Kouzelnická Kouzla

Těžké pírko *Uff tatiiha* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

Skupina: Materiální magie

Dosah: 1

Rozsah: 30

Vyvolání: 2 kola

Popis:

Těžké pírko *Uff tatiiha*

magenergie: 5 magů za první směnu + 4 za každou další X násobek původní váhy nebo 3 magy za směnu X násobek původní váhy (viz. níže)
dosah: 30 sáhů
rozsah: 1 předmět
vyvolání: 2 kola
trvání: dle dodané magenergie (nebo do konce dne, viz. níže)
obor magie: MA

Popis:

Těžké pírko je rozvinutím a (opačnou) variantou kouzla Pírko. K získání kouzla Těžké pírko je potřeba znalost kouzla Pírko a dvou dalších z oboru MA. Zatímco Pírko kouzelníkovi umožnilo dělat předměty lehčími, Těžké pírko je učiní, naopak, těžšími. Kouzlo nemá žádné výrazné či viditelné efekty.

Historie kouzla:

Kouzlo vzniklo naprostým omylem. Při rutinním používání kouzla Pírko pro přenos nějakých těžkých knih do knihovny knihovník a kouzelník Adamawn zakopl o koberec a shodil na sebe ze stěny kovanou pochodeň. Jelikož v tom momentě byl před dokončením kouzla a při dopadu pochodně na jeho nebohá záda vykřil "uff ta tíha", což je, bohužel pro něj, formule pro kouzlo Těžké pírko, pochodeň v tu ránu vážila padesát kilogramů a začala nebohého Adamawna drtit pod svou vahou. Svědkové události pomohli padesátikilogramovou tyč z drobného a starého Adamawna odstranit. Všichni se z události poučili, kouzlo si zapamatovali, zapsali ho a pro příště si na něj dali pozor. Adamawn se z šoku už pořádně nedostal. V knihovně neustále ztěžuje práci knihovníkům tím, že jim knihy dělá těžkými třicet kilogramů.

Použití:

Vyvolání
Cíl kouzla musí být do třiceti sáhů od kouzelníka, zároveň se musí nacházet v jeho zorném poli a musí na něj být alespoň částečně vidět. Kouzlo nelze použít na jeden předmět vícekrát. Sídlí-li v cílovém předmětu jakýkoliv démon, má šanci (50 + sféra)%, že kouzlo odvrátí. Je-li v předmětu magenergie (dostane se tam například kouzlem), je šance na odvrácení rovna počtu magů v předmětu v procentech. Seslání kouzla trvá dvě kola, do konce druhého kola tedy nesmí na kouzelníka nikdo zaútočit nebo ho jinak vyrušit ze soustředění.

Rozsah
Cílem musí být jeden předmět neživého složení v pevném stavu (žádné plyny ani kapaliny - ostatně, z těch stejně předmět nestvoříte). Nefunguje na postavy, zvířata, jejich části (zuby, drápy), rostliny, houby a další, vše živé je účinků kouzla ušetřeno. Při sesílání na kovy (Fe, Cu, Au, Ag, Ti, Pb, Pt, Pancíř, ocel všeho druhu, plus fiktivní mithril, adamantium, atd.) se i první směna počítá za cenu 4 magy. Předmět by ovšem měl být celý nebo alespoň z velké části kovový.
Při seslání na předmět složený z částí se zatíží celý předmět. Kouzlo zaměřuje předměty jako celky. Brnění je bráno jako jeden předmět, byť je z více kovových částí. Obléhací stroj je brán jako jeden předmět. Důležité je, aby byly části spolu propojeny další hmotou a tedy vytvářely jeden celistvý a funkční objekt (tedy ztěžkně jen obléhací prak, ne kámen v něm).
Co vlastně je předmět a co předmět není? Tohle rozhodnutí bych nechal na PJi, lze to snadno logicky odvodit. Může určit useklou ruku jako předmět, na který lze kouzlo seslat, stejně jako mrtvola může být považována za předmět. Cíl kouzla je předmět dle určení kouzelníka, zda je předmět opravdu předmětem ovšem záleží na rozhodnutí PJe (který má vždycky pravdu). Záleží zkrátká na úvaze, zda je předmět živá věc či není.

