil, že na stvoření takového kouzla prostě nemá. Ubíral se tedy směrem ke své vlastní mysli a výsledkem bylo toto kouzlo. Jeho příznivých účinků na psychiku i fyzickou kondici si všímal až průběžně a až kolegové, kterým se s výzkumem svěřil, je odhalili všechny a kouzlo zdokonalili. )

Podmínky pro seslání

Aby na sebe mohl kouzelník toto kouzlo seslat, musí být přibližně nehybný, v klidu, na tichém (ne hlučném) místě a měl by být v poloze, která je mu příjemná (v křesle, v posteli). Pak samozřejmě musí znát toto kouzlo a mít dostatek magů. Není-li kterákoliv z podmínek splněna, kouzlo nelze seslat, nejedná se tedy o nevyvedené seslání (se ztrátou magů), ale o nemožnost kouzlo vůbec začít sesílat. Dá se seslat i tam, kde by postava při správném RP jen těžko usla (napadení hrůzou), pokud je již dostatečný klid.

Fungování

Jakmile kouzelník toto kouzle sešle, okolní svět pro něj vymizí. Okamžitě upadne do stavu, který připomíná mix mezi bezvědomím a drogovým opojením - v žádném případě se však nejedná o nic nebezpečného ani nepříjemného. Tento stav, který vydrží dvě hodiny, naopak kouzelníka velice příjemně naladí a zregeneruje, aniž by si kouzelník byl vědom, že uběhly celé dvě hodiny. Jedná se tedy o cosi jako formu vylepšeného spánku. Kouzlo má tedy veskrze pozitivní dopad na kouzelníka, a to ve všech směrech jeho psychické a fyzické kondice. Kouzelník v tomto stavu vypadá, jako by přemýšlel či meditoval. Oči má při tom zavřené.

V běžné podobě kouzla nemůže kouzelník ovlivnit svůj stav, pokud však připlatí dva magy při sesílání kouzla, může si zvolit, jaké představy se mu během dvou hodin budou honit hlavou. Ty si pak bude pamatovat, přestože ani nezaregistruje jejich průběh. Musí to být jednoduché představy, primitivní myšlenky, žádné složité vzorečky či kniha, takže například šumící les či krb v kouzelníkově domově.

Následky:

 • Kouzlo odstraní všechny body únavy.
 • Zregeneruje tělo po fyzické stránce, částečně sníží bolesti.
 • Zregeneruje tělo po psychické stránce, zlepší náladu a příjemně naladí.
 • Sníží míru stresu a kouzelníka uklidní.
 • Kouzlo má příznivý vliv na délku života.
 • Proběhlo-li kouzlo v pořádku, může kouzelník po jeho skončení zaostřovat vůli.
 • Z pohledu kouzelníka uběhnou dvě hodiny času téměř okamžitě.
 • Kouzlo nepracuje s časem jako takovým.
 • Kouzlo neléčí životy.
 • Kouzelník je po dobu trvání kouzla brán jako vyřazená postava.

V praxi: kouzelník Medwin má před sebou celé odpoledne. Večer ho však čeká bitva. Protože už je připraven, taktika je naplánovaná a vojáci na stanovištích, nemá několik hodin co dělat a je nervózní. Než by přecházel po táboře a zbytečně nervoval sebe i své spolubojovníky, rozhodl se jít do svého stanu a Zabít čas tam. Po dvou hodinách ze stanu vyšel, příjemně naladěný, optimistický, klidný, vyrovnaný a neunavený. V boji se pak vyznamenal, protože byl plný energie a svou morálkou výrazně ovlivnil bojovnost svých druhů, což hravě překonalo možný přínos jednoho či dvou kouzel, která mohl Medwin seslat v boji namísto svého Zabij čas.

Vyrušení

Pokud kouzelníka při působení kouzla někdo vyruší, bude to pro něj mít velice neblahé následky a veškerá pozitiva, která mělo kouzlo přinést, se nekonají. Dobrá nálada je tatam, kouzelník je teď spíše v šoku. 1k6 kol se navíc musí z vyrušení probouzet, do té doby není schopný vnímat svět okolo sebe a stále se považuje za vyřazenou postavu.

Jako vyrušení bereme: útok na kouzelníka, silný otřes, styk s vodou, ohňem, prudký průvan, větší fyzický kontakt kouzelníka s pevným předmětem či osobou, náhlý hluk, seslání jakéhokoliv kouzla na kouzelníka a další podobné.

