Kouzelnická Kouzla

Pronikavý zrak *Okulis non manibus* Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 16

Skupina: Časoprostorová magie

Past: -

Dosah: 15

Vyvolání: 1 kolo

Trvání: 10 kol

Popis:

Toto kouzlo může používat kouzelník, který zná aspoň 3 jiná kouzla z oboru PO. Kouzlo působí pouze na sesilatele, kromě kouzelníka nikdo nevidí nic „zprůhledněně“. To znamená, že ti, kteří stojí například vedle kouzelníka, vidí tak, jako by toto kouzlo nebylo použito. Kouzlo ovlivňuje pouze kouzelníkův zrak, tzn. že zprůhledněná zeď nebo jakýkoliv jiný předmět se stále chová jako nezprůhledněný; přes zprůhledněnou zeď nebo předmět neproniká žádné reálné světlo.

Kouzlo má dva účinky:

  • Zprůhledňování - Tuto část kouzla kouzelník může ovlivnit. Lze zacílit, buď nepohyblivou oblast nebo několik podobných objektů navzájem se dotýkajících . To znamená, že když bude chtít zprůhlednit několik navzájem si podobných předmětů (např. dvě vedle sebe stojící skříně), podaří se mu to. Nepohyblivou oblastí může být např. zeď, dům, hradby a podobně.
  • Zneviditelňování - Tuto část kouzla už kouzelník nemůže nijak ovlivnit. V okamžiku seslání kouzla se, mimo jiné, kolem kouzelníka vytvoří prostor ve tvaru koule o průměru 5 sáhů, který z pohledu kouzelníka vše uvnitř schová (zneviditelní).

Zprůhledňování

Při vyvolávání kouzelník pomyslí na věci, osoby a objekty (dále jen objekty), které chce zprůhlednit. Zprůhledňované věci musí být vzdáleny maximálně 15 sáhů od sesílajícího kouzelníka, jinak se nezprůhlední. Po seslání se může kouzelník od zprůhledněných objektů vzdálit, aniž by zprůhlednění přestalo působit. Kouzelník si vyměří libovolně velkou oblast, kterou si přeje zprůhlednit; ta oblast musí mít tvar buď koule nebo kvádru. V této oblasti se po seslání kouzla zprůhlední všechny předměty, které se v ní nalézají. Nebo kouzelník může zprůhlednit více předmětů, které si musí být typově příbuzné. Například části oblečení, knihy v jednom regále nebo stěnu skládající se z cihel a pojiva atp. Na všechny takto zprůhledněné objekty musí pomyslet, nelze zprůhlednit objekt, o kterém kouzelník neví (bližší vysvětlení je v příkladech použití).

Kouzelník je schopen matně zpozorovat zprůhledněné objekty, ale bude zřetelně vidět za ně. Zprůhledněné objekty mají tvar podobný mýdlové bublině. Zprůhledněné věci jsou takřka neviditelné, kouzelník je však schopen po jednom kole určit přibližný tvar nějakého takového objektu, ale ani potom nebude přesně vědět, jak vypadá. Zprůhledněný objekt za jiným zprůhledněným objektem se považuje za neviditelný.

Zneviditelňování

Mimo zprůhledňování cílených objektů, kouzlo navíc vždy zneviditelní všechny věci, osoby a objekty do pěti sáhů od kouzelníka. Nezávisle na tom, zda si to sesilatel přeje či nikoli, stojí uprostřed koule o poloměru pěti sáhů, ve které je vše, včetně jeho samotného, zneviditelněno. Při pohybu rychlostí průzkumu to není velký problém, ale pokud se pohybuje vyšší rychlostí, je větší šance, že při tom narazí do stěny, shodí nějaké věci jako vázy, židle, atp. Běh v interiérech je velmi nebezpečný a každé kolo je cca 50% šance, že kouzelník se zraní za 1k6 životů a dané kolo nepoběží. Pokud by běžel rizikovým místem, například po otevřených hradbách nebo kolem propadel, je přídavná šance cca 25%, že spadne do propadla/z hradeb (PJ tyto šance může libovolně podle konkrétní situace upravit; pravděpodobnost zranění se na rovné pláni je zanedbatelná, kdeždo třeba při proplétání labyrintem úzkých chodeb je vysoká). Kouzelník má postihy pro boj na blízko -8 (-5 za neviditelného protivníka a -3 za to, že nevidí ani nejbližší okolí). Pro boj na dálku má kouzelník postih jen -1.

