Kouzelník

Triviální magie Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

- - T E O R I E - -

Jak kouzelníci sílí, nezískávají jen kouzla mocnější a silnější. Učí se také kouzla triviální a banální, která jim za mizivou cenu ulehčují život.

Triviální kouzla jsou v drtivé většině roulplejová a využitelná jen v popisové (nebojové) části hry. Osobně si kouzelníky představuji jako mocné a líné osoby, kteří máloco dělají rukama. Svíčky zapalují pohledem, stránky knihy obrací myslí, předměty se kolem nich pohybují vzduchem a dokáží lecjakým trikem změnit svůj vzhled, když se jim například nadpřirozeně rozvlní plášť či zajiskří v očích. A o tom triviální magie je.

Pravidla pro kouzla triviální magie se dají shrnout takto:

 • Z pohledu pravidel se mají za obvyklá kouzelnická kouzla. Tvoří však vlastní skupinu magie, která se označuje jako TR (triviální).
 • Kouzelník se je neučí běžným způsobem. Namísto toho se TR kouzla dělí se do tří skupin podle náročnosti, které pak kouzelník postupně ovládá (automaticky jako jedno velké kouzlo) na šesté, dvanácté a dvacáté úrovni. (Je možné pro tyto úrovně prodloužit trénink s tím, že kouzelník se učí také triviální magii. Nějaký čas - třeba dva měsíce - to zabere.) - O možnostech omezení učení TR kouzel níže.
 • Každé kouzlo TR magie stojí 1 mag. - O možnostech jiného počítání ceny TR kouzel níže.
 • Vyvolávání u TR kouzel je ihned, není-li uvedeno jinak. (Vyvolávání 1 kolo je přijatelná alternativa).
 • Rozsah a dosah kouzla závisí na domluvě mezi hráči či na vůli PJ-e, protože většinou nehrají roli. Pokud ano, v popisu kouzla jsou uvedeny běžným způsobem.
 • Trvání kouzel (těch, které působí delší dobu a nikoliv jednorázově) je vždy "dle soustředění", což znamená, že přestávají působit, jakmile se na ně kouzelník přestane soustředit, není-li uvedeno jinak.
 • Nemají sesílací formuli a pro jejich seslání stačí gestikulace. Od dvacáté úrovně už stačí pouhá myšlenka.
 • Přestože sama TR kouzla stojí pakatel, musí být kouzelník v relativní duševní pohodě a musí disponovat alespoň třemi magy, aby je seslal.

- - K O U Z L A - -

  I. skupina triviální magie:

 • Rozžhni: Zapálí pohledem svíčku. Maximální dosah je 1 sáh. Kouzelník může rozžhnout až [Úroveň / 2] (zaokr. nahoru) svíček najednou.
 • Oči plné jisker: Kouzelníkovi zajiskří/zasvítí oči.
 • Přiblížení: Vytvoří nad knihou/svitkem/nápisem neviditelný kruh o průměru až pět coulů. Při pohledu kolmo skrze něj se písmo přiblíží a třikrát zvětší. Trvá 1 směnu.
 • Zostření: Dočasně zostří psané písmo či obrázek na ploše do 10 x 10 coulů a učiní jej čitelnějším a viditelnějším. Trvá 1 směnu.
 • Otoč stránku: Očaruje na Int hodin jednu knihu, takže se její stránky otáčejí samy dle kouzelníkova přání.
 • Narovnej látku: Narovná pomačkanou látku, vyhladí nerovnosti. Funguje i na ubrusy a koberce. Rozsah je max. 2 sáhy čtvereční. Když je látka mokrá, Narovnej látku z ní oklepe vodu na povrchu (nevysuší ji zcela).
 • Moskytiéra: Na dobu 6 směn vytvoří ve vzdálenosti 20 coulů od kouzelníkova těla neviditelnou bariéru, která se pohybuje zároveň s kouzelníkem a brání proniknutí dotěrného hmyzu. Všechny neživé předměty a cokoliv většího než vosa bariérou projde. Pokud se v době seslání v okolí sesilatele hmyz vyskytuje, může vyletět bariérou bez úhony ven, ale zpět už se nedostane.
 • Ohřej: Ohřeje tekutinu v hrnku, skleničce a podobně. Tekutina může být vlažná až teplá, ne však horká.
 • II. skupina triviální magie:

 • Telekineze: Umožňuje hýbat s volnými předměty do celkové [Úroveň kouzelníka] mn. Dosah je Int + 2Char sáhů. Předměty se pohybují rychlostí 5 sáhů za kolo. Vyžaduje soustředění a je nepoužitelná v boji. Předměty se pohybují pouze horizontálně. (Pozn.: Funguje na jiném principu než hraničářova telekineze; jde spíše o levitování předmětů.)
 • Otevři/Zavři: Otevře/zavře nezamčené (!) dveře. Dosah je 7 sáhů a podmínkou je viditelnost. Nestačí na pořádné masivní dveře, vrata a brány. Funguje na okenice.
 • Posílení hlasu: Kouzelník může 3 kola mluvit/křičet dvakrát hlasitěji. (Je ho slyšet v dvakrát větší vzdálenosti.)
 • Zmačkej: Zmačká papír či pergamen do úhledné kuličky.
 • Štouch: Vytvoří krátký a slabý tlak na jedno místo v dosahu 10 sáhů. Dobré k odvedení pozornosti, anebo naopak k upozornění jiných osob. S pomocí Šťouchu lze také mačkat tlačítka a jiné předměty, kterými nelze pohybovat telekinezí (nejsou volně).
 • Rozžhni II: Zapálí pohledem svíčku či pochodeň. Maximální dosah je 2 sáhy. Kouzelník může rozžhnout najednou tolik svíček, kolik je jeho Úroveň (pochodeň vždy jen jednu).
 • Otoč stránku II: Očaruje na Int hodin jednu knihu, takže se vždy otevře na té stránce, kterou kouzelník potřebuje, a otáčí své stránky dle jeho přání.
 • Luftuj: Umožní změnit v uzavřeném prostoru (max. 100 sáhů krychlových) proudění vzduchu (průvan) či jeho teplotu (zhruba o 3 °C).
 • Očisti: Za 1 kolo očistí povrch předmětu o rozsahu 5 coulů čtverečních. Zbaví ho i silných nečistot, jako je mastnota.
 • Změň barvu: Dočasně změní barvu vybraného neživého předmětu do velikosti 10 x 10 x 10 coulů. Trvá 5 kol.
 • Naslouchej: Mírně zvýší citlivost sluchu (o 1K6+4%). Trvá 1 směnu.
 • Ohřej II: Ohřeje tekutinu v kbelíku, lavoru a podobně. Tekutina může být vlažná až horká, ne však vařící.
 • III. skupina triviální magie:

 • Telekineze II: Limit celkové hmotnosti se zvyšuje na [Úroveň kouzelníka + 20] mn.
 • Zobraz myšlenku: Vytvoří vizuální zobrazení konkrétní myšlenky (podobnou hologramu), a to do velikosti 1 x 1 x 1 sáh.
 • Přiblížení II: Umožňuje vytvářet kruh, skrze nějž vidí kouzelník předměty pětkrát zvětšené, libovolně umístěný, takže poslouží i jako dalekohled.
 • Vizážista: Drobně přetvoří vzhled kouzelníka. (Přidá jizvu, vousy, změní barvu očí...) Ovlivní Char o 1 stupeň (nahoru i dolů, podle výběru).
 • Břichomluvectví: Kouzelník mluví, aniž by hýbal ústy. (Nahrazuje velmi podobné kouzlo z pravidel. Efekt je podle mě tak "užitečný", že si zaslouží přeřazení do triviální magie.)
 • Napodobuj hlas: Kouzelník může 2 kola měnit svůj hlas i věrně napodobovat hlas jiných osob (které slyšel mluvit dohromady alespoň dvě hodiny).
 • Odezírej: Kouzelník dokáže odezírat ze rtů, a to do vzdálenosti 10 sáhů.
 • Deska:Za kolo soustředení vytvoří poloprůhlednou (horizontální) desku, ne nepodobnou stolečku, o rozměrech max 1 x 1 sáh. Deska udrží předměty do celkové váhy 150 mn. Deska se může pomalu pohybovat podle přání kouzelníka, jinak visí ve vzduchu. Trvání libovolné, dokud je kouzelník v bezprostřední blízkosti desky. Vyžaduje soustředění.
 • Seslík: Za kolo soustředění vytvoří poloprůhledný seslík k sezení, který unese postavy až do váhy 2000 mn. Nelze s ním pohybovat. Trvání libovolné, dokud je kouzelník v bezprostřední blízkosti seslíku.