Časté užívání

Kouzlo není návykové, ale použít ho lze pouze jednou denně (jednou mezi půlnocemi). Organismus sice zregeneruje, ale posílí ho magickými způsoby, které by ve větší míře organismu spíše škodily. Navíc při častém používání kouzlo ztrácí některé účinky.

 • Při použití druhý den za sebou již kouzlo neumožní kouzelníkovi zaostřit vůli, jako by se vyspal.
 • Při použití čtvrtý den za sebou kouzlo odstraní jen polovinu bodů únavy.
 • Při použití pátý den za sebou už kouzlo neodstraňuje žádné body únavy. (Stále ale zlepšuje náladu a trochu zregeneruje psychickou kondici a zmírní slabé bolesti.)
 • Při použití šestý den za sebou již kouzlo nemá žádný účinek.

Zabij čas II

 • Kouzelná slova: *Mortificare tempus*
 • Magenergie: 12 magů
 • Dosah: Dotyk
 • Rozsah: 1 osoba
 • Vyvolání: 4 kola
 • Trvání: 2 hodiny
 • Obor: VI

Tato druhá varianta kouzla je ve fungování totožná s původním Zabij čas, hlavním rozdílem však je možnost sesílat toto kouzlo i na jiné osoby. To se projeví na ceně a délce vyvolání. Cíl kouzla však musí dobrovolně přistoupit na seslání. Jiným osobám nemůže kouzelník "předplácet" konkrétní představy. I tyto cíle musí splňovat podmínky pro seslání a po seslání má kouzlo na osobu stejné následky jako na kouzelníka, až na jeden detail; i kdyby byl cílem kouzelník nebo jiná postava s magenergií, nemůže po probuzení zaostřovat vůli, meditovat a jiné.

Dodatky

Kouzlo je uvedeno v oboru Vitálním, přestože se dá uvažovat o kombinaci s oborem Psychických kouzel. Kombinaci však nepodporují pravidla a především rubrikový formulář přidávání příspěvků, tudíž jsem se rozhodl pro magii Vitální. Tak jako tak jde spíše o doplnění životní síly a energie a vliv na psychiku je tu až v druhé řadě.

Děkuji za pomoc s dílem Firefanaticovi, PinHeadovi, UnknowNovi, gallóglachovi a Shadowmagovi, poslednímu jmenovanému pak zvlášť za to, že změnil můj pohled na toto kouzlo a pomohl mi nasměrovat ho správně a použitelněji.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 21

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Časový chaos
*Chaotempus*

Magenergie: 25 magů
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: Kruh o poloměru 10 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: ČP+MA

Popis:

Toto kouzlo trochu zamíchá všemi myslitelnými časovými termíny v zasažené oblasti - nedojde však ovlivnění termínu, které se přímo dotýkají čehokoliv žijícího nebo magického (délka života, trvanlivost démonů, etc.). pro každý takový termín se provádí hod 1k% - 50, výsledek uvádí procentuální změnu ve zbývajícím čase pro daný "odpočet". Příklady termínů mohou být následující:

- Za jak dlouho se přesypou přesýpací hodiny
- Za jak dlouho dohoří doutnák od výbušniny
- Za jak dlouho dohoří svíčka / pochodeň / lucerna / táborák
- Za jak dlouho se zastaví roztočená káča
...etc.

Konečné slovo v tom, na které odpočty a termíny se efekt "Časového chaosu" vztahuje, má PJ.


 Uživatel úrovně 8

Tak to jdi pěkně někam, protože argument, že nula je vlastně v pořádku, protože okamžitě upozorní na Zombieho koment v diskuzi, je naprosto mimózní. Ale tak mimózní, že to ani mimóznější být nemůže. Hodnocení má hodnotit dílo a ne upozorňovat, že "hele, dal jsem nulu, takže si přečti můj koment".

Taky nechápu, podle čeho soudíš, že zkrácení doby pro častější zaostřování patří zrovna hraničáři a ne kouzelníkovi.

P. S.: Nedávno jsem tě viděl láteřit, jak se všichni rejpou v pravidlech a nehodnotí to hlavní, tedy myšlenku a nápad. Tady se ti nápad líbí (víceméně), ale dal bys 2*. protože to má nedotažená pravidla? Tak co teda? Nápad? Nebo pravidla?


 Uživatel úrovně 5

Kouzlo sice je pravděpodobně zamýšleno hlavně jako podpora RP, ale chybý tu dotažení důsledků kouzla do pravidel DrD.