Speciální případy

I v naprosté tmě, která panuje v druhé místnosti, sesilatel rozezná jednotlivé předměty. Přes zprůhledněnou/zneviditelněnou zeď, dělící osvětlenou místnost, kde stojí sesilatel, a neosvětlenou místnost, kde může stát pozorovatel, proniká do tmavé místnosti záře světla a osvětluje všechny předměty. Nutno podotknout, že světlo a ozářené předměty vidí pouze kouzelník, pro náhodného pozorovatele však vše zůstává ve stejné tmě. S pomocí tohoto kouzla by se mohli například nemrtví bez újmy na zdraví dívat na slunce.

Kouzlo neumí přesně ohraničit přechod v místě řezu objektu. V místě, kde bychom měli vidět ostrý průřez stěny, vidíme pouze rozmazanou šmouhu. Je to dáno tím, že kouzlo neumí okraje zprůhledněného předmětu (např. zdi) zaostřit, takže vzniká asi coulová vrstva postupného rozmazaného přechodu ze zprůhledněného stavu do plně viditelného. Rozmazání znemožňuje vidět např. průřezy stěn nebo interní orgány lidí.

Kolize s jinou magií

Předmět ovlivněný démony z astrálních sfér má určitou pravděpodobnost, že nebude kouzlem zprůhledněn či zneviditelněn (jeden hod na k% se vztahuje pro obě možnosti). Šance na zprůhlednění kouzelného předmětu je jen: 100 – 20 * {sféra démona} %. Je vidět, že předmět ovlivněný démonem z páté a vyšší sféry není kouzlem ovlivněn. Inteligentní démoni (obvykle 8. a vyšší sféra, ale klidně i někteří z nižší sféry) se však mohou dobrovolně nechat zprůhledit/zneviditelnit jako magické předměty, aby nebylo tímto kouzlem poznat, že se jedná o kouzelné předměty. Vyšší démoni se většinou nechávají zprůhlednit tak, aby prospěli svému nositeli. Při opakovaném sesílání zůstává první hod na k%, není možné opakovaným sesíláním zjistit, které věci jsou kouzelné a jak moc.

Zprůhlednit lze pouze fyzicky existující objekty, je možné zprůhlednit například nemrtvého, bytost Bo, dubla nebo předměty vytvořené materiální magií, které jsou sice vyvolány pomocí magie, ale jsou hmotné. Kouzly ovlivněné předměty, na něž nepůsobí žádný démon, jsou vždy zprůhledněny/zneviditelněny. Kouzla a kouzelné efekty, které nemají hmotnou podstatu, zprůhledněny/zneviditelněny nikdy nejsou. Výjimkou jsou pouze komplexní iluze, které se vůči kouzlu pronikavý zrak chovají jako obyčejné nekouzelné předměty. Ostatní kouzla nemají vlastní myšlení a nejsou „naprogramována“ na blokování zneviditelňování/zprůhledňování.

Příklady použití

Př. 1: Čaroděj Gregorian je ubytován v hostinci a chce vědět, co se děje ve vedlejším pokoji. Zakouzlí si na sebe pronikavý zrak a nechá zprůhlednit stěnu dělící místnost, kde stojí, a vedlejší pokoj. Aby zprůhlednil i případný nábytek nebo obrazy, nechává zprůhlednit prostor stěny, ale neodhaduje dobře její tloušťku, takže vidí jen do půlky stěny. Místo průřezu vidí jen rozmazanou šedou plochu (tedy žádný pohled do struktury stěny).

Gregorian stojí uprostřed pokoje, všechno do pěti sáhů je pro něj zneviditelněno. Vidí částí střechy na slunce a podlahou vidí do kuchyně, která se nachází přesně pod jeho pokojem, ale nevidí vybavení svého pokoje. V podstatě je kolem čaroděje koule o poloměru pěti sáhů, v níž nic nevidí. Gregorian využije toho, že „koule neviditelnosti“ se pohybuje spolu s ním, a přiblíží se ke stěně, skrz ni chce vidět do vedlejšího pokoje. Uvidí skrze ni, ale hlasy uvnitř se nestanou o nic zřetelnějšími. Může však seslat kouzlo cizí uši na osobu uvnitř, protože zná její přesnou polohu. I kdyby byla místnost ponořena do naprosté tmy, tak by Gregorian viděl, co je uvnitř díky světlu, které přichází z jeho pokoje. Pokud by byl někdo uvnitř, byla by pro něj stěna neprůhledná a pokoj zalitý ve tmě, jako by žádné kouzlo nebylo použito, protože účinky zneviditelnění/zprůhlednění se vztahují jen na Gregoriana.

Př. 2: Dejme tomu, že Gregorian byl při sledování vyrušen nájemným vrahem, který se jej pokouší zabít, a zázrakem přežil první kolo, kdy byl vrahem překvapen. Čaroděj ví, že je z blízka bezmocný. Ví, jak vypadá vedlejší pokoj, a hyperprostorem se přenese dovnitř. Zabijáka sice nemůže zneškodnit sršatcem, ohnivými koulemi nebo blesky, protože projektilová kouzla neprojdou přes pevnou zeď, ale chlad hvězd na zabijáka seslat může, protože chlad hvězd přímo působí na terč.