- - R O Z Š Í Ř E N Í - -

CENA: Cena 1 mag za jedno kouzlo je nejnižší možná bez úpravy pravidel. Podle mě je stále příliš vysoká a nevidím problém v tom, aby nemohla jít ještě níž. Pro ty, kteří se mnou souhlasí (a nepovažují to za nepřístojné ohýbání pravidel), ale nechtějí dávat kouzelníkům nic "úplně zadarmo", může posloužit systém, kdy kouzelníkovi škrtneme 1 mag za každé přibližně páté až desáté TR kouzlo v řadě (stačí orientačně). Samozřejmě je možná jít úplně do krajnosti a TR magii ponechat zcela zdarma (byť třeba s výjimkou pro ta mocnější a praktičtější kouzla).

UČENÍ KOUZEL: Aby neuměli všichni kouzelníci všechna TR kouzla, je možné upravit systém, kterým se je kouzelníci učí. Máme několik možnosti; buď přihodíme TR kouzla mezi všechna ostatní a kouzelníci se je budou učit obvyklým způsobem, nebo si bude kouzelník každou úroveň vybírat mimo obvyklých kouzel také jedno TR, anebo si kouzelník při tréninku na šesté, dvanácté a dvacáté úrovni (při TR tréninku) vybere omezený počet kouzel z dané skupiny. V tomto případě mi připadá zcela jedno, který systém si zvolíte.

ROZPTYL KOUZLA: Chcete-li, můžete TR magii vyvážit jejím snadným rozptylováním. Jednoduchým pravidlem upravte kouzlo Rozptyl kouzla tak, že při rozptylování kouzel TR magie neplatí spodní hranice 8 magů pro jeho seslání.

DALŠÍ TRIVIALITY: Jak jsou kouzelníci silnější a mocnější, je na místě zvážit, zda se pro ně i spousta pravidlových kouzel nestává takovou trivialitou, že by za ni měli platit daleko méně magů, anebo by dokonce nemuseli platit nic. Mluvím o kouzlech jako Dým, Světlo, Ticho, Tma, Vodní dech, Zaklep, Zamkni... Dobré pravidlo pro tento případ by mohlo být například takové, které říká, že při tréninku TR magie si může kouzelník zvolit také některé z výše vypsaných kouzel a to se pro něj stává rovněž triviálním. Zde je ovšem možností více a v zásadě jde jen o upravování ceny kouzel a nejspíš to ani není nutné, protože silnější a mocnější kouzelníci už mají na tato kouzla magenergie dost.


- - D O S L O V - -

Je to sice samozřejmé, ale pro jistotu to napíši hezky po lopatě. Vyřaďte ze seznamu všechna kouzla, která se vám nelíbí, pozměňte čísla, která vám nesedí a přidejte kouzla, která vám tu chybí, po své libosti. V každém případě děkuji za přečtení a přeji příjemnou hru.

V Moudré Sově s dílem velmi pomohli Dakeyras, Fafrin Vok atd. a Andowero, kterým děkuji. Obzvlášť velký dík patří Sccionovi.


A to je vše, přátelé. PJP 03/06/2009, MS 15/08/2010, ke schválení 20/01/2011.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Dradol: Děkuju za příjemnou kritiku a jsem rád, že se líbí a že dílo splnilo svůj účel. :-)
Ta myšlenka, že by se kouzelník triviální kouzla učil jako obyčejná kouzla a teprve postupným tréninkem by zlevňovala, se mi zdá docela dobrá a použitelná. Počítání desetin už bych se ale raději vyhnul.