Kouzlo spánku nebo jiná podobná kouzla pro lepší spánek se ke kouzelníkovi hodí. Jakékoli léčení, obnovování únavy či zkrácení doby pro častější zaostřování mysli se ke kouzelníkovi vůbec nehodí, to by mělo spadat pod hraničáře.

Aby bylo kouzlo zakomponovatelné, tak bych určitě nechal zrušit možnost zaostření po pouhých 2 hodinách spánku. akceptovat by šlo, že spánek o dvě hodiny kratší by se u dané postavy mohl považovat za úplný a mohla by se zlepšit ona kvalita spánku a s ní spojené bonusy. Ale rozhodně ně odstranění všech bodů únavy a rozhodně ne možnost zaostření mysli po 2 hodinách.

Zombieho upozornění hodnocením 0*, že v díle není něco v pořádku chápu a souhlasím s ním. Takto se případný zájemce podívá na dílo, zjistí že je tam 0*, projde diskuzi a přečte si Zombieho názor. To případnému PJ, který chce toto kouzlo zakomponovat upozorní, jak se kouzlo může zvrtnout.

Pokud by to mělo být všetně toho zaostřování, tak bych třeba dal omezení, že daným zaostřením je možno získat pouze 1/4 maximální denní magenergie. Tedy by to šlo využít v případech, kdy se kouzelník skoro úplně vyšťaví a ví, že za cca 3 až 8 hodin bude potřebovat další kouzla. Sice mu tato varianta nevynahradí plnohodnotný spánek, ale lepší něco než nic.

Celkově jinka zpracování vypadá bezvadně a velmi krásné pro RP vysvětlení přeskakování času.
Mé hodnocení by bylo někde na úrovni 2*.


 Uživatel úrovně 1

Pioma: Charakter tvé postavy ovlivňuje hodnocení děl? Iluminát!
Pochopitelně věřím, že při hodnocení díla by ses dokázal oprostit od toho, že zrovna tvé kouzelnici se to nehodí. :-)

Arbit: Děkuji za komentař. Nicméně možnost zaostřit vůli není jediný důvod, proč toto kouzlo použít. :-)


 Uživatel úrovně 0

Mě se to nějak nezdá, nelíbí, nenacházím pro to se svou psychopatickou čarodějkou na 27. úrovni kloudné využití... Pokud bych měla pár hodin času a byla bych nervózní před velkým stresem, tak si najdu nějakou hloupou oběť, svedu ji, zlomím ji vaz a pak budu odpočívat při praktické patologii...


 Uživatel úrovně 0

Toto je velmi povedené kouzlo. Podle mě není možnost zaostřování vůle po kouzle proti pravidlům, dá se to srovnat s magicky vyvolaným spánkem. Ale podle mě není možnost zaostřování po kouzle příliš užitečná, já bych to například využil po zaostření vůle, abych se zbavil únavy a přijde mi stupidní aby člověk, který nutně nepotřebuje magenergii a nemá moc času používal kouzlo k získání magenergie. Kdybych mohl hlasovat dal bych 5b z 5, bohužel čas již vypršel.


 Uživatel úrovně 0

Ať už je hodnocení jakékoliv, střetly se zde dva vskutku diametrálně odlišné postoje a jejich konfrontace by mohla být zajímavá.
Reaguji zde na kompletní Zombieho kritiku, kvůli možným nejasnostem i s jeho výroky, pro příští jasnou odpověď nyní očíslovanými.

Zaobírám se pouze herními mechanizmy, neboť ty u tohoto kouzla hrají hlavní roli, a bohužel i s velkou mírou subjektivity při jejich používání.

1) Z kouzelníka se díky tomuto kouzlu stává od 2. úrovně perpetuum mobile, v extrému schopné kouzlit z plné magenergie 9x denně (2 hodiny tohoto kouzla + půl hodiny meditace/zaostření + pár kol kouzlení).
- Není pravda.

2) Zregeneruje tělo po fyzické stránce, částečně sníží bolesti. - rozpor s "Kouzlo neléčí životy.". Pokud regeneruji tělo, tak první, co přijde na mysl, je obnova ztracených životů, posléze stínových životů a až na konec odstranění bodů únavy. Navíc v pravidlech o bolesti není ani ň, takže by bylo vhodné uvést, jak velkou část bolesti kouzlo odstraní. Alespoň v podobě zlomku, např. jednu polovinu (tj. dvojí seslání a je to jako paralen :o)).
- v pravidlech je hraničářské kouzlo, které taktéž neléčí životy, ale pouze únavu. Lektvary rudého kříže, bílé hvězdy atd. léčí životy, nikoliv únavu. Hraničářská kouzla uzdrav zranění léčí životy, nikoliv únavu. Takže všechno tohle, co popisují pravidla, jsou nesmysly?
- Pokud v pravidlech není o bolesti ani ň, tak to znamená, že se nejedná o pravidlovou část, tudíž jde o RP a zde přesné určení není nutné. Pakliže v pravidlech o bolesti není ani ň a ty hodnotíš pouze herní mechanismy, tak prosím nehodnoť bolest.