Příklady rozsahu
Lze použít na: Truhlu, knihu, meč, zbroj, botu, klíč, hliněnou vázu, letící kámen, šíp.
Nelze použít na: Střechu, postavu, obsah truhly, vodu uvnitř láhve. Obsah čehokoliv se nebere jako jeden předmět. PJ by vám neměl dovolit hrát si s váhou orgánů v tělech postav ani jejich neživým obsahem (příklad: pevný obsah žaludku). Obléhací stroj, balista nebo padací most se považují za předměty a mohou být zaměřeny kouzlem.

Účinek
Libovolný předmět, na nějž je toto kouzlo sesláno, bude tolikrát těžší, kolikrát kouzelník určí (s ohledem na omezení vypsaná níže), což se promítne do ceny. Účinek se projeví okamžitě, a to většinou nabytím váhy a mnohdy také okamžitým pohybem předmětu svislým směrem dolů. Přirozeně, hlídejte všechny další účinky náhlého ztěžknutí nějakého předmětu. Ztěžkně-li vám v ruce meč, nejenže je tu postih k jeho SZ, je tu také šance na překvapení a následnou ztrátu iniciativy. Při seslání kouzla na nesený předmět je velká šance, že bude upuštěn.

Účinek na naložení
Ano, můžeme počítat efekt kouzla také přes naložení, ale já bych jeho efekt spíše logicky odvozoval. S naložením málokdo počítá, ale pokud pravidla ctíte, rozhodně dávejte pozor, protože tohle kouzlo může značně zamotat pohyblivost.

Účinek na zbraň
Použije-li se Těžké pírko na zbraň, ovlivní nejen její váhu, ale dá-li se předmět přes zvýšenou váhu stále používat, pak také její parametry. Dle úvahy PJe vždy rapidně snižuje SZ a, naopak, přidává útočnost zbraně. OZ také klesá, většinou v přímé úměře poklesu SZ. (Kouzlo také sníží obranné číslo štítů.)

Účinek na objekt letící po trajektorii
Je samozřejmé, že při seslání na vzduchem se pohybující předmět (je nutná dvoukolová příprava, nezapomeňte) bude změněna jeho dráha. Je možné počítat tuto dráhu fyzikálními rovnicemi, ale vskutku bude nejlepší pouze zmínit, že "ta letíci dýka najednou začala prudce klesat a s mohutným zabřinknutím sebou švihla o zem". Ne moc dobře použitelné v boji (kde každý kouzelníka trefí než zakouzlí), ale ve vyprávění a v RP určitě ano. Důležité je, že kouzelník musí dopředu vědět, že předmět poletí vzduchem, aby se stihl dvě kola připravit a mohl rovnou kouzlit.

Cena
Kolikrát bude předmět těžší, tolikrát vynásobíme cenu za trvání kouzla při ceně 5 magů za první a 4 za každou další směnu. Nezapomínat na to, že kovové předměty mají cenu 4 magy i u první směny trvání kouzla. Předměty lehčí než 10 kilogramů se ovšem dají udělat těžšími levněji, za každou směnu se platí 3 magy a počet směn tedy násobíme násobkem váhy krát tři.
Příklad: Chceme-li se zbavit na dvě směny protivníka tím, že mu jeho zbroj (vážící 14 kg) uděláme třikrát těžší, počítáme (2 x 4) x 3 = 24 magů.
Příklad 2. pro extrémisty: Chceme-li tohoto nešťastníka držet pod brněním s jistotou (4 x těžší) po dobu 10 směn, čeká nás platba v ceně (10 x 4) x 4 = 160 magů. :-) (Poznámka: útok na postavu zatěžkanou nějakým předmětem po použití kouzla se počítá jako útok zezadu na nehybnou postavu plus postih za boj s neviditelným protivníkem, pokud leží na břiše. Pokud leží na zádech, může se cukat a bránit s postihem -2 k OČ)

Chceme-li udělat předmět těžší na méně než jednu směnu, počítáme s cenou 38 magů na kolo u předmětů těžích než 10 kilogramů a cenu 1 mag u předmětů lehčích. Ne, jen si dělám humor, předměty těžší než deset kilogramů prostě nelze udělat těžšími na méně než jednu směnu.

