Kouzelník

Obránce Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 5

Schopnost "vytvořit" si obránce získává čaroděj na 6. úrovni.
 
Jedná se o velice vzácný pakt nejčastěji vznikající mezi milenci, kteří si přejí, aby jim jejich věrnost a láska vydržely až do smrti. Na tentýž pakt však mohou přistoupit i někteří válečníci a osobní strážci z čistě praktických důvodů.
 

Rituál

 
Celý rituál trvá 13 směn, během kterých musí čaroděj rozdělat oheň a důkladně se soustředit, podobně jako je tomu u klasického vyvolávání přátel. Po uplynutí této doby se čarodějova magenergie sníží o 11 bodů a cíl jeho vyvolávání ucítí slabé nutkání přijít do těsné blízkosti čaroděje. Jakmile tak dobrovolně učiní, stává se jeho obráncem.
 
Šance, zda bude rituál úspěšný, závisí na inteligenci cíle. V případě neuspěchu se o něj čaroděj může znovu pokusit až po přestupu na vyšší úroveň.
 
TABULKA ÚSPĚŠNOSTI RITUÁLU
inteligence cíle|šance, že vycítí volání
2110%
3108%
4105%
5103%
6100%
798%
895%
993%
1090%
1188%
1285%
1383%
1480%
1578%
1675%
1773%
1870%
1968%
2065%
 
Rituál bude taktéž neúspěšný, pokud je čarodějova inteligence stejná, nebo nižší než je vrozená inteligence cíle (tj. neovlivněna lektvarem, magií nebo astrálními sférami). Dalším důvodem pro automatický neúspěch rituálu je jakákoli nahromaděná magenergie v mysli cíle. Jiného kouzelníka nebo hraničáře lze zaměřit pouze v případě, že všechny své vlastní magy před rituálem spotřeboval. Čaroděj však nepozná, z jakého důvodu byl jeho pokus neúspěšný.
 

Přerušení rituálu

 
Rituál je za normálních okolností možné kdykoli běžným způsobem přerušit a provést ho znovu v jinou dobu. (Nebyl-li neúspěšný, je ho možné po 24 hodinách opět zopakovat.)
 
K jiné situaci však dochází, pokud se cíl dobrovolně rozhodne své nutkání nenaplnit a nepřijít k čaroději. V tu chvíli bude rituál považován za oficiálně přerušený a i když se jeho efekt v zásadě projeví, obráncovy a čarodějovy role v něm budou obrácené (viz níže).
 
Z toho také vyplývá, že se čaroděj může "nepozorovaně" pokusit provést rituál na někom, kdo ani neví, že bude jeho terčem. Šance na vycítění volání je pak poloviční a i v případě úspěchu je tu velké riziko, že bude rituál přerušen. Za hranou postavu rozhoduje přímo hráč, pro CP je vhodné zvolit past s použitými vlastnostmi Int cíle –Chr čaroděje a nebezpečnost odpovídající situaci.
 

Zrušení paktu

 
Jakmile se rituál jednou projeví už jeho účinky nelze zrušit, leda smrtí jedné ze stran. (Na vyšších úrovních je tedy možné nechat se zabít a potom znovu oživit.) Po zrušení paktu si cíl (je-li ještě naživu) pamatuje vše, co jako obránce dělal, ale nedokáže vysvětlit své pohnutky a zvláštní schopnosti jinak, než že musel být pod vlivem nějakého kouzla. Celý jeho postoj k věci závisí výhradně na hráči, respektive PJ.
 
Pokud čarodějovi jeho obránce zemře, nemůže si již vytvořit nového, stejně jako u vyvolaných přátel. Z toho také plyne, že není možné mít více paktů současně, a to ani jako obránce jiného čaroděje.
 

Efekty paktu: praktické

 
Pakt se na obránci nejvíce projeví tak, že jeho inteligence vzroste o polovinu jejich původního rozdílu (zaokrouhlujte dolů). Pokud si tedy v extrémním případě čaroděj s inteligencí 21 vytvoří pakt s krollem s inteligencí 2, tak jeho inteligence trvale vzroste na 2+[21/2]=12. (Po případném zrušení paktu mu samozřejmě klesne zase zpátky, ale obecně se předpokládá dřívější smrt obránce, než čaroděje).
 