3) Sníží míru stresu a kouzelníka uklidní. - to těžko, když kouzelník musí být v klidu již při seslání kouzla.
- klid, ve kterém se musí kouzelník nacházet, je v díle popsán, jde o klid okolí, nikoliv mysli.

4) Kouzlo má příznivý vliv na délku života. - jaký vliv? Co kouzlo, to např. rok života navíc ? Srovnej s účinkem Démona mládí.
- smích má také příznivý vliv na délku života. Když se postava směje, mám to jako PJ srovnávat s Démonem mládí?

5) Proběhlo-li kouzlo v pořádku, může kouzelník po jeho skončení zaostřovat vůli. - Jasné porušení základních pravidel DrD - jeden plný spánek (délka závisí na odolnosti) = jedna meditace/zaostření vůle.
- principem tohoto serveru je pravidla měnit, modifikovat, vytvářet nová, kritika tohoto bodu jde zcela proti smyslu. Navíc v rušné jeskyni není možné toto kouzlo seslat, toto řídí pouze PJ a pokud povolí munchkinování, je to jeho věc, pokud to družinu baví. Pokud ho nepovolí, pak prostě nějaká nestvůra zařve a je to. Na kouzelníka budou kapat kapky vody ze stropu, tak to už v jeskyních chodí… nebo prostě nevyjde hod na úspěšnost seslání kouzla, přílišná hamižnost se nevyplácí. Toto kouzlo lze omezit jak RP, tak i pravidlovými mechanismy, navíc zde popsanými.

6) Z pohledu kouzelníka uběhnou dvě hodiny času téměř okamžitě. - V tomto případě je veškeré zmiňování, natož výběr vidin k ničemu, jednalo by se pouze o kratičký ("téměř okamžitý") záblesk.
- Pro vědomí dvě hodiny uplynou rychle, ovšem ne pro celý mozek čaroděje, který tak může bez problémů vidiny zaznamenat. Sny se také zdají rychleji.

7) Navíc název kouzla nesedí, zde se nejedná o subjektivní ubíjení dlouhé chvíle, ale o zrzchlený odpočinek a regeneraci.
- Název kouzla sedí, pojmenoval ho totiž jeho tvůrce (překvapivě :-)), který o dalších efektech nevěděl.

8) Nula je hlavně za to nestydaté porušení základní, byť pochybné, vyváženosti pravidel pro kouzelníka.
- i když připustíme, že zde 1 chyba možná je, dát za ni 0* o něčem svědčí…

Ber to tak, že má první kritika do tvého uzlíku "komb" a výhod jen lehce řízla ...

9) Četnosti používání kouzel jsou pouze Druida. Omlouvám se, že jsem tak důležitý údaj, jako je "četnost" hledal hned v úvodu tabulky.
Ale co, je to fuk, sleduj:
Vyspím se, počkám třeba do 20:00
Použiju magenergii poprvé (řádově kola, zanedbám)
Zaostřím vůli, je 20:30
Použiju magenergii podruhé (řádově kola, zanedbám)
Sešlu tvé kouzlo, je 22:30
Zaostřím vůli, je 23:00
Použiju magenergii potřetí (řádově kola, zanedbám)
Počkám do půlnoci ...
Sešlu tvé kouzlo, je 02:00 nového dne.
Zaostřím vůli, je 02:30 (a jo, to vlastně nejde - Munchkini si velice snadno upraví kouzlo na verzi III., která to umožní ...)
-> Použiju magenergii počtvrté (řádově kola, zanedbám)
- Kritizovat za to, že text kouzla lze změnit?? Ehm…
- Takže je možné kouzlit 3x místo 2x… navíc podmínky jsou takové, že v krizové situaci toto kouzlo nelze použít, vyžaduje svůj klid… kouzlo lze využít PO krizové situaci, pravda, potom kouzelník získá opět magenergii, ale k čemu mu bude?? Akorát se dá uvažovat o tom, že si bude moct zařídit větší pohodlí, například v dopravě, apod… jak ale toto drasticky narušuje rovnováhu sil kouzelníka, nechápu.