Tabulka - Kategorie předmětů podle vah a omezení kouzla na ně:

Váhová kategorie Maximální znásobení váhy Maximální doba trvání
do 1kgpadesátinásobně (1 -> 50) do konce dne (půlnoc)
do 5kgdvacetinásobně (5 -> 100) do konce dne (půlnoc)
do 10kgpatnáctinásobně (10 -> 150) 10 směn
do 20kgdesetinásobně (20 -> 200) 10 směn
do 50kgpětinásobně (50 -> 250) 5 směn
do 100kgčtyřnásobně (100 -> 400) 4 směny
do 250kgtrojnásobně (250 -> 750) 3 směny
do 500kgtrojnásobně (500 -> 1500) 1 směna
nad 500kgdvojnásobně (650 -> 1300) 1 směna


Speciální doba trvání pro předměty do pěti kilogramů (truhly, klíče, desky s dokumenty)
Tyto předměty můžeme udělat těžšími (maximální násobek je v tabulce) až do konce dne (do půlnoci). Cena je pak počet zbývajících hodin do půlnoci krát dva magy plus paušální poplatek dalších 20 magů. Vždy počítáme alespoň jednu hodinu zbývající, cena tedy nepůjde pod 22 magů (taková je v případě zbývající jedné hodiny). Zde nezáleží na násobku váhy, ale cíl tohoto speciálního kouzla musí být předmět naprosto v klidu a směnu před a po kouzlení se nesmí hýbat (pokud se ve směně po zakouzlení předmět výrazněji - o 1 coul a víc - pohne, efekt se ruší). Až do půlnoci na něj nesmí být sesláno žádné další kouzlo, jinak se efekt samozřejmě ruší.

Zrušení kouzla
Těžké pírko je vyrušeno jakýmkoliv jiným kouzlem seslaným na předmět, a to kdykoliv a kdekoliv, za všech podmínek.

Fatální neúspěch
Při fatálním neúspěchu hodu na ověřování při sesílání kouzla se Těžké pírko obrací v kouzlo Pírko seslané za stejný počet magů se všemi jeho efekty dle pravidel.

Využití kouzla:

1. Již zmíněné udržení protivníka na zemi pod tíhou jeho brnění. Kouzelník zakouzlí Těžké pírko na dobu jedné směny s účinkem trojnásobku. Se zbrojí náhle třikrát těžší padne protivník na kolena a nezvedne se pravděpodobně celou směnu (pokud není dostatečně silný nebo pokud ze sebe zbroj neshodí), bránit se může s postihem -2 k OČ (plus libovolný postih k obratnosti dle PJe), cena tohoto kouzla bude 12 magů.
2. Zpomalení protivníka. Kouzelník opět zakouzlí Těžké pírko na dobu jedné směny s účinkem tentokráte jen dvojnásobným. Dvojnásobně těžká zbroj nyní soupeře značně zpomalí. Efekt nechám na PJích samotných, sám bych mu vzal -1 od Ini a -2 od Obr. Cena tohoto kouzla bude 4 magy.
3. Utopení. Plave-li nějaký skřeťák v řece a u pasu se mu houpe šavle važící (odhad by voko) tři kilogramy, můžeme na ní zakouzlit Těžké pírko. Pro stoprocentní efekt utopení potřebujeme alespoň směnu, na kola by to vyšlo příliš draho, kouzlíme tedy směnu za jedna a aby ho šavle stáhla ke dnu na sto procent, měla by vážit alespoň 30 kilogramů. Zakouzlíme tedy Těžké pírko a skřeťáka táhne kov o váze 30 kilogramů pod vodu, kde ho bude držet celou jednu směnu. Kouzelník přijde o 60 magů a moc zlatých za šavli. (Takže levné zabíjení tímto kouzlem vylučuji [teď mám na mysli levné co se týče magenergie, šavle byla navíc].)
4. Zablokování dveří. Kouzelník vezme větší balvan o hmotnosti deset kilogramů a za pomoci třebas Pomocníčků ho dopraví před dveře, které je třeba zablokovat. Chce dveře pozdržet alespoň směnu. Za tu tedy bude platit pět magů a násobí to dalšími šesti, aby byl balvan dostatečně těžký (60 kg) pro udržení dveří. 30 magů mu pomůže udržet celou směnu zavřené dveře, šedesát kilogramů zřejmě neodsunou. A když ano, uděláme to ještě těžší. Je taky možné zamknout dveře, ale proti vykopnutí je to neochrání. Takový větší balvan ano.
5. Tento nápad napadl mé kamarády při pitvání kouzla. Boření střech. Menší kovové závaží o hmotnosti 50 kilogramů donese kouzelník s pomocí válečníka na střechu. Položí ho tam a na dobu jedné směny chce zakouzlit maximální zvětšení váhy. 5 x 4 magů. Za dvacet magů tedy máme na střeše cosi o hmotnosti 250 kilogramů, což už slabší střechou dozajista propadne. K čemu to chtěli mí přátelé využít, netuším, ale třeba vás něco napadne. V mé hře by pravděpodobně dostali na zadek a museli by platit střechu.
6. Znemožnění obléhání. Kouzelník na hradbách vidí pár desítek sáhů od hradeb blížící se obléhací věž plnou vojáků. Po přiblížení na třicet sáhů zakouzlí dvojnásobné zvětšení váhy (větší není možné kvůli omezení kouzla pro kategorii nad půl tuny) na 1 směnu (ani tady víc nejde). Bude ho to stát 2 x (5) = 10 magů a obléhací věž už se ani nehne, poněvadž při váhové kategorii obléhacích strojů je dvojnásobek ohromná váha. Poněvadž použil kouzlo na jednu směnu, mají obránci jednu minutu na to, aby dopili v pohodičce kafe, připravili zápalné šípy a šli nepohyblivou obléhací věž zapálit. Ovšem pozor, stačí na obléhací věž seslat jakékoliv jiné kouzlo a hurá, může se zase hýbat.
7. Žertování - nepochybně na něj nesmím zapomenout. S tímhle kouzlem se dá užít i dost legrace. Člověk se ohne pro sklěnenou lahev s vínem a chce jí zvednout a div mu to neurve ruku, protože ta láhev váží deset kilogramů. Netřeba snad počítat, hrubým odhadem se tenhle žertík před spaním vejde do třiceti magů (kouzelník použije kouzlo na jedno kolo za tři magy, víno váží kilogram, váhu zvětší desetkrát, měl jsem pravdu). Což teda zas tak úchvatné není.
8. Ničení mostů. Zavezete-li koňským povozem balvan na dřevěný most a necháte ho tam stát, můžete ho poté udělat třikrát těžším a most POMĚRNĚ snadno za 15 magů zlikvidovat.
9. Využití speciální doby trvání. Aneb jak si uhlídat peníze nebo truhličku. Pojďme počítat s truhličkou těžkou 3 a půl kilogramu. Uděláme ji těžkou 70 kilogramů až do půlnoci a potřebujeme ji ohlídat od večerních hodin, dejme tomu od osmi. To je 4 hodiny do půlnoci krát dva = 8 + 20 jako poplatek a máme čtyři hodiny svou truhličku těžkou 70 kilogramů. S takovou už se těžko někdo potáhne neslyšně, navíc na to musí být alespoň dva. Kdybychom to chtěli pojistit, můžeme nahoru na truhlu položit ještě pětikilovou cihlu těžší díky stejnému kouzlu o dalších 95 kilogramů. A do půlnoci s tím nikdo nehne. A po půlnoci v klídku kouzlíme znova, kdy můžeme trvání prodloužit až do rána.
10. Utíkají vám nepřátelé po žebříku? Bojovník ho může dohnat, chytit za boty a stáhnout ho dolů, riskujíce ještě navíc kopanec do obličeje. Zatímco kouzelník v poklidu "čapne" uprchlíka za něco těžkého a krásně ho serve ze žebříku dolů vahou předmětu.
11. Dají se tak protrhávat měšce, torny - stačí když kouzelník uvidí, jak tam někdo háže třeba zlaťák nebo přihazuje nějakou věc, včas začne kouzlit a myslím, že zlaťák vážící jednu minci náhle ztěžklý 50x - tedy 50 mincí, dvě a půl kila - dopadající do měšce k ostatním zlaťáčkům by v měšci stavěném právě na těch 50 zlaťáků celkem mohl dost dobře udělat díru - pěkné ve spolupráci se zlodějem na tržišti. Stačí jít po stopách a sbírat kůrku chleba v nové podobě.
12. Zastavování povozů. Jede-li povoz s lupiči pryč a vy nemáte šanci je dostihnout, pan kouzelník honem rychle zakouzlí a povoz stojí jak přibitý.
13. Kooperace kouzelníka s jiným, silovým povoláním v boji. Kroll z okna jaksi vyhodí desetikilogramový kámen a kouzelník ho pohotově ztíží na jeden metrák. Au. Bylo by možná potřeba delšího nácviku a nějaké té obratnosti, aby to šlo zvládnou perfektně.