Př. 3: Dejme tomu, že v tom pokoji, kam se čaroděj přenesl, byli ubytováni dobrodruzi – alchymista Elsenrail a válečník Glomenthal. Elsenrail má na sobě očarované šaty s démonem z druhé sféry. Toho Gregorian nevidí, protože je jen 3 sáhy od něj a jeho šaty se zprůhlednily také, protože PJ hodil na k% 54, což je méně než 60% (100–2*20=60). Glomenthal má kouzelný meč s démonem z 5. sféry, ten není nikdy zprůhledněn/zneviditelněn, protože šance na zneviditelnění předmětu ovlivněného takovým démonem je 0% (100–5*20=0) a démon nemá dostatečný intelekt na to, aby mohl zneviditelnění meče svou vůlí ovlivnit. Gregorian, když vidí, že k němu „levituje“ meč, se raději opět ohyperprostoruje někam pryč.

Př. 4: Dejme tomu, že Gregorian se ze všech předchozích šlamastik úspěšně vyhrabal. Nyní je již starý a žádná mladá kouzelnice s ním nechce nic mít. Proto aspoň ženy svléká pohledem. Musí od něj být v době sesílání vzdáleny nejvýše 15 sáhů (rozsah kouzla) a jejich ladné křivky může pozorovat, jen když jsou sledované ženy vzdálené více než 5 sáhů, protože „koule neviditelnosti do 5 sáhů“ se nikdy nezbaví. Gregorian při sesílání pomyslí, že chce zprůhlednit všechno vybavení vybraného terče, zprůhlední se tak jejich oblečení, ale i věci, které měly po kapsách. Kdyby Gregorian pomyslel jen na to, že chce zprůhlednit pouze oblečení terče, pak by se oblečení zprůhlednilo, ale věci, které by osoba měla po kapsách nebo na opasku, jako lektvary či váček s penězi, by zůstaly viditelné. Gregorian by byl šťastný, ale jen do doby, než by jej kouzelnice odhalily, uspaly a vykastrovaly. Proto všechny kouzelnice na Alvarské univerzitě pro jistotu nosí roucha se zakletým démonem alespoň z páté sféry.

Př. 5: Čarodějka Melinda je nejmocnější čarodějkou z univerzity. Gregorian už sice jisté věci dělat nemůže, ale dívaní mezi ně nepatří. Chce se aspoň podívat Melindě pod roucho, protože ví, že má v rouchu zakletého démona štěstí z 14. Sféry. K jeho zklamání se demon chová tak, aby co nejvíce prospěl své nositelce, takže Gregorian zase nic nespatří. Melinda však pozná, o co se Gregorian pokoušel, proto k němu nahněvaně přijde. Démon uzná, že v oblasti pět sáhů od kouzelníka je výhodnější se nechat zneviditelnit, a tak Gregorian ani netušil, odkud ta facka přiletěla.

Poděkování

Poděkování patří zejména Lyrii za zlepšení slohopisu a pak také několika rádcům v dílně.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 16

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Neskrytelná silueta
*Och roch boroch*

Magenergie: 10 magů / směnu
Dosah: 20 sáhů (vyvolání); 200 sáhů (působení)
Rozsah: 1 objekt
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie
Obor: PO

Popis:

Pokud očarovaný objekt cokoliv (zeď, dav, les...) skryje před zraky kouzelníka, uvidí ho kouzelník stále jako siluetu, ostře kontrastující s barvami okolního prostředí, což zaručuje její dobrou viditelnost na popředí čehokoliv. Silueta je vidět vždy, když je kouzelník k cílovému předmětu blíže, než 200 sáhů. Vzdálí-li se objekt nad 200 sáhů od kouzelníka, tak silueta zmizí, ale kouzlo stále trvá, dokud nevyprší zaplacená doba trvání - jakmile se totiž kouzelník opět dostatečně přiblíží, silueta se znovu objeví.

Pokud na cíl kouzla následně někdo sešle nějakou skrývací magii (neviditelnost, iluze...), hází si sesilatel skrývacího kouzla proti pasti: Roz ~ 5 ~ skryje i siluetu / silueta je normálně vidět.