10) Na klid ti stačí kouzlo Ticho či jeho ekvivalenty a pokud pod vlivem tohoto kouzla nemusí dýchat, stačí, když se zavře do truhly, skříně nebo sarkofágu (mrtvolný klid :D ) - viz "Z pohledu kouzelníka uběhnou dvě hodiny času téměř okamžitě". No a pokud musí dýchat, tak je tu spasitel křečků zapomenutých v krabičce, nástroj zvaný nebozez ...
- Kouzelník musí mít pohodlí, to v chladné jeskyni s tvrdou podlahou prostě nezařídíš, když PJ nebude chtít. A jinde se to 1 zaostření vůle navíc neprojeví, protože nebude proč a na koho kouzlit, ono pod širým nebem se nebojuje každý den…

11) Co ten rozpor "zregeneruje tělo" kontra "neléčí životy" ? Pro přehlednost toto tvé tvrzení rozdělím na dvě, ať opět neodpovídáš křížem:
"Zregeneruje tělo po fyzické stránce, částečně sníží bolesti."
A)"Zregeneruje tělo po fyzické stránce" - rozpor s "Kouzlo neléčí životy.". Pokud regeneruji tělo, tak první, co přijde na mysl, je obnova ztracených životů, posléze stínových životů a až na konec odstranění bodů únavy.
B)"částečně sníží bolesti" - v pravidlech o bolesti není ani ň, takže by bylo vhodné uvést, jak velkou část bolesti kouzlo odstraní. Alespoň v podobě zlomku, např. jednu polovinu (tj. dvojí seslání a je to jako paralen :o)).
- Již řešeno.

12) Únava - i zde je to extrsilné kouzlo, na co je Chodcovo kouzlo "Odstranění únavy", uvedené až v Pravidlech pro EXPERTY!, kdy za 2 magy odstraníš POUHÝCH 1-6 bodů únavy ? Chodcovo kouzlo má ještě další omezení, jako je maximum odstraněných bodů únavy a původ bodů únavy - nevztahuje se na hladovění, žízeň a nejspíš ani na magicky z působenou únavu.
- A kolik bodů únavy odstraníš takto? Uvažujme čistě matematicky průměr 22, tj. 2,2 bodu za 1 mag. U chodce je to 1,75 bodů za 1 mag, tam to kouzlo působí okamžitě, nejsou další negativní efekty jako zde… Ano, někdy to bude více, ale někdy zase méně a chodcovo kouzlo také léčí až 6x různě velké množství únavy… o dalších omezeních bohužel nemohu nyní mluvit, nemám po ruce pravidla, nicméně by se dalo říct asi toto – logika věci a určitá inteligence čtenáře kouzla se předpokládá, postihnout vše by znamenalo kouzlo (a dílo obecně) strašně prodloužit, učinilo by ho to nepřehledným, což by byla zase jiná chyba… proto jsou zde pravidla, abychom se do nich podívali, když nevíme, a tam údajně najdeme právě janičářské kouzlo a zjistíme, na jakou únavu to účinkuje. IMHO je to zjevné.

13) Je to kouzelnické kouzlo, takže nevidím jedinný důvod, proč by ho nemohl umět démon astrálních sfér - získají pak i další povolání s aktivní magenergií možnost si občerstvovat magenergii a ti bez ní ostatní alespoň únavu ?
Navíc tento způsob seslání obejde omezení "ale použít ho lze pouze jednou denně" - já ho použiju jednou, démon v prstenu jednou, démon v čelence jednou ...
- Jistě, zrušme kouzla, jsou moc silná, umí je totiž démoni… nebo zrušíme démony?

14) Kouzlo není omezeno úrovní naučení, take se ho naučí mág ještě v etapě kouzelníka. Nechci potkat mága, kterého při podrobování (z pohodlí jeho věže) omezuje pouze maximální hranice jeho magenergie, po této "drobné roulplejové úpravě" s de facto nejméně dvojnásobnou mocí!
- Během potřebné doby se dost pravděpodobně dostaneme z dosahu. Nebo můžeme do té věže jít a zlikvidovat mága fyzicky (což v daném stavu nebude vůbec složité).