 Uživatel úrovně 1

Děkuji moc za hezké počtení a skvělý článek. Mě osobně se naprosto trefil do "chuti". Přesně toto je něco co mi u pravidlového kouzelníka vždycky chybělo a sám sem nejednou přemýšlel nad tím, jak by šlo tyto kouzla obsáhnout. Právě ty kouzla která nejsou použitelná v boji, ale dělají z kouzelníka kouzelníka se vším všudy. Zpracování se mi tedy moc líbí.
Co se úpravy pravidel o ceně kouzel týče, osobně by mi přišlo třeba dobré jít do desetin magenerige... což samozřejmě zní dost ošemetně a proti smyslu a definici magů, ale ja bych v tom takový problém neviděl. Desetinná místa by ale nebylo možné zaokrouhlovat. Pokud by například nejlevnější TR kouzlo stálo 0,1 magů zbylých 0,9 by nebylo možné použít na seslání žádného klasického "silného" kouzla, ale pouze na další TR kouzla.
Učení TR kouzel... nabízí hrozně moc možností.. nejvíce se mi asi líbí možnost, že si na každé úrovni (nebo třeba každé sudé) vybírá navíc kouzlo z kategorie TR. Nebo mě napadla možnost, že by se je mohl naučit libovolně ale učení by bylo časově náročné a v průběhu učení by třeba mohla tato kouzla stát více magenergie, jako obyčejná kouzla a cena by se snižovala s tím, jak by se kouzelník zdokonaloval.. mohlo by také docházet k chaotickému otáčení stránek, ztrátě hlasu při posíleném hlasu a pod… Zase by to TR udělalo složitější, což nevím, jeslti je vůbec žádoucí… berte to jen jako takový nápad (myšlení “nahlas”)
Klidně bych přidal víc zkrášlovacích kouzel, jako nějaký magický make-up, parfém... byla by užitečná a hojně užívaná kouzla především pro kouzelnice.
Závěrem: dílo se mi moc líbí, nestyděl bych se dát 5* :)


 Uživatel úrovně 8

Velmi pěkný nápad a vcelku příjemné zpracování. Je pravdou, že k dílu samotnému bych si našel výhrady a příspěvek v mých rukou čeká ještě na několik, i zásadních, změn. Na druhou stranu se jedná o tak bohatý herní materiál, že se nebojím ohodnotit vysoko.


 Uživatel úrovně 0

Jenom mě napadl jeden protiargument - z hlediska pravidel by mělo být kouzlo tak magově náročné, jako je účinné - Tabulka převodů PPE-PJ. (+ věci v tvorbě kouzla jako rozsah a dosah.) Ovšem u většiny kouzel se to nedá použít, protože jejich efekt nelze vyjádřit v životech či penězích.

Co se bojového použití týče, jako hlavní aspekt této magie beru, že kouzelník je klidný a soustředěný, nemusí se orientovat v složité bojové situaci a tím rozptylovat. Samozřejmě může existovat "bojová" situace, kdy tomu tak je. (Sledování gladiátorského zápasu z tribuny), ale není to běžná situace. V případě bojového použití by se pak určitě měl kouzelník vyčerpávet -> ztráta magenergie.

Teď mě napadlo důležité doplnění: Kouzla triviální nezpůsobují únavu.


 Uživatel úrovně 0

Tak to vyzerá že som sa netrafil, ale aspoň viem ž kúzelníka si voliť nemám :P

Áno, myslel som si že je to asi až moc lacné k pomere v účinnosti, na druhú stranu ak je mág silný, ani silnejšie kúzlo ho veľa nestojí, no nie? (alebo ho stojí aspoň menej ako toho, ktorý sa ho práve naučil)
V ostatných príkladoch porážku uznávam :)
V tomto prípade je to vyrovnané, na druhú stranu by ma zaujímalo čo by sa stalo keby sa niektoré z TR kúziel skombinovali s nejakými silnejšími kúzlami? Vzniklo by nejaké "kombo" alebo iba spoločenská katastrofa?

To že sú dočasné sa dá vyjadriť aj inými spôsobmi (napríklad nápisom "Made in China" :P).
Podľa mňa je tam chyba v tom že nepozorný okoloidúci alebo poprípade sám čarodejník (zábudlivý?) by o to mohol zakopnúť alebo iným spôsobom prísť k úrazu :)

