Kouzelník

Divoká vlna Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 52

Tuto zvláštní schopnost získávají kouzelníci, jejíchž inteligence je 12 a menší. Jde o to, že tito kouzelníci nikdy neví, jestli se jejich kouzlo povede - tomu odpovídá v pravidlech popsaná Pravděpodbnost neúspěchu kouzelníka. Když se těmto kouzelníkům nepovede seslat kouzlo, je tu 3% šance (při ověřování pravděpodobnosti neúspěchu musí padnout na kostce 01, 02, 03), že kouzelník vykouzlí Divokou vlnu. Co přesně se stane, je uvedeno v tabulce níže.
Tato schopnost je automatická u krollů kouzelníků.

Tabulka Divoké vlny

k%Efekt
01Před kouzelníkem se objeví na 5 kol Magický štít.
02Kouzelník bude po dobu trvání kouzla páchnout jako skunk.
03Kouzelníkovi vystřelí z rukou tolik nejedovatých neútočných hadů, kolik má prstů.
04Kouzelníkovy šaty budou po dobu 1 směny svědit (-2 na iniciativu, UČ a OČ).
05Kouzelník svítí jako by byl pod kouzlem Světlo (1k6 směn; r=10 sáhů).
06Kozlo bude sesláno přesně na opačnou stranu než chtěl kouzelník; vzdálenost a ostatní parametry budou stejné.
07Další přísloví, které kouzelník vysloví se stane skutečností; zmizí po 1 směně.
08Kouzelníkovy vlasy se prodlouží o 1 sáh.
09Kouzelník se otočí o 180°.
10Před kouzelníkovým obličejem nastane málá exploze; bude mít očouzený obličej a todle očouzení půjde smýt až po 1k3 dnech (-3 k charismě).
11Kouzelník chytí alergii na svoje kouzelné předměty - nekontrolovatelně kýchá; když se jich dotkne, naskakují mu po rukou pupínky aj.; mizí po 1k6 směnách.
12Kouzelníkova hlava se změní 1k6krát na 15 směn.
13Kouzelník se zmenší na 1/3 své velikosti na 1k6 směn.
14Kouzelník se zamiluje do oběti do doby, než bude sesláno kouzlo Rozptyl kouzla.
15Kouzlo nemůže být zrušeno podle přání kouzelníka.
16Kouzelník se změní na PJ libovolně vybranou bytost (PJové, nic strašnýho kouzelníkům ale nedělejte, jde o zábavu).
17Z kouzelníkových úst vycházejí místo slov modré bubliny. Kouzla jsou v nich zachycena dokud bublina nepraskne (1k6 kol). Kouzla působící na mysl člověka nelze 1 směnu seslat.
18Kouzelník mluví na 1k6 směn neznámým jazykem (nebude rozumět tomu, co říká!).
19Stěna ohně (kouzlo Oheň) utvoří stěnu kolem kouzelníka (2 sáhy od něj).
20Na 1k3 směn se kouzelníkova chodidla 2x zvětší (1/3 pohyblivost, -4 k inc., -2 k ÚČ a -3 k OČ).
21Kouzelníkovi se stane to samé co cíli, popř. dostane stejnou dávku jako cíl.
22Kouzelník začne levitovat ve výšce 7 sáhů po dobu 1k4 směn, pak spadne na zem.
23Vyvolání neznámého psychického kouzla, které bude mít stejné účinky jako druidovo kouzlo Hněv lesa.
24Kouzelník bude mluvit pislavým hláskem na 1k6 dní.
25Kouzelník získá rentgenové vidění po 1k6 kol.
26Kouzelník zestárne o 10 let
27Ticho do 3 sáhů, středem je kouzelník.
2810 x 10 sáhů velká jáma se objeví bohužel před kouzelníkem; 0,5 sáhu hluboká za každou úr. kouzelníka.
29Kouzelník bude chodit 1k6 směn po rukách (-6 k inc., k ÚČ a OČ).
301k3 modrých blesků zasáhne PJem vybranou bytost (ani cíl, ani kouzelník).
31Efekt kouzla se odrazí na kouzelníka.
32Kouzelník se stane neviditelným (kouzlo Neviditelnost).
33Kouzelník bude 1k3 směn při mluvení plivat studený oheň (tento oheň vypadá jako pravý, hoří stejně, jenom nepálí).
34Toto kouzlo trvá 10 dní. Po úspěšném zásahu kouzelníka mu budou 2 kola nad hlavou kroužit hvězdičky.
35Kouzelník za sebou zanechává stopy tvaru nějaké nestvůry, dokud není sesláno kouzlo Rozptyl kouzla.
36Ze vzduchu je slyšet zvonění mobilu.
37Najednou se ze vzduchu začne linout hudba a všechny postavy v okruhu 100 sáhů přestanou cokoliv dělat - jen si stoupnou a budou hledět do blba a přemýšlet o svém životě a skutcích, které udělali, proč chtěli bojovat atd. Kouzlo pomine po 1 směně, všichni se oklepou a vrátí se zpět ke své činnosti.
38Před kouzelníkem se objeví tolik jídla a vody, kolik činí dvojnásobek jeho váhy.
39Všechny normální ohně do vzdálenosti 0,5 míle od kouzelníka uhasnou.
40Jeden magický předmět ve vzdálenosti 10 sáhů od kouzelníka (náhodně vybrán) je natrvalo vybitý (uprchne z něj démon).
41Jeden normální předmět do vzdálenosti 10 sáhů od kouzelníka (náhodně vybrán) se stane trvale magickým (jak?, to určí PJ).