15) "Jako vyrušení bereme: útok na kouzelníka, silný otřes, styk s vodou, ohňem, prudký průvan, větší fyzický kontakt kouzelníka s pevným předmětem či osobou, náhlý hluk, seslání jakéhokoliv kouzla na kouzelníka a další podobné."
Tato věta je nedodělek par excelence - víc jak půlka kritérií je subjektivní a musí se při "ostrém" nasazení dohodnout mezi PJ a hráči, jak se bude řešit (posuzovat). Stačilo napsat například "zranění za 1 život", případně stejné probrání, jako z meditace/zaostření vůle.
- O kolik životů ve vaší hře přijdu za styk s vodou, když se vykoupám? O kolik životů přijdu, když na mě hraničář sešle uzdrav těžká zranění?

16) Mimochodem, hlučnost prostředí odstraní vosk do uší a nepříjemné světlo zase noční maska na oči ;) Náklady cca 2 zlaté. Určitě najdeš i další způsoby.
- RP - vosk v uších je nepohodlný, nelze seslat.

17) Prosím, přestaň se zaklínat "roulplejem" a začni dopracovávat mechanizmy pravidel Dračího doupěte. Když už hrajeme Dračí doupě ;) Ani bezpravidlové hraní rolí nesnese všechno :o(
- Nebo přestaň hledat chyby, já v tvém díle taky najdu hromadu chyb, když budu chtít, pamatuji se že kdysi jsem našel dost abych dal 2* jinak 5* dílu. Na rozdíl od tebe jsem ovšem tehdy uznal chybu. IMHO mechanismy NELZE STVOŘIT PRO VŠE, tak prosím uvažujme hlavou a ne okem…

18) Tvou stížnost uvítám a nebojím se, pokud dojde až k tribunovi.
- Zbytečná provokace.

IMHO argumenty již byly vyvráceny první Nathakovou reakcí…

Sepsal Firefanatic a připojuje se Nathaka Warrior


 Uživatel úrovně 8

Je sice pravda, že Zombieho hodnocení znamená rozdíl mezi 4* a 5*, pokud se nad tím ale zamyslíme, tak na tom zas až tak nezáleží - Důležité je, že je tu to dílo zveřejněno, a kdo za něco stojí, tak se nedá ovlivnit počtem hvězdiček, a prostě se řídí názorem, který si udělá po přečtení příspěvku a kritik. Nějaká ta hvězdička sem nebo tam... Moji Bombocníci mají taky hodnocení 4.38 a vyhráli OHyZDu (což jsem nečekal)...


 Uživatel úrovně 5

Ad Zombie a jeho hodnocení + kritika:

Hodnocení 0 hvězdiček je přísné a dle mého osobního názoru si kouzlo tak nízké hodnocení nezaslouží.
Na druhou stranu, dle mého ostobního názoru si kouzlo nezaslouží ani tak vysoké hodnocení, jaké mu přikládají ostatní.

Stejně jako Zombie jsem drasticky proti, aby kouzelník takto získal možnost si dát meditaci po 2 hodinách "odpočinku" ... to vše bez omezení na určitou úroveň, mnohem spíše na nutnost znalosti velkého počtu kouzel z oboru vitální magie.
Stejně jako Zombie cítím rozpor v regeneraci únavy ale nikoliv životů - prostě regeneruješ tělo... únava a životy jdou v tomto případě ruku v ruce. Dle mého dosti neoddělitelné. Jedinou možností, jak to oddělit by bylo, kdyby ony body únavy nebyly odstraněny doopravdy - tedy něco jako když se někdo nají vyčarovaného jídla - také si myslí, že je nasycen, ale je to jen přelud... kdyby to zde bylo podobného rázu, tak bych to chápal spíše, ale ono to není...

Možnost seslat kouzlo na někoho jiného ... ale jemu se neumožní meditovat. Když už máme kouzlo tak jak je, tak toto omezení nechápu. Přijde mi to jako omezení napsané jen proto, aby tam bylo nějaké omezení. Prostě naprosto nelogické a samoúčelné oslabení kouzla.

Na druhou stranu. Jako RP nápad mi kouzlo nevadí, vadí mi pouze ona možnost meditace, to by se nemělo dostat jen tak někomu do ruky. Už vůbec ne tak lacino.

Uznávám, že Zombie se ve své kritice usřelil, když prvně přehlédl ono omezení s účinky.
Rovněž říkám, že se v něčem dloubal až moc, i když to bylo zbytečné.
Na druhou stranu odmítám tvrzení, že jeho kritika je snůška vymyšlených chyb, které není možné v díle najít.

Verdikt:
Zombieho hodnocení zde zůstane, má na něj právo.


 Uživatel úrovně 0

Diskuse promazána.