Toť vše, presvedčil si ma že si tú 5 zaslúžiš :P


 Uživatel úrovně 8

Agganist: Hleďme, zastánce využitelnosti v boji! Výborně. Já přece taky neřekl, že by to v boji použít nešlo, řekl jsem jen, že většinou jsou kouzla zamýšlená pro RP. V odpovědi Fafrinovi jsem ale psal, že bych jedině uvítal, pokud by se vynalézavý hráč dokázal za pomocí jen TR kouzel vypořádat s lecjakou obtížnou situací. Jedině dobře, že to vidíš stejně. :)
Na druhou stranu, ty příklady, cos uvedl, nejsou vždy správné:
- Telekineze může hýbat jen s volnými předměty. Kyj, který drží troll v ruce, není volný. Telekineze s nimi navíc pohybuje jen horizontálně a velmi pomalu. A kouzelník by musel mít tak vysokou úroveň, kolik mincí kyj váží, aby s ním hnul. V boji dost nepraktické. Jinými slovy, tato telekineze, protože je tak levná a minoritní, je opravdu dost omezená v nějakém bojovém využití. (A tak je to správně. Pořádná telekineze už by něco stála. A navíc jako primárního uživatele telekineze vidí pravidla hraničáře.)
- Břichomluvectví, napodobuj hlas i zobraz myšlenku v podstatě navrhuješ jako jinou formu Zastrašení. To jistě lze. Ale pořád myslím, že efektivnější je, když na tebe zařve válečník. A nakonec, volba PJ-e může být taková, že na kouzlech je poznat, že jde o jakési iluze. Alespoň v případě Zobraz myšlenku jde o to, že je zamýšleno jako "ukázka pro někoho, kdo o ni stojí", od matení už máš dražší a dokonalejší iluze. U napodobuj hlas mě ale napadá i lepší využití: Udělovat v bitevní vřavě rozkazy hlasem velitele druhé strany bitvy, pokud ho znáš. :-)
- Naslouchej nepůjde použít tak, jak zamýšlíš. Asi to nikde není zmíněno, takže moje chyba, ale nemůžeš zvýšit citlivost někoho, kdo o to nestojí, navíc ve vřavě.
- A nakonec, v pravidlech TR magie je psáno, že TR kouzla jdou sesílat jen v relativním klidu a v pohodě. Bitva mi pro kouzelníka nepřijde jako úplně pohodové prostředí. :-)
Čili v boji to použít půjde, ale jen veeeeelmi omezeně a hráč bude muset být veeeeelmi vynálezavý. To mi přijde tak akorát nastavené - ne moc silné, ale využitelné pro koumáky.

Seslík a deska jsou poloprůhledné, aby bylo poznat, že jsou dočasné a kouzelné. Hmotné sice jsou, ale hmota může být průhledná, tak proč ne? :B

Mockrát díky za tvou kritiku.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím, nasleduje pohľad nováčika :)

Celkovo sa mi zdá TR ako ohromný nápad, a ako každý ohromný nápad má svoje nedostatky. Nesúhlasím s tým, že by sa TR nemohli využívať v boji. Prečo nie? Uvediem príklady kúziel v ktorých ja osobne využitie vidím:

Telekineze: Aj keď je založená skôr na levitácii, podľa mňa môže byť v boji využiteľná, minimálne už len podľa triviálneho príkladu HP1 (ako ukážku by som bral film, v knihe by sa mohla fantázia líšiť) - Troll, ktorý drží nejakú palicu a chystá sa zaútočiť by mohol byť oslabený tým že mu proste odtelekinezujeme/odlevitujeme palicu z ruky (v prípade filmového šťastia ho s ňou stihneme aj omráčiť).

Břichomluvectví/Napodobuj hlas: V prípade menej inteligentného alebo neskúseného protivníka, môžeme vyrušiť jeho sústredenie a pozornosť tým, že pomocou tohto kúzla buď vydáme nejaký strašidelný výkrik alebo len vytvoríme "druhého bojovníka" ktorý útočí zozadu. (účinok je možný podľa mňa aj proti priemerne skúseným/inteligentným...ani taký mág nebude v pokoji stáť keď bude počuť strašidelný zvuk...ale to už asi moc zasahujem do psychiky, ilúzii a povahy kúzelníka, pretože určite existujú exempláre ktorý by v pokoji ďalej pili čaj, keď by sa okolo nich vraždilo)

Naslouchej: Teraz nejdem predvádzať taktiku pozorného odposluchávača, ktorý čaká na správny moment, alebo len proste čaká (tým nechcem povedať že ide o taktiku zlú). V prípade možnosti ultrazvuku alebo proste nejakého šialeného vreskotu, ťažko zachytiteľného na normálnej vlne => protivník + Naslouchej + ultrazvuk = muky (pravda, kúzlo Naslouchej by nemuselo byť dosť silné, alebo proste aj keby bolo dosť silné, bola by zapotreby nejaká deformácia sluchu, v takom prípade je tu ešte vždy možnosť trpezlivého poslucháča...)

Zobraz myšlenku: Opäť proti neskúseným/menej inteligentným protivníkom, ktorých by mohla vyviesť z rovnováhy alebo rovno vydesiť pohľad na nejakú myšlienku, napr. "Keď ťa chytím, budeš trpieť!" a k tomu sa pred ním zjaví scenéria ako on sám nejakým spôsobom zažíva pekelné muky, tak... (uznávam, že veta "keď ťa chytím, budeš trpieť" nie je nijak originálna alebo strašná, ale ako príklad celkom postačí a tiež je pravda že rovnako by zafungovala nejaká ilúzia, ale...)