42Všechny kouzelné zbraně v dosahu 10 sáhů od kouzelníka dostanou bonus +2 k SZ na 1 směnu.
43Kouř začne vycházet z uší všech postav ve vzdálenosti 20 sáhů od kouzelníka po dobu 1 směny.
44Kouzelník stvoří dvě bludičky.
45Všechny postavy do vzdálenosti 10 sáhů dostanou na 1 směnu škytavku (postih na úspěšné seslání kouzla 30%).
46Všechny normální dveře, tajné dveře atd. (zamčené nebo i sudy) ve vzdálenosti 20 sáhů se otevřou.
47Kouzelník a cíl si vymění místa.
48Kouzlo selže ale neubere magenergii.
49Kouzlo bude sesláno proti náhodnému cílil do vzdálenosti 20 sáhů od kouzelníka.
50Kouzelník stvoří nestvůru s žvt. max 5, jejíž druh se nachází max. 1 míli od kouzelníka.
51Náhlá změna počasí (zvýšení teploty, sníh, déšť atd.); ztrácí se po 1k6 směnách.
52Ohlušující třesk, který je slyšet do vzdálenosti 20 sáhů. Ti kteří ho slyší musí hodit na past odl - 7 - nic/ochromení na 1k3 kol.
53Kouzelník a cíl si vymění hlasy do té doby, dokud není sesláno kouzlo Rozptyl kouzla.
54Otevře se brána jakémukoli démonovi (jednomu).
55Kouzlo funguje, ale kouzelník ječí 1k6 směn (nemůže sesílat kouzla!).
56Účinnost kouzla (trvání, dosah, zranění atd.) klesne o 50%.
57Na 1 kolo se zastaví čas - poznají to jen kouzelník a oběť, protože na ně to nebude působit.
58Kouzelníkovi potečou 1/2 dne slzy.
59Všechny zbraně v dosahu 20 sáhů od kouzelníka začnou pálit na 1k4 kol.
60Kouzlo funguje, není třeba házet na past.
61Kouzlo se sešle, ale začne působit o 1k4 kol později.
62Všechny magické předměty v oblasti 180 sáhů začnou zářit po dobu 2k10 dní.
63Kouzelník a cíl si vymění osobnosti na 2k10 kol.
64Kouzlo Protoplazma s centrem na cíli.
65Na cíl je sesláno kouzlo Zesměšni (co se stane, vybere kouzelník).
66Modrý blesk na cíl.
67Cíl je zvětšen 3x na 1k3 směn.
68Tma se středem na cíli.
69Všechny rostliny v okolí 40 sáhů od cíle se zvětší 5x.
702000 mincí neživého materiálu v oblasti 3 sáhů od cíle zmizí.
71Ohnivá koule na cíl.
72Cíl se změní v kámen.
73Oběti narostou velká silikonová prsa; zmizí po 1k6 dnech.
74Na všechny ve vzdálenosti 3 sáhy od kouzelníka je sesláno kouzlo Uzdrav lehká zranění.
75Cíl dostane závrať (-4 inc., ÚČ, OČ); zmizí po 2k4 kolech.
76Stěna ohně vytvoří kruh kolem cíle.
77Cíl levituje ve víšce 7 sáhů po dobu 1k3 směn, poté spadne na zem.
78Cíl oslepne na 1k6 dní.
79Cíl je automaticky kouzelníkem očarován kouzlem Hypnóza.
80Cíl zapomene, co se dělo předešlých 5 dní.
81Na 1k3 směn se chodidla cíle 2x zvětší (1/3 pohyblivost, -4 k inc., -2 k ÚČ a -3 k OČ).
82Před cílem se objeví železná stěna 5x5x0,05 sáhů a už tam zůstane na trvalo.
83Cíl se změní na PJem libovolně vybranou bytost na 1k6 směn.
84Cíl se zamiluje do sesilatele dokud není sesláno kouzlo Rozptyl kouzla.
85Cíl změní pohlaví.
86Kouzelník bude umět po dobu 5 dní všechny jazyky, bude umět napsat cokoli ve všech jazycích a jakýmkoliv písmem; cokoliv přečte.
87Kouzlo Ohnivý déšť se středem na cíli.
88Těžký předmět (sud,kovadlina,atd.) se zhmotní nad cílem a zraní ho za 2k20 životů.
89Cíl začne kašlat; nemůže kouzlit dokud to nepřejde (1k6 kol).
90Cíli se změní rasa do té doby dokud není sesláno kouzlo Rozptyl kouzla.
91Kouzelník se stane silně voňavým (sladce a příjemně = 1-3 na k6; hnusně smrdí = 4-6 na k6) na 1k6 dní. Každá bytost opačného pohlaví, která s ním stráví minimálně 5 kol, si háže proti pasti: Odl - 4 - nic/zamilování se do posavy (zvracení, silná bolest žaludku). Po skončení kouzla už nebude postavu milovat nikdo, kdo se do né zamiloval během působení kouzla.
92Totéž, co 91, jenom se to stane cíli (a nepůsobí na kouzelníka).
93Na cíl se sešle kouzlo Rychlost na 3 kola.
94Všechno oblečení cíle se rozpadne na prach.
95Cíl obroste listím (nezpůsobí zranění).
96Cíl je obalen nepoužitelnými přívěsky (náušnice, náramky, atd.),které zůstanou, dokud není sesláno kouzlo Rozptyl kouzla.
97Cíl změní barvu (zrušitelné kouzlem Rozptyl kouzla).
98Kouzlo má minimální trvání 1 směnu, blesk odskočí a bude pokračovat, ohnivá koule se na jedno kolo zastaví ve vzduchu, atd.)
99Kouzlo je efektivnější (dosah, trvání, poškození atd.) se zvýší o 200%
100Kouzlo je efektivnější (dosah, trvání, poškození atd.) se zvýší o 500%