Dodatky a poděkování

Dodatky
Kdyby vás napadla nějaká zrůdnost, které by se dalo využít (či spíše zneužít), která mě nenapadla, určitě mi dejte vědět a strhněte za to aspoň tři hvězdy (pokud bude ještě z jakých strhávat).
Mám dojem, že relativně slušná síla tohoto kouzla je dobře vykompenzována dvěma koly potřebnými na seslání kouzla a stejně tak je velice důležité, že účinek kouzla na předmět lze okamžitě rozptýlit jakýmkoliv jiným (i totálně levným) kouzlem. Navíc je síla kouzla stejně využitelná jen chytrými a přemýšlivými hráči. I těm to ale může PJ kdykoliv zatrhnout.
Všechna čísla jsou upravitelná a proto vás prosím, nepeskujte mne příliš za cenu a za čísla, vždyť si je sami můžete kdykoliv snadno upravit, to je na díle vždycky to nejsnažší.
Dále se omlouvám, že příspěvek neobsahuje čísla pro DrD+ a pro Rozšířený bojový systém, neboť s nimi nehraju a absolutně je neovládám.
Snad se nikdo neozve proti tomu boření mostů, neříkejte, že je to moc silné, to bych se zlobil. O co těžší je ten most zničit ohněm? Bude to trvat trochu déle, ale vyjde to daleko levněji a nemusíme shánět tak těžký šutr.

Poděkování
Mnoho lidí mi s tímhle dílem v Moudré sově pomohlo. Má poděkování patří pánům: Folcwinovi, Dentonovi, Darianovi, Sethemovi Tartirovi a Damianovi, jejichž připomínky mi tolik pomohly a jejichž rady jsem mnohdy použil. Speciální dík patří UnknowNovi, za to, že mi s dílem pomáhal opravdu hodně a projednal to se mnou pečlivě, přesně tak, jak je se mnou potřeba. A také gallólachovi, který krom rad a pomoci také stvořil tu pěknou tabulku, které jsem už tak dávno zapomněl vytvářet :-) Díky, kluci.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 15

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Peříčko zkázy
*Fatal feder*

Magenergie: 1 mag
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 peříčko
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: SK (skřítkovská - jinak MA+IL)

Žil byl jeden čaroděj, který se jmenoval PardGalen. Od jiných čarodějů jej odlišovalo to, že jej nezajímala jen magie, kterou používali jiní čarodějové či mágové. Ale úplně jej fascinovala magie, kterou používají skřítčí národy. A proto většinu bádání věnoval studiím této magie. Zaujalo jej, že kouzla skřítčích národů jsou ve většině případů nenáročná na magy. A hlavně se mu líbila ztoho důvodů, že ta kouzla jsou spíše zábavného charkateru, jindy trochu škodolibého, ale v zásadě nikdy přímo nebližujicí oběti. A on i když starý a moudrý čaroděj, miloval srandu a také život. Běžně dostupná kouzla mu v tomto ohledu nevyhovovala, tak dělal výzkum a pokusy se skřítčí magií tak dlouho, než se kouzla skřítčích národů dokázal naučit a o leccos je i vylepšil. Všechna kouzla sepisuje do nové knihy kouzel, která nese název podle svého autora: "PardGalenova kniha kouzel aneb skřítci by se divili."

Je obecně platným narativním zákonem, že skvělého vtipu lze dosáhnout například tehdy, když do krajním způsobem vyvážené soustavy objektů vpustíte něco dočista drobného, něco naprosto zanedbatelně nepatrného, a právě toto "skoronic" se stane onou pověstnou "poslední kapkou", která celou tu vybalancovanou soustavu úplně, definitivně a totálně rozloží. Mluvíme zde o situacích, kdy se plný pytel beztíže vysype po přidání jediného mušího křidýlka, kdy kočár vybalancovaný na okraji útesu spadne, když na jeden konec usedne motýlek, kdy se šplahjící osobě přetrhne maximálně zatížené lano ve chvíli, když se jí na hlavu vyprdne racek hnízdící o pár sáhů výš, atd.