 Uživatel úrovně 0

Folcw: Nezpochybňuji použitelnost, ale využitelnost - ačkoliv ti to určitě přijde jako slovíčkaření, myšleno to bylo jako pochyby postavy, zda si kouzlo vybrat/seslat při zvážení jeho kladů a záporů. Jistěže, pokud bude život postav stát na špionáži, bude kouzlo daleko prospěšnější - ostatně na toto jsem opravdu nebral ohled (už dříve jsi mi vyčítal, abych to u tvých děl nedělal - ctím to).
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 5

Tuvy: Pokud jsi ve tmě, nevidíš nic. Kouzelník s tímto kouzlem nevidí pouze nejbližší okolí (při běhu ale ví, jak to prostředí přibližně vypadá, protože je viděl, před tím, než do něj vběhl). Pravidlo jen ukazuje na to, že běžet s tím kouzlem je o hubu. Postih pro boj zblízka odvozeny od boj v šeru jsou.

Jsem proti zbytečnému hodu kostkami, proto jsem volil raději variantu, že při pečlivém prohlížení si předmětů všimne zprůhledněných předmětů a přibližně odhadne tvar. Navíc nejde o všimnutí/nevšimnutí, protože kouzelník většinou ví, co chtěl zprůhlednit a kde :-)

Kdybych dal jako obor PO+IL, vychytl bych i tuto mušku, mohl bych uvést, že kouzlo vytvoří iluzi světla přicházejícího přes zprůhledněnou překážku. Ale nechtěl jsem dílo komplikovat více, než je bezprostředně nutné.

Mám takový dojem, že hraješ Hack and Slash, protože si jinak neumím vysvětlit, proč se ti u všech děl nelíbí použitelnost. Použitelnost je jasná - tajná špionáž.


 Uživatel úrovně 0

Folci: Už v dílně jsem ti myslím radil, aby jsi v kapitolce "Zneviditelňování" vynechal pravděpodobnosti zranění odtržené od prostředí a nahradil ekvivalentem pohybu slepého či ve tmě.
Naopak u zprůhlednění by stačila obyčejná nápadnost zprůhledněného předmětu (15% například) a hned by bylo obecně dané, zda si jich kouzleník všimne.
Stejně tak jsem už namítal proti pronikání světla překážkami...

Ale jinak určitě velmi dobré kouzlo (nehledě na diskutabilnost využitelnosti).
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Kouzlo se m líbí, je dobře propracované a příklady použití jsou také moc pěkné. :-) Nebudu zbytečně hledat chyby, určitě by se dalo něco najít, nemám však potřeba toi dělat, kouzlo na mě udělalo dojem, proč si ho kazit.

Jen snad jediná připomínka... buď neznám pořádně pravidla, nebo mi to nedochází... Co je to "obor PO?"


 Uživatel úrovně 5

Složté kouzlo je, kdybych jej dělal podle pravidel, vyšlo by na nějakých 15 řádků. Ale já preferuji kouzla, která mají vícenásobná použití, ale kouzelník si dvakrát rozmyslý zda kouzlo sešle (pokud se v okolí oběví nepřítel, může to být problém.

Příklady jsou nepovinné, abych nezrušil návaznost při prvním četení, dal jsem všechy příklady až za dílo. Když jsem měl příklady vložené přímo za odpovídající pasáže, relativně mnoho lidí pak dílo nepochopili, protože byli vyrušováni neustálými příklady.

Kouzlo je na 1+1/4 strany (bez příkladů), což snad není ještě tak mnoho:-)

Jsem si teď všiml, že jsem asi zapomněl vyplnit obor magie. Správný obor měl být PO (Poznávací magie), asi jsem při třetím vyplňování tabulky tuto položku zapomněl.

Jinak děkuji všem hodnotitelům za reakci a zvláště těm, kterým se dílo líbí.


 Uživatel úrovně 0

Gurni: Jdu s dobou - všechno co má nad 1A4 odsuzuji za složitost :)


 Uživatel úrovně 0

Klobouk dolů,

zase jednou kouzlo, které je užitečné, pochopitelné (nechápu LG-ho narážky na složitost:-D) a navrch i zábavně napsané:) Velice se mi líbí použití neovlivnitelného zneviditelnění...dává tak kouzlu jetště více zajímavosti:) Jsem rád, že jsi myslel i na prohlídku orgánů a kouzelné předměty. U těch se mi opravdu líbí, že jsi nechal volnost rozhodování démonům.

Jediné co mě trochu mrzí, je, že polovinu příspěvku tvoří příklady použití, ale i ty jsou tak skvěle napsané, že ti je nemůžu ztrhnout z hodnocení.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,

moc dobře a kvalitně odvedená práce. Možná by se dalo říct, že až moc kvalitně odvedená :) Místy je to až zbytečne složité, ale tak to ti zrovna já nemám co vyčétat (když si vzpomenu na své veci, kde jsem chtel vždycky vychytat každičký detail a ve výsledku jsem byl peskován za složitost :)). Navíc u tebe to zas tak hrozný není.

Takže jen tak dál...nějaké drobnosti se jistě najdou, ale myslím, že na 5* to má.

LG