Kouzelník

Uvěznění Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

Od 10. úrovně si mág může opravdu podrobit tělo někoho jiného. Když sebere oběti poslední život, vybírá si, zda ji pouze zabije a nebo si její tělo zcela přisvojí.
 
Od 12. úrovně si však mág může zvolit třetí možnost, a tou je nechat původní duši uvězněnou ve své vlastní mysli, zatímco on sám získá plnou kontrolu nad jejím tělem, jako je tomu u běžných podrobenců.
 
Od 15. úrovně je schopný s touto myslí i neverbálně komunikovat a od 18. úrovně jí dokonce může buď zcela, nebo částečně vrátit kontrolu nad jejím tělem, zatímco on vše vidí a není-li spokojen s jejím počínáním, může ji okamžitě uvěznit zase zpátky.
 

Možnosti uvězněnce

 
Uvězněnec, tedy uvězněná mysl oběti, je odsouzena vidět, slyšet a cítit vše, co mág s jeho telem provádí bez možnosti tomu jakkoli zabránit, nebo mu i jenom sdělit svůj nesouhlas.
 
Je hezké uvažovat o možnosti, že by se mu mohl nějakým způsobem vzepřít, ale uvědomte si, že mág už uvězněnce jednou zabil a jeho veškeré spojení s hmotným světem tím bylo přerušeno. Mág však současně vytvořil jakési přemoštění mezi uvězněncem, iluzí své duše a skutečným tělem, proto má stále po fyzické smrti mága šanci 50%, že se mu povede získat své tělo zpět. V opačném případě umírá také.
 
Rozhodne-li se mág tělo s uvězněncem opustit dobrovolně, může tuto šanci dle své libosti jakkoli upravit. Pokud tedy chce uvězněnce zabít, nastaví šanci na 0% a uvězněnec umírá. Pokud mu však chce tělo vrátit, nastaví šanci na 100% a uvězněnec získává plnou kontrolu nad svým tělem bez jakýchkoli trvalých následků (vyjma jakési dočasné neohrabanosti, byl-li uvězněn až příliš dlouho). Po svém propuštění se uvězněnec zachová dle svých možností, inteligence a přesvědčení.
 

Smrt mága

 
Jak už bylo naznačeno výše, tělo uvězněnce není vhodným místem pro mágovu duši, a proto se tam nemůže přesunout v případě smrti svého originálního těla. Nemá-li v tu chvíli jiného podrobence, do kterého by se přemístil, normálně umírá a jeho spojení s uvězněncem se ztrácí.
 
Uvězněnec neví, proč bylo pouto přerušeno, a získá-li zpět kontrolu nad svým tělem, může se dokonce pokusit mrtvého mága najít kvůli pomstě.
 
Mág však ztrácí kontrolu nad všemi uvězněnci i v případě, že se mu povedlo do těla podrobence úspěšně přesunout.
 

Dobrovolné uvěznění

 
Může to znít zvláštně, ale mág se může setkat i s postavami, které se chtějí nechat uvěznit dobrovolně. Většinou se jedná o součást plánu ke splnění nějakého úkolu, který by byl jinak nad jejich možnosti.
 
"Poctivý" mág se pak může s tělem uvězněnce třeba účastnit nějaké vědomostní soutěže, nebo ukázat těm cápkům v hospodě, že vážně čarovat umí a vůbec si to nevymýšlel.
 
K dobrovolnému uvěznění mohou svolit i postavy a tvorové, které by nebylo možné normálním způsobem podrobit. Podmínkou však je, že s nimi musí být možné vést mentální souboj, pak už probíhá podrobování normálně.
 
Mág se však vždy může rozhodnout podrobovanou mysl zabít, anebo si jen normálně přivlastnit její tělo, proto je tato možnost vždy riskantní a jen málo který nepodrobitelný si dovolí svou mysl před mágem otevřít.
 

Ovládnutí uvězněnce

 
Od 15. úrovně může mág s uvězněncem neverbálně komunikovat a to tím způsobem, že mu v mysli sdělí, co mu chce říct, a může si i poslechnout uvězněncovu odpověď.
 
Jedná-li se tedy o dobrovolné uvěznění, mág může s uvězněncem živě komunikovat o tom, co má s jeho tělem udělat teď, anebo jestli už nechce své uvěznění ukončit. U běžných případů však komunikace neprobíhá takhle hladce.
 
Uvězněnec je pochopitelně vyděšený a nenávidí mága za to, co mu provedl. Jen těžko mu asi sdělí nějaké klíčové informace, zvlášť pokud nevěří, že mu jeho tělo pak zase vrátí.
 