Právě na základě tohoto narativního principu funguje skřítkovské kouzlo "Peříčko zkázy" - nad cílovým místem se objeví malé bílé peříčko, doprovázené veselým zazvoněním rolniček. To se pak začne ladně snášet ke svému cíli způsobem, který nikoho nenechá na pochybách o tom, co se začne dít, jakmile peříčko dosedne.

Jelikož je však váha peříčka zřídka kdy dostatečná na to, aby spustila nějaké humorné sledy událostí, je v tomto případě efekt posichrován tím, že peříčko ve skutečnosti váží 1000 mincí, jenom se díky kouzelnému efektu "tváří", že se k zemi snáší... no, jako peříčko. Ačkoliv totiž kouzlo trvá "ihned" a peříčko v reálném čase dopadne velmi rychle, při pohledu na peříčko se každému zdá, že se čas tak jako malebně zpomalil.

Po dosednutí peříčko takřka okamžitě mizí - přesto však setrvá dostatečně dlouho na to, aby mohli zlomyslní skřítkové obývající nějaký starý dungeon (a kouzelníci, kteří to od nich odkoukali) třeba s pomocí tohoto kouzla spouštět různé nášlapné pasti (pokud sešlou Pírko zkázy na dlaždici skrývající příslušnou spoušť).

Pozn.:

Dosažitelnost efektu je odvozená od kouzla "Napískání si", které je za jeden mag schopné vytvořit předmět v hodnotě 1 zlatý. Dle ceníku z PPZ stojí jedna "pochodeň" 1 md a váží 10 mn, do jednoho zlatého se jeden měďák vejde stokrát, 100 x 10mn = 1000mn.


 Uživatel úrovně 5

Kouzlo má velmi pěkný nápad, ale nedomyšlenou a nedopracovanou základní pravidlovou systematiku.

Nelíbí se mi obsence pasti - jsem z DnD navyklý na to, že právo hodu na past mají kouzelné předměty a předměty v přímém držení vlastníka. V tomto provedení lze vyřadit válečníka z boje tím že desetinásobně (pětinásobně) zvýšíme její váhu. 50 (25) magů se sice poměrně dost, ale i tak by tam nějaká past být měla.

Úpravy parametrů zbraně nejsou dodělané, tedy stejně bych osobně volil spíše tak, že se váha projeví pouze v případném postihu na naložení.

Stará verze z dechu draka je taková jednodušší a použitelnější, ale také bych k ní měl něco málo výhrad.

Omlouvám se, ale už si nepamatuji, co jsem psal do MS (pravděpodobně to bylo v rozporu i s touto kritikou), ale teď s odkladem času mi kouzlo nepřijde zase tak dobré:

3*


 Uživatel úrovně 5

Poněkud nepratická doba trvání "do půlnoci", zvláště pak pokud to sesíláte po jedenácté večer...


 Uživatel úrovně 0

Takže nakonec jsem hlasoval takto, protože:
1) Kouzlo lze zrušit sesláním jakéhokoliv jiného kouzla na očarovený předmět. což je v zásadním nesouladu s koncepcí magie, kde jsou k tomuto speciálná určená kouzla (vím, že je jich strašně málo (asi tak 3), někdo by měl udělat další.)
2) Výpočet potřebné magenergie je podivný, navíc podmíněný materiálem očarovaného předmětu (což by u kouzla materiální magie sice pochopitelné bylo, ale jen v případě, že by se jednalo o přeměnu jednoho typu hmoty v druhý (organický-anorganický)). Zbytečně to komplikuje celé dílo.
3) Maximální trvání omezené do konce dne mi u kouzelníka příjde poněkud mimo obor.
4) sáhodlouhý seznam využití, která se dají ve většině případů obejít, nebo to lze za menší cenu udělat jinak a lépe.
5) snížení OZ štítu. Štít má stále stejnou kryvost, ale je těžší. To je však zahrnuto v postižích v boji za naložení.
6) Název kouzla bych si představoval výstižnější, třeba Kovadlina
Dvojitá tabulka a vůbec zapracování mi nepříjde optimální. Mám tady jeden bonus ze starého Dechu draka, posuďte sami.

Tíha
Magenergie: 1 mag za 20 mn
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 předmět
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 směna
Předmět, na nějž je toto kouzlo sesláno, ztěžkne a svou váhu si udrží po jednu směnu. Lze takto "přitížit" prstenu, batohu, ale třeba i svitku v zobáku havrana...