A teraz späť ku kladným stránkam :)
Skvelé spracovanie, osobne by som si žiadal trochu viac kúziel, ale ani mňa žiadne iné nenapadá, takže to nemôžem brať ako mínus a navyše je tam napísané že postupom času sa aj z iných kúziel stávajú triviálne (čo ma privádza k myšlienke, že ak sa nejaké stredne silné kúzlo stane triviálnym, čo sa stane s tým kúzlom, ktoré bolo triviálne od začiatku? :))
Mojimi favoritmi z celej tejto zbierky TR sa okamžite stali Šťouch, Moskytiéra a Zobraz myšlenku.
Využiteľné síce hlavne v role-play, ALE podľa mňa každý človek (alebo iný tvor) s aspoň trochou fantázie dokáže upotrebiť každú vec vo svoj prospech za každých okolností (no dobre, možno nie trochou fantázie, možno by potreboval veľa fantázie, alebo by mu postačil NIEKTO kto tú fantáziu má)
Osobne zatiaľ nehodnotím, počkám si na odpoveď, ale bude to vo vyšších čislach :)

PS: Prečo polopriehľadný "seslík" a dosku? Veď sú to hmotné predmety, či nie?
PS2: Milujem záchranný kruh tohto serveru! :D (inak by som to musel písať znova...)


 Uživatel úrovně 8

Kouzlo je tak drahé, jak je náročné, ne tak drahé, jak moc se projeví ve hře. Úder mečem se na postavě projeví daleko víc - magenergii nestojí. Kouzlo Úklid se číselně neprojeví vůbec. Stojí 10 mg.
A u klasifikace souhlasím, bral jsem to jen z hlediska kategorizace kouzelníků. Pro nás, hráče, to, pravda, je důležitější. Ale pořád si stojím za tím, že to je pět vteřin myšlenky a hned víš, jak to je. :)


 Uživatel úrovně 0

Musím oponovat - klasifikace kouzel do jednotlivých skupin není jen pro přehlednost, má to herní důsledky. Rozlišení oboru a směru umožňuje čarodějům se specializovat lépe pak zvládají kouzla z daných oborů a směrů rozeznávat a vymýšlet. Dále to sebou nese možnost rozeznat mechaniku kouzla, určit jestli na něj nekteré schopnosti fungují a jak (magický střeh, magické zrcadlo, zranitelnost...)
Ve chvíli, kdy triviální kouzlo skutečně ovlivňuje statistiky (Sil, Odl, Obr, .. životy, nápadnost, etc. - nikoliv jednorázový bonus, ale něco dělá) mělo by určitě stát magenergii.


 Uživatel úrovně 8

Fafrin Vok atd.: Jo, skupiny magie obvykle dostačují a pokryjí vše. Jenže klasifikace kouzel je výtvor lidské mysli a slouží jí k lepší přehlednosti. Je to jako se vším; pokud se rozhodneš živočichy třídit ne podle kmenů, tříd a rodů, ale podle počtu zubů, tak ti do toho nikdo kecat nemůže. Podobné je to s TR magií. Tento obor vznikl, aby oddělil příliš jednoduchá kouzla a tím usnadnil kategorizaci. Mně to tak vyhovuje. Je to jen otázka vkusu.

Zdůraznění, že nic moc nezmění, se v textu objevuje. Cituji: "Triviální kouzla jsou v drtivé většině roulplejová a využitelná jen v popisové (nebojové) části hry." Neřekl jsem explicitně to, že se jinde využívat nemají, protože nikomu nehodlám nic vnucovat. Přijde mi, že si to každý přebere sám a že je to naprosto jasné. Nijak rozsáhleji to není potřeba. Pokud ano, jak? S omezením ovlivnění herních statistik nesouhlasím. Mám za to, že pokud budou hráči vynalézaví a přijdou na způsob, jak si triviálním kouzlem vypomoci, bude to jedině dobře a zábavnosti hry to přidá.

Máš pravdu, že jsem mohl vymyslet, kam by se kouzla řadila, kdyby se přesunula z TR skupiny do těch pravidlových. Ale to není zas taková otrava, jak to prezentuješ, je to rozhodnutí na pět vteřin.

Dík za konstruktivní připomínky. :)