Na uvězněnce lze tedy od 16. úrovně použít mágovu schopnost Ovládnutí z PPE 86 s tím, že se bere jakoby ho provádělo originální tělo mága (a z něj i mizí vydaná magenergie). Postupně lze tedy uvězněnce ovládnout až na stupeň "otrok", kdy mu mág, nachází-li se již na 18. nebo vyšší úrovni, může dokonce projevit dostatek důvery na to, aby mu kontrolu nad jeho tělem částečně vrátil.
 
Mág se tak může nacházet v těle uvězněnce jen na stupni minimálního vnímání, a jeho tělo přesto plně reaguje na dění kolem sebe, protože je v tu chvíli ovládáno uvězněncem. Mág mu však může "nastavit" i nějaká omezení, jako třeba že nemůže mluvit, chodit, nebo používat své zvláštní schopnosti a pod.
 

Nepozorované uvěznění

 
Ovládnutí uvězněnce není podmínkou pro navrácení kontroly nad jeho tělem. Mág může po ránu napadnout mysl svého cíle, který bude třeba jen přesvědčený, že nemá víc než děsnou kocovinu. Po jeho uvěznění mu pak mág 18. a vyšší úrovně hned vrátí kontrolu zase zpět, takže oběť ani nemusí poznat, že ji mág zevnitř sleduje. Jedná se o past Roz+Int ~ 14 ~ odhalí/neodhalí.
 
Uvězněnec si hází proti té samé pasti se sníženou nebezpečností pokaždé, když mág nějak naruší jeho chování, dokud si jeho přítomnost neuvědomí. Ale i tak s tím nemůže nic dělat, jen si dát pozor na své jednání, anebo se na mága pokusit promluvit svými ústy. Mág ho uslyší a buď bude předstírat, že tam není, a nebo mu může odpovídat skrz jeho mysl a pokusit se ho i dodatečně Ovládnout.
 

Kombinované uvěznění

 
Na vyšších úrovních je pro mága možné dobrovolně uvěznit i nějakého člena své vlastní družiny a zůstat tak s ním spojen, i když mu při tom nechá plnou kontrolu. To s sebou nese spoustu výhod, protože uvězněnec tak může jednat v podstatě neomezeně, ale v případě potřeby může mág zasáhnout a svou inteligencí anebo magií mu pomoct ze situace, do které se dostal.
 
Je už však na posouzení PJ, zda nechá uvězněnce mít a používat vlastní magenergii (třeba i hraničářskou), nebo bude uvězněnec moci používat výhradně mágovu magenergii, anebo jestli třeba uvězněnec nebude moci kouzlit vůbec. Pokud se však PJ rozhodne, že každá mysl má magenergii vlastní, únavu (a to i psychickou) má tělo společnou, a proto například není možné s větším množstvím magenergie i kouzlit dvojnásobnou dobu.
 

Osvobození uvězněnce

 
Jak už bylo řečeno, uvězněnce není možné osvobodit jinak, než smrtí mága a nebo jeho dobrovolným propuštěním.
 
Jiní mágové si však mohou všimnout, že došlo k uvěznění dané osoby (například tak, že se jí sami neúspěšně pokusí podrobit, anebo podrobování už předtím zaslechli). Stejně tak i další osoby si mohou všimnout, že s uvězněncem není něco v pořádku a vyhledají radu theurga. Jméno a pozice mága tak mohou být prozrazeny.
 
K osvobození uvězněnce pak mnohdy stačí přiložit čepel k mágově krku, který má však rozhodně o čem vyjednávat, protože může svého uvězněnce kdykoli zabít. Tady už vše záleží jen na hráčích a na PJ.
 

Mentální souboj

 
Tělo uvězněnce se může mentálního souboje účastnit jen s myslí mága, jinými slovy uvězněná mysl je již "mrtvá" a tudíž nezranitelná typem P (mentální souboj). Pokud je však tělo uvězněnce vlivem mentálního souboje zabito, uvězněnec normálně umírá, bez šance získat svou kontrolu zpět.
 

*Výměna těl*

 
Od 14. úrovně se může mág po úspěšném podrobení rozhodnout, zda přesune duši umírající oběti do jednoho ze svých podrobených těl. Může tak učinit i v případě, že nemůže naráz ovládat více než jednoho podrobence, protože se v tu chvíli daného těla vzdává.
 
Mág na 14. úrovni tak může dokonce přesunout duši své oběti do náhradního těla (čímž ho ztratí) a místo toho ihned ovládnout její originální tělo. Pro oběť je to z hlediska herních mechanismů bráno jako Smrt mága z PPP 63.
 
Úroveň oběti klesne na úroveň, kterou měl mág v podrobeném těle. Zároveň si duše a mysl oběti začne upravovat tělo k obrazu svému, dokud nebude mít stejné vlastnosti jako původně. Této možnosti mág nejčastěji využívá, aby se své oběti ještě více pomstil tím, že ji přesune do těla nějakého skřeta uprostřed divočiny, anebo do těla umírajícího starce trpícím strašnými bolestmi. V obou případech má oběť jen malou šanci dostat se zpět.
 