Příjde mi to asi stejně dobré. Na dva řádky popisu je toho vysvětleno určitě daleko víc.


 Uživatel úrovně 1

Ano, to je celkem podstatné. A srozumitelné. Taky si myslím, že se nebude propadat :)


 Uživatel úrovně 0

Dovolím si znovu zauvažovat:
rec. z díla: 'Kouzlo nemá žádné výrazné či viditelné efekty'

Tak jest. Vidím dvě možné verze pro řešení zvýšení váhy, resp. snížení pro Pírko. Vzhledem k tomu, že v pravidlech se píše, že "Pírko zbavuje přeměty váhy, nikoli hmotnosti (podobně jako démon nosič, kterého vyvolává theurg.)", tak bych řekl, že bude prostě jednodušší, než řešit rovnici 'ró' = m / V, svést to na magii.

Ta zbaví, nebo naopak přidá, předmětu na váze (tedy na síle, kterou je přitahována k zemi) a ne hmotnosti, což je vlastnost hmoty, vyjadřující míru setrvačních a gravitačních vlastností tělesa (to se autoři nenamáhali vysvětlit v pravidlech, páč by tomu málokdo rozumněl).

Když si to přečtete pozorně, zjistíte, že tato kouzla se po logické stránce střetávají s naší pozemskou fyzikou a tak nezbývá, chceme-li tato kouzla užívat, svádět vše na magii a mlžit. Hlavně hráčům. :-)

A teď ke Cobrově poznámce: jelikož se tím zvýší váha a ne hmotnost, tím pádem naše dobrá otloukaná magie, zajistí, že se hrad nezboří, vůz nespadne atd. (už jen proto, že by to narušovalo chod světa). Ale na druhou stranu zapříčiní, že s předměty nebude možno hnout.

Mno možná jsem to svou úvahou ještě více zamotal, ale snad je to alespoň trochu k pochopení,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Tobsa: Tak nějak...

NW: Dám lepší příklad:
Máš dva koně, kteří za sebou táhnou jakýsi povoz, na které je těžká truhlice s pokladem. Už od pohledu vidíš, že ty kola už drží jen tak tak a neunesou už ani 200 mincí. Když pak použiješ kouzlo "Težké pírko", tak by mě zajímalo, jestli tím pádem i zpevníš celej povoz nebo se kola jednouduše ulomí? Navíc souhlasím s Tobsou, že kdyby platila ta druhhá možnost, tak by se daly bořit celý hrady, protože dvojnásobnou váhu by nic takovýhleho nesneslo...


 Uživatel úrovně 0

Tohle kouzlo se mi libí, a kdyby mě nějaké připomínky napadly, sdělil bych je už v dílně. Pravda, dílo je delší, ale zas tak složité mi nepříde. Kdybych hlasoval, dal bych asi 4*.


 Uživatel úrovně 0

Hm, ale je to velice zajímavá otázka. Také by mě zajímalo, zda se zvětšením hmotnosti vzrostou meze pevnosti, nosnosti atd. Tedy, zda-li kouzlo ovlivní i pevnost (a mnoho jiných fyzikálních veličin).

Dovolím si zauvažovat: myslím, že Cobra měl spíše na mysli, zda věž udrží svoji vlastní váhu a to nezávisle na těžišti. Taková dřevěná věž, sebelíp postavená, ukotvená atd. může mít těžiště pěkně postaveno tak, že vítr s ní bude naklánět jen v určitých mezích jen na vrchu (jako to je třeba na Petřínské věži)... Eh, tedy asi prostě myslel, zda taková věž bude stabilní.

Můj názor je, že by to měl posoudit PJ. Totiž zvýšení hmotnosti na určité ploše zvýší zatížení, zvětší tlak a působí vyšší deformační silou na spoje. Ale u každé věže by to bylo jinak. Záleží na materiálu. Ale to je moc fyziky a moc komplikací. PJ by měl dle svého nejlepšího úsudku určit jestli věž vydrží nebo ne.
Každopádně by se tím daly bořit různé stavby a to jest další škvírka v tomto kouzle,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 1

Teoreticky ne, bude vážit celá. Asi to bude záležet na tom, kde má postavené těžiště. To je na mě ale už moc fyziky.