Pozor, jsou tu však také výjimky: Když bude chtít kouzelník např. zamknout magicky nějaké dveře a spustí divokou vlnu, padne mu třeba 85, tak je jasné, že dveře nemůžou změnit pohlaví. Je tu možnost, že se nic nestane, ale já bych doporučoval nový hod.

Jak jste si jistě všimli, většina kouzel tu kouzelníkovi neublíží. Tuto schopnost (nebo spíše neschopnost) berte jako zábavu a prostředek pro pobavení.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tak tohle je fakt dosti dobrý, vím, že se tu říká, že je to z AdD ale to je fakt jedno protože je to i takhle skvělé. Fakt good inspirace a využití strašně oživí dobrodružství..


 Uživatel úrovně 0

fajn>bylo toho moc stahnuto =)


 Uživatel úrovně 0

tak tohle je ten nepropracovanější příspěvek ktery sem zatim cetl, kdybych mohl hlasovat dal bych 5* fakt super. Moc dekuju za inspiraci


 Uživatel úrovně 0

tak tohle je ten nepropracovanější příspěvek ktery sem zatim cetl, kdybych mohl hlasovat dal bych 5* fakt super. Moc dekuju za inspiraci


 Uživatel úrovně 0

Skvělé nápady. To použiju pro nějakou komickou cizí postavu:)


 Uživatel úrovně 0

Haha...Perfektné na oživenie hry...asi je to dosť haluz,keď namiesto bleskov dôjde k značnej zmene rozmerov krollovej hlavy...


 Uživatel úrovně 0

Mohla bejt sranda to všechno vymejšlet....


 Uživatel úrovně 0

uplne suprovy skoda jen ze mam velkou inteligenci protoze tohle bych bral všemi jedenácty (prsty)


 Uživatel úrovně 0

zaujímavé a fakt to asi dokáže pobavi´t a spestriť dobrodruźstvá. blbé je len tá pravdebodobnosť. ja by som ju zvýšil tak na 10-20 percent


 Uživatel úrovně 0

Velmi povedené a obdivuju i autora za to spracování! By Almir