K výměně těl může dojít i bezděčně a to vždy, když se mág v jednu chvíli vzdává starého těla a v druhou přejímá kontrolu nad dalším. O šanci rozhoduje PJ, ale měla by být zpravidla nulová a nikdy nepřekročit 15%.
 

Závěr

 
Tato schopnost umožňuje hráči hrát za mága zcela jiným způsobem a dává mu i více možností z hlediska řešení zápletek.
 
Mág může například i z poměrně velké vzdálenosti "unést" nic netušící postavu a "držet ji jako rukojmou", dokud nedojde k zaplacení výkupného, nebo ke splnění jiných podmínek.
 
Hráčova postava může být během plnění nějakého důležitého úkolu pod dohledem a případně i pod ochranou nějakého mocného mága, který vše sleduje a má i možnost zasáhnout, bude-li to třeba. Tatáž postava se však může později stát i "obětí únosu", kdy bude mág družinu vydírat, aby splnila to či onno, jinak ji nepustí.
 
Přesunout hráčovu postavu do jiného těla při zachování úrovně taky nezní špatně. Třeba se hráč ani nebude chtít vracet zpátky.
 
Všechna rozhodnutí jsou jen na něm.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Je fakt že na všelijaké manipulace s podrobenými dušemi by se toho dalo napasovat víc... Jako třeba možnost dobrovolného / násilného přebírání podrobenců, kdy by si mágové mohli podrobence krást, či případně s nimi kšeftovat, nebo třeba využití mechanismu na bázi druidova kouzla "úkryt" a schovávání podrobených duší do neživých předmětů...

Plus tedy všelijaké to hromadění duší, jejich případná revolta, apod.

(Btw, tak mě napadá, že spíš než takový obecný termín jako je "mág" by se pro tohle povolání hodilo spíš něco jako jako "psychomancer" :-D )


 Uživatel úrovně 5

Přijde mi, že ten uvězněnec je branej moc ploše. Bral bych to že vyloženě podrobená postava je prostě "ulovenej tygr", uvězněná něco jako "tygr v kleci".

Tím chci říct, mysl podrobeného by měla mít možnost žít dál, podle svého naturelu se zatvrdit a sílit, nebo naopak upadat do trudomyslnosti a zániku. To může být podchyceno jak RPčkem tak nějakou číselnou mechanikou. Mág by na to mohl mít vliv. "Tygra v kleci" by měl mít možnost udržovat jak "vyčerpanýho a zmlácenýho", tak "nakrmenýho a svěžiho"

Tím se dostávám k sebeosvobození. Mechanicky to může být nastaveno tak, že uvězněná osoba má mít možnost po nějaké době, nebo s ohledem na "mentální svěžest" vyvolat podrobovací "odvetu". S brutálními postihy, kdy za normálních okolností nemá sice šanci a neni o co házet,... ale zase s ne tak brutálními, aby pokud se mágovy samotnýmu sejdou nějaký postihy neměla reálnou šanci. Mág muže bejt někdy unavenej. Nemusí mít svůj den. Může dostat pokouřit v mentálním souboji s jiným magickým povoláním... tehdy by měla být šance sebrat síly a svou mysl s vůle mága vyrvat.

Byli tu nastíněný situace - Nešťastnej milostnej příběh - mág si uvězní dívku kterou sobecky miluje, nikdy by ji nezabil, ale nechce ji pustit. Družina mu rozbije hubu, týden ho nenechá vyspat, dá mu waterboarding, družinovej mág na něj pak vlítne mentálním soubojem - tehdy neudrží moč, natož cizí mysl vlastní vůlí.

Mága by udržování vězně mělo i něco stát. Únavu, horní hranice magenergie, pozornost... Lidská mysl je náročnej subjekt na energii, ať už tím máme na mysli cokoli. Neni to jen nějaká nulová položka.

Jako hodnotím sice na 5*, ale to neznamená že to není kam posunout, dílo je IMO tak max. na 50% svýho potenciálu.


 Uživatel úrovně 8

Samotná myšlenka je jednoduchá - Podrobování, které nekončí definitivním vypálením mozku oběti. Sám jsem něco podobného kdysi nastínil v rámci P.J.P.čka "Stínové podrobování", nicméně v tomto případě je zpracování na mnohem vyšší úrovni.


Příspěvek nahlíží na různé varianty situací, které by s takovýmto nesmrtícím podrobováním mohly být spojené, včetně několika jako vystřižených z příručky "100+1 způsobů, jak PJe dohnat k šílenství kreativním využíváním schopností" což je velké plus - Neuškodí PJům tu a tam připomenout, že hráči mají občas tendence používat úplně jinak, než na co je PJ připravený :-)


Vzato kolem a kolem - 5*