Do vzdálenosti 200 sáhů kolem čaroděje vzniká mezi oběma stranami dokonalé telepatické spojení, díky kterému si mohou obě postavy rychle a nerušeně vyměňovat své myšlenky. Kvůli tomu zcela ztatí potřebu spolu jakkoli verbálně komunikovat a jejich chování se může zdát až neuvěřitelně synchronizované. V této vzdálenosti k čaroději má navíc obránce možnost ve všech hodech k inteligenci použít inteligenci čaroděje.
 
Čaroděj však není žádný telepat a nemá tedy přístup k žádným myšlenkám obránce, které mu přímo nesdělí. Totéž platí i naopak.
 

Efekty paktu: magické

 
Pokud obránce uměl před uzavřením paktu sesílat jakákoli hraničářská, nebo kouzelnická kouzla, tak zjistí, že už nedokáže meditovat, ani zaostřovat vůli.
 
Při postupu na vyšší úrovně se tedy v těchto schopnostech už dále nezlepšuje a po případném zrušení paktu musí tuto ztrátu postupně dohánět (o konkrétním řešení rozhoduje PJ).
 
Místo toho obránce získává schopnost "nasávat" magy z čarodějovy aury. Ty se mu doplní vždy o půlnoci, ale pouze v případě, že se v tu chvíli nachází alespoň 200 sáhů od něj. Maximální obráncova magenergie je závislá na čarodějově úrovni:
 
TABULKA OBRÁNCOVY MAGENERGIE
úroveň čaroděje|max. magenergie
6-104
11-156
16-208
21-2510
26-3012
31-3614
 
S touto magenergií je schopný sesílat kouzla, a to pouze ta kouzla, která umí čaroděj. Nemusí při nich však mluvit ani gestikulovat.
Obránce může svou magenergii používat i v neomezené vzdálenosti od čaroděje, ale bez jeho aury si ji sám nedoplní.
 

Efekty paktu: mentální

 
Vlivem paktu vzniká mezi čarodějem a obráncem dokonalá mentální vazba, která současně narušuje mysl toho, kdo je v jejich vztahu ten podřízený. Už jste asi uhádli, že většinou to bývá obránce, ale v případě přerušeného rituálu se jím stává sám čaroděj.
 
Podřízený jedinec (říkejme mu sluha) si po celou dobu paktu počíná, jako by byl svým pánem ovládnut na stupeň "otrok" stejnojmennou mágovou schopností popsanou v PPE 86. Mág je tedy schopen ovládnutí postavy rozpoznat a pokusit se ji ovládnout sám, ale sluha ve všech případech uposlechne přednostně rozkaz svého pána než mága.
 

Nevýhody

 
Kromě výrazného omezení svobody a potenciální ztráty svých současných magických schopností se obránce stává navíc zranitelným útoky typu N (bílá střela).
 
Také většinou umírá o dost dříve, než čaroděj, protože jeho vlastní úsudek o nebezpečnosti situace může být silně kompromitován přímým rozkazem. Dvojice hráčů však může uvítat tuto kombinaci, protože až na extrémní případy není nijak přesílená, naopak dobře vyvážená.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

zajímavé. Skoro mi to připomíná vztah bratrů Mayerovích v Dragonlance. Což bych možná viděl jako nejčastější případ - jeden sourozenec kouzelník, druhý válečník/zloděj případně by mohla být zajímavá kombinace s alchymistou, ten nepříjde o schopnost pracovat s manou a sám přijde k možnosti používat instantní kouzla.


 Uživatel úrovně 3

Krásně propracované dílko. ...najednou se z ohně vynořil muž mohutné postavy a podíval se na čaroděje. Čaroděj najednou věděl, že jeho dlouhé úsilý nevyšlo nazmar...


 Uživatel úrovně 8

Pokud mohu soudit, tak poměrně zdařile provedené zpracování "zpřítelíčkování" spoludružiníků nebo cizích postav - 4*